Sunday, September 29, 2013

FIDE kohtunike koolitus

Saime Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubilt alljärgneva kirja, mis puudutab 3.-7. oktoobril toimuvat FIDE kohtunike koolitust. Nimelt on Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi otsustanud toetada 84. FIDE kongressi ajal toimuval rahvusvahelise FIDE kohtunike koolitusel kahte osalejat ja tasuda nende eest koolituse maksumuse.Teade,

Tagamaks malekohtunike järjepidevust Eestis ning meenutades ja mälestades meie hulgast lahkunud Lembit Vahesaart on Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi otsustanud toetada 84. FIDE kongressi ajal toimuval rahvusvahelise FIDE kohtunike koolitusel kahte osalejat ja tasuda nende eest koolituse maksumuse.
 
Vastavalt Maleliidu kodulehel avaldatud infole: Koolitus viiakse läbi Paul Kerese Malemajas ning loengud toimuvad 3.-7. oktoobril kell 16-21. Koolituse viib läbi FIDE kohtunikekogu esimees Panagiotis Nikolopoulos (IA) ning tema assistendiks on Marek Kolk (FA). Koolitus toimub inglise keeles ning koolituse läbimise järel on võimalik sooritada FIDE kohtuniku eksam.

Kuna ülesandmise tähtaeg on 01. oktoober, siis ootame vastavaid tahteavaldusi võimalikult kiiresti. Valikute tegemise aluseks on, et osalejad täidavad malekohtuniku kutset vähemalt kahe järgneva aasta jooksul, annavad selle kohta kirjaliku kinnituse ja on igati aktiivsed, ausad ja vahvad malekohtunikud.

Jäädes huvilisi ootama

 

 Ardi Tedrema
 Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi nimel
Telefon:+372 5034290
E-post:laagri.male@gmail.comWednesday, September 25, 2013

III Viimsi valla kiirmaleturniir

III Viimsi valla kiirmaleturniir

Juhend
I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Viimsi vallas ja Harju maakonnas tervikuna;
c) võistlus kuulub 2013. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2013/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 5. oktoobril 2013. a. algusega kell 11.00 Viimsi vallas Haabneemes, Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones, aadressil Randvere tee 18, Viimsi vald, Harjumaa.
Autoga Tallinna kesklinna poolt tulles tuleb sõita muudkui otse peateed pidi marsruudil Pirita tee-Merivälja tee-Ranna tee-Randvere tee ja mööda Randvere teed mööduda paremale poole teed jäävast Viimsi Kooli suurest majast (oranžikas-pruun maja) ja Päikeseratta lasteaiast ning seejärel saab valgusfooriga väikese ringtee juurest pöörata paremale Viimsi Kooli väikese maja esisesse parklasse, kus on autodele parkimine tasuta.
Ühistransport: võistluspaiga läheduses asub bussiliini 1A lõpp-peatus Viimsi keskus, sõidugraafikud leiab http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab ja viib läbi Viimsi Maleselts Apones, koostöös Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Kooli ja Eesti Male Toetusühinguga.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.


V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 10.55
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 14.00
Mõtte- ja lõunapaus 45 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.45 – 17.15
Võistluste lõpetamine 17.20

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1953 ja vanemad) rahaliste auhindadega.
Samuti autasustatakse naiste ja veteranide arvestuses teise ja kolmanda koha saanud maletajaid, viite paremat Viimsi Maleseltsi Apones mängijat, kolme paremat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), parimat mängijat reitinguga kuni 2200, parimat mängijat reitinguga kuni 2000 ning parimat mängijat reitinguga kuni 1800 esemeliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht                  100 EURi,
- II koht                 60 EURi,
- III koht               50 EURi,
- IV koht               40 EURi,
- V koht                 40 EURi,
- Parim naine         30 EURi,
- Parim veteran      30 EURi.
Korraldajad peavad meeles kiirturniiril osalejaid kolme loositava üllatusauhinnaga.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1953 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Viimsi valla võistlejaile, kes kuuluvad Viimsi Maleseltsi Apones liikmeskonda, on osavõtumaks 5.- EURi. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 4. oktoobriks 2013. a. kell 12.00 eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Viimsi Maleselts Apones.

Suitsetamine ei ole Viimsi Kooli väikese maja esisel alal soovitatav.

Monday, September 23, 2013

Spordiklubi Tõnu Truusi Malekoolkond juubeli festival

Spordiklubi Tõnu Truusi Malekoolkond juubeli festival

Juhend1. Eesmärk
Anda klubi noormaletajatele ja teistele maleharrastajatele võimalus võistelda täiskasvanute paremikuga.
Tähistada klubi seniseist edukaimat – kümnendat tegevusaastat, mille jooksul võideti rida tiitleid: Euroopa noorte meistrivõistlustel kiirmales ja individuaalturniiridel. Eesti meeste meistritiitlid 2012/2013 ja 2013/2014 nii tavamales kui kiir-ja välkmales.

2. Võistluse korraldaja
Spordiklubi Tõnu Truusi Malekoolkond koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Kesklinna Valitsusega.

3. Aeg ja koht
Paul Kerese Malemaja (Vene 29, Tallinn).
Laupäev, 19. oktoober - kiirturniir algusega kell 12.00. Registreerimine kuni 11.45. Orienteeruv lõpetamine kell 19.00
Pühapäev, 20. oktoober – välkturniir algusega kell 12.00. Registreerimine kuni 11.45. Orienteeruv lõpetamine kell 18.00.

4. Osavõtjad
Võistlused on kõigile soovijatele.

5. Eelregistreerimine
Eelregistreerimine Paul Kerese Malemaja stendil või e-posti aadressidel tonu.truus@gmail.com ja tarmo.tuul88@gmail.com hiljemalt 16. oktoobriks.

6. Turniiri korraldus
Turniirid on planeeritud šveitsi süsteemis. Kiirturniiril mängitakse 7 vooru ajakontrolliga 15 minutit + 5 sek käigule. Välkturniiril mängitakse 12 vooru ajakontrolliga 3 minutit + 2 sek käigule. Voorude arv ja võistluse süsteem võivad muutuda sõltuvalt osavõtjate arvust.
Võrdsete punktide korral kasutatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: 1) Buchholz ilma nõrgima tulemuseta; 2) Buchholz ilma kahe nõrgima tulemuseta 3) Buchholz.

7. Majandamine
Osavõtumaks kummalgi turniiril 3 eurot. Osavõtumaksuta rahvusvahelistele suurmeistritele ja -meistritele, V ja IV kategooria treeneritele ja korraldava klubi liikmetele. Auhinnafondi läheb 100% osavõtumaksudest + võimalik sponsorite toetus.

8. Autasustamine
Autasustatakse kummalgi turniiril I kuni III kohta, parimat noort (sünd. 1995 või hiljem), parimat seeniori (sünd. 1953 või varem), parimat naist. Võivad lisanduda eriauhinnad.

9.Üldist
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste orgkomitee koostöös kohtunike koguga.

Rõuge ja Tõrva tulemused

Tõrva turniiri võitis Kaido Külaots. Võrdselt temaga kogusid 6,5 punkti 8st ka Jaan Ehlvest ja Roman Jezov. Kogu tabeliga saab tutvuda siin.

Rõuges toimuunud Võrumaa lahtised meistrivõistlused võitis lätlane Berznish Roland. Temast pool punkti vähem kogusid Jaan Ehlvest ja Kaido Külaots. Tutvu tabeliga siin. 

Grand Prix turniirid

Eile algas meeste Grand Prix viimane etapp Pariisis. Grand Prix turniiride kaks parimat saavad pääsme järgmise tsükli kandidaatide turniirile. Hetkel juhivad üldkokkuvõttes Topalov ja Mamedyarov, kuid Grishuck`il ja Caruanal on veel võimalus Mamedyarov kinni püüda. Tabel hetkeseisu kohta on toodud allpool. Ametlik Pariisi GP koduleht asub SIIN.


Käimas on ka naiste 2013-2014 tsükli GP etapp Tashkentis. Täna mängitakse seal viies voor ja pärast nelja vooru on juhtimas indialannad Humpy Koneru ja Harika Dronavalli, tabel toodud allpool. Ametlik turniiri koduleht asub SIIN.


Lisaks on alanud arvutimale nTCEC teine sessioon. Konkurentsi on jäänud 18 maleprogrammi. Live mänge saab jälgida SIIN.

Wednesday, September 11, 2013

Rõuge III kiirmaleturniir „Rõuge Chess Open 2013“ ja Tõrva maleturniiri juhend

Rõuge III kiirmaleturniir „Rõuge Chess Open 2013“
Võrumaa 2013.a. lahtised meistrivõistlused kiirmales

Rõuge III kiirmaleturniir toimub 21. septembril 2013 Võrumaal Rõuges, Haanja mnt 12, Rõuge Koolimajas, www.rouge.edu.ee

Juhend
I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Võru maakonnas tervikuna;
c) võistlus kuulub 2013. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2013/
d) Rõuge kiirmaleturniiri koosseisus toimuvad Võrumaa lahtised kiirmale meistrivõistlused 2013.

II Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 120 mängijaga.

III Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab Eesti Male Toetusühing koostöös Rõuge Vallavalitsuse, Rõuge Kooli, Võrumaa Spordiliidu, Võru Maavalitsuse ja Võru Maleklubiga.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

IV Ajakava
Registreerimine 10.00 – 10.55
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 14.00
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.30 – 17.30
Võistluste lõpetamine 17.35...18.00

V Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1953 ja vanemad) rahaliste auhindadega. Samuti autasustatakse parimat noormängijat ja parimat Võrumaa noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), kolme paremat Võrumaa mängijat, parimat mängijat reitinguga kuni 1900 ning parimat mängijat reitinguga kuni 2200 esemeliste auhindadega ja/või diplomitega.
Võrumaa meistrivõistluste medalid Võrumaa maletajatest I – III koha võitjale.

Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht                  100 EURi,
- II koht                 60 EURi,
- III koht               50 EURi,
- IV koht               40 EURi,
- V koht                 40 EURi,
- Parim naine         30 EURi,
- Parim veteran      30 EURi.
Korraldaja peavad meeles kiirturniiril osalejaid loositavate üllatusauhindadega.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VI Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1953 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning Võrumaa võistlejad. Osalejatele on tagatud tasuta kodune lõuna- ja õhtusöök. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

Korraldajad on kavandanud osavõtjatele Tallinnast 19-kohalise bussi. Bussireis maksumusega ühele reisijale 25 EURi on kavandatud 21.-22. septembril kahepäevasena Tallinn-Rõuge-Tõrva-Tallinn.
Bussi marsruut 21. septembri hommikul Tallinnas on järgmine:
kell 6.30 Laagri Kool, edasi Pääsküla – Nõmme – Sõpruse pst – Tammsaare tee;
kell 6.50 Delta Plaza Neste tankla, edasi Järvevana tee;
kell 7.00 Ülemiste kaubakeskuse Neste tankla, seejärel väljumine Rõugesse.
Tagasiteel Tallinna jõudes liigub buss 22. septembri õhtul läbi kesklinna, edasi Mustamäe – Nõmme – Laagri.
Bussis reisijatele on kavandatud ööbimine Udumäe Puhketalus Kirikuküla, Helme vald Valgamaa www.udumae.ee maksumusega 12 EURi, hommikusöök 3 EURi, lisatasu eest võimalik käia saunas.

Bussireisist osavõtuks paluvad korraldajad registreerida tähtajaga 18. september 2013.a. samaaegselt osavõtust teatamisega. Bussisõitjad, kes mängivad kaasa nii Rõuge kui ka Tõrva turniiril ning ööbivad Udumäel, saavad turniiride osavõtutasudelt kokku soodustust 5 EURi.

VII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 20. septembriks 2013.a. kell 19.00 eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

VIII Üldist

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja.

Tõrva linna kiirmaleturniir „Tuld kuningale!“
Valgamaa 2013.a. lahtised meistrivõistlused kiirmales

Juhend
I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Valga maakonnas tervikuna;
c) võistlus kuulub 2013. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/
d) võistlus on ühtlasi Valgamaa kiirmale meistrivõistlusteks, kus Valgamaa Spordiliit selgitab välja Valgamaa parimad maletajad.

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 22. septembril 2013. a. algusega kell 10.00 Tõrva linna Spordihoones, aadressil Valga mnt. 76 Tõrva.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 70 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldavad Eesti Male Toetusühing ja Valgamaa Spordiliit koostöös, partneriteks Tõrva Linnavalitsus ja Valgamaa maleklubi Helme.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 9.15 – 9.55
Võistluste avamine 10.00 – 10.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 10.10 – 13.00
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 13.30 – 16.00
Võistluste lõpetamine 16.20

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1953 ja vanemad) rahaliste auhindadega. Samuti autasustatakse parimat noormängijat ja parimat Valgamaa noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), kahte paremat Valgamaa mängijat, parimat mängijat reitinguga kuni 1900 ning parimat mängijat reitinguga kuni 2200 esemeliste auhindadega ja/või diplomitega.
Valgamaa meistrivõistluste medalid Valgamaa maletajatest I – III koha võitjale.

Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht                  100 EURi,
- II koht                 60 EURi,
- III koht               50 EURi,
- IV koht               40 EURi,
- V koht                 40 EURi,
- Parim naine         30 EURi,
- Parim veteran      30 EURi.
Korraldaja peavad meeles kiirturniiril osalejaid loositavate üllatusauhindadega.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1953 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning Valgamaa võistlejad. Osalejatele on tagatud tasuta lõuna. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.
Ööbida on võimalik ka Tõrva linna spordihoones 9 EUR/in./öö, kontakt ja broneering viljo@riiska.ee  .
Hommikusöök, ettetellimisel bistroovaiketonisson@gmail.com,
Tel.5212358 Virge Jaago 2.30 EUR/in.,


VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 19.00 20. septembriks 2013.a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 Margus Sööt, teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluse korraldajad.

Wednesday, September 4, 2013

World Cupi võitjaks tuli Kramnik

World Cupi finaal kujunes üpris ühepoolseks. Kramnik võitis 4-mängulise matši skooriga 2,5-1,5. Ehkki lõppskoor suurt üleolekut ei näita, polnud Dimitri Andreikinil erilisi võiduvõimalusi üheski mängus. Seega on järgmisel kandidaatide turniiril endale koha kindlustanud Kramnik ja Andreikin. Ülekandeid saab järelvaadata ametlikul koduleheküljel SIIN kui ka nt Chessbomb.com vahendusel.

Lisaks annan teada, et on alanud arvutimale nTCEC esimene sessioon. Kokku konkureerivad 36 maleprogrammi. Live mänge saab jälgida SIIN. Parimatest maleprogrammidest löövad kaasa näiteks
  1. Houdini 3
  2. Gull 2.2
  3. Stockfish 4
  4. Equinox 2b
  5. Bouquet 1.8
  6. Komodo 1063
  7. Rybka 4.1
  8. Critter 1.6a
  9. ....