Saturday, June 20, 2009

Gert Elmaste kommentaar kohtuotsuse kohta

Hiljuti ilmus Vaadeldajas artikkel EML ja Viljandi Maleseltsi vahelisest kohtuotsusest.

Allpool on Gert Elmaste kommentaar antud kohtuotsuse kohta:

Kuidas esitada aruannet raha kohta, mis ei ole laekunud?

Viljandi Maleselts peab vajalikuks siinkohal selgitada tekkinud olukorda.

2008. aastal suutis Eesti Maleliit esmakordselt peale korduvaid nõudmisi sõlmida meie klubiga noortespordi rahade kasutamise osas kirjaliku lepingu, mis sätestas endas eelkõige summat ja osapoolte kohustusi. Varasematel aastatel on lepingud sõlmitud Hendrik Olde väitel suusõnaliselt. Meie klubis olla toona suusõnaliseks lepingupartneriks olnud Jüri Sammul, kellelga tänasel päeval me kahjuks lepete sisu täpsustada ei saa. Küll tahaksime teada, kas mõnel klubil on olemas noortespordi rahastamise lepinguid (kasvõi suusõnalisi J) EML-ga enne aastat 2008? Kas tõesti sai juhatuse esimees sõlmida neid omatahtsi suuliselt ja kellega iganes?

Rõõmustasin VMS juhatuse liikmena tohutult 2008. aasta kevadel EML tehtud töö üle ja kirjutasin lepingule (ca 15 000 EEK) alla sellega suhteliselt pealiskaudse tutvumise järel. Takkajärgi tarkuseks on see, et kes lepingu teksti koostab see pärast naerab. VMS-le võidi lepingu järgi rakendada leppetrahvi (5000 EEK) näiteks aruande esitamata jätmise korral. Küll aga polnud lepingus sanktsioone EML-le kasvõi vahendite mittelaekumise korral.

Tänasel päeval nõutakse meilt tagasi kogu raha koos leppetrahvide ja muude kuludega.

Võin käe südamele pannes ja huvilistele pangaväljavõtet näidates öelda, et EML ei suutnud klubiga sõlmitud lepingut 2008. aastal täita, jättes kandmata olulise osa ettenähtud vahenditest lepingus lubatud tähtajaks.

Nimetatud vahendite kandmata jätmine EML poolt klubile 2008. aasta sügisel tekitas meie tegevusse noortega tõsiseid takistusi. Klubi sai otselt kahju plaanijärgsete ürituste mittetoimumise kaudu (ka materiaalset kahju). Püüdsime mõistvalt lükata oma tegevused aastasse 2009 ja oodata ära EML-lt laekuvad vahendid, kuid tänaseks on arusaadavalt olukord muutunud ja isiklikult olen järeldusele jõudnud, et maleliit ei taha mõistvast suhtumisest miskit kuulda.

Küll aga kasutati see osa rahast, mis meile õigeaegselt laekus sihipäraselt. Ilmselt nii mõnedki Vaadeldaja lugejad võistlesid nt Viljandimaal toimunud noorteturniiridel.

Olukord läks teravaks peale vaadeldaja kommentaarides kajastatud nn jaanuarikuiseid läbirääkimisi, millel osalesid EML poolt Hendrik Olde, Marko Siil ja Priit Leito. Klubide poolt Kaido Külaots, Anto Kasak ja Gert Elmaste. Mõlema poole nõusolekul oli koosoleku juhiks ja protokollijaks hr Ants Prii. Sellel koosolekul seati nii mõnedki tähtajad teatud tegevusteks erinevatele osapooltele. Klubide esindajad suutsid leppest kinni pidada aga maleliidu poolt ei ole isegi koosolekul osalejatele tulnud mingisugust selgitust, miks on tähtaegadest möödas juba mitmed kuud ja kõik lepped endiselt täitmata.

Olen heas usus pöördunud ka koosoleku juhataja protokollija poole, et ta aitaks tekkinud olukorda lahendada kuid abi pole sellestki. Näiteks hävis kummalisel kombel koosoleku salvestis diktofonile.

Ühesõnaga maleliidu poolne tahe maleelu ühiseks parandamiseks oli ainult sõnakõlks.

Sellest tulenevalt leidsin VMS juhatuse liikmena, et pole teist väljapääsu kui pöörduda kohtu poole detsembrikuise koosolekufarsiga. Selle teema juures lisan maletajatele teadmiseks et maleliit ei suutnud selle koosoleku protokolli vormistada väga pikka aega ja kuna vaatamata meie klubi kirjalikele nõudmistele seda ikkagi ei esitatud pöördusime enne vaidlustamistähtaja möödumist kohtukulli poole. Pärast seda ilmus imeväel kodulehele ka koosoleku protokoll. Küll on tänaseni jäänud saladuseks koosolekul osalejate nimekirjad ja volitused.

Kohus jättis VMS kaebuse läbi vaatamata, seetõttu, et Gert Elmaste ei väljendanud üldkoosolekul protesti seda selgesõnaliselt öeldes. Küll aga ei andud kohus sellele loole sisulist hinnagut ja ka nimetatud kohtuotsus ei ole tänaseks päevaks jõustunud.

Tahan veel malesõprade ja teiste klubide tähelepanu juhtida mõnele huvitavale faktile:

  1. Olen vestelnud päris mitme klubiga, kes samamoodi kui VMS kasutas 2008. aastal noortespordi toetust, kuid ei ole tänase päevani pidanud esitama probleeme tekitanud aruannet.
  2. Rääkisin mõned päevad tagasi ka mõne EML juhatuse liikmega, kes ei teadnud neist kohtuvaidlustest ja muust taolisest veel mitte midagi.

    Tekkinud olukord tundub olevat ühe-kahe mehe isiklik viha ja soov iga hinna eest ainuisikuliselt Eesti male AO-d olla.

Olen isiklikult seisukohal, et praeguse juhatuse esimehega sõidab malevanker peagi lõplikult kraavi.

Seniks aga soovin liidule ja malesõpradele jõudu tõenäoliselt jätkuvateks vaidlusteks ja aruteludeks nii Vaadeldajas kui kohtus.

Isiklikult ma nii madalale ei lasku, et pommitaksin anonüümkirjadega asjasse mittepuutuvaid isikuid ja asutusi, ka Vaadeldajasse julgen ma alati oma nime alla panna. Pärast maksekäsu väljastamist, mis oli kättesaadav ainult kohtule ja EML-le (VMS –ni polnud see veel jõudnud), juhtus kummaline intsident. Nimelt oli nimetatud dokument saadetud anonüümse meilina VMS-i juhatuse liikme tööandjale ja pressile. Mina ei oska kahtlustada, kes selle saata võis aga eks saatja tea seda ise.

Kokkuvõtteks.

Miks oleme jõudnud nii kaugele, et Viljandi Maleselts peaks praeguse seisuga 2008. aasta noortespordi raha tagastama ja maleliit selle kohe Kultuuriministeeriumile tagasi kandma?

VMS julgeb tunnistada oma vigu. Jäime hiljaks õigeaegse vastulause esitamisega kohtule. Soovime, et ka maleliit suudaks kasvõi korra oma vigu avalikult tunnistada ja ei tegeleks ainult õigustuste otsimisega.

Ärge arvake, et hetkeolukord on lõplik.

Mida maleliit selle käiguga võitis? Kindlasti halvas see mõneks ajaks Viljandi Maleseltsi tegevuse ja ilmselt peame tegema ajutiselt olulisi korrektiive oma tegemistes.

Hääd soovides

vabatahtlik (mittepalgaline) maleaktivist

Gert Elmaste


91 comments:

Marek said...

Jutt kõik ilus, Gert ... aga miks see kohtus vett ei pidanud?

Oma eelmises kommentaaris ütlesid, et VMS juhatus võttis vastu sellise otsuse ... nuh, kui võttis siis võttis, aga see viis tänasel päeval oleva olukorrani... ja ma ei näe, et see VMS-ile jube palju kasu tooks (kas strateegiliselt olete ikka õigel teel ?)

Anonymous said...

Kulla Gert. Moodusta parem juhatus, kutsu koosolek kokku, saavuta enamuse poolehoid ja juhi Eesti malet.

Vastasel juhul ole ometi vait. Tõesti paha hakkab.

Anonymous said...

Inimesed, lugege teksti. Minu arvates ausad, konkreetsed põhjendused. Miks see kohtus vett ei pidanud? Nagu sa lugesid, öeldi, et VMS jäi hiljaks õigeaegse vastulause esitamisega. Ehk sisuliselt teatakse ainult nõudjapoolset nägemust antud olukorrale.
Mulle hakkab üha enam ja enam selgeks saama, et olenemata olukorrast ei suuda mõned teist neutraalselt olukorda käsitleda.
Gerdi eest ütlen, et raśke on olla vait, kui sinu klubi vahendeid valimata püütakse maatasa teha.

Marek said...

"Nagu sa lugesid, öeldi, et VMS jäi hiljaks õigeaegse vastulause esitamisega."

Mind see murelikuks teebki ... GE PÕHIARGUMENT on dokumendid, täpsus ja tähtajad ... minu meelest on siin pada sõimab katelt juhtum (ma väga loodan et mitte), vähemalt see paistab sedasi. Nii palju kui ma ka GE austan, siis ma ei saa aru, miks ise ei suudeta samu asju täita, mida teiselt poolelt nõutakse (ma olen 100% nõus, paljud nendest argumentidest on õiged ja inimlikult arusaadavad) ... kas ei peaks siis veidi madalamalt lendama ?

rullik said...

Marekil tundub õigus olevat: kõige suuremad maleliidu kritiseerijad ei suuda ise oma paberimajandust korras hoida.

Nii ka selle Tartu ülikooli maleklubiga. Klubi praktiliselt varjusurmas: nagu siin varem kirjutatud siis nad pole mittetulundusühistute registrile ühtegi aruannet peale asutamist esitanud (mida KS kahjuks ei tahtnud kommenteerida). Aga kui on tarvis maleliidule ära teha, siis aetakse klubile eluvaim korraks jälle sisse.

Samas ei saa ka maleliidust aru. Kui teisi ümarlaua kokkuleppeid võib tõlgendada nii ja naa, siis aruannete mitte esitamist ei saa kuidagi õigustada. Kui Olde ei taha poolikuid aruandeid avalikkusele esitada, siis peaks ta ilmselt kõik tegema et need audiitori juures kiiremini kinnitatud saaks ja pärast ka avalikustud saaks. Nüüd aga jällegi oodatakse ametliku avalikustamise tähtajani.

Ants said...

Ümarlaua salvestised ei kadunud kummalisel kombel, neid lihtsalt ei olnudki. Kasutasin laenatud diktofoni ja ei taibanud akut üle kontrollida. Minu viga! Vabandan! Mõlemat osapoolt sai sellest teavitatud.
Samas oli diktofoni olemasolu koosolekule distsiplineeriv. Üleliigseid emotsioone ei tekkinud ning kõik said oma mõtted rahulikult ära rääkida. Julgen soovitada diktofoni kasutamist EML üldkoosolekul.
Mõnda aega tagasi küsisin Vaadeldaja kaudu viljandlaste arvamust nende praeguse maleelu kohta.
Austatud Jüri Sammuli lahkumisega on asjalood muutunud. Öeldakse, asendamatuid ei ole, kuid mõnikord jäävad asjad siiski pikaks ajaks kiratsema. Kindlasti saadakse sellest üle.
Tegelikult on VMK hea näide, et kui tahetakse midagi muuta, siis peab olema valmisolek asja vähemalt samal tasemel jätkama. Paberliku asjaajamise vajakajäämised näitavad aga sellise valmisoleku puudumist.
Ümarlauakoosoleku toimumise järgselt olen täheldanud siiski paari nihet, esiteks, EML-st on hakanud rohkem teavet tulema ja teiseks, nagu üks kommentaator märkis, Olde ei karjugi enam. Abiks seegi.

Anonymous said...

Marek, ma põhjendasin Sinu esimeses kommentaaris öeldut lauset "Jutt kõik ilus, Gert ... aga miks see kohtus vett ei pidanud?" ,öeldes, et kohus meie arvamust ei ole kuulnud, seega Sinu lause ei ole sisuliselt õige ja seda ma väita tahtsingi. See, et VMS hilines vastuse andmisega on omaette teema, aga seda viga ka Gert tunnistas.

Malehuviline said...

Huvitav on jälgida, kuidas alaliidu probleemidelt tähelepanu kõrvale juhtimiseks on asutud ründama alaliitu kritiseerida julenud maleklubisid.
Samas on alaliidu probleemid jätkuvad: majandusaasta aruannet ei suudeta vist ka sel aastal õigeaegselt esitada (nii on see olnud ka viimastel aastatel); majandusseis on jätkuvalt paha - sellest annab tunnistust näiteks Vaadeldajaski korduvalt esile toodud võlgnevus maksuametile http://firmaparing.krediidiinfo.ee/, millesarnast normaalselt toimivad ettevõtted ja asutused endile üldjuhul ei luba, sest selline võlgnevus on üsna halb signaal partneritele; alaliidu poolne asjaajamine on paljuski sügavalt puudulik - näiteks kasvõi nendesamade noorterahade ja -lepingutega seonduv; alaliidu tegevjuht suudab minna üha enamatega konflikti jne. On see normaalne?
Gert on tubli vabatahtlik (mittepalgaline) maleaktivist, tema sõnades ja selgitustes pole küll põhjust kahelda.

rullik said...

Kusagil on klassikud öelnud, et tõstku see kivi, kes on ilma süüta.
See aga ei näi kehtivat male klubide kohta. EML-i ründavad just need kõige rohkem, kes pole ise oma asjaajamist suutnud korras hoida. See aga muidugi ei õigusta mitte kuidagi EML-i tegemata jätmisi, ka aruannnete osas.

Aga oleks palju korrektsem, kui ründajad ka oma asjaajamised korras hoiaksid, et ei juhtuks selliseid apsakaid, nagu VMS-il, sest see võtab palju ära ka Olde kukutajate tõsiselt võetavusest.

Anonymous said...

Huvitav, Ants, kellele on hakanud rohkem teavet tulema? Sinu juhitud ümarlaual osalejad kahjuks ei tea hetkeseisust midagi. Teave olulisest tuleb ikka nagu tavaliselt - olematult!!

Ants said...

Ründamise kohta saab tuua elulise näite.
Ületage teel kiirust ja jääge liikluspolitseile vahele. Nüüd on võimalik kaks käitumismalli. Esimesel juhul jääte rahulikuks ja tunnistate "pattu" ning politseinik võib vaadata asjale läbi sõrmede, saate kergema karistuse. Samas rikub ju liikluspolitseinik ise korda ja võib selle eest omakorda karistuse teenida.
Teise võimaliku variandina võiksite politseiniku läbi sõimata. Nüüd teeb liikluspolitseinik oma tööd kohusetruult ning enamgi veel. Kogemuse kinnistumiseks võiks teist varianti proovida veel mitu korda :D.
Esimesel juhul võib vastastikune lugupidamine säilida, teisel juhul tekib viha- ja vaen ning soov "ära panna".

Anonymous said...

Mismoodi asjad nende noortespordi rahade kasutamise lepingutega siis üldse on? Kui paljude klubidega on alaliidul selline leping üldse sõlmitud? Kas kõikidelt klubidelt nõutakse aruandeid rahade kasutamise kohta, vajadusel kohtu kaudu? Kas ka varasematel aastatel on selliseid lepinguid sõlmitud? Kas sel aastal on vastavad lepingud klubidega juba sõlmitud? Kas raha kantakse klubidele üle vastavalt lepingule õigeaegselt või on selline Gerdi poolt kirjeldatud ülekannete nihkumine hilisemasse perioodi, lausa teise kalendriaastasse, tavapärane? Kas alaliidul on olemas mingi süsteem või alus nende rahade eraldamisel, mis on kõikidele klubidele ühesuguselt rakendatav või käib see jagamine kellegi suva järgi?

Ants said...

Mina saan Vaadeldaja küsimuste-vastuste kaudu küll tunduvalt rohkem infot kätte kui eelmisel aastal.

Anonymous said...

Ants, kas on see normaalne, et Sinu poolt nimetatud info liikumine käib läbi Vaadeldaja maleblogi ja mitte läbi ametlike kanalite nii nagu see käima peaks? Ja see info hakkab liikuma alles suure kisa peale, samas kui võiks olla juba eelnevalt ametlike kanalite kaudu kättesaadav.

Anonymous said...

Minu arvates positiivne, et Gert julgeb tunnistada oma viga. Hoolimata sellest, et Olde töölismesilased, eesotsas Siili ja Kolgiga, materdama hakkavad. Mäletate juhtu mil Olde tunnistas, et tegi midagi valesti?
Ah unustasin, tema ei eksi... Kõik teised on süüdi.

Anonymous said...

"Pärast maksekäsu väljastamist, mis oli kättesaadav ainult kohtule ja EML-le (VMS –ni polnud see veel jõudnud), juhtus kummaline intsident. Nimelt oli nimetatud dokument saadetud anonüümse meilina VMS-i juhatuse liikme tööandjale ja pressile. Mina ei oska kahtlustada, kes selle saata võis aga eks saatja tea seda ise."

Ohissand, kes küll nii madalat mängu mängib?

Ants said...

Mina, kes olen ka ainult entusiast ja toetaja, tahan samuti infot. Nii on palju teisigi malehuvilisi. Eelmisel aastal tuli laia ringi info ainult Vaatleja kaudu. Siis oli minugi seisukoht, mis toimub?
Sel aastal kuulen ja näen juba mõlemaid pooli. Loomulikult võiks- ja peaks ametlik info liikuma läbi EML infoportaali, kuid praegunegi infovahetus on samm edasi. Positiivse tähelepanekuna märgin, et on hakatud julgemalt oma nime all esinema ning diskusioonid on läinud palju viisakamaks.
Muutumine on aeganõudev tegevus. Jõgevalgi saan hurjutada, miks üks- või teine tänav on auklik, kuid korraga ei jõua. Tehtud saavad, kuid aeg-aeg! Nii ka EML-s

Anonymous said...

Eesti Maleliidu koduleheküljel olev Dokumentide nimekiri on viimasel ajal hoogsalt täienenud. Marek, seal võiksid ka dokumentidel juures olla kuupäevad, millal vastav info on koduleheküljele üles riputatud.

Anonymous said...

Hea Gert,
Sa oled mittepalgaline maleaktivist (nagu Sa end ise nimetad). Aga Sa oled poliitik ning olles ühe erakonna Viljandi piirkonna arendusjuht, on poliitika Sinu palgaline töö. Poliitiku kõige olulisemaks töövahendiks on sõnaseadmise oskus ja infokanalid. Meedia on see koht, kus poliitik teeb end kuuldavaks, esitab oma seisukohti, peab valimisvõitlust , tümitab konkurente ja muudkui räägib ja kirjutab, räägib ja kirjutab, räägib ja kirjutab … Kusjuures pahatihti ei ole oluline, kas räägitu on ka tõde. Peamine on esimesena välja öelda oma „tõde” ja seejuures tümitada konkurenti. See jääb esimesena kõlama.
Nii on ka praegu Vaadeldajas Sinu poolt kirjutatud repliikidega. Sa avaldad oma seisukohti ja pahatihti jätad teadlikult tõe rääkimata (näiteks Sinu repliik: …” Et seda eufooriat pisut maha võtta panen siia üles Viljandi Maleseltsi kirja EML-le aprilli kuust, millele loomulikult ei tulnud mingit vastust.”… või järjekindel väide, et tookordsel ümarlaual olid Sina kohal KLUBIDE ESINDAJANA), sest see Sulle ei sobi. Avalda siis palun minu vastus Sinu tookordsele kirjale!
Sa teed poliitikuna oma tööd hästi, kuid Sa unustad vahel ära, et males ei saa käituda ainult poliitikuna. Kusjuures ka poliitikud tümitavad avalikult teineteist, kuid seda ei võeta enamasti isikliku solvumisena ja koostööd tehakse ikkagi, sest edasi on vaja liikuda. Sina oled aga välistanud juba algusest peale igasuguse koostöö. Sinu koostöö maleliiduga on olnud enamasti sellel tasemel, et Sina küsid ja EML peab vastama. Kui maleliit midagi vastu küsib, siis on tulemus ka praegu siin näha. Sisulist koostööd ei ole Sa ju soovinud teha, järelikult on Sul ka poliitikuna küllalt arenguruumi. Aga just sisulist koostööd tegime me eelmise klubi juhiga, kui Viljandis toimusid peaaegu igal aastal Eesti noorte MV-d ja mitmed teised maleüritused. Kui nüüd maleliit tegi tõesti esimese vastukäigu, siis oleme me kohe jälle kõiges süüdi. Ja jutt kommides ei käi enamasti asjast, vaid iga teema juures hatakatse rääkima, et maleliit oli kunagi nii ja naa ning tegelikult on hoopis maleliit üdini halb ja Olde valab oma viha välja.
Ma rääkisin Sulle juba 2007.aastal, kui te hakkasite eelmist klubi juhti „välja sööma”, et sõbrad, teil on varjusurmas oma klubi „CC Fellin”, millega te püüdsite kunagi Viljandis konkureerida ja mis miinustes lõpetas oma tegevuse. Alustage uuesti ja ärge püüdke lõhkuda J.Sammuli ülesehitatud klubi. Läks aga teisiti ja kahjuks tundub olema tulemus sama, mis teie eelmise klubiga. Selles ei ole süüdi maleliit ja kohtuvaidlus, millest käib jutt. Selle põhjus on pädevate inimeste puudumine ja vastandumine üksteisele.

Anonymous said...

Mina ei ole poliitik ning me oleme alati püüdnud hoida malet poliitiliste tõmbetuulte ja võitluste käest. Meie eesmärk on olnud teha tööd ja me oleme püüdnud teha seda võimalikult hästi. Ma julgen Sulle ka täna kinnitada, et Eesti males on positiivset kordades rohkem kui negatiivset. Aga negatiivset püütakse igal hetkel välja tuua ja seda võimendatakse oluliselt.
Kahjuks lasksime me liiga kaua maleliitu paljuski põhjendamatult tümitada. Me oleksime pidanud juba ammu hakkama avalikult suhtlema ja esitama omapoolseid seisukohti. Te harjusite sellega ära, et maleliidu ja Olde vastu võib teha ja öelda kõike ning maleliit (mina) sellele ei reageeri. Minu viga, et ei pidanud seda alaliidu juhina oluliseks. Juba aastaid tagasi öeldi mulle, et iga poliitik oleks minu asemel sellise laimu eest nii mõnegi sõimleja kohtusse andnud.
Ma helistasin Sulle pärast seda kohtuotsust 11.juunil ja me rääkisime täpselt tund ja seitseteist minutit. Gert, minu sõnum oli ja on (mida ütlesin mitu korda) – liigume edasi, sest selline tegevus ei tee head ei klubile, maleliidule ega ka male mainele.
Ka siin ühes eelnevas repliigis pakkusin, et mida annaks teha veel I.Raua mälestusturniiri korraldamiseks, et see traditsioon saaks jätkuda. Kui Sa ise ei jaksa seda turniiri korraldada, siis kaasa endale abilisi või delegeeri see inimestele, kes jaksavad ja tahavad.
Noortemale arendamisega konkreetselt Viljandis on suuremad raskused, sest te keegi ei ole soovinud teha endale vastavat kvalifikatsiooni. Kuid kusagilt tuleb püüda alustada uuesti ja ega EML juhatuse väljavahetamine ei lahenda praegust olukorda Viljandi Maleseltsis (küll leitakse siis uus „vaenlane”). Vanem generatsioon ju tegelikult maletab edasi, kuid nad kolisid Viljandi MS-i „tiiva alt” Suure-Jaani, sest seal on tegevus väga aktiivne.
Ma ei saa hakata igale Sinu või Sinu kaasvõitleja anonüümsele süüdistusele reageerima ja tõestama, et mul ei ole „saba ega sarvi”. Ja vaatamata minu vastustele käib see joru kommides ikka edasi.
Otsime ühisosa, et edasi liikuda, sest teineteisele vastandamine ei ole suund tulevikku!
Parimat ja soovi edasi liikuda, H.Olde

