Thursday, May 29, 2014

Ilmus maleraamat "Male Eestis 1984-1991"


Ilmus eestikeelne maleraamat "Male Eestis 1984-1991" (Tallinn: ARGO 2014). Maleelu ülevaate on koostanud Merike Rõtova ja Ülar Lauk, partiide kommentaarid Ülar Lauk. Raamatu ilmumist korraldas Tartu Ülikooli Maleklubi ja toetas Eesti Kultuurkapital.

http://www.argokirjastus.ee/11551

Sellega on Eesti maleelu kuni iseseisvumise taastamiseni üldkäsitlustega kaetud. Sarja esimene raamat, koostajaks E. Lukk (H. Hindre) ilmus juba 1965.

Kristjan Sander

Wednesday, May 28, 2014

Fischeri male 31. mail Tallinnas


31. mail, laupäeval on võimalik mängida Tallinnas Fischeri malet. Üritus kuulub pentamind turniirisarja. Lisaks Fischeri malele saab ennast proovile panna ka teistes mõttemängudes.
Täpsem info ja kava aadressil http://www.pentamind.ee/index.php/ajakava
Tulge osalema!

Juhend: Rakvere linna kiirmaleturniir 8. juunil

I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Rakvere linnas, jätkata iga-aastast Rakvere linna kiirmaleturniiride korraldamise traditsiooni;
c) võistlus kuulub 2014. aasta „Kodumasinad“ maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2014/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 8. juunil 2014. a. algusega kell 10.00 Rakvere Spordihallis, aadressil Kastani puiestee 12, Rakvere.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab ja viib läbi Rakvere Maleklubi, koostöös Eesti Male Toetusühingu ja Rakvere Linnavalitsusega.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 9.15 – 9.45
Võistluste avamine 10.00 – 10.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 10.10 – 12.30
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 13.00 – 15.45
Võistluste lõpetamine 16.00

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1954 ja vanemad) , parimat noormängijat vanuses kuni
18 aastat (sünniaastaga 1996 ja nooremad) ja parimat Rakvere Maleklubi mängijat rahaliste auhindadega.
Samuti autasustatakse parimat mängijat reitinguga kuni 2200 ja parimat mängijat reitinguga kuni 1900 esemeliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht 100 eurot,
- II koht 70 eurot,
- III koht 50 eurot,
- IV koht 40 eurot,
- V koht 30 eurot,
- Parim naine 20 eurot,
- Parim veteran 20 eurot,
- Parim noor 20 eurot,
- Parim rakverelane 20 eurot.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- eurot täiskasvanud võistleja ja 5.- eurot noore (sünniaastaga 1996 ja nooremad), veterani (sünniaastaga 1954 ja vanemad) ja Lääne-Virumaa mängija kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu, mis on eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt 14 eurot ja 10 eurot).

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 6. juuniks 2014. a. eelistatult e-mailile peakohtunik@gmail.com või telefonil 5530227 (Eino Vaher), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Rakvere Maleklubi.

Juhend: Tartu Suvi 7. - 8. juunil
Eraldi kiir- ja välkturniir

Juhend

1. KOHT

Tartu Maaülikooli ruumides, Kreutzwald’i 1.

2. REGISTREERIMINE & AJAKAVA

Eelregistreerimine kuni 05.06. 2014.

Kiirturniir

 07.06. kell      10:00 – 10:30 lõplik registreerimine ja osavõtumaksu tasumine
                        10:35               turniiri avamine
                        10:45 – 13:45 kiirturniiri I-IV voor
                        13:45 – 14:45 lõunapaus
                        14:45 – 18:15 kiirturniiri V-VIII voor
                        ~ 18:30           kiirturniiri lõpetamine

Välkturniir

 08.06. kell      10.30 – 10:50 lõplik registreerimine välkturniirile
                        11:00 – 13:30 välkturniiri I - VI voor
                        13:30 – 14:30 lõunapaus
                        14:30 – 16:40 välkturniiri VII – XI voor
                        ~ 17:00           välkturniiri lõpetamine, aeg võib pisut muutuda

3. VÕISTLEJAD ja OSAVÕTUMAKS

3.1. Osaleda võivad kõik korraldava toimkonna loa saanud soovijad, kes on registreerinud hiljemalt  05.06. 2014 ja tasunud enne turniiri algust osavõtumaksu 8 EUR kiirturniiri ja 5 EUR välkturniiri eest. Kui võistleja osaleb nii kiir- kui välkturniiril, siis on soodustusega osavõtumaks kokku 10 EUR.

3.2. Tartu Kalevi liikmed, üliõpilased, kuni 16-aastased, vähemalt 60-aastased : kiirturniir 5 EUR ja välkturniir 3 EUR. Kui võistleja osaleb nii kiir- kui välkturniiril, siis on soodustusega osavõtumaks kokku 6 EUR.

3.3. Rahvusvahelised meistrid ja suurmeistrid ning Tartu Kalevi noorliikmed on õigeaegse
registreerimise korral osavõtumaksust vabastatud.

3.4. Hiljem kui 05.06. 2014 registreerunutel on osalustasu 50% võrra suurem.

4. KONTAKT

Andres Karba, telefon : 55 46 944, andres.karba@gmail.com

5. MAJUTUSE INFO

Eha Suija Kodumajutus, tel. 7 30 40 80.
Hostel Loomingu kastani 38. Tel 56994398  
Mõisavahe Hostel, tel. 7 40 06 74.
Salimo, tel. 7 36 18 50.
Tamme Staadion, Kungla 1, tel. 7 46 10 62.
Tähtvere, tel. 7 42 13 64.

6. KOHTUNIKUD

 Turniiride peakohtunik on FA Marek Kolk. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.

KIIRTURNIIR ( 07.06. 2014 )

7. KIIRTURNIIRI AJAKAVA

I voor:10:45. Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 7 minutit pärast paarimise
avalikustamist (vastav aeg fikseeritakse kohapeal).

8. VÕISTLUSSÜSTEEM

8.1. Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina ühes grupis. Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis kiirmale ajakontrolliga 10 min + 5 sekundit kummalegi mängijale.

9. TURNIIRI KORRALDUS

9.1. Võistluse tulemused lähevad Eesti ja FIDE kiirmale reitinguarvestusse. Paarimise esmaseks aluseks on Eesti kiirmale reiting. Kiirturniir kuulub Kodumasinad 2014 maleturniiride sarja.

9.2. Kõik voorud mängitakse FIDE kiirmale reeglite järgi, kusjuures kasutatakse järgmisi tähtsamaid reegleid (või erireegleid) :

Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon).

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

9.3. Paarimisprogrammina kasutatakse Swiss Manageri.

9.4. Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremus- järjestus alljärgnevalt:

1) Kärbitud Buchholz’ite süsteem (vastaste punktide summa ilma nõrgima, ilma kahe  nõrgema jne tulemuseta);
2) vajaduse korral loositakse.

10. AUTASUSTAMINE

Võistluste auhinnafond on järgmine:

I          koht     120 – EUR + Maanus Mikkeli taies
II         koht     100 – EUR
III       koht       75 – EUR
IV       koht       60 – EUR
V         koht       40 – EUR
VI       koht       25 – EUR

Eriauhinnad :

parima daam                           20 EUR + kinkekaart
parima kuni 16-aastane          20 EUR + kinkekaart+ Maanus Mikkeli taies
parima vähemalt 60-aastane   20 EUR + Maanus Mikkeli taies
parima tartlane                       20 EUR + kinkekaart
parima tartumaalane               20 EUR + kinkekaart
parima tudeng                        20 EUR + kinkekaart
hästi visa tubliduse eest           5 EUR

Auhinnafond sõltub osavõtjate arvust ja võib suureneda või laieneda. Lisaks on välja pandud meened tagumistele kohtadele.

10.1. Võistlejad ei saa üle ühe auhinna. Auhinna kattumise korral läheb väiksema väärtusega auhind üle vastavas liinis järgmise koha omanikule.

10.2. Võrdsete punktide korral kasutatakse artiklit 9.4.


VÄLKTURNIIR ( 08.06. 2014 )


11. VÄLKTURNIIRI AJAKAVA

I voor :11:00.  Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 3 minutit pärast paarimise avalikustamist (vastav aeg fikseeritakse kohapeal).

12. VÕISTLUSSÜSTEEM

Võistlus viiakse läbi kiirturniirist eraldi individuaalturniirina. Mängitakse 11 topeltvooru šveitsi süsteemis välkmale ajakontrolliga 3 min + 2 sekundit kummalegi mängijale.

13. TURNIIRI KORRALDUS

13.1. Kõik voorud mängitakse FIDE välkmale reeglite järgi, kusjuures kasutatakse järgmisi
tähtsamaid reegleid (või erireegleid) :
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud
mobiiltelefon).

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 3 minutit pärast mänguaja algust, kaotab I partii ja hilinemine 6 minutit toob kaasa matši kaotuse.

14. AUTASUSTAMINE

Võistluste auhinnafond on järgmine:

 I         koht     65 – EUR + Maanus Mikkeli taies
 II        koht     40 – EUR
 III      koht     25 – EUR
 IV      koht     20 – EUR
 V        koht     20 – EUR
 VI      koht     15 – EUR

 Eriauhinnad :

            parima daam                           15 EUR + kinkekaart
            parima kuni 16-aastane          15 EUR + kinkekaart+ Maanus Mikkeli taies
            parima vähemalt 60-aastane   15 EUR + Maanus Mikkeli taies
            parima tartlane                       15 EUR + kinkekaart
            hästi visa tubliduse eest           5 EUR

Auhinnafond sõltub osavõtjate arvust ja võib suureneda või laieneda.

