Wednesday, May 28, 2014

Juhend: Tartu Suvi 7. - 8. juunil
Eraldi kiir- ja välkturniir

Juhend

1. KOHT

Tartu Maaülikooli ruumides, Kreutzwald’i 1.

2. REGISTREERIMINE & AJAKAVA

Eelregistreerimine kuni 05.06. 2014.

Kiirturniir

 07.06. kell      10:00 – 10:30 lõplik registreerimine ja osavõtumaksu tasumine
                        10:35               turniiri avamine
                        10:45 – 13:45 kiirturniiri I-IV voor
                        13:45 – 14:45 lõunapaus
                        14:45 – 18:15 kiirturniiri V-VIII voor
                        ~ 18:30           kiirturniiri lõpetamine

Välkturniir

 08.06. kell      10.30 – 10:50 lõplik registreerimine välkturniirile
                        11:00 – 13:30 välkturniiri I - VI voor
                        13:30 – 14:30 lõunapaus
                        14:30 – 16:40 välkturniiri VII – XI voor
                        ~ 17:00           välkturniiri lõpetamine, aeg võib pisut muutuda

3. VÕISTLEJAD ja OSAVÕTUMAKS

3.1. Osaleda võivad kõik korraldava toimkonna loa saanud soovijad, kes on registreerinud hiljemalt  05.06. 2014 ja tasunud enne turniiri algust osavõtumaksu 8 EUR kiirturniiri ja 5 EUR välkturniiri eest. Kui võistleja osaleb nii kiir- kui välkturniiril, siis on soodustusega osavõtumaks kokku 10 EUR.

3.2. Tartu Kalevi liikmed, üliõpilased, kuni 16-aastased, vähemalt 60-aastased : kiirturniir 5 EUR ja välkturniir 3 EUR. Kui võistleja osaleb nii kiir- kui välkturniiril, siis on soodustusega osavõtumaks kokku 6 EUR.

3.3. Rahvusvahelised meistrid ja suurmeistrid ning Tartu Kalevi noorliikmed on õigeaegse
registreerimise korral osavõtumaksust vabastatud.

3.4. Hiljem kui 05.06. 2014 registreerunutel on osalustasu 50% võrra suurem.

4. KONTAKT

Andres Karba, telefon : 55 46 944, andres.karba@gmail.com

5. MAJUTUSE INFO

Eha Suija Kodumajutus, tel. 7 30 40 80.
Hostel Loomingu kastani 38. Tel 56994398  
Mõisavahe Hostel, tel. 7 40 06 74.
Salimo, tel. 7 36 18 50.
Tamme Staadion, Kungla 1, tel. 7 46 10 62.
Tähtvere, tel. 7 42 13 64.

6. KOHTUNIKUD

 Turniiride peakohtunik on FA Marek Kolk. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.

KIIRTURNIIR ( 07.06. 2014 )

7. KIIRTURNIIRI AJAKAVA

I voor:10:45. Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 7 minutit pärast paarimise
avalikustamist (vastav aeg fikseeritakse kohapeal).

8. VÕISTLUSSÜSTEEM

8.1. Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina ühes grupis. Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis kiirmale ajakontrolliga 10 min + 5 sekundit kummalegi mängijale.

9. TURNIIRI KORRALDUS

9.1. Võistluse tulemused lähevad Eesti ja FIDE kiirmale reitinguarvestusse. Paarimise esmaseks aluseks on Eesti kiirmale reiting. Kiirturniir kuulub Kodumasinad 2014 maleturniiride sarja.

9.2. Kõik voorud mängitakse FIDE kiirmale reeglite järgi, kusjuures kasutatakse järgmisi tähtsamaid reegleid (või erireegleid) :

Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon).

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

9.3. Paarimisprogrammina kasutatakse Swiss Manageri.

9.4. Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremus- järjestus alljärgnevalt:

1) Kärbitud Buchholz’ite süsteem (vastaste punktide summa ilma nõrgima, ilma kahe  nõrgema jne tulemuseta);
2) vajaduse korral loositakse.

10. AUTASUSTAMINE

Võistluste auhinnafond on järgmine:

I          koht     120 – EUR + Maanus Mikkeli taies
II         koht     100 – EUR
III       koht       75 – EUR
IV       koht       60 – EUR
V         koht       40 – EUR
VI       koht       25 – EUR

Eriauhinnad :

parima daam                           20 EUR + kinkekaart
parima kuni 16-aastane          20 EUR + kinkekaart+ Maanus Mikkeli taies
parima vähemalt 60-aastane   20 EUR + Maanus Mikkeli taies
parima tartlane                       20 EUR + kinkekaart
parima tartumaalane               20 EUR + kinkekaart
parima tudeng                        20 EUR + kinkekaart
hästi visa tubliduse eest           5 EUR

Auhinnafond sõltub osavõtjate arvust ja võib suureneda või laieneda. Lisaks on välja pandud meened tagumistele kohtadele.

10.1. Võistlejad ei saa üle ühe auhinna. Auhinna kattumise korral läheb väiksema väärtusega auhind üle vastavas liinis järgmise koha omanikule.

10.2. Võrdsete punktide korral kasutatakse artiklit 9.4.


VÄLKTURNIIR ( 08.06. 2014 )


11. VÄLKTURNIIRI AJAKAVA

I voor :11:00.  Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 3 minutit pärast paarimise avalikustamist (vastav aeg fikseeritakse kohapeal).

12. VÕISTLUSSÜSTEEM

Võistlus viiakse läbi kiirturniirist eraldi individuaalturniirina. Mängitakse 11 topeltvooru šveitsi süsteemis välkmale ajakontrolliga 3 min + 2 sekundit kummalegi mängijale.

13. TURNIIRI KORRALDUS

13.1. Kõik voorud mängitakse FIDE välkmale reeglite järgi, kusjuures kasutatakse järgmisi
tähtsamaid reegleid (või erireegleid) :
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud
mobiiltelefon).

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 3 minutit pärast mänguaja algust, kaotab I partii ja hilinemine 6 minutit toob kaasa matši kaotuse.

14. AUTASUSTAMINE

Võistluste auhinnafond on järgmine:

 I         koht     65 – EUR + Maanus Mikkeli taies
 II        koht     40 – EUR
 III      koht     25 – EUR
 IV      koht     20 – EUR
 V        koht     20 – EUR
 VI      koht     15 – EUR

 Eriauhinnad :

            parima daam                           15 EUR + kinkekaart
            parima kuni 16-aastane          15 EUR + kinkekaart+ Maanus Mikkeli taies
            parima vähemalt 60-aastane   15 EUR + Maanus Mikkeli taies
            parima tartlane                       15 EUR + kinkekaart
            hästi visa tubliduse eest           5 EUR

Auhinnafond sõltub osavõtjate arvust ja võib suureneda või laieneda.

14.1. Võistlejad ei saa üle ühe auhinna. Auhinna kattumise korral läheb väiksema väärtusega auhind üle vastavas liinis järgmise koha omanikule.

14.2. Võrdsete punktide korral kasutatakse artiklit 9.4.


VÕISTLUSE KORRALDUST TOETAVAD

Eesti Kultuurkapital, Tartu Linnavalitsus, Tartu Spordiselts Kalev, Tartumaa Spordiliit, Eesti Maleliit.


No comments: