Wednesday, October 1, 2014

Juhend: Mõttespordi olümpiaad 2014/2015 õppeaastal


Eesti Mõttespordi Liit korraldab taas mõttespordi online olümpiaadi koolidele.
Võistlused toimuvad interneti vahendusel - õpilased saavad olümpiaadist osa võtta oma kooli arvutiklassist.
Eelmisel aastal osales võistlustel 624 õpilast 57-st koolist. Eelmisel aastal osalenud koolide nimekiri: http://www.vint.ee/?module_action=Tournaments-school_tournament_participants&year=2013&action=overall

Võisteldakse neljal alal: vene kabe, male, gomoku ehk viis ritta ja sudokude lahendamine. Õppeaasta jooksul toimub 4 etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool (1.-4. klass), põhikool (5.-9.klass) ning gümnaasium (10.-12. klass).
Eesmärgiks on mõttespordi populariseerimine koolinoorte seas, seega on osalema oodatud kõik - ka need õpilased, kes varem male / kabega kokku puutunud ei ole.

Võistluste juhend: https://docs.google.com/document/d/1032cdrNHPtURAYRC-ACFpnTZP-F8vHmy-qRw-idd84g/edit?usp=sharing

Korraldajad
Eesti Mõttespordi Liit, Eesti mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit, Eesti Rendžuliit, AS Kuma

Ajakava
29.09 - 03.10.2014 Koolide teavitamine turniirist
03.11 - 06.11.2014 Treeningturniirid kõikidel aladel keskkonnas Vint.ee
14.11.2014 - Registreerumise tähtaeg koolidele
24.11 - 27.11.2014 toimub võistluste I etapp
Esmaspäeval (24.11) toimuvad maleturniirid (Vint.ee keskkonnas toimub 3 turniiri - kõigile vanuseklassidele eraldi turniir)
Teisipäeval (25.11) toimuvad kabeturniirid
Kolmapäeval (26.11) toimuvad gomokuturniirid
Neljapäeval (27.11) toimuvad sudokuturniirid
12.01 - 15.01.2015 toimub võistluste II etapp (turniirid toimuvad sarnaselt I etapile)
16.02 - 19.02.2015 toimub võistluste III etapp
06.04 - 09.04.2015 toimub võistluste IV etapp

Algkooli turniirid algavad kell 13:00, põhikooli turniirid kell 13:30 ning gümnaasiumi turniirid kell 14:00.

Võistlusest osavõtt

On oluline, et iga kool määraks ühe isiku (direktor / huvijuht / õpetaja), kes oleks koolipoolseks kontaktiks võistluse korraldajale, kes juhendaks õpilasi turniirilt osavõtmise küsimustes ning kes füüsiliselt oleks kooli arvutiklassides kohal turniiride toimumise ajal.
Kõik koolid peavad teavitama soovist võistlusest osa võtta koos õpilaste nimekirjaga aadressil mottespordiliit@gmail.com kuupäevaks 14.11.2014
Iga õpilase kohta tuleb teada anda:
 • Õpilase ees- ja perenimi
 • Klass (et õpilane saaks osaleda õiges vanusegrupis)
 • Õpilase Vint.ee kasutajanimi
Autasustamine

Kõik alaliidud autasustavad kolme parimat õpilast kõigis vanusegruppides nimelise medali/meenega vastavalt:
Eesti Kabeliit - kabe arvestuses
Eesti Maleliit - male arvestuses
Eesti Rendžu Liit - Gomoku arvestuses
AS Kuma - Sudokute lahendamises

Eesti Mõttespordi Liit - koondarvastuses (parimate mõttesportlaste selgitamisel)

Muudatused võrreldes eelmise aastaga
* Autastustatakse kolme parimat õpilast igal alal igas vanusegrupis nimelise medali / meenega
* Eesti Mõttespordi Liit selgitab esmakordselt välja ning autasustab parimaid mõttesportlasi koondarvestuses. Eelmise õppeaasta parimaid saab näha (koondtabeli vaade): http://www.vint.ee/mottespordi-olumpiaad/
* Kõikidele turniiridele on võimalik hilineda 10 minutit. Sudoku turniiri puhul liidetakse hilinemise aeg esimese sudoku lahendamise ajale otsa, teistes mängudes saab õpilane puudutud voorude eest turniiritabelisse kirja nulli.
* Toimuvad treeningturniirid.
Treeningturniiride eesmärgid:
 • Uued võistlejad saavad tutvuda Vint.ee keskkonnaga ja luua endale Vint.ee kasutajanime
 • Juba võistlustel osalenud õpilased saavad meelde tuletada oma vint.ee kasutajanimed ja paroolid
 • Õpilased ja õpetajad, kes ei ole veel otsustanud, kas võistlustel osaleda, saavad parema ettekujutuse, kuidas võistlused toimuvad
 • Koolid saavad kontrollida, kas nende arvutiklassis on võimalik turniirist osa võtta (kas interneti ühendus ning arvutid on piisavalt kiired)
 • Koolidel on võimalik kasutada treeningturniire, et välja selgitada parimad keda lubada mõttespordi olümpiaadile (kui osalejate huvi koolis on liiga suur)
 • Korraldaja saab kontrollida tehnilist valmisolekut turniiride läbi viimiseks. Soovitame võimalikult paljudel õpilastel treeningturniiridest osa võtta!
Treeningturniiridel ei eristata erinevaid vanuseastmeid - kõik õpilased osalevad ühel turniiril. Treeningturniiride tulemused ei mõjuta mingil viisil osalemist mõttespordi olümpiaadil või selle tulemust. Turniirid toimuvad järgmiselt
 • 03.11 kell 14:00 - Male
 • 04.11 kell 14:00 - Kabe
 • 05.11 kell 14:00 - Gomoku
 • 06.11 kell 14:00 - Sudoku
Kõik küsimused on teretulnud mottespordiliit@gmail.com või telefonil +3725268922 (Marten Meikop)