P.S. Kinnitan ka täna, et ei mina, Marko ega keegi teine maleliidust ei saatnud seda kohtuotsust Sinu tööandjale. Mina uurisin välja kes see inimene oli, kes pidas oluliseks teavitada ka Sinu erakonda sellest probleemist. Ja ta kinnitas, et ei saatnud seda anonüümselt aadressilt, vaid oma ametlikult meililt.

silver said...

Teatavasti on Pärnu Maakohus I astme kohus ning selle otsust on võimalik edasi kaevata ringkonnakohtusse. Kui kohtuotsuses jäeti arvestamata tähtsaid asjaolusid, siis on võimalik see veel edasi kaevata.

Ants said...

Kas see malele midagi annab?

Anonymous said...

Hea Hendrik ja teised arutelul osalejad. Mul on sügavalt kahju kuulata Sinu võhiklikku juttu sellest kuidas Viljandi Maleseltsis on täielikult hääbunud ja peale JS surma ei toimu siin midagi. Vastupidiselt sinu väitele on Viljandimaa olnud ka peale Jüri lahkumist maakond, kus toimub aasta jooksul kõige rohkem turniire (ei hakkaks võrdlema Tallinna-Tartuga aga üldiselt). Mul on siiralt kahju, et Eesti Maleliidu juhatuse esimees on valmis tegema kõik, et klubisid mustata ja maleelu pärssida. Ma ei kujuta kunagi ette mingi alaliidu juhti, kes tunneb heameelt teiste raskustest. Selle näiteks võin tuua, et oled mulle mitu korda võidurõõmasalt öelnud (viimati 3 päeva tagasi telefonis) a la et KK Malekool on pankrotis. Lisaks pidev isikute halvustamine stiilis kes joob ja kes ei loe maleraamatuid. Minu arvates on see lapsik.
Viljandi Maleselts on jätkuvalt nõus tegema koostööd maleelu parandamise nimel maakonnas ja kogu Eestis kõigiga. Väide, et meie tahame ainult võimule ja pärssida EML tegevust möggga.
Olen nõus juba täna tööd tegema. Näiteks arutama tippmaletaja termini, 2009 aasta tegevuste või Raua turniiri teemadel.
Sulle üks hea soovitus: Ära muutu raskes olukorras isiklikuks!!! Kui Viljandi Maleseltsile on esitatud nõue siis ei tähenda see seda, et nõue esitatud GE vastu jne.
Samuti sinu vastustest Vaadeldajas ja telefonivestluses oled rõhutanud, et mina olen takistanud EML vahendite saamist ja mõjutanud rahastajad. Ära ela luuludes, ma ei ole jumal, kes saaks mingisugust komisjoni oma otsuse tegemisel sundida.
rohkem mõistmist
Gert

Anonymous said...

Viiratsi
S-Jaani
Võhma S-Jaani
S-Jaani
Viljandi
S-Jaani
S-Jaani
Karksi
Viljandi
S-Jaani
jne.
võõrad suled

Anonymous said...

Elmaste, Sander ja Co. Võin teile kinnitada, et olete mõjutanud võimalikke toetajaid nii, et nende käest ei saa male enam midagi. Inimesed ei ole huvitatud siduma ennast konfliktipesaga.

Ei hakka nimesid nimetama, sest ei ole huvitatud osalema selles jaburas kemplemise oma nime all, kuid teadke, et nii see on.

Anonymous said...

Hea stiil see ei ole oma ala inimesi halvustada ja taga rääkida. Täna räägin sinule temast, homme temale sinust ja nii see käib...

Anonymous said...

Tõelise poliitiku möggga. Valige mind ja kohe on kõik nii nagu peab. Käige minu sõnade mitte tegude järgi.

Marek said...

Teema kisub veits kiiva ...

Ise ma kirjutan ka teisel teemal :

1) 2009 Eesti noorte MV-tel [K8-K18] null Viljandi MS esindajat. Vanimas klassis Eesti juunioride MV-tel ainukesena Tuuli Vahtra (kelle ülestöötamine toimus aastaid tagasi). Viimati noorte klubidel osaleti 2006, 2005.

2) Eesti maleklubide MV-tel Viljandi nimi puudub. See on fakt, mis jääb ajaloo annaalidesse. Jah, osalemine ei ole kohustuslik ja ilmselt pärast tiitlivõistlust kadus motivatsioon ka ära. Üksikuna see teema ei vääri küünlaid, kuid tervikpildis omandab teise näo. Viljandi kaitseks võib tuua finalistid Eesti meeste ja naiste MV-tel.

3) Viljandi maakonna meistrite koha pealt maleliidu arhiivis [kuhu info saatmine on VABATAHLIK, toonitan, et keegi valesti ei mõistaks] algab tühjus aastast 2005 [siin 2006 puudujäägid võivad olla minu viga, sest 2006 jäi mul pisteliselt täitmata]. Viljandi enda maleaktivistid ei ole samuti maakonna tabeleid mulle eriti saatnud [jällegi, see ei ole kohustus, kuid nii see on], peamiselt tulevad asjad Suure-Jaani kandist. Reitingud on eraldi teema, kuid maakonna pikamale meistrivõistlused võiks olla ju nähtaval [on maakondi, kus see valdkond on Viljandist kümneid kordi aktiivsem nagu nt Ida-Virumaa, kus muide GE toimub rohkem turniire kui Viljandimaal]. Seega Viljandi enda male ei ole nähtav, vähemalt mitte maleliidu lehel, aga seega ka Eestis üldiselt [pealegi pole see teema eriti seotud maleliidu juhtkonnaga, niigi aeg-ajalt tuleb küsimusi teemal, kas sellist asja on vaja ? seni kuni Eestil endal maleportaal puudub, peab ilmselt maleliit selle koha kuidagi täitma, aga maleliidu kohus see otseselt minu meelest ei ole].

4) IR turniir ... lipulaev põhja lastud, nagu võib vist tõdeda. Viljandimaa elanikuna vast võin siin olla kriitiline. Samas, mina ei poolda kiirustades üle põlve tegemist ja minu poolest on parem jätta aasta vahele ja teha järgmine kord korralikult.

Oli see nüüd tümitamine ... või näeb VMS, et on valdkondi, mida parandada. Minu vastus oli ajendatud kellelegi anonüümsele, kes fakte tahtis ... mingeid järeldusi ma ei paku ja see ei olnud mina, kes arvas, et Viljandis midagi ei toimu v seal kõik põhjas on. positiivsena kasvõi BEKO hundikäpa turniir.

Anonymous said...

Vastuseks Marekile, et loomulikult ei saa võrrelda ka Ida-Virumaad Viljandiga - lihtsalt suuruse vahe juba. Et meil ei ole piisaval hulgal noori maletajaid on muidugi tõde. Meil lihtsalt puuduvad treenerid ja pole inimesi kes sellega tahaks või saaks tegeleda. Viljandimaa noortemale ei saa kunagi sellist kandepinda kui oli Heldur Valgmäe aegadel.
Küll tahan öelda eelpool kommenteerijatele, et vaadake arhiivi ja näete millised turniirid on viljandimaal toimunud. See Suure-Jaani jutt on suuresti üks mull, mis on eraldi teema. On väga tervitatav, et grupp aktiviste korraldab oma vallas võistlusi. Samas ei ole tahtnud või julgenud keegi neist osa võtta maakondlikest võistlustest.
Nii Karksi, Viiratsi kui Pilistvere turniirid on alati korraldatud koostöös Viljandi Maleseltsiga. Lisaks Jõudi noorte ja täiskasvanute meistrivõistlused ja kõik muu.
Ilmselt lähipäevil saadab Eesti Maleliit kõigile klubidele kutse üldkoosolekule, kus peaksime kinnitama majandusaasta aruande. Võib-olla saab sellel koosolekul ka muid teemasid arutada. Aga noh ega ma kindel pole, kas see asi ikka õigeaegselt toimuma saab.
Gert

Anonymous said...

Ja veel Marekile. Kui väidad, et turniirid tehtud nö üle-jala
siis on sul pisut õigus. Paraku meie korraldajad on kõik vabatahtlikud ja see ei ole meie põhitöö, millega pidevalt tegeleda. Nii ei saa ka võrrelda eie raamatupidamist EML omaga, kus peetakse palgal raamatupidajat (vaatamata sellele ei suudeta majandusaasta aruannet õigeaegselt kokku saada).
Mina ise arvan, et Viljandi turniirid ei ole vaatamata kõigele olnud kehvemad kui mistahes muud võistlused Eestis, mille korraldajate hulgas on olnud palgalisi tegelasi. Vähemalt ei ole minuni jõudnud küll mingeid kaebusi mängijatelt. Vastupidi, on tuldud tänama ja soovitud ka tulevikus osaleda.

Marek said...

GE, ma lihtsalt mainisin Ida-Virumaad seoses sinu ühe eelmise väitega :D Ja ega ma arvagi, et Viljandis noorte hulgas selline tõus (või kasvõi kümnendik sellest) võimalik on, aga ... nullist edasi on kuhu püüelda. Siia lisandub kasvõi noorte EMV-te korraldamine Viljandis, mis ka aeg-ajalt on ikka toimunud. Turniiride väärikuse osas on sul õigus, see on hea, aga ... IR ? Mis puutub SJ-i, siis milleks ronida linna, kui kohapeal saab malet tampida nii et tolmab, pealegi te seal linnas olete liiga tugevaks läinud, pole huvitav teiega mängida (mina ka ei julge Tartust sinna tulla :D seoses sellega puudub mul ka adekvaatne pilt traditsiooniliste maakonna ürituste suhtes). Kas seda "mulli" ja Viljandit kuidagi positiivselt ühendada ei saa ? Siiski, natukene häirib see sinu mulli väljend ... kui maakonnas toimub mingis asulas meistrivõistlused pikas males, kus osaleb 16 osalejat ja kiirmale MV-l 20 (kusjuures mängitakse kaks ringi) ... maksa kinni v tee järele. Et sul tuju natukene parem oleks, siis Tartus on kohalike sündmuste peale ka vähe huvilisi olnud sel aastal. (Paljud mõtted siin olid tegelt suunatud VMS juhatusele).

Marek said...

"Ja veel Marekile. Kui väidad, et turniirid tehtud nö üle-jala
siis on sul pisut õigus."

Kus kohas ma midagi sellist väidan ? Minu lause vast on ikka teise asja kohta.

Anonymous said...

Julgen ausalt öelda, et Viljandi maleelus on jäänud toimumata üks Viljandi tavamale (pika ajakontrolliga) male meistrivõistlused, seda ajal mil Jüri Sammul oli veel VMS eesotsas. Respekteerides Jüri tehtut ei hakka ma diskuteerima teemal, miks see nii juhtus.
Ma ei ole absoluutselt nõus inimestega, kes väidavad, et Viljandi maleelu on põhja lastud. Kõik turniirid, mis on plaaniliselt olnud ees, on toimunud. Siiras austus Gerdi vastu, kelle panus turniiride toimumisse on olnud märkimisväärne.
Nii mõneski kommentaaris on toodud välja ühe Viljandi valla maleline aktiivsus, millest ma loen välja nagu see ületaks Viljandis tehtut. See on minu arvates väga tervitatav, et ühes vallas on maletajaid väga palju ja huvi male vastu on väga suur, aga ma ei saa mitte mingil juhul nõustuda inimestega, kes väidavad, et Viljandi maleelu on selle tõttu kattanud.
Vajadusel võin ma välja tuua kõik turniirid, mis on toimunud viimase kahe aasta jooksul, mis kajastavad Viljandi male tegevust.
Marek, ma olen Sinuga selles nõus, et tõesti pole kõik andmed kajastatud maleliidu maakonna lehel, aga ma olen nõus andma oma panuse sellele igal juhul, kui ma leian selleks aja. Siinkohal julgen küsida, kui paljud maakonnad saadavad AKTIIVSELT informatsiooni toimunud ürituste kohta?
Ja veel lisaks kommentaatorile, kes tembeldab Gerti poliitikuks, võiks öelda, et sellised liivakasti mängud jätku tõesti olemata, sest selline jutt pole tõsiselt võetav.
Kui H.Olde väidab, et ta tegi kindlaks isiku,kes söendas jagada informatsiooni antud kohtuotsuse kohta Gerdi tööandjale ja ajakirjandusele, siis palun avalikuta see isik, sest selline käitumine pole aktsepteeritav ja eetiline.

Siim Kanep

Marek said...

Siim, nendeks on Ida-Virumaa (enamasti Narva ja Kohtla-Järve), Pärnumaa, Harjumaa, Saaremaa, Läänemaa (aastal 2009 on aktiivsus veidi vaibinud), Tartumaa (siinkohal täname PN, Tartu enda võistlused on tingitud minu juuresolekust), eraldi peaks mainima Tallinna (aga seal jaguneb asi mitme erineva klubi vahel). Teised maakonnad on siinkohal tagasihoidlikumad, Viljandi v.a. SJ siiski kohalike sündmuste juures viimaste hulgas (kuid samas toimub Viljandis päris mitu vabariiklikku üritust). Pole vastust saanud IR kohta ? (ma siin muutun veidi tüütuks, vabandust ... aga seni kuni mul veel püsiühendus on, kommin siin aktiivsemalt).

Anonymous said...

Asjaolu, kui Viljandis jääb üks aasta Raua turniir vahele ei tähenda veel, et turniir kohe põhja on lastud. Pikkade traditsioonidega turniir loomulikult, aga ka näiteks 1985. a jäi turniir korraldamata (http://www.maleliit.ee/modules.php?name=Arhiiv&a=21&klass=16&id=49) ja ometi ei tähendanud see veel traditsiooni katkemist. Vabatahtliku (mittepalgalise) maleaktivisti GE soovimatust maleasjadega tegeleda alaliidu juhtkonna sellise asjaajamise juures võib täitsa mõista.

Anonymous said...

Täitsa huvitav oleks teada, kumba initsiatiiv oli noorterahade kasutamise kohta kirjaliku lepingu sõlmimine?

Anonymous said...

Ja huvitav oleks teada ka kumba kohustus selline kirjalike lepingute sõlmimine peaks olema?

Anonymous said...

Vaatasin ka ise uuesti ja leidsin et initsiatiiv tuli ilmselt VMSi poolt.
Mis küll oli selle algatuse põhjuseks? Praegu jääb mulje et Gert võtab endale ise kohustusi millega ta ei saa hakkama. Nagu ka see kohtute jura, kus ühel juhul puudub juriidiline alus ja teisel juhul ei suuda tähtajaks vastulauset esitada (võib-olla ei olegi midagi vastulauseks esitada, aga põhjenduseks saab edukalt tuua hilinemise.

Samas klubi moodustataksegi selleks et iseseisvalt üritusi korraldada ja mitte sõltuda ainult liidu poolt eraldatavatest vahenditest. Näiteks võib tuua kas või korvpalli, kus klubide eelarved ületavad Korvpalliliidu poolt eraldatavad summad kordades. Klubi tegevused on peamiselt ülesehitatud sponsoritele. Tundub et ka Raua memoriaali puhul on Elmaste suutnud vist toetajad eemale ajada? Viimane on küll vaid oletus, kuna pole korraldusega kursis.

Anonymous said...

Nüüd siis rünnatakse klubisid, kes maleliitu kritiseerinud. Kõigepealt jäid rünnaku alla mitmed Tallinnast ida poole jäävad klubid, siis Tartu Ülikooli Maleklubi ja Viljandi Maleselts. Kes on järgmine? Ilmselt on võimalik pea iga klubi puhul leida midagi, mille kallal võtta. Kas seda saab pidada maleliidu poolseks normaalseks asjade ajamiseks, kui võetakse ette klubid, kellele miski alaliidu asjaajamistes selgusetuks on jäänud ja millegi järele pärida julgetakse? Alustada tuleks ikka sellest, et alaliidu juhtimine muudetakse selgelt läbipaistvaks, korrektseks, kokkulepetest (ka suusõnalistest) ja tähtaegadest peetakse kinni, et klubidel oleks selge ülevaade liidu juhtimises toimuvast ja ei tekiks selliseid küsimusi. Praegu on küll asjad miskipärast selgelt teistpidi toimima pandud - pidev kriitika "pahade" klubide aadressil. Kes on järgmine?

Anonymous said...

Tahaksin teada EML-lt või klubidelt, millised on siin pidevalt kriitikatule all oleva Hendrik Olde tööülesanded? Kas ta on neid täitnud? Kui ei siis peaks kriitikateravik olema keeratud teiste juhatuse liikmete poole!
Võib-olla oleks hea kui mõni klubi kirjutaks sellest veidi, kuna arvan, et liidu poolt tulev info ei ole objektiivne. Tavalise malesõbrana ei kuulu ma klubidesse ja minul ei ole võimalik Olde tööülesanetega tutvuda. Küll aga on teil see info kindlasti olemas

Ants said...

Mulle jääb arusaamatuks väljend "jäid rünnaku alla". Rünnaku kohta juba tõin eelnevalt näite. Samas, sellist situatsiooni ei tekikski, kui seadust ei rikuta.
EML juhtimises soovitakse läbipaistvust, korrektsust, kokkulepetest ja tähtaegadest kinnipidamist jne. Õiged nõudmised.
Nüüd küsimus, kas klubidele kehtivad mingid teised reeglid ja seadused? EML nn. rünnaku alla ei ole võimalik sattuda, kui kogu asjaajamine on tip-top korras. Eelnevast H. Olde kommenraarist võib lugeda ... kahjuks lasksime me liiga kaua maleliitu paljuski põhjendamatult tümitada ning lisaks ... te harjusite sellega ära, et maleliidu ja Olde vastu võib teha ja öelda kõike ning maleliit sellele ei reageeri.
Klubid ulatavad ise EML-le malaka, et see neid tümitaks:D

Anonymous said...

