Tuesday, January 29, 2013

Eesti meistrivõistlused Fischeri males 2013


Juhend


Võistluste korraldaja

Eesti meistrivõistlused Fischeri males korraldab Eesti Mõttespordiliit koostöös Eesti
Maleliiduga.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 09. märtsil 2013 Tartu Ülikooli kohvikus (http://kohvik.ut.ee/), Tartus.
Turniir toimub Eesti mõttemängude portaali Vint.ee 6. sünnipäeva raames ning algab kell
12:00.

Fischeri male

Fischreri male autoriks on eksmaailmameister Robert Fischer. Fischeri male erineb
traditsioonilisest malest selle poolest, et malendite algseis on juhuslik. Mängu puhul
loetakse suurimaks erinevuseks just seda, et suurt rolli mängib mängija loovus ja talent,
mitte mälu võimekus ja avangute analüüsi oskus.
Vigurite paigutusele eksisteerivad järgmised reeglid:
* Etturid asuvad tavalistel väljadel (teises ja seitsmendas reas).
* Kuningas peab olema kahe vankri vahel.
* Üks oda peab olema valgel, teine mustal väljal.
* Valge ja musta algseis on sümmeetriline - samad vigurid on samadel liinidel.
Vangerdamine.
Olenemata kuninga ja vankri asukohast algseisus on vangerdamisel nende sihtväljad samad,
mis tavalises males. Ka järgmised tingimused peavad olema täidetud:
* Kuningas ja vangerdatav vanker pole teinud mängus ühtki käiku.
* Kuningas pole tules.
* Kuningas ja vanker ei hüppa üle teiste nuppude.
* Kuningas ei liigu läbi tule ega lõpeta tule all oleval väljal.
Fischeri malet saab mängida Eesti mõttespordi portaalis http://www.vint.ee (Iga päev kell 21.00 toimub selles keskkonnas ka Fischeri Male turniir)

Osavõtjad

Turniirile on võimalik eelregistreerida vint.ee ürituste kalendris (http://www.vint.ee/yrituse-detailid/?event=272) või e-mailil mottespordiliit@gmail.com.
Eelregistreeritud võistlejatel on eelisõigus turniiril osalemiseks juhul kui tekib probleem osalejate mängima mahutamisega (osalejate arv on oodatust tunduvalt suurem).
Lõplik registreerimine turniirile toimub 09. märtsil 11:30-11:45
Turniirist saavad osa võtta kõik, kes on tasunud osalustasu 10 EUR.
Osalustasu on võimalik tasuda turniiri alguseni kohapeal või eelnevalt ülekandega:
NEWROCK SOLUTIONS OÜ
Swedbank: 221033712995
SEB: 10220096020013
Märkuseks palume panna "Fischeri male EMV 2013".

Turniiri korraldus

Turniir mängitakse 9 voorulise (Lõplik voorude arv sõltub osalejate arvust. 9 on maksimaalne voorude arv) šveitsi süsteemina, ajakontrolliga 15 min + 5 sek käigule.
Igas voorus loositakse eraldi algseis, mida mängitakse kõikidel laudadel. Igale lauale
asetatakse abileht, millel on kirjas Fischeri male algseisu number ja vastav malendite
paiknemine.
Paarimise eesmärgil järjestatakse mängijad Eesti kiirmale reitingu järgi.
Kõik voorud mängitakse FIDE kiirmale reeglite järgi, kasutades järgmisi
erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt
sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks
tunnistamine.

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 10 minutit peale paarimise tulemuste
avalikustamist.

Orienteeruvalt kell 15.00 on pooletunnine lõunapaus.

Autasustamine

Turniiri kolm parimat üldarvestuses ning parimat naist autasustatakse Eesti Maleliidu poolt medaliga. Lisaks autasustatakse kolme parimat koondarvestuses ning parimat naist rahalise auhinnaga:
Koondarvestuses:
1. Koht - 40% auhinnafondist*
2. Koht - 20% auhinnafondist*
3. Koht - 10% auhinnafondist*
Parim naine - 10% auhinnafondist*

* Kõik arvud on toodud ligikaudselt. Lõplikud auhinnad määrab võistluse korraldaja.
Kohtade jagamisel võrdsete punktide korral arvestatakse teise
kriteeriumina kärbitud Buchholzite süsteemi (vastastasmängijate punktide
summa, millest on lahutatud kõige madalam tulemus, viimase võrdsuse korral
lahutatakse kaks kõige madalamat tulemust jne).
Ükski võistleja ei saa üle ühe auhinna

Üldist

Turniiri peakohtunik on FA Marek Kolk, kelle kulud katab Eesti Maleliit.
20% auhinnafondist läheb korralduskuludeks ja Eesti Mõttespordi portaali Vint.ee toetuseks.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos
kohtunikega.

Kõikides küsimustes võite pöörduda mottespordiliit@gmail.com või
+3725268922
Marten Meikop

Monday, January 28, 2013

TATA Steel & Gibraltar

Kõigepealt Gibraltaril toimuvast turniirist, kus Mastersil mängivad Jaan Ehlvest, Kaido Külaots, Meelis Kanep ja Toomas Valgmäe. Pärast kuut vooru on Ehlvest, Külaots ja Kanep 4 punkti peal ning Valgmäel on kogutud 3 punkti. Challanger B turniiril mängival Margit Brokkol on hetkel pool punki pärast kaht mängitud vooru. Täna pärastlõunal mängitakse Mastersil seitmes voor ja hommikul Challanger B kolmas voor. Turniiri ametlik koduleht asub siin. Mastersit kantakse üle ka aadressil chessbomb.com koos Houdini 3 analüüsidega.

Eile lõppes TATA Steel (ametlik koduleht), kus A grupis võitis Magnus Carlsen 10 punktiga 13-st, korrates selle skooriga 1999. aasta Garry Kasparovi rekordit. Teise koha sai Levon Aronian 8,5 punktiga ja kolmas koht läks jagamisele Anandi ja Karjakini vahel, kes mõlemad lõpetasid 8 punkti peal. Seoses turniirivõiduga on Magnus Carlseni Live reiting tõusnud 2872 punkti peale ja vahe järgmisega (Vladimir Kramnik) on kasvanud 62 punktini.

B grupis lõpetasid nii Arkadi Naiditsch kui Richard Rapport 9 punktiga, kuid võit läks parema koefitsendi alusel  Naiditsch´ile, keda saab järgmisel aastal näha mängimas A grupis. C grupi võitis 11 punktiga Sabino Brunello. Allpool tabelid.

A grupp


B grupp


C grupp


Saturday, January 26, 2013

Võnnu turniirile bussiga


10. veebruaril toimub Võnnus III Nipernaadi kiirmaleturniir. Juhendit näeb siit: http://www.eestimale.ee/files/v6nnu2013.pdf

Sain järgmise kirja transpordi kohta:

Idee on minna Võnnu 19-kohalise bussiga. Kui tuleb 19 soovijat, siis on sõidumaksumus 11 EUR. Buss väljub Laagri Kooli juurest 7.30, sõidab Nõmme-Sõpruse pst- Tammsaare tee (kell. 7.50 Delta Plaza Neste tankla peatus)-Järvevana tee (Ülemiste Neste tankla kell 8.00 peatus).

Andke teada, kes oleksid sellest võimalusest huvitatud. Praegu on 4 kohta reserveeitud.

Ja kindlasti levitage käesolevat teadet

Ardi Tedrema
malegold7@gmail.com

Juhend: Laagri kiirmaleturniir 2. veebruaril


Laagri Malefestival
Saue valla lahtised meistrivõistlused kiirmales 2013


Festival kuulub Eesti Male Toetusühingu 2013.a. malevõistluste sarja.

I Aeg, koht ja osalejad

Laagri Malefestivali kiirmaleturniiri korraldab Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi 2. veebruaril 2013 Laagri Koolis, Laagri alevik, Veskitammi 22. Laagri Kooli lähedale viivad ühistranspordi bussid nr. 18 (Viljaku peatus), nr. 27 (Rahnu peatus) ja nr. 20A (Laagri aleviku peatus).Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel malehuvilistel.
Osavõtust teavitamine hiljemalt 31. jaanuaril kella 24.00-ks eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 58 533 653, teatada osaleja.

II Malefestivali korraldus ja registreerimine
Maleturniiri algusaeg on kell 11.00. Võistluste täpne ajakava reguleeritakse kohapeal, kavandatud on kohapealne lõunapaus ja soovi korral tutvumine Laagri Kooliga.

Osalejate registreerimistasu on 6.- eur, üle 60-aastastel ja kuni 19-aastastel 4.- eur.
Saue valla elanikud, GM, IM, WGM, WIM on registreerimistasust vabastatud.
Osavõtutasu sisaldab lõunapausi ajal sooja lõunasööki.

Mängitakse FIDE reeglite järgi šveitsi süsteemis 8 vooru. Ajakontroll 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Registreerimine kohapeal kell 9.50-10.50.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal mängijal selgitatakse paremusjärjestus järgnevalt: a) Buhholz; b) Buhholz ilma nõrgima vastaseta; c) Buhholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Kui käigul oleva mängija kellale on jäänud vähem kui 10 sekundit, võib ta taotleda viiki, enne kui ta nooleke langeb. Otsuse teeb kohtunik. Põhjendamatu vastase korduv segamine võib mängijale kaasa tuua kaotuse.

III Osalejate meelespidamine
Stipendiumid: I koht – 100 EURi, II koht – 80 EURi, III koht – 60 EURi, IV koht – 40 EURi, V koht – 35 EURi; VI koht – 30 EURi; VII – X koht – meene; parim naine – 30 EURi; parim seenior – 30 EURi; parim noor – meene; parimad Saue valla osalejad – karikas ja meened, parim reitinguga kuni 2200 – meene, parim reitinguga kuni 1900 – meene, parim reitinguga kuni 1700 – meene. Korraldajad on välja pannud kolm üllatusauhinda – meened. Auhinnad jagamisele (võrdsete punktide korral) ei kuulu.

IV Toetajad
Saue Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital, Laagri Kool, Laagri MAEKK.

Monday, January 21, 2013

Paul Kerese maleturniirid, Gibraltar, TATA Steel

19. jaanuaril lõppesid Paul Kerese mälestusturniirid.

A grupis saavutas võidu IM Maka Purtseladze 6,5 punktiga 9-st. Ottomar Ladva jäi 6 punktiga II kohale ning  hästi alustanud SM Igor Svõrjov jäi lõpuks nejandaks. Ottomari esinemisreitinguks oli 2463, kuid selle kohta, kas sellest IM normiks piisas, informatsiooni ei leidnud.

Grupis B sai võidu IM Juri Malinin, parimate eestlastena jäid Sander Kukk ja Ilja Siroš 6,5 punktiga koos FM Varlam Vepkhvishvili´ga jagama II kuni IV kohta.

Turniiri erilehel on välja toodud ka tabelid, mis asuvad siin.

Tuletan meelde, et täna algab Gibraltaril maleturniir, kus paljudele tippsuurmeistritele pakuvad konkurentsi USA-d esindav SM Jaan Ehlvest, SM Kaido Külaots, SM Meelis Kanep ja Toomas Valgmäe. Ametlik koduleht asub siin.

Lisaks on käimas TATA Steel, kus eliitgrupis on juhtimas Magnus Carlsen 6 punktiga 8-st. Ametlik koduleht asub siin. Tulemuste tabelid lisatud allpool.

