Wednesday, December 21, 2011

Vaadeldaja intervjuu Eesti Maleliidu presidendi Andrei Korobeinikuga!

Lugejate küsimustele vastas Eesti Maleliidu president Andrei Korobeinik.

Andrei kommentaar ka: Palun andke teada, kui mõni küsimus jäi vastamata või kuskil on poolik vastus – natuke palju oli seda materjali kokku.

Personaalsed küsimused

Millal puutusite esmakordselt Maleliiduga kokku? Mis ajendas Teid Maleliidu presidendiks kandideerima?

Alustasime läbirääkimisi kevadel, meeskonna kokkupanek võttis mitu kuud aega. Lisaks püüdsin eelnevalt kokku leppida erinevate huvigruppide esindajatega - usun, et Eesti Maleliit saab edukas olla vaid juhul, kui kõik töötavad ühise eesmärgi nimel. Saame kõik aru, et Maleliit ei ole täna koht, kust saab raha või poliitilisi dividende - minu ainuke eesmärk Maleliidu presidendina on male positsiooni taastamine Eestis.

Mis on teie maleline tase? Kui maleline tase on nullilähedane, siis kas hakkate maletunde võtma või arvate et EML Presidendiks olemisel ei ole male oskamine oluline?

Malet oskan mängida ja mängin üsna tihti, kuid konkreetne tase puudub. Kahtlustan, et kõik Maleliidu nõukogu ja juhatuse liikmed on minust kõvemad maletajad. Kindlasti plaanin malemängimist õppida, kuid mitte lähiajal - hetkel on Maleliidus palju olulisemad probleemid.

Milliseid töökohustusi toob kaasa Eesti Maleliidu presidendiks olemine? Ärimehena on Teie vaba aeg kindlasti piiratud. Kui palju aega kulub nädalas keskmiselt Eesti malega tegelemisele?

Vaba aega mul tõepoolest ei ole. Maleliit ei ole aga projekt, millega ma vabast ajast tegelen - meil on konkreetsed eesmärgid järgmiseks aastaks ja kõik nõukogu liikmed olid nõus tegema tasuta tööd nende eesmärkide saavutamise nimel. “Keskmist” tööpanust ei ole veel jõudnud arvutada – alguses läheb Maleliidu peale paar tööpäeva nädalas.

Kas te olete tutvunud ning mida arvate Eesti mõttespordi portaalist Vint.ee ?

Portaali olen näinud. Pole küll selle aktiivne kasutaja, ise mängin vene malemängu "что? где? когда?", osalen oma meeskonnaga ka suurtel festivalidel (maailmas on umbes 10 000 meeskonda). Tean, et Vint.ee-s on ka male väga populaarne, ise olen seni Chess.com-i kasutanud.

Noored

Kas Te arvate, et on vajalik male sisseviimine, nagu üldhariduslik aine koolis? Seletage.
Kas Te arvate, et maleharidus on vajalik koolieelsetes asutustesl(lasteaiades)? Seletage.

Nii mina kui ka paljud teised Maleliidu juhatuse ja nõukogu esindajad usume, et male viimine koolidesse oleks Eesti jaoks väga õige samm. Teiste riikide kogemus näitab, et maleõppe parandab reaalainete tulemusi ja õpetab lapsi loogiliselt mõelda.

Vaid üks näide – meil on 16 000 IT-spetsialisti ja veel sama palju oleks tarvis. IT-sektoris on palk eesti keskmisest kaks korda kõrgem, kuid abituriendid ei julge IT-erialadel jätkata – matemaatika on nende jaoks liiga suur väljakutse.

Loodame, et juba septembris õnnestub 3-5 kooliga pilootprojekti käivitada. Malet saaks õppida algkoolis “valikainena”, kusjuures programm tuleb väga lihtne, õpetamisega saab ka tavaline õpetaja hakkama. Peale seda saab laps õpinguid maleklubis jätkata, treeneri käe all.

Laagri Koolis on 2.klasside õppekavas maleõpe 1 tund nädalas, klasse on neli, klassis 23 õpilast ja maleõpetajal esineb lastele male õpetamisest vaimse väsimuse tundemärke, kuidas tõsta maleõpetaja motiveeritust ja tekitada positiivset tahet ning sünergiat maleõpetamiseks kooli lahinguväljal?

Kooliprojekti raames valmistame õpikut ja teeme tihedat tööd õpetajatega. Olen nõus, et õpetajate motivatsioon on oluline.

Kas Eesti male ei ole liiga Tallinna suunas kaldu?
Rõuges sel sügisel ei osalenud Võrumaa kiirmale meistrivõistlustel mitte ühtegi noormängijat Võrumaalt, Rõuge kooli direktor on valmis viima maleõppe koheselt kooli õppekavva, kuid leidmata on lastele maleõpetaja. Mida või kuidas teha, aidata või organiseerida Rõuge Kooli malealgõppe elluviimisel? Kas jagame ainult ühiselt eilset muret või on olemas kindel tegevuskava 2012.aastaks?

Suurepärased maleklubid asuvad ka mujal Eestis – näiteks Ida-Virumaa kool on hästi tugev. Samas probleemiks on tõepoolest suured vahemaad – suured võistlused toimuvad Tallinnas. Töötame selle nimel, et andekamad lapsed saaksid võistlustele tasuta sõita.

Kas te jagate arvamust, et tänapäeval, kus noored enamiku oma vabast ajast Internetis veedavad, on nende "malepisikuga nakatamine" virtuaalmaailmas tõenäolisem kui reaalses maailmas?
Kui täna tarbivad noored internetist põhiliselt meelelahutust siis kuidas kasutada Internetti kui tööriista mõttespordi populariseerimiseks Eestis?
Kas Eesti Maleliit võiks otseselt toetada virtuaalmaailmas läbiviidavaid projekte, mis populariseerivad malet? Või on Maleliidu roll pigem tegeleda noortega siis kui nad laua taga malet mängima hakkavad?

Internetis võib malet küll mängida, kuid ega ka maleklubid ei kao niipea kuhugi – õppida ja oma taset tõsta saab just seal. Kindlasti üritame korraldada online-turniirid koolilastele, õpetaja juuresolekul. Selliste online turniiride finaalid võiksid toimuda "päris elus".

Populariseerimiseks loodame kaasata ka Eesti tippe – spordiala populariseerimise jaoks oleks ju väga oluline, kui saaks mängida simultaani Külaotsaga või Ehlvestiga internetis.

Kui teil on ideid, kuidas saaks interneti kasutada male populariseerimiseks Eestis, siis kirjutage palun mulle: andrei.korobeinik@riigikogu.ee

Mida arvad ideest luua online malekool, mis eelkõige loob võimalusi maapiirkondades elavate noorte jaoks, kellel "live" maleringis käimise võimalus puudub

Päris online-kooli projekt on Maleliidu jaoks natuke liiga ambitsioonikas, vähemalt praegusel etapil. Elukestev õpe on aga tõusev trend ja maailmas on sellised online-koolid olemas – kui keegi plaanib midagi sellist Eestis käivitada siis hea meelega aitan oma IT-alaste oskustega.

Turniirid

Miks tänapäeval korraldatakse vähe suure rahvusvahelisi turniire? Ma arvan, et ainult Läänemere tähed on suured rahvusvahelised võistlused, mis korraldatakse Eestis.Aga nad toimuvad ainult 1 kord 2aastas!
Eesti tasemel turniiride koosseisud on viimastel aastatel väga viletsad. Eesti reitingutabeli TOP 100-st osalevad aktiivselt turniiridel vaid 10-20% mängijatest.
Kas plaanite midagi ette võtta, et muuta turniire mängijate jaoks
atraktiivsemaks?

Just praegu tegeleme turniiride teemaga. Juhatuses vastutab tippmale eest Olav Sepp aga ka teised nõukogu ja juhatuse liikmed osalevad formaadi väljatöötamises. Üks kindel eesmärk on süsteemi läbipaistvuse tõstmine: tahaks loobuda subjektiivsetest kriteeriumitest koondise komplekteerimisel, täpsed reeglid selguvad jaanuaris. Lisaks usun, et maletajad kes soovivad EM-il või MM-il osaleda peavad osalema ka Eesti meistrivõistlustel.

Kas tollest pöördumisest liikmesklubide esindajate poole võib teha järelduse, et täiskasvanute koondis(las)tel pole EMLi poolt (finants)tuge oodata? S.t. Eesti tšempionaatidel on endiselt peaauhinnaks käepigistus ja rahvusvahelisi turniire normaalse auhinnafondiga EML ei organiseeri,
treeninglaagritest rääkimata?
Kas on kavas parendada ja veelkord parendada Maleliidu poolt korraldatavate maleürituste korraldust, muuhulgas auhinnafondi, et oleks kaasatud võimalikult paljude maletajate sh reitingutabeli esikümne (esikahekümne) osalemine tiitlivõistlustel?

Saame kõik aru, et korralik auhinnafond on maletajate jaoks oluline "müügiargument". Otsime selleks raha erasektorist. Oleme esitanud riigile 2012. aastaplaani, kus ka treeninglaagrid on sees. Ei oska kommenteerida, kas riik ka annab seda raha – kui mitte, siis ka seda püüame erasektorist leida.

Miks tänapäeval korraldatakse vähe suure rahvusvahelisi turniire? Ma arvan, et ainult Läänemere tähed on suured rahvusvahelised võistlused, mis korraldatakse Eestis.Aga nad toimuvad ainult 1 kord 2aastas!
Sattudes vestlema eksmaalimameister hr. Halifmaniga selgus tõsiasi, et Peterburi malekoolkond tahab ja veelkord tahab mängida Eestis igat liiki maleturniire, Andrei, kui see oleks ka Eestipoolne ühine tahe, siis mida peaksime tegema või kuvandama, et selle huvi elluviimisele anda äärmiselt konkreetne, selge ja arusaadav väljund ?

Nõukogus oleme jõudnud ühisarvamusele, et uus korralik rahvusvaheline turniir (soovitavalt igaaastane) on Eestile vajalik. Järgmisel aastal otsime võimalusi ja vahendeid selle korraldamiseks. Peterburi maletajad on tõepoolest üks väga konkreetne sihtgrupp sellise turniiri jaoks.

Leedu Male President on käinud idee korras välja mõtte, et kõigi kolme Balti riigi maleesindusorganid võiksid omavahel eelnevalt kooskõlastada kavandatavaid aasta kalenderplaane, läbi rääkida suuremate võistluste korraldust ja osavõtutingimusi ning üldse omavahel esmalt suhelda ja seejärel juba paremini ning tihedamalt suhelda, et näit. juba eos oleks välistatud võimalikud piinlikud olukorrad rahvusvaheliste maleürituste korraldamisel!? Missugused võiksid positiivse lähenemise korral olla Eesti maletajate ja-või Maleliidu võimalused, tingimused ning koostöö Läti ja Leedu alaliitudega?

Pole veel jõudnud Läti ja Leedu kolleegidega suhelda, kuid kindlasti oleme ka meie koostööst huvitatud. Piinlikest olukordadest Eesti maleüritustel pole kuulnud.

Kas turniiridel tasuta alkoholi hakkab saama?

Alkohol ei ole maleturniiridel lubatud, dopingu regulatsioonide tõttu.

Maleliidu töö

Kuidas suhtute asjaolusse, et osadel klubidel on Maleliidu liikmeks väga keeruline saada? Näiteks on tulnud avalikkuse ette juhtum, kus Maleliit ei suutnud 90 päeva jooksul pärast alaliidu liikmeks astumise avalduse esitamist klubile vastatagi.

Mul on teada kaks sellist juhtumid, mõlemad on oma lahenduse leidnud kohe esimesel nõukogu koosolekul. Tulevikus jälgime, et vastused jõuaksid õigel ajal klubideni, katsume paari nädalaga vastata. Klubid aga peavad ise jälgima, et nende kontaktandmed registris oleksid korrektsed.

Kindlasti andke teada, kui Maleliiduga asjade ajamisel on veel probleeme. Minu meiliaadress on andrei.korobeinik@riigikogu.ee

Kas eestis on piisavalt tasemel malekohtunikke?

Ei ole kahjuks. Teame seda ja loodame, et pikas perspektiivis suudame olukorda parandada.

Millised on Teie arvates suurimad kitsaskohad/puudused/probleemid Eesti maleelus ja mida planeerib teha Maleliit olukorra parandamiseks?

Alarahastus. Tippajal (2005.) sai male 2,15% kogu spordirahast, aastal 2010 aga vaid 0,68%. See on alla 50 000 EUR aastas.
Maine. Pidevad konfliktid olid kasulikud advokaadibüroodele, spordiala jaoks oli see aga katastroof.

Kas kohtadel tegutsevatel maleklubidel, kus korra või paar nädalas käivad nuppe liigutamas tõelised malehinged- malenupufanaatikud, on mingeidki võimalusi saada näit. 2012, 2013-2020.a. rahalist tuge Maleliidult? Ideena, et kasvõi Võidupühal või Jõulude ajal korraldada paar kenade auhindadega turniiri ning oma kauaaegseid tulihingelisi lihtliikmeid meelespidada ja-või austada !?

Maleliidu aastaeelarvest oleme juba rääkinud. Ma väga loodan, et riiklik ja kohalik finantseerimine paraneb. Me teeme tööd erasektorist vahendite kaasamiseks. Me ei võta seda raha endale, kõik läheb edasi noortele, klubidele, maletajate treeningulaagritele, võistlustele.

Kas annab kuidagi konkreetselt positiivselt korrastada maleliidu poolset suhtlemist maletajate, maleklubide ja malesõpradega? Mida peaksid omaltpoolt konkreetselt tegema või paremini tegema klubid, maletajad ja malesõbrad ?

Kindlasti, selleks andke teada probleemidest mis Maleliiduga suhtlemisel tekkivad. Konkreetsed ettepanekud on teretulnud minu meili peale: andrei.korobeinik@riigikogu.ee Kaasame klubide esindajaid ka oluliste küsimuste aruteludesse.

Spordiala populaarsus

Kuidas suhtute MTÜ Eesti Male Toetusühing tegevusse? Kas näete tulevikus ka võimalust Eesti Maleliidu ja Eesti Male Toetusühingu omavahelisi suhteid parandada ning aktiivsemalt koostööd teha?

Maleliit on koostööks avatud ja minul endal ei ole selle ühingu suhtes ühtegi pretensiooni. Male maine jaoks on väga oluline, et selle spordialaga seotud inimesed töötaksid ühiste eesmärkide nimel. Ma eeldan, et Maleliidu ja MTÜ Eesti Male Toetusühingu eesmärgid ei erine – me kõik tahame, et maletajaid oleks Eestis rohkem, et meil oleksid heal tasemel turniirid ja et meie maletajad saaksid edukalt esineda rahvusvahelistel võistlustel.

Miks tänapäeval male pole populaarne Eestis?Miks mängib vähe lapsi(12-18aastat vana),naisi?

Male on harrastajate arvu järgi 10. spordiala Eestis, mis pole sugugi halb tulemus. Võrdluseks - riikliku finantseerimine järgi on male 31. esimene spordiala Eestis. Maleliidu eesmärgiks on tõsta harrastajate arvu poolteist korda kolme aasta jooksul.

Noorte tulemused maailmavõistlustel on muide väga muljetavaldavad: 2008 - 2 medalit; 2009 - 4 medalit; 2010 - 4 medalit; 2011 - 6 medalit.

Kas täiskasvanud malealgajal on ka kuskil võimalus Eestis malealast õpetust saada? Küsimus on esitatud laiemalt kogu Eesti kohta, ja ka Tallinna piirkonna kohta.

See võimalus on muidugi olemas – Eestis on 45 maleklubi. Kuid saan väga hästi aru, et 40-aastasel malealgajal on psühholoogiliselt raske mängida kuueaastase lapse vastu. Üks – küll kallim – lahendus on individuaalõpe (paljud treenerid saavad eratunde anda). Lisaks tuleb arvestada, et Eestis korraldatakse üle 200 turniiri aastas. Turniiril mängimisest on palju kasu ka algajatele.

- Mida arvate maleblogist Vaadeldaja? Kas selline blogi tuleb Eesti malele pigem kasuks või kahjuks? Milliseid nõuandeid annaksite Vaadeldaja tegijatele?

Ma tänan teid küsimuste eest, neid laekus ootamatult palju. Mul on väga hea meel, et selline koht on olemas – külastan ka ise Vaadeldajat regulaarselt. Palun nii autoritel kui ka külastajatel pöörduda oma ettepanekutega Maleliidu poole – meie teeme tööd selleks, et male jõuaks tagasi oma positsioonidele ja teie abi on meile väga oluline. Viimast korda reklaamin oma meiliaadressi: andrei.korobeinik@riigikogu.ee

Täname ka Vaadeldaja meeskonna poolt Andreid ja soovime talle jõudu ja edu!

58 comments:

Anonymous said...

Alkohol pole doping males. Nii igaks juhuks.

Anonymous said...

Õigus. Alkohol ei ole doping, alkohol on vahend, mis aitab maletajal taastuda peale pikki raskeid treeninguid ja võistlusi. Taastusvahendeid ei tohiks liiga palju tarbida...

Anonymous said...

Kurb kui Eesti on riik, kus õiglase maksumaksja taskust tuleva rahastamise pärast peab riigi ees lömitama ning oma õiguste eest seismist karistatakse rahade äravõtmisega.

Anonymous said...

Eelmisele: Võiks asja sisu lahti kirjutada, äkki saab ka siis kaasa tunda.
Ilmselt teavad vähesed millest jutt käib.

Anonymous said...

Ma pole veel aru saanud uue Eesti Maleliit sttruktuurist.Eelmine koosnes kuuest inimesest.Vist võeti juriidiliselt kokku võtta käetõstmise võttega.Kes poolt,kes vastu.Kuigi tegelikkus oli kardina tagant alati aimatav.Praegu on lugu liigutatud kahte kasti.On valmis toodetud mingi nõukogu.Milline on selle roll?Niisiis,kes selgitaks mulle uue olukorra juriidikat?Käsuliin näiteks?Ja sinna juurde muud tulenevat.

Anonymous said...

Just, just lõppes suur poleemika, et juhatuse üle pole kontrolli, nüüd siis läheb vastupidine poleemika käima :)

Anonymous said...

Aga kes kontrollib kontrollijaid?

Anonymous said...

See üks veidi absurdne arutelu oligi, sest 1000 korda suuremad organisatsioonid saavad ilma nõukoguta hakkama. Aga kuna see nõukogu süüa ei küsi, siis las olla.

Anonymous said...

Firmadel on omanikud, kes usalduse kaotanud juhi löövad minema. Praegune situatsioon tuletab meelde nõukaaja lõpupoole moes olnud direktorite valimisi töötajate poolt, kus palavalt armastatud juht valiti pidevalt ametisse tagasi ükskõik mis ta kokku ka ei keeranud.
Aga äkki suudabki Korobeinik veidi kopitanud õhkkonda tuulutada.

Anonymous said...

Kapitalismis lõpetab kehv ettevõte oma tegevuse, nõuka ajal hoiti aga igasuguste imenippidega(näit. pidev juhtide vahetus) eluvaim sees :)
Võib-olla tuleks maleliit laiali saata ja ühishuvidega klubid moodustavad uue liidu.

Anonymous said...

Diktatuuri riikides hoiab käputäis vähemusi võimu omakäes, aga demokraatias valitseb enamus.
Nagu Tallinnas Savisaar ja Eesti Vabariigis Ansip. Ja vähemusel pole miskit köhimist.
Vabandust, sõnavabadus valitseb ka Tallinnas ja Eesti Vabariigis.

Anonymous said...

Ühishuvideta klubid võiks liidust välja astuda, keegi ei keela. Aga pigem tahetaks pääseda liitu, mis sõnade järgi endale ei meeldi.

Anonymous said...

Rahalaeva ootajatele lugemist:
http://sport.postimees.ee/677960/eesti-sport-voib-suurt-raha-ootama-jaadagi/

Anonymous said...

Sellise spordijuhtimisega üsna vähetõenäoline tõesti, et kunagi hakkab midagi tulema.

Maleolümpia korraldamise ruineerimine näide lähedalt võtta. Oleks olnud võimalus korralik raha spordile tuua ning ka palju külalisi, kes oleks siia suure hunniku raha jätnud. Rääkimata sellistest elementaarsetest asjadest, et iga rahvas, kes tahab hingelt suur olla, peab oma suurkujusi vääriliselt meeles pidama. Eriti kui neid veel väikese rahva puhul üsna vähe on.

Anonymous said...

Maleliidu koduleht maas? Mis värk on?

Anonymous said...

Paraku ei ole asjad ei poliitikas ega maleelus nii lihtsad, kui arvatakse. Ansip koos oma reformvoodi erakonnaga suudab koguda küll rohkem hääli kui keskerakond, aga ta ei korja üldjuhul üle 1/3 hääletajate (rõhutan hääletajate) häältest. Kui kõik mittehääletanud (sh ammu ilma igasuguse lootuseta käegalöönud) ka juurde arvestada, siis saab tema klann võib olla 1/5-1/6 Eesti kodanike häältest. Tallinna linnas on kah samamoodi - enamuse moodustavad lootuse kaotanud ja käegalööjad, Edgar koos oma (vihmavarju) varrehoidjatega kogub kokku parimal juhul vast umbes 100000 häält, mis muidu läheksid "Ühtsele Venemaale", aga et kohalikel valimistel ei saa meie okupatsioonikolonistid "Ühtse Venemaa" poolt hääletada, siis siin valivad nad Keskerakonda. Siinkohal tervitused Jõgevamaa keskerakondlasele Ants Priile.
Aga Tallinnas on üle 400000 elaniku.

Kokkuvõte - nii Eestis, Tallinnas kui ka Maleliidus - meid valitseb vähemus. Aktiivne, poliittehnoloogiaid ja demagoogiat võimulpüsimiseks kasutav vähemus.
Ja paraku, kui tekib selline võimust kinni hoidev aktiivne vähemus, siis on paratamatu, et nende valitsemine hakkab vahel ikka üsna hullusti lehkama.
Võim rikub inimesi. Absoluutne võim rikub absoluutselt. Eesti ja Tallinna puhul me tunnistame seda probleemi, maleliidu puhul võiksime kah pesupulga nina küljest lahti võtta ja nuusutada.

Tundub, et praegune nõukogu ja juhatus on veidi parem juhtimisskeem, kui eelmine, mis kujutas endast iseendale toetuvat püramiidi tippu ja sealt suurema või väiksema eduga välja saadetavaid käske, keelde ja karistusi. Praegu on juhatuses Sepp ja nõukogus Ehlvest. Loodame, et Ehlvest ja Sepp suudavad ja viitsivad jälgida seda, mida teeb see juhatuse liige, keda on varen süüdistatud ka liiga pikkade näppude pärast. Olukord on ehk veidi parem kui enne, aga veel parem oleks, kui nõukogus oleks mõni tõsine vastaspoole esindaja, näiteks kasvõi Margus Sööt. Paljud vaidlused peaksid saama juba nõukogus vaieldud, pinged ei tohiks nii suureks minna, et igas väiksemaski küsimuses läheb vaadeldajas madinaks. Demokraatia ei tähenda vähemuse valimistel väljapressitud võimu ja kõikvõimalikul viisil opositsioonile s..akeeramist, demokraatia tähendab inimestega arutamist, konsensuse otsimist ja võimaluse korral konfrontatsioonide vältimist.

Rahaasjad ei peaks mitte saama ära peidetud-salatud vaid need peaks kõigepealt üle vaatama just opositsiooni esindajad. Kui nemad midagi ebaseaduslikku ei leia, siis võime rahulikumalt magada.
Kui mõnes organisatsioonis on välja kujunenud koalitsioon ja opositsioon, siis hea tava näeb ette, et revisjonikomisjoni juhib siis just opositsiooni esindaja.
Maletajatel on aga naljakas suhtumine - kas kõik või mitte midagi. Ühed teostavad võimu ja lahkuvad sealt kas ainult in corpore või 6 laua vahel, teisi ei lasta üldse ametlike seisukohtade kujundamise ligidalegi. Tegelikult tuleks need suured vaidlused koalitsioonil ja opositsioonil just nimelt nõukogus ära vaielda.

Seega valimissüsteem peals olema seline, et nii koalitsiooni jui ka opositsiooni esindajad pääseksid nõukogusse, et sinna pääseks ka mõni vene keelt esimese keelena rääkiv maletaja või treener. Eelmine juhatus, kus oli jurist ja maletavate laste isad-vanaisad, jättis veidi naljaka mulje.

Anonymous said...

Tore on demagoogitseda kontrollimata faktidega ja poolikute tõdedega!
Ilusaid pühi luuletajale ja jutuvestjale :)

Anonymous said...

Miks küll mõnele meeldib anonüümselt sõnavõtta? Oleks ju võinud Korobeinikult otse ja avalikult küsida, miks EMTÜ esindajat nõukogusse ei kutsutud!

Samas võib ju ülalt vastustest välja lugeda järgmist:
"Lisaks püüdsin eelnevalt kokku leppida erinevate huvigruppide esindajatega -"

Anonymous said...

Anonymous said... December 23, 2011 7:56 AM

Tore on arrogantselt demagoogia sildiga oponenti märgistada, rõhutan oponenti, mitte "opositsionääri"(mis tobe termin mittetulundusühingu kontekstis!) suvatsemata argumenteeritult väiteid ümber lükata.
Lp. anonüüm jättis kasutamata võimaluse vait olla, et vähemalt püüda varjatagi oma mammona kultust!

Sellegipoolest, eranditult kõigile rahulikke jõule!

Anonymous said...

Samas võib ju ülalt vastustest välja lugeda järgmist:
"Lisaks püüdsin eelnevalt kokku leppida erinevate huvigruppide esindajatega -"


Korobeinik tahtis HOle anda veel ühe võimaluse. Teised arvasid, et talle on neid võimalusi niigi palju olnud ja vaevalt see mees ennast muudab, ainult hullemaks võib minna kui talle it/raha taha tuleb. Nii lihtne kõik oligi - eks näis, kuis edasi.

Anonymous said...

Miks on opositsiooni esindajatele omane viitsimatus fakte kontrollida ja püüd poolikuid tõdesid üldsusele "pähe määrida"?
Lisaks kannatajamentaliteet! Tule taevas appi!!!

Anonymous said...

9:37 vastusest tuleb ikkagi välja isikute vahelised vastuolud ja tahtmatus teha koostööd. Kuna Oldet välja ei puksitud, siis meie ka nõukogusse ei tule. Hea ju siin anonüümselt sõna võtta.

Anonymous said...

Viimasel üldkoosolekul jõudude vahekord 35 : 5 -le. Samas 5-e kisa 35 eest!

Anonymous said...

maleliidu leheküljele ei pääse praegugi veel

Anonymous said...

Ok, võibolla mõni pateetiline pasun kommenteerib Anonymous said... 1:37 AM lõiku pärast Tundub, et .. .
Et konkreetselt mis on seal demagoogia?

Anonymous said...

ja tahtmatus teha koostööd.

Kas tõesti arvatakse, et Male Toetusühing tekkis lihtsalt lambist tühjale kohale?

Aga noh-jah, valimised on toimunud ja president-nõukogu-juhatus ametis, las seavad atra ja vaatame kuidas sügavkünd toimib. Loomulikult tahaks loota, et kõik edeneb Eesti male auks ja hiilguseks.

Anonymous said...

Demagoogia on kõnedes, diskussioonis, vaidluses, arutluses, propagandas jm toimuv kuulajaskonna sihipärane ja ebaaus mõjutamine. Enamasti mõjutatakse uskuma asja, mille kohta esitaja teab, et see ei ole õige, et auditoorium jääks valearvamusele ja võtaks vastu sellest tulenevad valed otsused. Ausas diskussioonis, vaidluses või arutelus püütakse demagoogiat vältida ning tugineda üksnes faktidele ja loogikale. Sõna tähendus on läbi aja muutunud.

Demagoogiavõtted:http://www.sirp.ee/archive/2000/19.05.00/Sots/sots1-5.html

Pisut lugemist 11:58

Anonymous said...

Just, et tahakski teada, mis on

Anonymous said... 1:37 AM kirjatükis alates lõigust Tundub, et ..

mõne arvates lugejaskonna sihipärane ja ebaaus mõjutamine, mis aga sulatõsi. Või lausa läbikukkunud arusaam valitsemiskultuurist, kuna EML pole selle poole püüelnud. Äkki pole jätkuvalt plaanis - sellest oleks küll kahju.

Anonymous said...

Esimene kolmandik lõigust valmistab pinnast ette, ülejäänud kaks kolmandikku ongi musternäide. Või saab positiivselt vastata küsimustele:

Kas mõni EMTÜ esindaja oli nõus valituks saama aga ei osutunud valituks?
Kas vähemus on 35 häält 5 vastu?
Kas need 5 vastuhäält esindavad maletajate enamust?

Mis puutub ...keeramisse, siis ammu enam ei ole võimalik aru saada, kes kellele keerab.

EMTÜ tundus algul hea algatus aga nende kõige kõvem pasun peletab mõtlevaid inimesi.

Anonymous said...

kes on nähtaval, see on süüdi
http://www.postimees.ee/679412/andrus-ansip-kes-on-nahtaval-see-on-suudi/

Anonymous said...

Rahu algab meie kõigi panusest. Rahuni jõudmine peab olema igapäevane püüdlus, väikeste sammude, mõtete ja tegude kaupa. Et edasi minna, tuleb teinekord pool sammu tagasi astuda

Anonymous said...

Miks EML koduleht teatab: "Küsitud lehte ei leitud"?

Anonymous said...

Miks EML koduleht teatab: "Küsitud lehte ei leitud"?

Anonymous said...

Anonymous said... 5:25 PM

Pole saladus, et inimesed peavad ühes ja samas tekstis tähtsaks ja toovad välja erinevad lõike. Tooks välja siiski olulisemad:
- Paljud vaidlused peaksid saama juba nõukogus vaieldud, pinged ei tohiks nii suureks minna, et igas väiksemaski küsimuses läheb vaadeldajas madinaks.
- demokraatia tähendab inimestega arutamist, konsensuse otsimist ja võimaluse korral konfrontatsioonide vältimist.
- Rahaasjad ei peaks mitte saama ära peidetud-salatud vaid need peaks kõigepealt üle vaatama just opositsiooni esindajad. Kui nemad midagi ebaseaduslikku ei leia, siis võime rahulikumalt magada.
- Kui mõnes organisatsioonis on välja kujunenud koalitsioon ja opositsioon, siis hea tava näeb ette, et revisjonikomisjoni juhib siis just opositsiooni esindaja.

Kas põhimõtteliselt ollakse nõus?

Kuna HO oli kaotanud eelmise valitsemise ajal nii (mees)koondislaste, riigi(protsessimine) kui erasektori(olematu sponsorraha) usalduse, siis näib küll, et ilma neid eelpooltoodud soovitusi arvesse võtmata liiguvad asjad paremuse poole väga vaevaliselt.

