Monday, March 18, 2013

Laagri Kooli meistrivõistlused males 2013


Laagri Kooli meistrivõistluste eesmärk on lastes malemänguhuvi tekitamine ja omavahel malemängus võistlemine.
Osaleda võivad kõik soovijad kelle sünniaasta on 1999 või hiljem ning kes soovivad malemänguga kätt proovida ja omavahel võistelda.

Maleturniiri korraldavad Saue Vallavalitsuse toetusel Laagri Huvialakool, Laagri Kool, Eesti Male Toetusühing ning Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi.

Meistrivõistlused toimuvad Laagri Koolis (Veskitammi 22) Laagris 20. aprillil 2013.a. Algusaeg on kell 11.00. Kohale palutakse tulla varem. Osavõtt on kõigile tasuta.

Mängitakse 5 vooru ajakontrolliga 15 minutit mõlemale mängijale.

Registreerimine palume teha e-maili aadressile: laagri.male@gmail.com või taigur@laagrik.edu.ee näidates osaleja nime, sünniaasta ja kooli. Turniiri info telefonil 58533653. Korraldajad jätavad õiguse piirata osalejate arvu 200-ga.

Korraldajad pakuvad osalejatele ning lastevanematele kohapeal meeldivat kõhutäidet.

Meistrivõistluste lõpetamisel toimub ühine tordi söömine.

Paremusjärjestus selgitatakse osalejate sünniaastate kaupa gruppides järgmiselt:
1. Sünniaastaga 2005 ja nooremad autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;
2. Sünniaastatega 2004 ja 2003 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;
3. Sünniaastatega 2002 ja 2001 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;
4. Sünniaastatega 2000 ja 1999 autasustatakse viite paremat karikate ja medalitega;

Eraldi autasustatakse paremaid osalejaid Saue valla koolidest.

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad.

Turniiri aukülaline on turniiri idee algataja pr. Viive Tutt.

No comments: