Wednesday, February 23, 2011

Rae valla kiirturniiri juhend

PAUL KERESE 95. sünniaastale pühendatud
Rae valla Jüri kiirmaleturniir „Male on lahe!“


Juhend
I Eesmärk ja ülesanne

a) tunda rõõmu malemängust ja mäletada maailmamaletajat Paul Kerest;
b) pakkuda parimaid võistlemisvõimalusi;
c) võistlus kuulub Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud ja Eesti Male Toetusühingu poolt
korraldatud maleturniiride sarja, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2011/. Võistluse
korraldab Eesti Male Toetusühing, koostöös Rae Vallavalitsuse ja Jüri Gümnaasiumiga.

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 12. märtsil 2011. a. algusega kell 11.00 Rae vallas Jüris, Jüri
Gümnaasiumis, aadressil Laste 3, Jüri, Rae vald, Harjumaa. Autode tasuta parkimine Jüri
Gümnaasiumi ees asuvas parklas. Ühistransport: võistluspaiga läheduses asub Tuule
marsruuttaksode nr. 214 ja nr. 244 peatus, marsruuttaksod väljuvad Tallinnast Solarise
keskuse juurest (marsruuttaksode nr. 214 ja nr. 244 sõidugraafikud leiab
http://soiduplaan.tallinn.ee/?a=p.routes&transport_id=commercial_bus&t=xhtml&l=ee).

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja
malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 120 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab ja viib läbi Eesti Male Toetusühing, Jüri Gümnaasium ning Rae
Vallavalitsus.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale
mängijale partii lõpuni.
Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid
(nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii
kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik
üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt:

a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 11.00
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 13.30
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta,
lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.00 – 16.45
Võistluste lõpetamine 17.00

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...VI koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani
(vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1951 ja vanemad) rahaliste auhindadega.
Samuti autasustatakse kolme paremat noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga 1995
ja nooremad), kolme paremat Rae valla noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga
1995 ja nooremad), kolme paremat mängijat Rae vallast, kolme paremat mängijat reitinguga
kuni 2000, kolme paremat naist ja kolme paremat veterani esemeliste auhindadega ja/või
diplomitega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras (brutos) on minimaalselt järgmises
väärtuses: I koht 125EURi, II koht 110EURi, III koht 90EURi, IV koht 70EURi, V koht
55EURi,VI koht 50EURi, parim naismängija 50 EURi ja parim veteran 50 EURi.
Korraldaja peab meeles kiirturniiril osalejaid kolme loositava üllatusauhinnaga.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja
laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse
korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja
nooremad) või veterani (sünniaastaga 1951 ja vanemad) kohta ning see tasutakse
võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid ja
rahvusvahelised meistrid ning Rae valla võistlejad. Kui võistlustel osaleb perekond, kelle isa,
ema ja vähemalt 1 laps on kantud Eesti kiirmale reitingutabelisse, siis on kogu perele kokku
osavõtutasu 10.- EUR-i. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on
võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu
10.-EURi.
Osavõtumaksu eest on igale osalejale tagatud muu hulgas ka korralik koolilõuna koos
magustoiduga.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 11. märtsiks 2011. a. eelistatult e-mailile
malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt)
, teatades osaleja ees- ja
perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Eesti Male
Toetusühing.
Suitsetamine ei ole Jüri Gümnaasiumi esisel alal soovitatav.

12 comments:

Anonymous said...

Kui asjast õigesti aru saada, siis soovitatakse koolimaja taha suitsetama minna?

Anonymous said...

Asjast õigesti aru saades võib maja esisel alal suitsetajatega juhtuda igasugu asju... Ei ole soovitatav...

Anonymous said...

See, et koolimaja ees nikotiinisõltlased suitsu ei tee, on elementaarse kultuuri tunnus. Süstige enne omale kodus nikotiini või pange nikotiiniga plaastreid, kui muidu oma sõltuvust kontrolli all hoida ei suuda, aga ärge minge koolimaja ette oma sõltuvust propageerima ja maletajate mainet täis tegema. Maletajad peaksid nagu ühiskonna intelligentsema ja kultuursema osa hulka kuuluma. Suitetamine on aga põhjakihi harjumus, mille eesmärgiks on degeneratide raha ärakorjamine ja nende ühiskonna poolt ülalpeetava pensioniea lühendamine.

Anonymous said...

Eks see Sinu intelligentsus avaldub ka Sinu kommentaaris, eriti see osa kus sa nimetad täiesti legaalset tegevust ühiskonna põhjakihi harjumuseks. Muid "argumente" ei hakka isegi kommenteerima.

Oma kommetaariga ei taha ma küll õigustada koolimaja ees suitsetamist.

Anonymous said...

Kõik mis on legaalne, pole seepärast veel lugupeetav. Mõnes riigis on kanepi tarbimine kah legaalne, mõnes hullemategi droogide tarvitamine au- ja uhkuseasi. Mõnes allakäivas riigis on enda purjujoomine kah legaalne ja teatud ringkondades au- ning uhkuseasi. Aga see ei tähenda, et pildituks joomine peaks vähemdegenerantsete ühiskonna liikmete silmis lugupidamist äratama.
Suitsetajad elavad keskmiselt 9 aastat vähem, seega tuleb neile pensioni vähem maksta. Suitsetamine on levinud ennekõike madalama kultuuri- ja haridustasemega inimeste hulgas. Selle kohta on tehtud küllalt palju statistilisi uurimusi. See, et teatav osa maletajaist ei liigitu ühiskonna kõige targema ja kõige kultuursema osa hulka, on paraku kurb tõsiasi.

Ingmar said...

Infoks, suitsetamisest veel kordades ebatervislikum on mingite pisiasjade otsimine, mille peale näost lillaks minna ja kisama pista. Pension palun tagastada vastavalt südametunnistusele.

Anonymous said...

Maailm ei ole must-valge, suitsetajate seas on palju superinimesi.

Anonymous said...

enamasti õigustavad end nii suitsetajad

Anonymous said...

Jah, maailm on ebaõiglane: peab selliste pervertidega, nagu suitsetajad, ühe taeva all elama.

simo13 said...

Ühed põhjendavad suitsetamist sellega, et see on seaduslik, teised narkootikumide tarvitamist sellega, et see on keelatud.

Anonymous said...

EML kalenderplaani järgi peaks märtsi alguses Tallinnas toimuma rahvusvaheline Paul Kerese mälestusturniir. Eraldi juhendit selle võistluse kohta ei leia. Kas võistlus jääb ära või on edasi lükatud?

Anonymous said...

See võistlus olla juba ära toimunud, mõnedel andmetel võitis keegi KS.