Erafirmas ei pea selliste asjadega arvestama, küll aga alaliidu juhtimisel. Äris on konkurents omal kohal, kuid Eml 'st saa mööda minna(vähemalt praegu), kui seal keegi soovib s.. ta keerata.
Väga palju taandub usaldusele ja seda ainult üleskutsetega ei taasta.

Anonymous said...

Imelik, et Maleliit vaatamata kõikidele suurtele vigadele nagu sponsorite peletamine, konfliktid koondistega ja riigiga oli eelmine aasta Maleliit 700,000 EEK plussis, enamik varasemaid võlgu maksti kinni nagu ka noortespordi rahad ning lisaks sellele kõik võistlused korraldati ära ning ka olümpiasõit toimus. Halb juhtimine tõepoolest.

Anonymous said...

Ja võiks veel täiendada, et ka Maailma Karika ja maleolümpia osas tehti kõigile kellele vaja selgeks kelle pärast need võistlused ära jäid. Isegi FIDE ei olnud peale asjaolude selgitamist viimase hetke ärahüppamise pärast pahane ning tagastas Maleliidule 10,000 EUR suuruse deposiidi ning Maleliitu toetasid ka Eesti teised riigiasutused. Võideti raske usaldushääletus, kus päris kõrgelt tasemelt käidi maleklubisid üsnagi otse ähvardamas ning on toimunud ka sujuv üleminek uutele headele juhtidele. Üks häbiväärne peatükk Eesti spordiajaloos selja taha jäänud ning uus tõus on üsnagi tõenäoline.

Imelik asjaajamine said...

"eelmine aasta oli Maleliit 700,000 EEK plussis",
aga maleolümpiale sõit oleks peaaegu ära jäänud, kuna raha ei olnud?!?
Mis toimub??

Anonymous said...

Maleliidu leht juba mitu päeva ees. Ei tea, kas härrad mugivad verivorste ja hapukapsaid, et asi niimoodi ära unustatud on.

Anonymous said...

http://www.maleliit.ee/maleliit/dokumendid/2010/1.pdf

Lükkaks ka selle müüdi ümber nagu oleks Maleliidu rahade vähenemine tingitud Maleliidu tülinorimisest ja advokaatide palkamisest. Asjad oli natuke teistpidi.

Ülaltoodud lingil on näha Maleliidule eraldatud riiklikud vahendid. Need hakkasid müstiliselt vähenema peale seda kui Maleliit sai 2007. aasta lõpus Maailma Karika korraldusõiguse. Maleliit palkas advokaadid 2010. aasta alguses kui ka 2010. aasta pea rekordväiksed rahad olid juba teada ja oli selge, et nii see edasi kesta ei saa.

Anonymous said...

Tasub lugeda http://maleliidujuhatus.blogspot.com/ ja mõnedki asjad saavad selgemaks.

Anonymous said...

Riiklike noortespordi rahade ülekandmine klubidele, mis siin eelpool "hea juhtimise" näitena esile toodi, on muidugi kiiduväärt saavutus maleliidu juhtkonnalt. See vääriks kõva aplausi. Et siis nagu eraldi äramärkimist vääriv saavutus on see, kui polegi vaja võõrale rahale küüsi taha ajada?

Anonymous said...

see intervjuu on ümmargune mula, mis ei andnud vastuseid ühelegi sisulisele küsimusele. korobeinik on olde järjekordne vangerdus, mitte miski ei muutu

Anonymous said...

Vanade võlgade äramaksmine ei olegi õige tegu?

Kuidas need noortespordi võlad tekkisid on juba äraleierdatud teema. Kahetsusväärne juhtum igal juhul. Osaliselt sellepärast otsustaski Maleliit oma vigadest õppida ja advokaadid palgata ennast esindama.

"Küünte tahaajamine" tähendas, et enamik sellest eelarveaugust tekkis kuna see raha läks 2008. aasta olümpiasõidu rahastamiseks ning seda tehti heas usus, et see raha õnnestub õigel ajal tagasi saada. Kahjuks nii ei läinud, seda klubide eest ei varjatud, klubid suhtusid sellesse enamikus mõistvalt, et raha laekub hiljem, mida on näha ka Maleliidu üldkoosoleku hääletustulemustest.

Kui keegi tundis enda huvisid oluliselt kahjustatud olevat, siis lepingu rikkumise puhuks on ette nähtud leppetrahvid ja muu selline.

Anonymous said...

Õige poliitiku vastused ongi sellised. Endast mitteolenevates küsimustes targu vastutust ei võeta ja kergekäelisi lubadusi ei anta.

Paljudele kindlasti oleks meeldinud suured lubadused ja uus poksikott.

Anonymous said...

Maleliit jälle uudistes:

http://sport.delfi.ee/news/varia/muu/ohhoo-aasta-suurim-ambrisse-astuja-on.d?id=63688918

Anonymous said...

Hääletajaid 2519, sellest 98,6% e. 2484 häält jagati esiviisikule.
Malele, jalgpallikohtunikule ja võib-olla veel mõnele sündmusele jäi järgi 35 häält.
Oleme ahned ja arvestame malele 18 häält.
Male harrastajaid ca 2500 ning saabki nn. tilgutajate ringi kokku võtta.
Tublid, saite jälle ära teha! :)))

Anonymous said...

Male harrastajaid ca 2500, aga litsentsitasusid suudetakse aasta jooksul kokku korjata vaid paarsada? Ei tea kas see harrastajate arv on mõni järjekordne suur bluff?
Male näitab Eestis pigem väljasuremise märke, kui et oleksime harrastajate arvult suhtes elanikkonna arvu Euroopa viie esimese hulgas nagu vist näidata proovitakse...

