Saturday, March 30, 2013

Kandidaatide turniir, Kramnik juhib


Kandidaatide turniiril on jäänud mängida veel kõigest 2 vooru ja liidriks on tõusnud Kramnik, kes on teinud võimsa spurdi. Tänu eile saadud võidule Aroniani üle (mustadega) on Kramnikul 8 punkti. Carlsen, kes eile kaotas valgetega Ivanchukile, on 7,5 punktiga teisel kohal.  Kandidaatide turniiri ametlik koduleht asub siin. Partiisid koos Houdini 3 analüüsiga on võimalik vaadata ka aadressil chessbomb.com.

Statistik Jeff Jonas on välja arvutanud, et praegusel hetkel on Kramniku võimalused turniir võita 65% ja Carlsenil 35%, teiste võimalused on pea olematud. Originaalartikkel asub aadressil Chessbase.com. Allpool tabel.

Allikas: Chessbase.com

Viimase kahe vooru paarid:


Round 13 March 31 at 14:00
Teimour Radjabov
-
Magnus Carlsen
Alexander Grischuk
-
Levon Aronian
Vladimir Kramnik
-
Boris Gelfand
Peter Svidler
-
Vassily Ivanchuk
Playchess commentary: GM Daniel King
Round 14 April 1 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Peter Svidler
Vassily Ivanchuk
-
Vladimir Kramnik
Boris Gelfand
-
Alexander Grischuk
Levon Aronian
-
Teimour Radjabov
Playchess commentary: GM Maurice Ashley
Thursday, March 28, 2013

Kandidaatide turniir


Kandidaatide turniiril on jäänud mängida veel 4 vooru ja seis on ülipõnev. Juhib Carlsen 7 punktiga, poole punktiga jääb maha Aronian ja Kramnik on 6 punkti peal. Eriti põnevaks teevad asja reeglid, mille alusel turniiri võitja välja selgitatakse:
 1. Omavaheline tulemus
 2. Suurem võitude arv
 3. Sonneborn-Berger koefitsent
 4. Kiirmale
Seega juhul, kui allesjäänud nelja vooruga suudab Aronian koguda Carlsenist ühe võidu rohkem ja talle järele jõuda, siis on võitja Aronian, sest nende omavaheline tulemus jäi viiki (Aronianil oleks siis 1 võit rohkem kui Carlsenil). Oma võimalused on ka Kramnikul, kes ei jää liidritest kaugele maha.

Allikas: Chessbase.com

Round 11 March 28 at 14:00
Alexander Grischuk
-
Magnus Carlsen
Vladimir Kramnik
-
Teimour Radjabov
Peter Svidler
-
Levon Aronian
Vassily Ivanchuk
-
Boris Gelfand
Playchess commentary: GM Chris Ward
Round 12 March 29 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Vassily Ivanchuk
Boris Gelfand
-
Peter Svidler
Levon Aronian
-
Vladimir Kramnik
Teimour Radjabov
-
Alexander Grischuk
Playchess commentary: GM Daniel King
Round 13 March 31 at 14:00
Teimour Radjabov
-
Magnus Carlsen
Alexander Grischuk
-
Levon Aronian
Vladimir Kramnik
-
Boris Gelfand
Peter Svidler
-
Vassily Ivanchuk
Playchess commentary: GM Daniel King
Round 14 April 1 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Peter Svidler
Vassily Ivanchuk
-
Vladimir Kramnik
Boris Gelfand
-
Alexander Grischuk
Levon Aronian
-
Teimour Radjabov
Playchess commentary: GM Maurice Ashley
Kandidaatide turniiri ametlik koduleht asub siin. Partiisid koos Houdini 3 analüüsiga on võimalik vaadata ka aadressil chessbomb.com.


Lõppenud on ka arvutimale nTCEC teise ringi teise grupi mängud, kus edasipääsejateks osutusid Vitruvius 1.19, Komodo 4534,  Chiron 1.5 ja Quazar 0.4.

Kolmandasse ringi pääsesid niisiis Houdini 3, Stockfish 2.31,  Rybka 4.1, Hiarcs 4, Vitruvius 1.19, Komodo 4534,  Chiron 1.5 ja Quazar 0.4, kusjuures ainsana ei ole seni ühtegi kaotust pidanud vastu võtma Vitruvius 1.19.


Ametlik koduleht asub siin.
Friday, March 22, 2013

Role of Chess in Education - Garry Kasparov


Kohus: Maleliit peab Fellini liikmeks tagasi võtma


Kohus: Maleliit peab Fellini liikmeks tagasi võtma

Harju Maakohus otsustas 8.01, et Eesti Maleliidu juhatusel polnud põhjust keelduda Viljandi
Maleklubi CC Fellini liikmeks võtmast ja rahuldas Fellini hagi täies ulatuses. Praeguseks
on otsus ka jõustunud ning avaldatud kohtulahendite registris https://www.riigiteataja.ee/
kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=2-12-3992/10 .

Fellin soovis EML liikmeks astuda juba 29.06.2011, kuid EML juhatus ei langetanud selle
kohta otsust 90 päeva jooksul, nagu kord ette näeb. Vastuvõtmisest keelduti alles 26.10.2011.

Eesti Maleliidu juhatus esitas rea väiteid, millega kohus ei nõustunud. Neist olulisim oli
ilmselt väide, et Fellin olevat ikka veel midagi maleliidule võlgu. Kohtuotsust tsiteerides:

„10.12.2012 toimunud kohtuistungil möönis kostja esindaja, et hageja on temale esitatud
arved viivitusega tasunud ning uusi võlgnevusi tal ei ole. Küll on aga kostja esindaja väiteil
hagejal jätkuvalt tasumata kolme aasta liikmemaksud summas ligikaudu 600 krooni, s.o 40
eurot. […]

Hageja on kohtule esitatud seisukohtades kinnitanud, et kostja ei ole talle liikmemaksu
summas 40 eurot tasumiseks esitanud ühtki arvet, samas on hageja kinnitanud, et juhul, kui
kostja talle arve esitab, on hageja nõus nimetatud summa tasuma. Kostja ei ole ka kohtule
esitanud arvet, mis tõendaks liikmemaksu võlgnevust. […]

Eeltoodust tulenevalt asub kohus seisukohale, et kostja väide hagejal liikmemaksu võlgnevuse
olemasolu kohta on paljasõnaline ja tõendamata.“

Lisaks tõstis maleliidu esindaja Marko Siil veel esile, et Fellin polevat esitanud 2010. aasta
majandusaasta aruannet ja et Fellini liikmed olevat seotud kunagi EML-ist välja arvatud
Viljandi Maleseltsiga. Kohtu sõnul ei puutu need väited asjasse, sest EML põhikirjas
vastavaid tingimusi pole.

Teatavasti arvati mõni aeg tagasi EML-ist ühe aasta liikmemaksu tasumisega hilinemise
ettekäändel välja Kaido Külaotsa Malekool, mille liikmelisus taastati samuti kohtu kaudu.
Maleliidu juhatus raiskas nende kiuslike vaidlustega rea inimeste aega ja demonstreeris
oma halba suhtumist Eesti parematesse mängijatesse. Lisandub otsene varaline kahju
menetluskulude näol, mis jäävad maleliidu kanda. Viimase vaidluse puhul on riigilõiv
319 eurot ja 55 senti. Tuhandetesse eurodesse ulatuvatest advokaaditasudest EML seekord
õnnekombel pääseb, sest asja ajas heast tahtest Eesti Male Toetusühingu nõukogu liige
vandeadvokaat Villu Otsmann.

Eesti Maleliidu juhatus on korduvalt kurtnud rahapuuduse üle, mis ei võimaldavat
muuhulgas ka Eesti meistrivõistlustele auhindu välja panna (seetõttu käis teatavasti eelmisel
maleolümpial vägagi teisejärguline koondis). 319.55 on vanas rahas 5000 krooni ja selle eest
saaks korraldada päris kena maleürituse, kuigi Eesti MV korraldamiseks jääks sellest muidugi
väheks. Allakirjutanud leiavad, et Eesti Maleliidu majanduslik seis ei ole kaugeltki nii hea, et
kulutada selliseid summasid lihtsalt mõttetustele.

26.10.2011 langetatud ebaseadusliku otsuse poolt hääletasid protokolli järgi (http://
www.maleliit.ee/maleliit/dokumendid/2011/111026_EML_juhatuse_otsus.pdf) kõik viis
juhatuse liiget: Hendrik Olde, Erik Haavamäe, Ervin Liebert, Ants Prii ja Marko Siil. Kas

needsamad inimesed hüvitavad ka Eesti Maleliidule selle otsusega tekitatud kahju?

Kristjan Sander,
Tartu Ülikooli Maleklubi

Ardi Tedrema,
Laagri Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi

Tuesday, March 19, 2013

Monday, March 18, 2013

Laagri Kooli meistrivõistlused males 2013


Laagri Kooli meistrivõistluste eesmärk on lastes malemänguhuvi tekitamine ja omavahel malemängus võistlemine.
Osaleda võivad kõik soovijad kelle sünniaasta on 1999 või hiljem ning kes soovivad malemänguga kätt proovida ja omavahel võistelda.

Maleturniiri korraldavad Saue Vallavalitsuse toetusel Laagri Huvialakool, Laagri Kool, Eesti Male Toetusühing ning Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi.

Meistrivõistlused toimuvad Laagri Koolis (Veskitammi 22) Laagris 20. aprillil 2013.a. Algusaeg on kell 11.00. Kohale palutakse tulla varem. Osavõtt on kõigile tasuta.

Mängitakse 5 vooru ajakontrolliga 15 minutit mõlemale mängijale.

Registreerimine palume teha e-maili aadressile: laagri.male@gmail.com või taigur@laagrik.edu.ee näidates osaleja nime, sünniaasta ja kooli. Turniiri info telefonil 58533653. Korraldajad jätavad õiguse piirata osalejate arvu 200-ga.

Korraldajad pakuvad osalejatele ning lastevanematele kohapeal meeldivat kõhutäidet.

Meistrivõistluste lõpetamisel toimub ühine tordi söömine.

Paremusjärjestus selgitatakse osalejate sünniaastate kaupa gruppides järgmiselt:
1. Sünniaastaga 2005 ja nooremad autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;
2. Sünniaastatega 2004 ja 2003 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;
3. Sünniaastatega 2002 ja 2001 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;
4. Sünniaastatega 2000 ja 1999 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;

Eraldi autasustatakse paremaid osalejaid Saue valla koolidest.

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad.

Turniiri aukülaline on turniiri idee algataja pr. Viive Tutt.

Kandidaatide turniir

Kandidaatide turniiril on mängitud 3 vooru. Kokku mängitakse 14 vooru ringsüsteemis, kus kõik mängivad kõigiga nii mustade kui valgetega. Hetkel juhib Aronian 2,5 punktiga, talle järgnevad Carlsen ja Svidler, kes on kogunud 2 punkti. Ametlik turniiri koduleht asub siin. Partiisid koos Houdini 3 analüüsiga on võimalik vaadata ka aadressil chessbomb.com.

(Allikaks Chessbase.com)

Tuletan veel meelde, et paralleelselt Kandidaatide turniiriga käib ka arvutimale nTCEC teise ringi teise grupi mängud. Teise gruppi kuuluvad Vitruvius 1.19, Gull II,  Chiron 1.5, Komodo 4534, Shredder 12,  Scorpio 2.75, Quazar 0.4 ja Hannibal 1.3.  Koduleht asub siin.

Esimesest grupist pääsesid kolmandasse ringi Houdini 3, Stockfish 2.31,  Rybka 4.1 ja Hiarcs 4. 

Sunday, March 17, 2013

Lev Braschinsky 3. mälestusturniir

Tulemused:


Standings

Place Name        Rtg Score Buch. M-Buch.

 1  Kanep, Meelis   2542 6.5  41.0  37.5
 2  Volodin, Aleksandr 2526 6.5  39.0  35.5
 3  Švõrjov, Igor   2368 6   39.0  35.5
 4  Kuusk, Andres   2143 6   37.5  34.0
 5  Vovk, Ilja     2372 5.5  41.5  37.5
 6  Seeman, Tarvo   2449 5.5  40.5  37.0
 7  Putka, Verners   2346 5.5  40.0  36.5
 8  Dubrovin, Robert  2276 5.5  38.0  35.0
 9  Peebo, Kalle    2236 5.5  37.0  34.5
 10  Valner, Uku    2355 5.5  36.0  33.5
 11  Remmel, Anto    2268 5   38.0  35.5
 12  Tedrema, Ardi   2174 5   37.5  34.5
 13  Šlõkov, Vitali   2273 5   35.0  32.5
 14  Stabulnieks, Klavs   5   33.5  31.0
 15  Narva, Mai     1955 5   28.5  26.0
 16  Korstin, Maris   2215 4.5  43.0  39.0
 17  Nikulin, Oleg   1949 4.5  37.5  34.0
 18  Melderis, Uldis  2165 4.5  36.5  34.0
 19  Valgmäe, Toomas  2347 4.5  35.5  32.0
 20  Talihärm, Andrus  2282 4.5  35.0  32.0
 21  Dragun, Valentin  2044 4.5  30.5  28.0
   Petrov, Dmitri   1960 4.5  30.5  28.0
 23  Kruusiauk, Heda  1911 4.5  30.0  28.5
 24  Vins, Aleksis   1985 4   35.5  32.0
 25  Teemäe, Leo    1957 4   32.5  30.0
 26  Ivanov, Platon   1710 4   27.5  25.0
 27  Kuld, Villu    2047 4   27.0  26.0
 28  Viikmaa, Karmen  1862 4   25.0  23.5
 29  Kanep, Siim    2369 3.5  38.5  35.0
 30  Rauk, Tõnu     2139 3.5  34.5  32.0
 31  Narva, Regina   2120 3.5  33.0  31.5
 32  Sander, Jaan    1970 3.5  32.5  30.0
 33  Ruus, Rein     2026 3.5  32.0  29.5
   Virgus, Andrei   1902 3.5  32.0  29.5
 35  Järvet, Jüri    2078 3.5  30.5  29.0
 36  Römer, Toomas      3.5  28.5  26.0
 37  Juhtund, Margus  1589 3.5  27.5  26.5
 38  Rõtova, Merike   1782 3.5  27.0  26.0
 39  Uurits, Karel   1860 3.5  23.5  22.5
 40  Urgas, Jaan    1811 3   33.0  30.5
 41  Luht, Vello    2079 3   31.0  29.5
 42  Ziedins, Roberts    3   29.5  27.0
 43  Põlendik, Tiina  1666 3   27.5  26.0
 44  Otsmann, Villu   1827 3   25.0  24.0
 45  Rea, Raivo     1586 3   23.5  22.0
 46  Staub, Madis    1820 2.5  28.0  27.0
 47  Hein, Kalle    1616 2.5  27.0  25.5
 48  Valmsen, Marju   1549 2   26.5  25.0
 49  Lomp, Jaan     1481 2   23.0  21.5
 50  Põvvat, Aalo    1425 2   21.0  20.0
 51  Narva, Mart    1301 1.5  25.5  24.0

Cross Table

No Name        Rtg Total 1  2  3  4  5  6  7  8 

1 Kanep, Meelis   2542 6.5  24:W 12:D 9:D 35:W 13:W 5:W 2:D 4:W
2 Volodin, Aleksandr 2526 6.5  32:W 16:L 34:W 12:W 11:W 8:W 1:D 6:W
3 Švõrjov, Igor   2368 6   17:D 6:W 10:W 16:L 18:W 29:W 5:W 7:D
4 Kuusk, Andres   2143 6   37:W 29:D 18:D 25:W 7:W 20:W 9:W 1:L
5 Vovk, Ilja     2372 5.5  25:W 18:W 8:W 7:W 16:D 1:L 3:L 13:W
6 Seeman, Tarvo   2449 5.5  22:D 3:L 14:W 31:W 12:W 10:W 16:W 2:L
7 Putka, Verners   2346 5.5  28:W 35:W 13:W 5:L 4:L 15:W 11:W 3:D
8 Dubrovin, Robert  2276 5.5  44:W 21:W 5:L 24:W 19:W 2:L 20:W 9:D
9 Peebo, Kalle    2236 5.5  38:W 42:W 1:D 11:D 29:W 16:W 4:L 8:D
10 Valner, Uku    2355 5.5  23:W 31:D 3:L 40:W 17:W 6:L 14:W 16:W
11 Remmel, Anto    2268 5   40:W 14:W 19:D 9:D 2:L 23:W 7:L 25:W
12 Tedrema, Ardi   2174 5   43:W 1:D 17:W 2:L 6:L 34:W 31:W 19:D
13 Šlõkov, Vitali   2273 5   46:W 27:W 7:L 41:W 1:L 33:W 19:W 5:L
14 Stabulnieks, Klavs   5   33:W 11:L 6:L 46:W 25:W 30:W 10:L 24:W
15 Narva, Mai     1955 5   29:L 43:W 42:W 30:L 41:W 7:L 27:W 31:W
16 Korstin, Maris   2215 4.5  26:W 2:W 20:W 3:W 5:D 9:L 6:L 10:L
17 Nikulin, Oleg   1949 4.5  3:D 22:W 12:L 27:W 10:L 18:D 21:D 30:W
18 Melderis, Uldis  2165 4.5  47:W 5:L 4:D 22:W 3:L 17:D 24:D 33:W
19 Valgmäe, Toomas  2347 4.5  34:W 30:W 11:D 29:D 8:L 21:W 13:L 12:D
20 Talihärm, Andrus  2282 4.5  39:W 41:W 16:L 21:W 30:W 4:L 8:L 23:D
21 Dragun, Valentin  2044 4.5  36:W 8:L 46:W 20:L 40:W 19:L 17:D 32:W
22 Petrov, Dmitri   1960 4.5  6:D 17:L 32:W 18:L 46:D 43:W 30:D 29:W
23 Kruusiauk, Heda  1911 4.5  10:L 37:L 48:W 43:W 35:W 11:L 38:W 20:D
24 Vins, Aleksis   1985 4   1:L 38:W 37:W 8:L 34:D 32:W 18:D 14:L
25 Teemäe, Leo    1957 4   5:L 47:W 36:W 4:L 14:L 40:W 41:W 11:L
26 Ivanov, Platon   1710 4   16:L 32:D 33:L 42:W 39:W 31:L 34:D 41:W
27 Kuld, Villu    2047 4   51:W 13:L 40:L 17:L 37:W 47:W 15:L 44:W
28 Viikmaa, Karmen  1862 4   7:L 48:W 30:L 37:W 33:L 41:L 49:W 43:W
29 Kanep, Siim    2369 3.5  15:W 4:D 31:W 19:D 9:L 3:L 33:D 22:L
30 Rauk, Tõnu     2139 3.5  45:W 19:L 28:W 15:W 20:L 14:L 22:D 17:L
31 Narva, Regina   2120 3.5  48:W 10:D 29:L 6:L 44:W 26:W 12:L 15:L
32 Sander, Jaan    1970 3.5  2:L 26:D 22:L 45:W 36:W 24:L 35:W 21:L
33 Ruus, Rein     2026 3.5  14:L 40:L 26:W 38:W 28:W 13:L 29:D 18:L
34 Virgus, Andrei   1902 3.5  19:L 45:W 2:L 47:W 24:D 12:L 26:D 36:D
35 Järvet, Jüri    2078 3.5  50:W 7:L 39:W 1:L 23:L 44:D 32:L 42:W
36 Römer, Toomas      3.5  21:L 0:W 25:L 39:D 32:L 46:W 44:D 34:D
37 Juhtund, Margus  1589 3.5  4:L 23:W 24:L 28:L 27:L 51:W 47:D 48:W
38 Rõtova, Merike   1782 3.5  9:L 24:L 45:W 33:L 51:D 39:W 23:L 46:W
39 Uurits, Karel   1860 3.5  20:L 49:W 35:L 36:D 26:L 38:L 51:W 47:W
40 Urgas, Jaan    1811 3   11:L 33:W 27:W 10:L 21:L 25:L 42:L 0:W
41 Luht, Vello    2079 3   49:W 20:L 44:W 13:L 15:L 28:W 25:L 26:L
42 Ziedins, Roberts    3   0:W 9:L 15:L 26:L 47:L 45:W 40:W 35:L
43 Põlendik, Tiina  1666 3   12:L 15:L 49:W 23:L 50:W 22:L 48:W 28:L
44 Otsmann, Villu   1827 3   8:L 50:W 41:L 51:W 31:L 35:D 36:D 27:L
45 Rea, Raivo     1586 3   30:L 34:L 38:L 32:L 48:W 42:L 0:W 49:W
46 Staub, Madis    1820 2.5  13:L 51:W 21:L 14:L 22:D 36:L 50:W 38:L
47 Hein, Kalle    1616 2.5  18:L 25:L 50:W 34:L 42:W 27:L 37:D 39:L
48 Valmsen, Marju   1549 2   31:L 28:L 23:L 49:W 45:L 0:W 43:L 37:L
49 Lomp, Jaan     1481 2   41:L 39:L 43:L 48:L 0:W 50:W 28:L 45:L
50 Põvvat, Aalo    1425 2   35:L 44:L 47:L 0:W 43:L 49:L 46:L 51:W
51 Narva, Mart    1301 1.5  27:L 46:L 0:W 44:L 38:D 37:L 39:L 50:L