14.1. Võistlejad ei saa üle ühe auhinna. Auhinna kattumise korral läheb väiksema väärtusega auhind üle vastavas liinis järgmise koha omanikule.

14.2. Võrdsete punktide korral kasutatakse artiklit 9.4.


VÕISTLUSE KORRALDUST TOETAVAD

Eesti Kultuurkapital, Tartu Linnavalitsus, Tartu Spordiselts Kalev, Tartumaa Spordiliit, Eesti Maleliit.


Thursday, May 15, 2014

Juhend: Keila linna kiirmaleturniir 25. mail


Juhend

I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Keila linnas, jätkata iga-aastast Keila linna kiirmaleturniiride korraldamise traditsiooni;
c) võistlus kuulub 2014. aasta „Kodumasinad“ maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2014/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 25. mail 2014. a. algusega kell 11.00 AS Harju Elekter ruumides, aadressil Paldiski mnt 31, Keila. Autode tasuta parkimine samas hoone ees asuvas parklas.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 80 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab Keila Maleklubi, koostööpartneriks on Eesti Male Toetusühing.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (näiteks sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
b) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta
c) Omavaheline kohtumine.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 10.45
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 13.30
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.00 – 16.45
Võistluste lõpetamine 17.00

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...VI koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1954 ja vanemad), parimat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1996 ja nooremad) ja kolme paremat Keila Maleklubi mängijat rahaliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses: I koht 100 eurot, II koht 80 eurot, III koht 60 eurot, IV koht 40 eurot, V koht 30 eurot, VI koht 20 eurot, parim naismängija 25 eurot, parim veteran 25 eurot, parim noor 25 eurot, Keila Maleklubi mängijatest I koht 25 eurot, II koht 20 eurot, III koht 10 eurot.
Korraldaja peab meeles kiirturniiril osalejaid kolme loositava üllatusauhinnaga.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- eurot täiskasvanud võistleja ja 5.- eurot noore (sünniaastaga 1996 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1954 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu, mis on eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt 14 eurot ja 10 eurot).
Igale osalejale on tagatud muu hulgas ka tasuta toitlustamine kohapealse lõunapausi ajal.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 23. maiks 2014. a. eelistatult turniiri kohtuniku e-mailile aare.vosu@mail.ee või telefonil 53478221 (Elmar Niinepuu), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Keila Maleklubi.

Wednesday, May 14, 2014

Mõttespordi olümpiaadil mängis malet 242 õpilast 37 koolis

Tere,

Käesoleval õppeaastal toimunud mõttespordi olümpiaadil osales rohkem õpilasi kui eelmisel aastal - 624.
Võistlus toimus interneti vahendusel (portaalis Vint.ee) läbi õppeaasta. Võisteldi kolmes vanusegrupis (algkool, põhikool, gümnaasium), toimus neli etappi.
Lisaks malele võisteldi vene kabes, gomokus ning sudokute lahendamises.

Males osales sellel aastal 242 õpilast 37 koolist (eelmisel aastal olid numbrid vastavalt 169 ja 35)

Algkooli astmes osales 96 õpilast, enim osalejaid oli Lõpe põhikoolist - 14.
Individuaalses arvestuses oli parim Julija Bussel Narva Vanalinna Riigikoolist, järgnesid Kristjan Aumeister ja Vlad Konjushenko  Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist, kusjuures ükski õpilane kahte etappi ei võitnud. 
Koolide arvestuses oli parim Tallinna Tõnismäe Reaalkool, järgnesid Narva Vanalinna Riigikool ning Paikuse põhikool.
Tulemused on nähtavad siit.

Põhikooli astmes osales 118 õpilast, enim osalejaid oli Kambja põhikoolist - 13.
Individuaalselt oli esikolmik Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, järjestus: Markus HanssonStein-Marten Pool ja  Walter Herold Veedla . Väärib tähelepanu, et keegi neist ei võitnud ühtegi etappi. Edu tõi stabiilne esinemine läbi õppeaasta!
Koolide arvestuses Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, järgnesid Kambja Põhikool ning Muhu Põhikool!

Gümnaasiumi astmes oli osalejaid 26, neist pea pooled Nõo Reaalgümnaasiumist - 11.
Individuaalses arvestuses võitis kindlalt Georg Abozenko Tallinna Südalinna Koolist, võites neljast etapist kolm. Järgnesid Ants Marten Prii  Nõo Reaalgümnaasiumist, kolmandaks tuli Argo Lillemaa Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist. 
Koolide arvestuses võitis Nõo Reaalgümnaasium, järgnesid Rapla Ühisgümnaasium ning Tallinna Inglise Kolledž.

Täname kõiki osalemast, ilusat suve ning kohtumiseni uuel õppeaastal!
Tervitades,
Marten Meikop
Eesti Mõttespordi Liit