Friday, December 30, 2011

Vaadeldaja 2011. aasta parimate maletajate valimine


Aasta hakkab lõppema ning ära tuleks nimetada selle aasta tublimad maletajad ja silmapaistvamad malesündmused.  

Oleme väikse meeskonnaga kokku pannud aasta parimate küsitluse, millele saab vastata siin (otselink) või Vaadeldaja erilehel siin (vajalik Java toetus).
Küsitlusele saab vastata kuni 11. jaanauari südaööni 2012. aastal.
Igalt IP-aadressilt saab küsimustikule vastata vaid ühe korra.

Auhinnad:
Aasta mehe, naise, noormehe, neiu ja treeneri kategooria võitjad saavad Eesti Male Toetusühingult graveeeritud meene ning neil (välja arvatud treeneril) on võimalus teha üks partiianalüüs suurmeister Kaido Külaotsaga. Võimalusel autasustatakse ka teiste kategooriate võitjaid.
Ühe kategooria võitjaga teeb Eesti Ekspress intervjuu.

Märkusena olgu öeldud, et kuigi üritasime olla võimalikult objektiivsed, on tegemist siiski subjektiivse valikuga. Seega vabandame ette, kui kandidaatide hulgas ei ole teie lemmikuid või kõiki häid tulemusi.
Kuna kõik pildid ei saanud väiksemaks tehtud, siis võib aeglase Internetiühenduse korral küsimuste laadimine natukene aega võtta - sel juhul palume kannatlikku meelt :)

Lisainformatsioon küsitluse kohta:
*Kandidaatide nimekirja koos tulemustega koostas anonüümseks jääda sooviv malehuviline. Seda täiendasid Nikolai Kunitsõn, Kaarel Alasoo ja Tuuli Vahtra.
*Projektile leidis sponsorid: Nikolai Kunitsõn.
*Tehniline teostus: Tuuli Vahtra.
*Küsimustikus kasutatud pildid: Marek Kolk, Tuuli Vahtra, Teele Vahtra, Marko Mumm, Eesti Maleliidu pildigalerii, Maleakadeemia Vabaettur pildigalerii, Vaadeldaja piltide arhiiv, Mõtttemängude maailmameistrivõistluste pildigalerii, Euroopa noorte meistrivõistluste pildigalerii, Andrei Korobeiniku koduleht, Wikipedia.
*Projekti toetajad: Kaido Külaots, Eesti Male Toetusühing ja Eesti Ekspress.

Thursday, December 29, 2011

XXI Rahvusvahelise kiirmaleturniir "Meenutades Paul Kerest"

Tuletame meelde, et XXI  Rahvusvahelise kiirmaleturniirile "Meenutades Paul Kerest" saab soodushinnaga registreeruda veel kolm päeva!


Vaadeldaja aasta kokkuvõtte

Maleblogi Vaadeldaja meeskond toob teieni 2011 aasta statistika ja kokkuvõtte:

Külastuste arv

Vaadeldajat vaadati 2011 aasta jooksul 186 612 korda, millest ainulaadseid külastusi oli 111 676!
Kõige rohkem vaadati Vaadeldajat 11. august (1147 korda) ja 3. veebruar (1011 korda).

3. veebruari külastuste põhjuseks on ilmselt K. Sanderi artikkel "Kristjan Sander: Laimava artikli ümberlükkamine", mis ilmus 1. veebruaril ja kus on 171 kommentaari.

Enne 11. veebruari ilmus kaks artiklit - Kaido Külaotsa võit 45. Ilmar Raua memoriaalil ning Seenioride meistrivõistluised Põlvas, kus on 50-60 kommentaari.

Tänud kõigile Vaadeldaja autoritele, külaliskirjutajatele ning kommentaatoritele ja külastajatele!

Vaadeldaja meeskond ootab Teilt jätkuvalt ideid järgmise aasta plaanideks ja tegevusteks.

Friday, December 23, 2011

Vaadeldaja pühade tervitus


 Algsed vektorid: www.all-free-download.com, www.dryicons.com ja www.all-sillhouettes.com

Wednesday, December 21, 2011

Vaadeldaja intervjuu Eesti Maleliidu presidendi Andrei Korobeinikuga!

Lugejate küsimustele vastas Eesti Maleliidu president Andrei Korobeinik.

Andrei kommentaar ka: Palun andke teada, kui mõni küsimus jäi vastamata või kuskil on poolik vastus – natuke palju oli seda materjali kokku.

Personaalsed küsimused

Millal puutusite esmakordselt Maleliiduga kokku? Mis ajendas Teid Maleliidu presidendiks kandideerima?

Alustasime läbirääkimisi kevadel, meeskonna kokkupanek võttis mitu kuud aega. Lisaks püüdsin eelnevalt kokku leppida erinevate huvigruppide esindajatega - usun, et Eesti Maleliit saab edukas olla vaid juhul, kui kõik töötavad ühise eesmärgi nimel. Saame kõik aru, et Maleliit ei ole täna koht, kust saab raha või poliitilisi dividende - minu ainuke eesmärk Maleliidu presidendina on male positsiooni taastamine Eestis.

Mis on teie maleline tase? Kui maleline tase on nullilähedane, siis kas hakkate maletunde võtma või arvate et EML Presidendiks olemisel ei ole male oskamine oluline?

Malet oskan mängida ja mängin üsna tihti, kuid konkreetne tase puudub. Kahtlustan, et kõik Maleliidu nõukogu ja juhatuse liikmed on minust kõvemad maletajad. Kindlasti plaanin malemängimist õppida, kuid mitte lähiajal - hetkel on Maleliidus palju olulisemad probleemid.

Milliseid töökohustusi toob kaasa Eesti Maleliidu presidendiks olemine? Ärimehena on Teie vaba aeg kindlasti piiratud. Kui palju aega kulub nädalas keskmiselt Eesti malega tegelemisele?

Vaba aega mul tõepoolest ei ole. Maleliit ei ole aga projekt, millega ma vabast ajast tegelen - meil on konkreetsed eesmärgid järgmiseks aastaks ja kõik nõukogu liikmed olid nõus tegema tasuta tööd nende eesmärkide saavutamise nimel. “Keskmist” tööpanust ei ole veel jõudnud arvutada – alguses läheb Maleliidu peale paar tööpäeva nädalas.

Kas te olete tutvunud ning mida arvate Eesti mõttespordi portaalist Vint.ee ?

Portaali olen näinud. Pole küll selle aktiivne kasutaja, ise mängin vene malemängu "что? где? когда?", osalen oma meeskonnaga ka suurtel festivalidel (maailmas on umbes 10 000 meeskonda). Tean, et Vint.ee-s on ka male väga populaarne, ise olen seni Chess.com-i kasutanud.

Noored

Kas Te arvate, et on vajalik male sisseviimine, nagu üldhariduslik aine koolis? Seletage.
Kas Te arvate, et maleharidus on vajalik koolieelsetes asutustesl(lasteaiades)? Seletage.

Nii mina kui ka paljud teised Maleliidu juhatuse ja nõukogu esindajad usume, et male viimine koolidesse oleks Eesti jaoks väga õige samm. Teiste riikide kogemus näitab, et maleõppe parandab reaalainete tulemusi ja õpetab lapsi loogiliselt mõelda.

Vaid üks näide – meil on 16 000 IT-spetsialisti ja veel sama palju oleks tarvis. IT-sektoris on palk eesti keskmisest kaks korda kõrgem, kuid abituriendid ei julge IT-erialadel jätkata – matemaatika on nende jaoks liiga suur väljakutse.

Loodame, et juba septembris õnnestub 3-5 kooliga pilootprojekti käivitada. Malet saaks õppida algkoolis “valikainena”, kusjuures programm tuleb väga lihtne, õpetamisega saab ka tavaline õpetaja hakkama. Peale seda saab laps õpinguid maleklubis jätkata, treeneri käe all.

Laagri Koolis on 2.klasside õppekavas maleõpe 1 tund nädalas, klasse on neli, klassis 23 õpilast ja maleõpetajal esineb lastele male õpetamisest vaimse väsimuse tundemärke, kuidas tõsta maleõpetaja motiveeritust ja tekitada positiivset tahet ning sünergiat maleõpetamiseks kooli lahinguväljal?

Kooliprojekti raames valmistame õpikut ja teeme tihedat tööd õpetajatega. Olen nõus, et õpetajate motivatsioon on oluline.

Kas Eesti male ei ole liiga Tallinna suunas kaldu?
Rõuges sel sügisel ei osalenud Võrumaa kiirmale meistrivõistlustel mitte ühtegi noormängijat Võrumaalt, Rõuge kooli direktor on valmis viima maleõppe koheselt kooli õppekavva, kuid leidmata on lastele maleõpetaja. Mida või kuidas teha, aidata või organiseerida Rõuge Kooli malealgõppe elluviimisel? Kas jagame ainult ühiselt eilset muret või on olemas kindel tegevuskava 2012.aastaks?

Suurepärased maleklubid asuvad ka mujal Eestis – näiteks Ida-Virumaa kool on hästi tugev. Samas probleemiks on tõepoolest suured vahemaad – suured võistlused toimuvad Tallinnas. Töötame selle nimel, et andekamad lapsed saaksid võistlustele tasuta sõita.

Kas te jagate arvamust, et tänapäeval, kus noored enamiku oma vabast ajast Internetis veedavad, on nende "malepisikuga nakatamine" virtuaalmaailmas tõenäolisem kui reaalses maailmas?
Kui täna tarbivad noored internetist põhiliselt meelelahutust siis kuidas kasutada Internetti kui tööriista mõttespordi populariseerimiseks Eestis?
Kas Eesti Maleliit võiks otseselt toetada virtuaalmaailmas läbiviidavaid projekte, mis populariseerivad malet? Või on Maleliidu roll pigem tegeleda noortega siis kui nad laua taga malet mängima hakkavad?

Internetis võib malet küll mängida, kuid ega ka maleklubid ei kao niipea kuhugi – õppida ja oma taset tõsta saab just seal. Kindlasti üritame korraldada online-turniirid koolilastele, õpetaja juuresolekul. Selliste online turniiride finaalid võiksid toimuda "päris elus".

Populariseerimiseks loodame kaasata ka Eesti tippe – spordiala populariseerimise jaoks oleks ju väga oluline, kui saaks mängida simultaani Külaotsaga või Ehlvestiga internetis.

Kui teil on ideid, kuidas saaks interneti kasutada male populariseerimiseks Eestis, siis kirjutage palun mulle: andrei.korobeinik@riigikogu.ee

Mida arvad ideest luua online malekool, mis eelkõige loob võimalusi maapiirkondades elavate noorte jaoks, kellel "live" maleringis käimise võimalus puudub

Päris online-kooli projekt on Maleliidu jaoks natuke liiga ambitsioonikas, vähemalt praegusel etapil. Elukestev õpe on aga tõusev trend ja maailmas on sellised online-koolid olemas – kui keegi plaanib midagi sellist Eestis käivitada siis hea meelega aitan oma IT-alaste oskustega.

