Tuesday, October 1, 2013

Mõttespordi olümpiaad 2013/2014 õppeaastal

Eesti Mõttespordi Liit korraldab taas mõttespordi olümpiaadi koolidele Interneti vahendusel. 
Võistlused toimuvad neljal alal: Vene kabe, Male, Gomoku ehk viis ritta ja Sudokude lahendamine. Õppeaasta jooksul toimub 4 etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool, põhikool, keskkool.
Eelmisel aastal osales võistlusel 56 kooli ja 550 õpilast.
Eesmärgiks on mõttespordi populariseerimine koolinoorte seas, seega on osalema oodatud kõik - ka need õpilased, kes varem male / kabega kokku puutunud ei ole.

Ajakava
01.10 - 04.10. Koolide teavitamine turniirist. Koolidel on üks kuu aega, et huvilised oma koolis välja selgitada.
01.11.2013 - Registreerimise tähtaeg koolidele
04.11 - 07.11  toimub võistluste I etapp
    Esmaspäeval (04.11) kell 14.00 algavad maleturniirid (Vint.ee keskkonnas toimub paralleelselt 3 turniiri - kõigile vanuseklassidele eraldi turniir)
    Teisipäeval (05.11) kell 14.00 algavad kabeturniirid
    Kolmapäeval (06.11) kell 14.00 algavad gomokuturniirid
    Neljapäeval (07.11) kell 14.00 algavad sudokuturniirid
16.12 - 19.12 Võistluste II etapp (turniirid toimuvad sarnaselt I etapile)
27.01 - 30.01 Võistluste III etapp
31.03 - 03.04 Võistluste IV etapp
01.05 - 31.05 Auhindade toimetamine koolidesse

Võistlusest osavõtt
Iga kool määrab ühe isiku (direktor / huvijuht / õpetaja), kes oleks koolipoolseks kontaktiks võistluse korraldajale, kes juhendaks õpilasi turniirilt osavõtmise küsimustes ning kes füüsiliselt oleks kooli arvutiklassides kohal turniiride toimumise ajal.
Kõik koolid  peavad teavitama soovist võistlusest osa võtta koos õpilaste nimekirjaga aadressil mottespordiliit@gmail.com kuupäevaks 01.11.2013
Iga õpilase kohta tuleb teada anda:
  • Õpilase ees- ja perenimi
  • Õpilase klass (vanusegrupp)
  • Õpilase Vint.ee kasutajanimi
Viimane punkt eeldab, et huvilised on kuupäevaks 01.11 loonud endale http://www.vint.ee keskkonnas kasutajanime ning teavitanud sellest enda kooli.

Eesti Maleliit, Kabeliit, Rendžuliit ning AS Kuma autasustavad parimaid õpilasi ja koole õppeaasta lõpus.
Võistluste detailne juhend asub: https://docs.google.com/document/d/1md_tXL1uYegzyB5kNuRKcw3A7psThW_GNoeok8GFgYU/edit

Suuremad muudatused võrreldes eelmise aastaga
1) Turniirid toimuvad uues keskkonnas. Arvutisse ei ole vaja enam installida Javat, turniiridel saab osaleda ka tahvelarvuti- või nutitelefoniga. Oluline on, et arvutisse on installeeritud mõni uuem veebilehitseja: Firefox 11+, Chrome 14+, Opera 12.10+, Safari 6+ või Internet Explorer 10+

2) Kui eelmisel aastal lahendasid kõik vanusegrupid Vint.ee kerget sudokuturniiri (keskmine osutus liiga raskeks ka gümnaasiumile) siis sellel aastal koostame igale vanusegrupile jõukohase turniiri. Hetkel on plaanitavad sudokuturniirid:
Algkool: 6x6 Kerge, 6x6 kerge, 6x6 kerge, 6x6 keskmine, 6x6 keskmine, 9x9 kerge, 9x9 kerge, 9x9 keskmine
Põhikool: 6x6 kerge, 6x6 keskmine, 6x6 keskmine, 9x9 kerge, 9x9 kerge, 9x9 keskmine, 9x9 keskmine, 9x9 kerge diagonaal
Gümnaasium: 6x6 keskmine, 6x6 keskmine, 9x9 kerge, 9x9 keskmine, 9x9 keskmine, 6x6 kerge erikujuline, 9x9 kerge diagonaal, 9x9 raske

3) Salvestame maha sudokute lahenduskäigu ning analüüsime pärast, kas numbrid on sisestatud loogilises järjekorras. Kui selgub, et õpilane sisestas numbrid järjest ülevalt vasakult või suvalises järjekorras, diskvalifitseeritakse õpilane turniirilt.

4) Õpilaste registreerimisel ei pea enam lisama ala, milles õpilane soovib osaleda. Õpilane registreeritakse kõikidele aladele (juhuks kui õppeaasta keskel soovib õpilane proovida ka mõnda teist ala).

Kõik küsimused on teretulnud mottespordiliit@gmail.com või telefonil +3725268922 (Marten Meikop)

No comments: