Sunday, September 29, 2013

FIDE kohtunike koolitus

Saime Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubilt alljärgneva kirja, mis puudutab 3.-7. oktoobril toimuvat FIDE kohtunike koolitust. Nimelt on Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi otsustanud toetada 84. FIDE kongressi ajal toimuval rahvusvahelise FIDE kohtunike koolitusel kahte osalejat ja tasuda nende eest koolituse maksumuse.Teade,

Tagamaks malekohtunike järjepidevust Eestis ning meenutades ja mälestades meie hulgast lahkunud Lembit Vahesaart on Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi otsustanud toetada 84. FIDE kongressi ajal toimuval rahvusvahelise FIDE kohtunike koolitusel kahte osalejat ja tasuda nende eest koolituse maksumuse.
 
Vastavalt Maleliidu kodulehel avaldatud infole: Koolitus viiakse läbi Paul Kerese Malemajas ning loengud toimuvad 3.-7. oktoobril kell 16-21. Koolituse viib läbi FIDE kohtunikekogu esimees Panagiotis Nikolopoulos (IA) ning tema assistendiks on Marek Kolk (FA). Koolitus toimub inglise keeles ning koolituse läbimise järel on võimalik sooritada FIDE kohtuniku eksam.

Kuna ülesandmise tähtaeg on 01. oktoober, siis ootame vastavaid tahteavaldusi võimalikult kiiresti. Valikute tegemise aluseks on, et osalejad täidavad malekohtuniku kutset vähemalt kahe järgneva aasta jooksul, annavad selle kohta kirjaliku kinnituse ja on igati aktiivsed, ausad ja vahvad malekohtunikud.

Jäädes huvilisi ootama

 

 Ardi Tedrema
 Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi nimel
Telefon:+372 5034290
E-post:laagri.male@gmail.comNo comments: