Sunday, January 31, 2010

Kerese mälestusturniir - neljas päev

Täna ületasid mängijad Paul Kerese mälestusturniiri mõttelise ekvaatori.

Seeman-Sulskis 0-1

Leedu suurmeister mängis üllatuslikult positsiooniliselt kehva 2. ...Rc6 ja hiljem kahis tüüpiliselt etturi niipea kui talle selleks võimalus anti. Arvuti hindab valge seisu paremaks ja soovitab seisu avanud 17. e4 asemel 17. Od2. Hiljem oli mustal ka parimal juhul igavene tuli, kuid üks asi on vaadata seisu arvutist, hoopis teine on probleeme lahendada laua taga piiratud mõtlemisajaga, millega valged seekord toime ei tulnud

Volodin-Kanep 0-1
Programmilise edasilükke e4 teostamine valgetele paremust ei andnud, hoopis vastupidi. Hiljem andis Volodin veel millegipärast e4-etturi ära, ja pärast lippude vahetust tungis musta vanker teisele reale ja veel kaks etturit läksid kaotsi.

Starostits-Neiksans 1-0
Starostits mängis avangut jälle vildakalt ja jäi kaotusseisu. 22. ...c4 oleks andnud Neiksansile täiesti võidetud seisu, kuid selle asemel hakkas lätlane ülesannet endale kogu aeg raskemaks tegema.
Huvitavad variandid olid pärast valge 28. käiku Rg5. Siin andis Neiksans ilma vajaduseta vankri oda vastu ära 28. ...Vxh5. Selle asemel oli parim rahulikult vangerdada. 28. ...0-0 järel väärib tähelepanu valge rünnakuvõimalus 29. Rh7!? (29. Rxf7 Vxf7 30. Oxf7+ Kxf7 31. Lh3 Od7 32. Lh5+ Kg8 33. g5 Rd4 34. g6 Of6 valmistab mustale vähem probleeme) 29. ... Kxh7 3o. Og6+ fxg6 31. Lh3+ Kf8 32. fxg6, kus mustal ainuke võitev käik on 32. ... Vf2+ (32. ...Oh4 Lxh4 33. Lxh4 Ve8 34. Lh7+ Kf8 35. Lh8+ Ke7 36. Lxg7+ viib väga ebaselgesse seisu) 33. Kxf2 Oe6 34. Lh7+ Kf8 35. Lh8+ Og8 ja must on kaitsnud valge ähvardused ära. Sellega aga sündmused ei lõppenud, musta materiaalsest ülekaalust vanker + kaks oda lipu ning kahe etturi vastu sai aegamööda oda ja ratsu lipu vastu. Lõppmängubaasid näitavad igal hetkel valge võitu x käigu jooksul, ent laua taga on seda keeruline leida. 50 käigu reegli jõustumisest oli puudu ainult 13 käiku, kui aga Neiksans jättis lihtsalt viguri ette. Starostits on nüüd kahest väga halvast, kui mitte kaotusseisust, avangus saanud 1,5 punkti.

Smirnov-Külaots 1-0
Selle vooru suurüllatus. Külaots jäi avangus surve alla, mida ta pidi pikka aega kannatama. Ühel hetkel sai Kaido aga sealt välja murtud ning koguni paremuse, kuid ajapuuduses eksis ja vältimatu mati eel pidi ta alistuma

Sepp-Šiškov 1-0


Teiste partiide taustal tundus, et siit üllatusi ei tule. Sepp mängis tüüpilises stiilis miniparemusega seisu ja kes mängu arvutiga jälgis, see võis veenduda, et valge seisuhinnang tõusis läbi terve partii; korraga vähe, aga kindlalt. Siis aga Sepp eksis: paremal olevas seisus jätkas ta 39. Of1, mille asemel oleks võitnud 39. Kg2 Lxb2 40. Vxe8+ Oxe8 41. Rf5 Of7 42. Le7+ Kh7 43. Ld8+ Kh7 44. Lf8. Kolm käiku hiljem jättis Šiškov aga kvaliteedi ette ja ületas hiljem kaotusseisus aja.

Pärast viite vooru näeb turniiri juhtgrupp välja selline: 1. Sepp 4,5 punkti; 2. Külaots 3,5; 3.-5. Kanep, Sulskis, Starostits 3. Tabel.

Saturday, January 30, 2010

Kerese mälestusturniir - kolmas päev

Täna mängiti Malemajas Paul Kerese mälestusturniiri neljas voor. Järgnevalt lühidalt selle vooru sündmused:

Sulskis-Volodin 0-1
Kompromissitu stiiliga ja keerulisi seise mängida eelistava Leedu suurmeistri mänge on huvitav vaadata. Samas kujutab selline mängukäsitlus endast kaheteralist mõõka, sest alati on võimalus ka endal eksida. Täna kahis Sulskis etturi ja sai rünnaku, kuid eksis hiljem. 33. Lxh7 ei olnud hea käik ja pärast 36. Lh6 (šansse pakkus 36. Lg7) näitab arvuti juba -+ hinnangut.

Kanep-Starostits ½

Starostits eiras normaalse malemängu printsiipe ja käis mustadega avangus kolm korda lipuodaga, et see lõpuks tagasi c8-le viia. Pärast mängu oli Meelis enda peale vihane, et ta vastase halvale mängule vastas samaga. Konkreetset ümberlüket vist ei olegi, aga näiteks pärast 8. f4 või isegi rahuliku 8. Rf3 järel ei tundu musta seis meeldiv.

Külaots-Seeman 1-0
Siin tekkis huvitav mäng, mille Kaido lõpuks võitis. Mängu järel analüüsiti igasuguseid võimalusi, tähelepanu väärib näiteks musta edasilüke g4 käik varem - 21. ...g4.

Šiškov-Smirnov 0-1
Mängiti nimzoindia kaitse Zürichi varianti, mis peaks valgele paremuse andma. Olen ka ise kunagi mänginud 4. Lc2 peale Rc6 aga pole eriti häid seise saanud. Tundub, et valge kaksikodad on mõjuv faktor, vaatamata sellele, et seis on kinnine. Partiis sai Šiškov paremuse, kuid ilmselt ei märganud või alahindas 16. ...b5, mille järel valge tsenter lagunes ja ettur d5 hiljem kaduma läks.

Neiksans-Sepp 0-1
Ka siin oli ...b5 väga hea käik. Seis oli umbes võrdne, kuni 24. e4?! b5! pärast mida sai Olav paremuse, mille ta ka võiduks vormistas.

Pärast nelja vooru on järjestus selline: 1.-2. Külaots ja Sepp 3,5 punkti. Pooleteise punkti kaugusel järgnevad 3.-7. Kanep, Volodin, Sulskis, Starostits ja Seeman 2p. 8. Neiksans 1,5 9. Smirnov 1 ja 10. Šiškov 0,5. Tabel.

John Nunni ülesannete kogu (2)

Max Euwe ülesanne eelmisel nädalal erilist raskust ei valmistanud, vastus oli 1. Ld6! millele järgnes kolm erinevat matti: 1. ...cxd6 2. Vc8#; 1. ...c6 2. Lb8# ja 1. ...Ve8 2. Lxd7#.

Tänane ülesanne on pärit veel kaugemast ajast ja selle autoriks on Frederic Bonner Feast (1872-1941). Ta andis 1936. aastal välja teose Chess Cameos: A Treatise on the Two-Move Problem, milles uuris kahekäiguliste mattide erinevaid teemasid ja andis lugejale lahendamiseks ülesandeid. Raamatus on kokku 144 kompositsiooni.

                                                Ülesanne 2 – F. Feast, 1897


                                                                  Matt kahe käiguga

Friday, January 29, 2010

Kerese mälestusturniir - teine päev

Malemajas jätkub Paul Kerese mälestusturniir. Täna mängiti kaks vooru - 2. ja 3. Veelkord ka live-partiide aadress - http://www.maleliit.ee/toma/; partiid saab alla laadida pgn-formaadis siit.

2. voor

Sulskis-Kanep ½
Leedu suurmeister kahis avangus etturi, kuid tundub, et erilisi lootusi see kahing valgele ei paku. Partiis oligi must üritavaks pooleks, kuid pärast 45. ...Oxh3 46. Vxd5 õnnestus valgel saada viigiline seis (46. ...Vxg2+ peale jätkub 47. Kh1! Le4 48. Ld4+ ilmse viigiga).


Külaots-Starostits 1-0
Partiis vangerdati eri pooltele, kuid Külaotsa tegevus kuningatiival arenes kiiresti kuningarünnakuks, erinevalt Starostitsi omast liputiival. Kaido mängis heas stiilis ja pärast 24. d5! tuli valge ratsu tugevale postile d4-l ning musta seis lagunes ruttu.

Šiškov-Volodin ½
Kui eile ei märganud Volodin suhteliselt lihtsat võitu Sepa vastu, siis täna tal vedas. Šiškov sai kaksikodad ja ülekaaluka seisu, kuid siis pakkus allolevas enametturiga võiduseisus müstilisel kombel viiki.
Sepp-Seeman 1-0
Seeman mõtles mustadega oma esimest käiku 11 minutit ja valis üllatuslikult süsteemi, kus ta ei fianketeerinudki oma kuningaoda. Sepp sai mugavama seisu ja ühel hetkel jättis Tarvo lõppmängus viguri ette.

Neiksans-Smirnov 1-0
Teravas mängus eksis Smirnov ajapuuduses 18. ...Ld5?-ga ja valgel tekkis vabaettur h6-l, mille tõttu Smirnov jäi vähemvankriga.

3. voor

Starostits-Sulskis ½
Esialgu mängis lätlane leedulase üle, kuid siis hakkas Starostits järg-järgult oma vastast välja laskma. Vahepeal tundus juba, et must võib hakata üritama.

Kanep-Neiksans ½
14-käiguline viik. Arvuti tahab partiis toimunud 14. Rg5 asemel käia 14. Rb6 ja anda mustale pärast 14. ... exf3 15. Vxd6 fxg2 16. Va1 (16. Kxg2 axb6 järel võidab must peavariandiga võrreldes etturi) axb6 17. Vdd1 kolm vigurit lipu vastu, hinnates seisu valgele paremaks u. 0,45. Kui aga paar käiku edasi minna, kaotab arvuti oma optimismi valge seisu suhtes. Partii lõppseis tundub valgele natuke parem.
Volodin-Külaots 0-1
Keskmängus käis Volodin kuidagi sihitult vankriga f3 ja g3 vahel ja Külaots sai paremuse. Asi läks konkreetseks pärast 39. Vc2? e3 kus mustal tekkis tugev ettur e3 ja veel palju ähvardusi.

Seeman-Šiškov 1-0
Skandinaavia kaitses valis Šiškov kahtlasevõitu kahivariandi (3. ...e6 3. ...c6 asemel) ja ka edaspidi ei olnud musta mäng kõige õnnestunum. Kõik lõppes enametturiga Seemanile võidetud sama värvi odade lõppmänguga.

Smirnov-Sepp 0-1
Ka siin vangerdati eri tiibadele. Esialgu said valged paremuse, kuid järjekordses ajapuuduses Smirnov eksis ja jäi lõpuks vähemviguriga. Smirnovil on seni kõikides mängudes olnud ajaga probleeme, Seemani vastu esimeses voorus ta koguni ületas aja.

Pärast kolme vooru juhivad 2,5 punktiga Külaots ja Sepp; järgnevad Sulskis ja Seeman 2 punktiga. Tabel.


Thursday, January 28, 2010

Algas Kerese mälestusturniir

Tallinnas Malemajas mängiti täna selle aasta GM-turniiri 1. voor. Võistlejaid on 10, keskmise reitinguga 2478. Mängitakse ringsüsteemis ajakontrolliga 90 min partiile + 30 sekundit iga käigu eest. Auhinnafond on väga korralik: jagamisele läheb 2000 eurot, millest võitja saab 800. Marek Kolk on teinud turniiri erilehe.

1. vooru sündmused:

Kanep - Külaots 1/2

Partii algas mõlemapoolsete kavaldamistega. Pärast võitluslikku avangut leppisid suurmeistrid 11. käigul viiki. Kaido väitis ise, et ta ei prognoosinud loosi õigesti, kuid jäi lõpptulemusega rahule: "Hea partii. Vigu ei olnud."

Sulskis - Neiksans 1-0

Leedu suurmeister on väga kompromissitu võitleja, kokkuleppelisi viike ta kellegagi ei tee. Turniiri organisaator Hendrik Olde rääkis täna, et mõned aastad tagasi Kerese turniiril oli GM Miezisel vaja viimasest voorust ära minna, et Norra liigas mängida, kuid Sulskis ei olnud enne partiid viigiga nõus. Miezis läks siis lihtsalt minema. Täna mängis Sulskis oma vastase üle ja natuke aega vähemvankriga käike teinud Neiksans andis lõpuks alla.

Starostits - Šiškov 1-0

Läti IM Starostits kogus malemaailmas tuntust 2007. aasta Vandoeuvre'i Openil, kui ta nõudis kohtunikult oma vastase Anna Rudolfi koti konfiskeerimist. Artikkel. Siia turniirile tuli Starostits GM-normi täitma, eestlane Šiškov üritab aga saada IM-normi. Tänane partii kulges valge dikteerimisel ja lõppes ilusa taktikaga.

Seeman - Smirnov 1-0

Eestlaste tänase ainsa võidu tõi koju Seeman. Keskmängus laveeriti rahulikult ja aeglaselt. Vahepeal manööverdas Tarvo järjest seitse käiku ratsuga. Siis oli mõlemal alla kahe minuti aega ja järsku on turniiri kohtunik Hendrik Olde tulemust fikseerimas. Smirnov seletas midagi, et tal oli 38 sekundit ja ta ei mõtelnud nii kaua. Olde aga näitas, et kellad on õige süsteemi peal ja midagi muud teha ei ole. Ka Tarvo arvas, et Smirnov jäi lihtsalt korraks tukkuma.

Volodin - Sepp 1/2

Päeva kõige viimasena lõppenud partii tõi huvitava lõppmängu. Volodja oli kogu mängu pressinud, aga Olav võitles ja võitles. Tekkis selline seis:


Valge hakkas nüüd otsustavalt lippu minema. 1. h6 Kh3 2. h7 g3 Siin oletasin ma, et valge võidab pärast 3. Kg7, kuid muutsin oma arvamust kui kogenud lõppmängude ekspert Hendrik Olde ütles mulle ühe variandi. Siis me sellele rohkem tähelepanu ei pööranud, kuna Volodin käis 3. Vc1? ja nüüd läks mäng viiki, sest 3. ...g2 4. Kf6 Kh2 5. Ke6 g1L 6. Vxg1 Kxg1 7. Kd6 järel hakkab musta vanker korda-mööda etturite taga käima. Kui valge läheb kuningaga aga seitsmendale reale, siis korjatakse ettur ära ühes tulega. Mängujärgses analüüsis näitas Olav ise, et 3. Kg7 olekski võitnud, sest h-ettur lipustub tulega.

Homme mängitakse kaks vooru (kell 10.00 ja 16.00). Live-mängud koos jutukaga on üleval http://www.maleliit.ee/toma/.

Wednesday, January 27, 2010

Maletreenerite täiendkoolitus

29.-31. jaanuarini korraldab Eesti Maleliit Hotell Portuses maletreenerite erialase täiendkoolituse, mis on eelduseks 5. veebruaril toimuvale kutsekvalifikatsiooni eksamile. Eksamit võib sooritada I, II, III, IV ja V tasemele. 2010. aastal aegub väga paljude treenerite litsents ning selle uuendamiseks tuleb läbida suuline vestlus. Treenerid, kes soovivad aga oma taset tõsta, peavad tegema kirjaliku eksami.

Koolituse ajakava:

29.jaanuar
14.00 - 15.30 Malereeglid (Marek Kolk)
15.30 – 15.45 kohvipaus
15.45 – 16.45 Malereeglid (Marek Kolk)
16.45 – 17.00 kohvipaus
17.00 – 19.15 Meeskonnatöö klubis. Grupitöö alused. Koostöö lapsevanematega. (Margit Brokko- Olde)

30.jaanuar
09.45 – 10.00 hommikukohv
10.00 - 11.30 Laste male. Mõtlemise arendamine läbi male (Jüri Schuster)
11.45 - 13.15 Maleajalugu (Ülar Lauk)
13.15 – 14.00 vaheaeg
14.00 - 14.45 Treeningtöö interneti vahendusel O.Ladva näitel (Ülar Lauk)
15.00 -16.30 Laste male. Mõtlemise arendamine läbi male (Jüri Schuster)
16.30 - 16.45 kohvipaus
16.45 -18.15 Male kultuuris ja malekultuur (Karmen Viikmaa)

31.jaanuar
09.30 – 09.45 hommikukohv
09.45 - 11.15 Male ja majandus (Andres Kuusk; Karmen Viikmaa)
11.15 – 11.30 kohvipaus
11.30 – 13.45 Talendiotsingu põhimõtted ja indikaatorid (Raul Rebane)

Koolitusel osalevad lektorid:

Margit Brokko-Olde – TLÜ sotsiaalteaduste magister (organisatsioonikäitumine); AS Eesti Post klienditeeninduskeskuse juhataja.
Marek Kolk – TÜ Matemaatika magister. Tartu Ülikooli teadur, EML kohtunikekogu esimees.
Andres Kuusk – TÜ majandusteaduste magister. Tartu Ülikooli teadur.
Ülar Lauk – III taseme maletreener, maleajaloo uurija; I, II ja III taseme maleõpiku üks koostajatest. Ottomar Ladva treener.
Raul Rebane – meediaekspert, Gerd Kanteri meeskonna juht.
Jüri Schuster – IV taseme maletreener; tehniliste teaduste magister; Uurimustöö „Male kui lapse arendamise vahend koolis” autor; Treenerite tasemekoolituse I, II ja III taseme maleõpiku üks koostajatest.
Karmen Viikmaa – TÜ semiootika ja kulturoloogia magister; TÜ Majandusteaduskonna doktorant.

Registreerisin ka täna end koolitusele ära ja jään huviga ootama. Kava järgi tundub, et teemad on väga huvitavad, eriti Male ajalugu, Treeningtöö interneti vahendusel ja Male kultuuris. Loenguid läbi viima on valitud Eesti maleeluga kursis olevad väga heade teadmistega inimesed. Härra Schusterit pole ma küll isiklikult kunagi näinud, kuid ma ei kahtle tema kompetentsuses. Minu arust on tänuväärne, et Maleliit sellise koolituse korraldab.

Tuesday, January 26, 2010

Corus: Kramnik võitis Carlsenit

Wijk aan Zees mängiti täna 9. voor. A-grupi põhikohtumine Carlsen-Kramnik lõppes mustade võiduga ja Kramnik tõusis nüüd koos Shiroviga esikohta jagama. Tervelt punktiga jäävad maha Carlsen ja Sergey Karjakin, kes täna võitis Nakamurat. B-grupis jätkab tänasest kaotusest hoolimata liidrina Anish Giri.

Carlseni ja Kramniku mäng algas rahulikult. Carlsen valis kataloonia avangu, mida tavaliselt mängib valgetega just Kramnik. Keskmängus aga tekkisid suured teravused, musta kuningaseis läks järsku lahti ja Carlsen võitis etturi. Kramnikul oli siiski vastumäng olemas ja peale kvaliteedikahingut hakkasid hoopis tema etturid lauda valitsema. Keerulises seisus pani Carlsen viguri ette.


1. Rb6?? Otsekohe järgnes 1. ...Ob7! ja valge ei saa enam kõiki nuppe kaitsta. 2. Lf4 Lxb6 3. Lxc4 Ve2 4. Vf1 0-1

A-grupi järjestus:

1. A. Shirov
V. Kramnik 6½
3. S. Karjakin
M. Carlsen 5½
5. L. Dominguez
H. Nakamura
V. Ivanchuk 5
8. P. Leko
V. Anand 4½
10. F. Caruana 3½
11. S. Tiviakov
L. van Wely
N. Short 3
14. J. Smeets 2½

Homme mängitakse 10. voor, omavahel kohtuvad Anand-Shirov, Kramnik-Ivanchuk ja Karjakin-Carlsen. Turniiri lõpuni on neli vooru.

Monday, January 25, 2010

Brunei maletajad vallutavad Everesti

Kaheksa Brunei maletajat plaanivad aprilli lõpus ronida maailma kõrgeima mäe Mount Everesti tippu, eesmärgiga annetada kõik projektiga kogutud tulud vaestele. Meeskond mängib omavahel maleturniiri 5360 meetri kõrgusel, mis oleks "kõrgeimal tasemel" mängitud turniir läbi aegade. Ekspeditsiooni juhib Brunei Maleliidu president Hj Zainal Hj Mohd Ali.

Brunei on riik Kagu-Aasias Kalimantani saarel. Kui välja arvata rannikuala, on Brunei täielikult ümbritsetud Malaisiaga. Riigi pindala on 5765 ruutmeetrit ja elanike arv ligikaudu 400 000. Brunei sai Suurbritanniast iseseisvaks 1984. aastal ja on praegu Rahvaste Ühenduse liige.


                                                                                   Brunei asukoht kaardil

Riiki valitseb sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, keda peetakse maailma rikkaimaks inimeseks. Tema vara hinnatakse 22 miljardile dollarile. Tal on ka maailma suurim Rolls-Royce autode kollektsioon (ligi 200 sõidukit) ning kõik F1-maailmameistrite vormeliautod alates 1980. aastast. Sultan on abielus ja 12 lapse isa.

Brunei Maleliit loodi 1980. aastal. Praegu on FIDE reitingutabelis seitse mängijat, riigi esimaletajal on reiting 2298. Brunei on maade edetabelis 109. kohal. Mount Everestile ronijad on kõik Brunei Maleliidu liikmed, kes on matkaks valmistunud ja treeninud juba üle aasta. 23. aprillil alustavad nad ekspeditsiooni Lukla linnast, mis on populaarne stardipunkt Mount Everesti vallutajatele.


Mõned faktid Mount Everesti kohta:

* Maailma kõrgeim mägi - 8848 meetrit
* Nimi - tiibeti keeles "universumi jumalatar"
* Esimene vallutaja - Edmund Hillary, 29. mai 1953
* Tippu jõudnute arv - 2700
* Hukkunute arv - 210
* Kiireim tõus - Hans Kammerlander, 1996.a, 16 tundi 45 minutit
* Kiireim laskumine (deltaplaaniga) - Jean-Marc Boivin, 1988.a, 11 minutit
* Noorim ronija - Temba Tsheri, 15-aastane
* Vanim ronija - Sherman Bull, 64-aastane

Sunday, January 24, 2010

6. International Solving Contest (täiendatud)

Täna toimus Tallinna Malemajas rahvusvaheline maleülesannete lahendamise võistlus. Võistlust korraldas väliseestlane Indrek Aunver.

EDIT:
selgunud on esialgsed tulemused:
Kogenud lahendajad (maksimum 60 punkti):
Margus Sööt  36 punkti (3 tundi 58 minutit)
Indrek Turu 22 punkti (4 tundi)


Esmakordsed ja noored lahendajad (maksimum 40 punkti):
Tarmo Tuul 35 p (2 tundi 51 minutit)
Georg Abozenko 33,75 p (2 tundi 23 minutit)
Sten Kasela 23,75 p (+2,5p? kirjaviga) (2 tundi 59 minutit)
Ranel Tammela 18 p (+-2p? kirjavead?) (3 tundi 15 minutit)
Andree Porila 15 p (3 tundi 53 minutit)
Marti Medar 10 p (3 tundi 55 minutit)


Lõplikud tulemused, mida saab võrrelda lahendajatega teistest riikidest
ilmuvad PCCC kodulehele. Toimunud võistluste tulemused, lahendajate reitingud jms. info siit.


Olen varem küll Postimehe ülesanded lahendanud, kuid erilist kogemust mul pole, niisiis võtsin osa nõrgemas grupis. Enne võistlust arvasin, et ülesannetest osutuvad kõige raskemateks ise- ja abimatid, sest seda tüüpi ülesandeid ma varem lahendanud ei olnud. Tegelikult osutus kõige raskemaks kolmekäiguline matt, mille ma ära lahendasin.Kokku oli ülesandeid 8, ära lahendasin 7. Täispunkte kahjuks ei saanud, selle rikkus ära kahekäiguline ülesanne (nr. 5), kus leidsin õige idee aga käik oli vale. Sellest siiski piisas oma grupi võitmiseks ja auhinnaks valisin Mihkel Raua raamatu "Musta pori näkku" pluss veel Rootsi probleemmale ajakiri Springaren, mille said kõik osalejad. Nüüd aga minu grupi ülesanded:Vasakul üleval nr. 1 (matt kahe käiguga), paremal üleval nr. 2 (matt kahe käiguga), vasakul all nr. 3 (valge alustab ja võidab), paremal all nr.4 (isematt kahe käiguga) Lahenduste nägemiseks tuleb ülesande numbri järel olev valge ala hiirega siniseks teha.

Nr. 1 1. Ld4
Nr. 2. 1. Lc2
Nr. 3
1. b7 Rd6+ 2. Kd4! Rxb7 3. Kd5 Rc5 (3. ... Kg7 4. Rd8; 3. ... Kf5 4. e7 )4. e7 Re6 5. Kd6 Rg7 6. Kd7 Kf7 7. Rd8+ Kf6 8. Re6
Nr. 4 1.Oh7 (1. h6? Rf5)
a) 1. ...Re8 2. Lb8
b) 1. ...Re6 2. Lxe6
c) 1. ...Rxh5 2. Lh2
d) 1. ...Rf5 2. Oxf5

Vasakul ülal nr. 5 (matt kahe käiguga); paremal ülal nr.6 (matt kahe käiguga); vasakul all nr. 7 (matt kolme käiguga) ja paremal all nr.8 (abimatt kahe käiguga, kaks lahendust)
Nr. 5 1.Lg5 (siin eksisingi, mul oli peas kinnistunud, et Re5 on niikuinii kaitstud ja kirjutasin vastuselehele 1. Lh4?, millele järgneb 1. ...Rd6 ja matti pole).
Nr. 6 1. Od4 (1. Oe5? Rxh7)
Nr. 7 1. Rd5 (ähvardab 2. Ld3+ ja 3. Oc2#)
1. ...Rc5 2. Lxa5+
1. ...Oxe3+ 2. Rd4
1. ...Lxe3+ 2. Rb6
Nr. 8 1) 1. ... Rd3 2. Oh2 Oe3 3. Oxe5#
2) 1. ...Re3 2. Lb3 Vf3 3. Lxd5#

Kas maletajad on FIEd?

Ärkasin juhuslikult hommikul ja kuulsin lõiku skyplusi hommikuprogrammist. Värsked ajalehed Kivisaar ja Märx. Teema oli mõni nädal tagasi õhus ja noh... on siiani.

Kui player ei toimi, siis siit saate faili alla laadida.

Saturday, January 23, 2010

John Nunni ülesannete seeria

Kuna viimastes kommentaarides on paljud avaldanud soovi maleprobleemide lahendamiseks, siis tänasest alustab Vaadeldaja uue sarjaga – igal laupäeval ilmub üks ülesanne GM John Nunni kogumikust.

John Nunn on Inglise maleautor ja matemaatik, suurmeister males. Nunn sündis 1955. aastal Londonis. Males avaldus tema talent lapseeas. 14-aastaselt tuli ta Inglismaa kuni 18-aastaste meistriks. Aasta hiljem astus ta Oxfordi ülikooli matemaatikat õppima, hiljem töötas ta samas õppeasutuses lektorina. 1975. aastal sai ta IM-tiitli ja 1978. nimetati ta suurmeistriks.


Saavutused:

1975 – Euroopa juunioride meister
1980 – Briti meister
1984 – Thessaloniki maleolümpia 2. laua kuld, olümpia lahendamisvõistluse kuld
1987 – Sziraki Tsoonidevahelise turniiri 3. koha jagamine
1988 – Thessaloniki maleolümpia 3. laua hõbe
1982, 1990, 1991 – Wijk aan Zee turniiri võitja


John Nunn on kirjutanud palju maleraamatuid, millest tuntumad on Secrets of Grandmaster Chess (1997) ja John Nunn's Best Games (2001), alles hiljuti avaldas ta teose lõppmängude kohta: Understanding Chess Endgames (2009).

Nunn on aktiivselt tegelenud kompositsioonimalega. 2004 ja 2007 tuli ta maleülesannete lahendamises maailmameistriks. Ta on läbi aegade jooksul kolmas inimene, kellel on suurmeistri tiitel nii males kui ka probleemmales. Hetkel on tema reiting males 2602 ja lahendamises 2711. Samuti on ta ülesandeid ise koostanud.

John Nunni kollektsioon koosneb 50-st maleülesandest, mis hakkavad ühekaupa Vaadeldajas ilmuma igal laupäeval. Probleemile võib pakkuda lahendust kommentaarides.

                                                Ülesanne 1 – Max Euwe, 1927


                                                                  Matt kahe käiguga

Friday, January 22, 2010

Coruse turniiril juhib Shirov 5,5/6

Wijk aan Zees toimuval Coruse turniiril on mängitud kuus vooru. Pärast viite järjestikust võitu, rahunes Alexei Shirov täna ja viigistas Nigel Shortiga. Shirovil on teistest koguni 1,5 punkti rohkem, kuid see-eest on tal kõikide tugevamatega veel mängimata. Kramnik võitis täna Van Welyt ja Dominguez alistas Tiviakovi. Maailmameister Anand on siiamaani ainult viike teinud. Arvatakse, et ta ei taha näidata oma põhivariante enne selle aasta matši Topaloviga.

A-grupi tabel:

1. Shirov 5.5/6
2.-5. Kramnik 4/6
Nakamura 4/6
Ivanchuk 4/6
Carlsen 4/6
6. Dominguez-Perez 3.5/6
7.-9. Karjakin 3/6
Anand 3/6
Leko 3/6
10.-12. Tiviakov 2/6
Short 2/6
Caruana 2/6
13.-14. Van Wely 1/6
Smeets 1/6

B-grupis on tähelepanu maailma noorimal suurmeistril. 15-aastane Anish Giri on võitnud neli 2650 reitinguga mängijat: Harikrishna, Nisipeanu, Sutovsky ja Nybacki.

1. Giri 5/6
2.-3. Ni Hua, L'Ami 4/6

C-grupp on kõige ebaühtlasem. Seal on viikide arv suhteliselt väike võrreldes teiste gruppidega. Pärast kuute vooru juhib USA talent Ray Robson, kes on sarnaselt Giriga vaid 15-aastane.

1. Robson 5.5/6
2. Li Chao B 5/6
3. Gupta 4/6

Homme kohtub A-grupi liider Shirov Nakamuraga. Live-mänge saab vaadata siit.

Thursday, January 21, 2010

Maleprobleemide lahendamisvõistlus

JUHEND

Aeg ja koht:
6. rahvusvaheline maleprobleemide lahendamise võistlus (International Solving Contest ehk ISC) toimub Tallinnas Paul Kerese malemajas (Vene tn. 29) pühapäeval, 24. jaanuaril 2010. a kell 12.00.

Samaaegselt antakse paljudes kohtades üle terve maailma samad maleprobleemid lahendada ja tulemusi saab pärast teiste maade võistlejatega võrrelda.

Osavõtjad:
Lahendusvõistlusest võivad osa võtta kõik eelnevalt registreerunud soovijad.
Eelnev registreerimine on vajalik, et korraldajad teaksid arvestada ligikaudset
osalejate arvu materjalide jms ettevalmistamiseks.

Võistlussüsteem:
Lahendusvõistlus toimub kahes sektsioonis:
a) kogenud lahendajatele, tulemus läheb nn lahendajate reitinguarvestusse
b) algajatele lahendajatele ja noortele lahendajatele
Lahendusvõistlus koosneb kahest voorust, mõlemas voorus antakse lahendada kuus maleprobleemi: kahe-, kolme- ja enamakäiguline matiülesanne, etüüd, abi- ja isematt (#2, #3, #n, EG, h# ja s#).
Lahendamiseks on aega mõlemas voorus kaks tundi.

Autasustamine:
Tublimaid lahendajaid premeeritakse malekirjandusega.

Registreerimine:
Registreerimiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta kontakti:
Indrek Aunver – indrek.aunver@springaren.se

Soovitan lahendamisest osa võtta, sest selliseid võistluseid toimub ainult üks kord aastas. Samuti ei ole põhjust karta, et ülesanded on liiga rasked. B-kategoorias on küllaltki jõukohased probleemid kõigile. Ise osalen juba neljandat aastat järjest.

Turu

Tuesday, January 19, 2010

Vaadeldaja TOP-5 postitused 2009

Eelmisel aastal tõusis Vaadeldaja maleblogi lugejate arv, samuti toimusid mitme uudise all ägedad diskussioonid. Statistika huvides on siin ära toodud viis 2009. aasta enim kommenteeritud postitust.

1) Maleliidu üldkoosolek 5. juulil

211 kommentaari
Postitatud 30.06.2009. Turu poolt.

2) Sinu FIDE reiting on sama kõrge kui Kaido Külaotsal!

160 kommentaari
Postitatud 8.09.2009. Meelise poolt.

3) EMV välkmales ja Hiiumaa Suvi

104 kommentaari
Postitatud 20.07.2009. Tuuli poolt.

4) Gert Elmaste kommentaar kohtuotsuse kohta

90 kommentaari
Postitatud 20.06.2009. Niki poolt.

5) Kaido Külaotsa arvamus Euroopa võistkondlike meistrivõistluste kohta

90 kommentaari
Postitatud 30.10.2009. Niki poolt.

Kuigi uudiste pealkirjad on küllaltki erinevad, jõutakse kommentaarides üldiselt ikkagi ühe ja sama teema juurde.

Vaadeldaja saavutas aga eelmine aasta veel ühe esmakordse tulemuse. 30. detsembril 2009, kui toimus Turu-Kukk matš, külastati Vaadeldaja lehte rekordilised 1146 korda!

Monday, January 18, 2010

Linkide uuendus

Vaadeldaja blogi vasakul küljel on kogu aeg asunud linkide kogu, mis viitavad malega seotud veebilehtedele. Kuna rohkem kui aasta aega on need seisnud puutumatuna, siis on nii mõnigi koduleht vahepeal maha võetud, kuid samas on tekkinud juurde uusi ja huvitavaid, mida saab linkide hulka lisada.

Alustame kõigepealt eemaldatud viidetest:

1) Chess Online Database – www.chesslive.de - selle peale vajutades näeb ainult ühte rida: "Service Unavailable".
2) Chesscube – www.chesscube.com - online mänguserver, mille asemel eelistatakse teisi keskkondi, näiteks ICC, Playchess, Chess Assistant, Vint.
3) Etienne Bacot sait - http://www.chess22.fr – Prantsusmaaa suurmeister Bacrot analüüsis oma kodulehel peamiselt enda partiisid, praegu ta seda enam ei tee ja leht on maha võetud.
4) Spordilehe malenurgad - http://www.maleliit.ee/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=2 – Alates eelmise aasta jaanuarist pole Spordilehes enam malenurka ilmunud, vanemate artiklite lugemiseks leiab viite ka Maleliidu kodulehelt.

Uusi ja huvipakkuvaid lehti on kindlasti rohkem, siin tooks ära mõned olulisemad:

1) Vint.ee – www.vint.ee – Paari aastaga on Vint kindlasti kujunenud Eesti üheks populaarsemaks mängude keskkonnaks, kus lisaks malele saab mängida kabet, gomokut, neli-ritta, reversit, sudokut ja mitut kaardimängu.
2) Chessvibes - www.chessvibes.com - Väga kvaliteetne leht, mis sisaldab värskeid maleuudiseid, videosid ja live-ülekandeid.
3) Chessdom – www.chessdom.com – Samuti leht uudistega, Chessdomis on tihti pandud artikli juurde turniiri põnevamate partiide kogumik, mida on hea jälgida. Saidil on kajastatud ka vähemtähtsad lahtised turniirid üle maailma.
4) Kevin Spraggetti blog - http://kevinspraggett.blogspot.com/ - Kanada GM Spraggett kirjutab malest ja postitab regulaarselt väga häid taktikaülesandeid. Tema blogi teevad huvitavaks naljakad lood ja pildid.
5) Alexandra Kosteniuki blog - http://www.chessblog.com/ - Naistele meeldib palju kirjutada, USA-s on väga populaarne Susan Polgari blog, Venemaal peab endanimelist kodulehte ka GM Natalia Pogonina. Linkide hulka on aga lisatud praeguse naiste maailmameistri Kosteniuki blog, kus ta rohkem keskendub naistemalele ja enda tegemistele.
6) Grigor Airapetjani blog - http://sahhgarde.borda.ru/ - Eestis tegeleb aktiivse blogimisega ka T. Petrosjani nimelise maleakadeemia tegevjuht Grigor Airapetjan. Sündmustest on kajastatud oma klubi turniirid ja oma laste tulemused, kuid näiteks kirjutas ta ka Turu-Kukk matšist. Blog on vene keeles.

Linke on alati veel, kuid praegu piirdume nendega. Kui keegi teab soovitada mõnda head lehekülge, siis oleme kindlasti tänulikud.

Sunday, January 17, 2010

Gelfand - Nakamura hiilgepartii

Iga nelja aasta tagant peetavad male võistkondlikud maailmameistrivõistlused toimusid seekord aastase nihkega Türgis, Bursa linnas 3.-14. jaanuarini. Võitjaks tuli Venemaa meeskond koosseisus Grischuk, Morozevich, Jakovenko, Malakhov, Tomashevsky ja Vitiugov. Teise kohaga üllatas USA ja pronksi sai India, kes asendas viimasel hetkel loobunud Hiinat. Lõpptabeli leiab pildi peale klikkides.

Turniiril leidis aset suurepärane mäng 2009. aasta Maailma Karika võitja Gelfandi ja USA talendi Nakamura vahel.

Boris Gelfand (2761) - Hikaru Nakamura (2708) [E97]

1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Rc3 Og7 4. e4 d6 5. Rf3 0-0 6. Oe2 e5 7. 0-0 Nc6 Ortodoksne vanaindia, Aronin-Taimanovi variant. 8. d5 Re7 9. Rd2 Re8 10. b4 f5 11. c5 Rf6 12. f3 f4 13. Rc4 g5 14. a4 Rg6 15. Oa3 Vf7 16. b5 dxc5 17. Oxc5 h5 18. a5 g4 19. b6 g3 20. Kh1 Of8 21. d6 Gelfandi uuendus, Roussel Rozmoon-Charbonneau mängus käidi 21. Og1 ja must võitis kiiresti. 21. ...axb6 22. Og1 Rh4 23. Ve1


23. ...Rxg2!! Ilus vigurikahing, Nakamura enda arvates oleks 24. Kxg2 viinud täpse mängu korral viigini. Gelfand eksis aga äärmiselt pingelises seisus. 24. dxc7? Rxe1 ähvardab ühekäigulist matti g2-lt. 25. Lxe1 g2+ 26. Kxg2 Vg7+ 27. Kh1 Oh3 Lippu ei saa ikka võtta, nüüd ähvardab matt odaga. 28. Of1


28. ...Ld3! Nakamura kirjutas oma kommentaarides, et peale seda käiku hakkas Gelfand pead raputama ja jäi pikaks ajaks mõttesse. 29. Rxe5 Oxf1 jälle peab kaitsma matti g2-lt. 30. Lxf1 Lxc3 31. Vc1 Lxe5 32. c8L Vxc8 33. Vxc8 Le6 0-1


Gelfand suutis küll mati ära kaitsta, kuid vähemviguriga seis on valgele lootusetu. Partii kohta saab põhjalikumaid kommentaare ja analüüse lugeda:

Chessbase'i reportaaž.

Nakamura kommentaarid USA Maleföderatsiooni lehel.

GM Benjamin Finegoldi analüüs blogis.

IM Malcolm Peini analüüs The Week In Chess lehel.

Nigel Short ja Nakamura Corus 2010 avatseremoonial. Foto: Fred Lucas. http://www.fredlucas.eu/


Praegu mängib Nakamura Wijk aan Zees laupäeval alanud Coruse turniiril. Täna võitis ta valgetega Loek Van Welyt. Kahe vooru järel juhib Alexey Shirov täiseduga, pool punkti vähem on Nakamural ja Carlsenil. B-grupis osaleb soomlane Tomi Nyback.

Friday, January 15, 2010

Turunurk #41

Kes läheb Superstaari saatesse ehk Turu-Kukk matši lugu


Proloog

Oli vaikne ja külm detsembrikuu esmaspäev. Malehuviline Turu, sall kaelas ja kindad käes, hakkas kodust minema esmaspäevasele välkturniirile. Suuri tulemusi tal seal ette näidata ei olnud, pigem pidi ta leppima viimaste kohtadega. Kuid ega ta ei olnudki tugev mängija. Tee peal helistas Turule sõber Niki, kes kavala häälega kutsus teda Karja Keldrisse. Nikile meeldis kihlvedusid välja mõelda. Ükskord võitis ta suure raha, kui suutis 11 kuud ilma suitsu ja limonaadita elada. Omavahel olid Niki ja Turu varem teinud katse, kas Turu suudab suve lõpust oktoobri alguseni lühikeste pükstega käia. Selle kihlveo aasta läbi õhukest riietust eelistav Turu võitis. Kui ta aga karge ilmaga lõpuks Karja Keldrisse jõudis, oli ta esimene lause: „Ma ei pane uuesti lühikesi pükse jalga!“ Selle peale vastas Niki: „Kurat!“ ja peale pausi: „Aga mul on sulle teine ettepanek veel. Te mängite Sassiga 10 partiid välku, sul on viis minutit, Sassil kolm ja ta peab kokku saama 8 punkti. Võitjale on auhinnaks nelipakk limonaadi, kaotaja läheb järgmise aasta Superstaari saatesse.“ Üsnagi kiiresti ja olukorda läbi mõtlemata oli kergeusklik Turu nõus ja nad lõid Sassiga käed. Sass oli samuti Turu sõber. Ta oli malet mänginud juba väiksest poisist peale ja eriti meeldis talle internetis ühe minuti mänge teha.

1. peatükk

Kui oli mööda läinud paar päeva, siis tuli Turule mõte, et milleks mängida kuskil klassinurgas neid mänge, kui võiks korraldada avaliku ürituse. Ilmselt oli Turu liiga palju innustust saanud Kasparov-Karpov matšist. Sassil ei olnud ka midagi selle vastu ja lepiti kokku kuupäev 30. detsember. Nüüd jäi mõlemale umbes nädal aega ettevalmistamiseks. Turu pidas tähtsaks füüsilist treeningut, tehes iga päev poolsada kätekõverdust. Sassi jaoks oli oluline emotsionaalne valmisolek, mistõttu veetis ta palju aega oma tüdruku Kertuga. See aitas tal positiivset energiat koguda. Samuti treenisid nii Turu kui ka Sass internetis välku mängides. Kui Turu ühel päeval Vint.ee lehel mängis, tuli talle ootamatu väljakutse tema kõige pikemalt sõbralt. Kogenud maletaja Pikk, kes lõõgastus kodus limonaadi rüübates, tegi Turule ettepaneku: „Tavai, matš. Kui ma 10-0 võidan, oled mulle nelipaki sees. Turu jäi lõpuks nõusse ja juba mõne partii järel oli tal esimene punkt käes. Pikk muidugi ei jätnud jonni ja tegi uue pakkumise. Niimoodi tehti veel kaks samasugust matši ja Turu oli võitnud juba kolm nelipakki. Pikk aga müristas uue kokkuleppe: „Kast limonaadi ja 12-0! Siis on mul ka motivatsiooni mängida.“ Turu puikles tükk aega, kuid andis lõpuks järele. Huvitaval kombel lõppes juba esimene partii umbes 20. käigul käikude kordamisega. Loomulikult mangus Pikk juba järgmist matši, kuigi juba eelmised kaks pidid „kindlalt viimased“ olema. Viimaks Pikk saigi oma tahtmise ja tal õnnestus 12 mängu võita ja üks kast tagasi teenida. Pärast seda tahtis Pikk veel tungival nõudmisel edasi mängida, kuid Turu loobus ja pani arvuti kinni. Paar päeva hiljem sai Turu järgmise väljakutse: noormees Tõnn Pärnust oli kuulnud, et Turu mängib panuste peale malet internetis. Kohe löödi Chess Assistant lahti ja võitja pidi olema see, kes esimesena viis punkti saab. Eelmisel aastal Eesti noorte välkmale meistriks tulnud Tõnn suutis 4-4 seisus otsustava mängu enda kasuks pöörata ja matši võita. Turu siiski nelipakki ostma ei pidanud, sest järgmisel päeval palus Tõnn, et talle ühele teisele internetikontole taalasid saadetaks ning lubas ise Turule limonaadid võlgu jääda. Pärnus Kerese mälestusturniiril tundis Turu aga pettumust, kui talle selle asemel viiekümnekas visati.

2. peatükk

Matši päevaks oli kõik korraldatud suurepäraselt. Kohal olid kohtunik Niki ja otseülekande operaator Tarmo. Tänu elektrooniliste laudade omaniku Hendriku nõusolekule, said Turu ja Sassi vahelist matši jälgida ka kõik huvilised, kes see päev malemajja vaatama ei jõudnud. Turu kõndis see päev võistluspaika pea mõtteid täis. Tema üks lootusi oli, et vähemalt mõnigi punkt saada, et mitte päris häbisse jääda. Ta teadis, et Sass on tugev vastane. Ka paar päeva varem oli hea ajakontrollide tunnetaja Hendrik öelnud, et aegade suhe peaks olema 2:5. Turu mõtles aga, et kui ta siis ka kaotaks, oleks veel rohkem piinlikum. Malemajja jõudes Turu veel väga närviline ei olnud, kuid Niki hakkas kiiresti pinget üles kruvima oma videosalvestustega. Pealtvaatajaid oli tulnud kümne ringis ja pärast kella kolme pandi kell käima. Esimese viie partii jooksul näitas enesekindlat mängu Sass. Kuigi paaris mängus jäi ta halvemasse seisu, õnnestus tal probleemid lahendada ja punktid teenida. Elektrooniline ülekanne võimaldas internetis vestelda ka jutukas, kus Turut kutsuti muuhulgas ka reumahaigeks kilpkonnaks. Turu ise oli samuti aru saanud, et Sassi vastu ei ole kolm ja viis minutit mingi vahe. Ka pärast matši kordas elu jooksul palju välkpartiisid mänginud Hendrik, et Sassi kolme minuti juures oleks Turul pidanud olema kümme. Vahepeal tuli malemajja Pikk, kes nagu lubanud oli, tassis kohale limonaadid. Pärast matši kulusid need noormeeste vahel marjaks ära. Viimases kolmes mängus varises Turu täielikult kokku. Eelviimases partiis sai Sass mustadega avangus hea seisu ja tal oli tugev ratsu e3-l. Järsku tegi Turu suurima rahuga vangerduse. Kõik jäid vaikseks, Niki haaras peast kinni, Sass pani kella seisma. Alles pärast seda sai Turu aru, et ta tegi valekäigu. Viimase partii ajal kommenteeriti: „Peaasi, et Turu enam vangerdama ei kipuks.“ Sellest hoolimata Sass võitis ja kogu matš läks talle seisuga 8-0. Auhinda nelipakki ta siiski kohe kätte ei saanud, küll aga sai Turu teada, milleks ta nüüd valmistuma peab.

Epiloog

2010. aasta alguses läks Sass mereväkke. Esimese nädala jooksul võeti talt telefon ära. Sassi sõber Marko, kes tegeleb hasartmängudega, nägi unes, et Sass varastas ära tanki ja müüs selle vanarauaks. Et mitte karistust saada, pidid kõik sõdurid andma 100 krooni, mille eest osteti uus ja odav Poola õppetank ja kõik sai korda. Eelmise nädala lõpus Sass teatas, et kõik ongi korras ja talle isegi meeldib seal.

Turu, kes uuel aastal midagi matšist meenutada ei tahtnud, käis koos sõbra Kaarliga Pärnus Kerese mälestusturniiril ja kokkusattumusena pidi ta hakkama Mironoviga kolmanda koha peale välkmatši mängima. Paar päeva varem oli Turu teinud esimese tõsise esinemisproovi, kui laulis Niki tüdruku Keku sünnipäeval kolm laulu karaokepuldi taga.

Wednesday, January 13, 2010

Ottomar Ladva intervjuu vastused!

Ottomar Ladva vastas Vaadeldaja lugejate küsimustele. Vastamisel aitasid kaasa ka Ülar Lauk ja Ailar Ladva (Ottomari isa).

Anonüümsed:

1. Kas sa loed Vaadeldajat?

Jah

2. Kas sul on mõni eriti õnnestunud meeldejääv partii (ilus kombinatsioon vms.)?

Partii Mark Lapiduse vastu valgetega Eesti kuni 14a MV 2009 aastal

3. Mis on su lemmikõppeaine ja mis aine(d) sulle ei meeldi?

Lemmikud: kehaline kasvatus ja matemaatika. Ei meeldi: kunstiõpetus ja tööõpetus

4. Mitu tundi nädalas tegeled avangute uurimise ja analüüsimisega?

Vastab Ülar Lauk: Avangute uurimine käib tavaliselt koos partiide analüüsiga. Vaatame päris palju suurmeistrite partiisid ja jätame meelde avanguideid. Kui suur osa tundidest just sellele läheb, ei oska öelda

5. Millises mänguelemendis näed endas hetkel kõige suuremat arenguruumi?

Keskmängus ehk pisut rohkem kui lõppmängus ja avangus

6. Kas mõnes muus trennis või ringis ka oled käinud?

Praegu käin ka jalgpallis kuid ainult 1-2 korda nädalas. Mõni aeg tagasi käisin tennises kuid ajapuudusel praegu enam mitte

7. Millised ajakontrollid sulle kõige rohkem meeldivad?

Kiir ja välkmale ehk 15+15 ja 5+5 min ajakontroll

8. Kellele praegu mängivatest maailma maletajatest hoiad pöialt?

Magnus Carlsen, Levon Aronjan ja Viswanathan Anand

9. Millised on Ottomari järgmise aasta plaanid? Kui palju on kavas trenni teha? Missugustel võistlustel sooviks ta osaleda?

Meistrikandidaat ja vähemalt 1 rahvusvaheliste võistluste medal. Trenni on kavas teha vähemalt samas mahus, võimaluse korral peaks isegi treeningtundide arvu tõstma. Järgmise aasta võistlused võiks olla: kõik Eesti MV-sed, EM tava- ja kiirmales, Euroopa Liidu MV, suvel kas Leedus või Poolas vm üks võistlus, Manhem Cup. Praegu olen Rootsis Rilton Cupil.

10. Kui palju oleks Ottomari jaoks hea reiting praegu / 3 aasta pärast / 10 aasta pärast?

Fide reiting praegu 2100, 3a pärast 2350, 10a pärast 2600

11. Kas Ottomar loeb ka raamatuid? Millist malekirjandust on tal kodus?

Kooli kohustuslikku kirjandust. Malealaseid raamatuid on kuid neid eriti palju ei uuri

12. Kes on Ottomari arvates talle ebamugav vastane?

Ei ole ebamugavaid vastaseid

13. Milliste suurmeistrite partiisid on Ottomar uurinud?

Olen uurinud ja jälgin hetkel toimuvate maailma tippturniiridel mängivate suurmeistrite partiisid

14. Kui palju oled kursis maailma tippmaletajate viimaste tegemistega?

vt eelmine vastus

15. Millised mõttemängud peale male pakuvad Ottomarile huvi?

Gomoku, 4 ritta, revers ja sudoku

16. Kui palju kulub Ottomaril aega koolitöödele? Mis õppeaine on keerulisem?

Keskmiselt pool tundi kuni tund päevas. Koolis jõuan ka midagi teha. Keerulisim on geograafia.

17. Kuidas suhtuvad sõbrad-koolikaaslased sinu malesaavutustesse? Kui palju jääb vaba aega, et sõpradega koos olla?

Sõbrad-tuttavad suhtuvad väga hästi. Rohkem vaba aega jääb nädalavahetustel ja ka koolivaheajal.

18. Kas Ottomari pereliikmetest mängib veel keegi malet?

Isa oskab natuke aga avanguid ei tea. Ema ja õde teavad ainult käike

19. Kas Ottomari isa arvates on male kulukas hobi?

See sõltub mis tasemel malega tegeleda. Kui laps käib kindla kuumaksuga paar-kolm korda nädalas maletrennis siis on see väga odav hobi võrreldes paljude teiste spordialadega (nt jalgrattasport, tehnikasport jt kus juba varustus on väga kallis). Ka täiskasvanud hobimaletajatele, kes ei sea väga kõrgeid eesmärke ei ole see ala kallis, piirdudes valdavalt võistlustel käimise kuludega. Meie perele on see harrastus läinud aga suhteliselt kalliks. Treeneri tasu on üks kuluartikkel. Selleks et laps edasi areneks oleks vaja pidevalt käia rahvusvahelistel võistlustel. See on aga Eesti geograafilise asendi tõttu tunduvalt kulukam kui paljudes teistes Euroopa riikides. Lisaks peab veel lapsega saatja ka kaasas olema. Õnneks oleme sel (2009) aastal leidnud head toetajad AS Itella ja Äripäeva näol.

20. Mis sind males paelub?

Mängu ilu ja võidu saavutamine

21. Mida sa arvad Fischeri malest?

See on nendele hea mäng kes ei oska avanguid. Mulle eriti ei meeldi

22. Kas Eesti suguses väikses riigis ja Haapsalu suguses väikses linnas on raske olla kuulus poiss? Teles, raadios ja lehtedes muudkui räägitakse andekast malepoisist. Mis tuntusega kaasneb?

Tuntus natuke häirib sest meediakära on liiga palju ja pole sellega veel harjunud. Haapsalus pole probleemi, sest väikeses kogukonnas inimesed tunnevad üksteist, toetavad ja elavad kaasa.

23. Kes sinu arvates võidab Kukk vs. Turu matši?

Mina panustan Turule. Ma arvan et seis võib jääda u 5:5

24. Kui palju päevas/nädalas maletrenni teed? Milline see trenn välja näeb? Kes on treenerid ja abistajad?

Keakmiselt nädalas 3 korda ja iga kord u 3-3,5 tundi. Kui nädalavahetusel on võistlus, siis natuke vähem. Kuna treener elab Võrus ja mina Haapsalus, siis treenime arvuti abil. Treener on Ülar Lauk

25. Kes on Ottomari arvates Eesti paremad maletajad meestest/naistest ja miks? Kas midagi on nende paremate partiidest õpitud?

Parim mees Külaots, naised Fomina ja Tsõganova

26. Mida arvad mängust Marineerimine?

Ajaviiteks meeldib mängida

27. Kuidas üldse male juurde sattusid?

Nüüdseks juba kulunud lugu. Kui olin 4 aastane, olime suvel Võrumaal esivanemate talus 2 km Läti piirist. Televiisorit ega muud ajaviidet ei olnud ja õues sadas lakkamatult vihma. Siis leidsime voodi alt vana malekomplekti ja ema õpetas käigud selgeks. Nii see algas

28. Millist maleklubi esindad ja kes on Sinu treener (-id)???

Tõnu Truusi Malekoolkond ja treener on Võrust Ülar Lauk

29. Mis on Ottomari lemmikavang valgete ja mustadega?

Mustadega Janish ja Botvinniku avang, valgetega Hispaania ja Sitsiilia

30. Kuidas jõulud möödusid?

Rahulikult aga tegin trenni ka. Valmistusin Riltoniks

31. Mis on parim tulemus senises malekarjääris?

Euroopa meister kuni 12 a kiirmales ja euroopa meister kuni 14a välkmales 2009 a Serbias

32. Millal sa läksid T.Truusi MKK ja miks?

T.Truusi MKK-sse läksin 2008 a alguses. Põhjuseid oli mitu aga üks oli see et nii saan ka võistkondlikel turniiridel mängida. Haapsalus enam noori polnud

Marek Kolk:

1. Kuidas sa suhtud internetikeskondades kasutatavatesse meetoditesse, kus viimastel sekunditel lootusetus seisus viiki pakutakse v muid sarnaseid "nuppe" vajutatakse eesmärgiga vastast segada ja vahendeid valimata oma punkti päästa?

Ei suhtu hästi. Olen saanud õppetunni kui üks Vindis mängija minuga pahandas. See oli rohkem kui pool aastat tagasi. Peale seda pole enam seda «võtet» kasutanud

2. Võimalik, et kordan kellegi küsimust, aga kes on sinu eeskujud maailmamales ja Eesti males ning seda nii minevikus kui kaasajal.

Kasparov, Carlsen, Keres

3. Küsimus Marek, on iseenesest asjakohane, sest ka mina olen Ottomari vastu samas olukorras olnud. Ja ma mõtlen, et kuidas ja MIKS andekas poiss on suutnud sellised "päti" nipid selgeks õppida?

Vastus on lihtne. Sellised «pätinipid» õpitaksegi selgeks vanematelt tegijatelt kes neid nn. Nippe ise kasutavad. Oma osa on ka mängukeskkonnal, mis neid võtteid kasutada laseb

Jürgen:

1. kui 2000-se reitinguga vastane mängib Sinu vastu 1. f4 või 1. b4, siis mis mõte peast läbi käib:
1) lahe, valge loobub vabatahtlikult paremusest, siit tuleb kindel punkt
2) vastik avang, öäkk, kas inimesed ei saa ometi normaalselt mängida?
3) midagi muud....

Teine variant


Tänud Ottomarile vastuste eest!

Samuti ilmus Ekspressis artikkel Ottomar Ladvast.

NB! Carmen Kassi firma on pankrotis.