Tuesday, February 1, 2011

Kristjan Sander: Laimava artikli ümberlükkamineSain kirja Kristajan Sanderilt. Avaldan kirja täies mahus.

Kristjan Sanderi poolt palutud artikli võtan maha täna (1.02) keskööks.


Tere

"Vaadeldaja" on 20.01.2011 avaldanud Hendrik Olde artikli ""AITÄH SULLE" KRISTJAN SANDER" http://vaadeldaja.blogspot.com/2011/01/hendrik-olde-aitah-sulle-kristjan.html . Leian, et kõnealune artikkel on mind isiklikult otseselt ründav, sisaldab ebakohaseid väärtushinnanguid ning alusetut laimu ja kahjustab õigusvastaselt minu head nime. Seetõttu soovin, et "Vaadeldaja" avaldaks käesoleva vastulause täies mahus.

H. Olde väidab kõnealuses artiklis, et 18. jaanuaril otsustas Tallinna LV Spordi- ja Noorsooamet mitte eraldada Eesti Maleliidule raha minu eelneva artikli tõttu "Vaadeldajas", milles mainin fakti, et Eesti Maleliidu juhatuse volitused lõppesid sisesuhtes 2010. a. detsembri alguses. See väide ei vasta tõele. H. Olde tsiteerib oma artiklis Tallinna LV SNA koosoleku protokolli katkendlikult ja lugejaid eksitavalt.
Pöördusin antud küsimuses selguse saamiseks Tallinna LV SNA juhataja asetäitja-osakonna juhataja hr. Ilveri poole, kes lükkas H. Olde väited otsustavalt ümber ning väljastas minu palvel ka kõnealuse koosoleku protokolli Eesti Maleliitu puudutava osa täies mahus. Avaldan hr. Ilveri loal tema vastuse täies mahus ning lisan ka pildi originaalist.

Lugupidamisega,

Kristjan Sander


Protokollis on kirjas järgmiselt:


EESTI MALELIIT – 20. kiirturniir „Meenutades Paul Kerest“ ja Rahvusvaheline Šveitsi süsteemis turniir
Eelarve ja kavandatava tegevuse kirjelduse tutvustus.
P. Ilver – 20. kiirturniir „Meenutades Paul Kerest“ toimus 7.-9. jaanuarini Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses ning turniiri läbiviijaks oli Eesti Spordiselts Kalev. Rahvusvaheline Šveitsi süsteemis turniir pidi toimuma 10.-15. jaanuaril, kuid Eesti Maleliidu peasekretäri sõnul turniiri ei toimunud, ning turniiri uut läbiviimise kuupäeva määratud ei ole.

Väidetavalt puuduvad Eesti Maleliidu juhatusel hetkel kehtivad volitused ning seetõttu ei saa maleliidu juhatus ka ühtegi lepingut allkirjastada. (http://vaadeldaja.blogspot.com/search?q=maleliit)
P. Ilver – arvestades eeltoodut ning ka seda, et turniiri „Meenutades Paul Kerest“ viis läbi Eesti Spordiselts Kalev kõrgetasemeliselt ning tänaseks päevaks on teada juba turniiriga seotud kulud, siis teen ettepaneku mitte toetada Eesti Maleliidu poolt esitatud taotlust ja paluda ESS Kalevil esitada taotlus „Meenutades Paul Kerest“ turniiri toetuse taotlemiseks.


Ehk siis tegelik mittetoetamise põhjus seisnes jätkuturniiri mittekorraldamises. See, et neil vaadeldaja andmetel puudusid juhatuse kehtivad volitused ei jätnud neid toetusest ilma. See oli lisateabena komisjonile teatavaks tehtud.


Lugupidamisega


Priit Ilver

Spordi- ja Noorsooameti

juhataja asetäitja-osakonna juhataja

(+372) 640 4570

mailto:priit.ilver@tallinnlv.ee

Tallinna Spordiportaal www.tallinn.ee/sport

171 comments:

Anonymous said...

Ei saa siit kuidagi aru, et Olde arusaamine asjast ebakorrektne oleks...

Anonymous said...

Hr Olde üllitises on lause: "Nagu 18.jaanuari otsusest selgub, siis põhjendatult, sest see otsus (EML-i turniiri osa mitte toetada) põhineb just K.Sanderi postitusele Vaadeldajas."

Ma arvan, et härra Ilveri selgitus peaks selle ümber lükkama küll. Või ei saa ikka aru?

Anonymous said...

Millal uus juhatus valitakse?

Anonymous said...

Ei saa tõesti. Otsus viitab konkreetselt Vaadeldajale ning puuduvatele volitustele. Lisaks on järgmises lauses, et "arvestades eeltoodut".

Anonymous said...

Kopeerin lõigu härra Ilveri kirjast:

Ehk siis tegelik mittetoetamise põhjus seisnes jätkuturniiri mittekorraldamises. See, et neil vaadeldaja andmetel puudusid juhatuse kehtivad volitused ei jätnud neid toetusest ilma. See oli lisateabena komisjonile teatavaks tehtud.

Lugupidamisega
Priit Ilver


Kas ikka ei saa aru? Või ei usu härra Ilverit? Kui ei, siis miks?

Anonymous said...

Koosoleku protokollist endast võib mitmel moel aru saada ning seetõttu väita, et Olde oleks valesti aru saanud, tundub imelik. Soovitav oleks siis kohe protokollid koostada viisil, mis välistavad võimaluse erinevateks tõlgendusteks.

Ants said...

Tahan kuulda Mareki küsimusele vastust:
Kristjan,

1) küsime siis otse, kas sa saatsid "infot Eesti Maleliidu juhatuse volituste lõppemisest kultuuriministeeriumi või Tallinna LV-sse"? Ei huvita mind enne ega pärast, vaid ütleme et eelmise aasta 1. detsembrist tänaseni.

rullik said...

Ants, tekib hoopis selline küsimus. Härra Olde on muidu alati nõnda lahkelt kopeerinud oma erakirjavahetust, miks ta siis nüüd antud väite tõestuseks seda teinud ei ole? Külajutt?

Ants said...

rullikule, aga küsi siis otse!

Kristjan Sander said...

Jah, loomulikult olen ma Tallinna linnavalitsusega selles küsimuses "eelmise aasta 1. detsembrist tänaseni" suhelnud. Muidu ei saaks eksisteerida ka käesolevat artiklit. Ma ju otseselt tsiteerin siin oma kirjavahetust Tallinna linnavalitsusega. Tallinna LV viitab allikana "Vaadeldajale" ja pole vähimati põhjust kahelda, et "Vaadeldajat" loeb hulk inimesi, kes Eesti Maleliidu käekäiku mõjutavad, sh. ka Tallinna LV-st. Ma pean seda olukorda kahetsusväärseks, aga seni, kuni puuduvad muud kanalid juhatusega suhtlemiseks (ja juhatuse enda tegutsemise õiguslikud alused on teadmata), pole kahjuks sinna midagi parata.

Ka siis, kui ma oleksin Tallinna linnavalitsusele informatsiooni juhatuse volituste lõppemise kohta saatnud enne selle avaldamist "Vaadeldajas", ei omaks see tähtsust. 18.01 ei langetatud otsust raha mitte eraldada lähtuvalt Eesti Maleliidu juhatuse volituste lõppemisest nagu käesolevast artiklist nähtub.

Kolmandat korda ma sellele asjakohatule küsimusele vastama ei hakka. Üleüldse sõidan homme õppetööga seoses mitmeks päevaks Tartust ära ja sel ajal võrgus kommentaare jagada ei saa. Loodetavasti ei lisandu selle aja jooksul valelikke ja laimavaid avaldusi minu aadressil.

Anonymous said...

Kristjan, koosolekule ikka tuled?

Ants said...

Kristjan, Sa keerutad! Otsesest vastusest laveerid ära ja tundub, et P. Ilveri oled samuti ebamugavasse seisu seadnud. Mina loen Tallinna LV SNA koosoleku protokollist välja Vaadeldaja mõjutused, öelgu P. Ilver hiljem selgituseks mida tahes.

Anonymous said...

Tagantjärgi võib öelda ükskõik mida vastavalt kuidas tuul puhub.

Anonymous said...

Hmmmmm ja oligi protokolli vastavat osa valikuliselt tsiteeritud.

Anonymous said...

Ei võta seda Oldet keegi meie malest ära. Loodame, et leiab omale mõne neegrinaise ja koli affrikasse siis hakkame malet taguma jälle :)

Anonymous said...

Iga linnaametnik saab aru, et üritusele, mis ei toimunud, ei saa tagasiulatuvalt toetust anda. Isegi toimunud üritustele ei taheta naljalt tagasiulatuvalt toetust anda, rääkimata siis toimumata asja tagasiulatuvast toetamisest.

Anonymous said...

Nüüd ei taheta isegi etteulatuvalt ühelegile maleüritusele toetust anda. Tänan, Kristjan!

Anonymous said...

Ma valiks Kristjani uueks juhatuse esimeheks, kui ta oma kanditatuuri üles seab.

Tom said...

"Jah, loomulikult olen ma Tallinna linnavalitsusega selles küsimuses "eelmise aasta 1. detsembrist tänaseni" suhelnud."

Mnjah, olgu HO tegemised kuidas on. Ta on kindlasti teinud ka valesid või halbu otsuseid/asju, kuid kahtlemata ka malele väga palju head. KS pole malele aga midagi andnud ja on vaid täie auruga jampsi kokku keeranud. Kuidagi väiklane, kitsarinnaline ja mannetu näib kogu see KS-i olek ja värk.

Anonymous said...

"Ehk siis tegelik mittetoetamise põhjus seisnes jätkuturniiri mittekorraldamises. See, et neil vaadeldaja andmetel puudusid juhatuse kehtivad volitused ei jätnud neid toetusest ilma. See oli lisateabena komisjonile teatavaks tehtud."
Konkreetne vastus. Paneks asjale punkti ja neile, kes sellest vastusest aru ei saanud, soovitaksin eesti keele selgeks õppida:D

Marek Kolk said...

Vaat asja iva selles ongi, et kogu loos on mitu tahku ja iga osa tuleks vaadata eraldi. Mina ei ole näiteks ise otsust kui sellist kritiseerinud.

1) Kristjan, kes kurat sa selline üleüldse oled, et suhtled EML eest igasuguste linnavalitsustega ja ministeeriumiga jne? Mis volitused sul selles asjas EML ees on? Sa ju otselelt mõjutad (kui suures mahus, seda mina ei tea).

2) Heakene küll, ok kirjutasid, selgitasid, rääkisid. Aga ma pöördun ikka selle sama selgituse juurde:

"Väidetavalt puuduvad Eesti Maleliidu juhatusel hetkel kehtivad volitused ning seetõttu ei saa maleliidu juhatus ka ühtegi lepingut allkirjastada. "

Kas olen mina eesel või keegi teine. Mis asi on "VÄIDETAVALT", kes väitis ja mis alusel? Sellist asja ei tohiks üleüldse protokollis olla, pealegi veel Vaadeldaja lingiga. Kas ma panen ka oma töösse, et Vikipeedia kirjutas, järelikult vastab tõele? Ei ole üldse tähtis, kas komisjon võttis seda arvesse või mitte, siis kirjutangi põhjuseks paljalt see ametlkult kindlalt teada olev asi.

3) Te olete korduvalt EML-i kritiseerinud tekkinud võlgade pärast. Nüüd tegi EML üle pika aja vist õigesti ja ei korraldanud turniiri enne rahade laekumist (vähemalt mitte enne otsust) ja õigesti tegi, nagu näha.

4) Kristjan, sa just enne mainisid, et VÄLISSUHETES on nagu volitus olemas (või õigused) või midagi sellist. Mida sa sorgid siis sel teemal kolmandat osapoolt? Mina palun äkki Vaadeldajal sinu praegune artikkel maha võtta, kuna see solvab tervet malerahvast. Kui juriidikat tahad ajada, siis ennetan sind sellega, et sa ei olnud alguses esimese artikli juures ise ka kindel, kuidas asjade seisu nimetada. Sel juhul mis õigus on sul asja sorkida?

Ja lõpetuseks ma veel kord kordan, et minu jaoks jääb küsimus: kes EML-i esindab, Kristjan Sander või vastav juhatus? Kuidas on võimalik, et ka riigiasutused usuvad suvalist isikut tänavalt ja mitte vastavat ametkonda (väidete põhjal, ilma et süübiks asja sisusse). Sama hästi võiks siis mina kuskile kirjutada ja paluda asi muuta, huvitav kas toimiks?

Anonymous said...

Marek Kolk, ma olen jälginud neid vaidlusi ja kogu aeg näen ma väga veidrat suhtumist.
Kristjan Sanderile ei suvatse maleliit vastata, kuna ta on "mees tänavalt". Kaido Külaotsale ja Meelis Kanepile ei vastatud, kuna nad on suurmeistrid. Ülar Laugile ei vastatud, kuna ta elab liiga kaugel pealinnast. Gert Elmastele ei vastatud, kuna ta on Viljandist. Vastati vist üksnes Golubenkole ja alles kohtus.
Kristjan Sanderil on praegu nii juriidiline kui moraalne õigus küsida neid küsimusi, mida ta on esitanud.

Anonymous said...

Tõesti, miks usutakse pigem meest tänavalt? Kas asjalood on nõnda mädad siin meie malekuningriigis?

Kristjan Sander said...

Marek, ma ei ole mitte kordagi suhelnud mitte kellegagi ei EML-i eest ega nimel, milleks mul puudub igasugune õigus. Aga kui mind isiklikult hakatakse otseselt ründama ja mul on alust arvata, et laimavalt, siis on minu õigus selgitada välja juhtumi tegelikud asjaolud ja selleks suhelda ükskõik kellega suhtlemist ma vajalikuks pean.

Üleüldse võtan ma edaspidi seisukoha, et ei kommenteeri oma isiklikku kirjavahetust. Eesti Maleliidu juhtimise hindamisel tuleb lähtuda faktidest, mitte klatshimaigulistest spekulatsioonidest ning mina ei kuulu Eesti Maleliidu juhtide hulka. See, kas, kellega või kui palju ma isiklikult suhtlen ei oma Eesti Maleliidu juhtide töö tulemuslikkuse hindamisel vähimatki tähtsust. Nagu Sa kindlasti tead, ei ole mul positsiooni jagada korraldusi ei Tallinna LV-le või ühelegi teisele ametkonnale.

Fakt on see, et EML jäi rahast ilma, sest jättis turniiri 10.-15.01 korraldamata ja ei teatanud Tallinna LV SNA-le selle uut kuupäeva. Selle kohta on ülal esitatud Tallinna LV SNA ametlik kinnitus. Fakt on ka see, et H. Olde üritas seda järjekordset ebaõnnestumist minu peale valetada. Ükskõik milline kogus demagoogilisi teemast hälbivaid arutlusi neid fakte ei muuda.

Ma suhtun äärmiselt halvasti juhtumitesse, kui keegi, iseäranis Maleliidus ametis olev isik, minu või minu klubi peale avalikult valetab ja võtan sellisel juhul kasutusele kõik meetmed, mida parasjagu vajalikuks pean.

Anonymous said...

Kui Maleliidus on asjad halvasti, siis pikemas perspektiivis ei tundu väga edasiviiv püüda ühiselt head nägu teha nagu kõik oleks korras. Seda eesmärgiga mingite turniiride korraldamiseks näiteks rohkem raha saada. Jahuda midagi lõputult mingist koostöö vajadusest ja kellegi õela kaigaste kodaratesse loopimisest, mistõttu maine on halb ja raha ei anta.

Probleemidega võiks tegeleda selle asemel-miks pole juhatusel volitusi, miks on võlad, miks on aruanded esitamata, miks ei saada läbi suurmeistritega või ka paljude teistega?! Vaadata kriitiliselt peeglisse sealjuures ja näha ning tunnistada ka enda vigu ei teeks sealjuures paha. Kui see staadium läbitud saab ehk hakata rääkima võimalikust viljakast koostööst ning arengust- vastastikuste laimukirjade kirjutamise asemel.

1932 said...

Meenub TS juhtum AVRO turniirilt. Info liikumise kiirus meediasse oli hämmastamapanev ja maleinfo lekkimise üle arutleti samamoodi Vaadeldajas, et kas lekkis, kust lekkis, miks lekkis, kuidas nii kiiresti lekkis jne. Aga tegelikult pole ju tähtis info liikumise kiirus või kanal, vaid asja sisu. AVRO juhtumi puhul oli selleks alkohol, käesoleva juhtumi puhul valeinfo levitamine protokolli katkendlikul ja lugejaid eksitaval moel tsiteerimine.

Marek Kolk said...

Kristjan, sa ei saa käsutada teisi institutsioone, aga kui mina sinu juhendajale kirjutan, et tead ... mina arvan sinust niimoodi ja siis panen veel midagi kahtlast kirja (mis esmamuljes näib üsna veenev), siis sinu juhendaja ei PEA seda arvestama ... aga päris mõjutusteta ta enam ei ole. Edasi oleks ilmselt sinu juhendajal loomulik sinu käest järgi küsida ja võib-olla veel kuskilt välja selgitada. Aga mis juhtub siis, kui mina peaks sinu juhendajaga olema veel lähedamates suhetes (või siis tihedas kirjavahetuses)? Sel juhul on mõjutus veel suurem ja põhjendus, et ma lihtsalt saatsin fakti, jääb kuidagi lahjaks.

Suur osa minu kriitikast on selle komisjoni aadressil. Mina ei loe välja, et põhjus oli ainult kuupäevades. Milleks panna siis lisaklauslit (mis on täiesti üleliigne ja mitteametlik)? Kus ma tean, et näiteks edaspidistes otsustes see lisaklausel mõju ei oma? See on nagu vabandav põhjendus, kuna äkki esimene ei olnud piisav (sest tihti on ametnikel omavahelistes suhetes midagi kokku lepitud, aga mida ei ole allkirjastatud).

Pealegi, kui sina saadad välja kirju, et näiteks EML volitused on lõppenud, siis on see ainult pooltõde. Miks sa ei saada kirja, kus sa pikalt ja laialt selgitad, mida see täpsemalt tähendab peale selle ühe fakti (need kaks situatsiooni erinevad teineteisest).

Mis puutub suurmeistritesse, Valgmäesse ja teistesse, siis nemad vast saavad oma vastuse e-kirja teel ikka kätte. See kekskond siin ei ole ju ametlike vastuste jaoks. Miks aga KS-ile eriti ei vastata üheski kanalis, siis need suhted on ammu liiva jooksnud ja siin ma küll mingit lootuskiirt ei näe.

Anonymous said...

Kujutage ette olukorda, kus inimene ostab mõned börsiettevõtte aktsiad ning siis hakkab selle juhatust pommima ning ettevõtte juhtimisse sekkuma, et miks ikka maksuvõlad ja vastake minu pidevatele küsimustele ja jagage minuga veebis infot jne. ÜSna absurdne olukord oleks.

Anonymous said...

Postituses toodud "täpsest" tsitaadist saame uudisena teada, et Maleliidul on lisaks juhatusele ka "peasekretär". Kuidas siin juriidilise täpsusega lood on? Selle "protokolli" järgi ju siis juhatusega asju ei aetudki.

Anonymous said...

Üsna absurdne võrdlus.

Anonymous said...

Mis selles võrdluses absurdset on?

Anonymous said...

Sponsoriks lubasid hakata A, B ja C. A ja B kandsid raha üle. C-l tuli mingi kahtlus ja ei kandnud. Üritus meeldis osalejatele, korraldajatele jäid preemiaks maksuvõlad. C-d ei tohi nimetada, kahtluse tekitajat ka mitte, muidu on laim.

Ah-jaa, kerge arvata, kes jääb süüdi.

Anonymous said...

Teeme head nägu, oleme vait ja laseme sellel kaosel edasi kulgeda nii kuidas jumal juhatab?

Anonymous said...

Ei pea olema eriline keenius mõistmaks, et nii vaid kaos suureneb.

Seda niinimetatud opositsiooni võiks veel respekteerida kui koostööst hämamise asemel öeldaks otse välja, et eesmärk on ise võimule pääseda nagu nii 2008. aasta kui ka 2010. aasta erakorralised koosolekud tegelikult näitasid.

Siis oleks kõigil selge mis toimub ning ka seljataga susimine ministeeriumides ning linnavalitsuses oleks mõistetav. Oleks aus mäng.

Anonymous said...

Mis börsiettevõte..tegemist on MTÜ-ga ,kes tegelikult peaks esindama kõiki vabariigi malehuvilisi.
Ja kui küsitakse , peab vastama ettenähtud korras..sõltumata ,kas küsib K.S., H.O .M.M , N.N...

Anonymous said...

Ka peaminister vist ei vasta kõikide oma riigi kodanike küsimustele kuigi esindab kõiki vabariigi kodanikke.

Anonymous said...

Võrdlused järjest paremaks lähevad.
Ebaprofessionaalne suhtumine ametlike kirjade vastamisse on tulnud välja päris mitmes kommentaaris a la kiputakse vastama siis kui heaks arvatakse, ei vastata üldse või vastatakse alles siis kui teisi "ohtlikke" kanaleid sellest teavitatud on.
Tihtipeale tegeletakse tulekahju kustutamisega selle asemel, et eos tulekahju ära hoida.

Anonymous said...

Kukepoks siis jätkugu.

Anonymous said...

hr Olde ei ole peaminister ,õiguskantsler ( kuigi tema küll vastab), ega jumal taevas.
Probleem ongi selles,et kui klubi esindaja ( ideaalis suvaline malehuviline) KÜSIB .,SIIS TULEKS VASTATA -NEID PÖÖRDUMISI EI OLE MITTE KÜMNETE KAUPA.

Anonymous said...

mõni inimene siin leiab, et talle on vastatud kui küsida.

ja mõni, tundub, et ei saa kunagi ammendavat vastust, isegi kui on puust ja punaselt ette tehtud.

Anonymous said...

Posted by nikitheone:
Kristjan Sanderi poolt palutud artikli võtan maha täna (1.02) keskööks.

Artikkel endiselt üleval.

Anonymous said...

"Kristjan Sanderi poolt palutud artikkel" :)

Kaarel said...

ma palun maha võtta kõik Kristjan Sanderi artiklid, sest need ründavad mind kui maletajat, sest nad rikkuvad Eesti male mainet avalikkuse ees.

Ma ei ütle, et kõik ta "jutukesed" oleksid sisuliselt väärad, aga koht, kus ta neid avaldab, on kõige vääram üldse. Olgu, veel hullem oleks, kui ta nt. Postimehes või AKs vms neid avaldama hakkaks (kuigi ma ei imestaks). Probleemid tuleks lahendada maletajate siseringis ning väljaspoole lasta võimalikult vähe negatiivseid noote. vähemalt siis kui eesti malest hoolitakse. tundub, et Kristjan ei hooli mitte vähemalgi määral eesti malest, vaid tema üks ja ainus eesmärk on Oldest lahti saada. maksku, mis maksab. kas või kogu Paul Kerese väärikus.

Anonymous said...

Kaarel, kas Kristjan levitab valeinfot?

Anonymous said...

Protokoll protokolliks, enamasti püütakse seal viisakat tooni säilitada. Need neli lauset vaevalt kogu arutelu kajastavad. Stenogramm või lindistus aitaks siin tõele lähemale. Kui eelnevalt oli raha andmist lubatud, siis kuskilt tuli ju lisainfo, mille põhjal rahaeraldus "üle vaadati".

Keegi tõestas ka, et kalenderplaanis jätkuturniiri ei ole...

Tom said...

Minu jaoks ei mängi ka mitte mingisugust rolli, kas KS levitab õiget või valeinfot, küsimus on selles, et üldse LEVITAB. Mida see pasundamine ja jama kokkukeeramine väljaspool alaliitu head kaasa toob? Kas seda nimetatakse male eest hea seismiseks? Ja millised on nüüd siis tagajärjed, kas on midagi paremaks või hästi saanud?

Kui on probleem või isiklik ambitsioon kellegi kohta endale saada, siis tehtagu seda tsiviliseeritud inimese kombel, tutvustagu oma vaateid, ideid, platvormi ning vastavale ringkonnale,kes otsuseid hakkab tegema. Praegu on aga kogu male maine nii mudasse trambitud, et halb hakkab.

Varasematel aastatel kuulsin ikka, et malet peetakse tarkade inimeste mänguks. Paraku on suutnud paar klouni sellest teha kitsarinnaliste, nõdrameelsete, irisejate, vingujate ja tuuletallajate-tühikargajate alaks.

Kaarel said...

anonüüm. 3:03
ma ei ole öelnud, et ta valeinfot levitab. minu meelest ei tohiks ta seda infot üldse väljaspoole maleüldsust levitada. me võiksime teha küsitluse (nimelise), et kas sellise info vaadeldaja blogis (kui ühes meediavormides) avaldamine on õige koht. Nimelise küsitluse sellepärast, et siis ma teaksin (ja teised ka), kellega ei tasu eesti male seisu parandamisest rääkida.

Ja ma jätkuvalt soovin, et anonüümid paneksid oma nime alla.

Anonymous said...

Istume aga puu otsas ja teeme head nägu kui maletajatel jääb reitingu puudumise või võlgade tõttu mõnel turniiril mängimata, kui noorterahad ei liigu õigeaegselt klubidele edasi, kui korralised valimised jäetakse tuima näoga tähtaegselt läbi viimata, kui ...

Anonymous said...

selle asemel ütleme rahastajatele, et ärge eraldage, ja küsime, miks maksuvõlg on.

Kaarel said...

ei... nende vigade puhul tuleb reageerida, aga õiges kohas! maleliidus on otsustajad klubide juhid ehk üldkogu, aga mitte eesti avalikus. nii, et tuleks ühendust võtta klubijuhtidega, mitte ajakirjandusega. puust ja punane, saagem aru...

Anonymous said...

Kaareli tänased postitused on küll natuke liiga demagoogilised ja pateetilised...eriti Kerese nime toomine sellesse "sõnasõtta". Kerese väärikust on küll kellelgi väga raske kahjustada...kui just ei avalikustata mingit seni teadmata materjali tema kohta ja seda eesmärki Sanderil ei paista olevat.
Keres oli on ja jääb väga väärikaks ning austusväärseks maletajaks ja inimeseks. Kahjuks aga ei paista praegused Eesti maletegelased Kerese väärilised olevat...

Anonymous said...

Kui on näha suuri probleeme, mida Maleliidu juhtkond ei suuda või ei tahagi juba pikema perioodi jooksul lahendada, on minu arvates ainuõige pöörduda nendega ajakirjandusse, AK-sse või kuhu iganes. Seda ka siis kui mõned võistlused seepärast ära jäävad või rahad saamata jäävad. Pea liiva alla peitmine ja halva mängu juures hea näo tegemine, et "mainet kõrgel hoida ja võistlusteks raha saada" on lühinägelik ja väär taktika. Tuleb tegeleda sisuliste probleemidega, mitte tekitada neid pidevalt kunstlikult juurde kõikvõimalike isiklike pingete taustal. Ja oma nime ma siia alla ei pane, kuna ei taha mingit vihast sõimu pildumist lugeda ja kommenteerida pärast lõputult.

Anonymous said...

Hääletustulemus 30-0 juhatuse poolt vaatamata "suurtele probleemidele".

Kristjan Sander said...

Marek, minu kohta võid Sa tõest informatsiooni saata, kellele tahad. Mitte et see kuidagi teemasse puutuks.

Kui Sa ei loe protokollist välja, et eitava otsuse põhjus oli turniiri ärajäämine, on sul võimalik LV-st lisaselgitust küsida. Või ei - tegelikult piisab sul vaid minu postitus läbi lugeda. Hr. Ilver ütleb: "Ehk siis tegelik mittetoetamise põhjus seisnes jätkuturniiri mittekorraldamises. See, et neil vaadeldaja andmetel puudusid juhatuse kehtivad volitused ei jätnud neid toetusest ilma. See oli lisateabena komisjonile teatavaks tehtud." Mis selles lauses Sulle arusaamatu on?

Mina kirjutasin, et EML volitused on sisesuhtes lõppenud ja see ongi tõde. Ei pool- ega kolmandiktõde, vaid täielik ja objektiivne tõde. Kui sa ei saa sellest lausest aru, siis küsi, nagu Peep küsis. Aga Sul ei ole õigust mulle ette heita pooltõdede levitamist ainult seetõttu, et Sa aru ei saa, mis ma kirjutan.

Maleliidu juhatus on seaduse ja põhikirja järgi kohustatud liikmete küsimustele vastama ning ebamugavatele küsimustele vastamisest keeldumine viidates "liiva jooksnud suhetele" või millelegi muule niisama asjakohatule on oma kohustuste jäme rikkumine.

Anonymous said...

Kristjani küsimusi ei saa juba seetõttu tõsiselt võtta, et et tema esindatavat male klubi praktiliselt ei eksisteeri. Pole kuulnud ühtegi turniiri, mida TÜ MK oleks organiseerinud. TÜ MK pole kunagi osavõtnud mitteühestki võistkondlikust MV-st.
Meelde on jäänud killuke möödunud aastast, kui talt küsiti palju maletajaid tuleb SELL-i mängudele ja tema pakkus umbluud. Kahju, et opositsioon on valinud sellise tegelase oma hääletoruks.

Kaarel said...

ma siiralt loodan, et opositsioon ei ole teda valinud oma hääletoruks.
ja kahju, et see anonüüm, kelle arvates on normaalne maleliidu siseprobleeme ajakirjanduses lahendada, ei pane oma nime all. teaks veel üht nime, kellega ei tasu eesti male parema tuleviku saavutamisest rääkida...

miks ma Kerese nime sisse tõin, oli lihtsalt sellepärast, et male maine on juba ühe "oma-arvates-eesti-male-päästja" tõttu maha tehtud. kui ta samas vaimus jätkab, võib ta jõuda ka Keresele vee peale tõmmata.

jätkuvalt leian, et saab ka muud moodi asjale läheneda, kui läbi ajakirjanduse. kui enamik klubijuhte leiab, et kuskil on mingi viga tehtud ja mida annab parandada, siis seda saab teha väga hästi ka kirja teel ja isegi mitte erakorralist üldkogu kokku kutsudes nii, et asi saaks lahendatud rahulikult...

Anonymous said...

kas see ärajäänud turniir ilmus kalendrisse märtsi 1-le nädalale pärast seda eitavat otsust või oli ta seal enne aga ei leitud üles?

Anonymous said...

Kuidas muud moodi Kaarel? Kui on üritatud, korraldada kohtumisi juhtorganite ja opositsiooni vahel, lepitud asju kokku-millest hiljem ikka pole kinni peetud lõpuks. Kuidas saab kirja teel probleeme lahendada kui kirjadele ei vastata või vastatakse mingi demagoogilise häma või süüdistustega? Olen Sinuga nõus, et nii peaks saama-aga probleem ongi selles, et senise juhtkonna puhul reaalselt ei saa ju.

Anonymous said...

miks mõned saavad? reeglina vanemad tegijad teevad turniire ja õpetavad lapsi. kuidas see neil küll õnnestub kui kõik nii halb on?

Anonymous said...

Opositsioon võiks ometi nii palju aru saada, et praegune strateegia midagi saavutada neil ei tööta. Mitu aastat võib neid samu kulunud argumente korrutada?

Kaarel said...

oot... kas osadele inimestele on tõesti males kaks suhtlusvarianti: kiri juhatusele ja/või vaadeldaja?

ma juba seletasin,aga seletan siis veel kord. minu meelest oleks normaalne peale juhatuselt mitte vastuste saamist (mõistliku aja jooksul), lähetada korduskiri koopiaga kõikidele klubijuhtidele. Juhul, kui ikka vastust ei tule, pöörduda uuesti klubijuhtide poole (seekord ilma koopiata juhatusele saatmata), kas kollektiivkirjas või siis nendelt ükshaaval küsida arvamust selle mittevastamise kohta. juhul kui saadakse arvestatav kogus ühel meelel olijaid kokku, et tuleb vastata, (küsijale oleks parem saavutada klubide enamus), siis võiks saata uue kirja, kus juba tungivalt palutakse vastata neile küsimustele pakkudes teise võimalusena vastata neile küsimustele juba erakorralisel üldkogul. Siis jääb ju juhatuse otsustada, kas nad tahavad järjekordset ÜK-d ja mainet kahjustada lasta või mitte.

Loomulikult iga tühise asja pärast ei tasu ÜK kokku ka kutsuda, aga kui küsimused on piisavalt tähtsad (nt. noortespordi rahad, juhatuse volituste lõppemine jne.) või palju väiksemaid küsimusi, siis oleks ju igati põhjendatud see erakorraline ÜK.

Nüüd, kui klubide juhid (suur osa või lausa enamus) ei reageeri nendele kirjadele või saadavad selle inimese pikalt, siis peaks vist inimene aru saama, et ju ei olnud tähtis küsimus.
Mis puutub kokkulepete mitmetäitmisesse, siis siin kehtib sama asi, kui üldkogu enamik aksepteerib seda, siis mis muud teha. Nö. kaotada peab ka oskama. Praegu kannatavad kõik, suhtumisega, et peale mind tulgu või veeuputus ei saavuta midagi muud, kui ainult teiste pahameelt. Ega ma siis asjatult ennast omal ajal opositsioonist distantseerunud. Ning mis puutub väidetesse, et Oldel on terve hunnik fiktiivklubisid, tänu millele ta võimul püsib, siis ma tahaks tõesti näha tõestust. terve listi klubisid, kes on ühel, kes teisel poolel ning kes klubisid juhivad.

Ma tahan veel kord kinnitada, et ma ei aksepteeri mitte mingil juhul, küsimustele mittevastamist ega kokkulepete mittetäitmist, aga nende eesmärkide saavutamine peaks käima teist teed, kui ajakirjanduse kaudu.

Ajakirjandus peaks jääma tõesti viimaseks variandiks (kui mitte kohust arvestada), mõni kasutab seda tihemini, kui oma ema/isa kodunumbrit...

Anonymous said...

Esitaks hoopis sama küsimuse hoopis juhatusele.:D

Anonymous said...

Nii kaua tuleb korrutada, kui hakkab mõjuma. Mul on väga hea meel, et keegi viitsib seda teha.
Mulle tundub küll, et mitmed nö opositsiooni esindajad on lootuse kaotanud...ja see oli vist ka põhjus, miks loodi EMTÜ.
Mõni aeg tagasi oli ju Olde pooldajate põhiargument, et opositsioon võiks ise midagi ära teha ja raha välja ajada, siis näevad kui raske see on ja siis saab otsustada, kas nad saavad hakkama jne
Nüüd EMTÜ seda teebki - hangib malele juurde raha ning korraldab üritusi. Aga nüüd millegipärast see ikkagi ei sobi :)

Anonymous said...

Kui tegutsetaks oma EMTÜ-ga oleks kõik korras, soovitavalt võimalusel Maleliiduga koostöös ühise eesmärgi ehk Eesti male vedamise nimel. Paraku aga ei jäeta ikka Maleliitu rahule ning loobitakse kaikaid kodaretesse.

Anonymous said...

Miks peab olema juhatus, kellelt saab olulistele küsimustele vastuseid heal juhul vaid tangidega välja kiskudes (see Kaarli poolt kirjeldatud variant). Mis koostööst või arengust siin siis rääkida saaks, see oleks mingi bürokraatia ülim tipp pigem-saata lõpuks kokku ehk 50 kirja, et ühele kirjale vastust saada.
Selle "fiktiivsete klubide" asja kohta arvan, et enamik klubisid, kes Oldet toetavad ei ole küll fiktiivsed, kuid ÜK-l tihti volitavad Oldet. Selle põhjuseks on, et nende klubide eesotsas on tihti vanemad ja konservatiivsemad inimesed, kes ei ela Tallinnas ega soovi üldkoosolekule vaidlema tulla. Nad on tublid noortetreenerid ja austusväärsed inimesed, kes näevad Oldes teatavat stabiilsust ja kardavad selle kadumist kui toimuks "võimupööre". Osa neist ilmselt "kartis" samuti ka NSVL-i lagunemist ja ma ei pane seda neile otseselt pahaks.

Kaarel said...

ma leian, et see ei ole kohane Kristjan Sanderit ja EMTÜ võrdsustada. Ma siiralt loodan, et nii mõnelgi EMTÜ liikmel on pärast järjekordset Kristjan Sanderi vaimustavat avaldust Vaadeldajas piinlik, et KS EMTÜ juhatusse kuulub. vähemalt minul oleks...

Kristjan Sander said...

Kaarel avaldas arvamust: Mis puutub kokkulepete mitmetäitmisesse, siis siin kehtib sama asi, kui üldkogu enamik aksepteerib seda, siis mis muud teha.

Sisuliselt ütled Sa meile seda, et ÜK enamus võib keda tahes peedistada ainult sellepärast, et on enamus (ükskõik mida ei ütleks seadus, põhikiri või kokkulepped) ja see, keda peedistatakse, peab lõuad pidama, et mitte Maleliidu mainet kahjustada.

Ma ei küsi, kust Sa sellise maailmavaate oled omandanud, sest ma ei taha seda teada.

Kristjan Sander said...

Kaarel, ma ei kuulu EMTÜ juhatusse.

Kaarel said...

ei kuulu või? siis ma ütleks jumal tänatud.

Kaarel said...

mis puutub sellesse anonüüm 10.10 kommentaari, siis see oli päris asjalik. ma tõesti arvan ka, et see ei ole päris normaalne viis suhtlemiseks, aga igatahes mitte täisidiootlik nagu läbi ajakirjanduse seda on...

ja mis puutub sellesse Kristjani peedistamisse, siis elus paratamatul kedagi ikka peedistatakse. Aga nagu ma ka selle kommentaari lõpus ütlesin, siis ma ei pea normaalseks kokkulepete mittetäitmist.

Kaarel said...

ai kurja... aga sa kuulud nõukogusse... ikka rikud minu silmis EMTÜ suhteliselt väärikat koosseisu.

Kristjan Sander said...

Küll aga pead Sa normaalseks, et kokkulepete mittetäitmisest ei räägita ja sellel ei ole mingeid tagajärgi, kui vaid enamus teemat oluliseks ei pea. Samuti pead Sa normaalseks, et "kedagi ikka peedistatakse".

Näib, et Sinu elufilosoofia võib kokku võtta sõnadega "kel jõud, sel õigus".

Anonymous said...

Kus see isehakanud opositsioon, kes muidu nii valjult kaagutab, nüüd oli??

Kaarel said...

sinu elufilosoofia tuleb siis vist kokkuvõtta sõnadega utoopia, kus mitte kedagi mitte kunagi ei peedistata? või mis?

Ja ma ei pea kokkulepete mittetäitmisest mitterääkimist normaalseks, ära ürita siin asjatult mu sõnu käänata. igal asjal oma koht, maleliidu siseselt sõlmitud kokkulepete mittetäitmise lahendamise koht on maleliit. sa ei ole sellest ikka veel paraku aru saanud. nukraks võtab veidi. vansut sul juba nagu oleks, aga noh... muu asi nagu väga järgi ei jookse või mis?

Palun sind veel kord, ära hakka mu sõnu väänama. aitäh!

Hendrik Olde said...

Tere,
oleme jälle juriidiliselt korrektsed - K.Sander ei kuulu EMTÜ juhatusse, sest sinna kuulub ainuisikuliselt M.Sööt. K.Sander kuulub EMTÜ nõukogusse, kes kontrollib M.Söödi tööd.

Siin kumab anonüümsete kirjutajate poolt pidevalt läbi joon, et juhatus ei vasta kirjadele ja küsimustele.
Palun postitage nüüd siia need konkreetsed küsimused (võimalusel ka kuupäevad, millal saatsite juhatusele) millele ei ole vastatud.
Palun konkreetsed küsimused, millele ei ole vastatud, sh. siin varem läbi jooksnud nimedest K.Sanderi ja Ü.Laugu küsimused, jne...
Siis saaks ka juhatus võimalusel oponeerida. Praegu käib üks suur hämamine ja ei ühtegi konkreetset küsimust, mis on saadetud juhatusele ja millele ei ole tulnud vastust. Soovitavalt palun pange ka oma nimi alla, et kelle küsimusele ei ole vastatud (siis oleks andmebaasist tõesti lihtsam otsida vastavaid andmeid).

Teiselt poolt on küll veider see, et K.Sander levitab kõikjale infot juhatuse volituste väidetavast lõppemisest, kuid üldkoosolekule klubide ette oma seisukohta kaitsma ei tule... Ehk oleks ka klubidel olnud K.Sanderile küsimusi?!

Anonymous said...

Mäluvärskenduseks, et eelmise aasta erakorralisel üldkoosolekul oli EMTÜ võib öelda "täies koosseisus" Maleliidu juhatust maha võtmas. Asi pole ainult ühes avalikkuse ees kõva lärmi tegevas isikus.

Kristjan Sander said...

Kaarel, põhikirja ja seaduse täitmine vähendab peedistamisvõimalusi oluliselt. See ei ole mitte "utoopia" vaid igas arenenud riigis elementaarne.

Isiklikule rünnakule jätan vastamata.

Kaarel said...

kas eesti ei ole arenenud riik või siin ei peedistata kedagi?

Ants said...

Kaarel on piltlikult ja väga lihtsalt asja olemuse ära seletanud. Kui enamuse klubide jaoks KS tõstatatud probleem ei ole oluliseks probleemiks, siis mis õigusega KS oma õiguse tagaajamisega kahjustab teiste maletajate ja klubide huvisid!!!
EMTÜ tegevse kohta ei oska veel midagi öelda. Seeriavõistluse idee käidi välja, aga ette ei oska kiita ega laita.
Jõgevale pakuti võimalust etapi korraldamiseks, kuid kogu toetus piirdub esialgu vaid nn. moraalse toetusega. Eriti üllatas juhendi märge, et EMTÜ etapi ärajäämise eest ei vastuta!
Kui etapp õnnestub, siis EMTÜ-le au ja kiitus, ebaõnnestumise puhul pühib käed puhtaks.
Siin on suur vahe suhtumises. HO aitab ning toetab entusiaste ja noortetreenereid.

Kristjan Sander said...

Tere, Hendrik

Sa ei ole ikka veel esinenud minu ees vabandusega valetamise pärast.

Sa ei ole jätkuvalt vastanud Maleliidu praeguse maksuvõla põhjuse kohta. Samuti ei ole Sa vastanud, kuidas saab EML liige tutvuda kultuuriministeeriumile esitatud aruannetega, mida ma küsisin selleks ettenähtud ametliku kanali kaudu juba mais 2010. Samuti ei vastanud Sa tookord küsimusele, kas oled EML juhatuse liikmena mõne liikmesklubi palgal - küll aga kinnitas Tõnu Truus üldkoosolekul, et see tõepoolest nii oli ja selle kohta ma ei näe enam põhjust küsida. Samuti ei ole Sa täitnud oma üldkoosolekul avalikult antud lubadust võimaldada liikmetel tutvuda juhatuse koosolekute protokollidega.

Üldkoosolekul oli täna hääletusel ilma igasuguste juriidiliste tagajärgedeta otsus ning ma ei näinud vähimatki mõtet selle arutelust osa võtta.

Anonymous said...

järele mõtlemiseks: http://xkcd.com/481/

Kristjan Sander said...

Tere, Ants

Sinu puhul, erinevalt Kaarlist, ei pane "kel jõud, sel õigus" mentaliteet mind imestama.

Kristjan Sander said...

Kaarel, Eesti on üheksakümendate algusest saadik jõudsalt arenenud, kuid võrreldes Soome, Saksamaa või Taaniga on veel hulk maad minna. Seda demonstreerib ka käesolev arutelu.

Anonymous said...

Kui üks mees nii jätkab siis ei hääleta EMTÜ poolt enam varsti mitte keegi:))))

Anonymous said...

Kindlasti ei vähenda siinne arutelu EMTÜ toetajate arvu. Samuti ei vähenda see arvatavasti kahjuks HO toetajate arvu.

Anonymous said...

Oleks siis arutelu :P

Anonymous said...

Kaarel, kas nt Egiptus on arenud riik? Tegin teleka lahti ja vaatan, et "peedistatakse kõvasti"

Kaarel said...

"Sinu puhul, erinevalt Kaarlist, ei pane "kel jõud, sel õigus" ", ma palusin sul mu väidete väänamine lõpetada. aga noh, samas palusin ma sul eile ka eesti male maine kahjustamise lõpetada nii, et pole eriti ime, et sa lased edasi nagu masin.

küsin sinult siis niimoodi: kui eestis mõnd inimest nö. peedistatakse riigi poolt (ma ei viitsi illustreeritud näidet tuua, sellel ajal kui loen siin tekste homseks tunniks), aga nagu otseselt ei ole tegu inimõiguste (ehk siis mõne seaduse) rikkumisega, et kas siis oleks sellel inimesel õigus pöörduda nt NY Times'i, Le Monde'i, Die Zeit'i või Kommersandi poole, jättes vahele eesti instantsid (pöördudes ainult selle peedistava asutuse poole) ning ka eesti ajakirjanduse. ma tean, et see näide ei ole õige, aga siiski.

Anonymous said...

Kui inimene argumenteerib stiilis: "sa ei ole sellest ikka veel paraku aru saanud. nukraks võtab veidi. vansut sul juba nagu oleks, aga noh... muu asi nagu väga järgi ei jookse või mis?", siis ei ole see inimene kahjuks väga tõsiseltvõetav.

Kaarel said...

egiptus ei ole demokraatlik riik ning arengut vaadates, käib ta ka rohkem arengumaa alla, mitte arenenud maa lahtrisse nii, et siis pole ime, et peedistatakse.

ja selle mittepeedistamise ja arenenud riigi termini sidumine oli rohkem Kristjani poolt sooritatud, mitte minu.

Aga Kristjan, kas siis Eesti on arenenud riik või arengumaa? Sa nagu ütlesid, et arenenud riigis peaks käima ilma peedistamiseta, samas möönsid, et eestil on veel pikk tee soome ja rootsini...

Kaarel said...

see ei ole argumentatsioon, muideks. Ning konkreetselt see lause väljendab mu isikliku pettumust Kristjan Sanderi suhtes (mis on kujunenud viimaste aastate jooksul ja millele andis lõpliku põntsu minu ja Kristjani vaheline vestlus).

Mingisugune anonüüm, kes ei julge oma nimegi alla panna, ei ole paraku üldse tõsiselt võetav. eriti kui väljendab oma arvamust mõne teise inimese suhtes.

Kristjan Sander said...

Ei, Kaarel, ma ei vääna Su väiteid. Täpselt seda Sa väidadki - kui oled vähemuses ja enamus Sind kuulata ei taha, siis pea suu. See on puhas "kel jõud, sel õigus".

Jah, igaühel, kelle õigusi Eesti Vabariik rikub (nagu Maleliit rikub praegu oma liikmete seadusest ja põhikirjast tulenevaid õigusi), on täielik õigus pöörduda vaba ajakirjanduse poole nii Eestis kui välismaal. Kuskohas sa õpidki - Dijonis või Valgevenes...?

Anonymous said...

Maleliidu jõud on üldkoosoleku otsus. Kellele see ei meeldi, võivad takistamatult teise liidu valida.

Anonymous said...

Valgevenes on inimene seadust rikkunud kui isake nii ütleb. Demokraatlikus riigis otsustab seaduserikkumiste üle kohus. Aga sinna on meil veel selle arutelu põhjal pikk tee...

Anonymous said...

Mis? Olde pani jälle mingi kamba maletajaid uskuma, et see, et tema varastab, valetab ja omavolitseb on Eesti malele kõige parem?

Kaarel said...

Kristjan, küsimus oli, et kas sellel inimesel tuleks minna välismaale kaeblema ja näitama, et kui ebademokraatlik eesti on (minu näites siis, ma ei mõtle päriselt) või peaks ta oma õigust tagaajama kõigepealt eestis?

Anonymous said...

Ants on taas Eesti värvikasse maleellu sekkumas - väga positiivne ja usaldusväärne mees nüüd saab kõik korda!
Tema suured teod koosolekute juhataja ja protokollijana on meist paljudel meeles. Annab sõna oma äranägemise järgi ja protokolli lihtsalt kaotab või viskab ära.

Anonymous said...

kaebamist tuleb alustada Obamast. kui tema toetab, siis pole muret. saadab oma maletajad ja treenerid kohale. küll need näitavad kuidas õige demokraatia välja näeb. varsti on neid juba Egiptusesse oodata.

Hendrik Olde said...

Hea Kristjan Sander,
küsin veel üks kord konkreetselt - millistele Tartu Ülikooli MK poolt (selle klubi esjndajana Sa esined) EML-i juhatusele saadetud küsimustele (saadetud postiga, meilitsi) ei ole vastatud. Samuti palun nimeta need konkreetsed kokkulepped, mis on sõlmitud EML-i ja Tartu Ülikooli MK vahel, mida EML-i juhatus ei ole täitnud ning mis seeläbi kahjustavad Tartu Ülikooli MK tegevust.

Palun konkreetsed faktid ja ka kuupäevad, et millal on need vastuseta küsimused saadetud või kokkulepped sõlmitud.
Praegu jääb mulje, et Sa nagu üle päeva saadad küsimusi ja sõlmid kokkuleppeid, millele ei reageerita.

Kui Sul on konkreetsed süüdistused, siis need peavad põhinema mingitel konkreetsetel faktidel.

Anonymous said...

Tallinna linna spordirahade kärbete üle ei maksaks väga imestada, kui lugeda seda http://sport.postimees.ee/?id=382255 artiklit.

Marek Kolk said...

Kristjan,

1) Kui lugeda, mis protokollis kirjas, siis seal on kirjas KAKS põhjendust ja tunduvad üsna samaväärsed. See, et sina ütled Ilveri hilisemat selgitust "tegelikust" põhjusest on TAGANTJÄRGI tarkus ja teie mõlema TÕLGENDUS (vabandus tulemusele). Mina räägins sellest, mis esialgu kirja on pandud. Selle valguses tulla mulle ütlema, et "kui sa aru ei saa", siis KS mõtle enne natukene järele, eksole. Mina ei saa aru pigem sinu motiividest ja rollist selles asjas (sest ma siiski loodan, et sa ei ole nii rikutud). Lisaks olen ma juba algusest peale asja päris täpselt läbi näinud, mõnda asja vaikimisi eeldades (ka seda, et HO ei ütle tervet repliiki (misiganes põhjusel siis), ka seda, et otsus tugines veel millelegi jne).

2) Juba selgitasin, et paljalt "fakti" saatmine ilma selgituseta on mõnes kontekstis võrdne(line) laimu levitamisega. Sa oled tüüpiline Kaarel Tarandi juhtum, kes räägib ka sellest, et tal põhiseaduslikud õigused (jah on, ei vaidle keegi), aga teised ajakirjanikud seda heaks tooniks ei pea. Võtame näiteks kasvõi selle, et sina saatsid nn "fakti" ja see pandi protokolli kirja (väga ebaõnnestunud kujul). Jah, sina ei ole süüdi (ma ei tee nalja, otseses mõttes sa ei ole süüdi), aga mis on sinu eksimus: selliseid asju peab enne "fakti" saatmist ette nägema võis sellega arvestama. Küsimus ei ole selles, et EML tegi v ei teinud midagi (ma olen nõus, et nad astusid samuti ämbrisse), küsimus on selles, et vastavad ametnikud võivad hakata edaspidi maletajast üleüldse hoiduma (kuna mingilt alalt tuleb vaid segadust ja tähenärimist), ka sinust Kristjan ja teist härrased Margus ja Toomas.

Kristjan, ma näiteks saadan ühe "tõe", et sul on mingi litsents maksmata ja seda kohe igale poole, kuhu võimalik ja nii 10 aastat järjest.

3) Kaarel on juba selgitanud, et asju tuleks vähemalt algfaasis üritada lahendada siseringis. Tegelikult on põhjus selles, et minnakse lihtsama vastupanu teed ja raskemat valikut - püüda võita siseringi poolehoid - ei viitsita ajada. Eesti rahvas ei lähe kuskile Brüsselisse kohtusse, et meil on siin kümneid aastaid Reformi valitsus ja Keski Tallinna linnavalitsus ja lahti nendest tegelastest ei saa. Ja ei saagi, kui valimistel ei suudeta muud moodi inimesi valima panna.

Marek Kolk said...

"Mis? Olde pani jälle mingi kamba maletajaid uskuma, et see, et tema varastab, valetab ja omavolitseb on Eesti malele kõige parem?"

Selle lause "anonüümne" autor on ju taevaingel ise. Argpükslikus ja ei midagi muud. Kohates päris elus HO-d, ajad sa oma mesijuttu ja üritad näidata, kui hea tegelane sa oled. Selja taga aga üritad näidata, kui "pop" sa HO sõimamisega oled. Ses suhtes on isegi KS tuhandetes kordades ausam inimene.

Anonymous said...

Krissu, tartus on palju pimedaid tänavaid..ei soovita õhtul hilja liivakasti mängima minna.

Kaarel said...

Marek, Sa tead siis, kes nii vapustava lausega hakkama sai?

Anonymous said...

Marek Kolk, argumendid otsas, jah? Hakkad anonüümseid kirjutajaid sõimama selle eest, et nad on anonüümsed, samal ajal kui Kristjan Sanderit sõimad selle eest, et ta on Kristjan Sander.

Marek Kolk said...

Vastus Kaarlile: ei ma ei tea, aga 99% toimub see päris elus niimoodi. Selle teadmiseks ei pea selgeltnägija olema.

Jürgen said...

Marek, mina näiteks teen hoopis vastupidi - siin kritiseerin oma nime alt, aga päriselus ajan anonüümselt mesijuttu. See teeb vist umbes sama välja (aga ma ei ole veel täpselt kokku arvutanud).

Kaarel said...

anonüümne, kes Marekit süüdistas argumentide otsa lõppemises... loe see pikem Mareki kommentaar läbi.
ja mis puutub anonüümsete ründamisse, siis mõnd eriti lolli kommentaari tulebki rünnata.

Kristjan Sander said...

Tere, Hendrik

Jätkuvalt ei ole Sa esinenud minu ees vabandusega valetamise pärast.

Sa ei ole vastanud minu küsimusele, mille ma esitasin 1. mail 2010 Maleliidu juhatuse ametliku kanali kaudu http://maleliidujuhatus.blogspot.com/2010/04/kas-jarge-ootab-maleolumpial.html#comments : Kuidas saab EML liige tutvuda kultuuriministeeriumile esitatud aruannetega?

Samuti ei vastanud Sa tookord küsimusele, kas oled EML juhatuse liikmena mõne liikmesklubi palgal - küll aga kinnitas Tõnu Truus üldkoosolekul, et see tõepoolest nii oli ja selle kohta ma ei näe enam põhjust küsida. Samuti ei ole Sa täitnud oma üldkoosolekul avalikult antud lubadust võimaldada liikmetel tutvuda juhatuse koosolekute protokollidega. Millal ma võin tulla tutvuma juhatuse koosoleku protokollidega?

Kristjan Sander said...

Marek, protokollis ei ole esiteks toodud otsuse põhjendused, vaid arutelu käik. Protokolle koostataksegi selleks, et fikseerida arutelu käiku. Kõik, mis arutelus välja öeldakse, ei ole veel tingimata otsesed põhjendused. Hendrik Olde esitas seda aruande käiku katkendlikult ja lugejaid eksitavalt, eemaldades sellest viite turniiri ärajäämisele, eesmärgiga minu peale valetada.

Protokollis esineb toosama hr. Ilver ja Sul ei ole vähimatki põhjust usaldada tema sõnu ühes dokumendis ja neid tagasi lükata teises. See on selektiivne lähenemine allikatele.

Ei, Marek, tõese informatsiooni levitamine ei saa juba definitsiooni kohaselt olla võrreldav laimu levitamisega. Palun tee endale "laimu" mõiste selgeks enne järgmise kommentaari kirjutamist.

Ma jagan täiesti Sinu muret Eesti male ja Maleliidu maine pärast ja pean väga kahetsusväärseks, et endine juhatuse esimees seda ebaseaduslike mahhinatsioonide ning avalike valedega jätkuvalt kahjustab.

Kristjan Sander said...

Kaarel, igal isikul, kelle õigusi rikutakse, on õigus pöörduda vaba ajakirjanduse poole kas Eestis või välismaal. Demokraatlikus maailmas, eriti tänapäeva Euroopas, on see täiesti normaalne.

Hendrik Olde said...

Tere,
tänud K.Sanderile selle vastuse eest, kus siis kirjas need "vastuseta küsimused". See vastus oli ammendav, sest tegelikult ei olegi ühtegi küsimust, mille K.Sander on EML-i juhatusele saatnud ja millele ei ole vastatud.
Aga milleks siis püüda "odavat populaarsust" ja pöörduda meedia poole murega, et EML juhatus ja Olde ei vasta K.Sanderi küsimustele ja ei täida K.Sanderiga sõlmitud kokkuleppeid.

Kristjan Sander said...

Endine juhatuse esimees Hendrik Olde saatis just praegu klubidele kirja, milles ütleb muuhulgas:

Samuti palun teid esitada hiljemalt 10. veebruariks 2011. a klubi täiskasvanud (kõigi) liikmete nimekiri, milline on aluseks 2011. a klubide meistrivõistlustel ning teistel EML kalenderplaanis olevatel võistlustel osalemiseks. Nende nimekirjade alusel määratakse sportlaste klubiline kuuluvus 2011.aastal.

Kui EML-i liikmesklubi ei esita eelpool nimetatud tähtajaks noortespordi nimekirja ja ka klubi kõigi liikmete nimekirja, siis jätab Eesti Maleliit muuhulgas endale õiguse mitte edastada antud klubile informatsiooni EML-i tegevuse kohta.

Nimekirjad saatke palun võimalusel elektrooniliselt (maleliit@maleliit.ee) või postiga aadressil: Eesti Maleliit, Vene 29, 10123 Tallinn


Sellega demonstreerib ta järjekordselt oma soovi seaduse ja põhikirja täitmisest kõrvale hiilida. Ei seadus ega põhikiri anna Eesti Maleliidule võimalust niisugusel ettekäändel keelduda liikmetele informatsiooni väljastamisest. Mistõttu on ilmselt kõigiti ootuspärane, et kõikvõimalikke küsimusi võib edaspidi jätkuvalt ajakirjanduse veergudel kohata. Kahjuks.

Kristjan Sander said...

Tere, Hendrik

Kahju, et Sa jätkad valetamist. Juhatusele on saadetud ja siiamaani vastama küsimus 1. maist 2010: Kuidas saab EML liige tutvuda kultuuriministeeriumile esitatud aruannetega?

Marek Kolk said...

Noh, eks ma vaikselt ootasin sinu järjekordet ämbrit.

"Jätkuvalt ei täida juhatus juba kaks aastat tagasi saavutatud kokkulepet veebikeskkonna loomiseks Maleliitu puudutavate küsimuste ja arutelu jaoks."

ja järgnevalt:

"Sa ei ole vastanud minu küsimusele, mille ma esitasin 1. mail 2010 Maleliidu juhatuse ametliku kanali kaudu"

Need kaks asja nagu veidi vastuolus ei ole või?

Kusjuures, mis alusel sa väidad "Fakt on see, et EML jäi rahast ilma, sest jättis turniiri 10.-15.01 korraldamata ja ei teatanud Tallinna LV SNA-le selle uut kuupäeva." Oled sa selle väite juriidilisel tõekspidamisel absoluutselt kindel (lause teisel poolel nimelt)? Mis eeldus on see, et välisinstitutsiooni ametnik on eksimatu, aga EML oma valetab apriori vaikimisi ja ilma igasuguse kahtluseta? Kas mitte Kultuuriministeeriumi juhtumi korral me ei näinud väga sarnast stsenaariumi?

Lisaks, kumb siis kehtib, kas see mis protokollis, või see, mida HILJEM vastuseks välja mõeldakse? Isegi arutelu tasandil ei tohiks olla sellist asja nagu "VÄIDETAVALT". Või kui sa vaielda tahad, siis kus kohast sina võtad, mis on põhjendus ja mis mitte? Kui sinu hinnangul seda protokollis kirjas ei ole, siis KUS see on? Jällegi, kas selles HILISEMAS eraldiseisvas kirjas? Niimoodi on jube lihtne panna kirja 3-4 põhjust, millest paar tükki on täiesti kahtlased ja hiljem siis selgitada, et teadsa tegelik põhjus oli variant 2. Mis siis, kui asjaolud muutuvad? Siis hiljem ütleme, et tegelik oli variant 1? Äkki kuu aja pärast tuleb selgitada, et tegelik põhjus oli hoopis variant 3?

"Protokollis esineb toosama hr. Ilver ja Sul ei ole vähimatki põhjust usaldada tema sõnu ühes dokumendis ja neid tagasi lükata teises."

???? Et siis puhas kuld, mis tuleb? Sinu maailmas eksisteerib siis nii, et küsid riigiametniku käest, järelikult on vääramatu tõde... küsid EML-i ametniku käest, on täielik udu? Nii või? Tõsi, sinule vastates võib see nii olla, aga eeldame hetkel, et vastaja ei tea küsija isikut.

Ja nüüd tuleb veel keegi ütlema, et mul puuduvad argumendid? Halloo, Kosmos.

Anonymous said...

Kristjan Sander - kas sul naine muidu ka on?

Kristjan Sander said...

Marek, endine juhatus (ja kes iganes praegu selle kohuseid täidab) ei täitnud ega täidagi kokkulepet, kuna ei vasta tolle veebikeskkonna kaudu küsimustele.

Selle kohta, et EML jäi rahast ilma, sest jättis turniiri 10.-15.01 korraldamata ja ei teatanud Tallinna LV SNA-le selle uut kuupäeva, on minu postituses toodud Tallinna LV SNA ametlik kinnitus. Palun loe minu postitused enne nende kommenteerimist läbi ka.

Anonymous said...

Tere, Hendrik

Kahju, et Sa jätkad valetamist. Juhatusele on saadetud ja siiamaani vastama küsimus 1. maist 2010: Kuidas saab EML liige tutvuda kultuuriministeeriumile esitatud aruannetega?

Selle küsimusele on isegi siit vastus läbi käinud, et nende aruannetega saab tutvuda kultuuriministeeriumis.

Anonymous said...

Selles protokollis küll arutelu näha ei ole, käigust rääkimata. vt. ka eilne 3.35 PM

Anonymous said...

kas see ärajäänud turniir ilmus kalendrisse märtsi 1-le nädalale pärast seda eitavat otsust või oli ta seal enne aga ei leitud üles?

Kaarel said...

Kristjan, ma küsisisn, kas on normaalne pöörduda kõigepealt välismaale, et eestile halba valgust heita? Sa ei vasta mu küsimusele, vaid ajad oma demagoogilist jama edasi.

"Ei, Marek, tõese informatsiooni levitamine ei saa juba definitsiooni kohaselt olla võrreldav laimu levitamisega." - Ma tahaks ikka saada seletust, mis sunnib ühte maletajat väljaspoole malemaailma kirjutama asjadest, mis eesti males on halvasti/valesti? Kristjan, kas sa võiksid vastata mu küsimustele: miks sa otsustasid seda informatsiooni välismaailmaga jagada?
Kas sa pöördusid enne maleliidu juhatuse poole küsimusega, et miks nad ei ole kokku kutsunud Üldkügu uue juhatuse kokku kutsumiseks?
Kas sa pöördusid klubide poole märgukirjaga, et praegusel juhatusel ei ole enam volitusi nn.sisesuhtes?

Anonymous said...

Ah ja oh, KS demonstreerib ikka täie järjepidevusega oma lambapäisust. See ongi nende soovunelmais nurgaadvokaatide viga, kes on pisteliselt läbinud ülikooli juuraõppe programmi, et nad ei suuda näha suurt pilti ja argumenteerivadki stiilis, et mis ei ole seadusega vastuolus, on lubatud. Jah, demokraatia demokraatiaks ja sõnavabadus sõnavabaduseks, kui aga see ühe klouni sõnavabadus salvab kogu gruppi ja riivab ühe ala esindajaid, siis common sense saab aru ka asja tagajärgedest, eetikast ja tegelikust "kasust". Praegu üks kloun rahuldab oma esinemisvajadust, lootes et see ka tunnustuse toob ning esineb "maletajana". Kisa ja kära tõttu hakkabki see kloun paljudele silma ning pratamatult loob ta näidise tavamaletajast. On loogiline või ei ole?

Kristjan Sander said...

Anonüüm, Maleliidul ei ole õigust liikmete eest varjata informatsiooni, millele liikmetel on seaduse ja põhikirja kohaselt õigus. Nagu Kaarli jt. poolt on korduvalt välja toodud, on kõigi huvides, kui küsimused leiavad vastuse Maleliidu sees. Mistõttu on nõudmine ligipääsuks juhatuse protkollidele ja esitatud aruannetele kõigiti õiguspärane ja loogiline. Maleliidu poolt oodatakse jätkuvalt informatsiooni, millal võib liige tulla aruannete ja protokollidega tutvuma. Hendrik Olde lubas seda avalikult ka üldkoosolekul, mis küll ei takistanud teda mõne päeva pärast oma sõna murdmast.

Anonymous said...

Ka sellele küsimusele oleks justkui vastus läbi käinud, et juhatus tervikuna otsustas mitte avalikustada juhatuse protokolle. Juhatuse esimees allub juhatusele.

Marek Kolk said...

"Selle kohta, et EML jäi rahast ilma, sest jättis turniiri 10.-15.01
korraldamata ja ei teatanud Tallinna LV SNA-le selle uut kuupäeva, on
minu postituses toodud Tallinna LV SNA ametlik kinnitus. Palun loe minu
postitused enne nende kommenteerimist läbi ka."

Oi kuidas sa eksid, Kristjan. Ma lugesin selle hoolega läbi ja minu küsimuses oli rohkem sisu, kui sinu vastustes kokku. See sinu viide allikale, selle ma vaatasin veel ekstra hoolega läbi. Sa vastad üsna ülbelt, nagu oleksid mu küsimused pinnapealsed? Lubage küsida, kus kohast selline kergemeelne eeldus? Esimene viga mida teha saab, on oma oponenti alahinnata ... maletajana peaksid seda teadma.

Kristjan Sander said...

Kaarel, ma olen sulle mutu korda öelnud, et suhtlemine vaba ajakirjandusega on tänapäeva Euroopas kõigiti normaalne. Mul ei ole sellele mitte midagi lisada.

Väljaspool Maleliitu kirjutatakse Maleliidu probleemidest seetõttu, et juhatus ei vasta liikmete küsimustele ja varjab informatsiooni. Selle kohta on ka mõni kommentaar tagasi uued näited. Mis juhatuse volituste lõppemisse puutub, siis kirjutasin ma "Vaadeldajasse" seetõttu, et juhatus ei reageerinud minu e-kirjale 3. jaanuarist ning ma ei näinud seetõttu vähimatki mõtet uuesti juhatuse poole pöörduda. Tegelikult soovisin vastust küsimustele seoses Maleliidu maksuvõla ja aruandevõlgnevusega, kuid ei näinud vähimatki põhjust, miks peaksin mainimata jätma asjaolu, et juhatuse liikmete volitused on lõppenud. Tegelikult on need asjad ju seotud - kui Maleliidul on võlgnevused, siis võib nende üks võimalikke põhjusi ju olla ka see, et keegi lihtsalt ei täida enam juhatuse kohuseid.

Kaarel said...

aga miks sa nt klubide poole ei pöördunud märgukirjaga, et maleliidul on võlgnevused ja et juhatusel ei ole enam volitusi?
kas sa pöördusid ka tallinna linnavalitsuse poole kirjaga, et maleliidul ei ole volitusi? kui, siis miks?

Kristjan Sander said...

Marek, ma ei tea, mis põhjustel või motiividel Sa ignoreerid Tallinna LV ametlikku kinnitust, et "Ehk siis tegelik mittetoetamise põhjus seisnes jätkuturniiri mittekorraldamises. See, et neil vaadeldaja andmetel puudusid juhatuse kehtivad volitused ei jätnud neid toetusest ilma. See oli lisateabena komisjonile teatavaks tehtud." Ma ei soovi seda ka mõistatama hakata.

Anonymous said...

Mõni pole ikka suutnud aru saada, et enne läheb issanda päike looja kui praegune juhatus hakkab tema pilli järgi tantsima. Kaevaku või universumi ainuvalitsejale.

Kristjan Sander said...

Kaarel, ma soovisin teada maksu- ja aruandevõlgnevuse põhjuseid. Klubide juhid mulle seda öelda ei oska.

Nagu ma olen juba korduvalt öelnud, ei pöördunud ma Tallinna LV poole enne artiklit "Vaadeldajas" ning pärast seda pöördusin ma Tallinna LV poole seoses vajadusega ümber lükata Hendrik Olde poolt minu vastu suunatud valelikku laimu. See on nüüd kõige viimane kord, kus ma sedalaadi küsimusele vastan.

Kaarel said...

oot... Kristjan, kui su artikli mõte oli saada vastused küsimusele võlgenevuste põhjuste kohta, siis miks su artikli pealkiri on, et juhatuse volitused on lõppenud? Kas sa juhatuselt ja/või üldkogult ei küsinud volituste kohta?

Marek Kolk said...

Kristjan, huvitavaks alles läheb. Kordan:

"Jätkuvalt ei täida juhatus juba kaks aastat tagasi saavutatud kokkulepet veebikeskkonna loomiseks Maleliitu puudutavate küsimuste ja arutelu jaoks."

ja järgnevalt:

"Sa ei ole vastanud minu küsimusele, mille ma esitasin 1. mail 2010 Maleliidu juhatuse ametliku kanali kaudu"

Need kaks asja nagu veidi vastuolus ei ole või?

Kordan:

Mis eeldus on see, et välisinstitutsiooni ametnik on eksimatu, aga EML oma valetab apriori vaikimisi ja ilma igasuguse kahtluseta?

Kristjan Sander said...

Nagu öeldud, on juhatuse volituste lõppemise ja võlgnevuste küsimused omavahel seotud. Juhatuse volituste lõppemine võib olla üks võlgnevuste ja kirjadele mittevastamise põhjuseid. Tegelikult pani pealkirja Nikolai minu kirja esimese lause põhjal, mida ma ei näe aga vähimatki põhjust talle ette heita.

Aga mis seal küsida on? On ilmselge, et volitused on lõppenud. Kui juhatus valiti 7.12.2006 ja juhatuse volitused kestavad 4 aastat, siis mida seal küsida on? Kas Sa tahad, et ma küsiksin ÜK käest, millal saab läbi 4 aastat arvates 7.12.2006?

Kristjan Sander said...

Marek, ma juba selgitasin Sulle, et kokkuleppe rikkumine seisneb asjaolus, et veebikeskkonna kaudu küsimustele ei vastata.

Muide, tegelikult pidanuks ka too keskkond olema parooliga kaitstud, mitte avalik. Ei ole ju vähimatki vahet, mis leheküljel saab avalikuks informatsioon, mis ei peaks olema avalik.

Kaarel said...

okei... äärmiselt kahju, et sa ikka põhimõtteliselt väldid üldkogu (teiste klubijuhtide) kaasamist eesti maleliidu asjade arutellu, vaid pöördud selle asemel ajakirjanduse poole.

Kristjan Sander said...

Kaarel, teised klubijuhid ei saa anda informatsiooni Maleliidu juhtimise kohta. Seda saab teha ainult juhatus.

Mis puutub võimalusse, et teised klubijuhid avaldaksid juhatusele survet oma kohustuste täitmiseks, siis nagu juba korduvalt öeldud, ei pidanud H. Olde paljuks murda ka oma üldkoosolekul avalikult antud sõna Viljandi MS-le juhatuse protokollidega tutvumise kohta.

Kaarel said...

volitsuste lõppemine peaks olema kõigi klubijuhtide probleem.
aga ütle, mida peaks muutma ajakirjandusse minek? Olde jätkamise või mittejätkamise otsustab ikkagi ju üldkogu, mitte eesti avalikkus.

Marek Kolk said...

"Marek, ma juba selgitasin Sulle, et kokkuleppe rikkumine seisneb asjaolus, et veebikeskkonna kaudu küsimustele ei vastata."

"Jätkuvalt ei täida juhatus juba kaks aastat tagasi saavutatud kokkulepet veebikeskkonna loomiseks Maleliitu puudutavate küsimuste ja arutelu jaoks."

Kristjan, võrdle nüüd neid kahte asja ja väida, et sa ise ei tegele valeväidete levitamisega. Kusjuures isegi su väide "veebikeskkonna kaudu küsimustele ei vastata" ei vasta päris tõele. Tõele vastaks see siis, kui paneksid lause lõppu "ei anta mulle vastuvõetavaid vastuseid" või "minu hinnangul". Sellest oleme juba varem rääkinud.

Kristjan, sa ei ole robot, kes üheski sammus ei eksi ...

Kusjuures nüüd siis hakkad juba paroolidest rääkima. Sel juhul tuleks kasutada kirjavahetust, see enemasti ei ole avalik (tähitud kiri vist on turvaline ka erinevalt e-kirjast).

Kristjan Sander said...

Kaarel, esiteks on elu näidanud, et avalikult esitatud küsimustele H. Olde vähemalt reageerib ja mõni kord isegi vastab. Näiteks ta vastas, et 10 421 euro eest, mille pealt käibemaks võlgu on, müüdi reklaami ning lubas aruandevõlgnevuse likvideerida 7 päeva jooksul. Teiseks, küsimuse esitamine avalikult võtab H. Oldelt võimaluse valetada, et keegi pole üldse mingeid küsimusi esitanud. Ta muidugi üritab seda igal juhul, nagu mõni postitus tagasi näha, aga avaliku küsimuse puhul võib igaüks vastupidises veenduda ning sellisel valel on väga lühikesed jalad. Miks ta seda ikkagi teeb, ma tõesti ei tea. Täielik mõistatus.

Kristjan Sander said...

Marek, kui on kokku lepitud, et küsimuste esitamiseks luuakse eraldi keskkond ja selles ikkagi küsimustele ei vastata, siis on kokkulepet rikutud. Mul ei ole sellele midagi lisada.

Teiseks ei ole vastamisest keeldumise avaldus vastus. Teeme puust ja punaseks ette:

Jüri: "Mari, mitu õde-venda sul on?"
Mari: "Ei ütle."

Jüri küsimus jäi vastuseta.

Kaarel said...

palju on siis sellest kasu: sa saad vastuse. palju on kahju: maleliidu maine saab järjekordse pleki. see vastuse hind veidi kaalukam ei ole kui vastus ise? ja sa möönad, et mõnikrod vastab. see näitab, et ka siit sa ei saa alati sobivaid vastuseid, ainult maleliit saab järjekordse pleki külge...

Kristjan Sander said...

Jah, kindlasti parandaks Maleliidu mainet oluliselt, kui juhatus suhtleks liikmetega normaalselt mitteavalike kanalite kaudu. Ma loodan, et Sa saadad sellekohase nõuande ka juhatusele.

Kaarel said...

oluliselt parandaks maleliidu mainet, kui Kristjan Sander prooviks maleliidu probleeme lahata maleliidu sees, kas siis juhatusega või üldkogu liikmetega, mitte ei käiks tervele eestile kuulutamas, mis probleemid maleliidu sees on.

T6nn said...

"Maletajad on intelligentsed inimesed" muutub vaikselt juba käibetõeks või kas on juba muutunud? Päris kole. Kui KS pöördub avalikku kanalisse oma intriigidega seoses EML'iga, siis KS esindab vaikimisi kõiki maletajad! Selline on minu arvamus. Küsisid 3-4 küsimust, said vastused ja nüüd lendavad kõik ülejäänud küsimused ka vaadeldajasse. Usu või ära usu aga isegi mina usun, et said vastused.

Kristjan Sander said...

Nagu Sa tead, on nii Kristjan Sander kui teised inimesed seda üritanud, kuid juhatuse soovimatuse tõttu liikmetega normaalselt suhelda ja tõest ning asjakohast informatsiooni väljastada ei ole seni sellest midagi välja tulnud.

Kristjan Sander said...

Küsimus EML maksuvõla põhjuste tõttu on siiani vastuseta nagu ka see, kuidas saavad liikmed tutvuda juhatuse protokollide ning EML aruannetega kultuuriministeeriumile.

Kaarel said...

Kristjan... ma juhiks tähelepanu, et sa siin põhimõtteliselt ainsana küsid küsimusi läbi vaadeldaja (tegelt, mis mõni üksik kord, on ka mõni teine vaadeldajat suhtlusvahendina kasutanud)... teised siis saavad järelikult oma vastused kätte või soovi maleliidu mainet kahjustada...

uus kultuuriminister tuleb ju varsti (ma ei usu ealeski, et Jänes jätkab või et tal lastakse jätkata), palun proovi maleliidu mainet mitte liiga plekiliseks ka loopida, et siis saaks KM-iga suhtlust äkki normaalsemast seisust alustada.

Kristjan Sander said...

Kaarel, EML mainet parandaks otsustavalt uue juhatuse pühendumine oma kohustuste täitmisele. Seda nii avalikkuse kui uue ministri ees. Ma loodan, et Sa pöördud selles küsimuses ka isikute poole, kelle kandideerimist uude juhatusse võib eeldada.

Anonymous said...

Kristjan mine kohtusse.

Anonymous said...

Teen ettepaneku valida KS järgmisse maleliidu juhatusse. Siis saaks probleemsed küsimused juhatuse siseselt selgeks vaielda. Tänane juhatus näidaku üles initsiatiivi KSi uude juhatusse kutsumisel ja jääb seda Vaadeldaja veergudel tülitsemist vähemaks. Tegelikult võikski maleliidu juhatus olla laiapõhjaline, koondada mõlema poole esindajaid. HO ja KS lepitamine peaks olema mõlema osapoole huvi.

Anonymous said...

Sander, naine on sul ka?!

Marek Kolk said...

"Jätkuvalt ei täida juhatus juba kaks aastat tagasi saavutatud kokkulepet veebikeskkonna loomiseks Maleliitu puudutavate küsimuste ja arutelu jaoks."

Ei veena, juttu on loomisest.

Anonymous said...

maleliit peab olema sama läbipaistev kui on klubid. eriti läbipaistev on Tartu Ülikooli Maleklubi. kustpoolt ka ei vaataks, ikka paistab läbi. ainult vastuseid jääb sellel klubil väheks.

huvitav, kas mõni ülikooli ametimees ka vahel seda foorumit loeb?! või ei taheta järjekordset ajakirjanduse tähelepanu, tuleb jälle mingi õpikvaliteedi taseme skandaal. Kristjanil ju teemasid jätkub. oma koolile tegi ka pleki külge, pole halastust oota kellelgi...

Anonymous said...

Tartu Ülikooli avalike suhete osakond võiks siin toimuvat kommenteerida küll.

Kristjan Sander said...

Tänan usalduse eest, anonüüm, kuid juhatuse liikme positsioonist ei pruugi ka eriti abi olla. Jaan Narvale näiteks ei antud üldkoosolekul isegi sõna, kui ta veel juhatuse liige oli.

Anonymous said...

Maleliidu kodulehel on uudis Eesti kuni 18-a MV kohta. Uudise lõpus on lause: "Enne võistluste algust peavad olema tasutud võistlejate litsentsitasud, sest vastasel korral ei lubata lapsi osalema."

Millistest võistlejate litsentsitasudest on jutt? Kui suur on see litsentsitasu aastal 2011? Mille alusel seda litsentsitasu kasseeritakse? Kas kuskil on mingi dokument, mis seletab lahti selle litsentsitasu olemuse, kasseeritava summa suuruse jms?

Anonymous said...

K.S. ei hakka kunagi olema üheski juhatuses. Inimene kelle CV esimeseks lauseks võiks märkida "äärmiselt konfliktne inimene" ei suuda kunagi ise midagi teha ega millegi eest vastutada. Teiste silmas näeb pindu aga oma silmas ei näe palki.
Sobib ulmekirjanikuks või filosoofiks.

Anonymous said...

Kaarel ütles, et Jänes tehakse praeks - seda teavad kõik. Teadjamad räägivad, et uueks kultuuriministriks pürib Ando Kiviberg IRL-st ja Viljandist.
Muide ta on ühe opositsionääriga väga tihedalt seotud.
Ei tea mis siis küll saama hakkab.

Anonymous said...

Keegi ei tee peaministri endist armukest praeks. Peaminister on aumees, ta kaitseb nii oma naist kui ka armukest. Aga ühte kampsunis märsiveeretajat ei pane keegi ministriks. Ja maleliidu järgmiseks presidendiks võiks modellist kiisu asemel panna mõne teise prominentse kaunitari. Sovivaimaks kandidaadiks oleks Jekaterina Šahmatova, kes esineb ka Kati Tootsi nime all. Keegi võiks talle käigud selgeks õpetada ja siis on Rahvaliidu ning Jaan Tootsi toetus garanteeritud.

Anonymous said...

Arvestades seda kui palju kultuuriministeerium raha jagab, nii otse kui fondide kaudu, siis vaevalt Reformierakond sellest ministeeriumist väga loobuda soovib.

Anonymous said...

Eesti Maleliit - ja juttu jätkub kauemaks.

Kaarel said...

noo usutavasti reformierakond hoiab küll kultuuriministri kohast kinni. aga vaevalt nad skandlaase Jänese sinna lasevad. nad peaksid selleks täiesti põrunud olema...

Anonymous said...

Võin kihla vedada, et Jänes ei jätka

Anonymous said...

Kui Jänes jääb ainsaks kes välja vahetatakse, siis ei muutu selles ministeeriumis just palju.

Anonymous said...

Vares istub kõrgel puu otsas ja suitsetab.Tuleb jänes, küsib vareselt: Mis teed?
Vares vastu: Suitsetan ja mitte sittagi ei tee.
Jänes vaatab, et ohhoo, see on ju väga lahe.
Küsib vareselt suitsu ja istub puu alla maha.
Veidi aja pärast jalutab mööda karu.
Uurib jäneselt: Mida sa pikk- kõrv siin teed?
Jänes vastab: Suitsetan ja mitte sittagi ei tee.
Karule idee meeldib, küsib jäneselt suitsu ja istub puu alla maha.
Istuvad rõõmsalt seal, suitsetavad ja mitte sittagi ei tee.
> Mõne aja pärast tuleb jahimees, vaatab- ohhoo, puu all karu ja jänes. Paneb püssi palge ja laseb ühe pauguga mõlemad maha.
Vares vaatab seda ülevalt oksa pealt ja muigab omaette: Selleks, et
suitsetada ja mitte sittagi teha, tuleb kõrgel kohal istuda!

Anonymous said...

Mida sellest loost õppida?

Marek Kolk said...

Vist seda, et see mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale.

Anonymous said...

Vares-vaak teeb muudkui kraaks-kraaks. Ta on tõmmanud palju mingit puru ja talle tundub, et keegi KS oma meeskonnaga tahab ise puu otsa. Hahhaa, varesel oidu vähe-vähe.

Anonymous said...

hea kui mõni oma metafooridest vähemalt ise aru saab ning neegrinaisel ja varesel vahet teeb, on vast veidi koolist midagi külge jäänud

Anonymous said...

neegrinaine ja vares on tegelikult täitsa paras paar, ühed mustad mõlemad.

Anonymous said...

Mõlemad näited elust enesest:D