Turniirid

Miks tänapäeval korraldatakse vähe suure rahvusvahelisi turniire? Ma arvan, et ainult Läänemere tähed on suured rahvusvahelised võistlused, mis korraldatakse Eestis.Aga nad toimuvad ainult 1 kord 2aastas!
Eesti tasemel turniiride koosseisud on viimastel aastatel väga viletsad. Eesti reitingutabeli TOP 100-st osalevad aktiivselt turniiridel vaid 10-20% mängijatest.
Kas plaanite midagi ette võtta, et muuta turniire mängijate jaoks
atraktiivsemaks?

Just praegu tegeleme turniiride teemaga. Juhatuses vastutab tippmale eest Olav Sepp aga ka teised nõukogu ja juhatuse liikmed osalevad formaadi väljatöötamises. Üks kindel eesmärk on süsteemi läbipaistvuse tõstmine: tahaks loobuda subjektiivsetest kriteeriumitest koondise komplekteerimisel, täpsed reeglid selguvad jaanuaris. Lisaks usun, et maletajad kes soovivad EM-il või MM-il osaleda peavad osalema ka Eesti meistrivõistlustel.

Kas tollest pöördumisest liikmesklubide esindajate poole võib teha järelduse, et täiskasvanute koondis(las)tel pole EMLi poolt (finants)tuge oodata? S.t. Eesti tšempionaatidel on endiselt peaauhinnaks käepigistus ja rahvusvahelisi turniire normaalse auhinnafondiga EML ei organiseeri,
treeninglaagritest rääkimata?
Kas on kavas parendada ja veelkord parendada Maleliidu poolt korraldatavate maleürituste korraldust, muuhulgas auhinnafondi, et oleks kaasatud võimalikult paljude maletajate sh reitingutabeli esikümne (esikahekümne) osalemine tiitlivõistlustel?

Saame kõik aru, et korralik auhinnafond on maletajate jaoks oluline "müügiargument". Otsime selleks raha erasektorist. Oleme esitanud riigile 2012. aastaplaani, kus ka treeninglaagrid on sees. Ei oska kommenteerida, kas riik ka annab seda raha – kui mitte, siis ka seda püüame erasektorist leida.

Miks tänapäeval korraldatakse vähe suure rahvusvahelisi turniire? Ma arvan, et ainult Läänemere tähed on suured rahvusvahelised võistlused, mis korraldatakse Eestis.Aga nad toimuvad ainult 1 kord 2aastas!
Sattudes vestlema eksmaalimameister hr. Halifmaniga selgus tõsiasi, et Peterburi malekoolkond tahab ja veelkord tahab mängida Eestis igat liiki maleturniire, Andrei, kui see oleks ka Eestipoolne ühine tahe, siis mida peaksime tegema või kuvandama, et selle huvi elluviimisele anda äärmiselt konkreetne, selge ja arusaadav väljund ?

Nõukogus oleme jõudnud ühisarvamusele, et uus korralik rahvusvaheline turniir (soovitavalt igaaastane) on Eestile vajalik. Järgmisel aastal otsime võimalusi ja vahendeid selle korraldamiseks. Peterburi maletajad on tõepoolest üks väga konkreetne sihtgrupp sellise turniiri jaoks.

Leedu Male President on käinud idee korras välja mõtte, et kõigi kolme Balti riigi maleesindusorganid võiksid omavahel eelnevalt kooskõlastada kavandatavaid aasta kalenderplaane, läbi rääkida suuremate võistluste korraldust ja osavõtutingimusi ning üldse omavahel esmalt suhelda ja seejärel juba paremini ning tihedamalt suhelda, et näit. juba eos oleks välistatud võimalikud piinlikud olukorrad rahvusvaheliste maleürituste korraldamisel!? Missugused võiksid positiivse lähenemise korral olla Eesti maletajate ja-või Maleliidu võimalused, tingimused ning koostöö Läti ja Leedu alaliitudega?

Pole veel jõudnud Läti ja Leedu kolleegidega suhelda, kuid kindlasti oleme ka meie koostööst huvitatud. Piinlikest olukordadest Eesti maleüritustel pole kuulnud.

Kas turniiridel tasuta alkoholi hakkab saama?

Alkohol ei ole maleturniiridel lubatud, dopingu regulatsioonide tõttu.

Maleliidu töö

Kuidas suhtute asjaolusse, et osadel klubidel on Maleliidu liikmeks väga keeruline saada? Näiteks on tulnud avalikkuse ette juhtum, kus Maleliit ei suutnud 90 päeva jooksul pärast alaliidu liikmeks astumise avalduse esitamist klubile vastatagi.

Mul on teada kaks sellist juhtumid, mõlemad on oma lahenduse leidnud kohe esimesel nõukogu koosolekul. Tulevikus jälgime, et vastused jõuaksid õigel ajal klubideni, katsume paari nädalaga vastata. Klubid aga peavad ise jälgima, et nende kontaktandmed registris oleksid korrektsed.

Kindlasti andke teada, kui Maleliiduga asjade ajamisel on veel probleeme. Minu meiliaadress on andrei.korobeinik@riigikogu.ee

Kas eestis on piisavalt tasemel malekohtunikke?

Ei ole kahjuks. Teame seda ja loodame, et pikas perspektiivis suudame olukorda parandada.

Millised on Teie arvates suurimad kitsaskohad/puudused/probleemid Eesti maleelus ja mida planeerib teha Maleliit olukorra parandamiseks?

Alarahastus. Tippajal (2005.) sai male 2,15% kogu spordirahast, aastal 2010 aga vaid 0,68%. See on alla 50 000 EUR aastas.
Maine. Pidevad konfliktid olid kasulikud advokaadibüroodele, spordiala jaoks oli see aga katastroof.

Kas kohtadel tegutsevatel maleklubidel, kus korra või paar nädalas käivad nuppe liigutamas tõelised malehinged- malenupufanaatikud, on mingeidki võimalusi saada näit. 2012, 2013-2020.a. rahalist tuge Maleliidult? Ideena, et kasvõi Võidupühal või Jõulude ajal korraldada paar kenade auhindadega turniiri ning oma kauaaegseid tulihingelisi lihtliikmeid meelespidada ja-või austada !?

Maleliidu aastaeelarvest oleme juba rääkinud. Ma väga loodan, et riiklik ja kohalik finantseerimine paraneb. Me teeme tööd erasektorist vahendite kaasamiseks. Me ei võta seda raha endale, kõik läheb edasi noortele, klubidele, maletajate treeningulaagritele, võistlustele.

Kas annab kuidagi konkreetselt positiivselt korrastada maleliidu poolset suhtlemist maletajate, maleklubide ja malesõpradega? Mida peaksid omaltpoolt konkreetselt tegema või paremini tegema klubid, maletajad ja malesõbrad ?

Kindlasti, selleks andke teada probleemidest mis Maleliiduga suhtlemisel tekkivad. Konkreetsed ettepanekud on teretulnud minu meili peale: andrei.korobeinik@riigikogu.ee Kaasame klubide esindajaid ka oluliste küsimuste aruteludesse.

Spordiala populaarsus

Kuidas suhtute MTÜ Eesti Male Toetusühing tegevusse? Kas näete tulevikus ka võimalust Eesti Maleliidu ja Eesti Male Toetusühingu omavahelisi suhteid parandada ning aktiivsemalt koostööd teha?

Maleliit on koostööks avatud ja minul endal ei ole selle ühingu suhtes ühtegi pretensiooni. Male maine jaoks on väga oluline, et selle spordialaga seotud inimesed töötaksid ühiste eesmärkide nimel. Ma eeldan, et Maleliidu ja MTÜ Eesti Male Toetusühingu eesmärgid ei erine – me kõik tahame, et maletajaid oleks Eestis rohkem, et meil oleksid heal tasemel turniirid ja et meie maletajad saaksid edukalt esineda rahvusvahelistel võistlustel.

Miks tänapäeval male pole populaarne Eestis?Miks mängib vähe lapsi(12-18aastat vana),naisi?

Male on harrastajate arvu järgi 10. spordiala Eestis, mis pole sugugi halb tulemus. Võrdluseks - riikliku finantseerimine järgi on male 31. esimene spordiala Eestis. Maleliidu eesmärgiks on tõsta harrastajate arvu poolteist korda kolme aasta jooksul.

Noorte tulemused maailmavõistlustel on muide väga muljetavaldavad: 2008 - 2 medalit; 2009 - 4 medalit; 2010 - 4 medalit; 2011 - 6 medalit.

Kas täiskasvanud malealgajal on ka kuskil võimalus Eestis malealast õpetust saada? Küsimus on esitatud laiemalt kogu Eesti kohta, ja ka Tallinna piirkonna kohta.

See võimalus on muidugi olemas – Eestis on 45 maleklubi. Kuid saan väga hästi aru, et 40-aastasel malealgajal on psühholoogiliselt raske mängida kuueaastase lapse vastu. Üks – küll kallim – lahendus on individuaalõpe (paljud treenerid saavad eratunde anda). Lisaks tuleb arvestada, et Eestis korraldatakse üle 200 turniiri aastas. Turniiril mängimisest on palju kasu ka algajatele.

- Mida arvate maleblogist Vaadeldaja? Kas selline blogi tuleb Eesti malele pigem kasuks või kahjuks? Milliseid nõuandeid annaksite Vaadeldaja tegijatele?

Ma tänan teid küsimuste eest, neid laekus ootamatult palju. Mul on väga hea meel, et selline koht on olemas – külastan ka ise Vaadeldajat regulaarselt. Palun nii autoritel kui ka külastajatel pöörduda oma ettepanekutega Maleliidu poole – meie teeme tööd selleks, et male jõuaks tagasi oma positsioonidele ja teie abi on meile väga oluline. Viimast korda reklaamin oma meiliaadressi: andrei.korobeinik@riigikogu.ee

Täname ka Vaadeldaja meeskonna poolt Andreid ja soovime talle jõudu ja edu!

Monday, December 19, 2011

Tarvo Seeman ja Nikolai Kunitsõn saates Traali-Vaali!


Hiljuti taas maleareenile sisenenud (ning poksiareenilt lahkunud) Tarvo Seeman ning noormaletaja Nikolai Kunitsõn osalesid ETV2 saates Traali-Vaali.

Saates räägiti malest, tehti üks pime- ja kiirmale partii, küsitleti inimesi tänavalt ning veits ka poksiti.

Videot on võimalik vaadata ETV2 kodulehelt - http://etv2.ee/videod/07e3d69f-9f6b-4ae5-9b77-d6893ff9dee6

Saate tutvustus ETV2 kodulehel:
Asume lammutama ajast-arust ettekujutust maletajatest, nende välimusest ja huvidest. Noor maletaja Nikolai ja suurmeister Tarvo kohtuvad poksiringis, neid juhendab taipoksi treener ja K-1 võitluste korraldaja Igor Šinkevitš. Maletajad ei jäta omakorda juhust kasutamata ja panevad võitluskunstide meistri proovile mõttespordialal. Ühiselt jõutakse tõdemuseni, et malel ja võitluskunstidel on mitmeid sarnaseid jooni.

Saturday, December 17, 2011

Eestlased Euroopa välk- ja kiirmale meistrivõistlustel


Täna, 16. detsembril, toimusid Poolas, Varssavis Euroopa välkmale meistrivõislused (juhend). Osalejaid oli ligi 400 ning mängiti 13 vooru.

Toomas Valgmäe (foto: Vaadeldaja arhiiv)
Turniiri võitis GM Hrant Melkumyan Armeenias. Talle järgnesid GM Radoslaw Wojtaszek Poolast ja GM Alexey Dreev Venemaaltt. (Algses artiklis olid esimene ja kolmas koht ekslikult vahetuses).

Eesti esindajad ning tulemused:
109. Toomas Valgmäe (vastased ja tulemused)
127. Ardi Tedrema (vastased ja tulemused) - võis saada eriauhinna, sest ilma reitinguta osalejatest parim tulemus
231. Marko Siil (vastased ja tulemused)
308. Ants Põldoja (vastased ja tulemused)

Turniiri tabel ja võistluste ametlik koduleht.

17.-18. detsembril toimuvad samas kohas Euroopa kiirmale meistrivõistlused (juhend). Hetkel on registreerunuid (nimekiri) ligi 800. Lisaks ülal nimetatud eestlastele on kirjas ka Ottomar Ladva, kuid hetkel ei tea, kas ta ka osaleb.

Kiirmale tulemusi näeb siit.

Vaadeldajale saatis vihje võistluse kohta Regina Narva. Täname!

Wednesday, December 14, 2011

Lõppes Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud maleturniiride sari


Läbi 2011. aasta väldanud Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud maleturniiride sarja kuulus kokku 28 turniiri. Üldarvestuses tuli sarja võitjaks FIDE meister Ilja Vovk.
Sarja erileht: www.eestimale.ee/sari2011

Eesti Male Toetusühing palub auhinnasaajatel teatada oma arveldusarve number ja isikukood eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt).

2011. aasta maleturniiride sarja pidulik lõpetamine toimub 2012. aastal teoks saava analoogse maleturniiride sarja esimeseks võistluseks oleva Eesti Spordiselts Kalevi XXI rahvusvahelise kiirmaleturniiri "Meenutades Paul Kerest" avatseremoonia ajal 6. jaanuaril 2012 kell 15.30 Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses Tallinnas. Lisainfo: http://www.eestikalev.ee/

Vastavalt 2011. aasta sarja üldjuhendile: "Iga maletaja võib saada koondauhinna maksimaalselt ühes kategoorias." Sellest põhimõttest lähtudes kujunes auhinnasaajate nimekiri alljärgnevalt (auhinnasaaja nime järel on toodud sulgudes lõppkoht sarja üldtabelis).

Eesti Male Toetusühing poolt välja pandud Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud maleturniiride sarja koondauhinnad (bruto):

- I koht - 700 € - Ilja Vovk (1.)
- II koht - 500 € - Igor Švõrjov (2.)
- III koht - 400 € - Aleksandr Volodin (3.)
- IV koht - 300 € - Sander Kukk (4.)
- V koht - 200 € - Margus Sööt (5.)
- VI koht - 150 € - Jaan Narva (6.)
- VII koht - 100 € - Georg Abozenko (8.)
- VIII koht - 50 € - Sergei Neff (12.)
- IX koht - 50 € - Pavel Vorobjov (15.)
- X koht - 50 € - Andrei Šiškov (16.)

- Reitinguga kuni 2200*
- I koht - 150 € - Ardi Tedrema (7.)
- II koht - 100 € - Marti Medar (9.)
- III koht - 50 € - Tõnu Rauk (18.)

- Reitinguga kuni 1900*
- I koht - 150 € - Anna Sagadijeva (13.)
- II koht - 100 € - Henrik Haavamäe (17.)
- III koht - 50 € - Jaan Urgas (25.)

- Reitinguga kuni 1600*
- I koht - 150 € - Kirill Chukavin (14.)
- II koht - 100 € - Rene Lumiste (30.)
- III koht - 50 € - Margareth Olde (57.)

- Seeniorid (sünniaastaga 1951 ja vanemad)
- I koht - 150 € - Hillar Kärner (11.)
- II koht - 100 € - Anto Remmel (23.)
- III koht - 50 € - Kalle Peebo (24.)

- Naised
- I koht - 150 € - Tatjana Fomina (10.)
- II koht - 100 € - Tiina Põlendik (19.)
- III koht - 50 € - Regina Narva (28.)

*Eesti kiirmale reiting seisuga 1. jaanuar 2011.

Vaadeldajale saatis ülevaate Margus Sööt. Täname!

Kaido Külaots mängib tugeval Zadar Openil Horvaatias

Siiani Kaidol 2,5 p 4-st. Tulemused ja paarimine siit.
http://www.chess-results.com/tnr59592.aspx?art=2&rd=5&lan=1&turdet=YES&flag=30
Horvaatia maleliidu lehelt leiate LIVE ülekanded ja partiid pgn formaadis. Mängud algavad meie aja järgi kell 10.00 ja 17.00
http://www.crochess.com/

Kaido enda kommentaar:
Kaido says:
muidu on kõik tipp-topp siin
Kaido says:
söök on üllatavalt hea
Kaido says:
täna tõstsin endale seepia hautist
Kaido says:
meres natuke külm
Kaido says:
lahe turniir
Kaido says:
45 mängijat, kellest 26 on suurmeistrid
Kaido says:
vaese mehe Aeroflotid

Tuesday, December 13, 2011

Juhend: Mustamäe Laste Loomingu Maja noorte nädalalõputurniir 17.-18. dets


Eesti Male Toetusühingu 2011. aasta noorteturniiride sarja viimane etapp, Mustamäe Laste Loomingu Maja noorte nädalalõputurniir toimub 17.-18. detsembril Tallinnas Paul Kerese malemajas (Vene 29). Turniiri juhend: http://www.eestimale.ee/noortesari2011/?page=5

1. Võistluse korraldaja
Võistluse korraldab Mustamäe Laste Loomingu Maja koostöös Eesti Male Toetusühinguga. Võistlus kuulub Eesti Male Toetusühingu poolt korraldatud 2011.a noortesarja:
http://www.eestimale.ee/noortesari2011

2. Aeg ja koht
Turniir viiakse läbi 17.-18. detsembril 2011. aastal Tallinnas Paul Kerese malemajas (Vene 29), algusega 17. detsembril kell 11:00, registreerimine 10:00-10:45.

Võistluse planeeritav ajakava (kuni 18a turniiri jaoks).
Laupäev, 17.12.
10:00 - 10:45 registreerimine
11:00 - I voor
13:15 - II voor
16:00 - III voor
18:15 - IV voor

Pühapäev, 18.12.
10:00 - V voor
12:15 - VI voor
14:30 - VII voor
ca 16:45 – lõpetamine

Võistluse planeeritav ajakava (kuni 8a ja 11a turniiride jaoks).
Laupäev, 17.12.
10:00 - 10:45 registreerimine
11:00 - I voor
12:15 - II voor
13:30 - III voor
14:45 - IV voor

Pühapäev, 18.12.
10:00 - V voor
11:15 - VI voor
12:30 - VII voor
ca 13:45 - lõpetamine

3. Osavõtjad
Osa võivad võtta kõik maletajad, kelle sünniaasta on kuni 8-aastaste turniiril 2003 ja nooremad, kuni 11-aastaste turniiril 2000 ja nooremad ning kuni 18-aastaste turniiril 1993 ja nooremad.

4. Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 16. detsembriks 2011. a. kell 12:00 eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

5. Turniiri korraldus
Võistlused viiakse läbi individuaalturniiridena (kuni 8-aastased, kuni 11-aastased ja kuni 18-aastased noored). Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis. Mõtlemisaeg: 18a turniiril 1 tund mõlemale vastasele partii lõpuni; 8a ja 11a turniiridel: 30 minutit mõlemale vastasele partii lõpuni.

6. Majandamine
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. Võistluse osavõtumaks on 2.- eur (Mustamäe Laste Loomingu Maja õpilased on vabastatud osavõtumaksust).

7. Autasustamine
Turniiride kolm paremat saavad auhinna. Kui mõnel turniiril osaleb vähemalt neli neidu, siis parim neist saab auhinna. Võrdsete punktide korral auhinnad jagamisele ei lähe.
Igas vanuseklassis Mustamäe Laste Loomingu Maja parimale õpilasele on eriauhinnaks karikas (3 vanuseklassi, seega 3 karikat).

8. Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga. Lisainfo ja sarja üldarvestus: http://www.eestimale.ee/noortesari2011

Jaan Ehlvesti uue maleraamatu esitlus 14. detsembril, kell 17.00 Solarises!

Jaan Ehlvesti uue maleraamatu esitlus toimub kell 14. detsembril kell 17.00 Solarise Apollos. Kõik on oodatud!Väljavõte Solarise kodulehelt:

14. detsembril kell 17.00 toimub Solarise keskuse Apollos male suurmeistri Jaan Ehlvesti uue maleraamatu esitlus!

Suurmeistri Jaan Ehlvesti ingliskeelne male algõpetuse raamat koos töövihikuga algkoolidele on müügil ainu USA-s!

Raamatuesitlusel on kõikidel Apollo külastajatel eksklusiivne võimalus seda raamatut osta!

2001. aastal ilmus maletajalt raamat "Mäng 1999", ning 2004. aastal raamat "The Story of a Chess Player".Kohtumiseni Apollos!


Sunday, December 11, 2011

Tulemused: Kõo valla 13. jõuluturniir


Täna toimus Pilistvere külas Kõo vallas juba 13. korda jõuluturniir. Osalejaid oli 59, mängiti 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit mõlemale vastasele.