Anonymous said...

Juba see on piinlik, et maleliit oma tegemistega sellistes kategooriates kandideerib...

Anonymous said...

Vanade võlgade äramaksmine ei olegi õige tegu?

On muidugi, uba on selles, kelle või mille arvelt. Kui oma taskust või -tuludest, siis ok. Kui aga mitte, siis kust tuli raha, mis figureerib mittetulundusühingu tuluna - 700000 krooni on suur raha? Kui pole viidata konkreetsele tulusale äritegevusele ja et teadaolevalt polnud 2010 a. EML rahapada leidnud, siis on küsitavusi. Lähtudes sellest, et riik ei eraldanud 2010. a raha võlgade tasumiseks, seega küsiks kas üldse ja kui palju konkreetselt võlgade vähendamise osas:
- kasutati osa 2010 aastaks eraldatud riigiraha
- suurendati noorte tiitlivõistlustel, kohtunike- ja treenerite jmt seminaridel osalejate koolitus- ja sõidutasu
- kasutati litsentside eest saadud summasid
- kasutati EMLiidu kaudu taotletud kulka projektide raha
- kasutati äritegevuse tulusid

Võimalik, et osa raha teenimisloost on nö ärisaladus, kuid mitte päritolu! Suur samm edasi oleks, kui keegi uutest Nõukogu liikmetest vaataks asja sellisest vaatevinklist detailsemalt üle ja kinnitaks, et kõik on ok.

Anonymous said...

Küll on hea anonüümsena siin küsimusi tõstatada. Oleks võinud ju otse Korobeiniku käest küsida. Samuti pakuti EMTÜ-le nõukogu liikme kohta.

Aga hea on küsimusi õhku loopida, küll keegi sellega ikka pihta saab!

Anonymous said...

Meeldetuletuseks!
http://www.maleliit.ee/en/ametlikud-teated/2109-2145.html

Anonymous said...

Rõõm näha, et Eesti malel on jätkuvalt "toetajad", kes käivad avalikult kaebamas.

Ise küsimus on, et kas piinlikust peaks tundma Maleliit või mitte osalenud maletajad. Eesti meistrivõistlused toimusid ära, kes tahtis mängis, selgitati Eesti meister ja elu ei jäänud seisma.

Anonymous said...

Kurb näha, et meie hulgas on inimesi, kelle arvates niiviisi korraldatud EMV-l pole midagi viga.

Anonymous said...

Mitte midagi ideaalset,kuid raskel ajal ajas asja ära. Aga aasta ämber Eesti spordis? Naerukoht.

Anonymous said...

Kahju küll, et aasta ämbrisse astujate hulgas oleme. Tõele näkku vaadates, nii see ongi. Ise ju teame, et Tallinna meistrivõistluste nime all toimunud turniir oli sama jama. Sisuliselt oli see nagu treeningturniir neidudele Hanzatjanidele. Selline turniir oleks ju ka tore, aga ei peaks kandma vabariigi pealinna esiturniiri nime.
Nüüd kus maleliidul on juhatuse kõrval ka nõukogu, ei suudeta ilmselt omavahel ülesandeid jagada. Maleliit on vist ainus alaliit, kus pole aasta parimaid valitud. Ilmselt HO on meie parematega riidu läinud ja ei taha neist kedagi nimetada. Võib-olla peaksime paluma Vaadeldajal see töö ära teha, ka järgmise aasta alguses poleks veel hilja.
Malevanker veereb küll edasi. Kalev korraldab ilma maleliiduta Toetusühingu abil oma suurturniiri. Toetusühing viib läbi kohtumise soomlastega. Maavõistluseks ei lubata seda nimetada, tegelikult see seda siiski ju on.
Armsad maletajad, rõõmsat aastavahetust! Ka maleliidu talveunne suikunud tegelastele mõnusaid unenägusid. Kui nad ärkavad, ehk kinnitavad 2012.a. kalenderplaanigi ära.

Anonymous said...

> Marek Kolk said...
> Kusjuures eriti vahva on see, et
> mul reiting ei lange :-D ühel
> väga lihtsal põhjusel.

Veidi paranoiliselt:

Kas selleks põhjuseks on see, et detsembrikuu turniire (Kõo, Tallinna MV, MLLM noorteturniir) pole enam reitinguarvestuses sisse kantud. Kas EML-l said rahad otsa?

Aga ikkagi, Marekile edu!
Klaverimängijat ei maksa tulistada, tema on andnud alati oma parima. Kas EML on või pole teda üldse mitte, see polegi kõige tähtsam asi. Kas Marek saab oma tööd teha või mitte, see on hoopis tähtsam asi.

Anonymous said...

Kas Marek lõpetas reitingute arvestamise?

Anonymous said...

Khm, tõenäoliselt ka 2011. a kohta on avalik huvi samade küsimuste (Anonymous said... December 27, 2011 11:18 AM) vastuste osas olemas.
Loodetavasti korraldab EML 2011 a. kulude/tulude kinnitamise üldkoosoleku esimese poolaasta jooksul nagu kord ette näeb.

Ja küllap vastused ka tulevad - seniks lahedat vana aasta lõppu ja head uut aastat!