A grupp


B grupp


C grupp


Wednesday, January 16, 2013

TATA Steel & Paul Kerese mälestusturniirid

Maleaasta on alanud paljude turniiridega ja hetkel toimuvad Eestis 13-19. jaanuaril Paul Kerese mälestusturniirid.

Grupis A näitab eestlastest kõige paremat minekut reitingufavoriit SM Igor Švõrjov juhtides pärast nelja vooru 3,5 punktiga kusjuures lähimad jälitajad jäävad maha juba punktiga. A grupis osalevad eestlastest veel Anrdei Šiškov, Ottomar Ladva ja Mark Lapidus.

Grupis B on seis tihedam, kus FM Varlam Vepkhvishvili ja IM Juri Malinin juhivad kolme punktiga. Eestalstest osalevad B turniiril Kilrill Chukavin, Monika Tsõganova, Ilja Siroš, Georg Abozenko, Hendik Haavamäe ja Sander Kukk.. Maleliidu koduleheküljel on avaldatud ka partiid. Turniiri erileht asub aadressil siin.

TATA Steel turniiril mängiti eile neljas voor, kus valitsev maailmameistel Viswanathan Anand alistas mustadega üliteravas mängus maailma kolmanda numbri Levon Aroniani vaid 23 käiguga (Aronian vs Anand, TATA Steel 2013). Tegemist võib olla ühe parima sooritusega lähiajaloos üldse. Kreeka suurmeistri, Efstratios Grivas´e kommentaaridega partii on kättesaadav siit.

Tuesday, January 15, 2013

Monday, January 14, 2013

"Meenutades Paul Kerest" turniiri võitis kolmandat aastat järjest Širov

Volodin - Širov (foto ERRi videost)

11.-13. jaanuaril toimus Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses ESS Kalevi XXII rahvusvaheline kiirmaleturniir "MEENUTADES PAUL KEREST".

Vaata ERRi videokokkuvõtet turniirist siit: http://sport.err.ee/male/e19311a0-686e-488b-ac79-38103060d0d5 Videos on tehtud intervjuu Širovi, Ehlvesti ja Volodiniga.

Eelturniiril oli 112 osalejat ja mängiti 7 vooru. 15 paremat:

1GMSveshnikov EvgenyLAT25436.0  33.5
2GMMaiorov NikitaBLR25356.0  33.0
3WGMBerzina IlzeLAT22585.5  33.5
4WGMReizniece-Ozola DanaLAT22595.5  32.0
5GMMalisauskas VidmantasLTU25035.5  31.5
6GMNovik MaximRUS24495.5  29.5
7IMPurtseladze MakaGEO23475.5  26.5
8IMSveshnikov VladimirLAT24065.5  25.0
9
Lapidus MarkEST22765.5  25.0
10WGMSudakova IrinaRUS23195.0  30.5
11
Ladva OttomarEST22195.0  30.0
12IMBerzinsh RolandLAT24215.0  30.0
13GMŠvõrjov IgorEST24145.0  29.0
14FMVovk IljaEST22885.0  28.5
15
Hassan Syed M. ZohaibPAK05.0  28.0

Vaata tervet tabelit siit: http://www.eestimale.ee/keres2013/?page=4

Põhiturniir (foto ERRi videost)
Põhiturniiril mängiti ringsüsteemis. Osalejad:

Otse finaalturniirile kutsutud mängijad:
GM Aleksei Shirov, Läti, FIDE kiirmale reiting 2739
GM Aleksander Halifman, Venemaa, FIDE kiirmale reiting 2660
GM Daniel Fridman, Saksamaa, FIDE kiirmale reiting 2646
GM Jaan Ehlvest, USA, FIDE kiirmale reiting 2511
GM Aleksandr Volodin, Eesti, FIDE kiirmale reiting 2441

Eelturniiri viis parimat:
GM Evgeny Sveshnikov, Läti, FIDE kiirmale reiting 2543
GM Nikita Maiorov, Valgevene, FIDE kiirmale reiting 2535
WGM Ilze Berzina, Läti, FIDE kiirmale reiting 2258
WGM Dana Reizniece-Ozola, Läti, FIDE kiirmale reiting 2259
GM Vidmantas Malisauskas, Leedu, FIDE kiirmale reiting 2503

Tabel:

Rk.
NameRtgFED12345678910Pts. TB1 
1GMShirov Alexei2739LAT*½1½½½1½116.525.50
2GMEhlvest Jaan2511USA½*½½½½1½116.022.75
3GMVolodin Aleksandr2441EST0½*½1½1½116.022.25

GMFridman Daniel2646GER½½½*011½116.022.25
5GMSveshnikov Evgeny2543LAT½½01*½½½115.520.75
6GMMalisauskas Vidmantas2503LTU½½½0½*0½114.516.00
7GMMaiorov Nikita2535BLR0000½1*1114.513.25
8GMKhalifman Alexander2660RUS½½½½½½0*014.017.75
9WGMReizniece-Ozola Dana2259LAT00000001*½1.54.25
10WGMBerzina Ilze2258LAT00000000½*0.50.75

Tulemused täpsemalt: http://chess-results.com/tnr89707.aspx?art=4&lan=1&wi=821

Info pärineb võistluse erilehelt: http://www.eestimale.ee/keres2013

Loodetavasti teeb lähiajal keegi Vaadeldajasse turniirist ka põhjalikuma ülevaate.

Saturday, January 12, 2013

Tata Steel 2013

Kuigi Eestis on hetkel Paul Kerese sünniaastapäevaga seoses väga aktiivne maleperiood, tasub pilk peale heita ka mujale maailma. Nimelt algab täna Hollandis 75. Wijk aan Zee maleturniir, mis alates 2011. aastast on kandnud Tata Steeli nime. Ametlik koduleht. Traditsiooniliselt toimub võistlus kolmes erineva tugevusega grupis. Põhiline tähelepanu on A-grupil, kus osaleb kuus mängijat FIDE edetabeli esikümnest. Jälgida saab aga kõikide gruppide mänge: LIVE-partiid.

A-grupp
FIDENimiFEDRtg
1Carlsen, MagnusNOR2861
3Aronian, LevonARM2802
5Caruana, FabianoITA2781
6Karjakin, SergeyRUS2780
7Anand, ViswanathanIND2772
9Nakamura, HikaruUSA2769
14Wang, HaoCHN2752
19Leko, PeterHUN2735
29Giri, AnishNED2720
49Harikrishna, PentalaIND2698
68van Wely, LoekNED2679
82Sokolov, IvanNED2663
145L'Ami, ErwinNED2627
215Hou, YifanCHN2603
Favoriidina stardib värske rekordiomanik Carlsen, kellelt kindlasti loodetakse veelgi oma reitingu tõstmist. Viimase poole aasta jooksul mitte eriti hiilgavate tulemustega silma paistnud Aronian (mullune tšempion) ja maailmameister Anand peavad ennast sellel turniirl tõestama. 2011. aasta võitja Nakamura tulemusi on raske ennustada: ta on võimeline ohustama esikohta, kuid võib lõpetada ka kümnendana. Viimaseid turniire arvesse võttes on Carlseni suurimad konkurendid Caruana, Karjakin ja Wang Hao. Huvitav saab jälgida olema 18-aastase naiste eksmaailmameister Hou Yifani ja hollandlaste vastupidavust sellisel eliitturniiril.

B-grupp
NrNimiTiFEDRtg
1Naiditsch, ArkadijGMGER2708
2Movsesian, SergeiGMARM2688
3Edouard, RomainGMFRA2686
4Tiviakov, SergeyGMNED2655
5Turov, MaximGMRUS2630
6Rapport, RichardGMHUN2621
7Nikolic, PredragGMBIH2619
8Smeets, JanGMNED2615
9Dubov, DaniilGMRUS2600
10Ipatov, AlexanderGMTUR2587
11van Kampen, RobinGMNED2581
12Grandelius, NilsGMSWE2572
13Timman, JanGMNED2566
14Ernst, SipkeGMNED2556
B-grupi tase on see aasta samuti väga kõrge. Naiditsch, Movsesian ja Edouard võiks vabalt hakkama saada ka A-grupis. Turov võitis möödunud aasta C-grupi. Rapport ja Dubov on andekad noored, Ipatov juunioride maailmameister, keda olümpial õnnestus võita Sander Kukel. Põnevust lisavad ka veteranid Nikolic ja Timman.

C-grupi esimene asetus on Argentina suurmeister Fernando Peralta (2617).

Festival kestab 27. jaanuarini.

Lisaks mängude jälgimisele on kõigil võimalik osa võtta igapäevaselt ilmuvatest IM Yochanan Afeki ülesannete lahendamisest. Challenger. Eelmisel aastal õnnestus näiteks Triin Narval võita auhind saadetud vastuse eest.

2013. aasta esimene ülesanne on siin.


Thursday, January 10, 2013

XXII rahvusvaheline kiirmaleturniir "MEENUTADES PAUL KEREST"

XXII rahvusvaheline kiirmaleturniir "MEENUTADES PAUL KEREST" algab juba homme!

7. jaanuaril möödus 97 aastat legendaarse maletaja Paul Kerese sünnist. Kerese mälestuseks toimub 11.-13. jaanuarini juba 22. korda rahvusvahelin kiirmaleturniir “Meenutades Paul Kerest”, võistluse korraldaja on Eesti Spordiselts Kalev, koostööpartneriks on Eesti Male Toetusühing. Turniiri läbiviimist toetavad Tallinna linn, Eesti Male Toetusühing, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu jpt.

Eelturniirile registreerunute nimekiri:
http://chess-results.com/tnr89441.aspx?lan=1

Otse finaalturniirile kutsutud mängijad:GM Aleksei Shirov, Läti, FIDE kiirmale reiting 2739
GM Aleksander Halifman, Venemaa, FIDE kiirmale reiting 2660
GM Daniel Fridman, Saksamaa, FIDE kiirmale reiting 2646
GM Jaan Ehlvest, USA, FIDE kiirmale reiting 2511
GM Aleksandr Volodin, Eesti, FIDE kiirmale reiting 2441


Turniiri erilehekülg internetis http://www.eestimale.ee/keres2013/ sisaldab eesti ja inglise keelse turniirijuhendi, registreerunute nimekirja, lühikese info võistluse ajaloo kohta, võistluse ajal kuvatakse samas operatiivselt tulemusi ja saab vaadata otseülekandes partiisid.

Samuti tuletame meelde, et homme toimub ka Vaadeldaja aasta parimate autasustamine!

Artikkel turniirist Eesti Rahvusringhäälingu spordiportaalis 

Tuesday, January 8, 2013

Vaadeldaja 2012 aasta parimad

Vaadeldajal on hea meel esitleda 2012 aasta parimate küsitluse tulemusi:

Aasta meesmaletaja:

 1. Kaido Külaots (55%)
 2. Keegi teine (10%)
 3. Sander Kukk (9%)
Aasta naismaletaja:
 1. Tatjana Fomina (61%)
 2. Triin Narva (27%)
 3. Mai Narva (5%)
Aasta noormaletaja noormees:
 1. Ottomar Ladva (51%)
 2. Mark Lapidus (22%)
 3. Henrik Haavamäe (9%)
Aasta noormaletaja neiu:
 1. Mai Narva (50%)
 2. Triin Narva (37%)
 3. Anastassia Sinitsõna (6%)
Aasta maletreener:
 1. Ülar Lauk (37%)
 2. Keegi teine (21%)
 3. Ervin Liebert (20%)
Aasta maletaja maailmas:
 1. Magnus Carlsen (81%)
 2. Keegi teine (9%)
 3. Viswanathan Anand (8%)

Aasta malevõitlus/võistlussari:
 1. BEKO maleturniiride sari 2012 (55%)
 2. Mängi lapsega partii malet 2012 (21%)
 3. Rahvusvaheline Pühajärve kiirmaleturniir (13%)


   
  Auhinnad:
  Aasta mehe, naise, noormehe, neiu ja treeneri kategooria võitjatele paneb Vaadeldaja meeskond Eesti Male Toetusühingu abil välja graveeritud meened, auhindade pidulik üleandmine saab teoks 11.-13. jaanuarini 2013 toimuva XXII rahvusvahelise kiirmaleturniiri „Meenutades Paul Kerest“ raames Tallinnas Sokos Hotell Viru konverentsikeskus, vaata lisaks siit. Võimalusel autasustatakse ka teiste kategooriate võitjaid.


  Kokku oli üle saja vastanu.

  Monday, January 7, 2013

  Vaadeldaja aasta parimate valimine - 9 tundi jäänud

  Tuletame meelde, et käimas on Vaadeldaja aasta parimate valimine. Hääletada saab täna keskööni!

  Hääletada saab siin.


  Auhinnad:
  Aasta mehe, naise, noormehe, neiu ja treeneri kategooria võitjatele paneb Vaadeldaja meeskond Eesti Male Toetusühingu abil välja graveeritud meened, auhindade pidulik üleandmine saab teoks 11.-13. jaanuarini 2013 toimuva XXII rahvusvahelise kiirmaleturniiri „Meenutades Paul Kerest“ raames Tallinnas Sokos Hotell Viru konverentsikeskus, vaata lisaks siit. Võimalusel autasustatakse ka teiste kategooriate võitjaid.


  Eestlased välismaal

  Veidi uue aasta uudiseid.

  Kaido Külaots mängis Inglismaal 28.12.2012-06.01.2013 toimunud Hasting Masters turniiril, kus võidu saavutas SM Gawain Jones 7,5 punktiga 10-st võimalikust.  Kaido saagiks kogunes 7 punkti, mis andis talle 2-9. koha jagamise (http://www.hastingschess.com/).

  21. jaanuaril algab Gibraltaril maleturniir, kus paljudele tippsuurmeistritele pakuvad konkurentsi USA-d esindav SM Jaan Ehlvest, SM Kaido Külaots, SM Meelis Kanep ja Toomas Valgmäe. Inglise keelne artikkel aadressil http://www.chessdom.com/gibraltar-chess-2013/. Mäletatavasti saavutas Kaido Külaots samal turniiril kaks aastat tagasi suurepärase tulemuse (7,5 punkti 10-st), kus teda edestasid vaid SM Nigel Short ja SM Vassily Ivanchuk (http://chess-results.com/tnr43699.aspx).

  Lisaks algab kohe-kohe (11. jaanuaril) maailma paremiku osavõtul Tata Steel Chess (http://www.tatasteelchess.com/).

  Pühade ajal maleuudiseid lugedes jäi silma legendaarse Pal Benko koostatud maleülesanne, mis on üheks osaks väljaande ChessBase jõuluülesannetest - kel soovi kätt proovida, siis kuni 15. jaanuarini on ülesannete lahendamise võistlusest võimalik osa võtta, auhindadeks on Garry Kasparovi signatuuriga maleprogremmid (http://www.chessbase.com/puzzle/christmas2012/chr12-08.htm).


  Nüüd ülesande juurde. Esiteks tekib küsimus, kas selline seis üldse võimalik on - ilmselt on. Ülesandeks on anda viimased kolm käiku, mis musta kuninga mati põhjustasid.