No Name         Rtg Total 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 Volodin, Aleksander 2487 8   38:W 17:W 14:D 6:W 3:W 13:W 2:W 8:W 7:D
2 Kukk, Sander     2372 6.5  27:W 12:W 20:D 15:D 16:W 4:W 1:L 28:W 3:D
3 Seeman, Tarvo    2456 6.5  29:D 30:W 22:W 20:W 1:L 15:W 5:W 13:D 2:D
4 Švõrjov, Igor    2386 6.5  44:W 10:W 6:L 9:W 17:W 2:L 7:W 14:D 13:W
5 Narva, Jaan     2296 6.5  45:W 36:W 7:L 19:D 32:W 10:W 3:L 18:W 6:W
6 Tedrema, Ardi    2183 6   11:W 24:W 4:W 1:L 12:W 7:D 13:D 16:W 5:L
7 Vovk, Ilja      2409 6   25:W 23:W 5:W 8:W 13:L 6:D 4:L 19:W 1:D
8 Kasela, Sten     2297 6   34:W 33:W 16:W 7:L 10:L 22:W 12:W 1:L 14:W
9 Rei, Aksel      2163 6   43:W 13:D 28:W 4:L 11:D 37:W 16:L 24:W 22:W
10 Abozenko, Georg   2119 6   35:W 4:L 34:W 44:W 8:W 5:L 28:D 20:D 21:W
11 Zeludkov, Emil    1646 6   6:L 38:D 49:W 18:W 9:D 12:L 25:W 33:W 28:W
12 Innos, Jürgen    2090 6   48:W 2:L 40:W 41:W 6:L 11:W 8:L 35:W 20:W
13 Agapov, Mikael    2420 5.5  41:W 9:D 21:W 14:W 7:W 1:L 6:D 3:D 4:L
14 Fomina, Tatjana   2243 5.5  51:W 19:W 1:D 13:L 15:D 24:W 31:W 4:D 8:L
15 Medar, Marti     2040 5.5  54:W 21:D 18:W 2:D 14:D 3:L 22:D 23:W 16:D
16 Kolk, Marek     2252 5.5  42:W 32:W 8:L 36:W 2:L 26:W 9:W 6:L 15:D
17 Rauk, Tõnu      2165 5.5  52:W 1:L 31:W 24:W 4:L 29:W 20:D 21:L 32:W
18 Päären, Hugo     2265 5.5  30:D 29:W 15:L 11:L 34:W 44:W 33:W 5:L 31:W
19 Sander, Jaan     1976 5.5  47:W 14:L 46:W 5:D 20:L 45:W 36:W 7:L 29:W
20 Remmel, Anto     2285 5   40:W 26:W 2:D 3:L 19:W 28:D 17:D 10:D 12:L
21 Elmaste, Gert    2285 5   39:W 15:D 13:L 31:D 44:D 30:W 23:D 17:W 10:L
22 Peebo, Kalle     2236 5   37:W 58:W 3:L 32:D 45:W 8:L 15:D 26:W 9:L
23 Sarapik, Kristjan  2161 5   46:W 7:L 45:L 30:W 39:D 32:W 21:D 15:L 34:W
24 Haavamäe, Henrik   1881 5   56:W 6:L 47:W 17:L 40:W 14:L 51:W 9:L 35:W
25 Viikmaa, Karmen   1846 5   7:L 46:L 59:W 35:L 47:W 52:W 11:L 42:W 40:W
26 Ruus, Rein      2039 5   50:W 20:L 37:L 43:W 51:W 16:L 48:W 22:L 39:W
27 Tamm, Üllar-Peep   1830 5   2:L 48:L 55:W 46:D 35:L 47:W 39:D 51:W 36:W
28 Sööt, Margus     2304 4.5  49:W 31:D 9:L 37:W 33:W 20:D 10:D 2:L 11:L
29 Sagadijeva, Anna   1857 4.5  3:D 18:L 35:D 52:W 42:W 17:L 37:W 31:D 19:L
30 Muru, Moorits Mihkel 1741 4.5  18:D 3:L 38:W 23:L 46:W 21:L 32:L 37:W 45:W
31 Mõndresku, Ion    2075 4.5  59:W 28:D 17:L 21:D 41:W 35:W 14:L 29:D 18:L
32 Chukavin, Kirill   1883 4.5  53:W 16:L 48:W 22:D 5:L 23:L 30:W 44:W 17:L
33 Kuld, Villu     2060 4.5  55:W 8:L 42:W 45:D 28:L 39:W 18:L 11:L 44:W
34 Volpert, Larissa   1784 4.5  8:L 55:W 10:L 47:D 18:L 54:W 46:W 41:W 23:L
35 Tominga, Ago     1621 4   10:L 49:D 29:D 25:W 27:W 31:L 42:W 12:L 24:L
36 Narusberg, Peep   2042 4   57:W 5:L 39:W 16:L 37:L 40:W 19:L 48:W 27:L
37 Nero, Georg     1667 4   22:L 53:W 26:W 28:L 36:W 9:L 29:L 30:L 50:W
38 Vahtra, Rein     1871 4   1:L 11:D 30:L 49:D 55:W 42:L 52:W 40:L 54:W
39 Tominga, Eke     1765 4   21:L 54:W 36:L 53:W 23:D 33:L 27:D 49:W 26:L
40 Urgas, Jaan     1752 4   20:L 57:W 12:L 48:W 24:L 36:L 54:W 38:W 25:L
41 Kaldma, Arnold    1846 4   13:L 52:W 56:W 12:L 31:L 51:L 43:W 34:L 48:W
42 Okas, Andrus     1729 4   16:L 50:W 33:L 56:W 29:L 38:W 35:L 25:L 53:W
43 Linroos, Monika   1636 4   9:L 44:L 50:W 26:L 54:L 53:W 41:L 57:W 49:W
44 Staub, Madis     1843 3.5  4:L 43:W 58:W 10:L 21:D 18:L 45:W 32:L 33:L
45 Jakobi, Arnold    1770 3.5  5:L 59:W 23:W 33:D 22:L 19:L 44:L 56:W 30:L
46 Kask, Tõnis     1632 3.5  23:L 25:W 19:L 27:D 30:L 56:W 34:L 50:L 57:W
47 Nilp, Kristofer   1283 3.5  19:L 51:W 24:L 34:D 25:L 27:L 56:L 55:W 58:W
48 Hermanson, Egon   1524 3   12:L 27:W 32:L 40:L 58:W 49:W 26:L 36:L 41:L
49 Philips, Erik    1811 3   28:L 35:D 11:L 38:D 53:W 48:L 50:W 39:L 43:L
50 Tõnso, Liina     1286 3   26:L 42:L 43:L 0:W 52:L 55:W 49:L 46:W 37:L
51 Leštšenko, Evi    1687 3   14:L 47:L 57:W 58:W 26:L 41:W 24:L 27:L 55:L
52 Põlendik, Tiina   1637 3   17:L 41:L 54:W 29:L 50:W 25:L 38:L 53:L 56:W
53 Järv, Mario     1259 3   32:L 37:L 0:W 39:L 49:L 43:L 57:W 52:W 42:L
54 Valge, Artur     1322 3   15:L 39:L 52:L 59:W 43:W 34:L 40:L 58:W 38:L
55 Lomp, Jaan      1471 3   33:L 34:L 27:L 57:W 38:L 50:L 58:W 47:L 51:W
56 Tõnso, Tõnu     1242 2.5  24:L 0:W 41:L 42:L 57:D 46:L 47:W 45:L 52:L
57 Põvvat, Aalo     1386 1.5  36:L 40:L 51:L 55:L 56:D 58:W 53:L 43:L 46:L
58 Isand, Erkki       1   0:W 22:L 44:L 51:L 48:L 57:L 55:L 54:L 47:L
59 Tihvan, Jaan     1493 0   31:L 45:L 25:L 54:L 0:  0:  0:  0:  0: 

Friday, December 9, 2011

London Chess Classic 2011


3. detsembril alanud London Chess Classic põhiturniiril on mängitud 5 vooru. Süsteem, mille kohaselt võitja saab 3 punkti ning viik annab vaid 1 punkti, on kindlasti palju viike ära hoidnud ja pealtvaatajatele põnevaid matše pakkunud. Ühegi kaotuseta on hetkel Carslen (mängitud 5 mängu), Kramnik (mängitud 4 mängu) ja McShane (mängitud 4 partiid) ning juhib Nakamura (kolme võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega).

Tabel pärast viiendat vooru:

Nimi Reiting Punkte/mänge Perf. Asetus
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Carlsen 2826 X 0.5 0.5 win 0.5 win 9.0 / 5 2882 2
2 Anand 2811 X 0 0.5 win 0.5 5.0 / 4 2706 5
3 Aronian 2802 0.5 X 0 win 0.5 5.0 / 4 2738 6
4 Kramnik 2800 0.5 X 0.5 win win 8,0 / 4 2947 4
5 Nakamura 2758 0 win win 0.5 X win 10.0 / 5 2923 1
6 Adams 2734 0.5 0 X 0 0 0.5 2.0 / 5 2483 8
7 Short 2698 0 0 0 win X 3.0 / 4 2594 7
8 McShane 2671 0.5 0.5 win X win 8.0 / 4 2942 3
9 Howell 2633 0 0.5 0 0.5 0 X 2.0 / 5 2520 8

allikas: http://www.londonchessclassic.com/classic.standings.htm

Üks rohkem kõmu tekitanud partiidest on Nakamura võit mustadega Anandi vastu. Partiid koos William Stewarti (Online Cess Lessons) kommentaaridega näeb allolevast videost:Kuues voor algab täna 14.00 UK aja järgi (Eestis peaks kell olema siis 16.00). Live mänge saab vaadata siit: http://live.londonchessclassic.com/live.classic.htm

Vaadeldajas seotud artiklid:
Tulemas ülitugev turniir Londonis
London Chess Classicul võidutses Carlsen (2009)
London Chess Classic (2009)

Thursday, December 8, 2011

FIDE president: Pokker on mäng natuke "lollidele"

Ehlvest ja Ilyumzhinov (foto: Marko Mumm, Delfi)

5. detsembril tegi kiirvisiidi Eestisse FIDE president Kirsan Ilyumzhinov.

Toimunust pikemat kokkuvõtet sai näha sama päeva õhtustes uudistes TV6-s. Tagantjärele saab saadet vaadata siit: http://www.tv3play.ee/play/260219 - malest räägitakse ajavahemikul 6.11-9.30.

Muuhulgas räägib Ilyumzhinov FIDE püüdlusest male taliolümpia kavasse saada, maleõpetusest Kalmõkkia koolides ning maailmas aina populaarsust koguvast mängust - pokkerist.
Kokkuvõtet pokkeri kohta öeldust saab lugeda ka ühest Eesti populaarsemast pokkeriportaalist Pokkeri Prod.

Täiendus: Lisalugemine ja pildid FIDE lehel: Working visit of FIDE President  to Estonia (tänud anonüümsele kommenteerijale lingi eest!)

Seotud artiklid / lisalugemist Vaadeldajas:
Eestisse saabub kiirvisiidile Rahvusvahelise Maleliidu president
Maletajad versus pokkeriprofid 1-0