Friday, March 15, 2013

Eesti meistriks Fischeri males tuli Toomas Lott


Nädalavahetusel toimusid Tartus 4. Eesti Meistrivõistlused Fischeri males. Võistlustulle asus 20 maletajat, mängiti 8 vooru šveitsi süsteemis.

7 vooruga kindlustas endale esmakordselt meistritiitli Toomas Lott, edestades Boriss Trohhelevi ja Andrus Okast.

Detaine turniiri käik ja tulemused on leitavad siit: http://chess-results.com/tnr94472.aspx?art=1&rd=8&lan=1&wi=821

Marten Meikop

Tuesday, March 12, 2013

Kandidaatide turniir

Juba sel reedel, 15. märtsil, algab kandidaatide turniir järgmise koosseisuga:

Seed 
Rank 
 Name
Country
Rating
B-Year
1
1
 Carlsen, Magnus
NOR
 2872
 1990
2
2
 Kramnik, Vladimir
RUS
 2810
 1975
3
3
 Aronian, Levon
ARM
 2809
 1982
4
4
 Radjabov, Teimour
AZE
 2793
 1987
5
10
 Grischuk, Alexander
RUS
 2764
 1983
6
13
 Ivanchuk, Vassily
UKR
 2757
 1969
7
14
 Svidler, Peter
RUS
 2747
 1976
8
18
 Gelfand, Boris
ISR
 2740
 1968

Ametlik koduleht asub siin. Turniiril selgitatakse välja tiitlipredent, kes mängib 2013. sügisel tiitlimatši Viswanathan Anandi vastu.

Juba on avalikustatud ka paarimised (allikaks chessbase.com), mis on järgmised:
Round 1 March 15 at 14:00
Levon Aronian
-
Magnus Carlsen
Boris Gelfand
-
Teimour Radjabov
Vassily Ivanchuk
-
Alexander Grischuk
Peter Svidler
-
Vladimir Kramnik
Playchess commentary: GM Daniel King
Round 2 March 16 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Vladimir Kramnik
Alexander Grischuk
-
Peter Svidler
Teimour Radjabov
-
Vassily Ivanchuk
Levon Aronian
-
Boris Gelfand
Playchess commentary: GM Chris Ward
Round 3 March 17 at 14:00
Boris Gelfand
-
Magnus Carlsen
Vassily Ivanchuk
-
Levon Aronian
Peter Svidler
-
Teimour Radjabov
Vladimir Kramnik
-
Alexander Grischuk
Playchess commentary: GM Yasser Seirawan
Round 4 March 19 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Alexander Grischuk
Teimour Radjabov
-
Vladimir Kramnik
Levon Aronian 
-
Peter Svidler
Boris Gelfand
-
Vassily Ivanchuk
Playchess commentary: GM Daniel King
Round 5 March 20 at 14:00
Vassily Ivanchuk
-
Magnus Carlsen
Peter Svidler
-
Boris Gelfand
Vladimir Kramnik
-
Levon Aronian
Alexander Grischuk
-
Teimour Radjabov
Playchess commentary: GM Yasser Seirawan
Round 6 March 21 at 14:00
Peter Svidler
-
Magnus Carlsen
Vladimir Kramnik
-
Vassily Ivanchuk
Alexander Grischuk
-
Boris Gelfand
Teimour Radjabov
-
Levon Aronian
Playchess commentary: GM Chris Ward
Round 7 March 23 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Teimour Radjabov
Levon Aronian
-
Alexander Grischuk
Boris Gelfand
-
Vladimir Kramnik
Vassily Ivanchuk
-
Peter Svidler
Playchess commentary: GM Alejandro Ramirez
Round 8 March 24 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Levon Aronian
Teimour Radjabov
-
Boris Gelfand
Alexander Grischuk
-
Vassily Ivanchuk
Vladimir Kramnik
-
Peter Svidler
Playchess commentary: GM Alejandro Ramirez
Round 9 March 25 at 14:00
Vladimir Kramnik
-
Magnus Carlsen
Peter Svidler
-
Alexander Grischuk
Vassily Ivanchuk
-
Teimour Radjabov
Boris Gelfand
-
Levon Aronian
Playchess commentary: GM Maurice Ashley
Round 10 March 27 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Boris Gelfand
Levon Aronian
-
Vassily Ivanchuk
Teimour Radjabov
-
Peter Svidler
Alexander Grischuk
-
Vladimir Kramnik
Playchess commentary: GM Yasser Seirawan
Round 11 March 28 at 14:00
Alexander Grischuk
-
Magnus Carlsen
Vladimir Kramnik
-
Teimour Radjabov
Peter Svidler
-
Levon Aronian
Vassily Ivanchuk
-
Boris Gelfand
Playchess commentary: GM Chris Ward
Round 12 March 29 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Vassily Ivanchuk
Boris Gelfand
-
Peter Svidler
Levon Aronian
-
Vladimir Kramnik
Teimour Radjabov
-
Alexander Grischuk
Playchess commentary: GM Daniel King
Round 13 March 31 at 14:00
Teimour Radjabov
-
Magnus Carlsen
Alexander Grischuk
-
Levon Aronian
Vladimir Kramnik
-
Boris Gelfand
Peter Svidler
-
Vassily Ivanchuk
Playchess commentary: GM Daniel King
Round 14 April 1 at 14:00
Magnus Carlsen
-
Peter Svidler
Vassily Ivanchuk
-
Vladimir Kramnik
Boris Gelfand
-
Alexander Grischuk
Levon Aronian
-
Teimour Radjabov
Playchess commentary: GM Maurice Ashley

Ilmselt on antud turniiril favoriidiks maailma esinumber Magnus Carlsen, kes on viimastel turniiridel näidanud supertulemusi. Koosseis on aga tugev ja võimalused on kõigil. Teiste seast tõusevad esile tugeva turniiri-mängijana tuntud Aronian ja endine maailmameister Kramnik, kes on viimasel ajal head vormi näidanud. Isiklikult pean "mustaks hobuseks" Grischuki, kes eelmisel MM tsüklil jõudis finaali ja kes on näidanud häid tulemusi ka tippturniiridel.