Küsimus Antsule: kas Ants on (jätkuvalt) erapooletu, pooli lepitada üritav jõud või on omale poole valinud?

Ants said...

Minul ei ole midagi EML-st tahta. Olen Vaimastvere SK ILLI liige. Kes nõu tahab, see ka seda saab. Poolt ei ole valinud.

Ants said...

Mõne sõnaga nõu andmisest. Ega ma kellelegi oma mõtteid peale pressi.
Mäletan, oma neli-viis aastat tagasi kohtusin esmakordselt H. Oldega. Kommentaaride kohaselt isepäine, ainult iseendaga arvestav jne. mees. Ega ma temaga jutule saanudki. Kusagil aasta jooksul hakkas asi laabuma. Kasutasin lihtsat inimlikku viisakust, alati tervitasin. Sai ka mõnd lihtsamat asja soovitatud. Loomulikult ta nendega ei arvestanud, sest meie tutvus oli liialt lühike. Samas andsin iseendale aru, süüdi ei ole tema, vaid mina, ei oska piisavalt põhjendada. Nüüd saame juba asjalikult mõtteid vahetada. Panen tähele, muutused toimuvad.
Praegu ütlen Hendriku kohta, asjalike soovitustega arvestav-, õppimisvõimeline-, iseseisvalt otsustav juht. Tunnen piisavalt hullemaid.
Klubide poolelt olen rääkinud Gerdi ja Margusega, kuid suuremate arutlemisteni pole asi jõudnud.
Vaadeldaja arvamuste rubriigis tõin oma nägemuse klubide nõrgast kohast, kuid see on lihtsalt minu nägemus.
Jõgeval saan jälgida uue klubi arengut. Kabetaja U. Plakk tuli meile elama. Sügisel saime esmakordselt kokku. Esimene mulje, siit küll midagi ei loo. Jutt tagasihoidlik, nõudmisi pole. Ajas välja ruumid, talv otsa mehed mängisid-eilegi oli turniir, õpetab noori, kirjutab projekte, ühesõnaga tegevus käib. Nüüd otsin juba ise, kuidas klubile raha juurde saada.
Male poolelt kadestan Kilingi-Nõmmet, neil on Eiki Lehemets. Isadepäeva turniiril panin tähele, kuidas kohalikud teda hoiavad. Noored mängivad ja neist on kujunenud mõnusalt kokkuhoidev punt. Jälle, vähe kisa-kära, kuid tegevus toimub.
Tahan öelda, ühe "kella" tagumine tüütab ära, kuulajad lähevad minema. Suudetakse luua meloodia, tulevad kuulajad ja nad on nõus isegi peale maksma.

Marek said...

"Suudetakse luua meloodia," ...

ilus meloodia sul, Ants :D Mulle meeldib.

Anonymous said...

Jääb küll arusaamatuks, miks on kogu see arutelu "kolitud" Vaadeldaja maleblogi ja miks ei soovitud asjade üle arutleda avalikult peaaegu absoluutselt kõikide klubide esindajate juuresolekul Eesti Maleliidu üldkoosoleku raames 2008. a detsembris (kunagi varem pole üldkoosolekul pandud esmalt hääletusele koosoleku päevakorra kinnitamist). Mida kardetakse? Oleks suud toona saadud puhtaks räägitud, oleks praegu palju vähem kisa, palju vähem kohtuasju jms jama, millega on otseselt kahjustatud male mainet.

Anonymous said...

"vunts"
meloodia on tõesti ilus.

Anonymous said...

Kohtutee klubide vastu on küll paras sigadus.

Anonymous said...

paneb ikka kukalt kratsima küll, kui täiskasvanud inimesed üksteisele kommiraha pärast (15000 krooni!) kummikusse kusevad. antud loos läheb punkt igatahes riigikukutajatele. hetkel on seis umbes viigis. ootame huviga uusi toredaid ettevõtmisi.

tippmaletaja tartust

Anonymous said...

Alguses annab VMS EML-i kohtusse ja saab tühjad peod. Siis EML VMS-i kohtusse ja saab 15000.- tagasi. Viigiline seis EML-i kasuks

Anonymous said...

Mida ikka arutada lolli juttu ajavate inimestega. Siingi seda näha.

Marek said...

Arutelu siin Vaadeldajas on ikkagi parem kui mittmemingine arutelu ...

Kristjan Sander said...

Tere, Ants

Kommenteerin Sinu mõtet valmisolekust sellest, et kui tahetakse midagi muuta, peaks olema valmis ise samal tasemel jätkama.

Juhin tähelepanu, et Gert pole avaldanud soovi ise Maleliitu juhtima hakata. Seetõttu on asjakohatu rääkida sellest, kas ta ise suudab kõiki asju korrektselt korraldada. Ilmselge on see, et Hendrik Olde ei suuda ja seega tuleb leida keegi Hendrik Olde asemele. Kõige õigem tee selleks on võtta tööle kohusetäitja ning samas korraldada avalik konkurss.

See, et Gert ei suutnud kohtule õigel ajal vastata, on kindlasti kahetsusväärne, aga ei puutu absoluutselt Maleliidu olukorda või praeguse juhatuse võimetesse Maleliitu kriisist välja tuua. Arutelu sihilik põhiteemast kõrvale kallutamine on demagoogiavõte, mida Hendrik Olde igal võimalikul juhul rakendada üritab, selle asemel, et Sinu eesistumisel peetud läbirääkimistel kokku lepitut täita.

Anonymous said...

Jätkuvalt, et saavuta enamike klubide toetus ja siis korralda ning toimeta palju tahad. Demokraatia on muidugi lõplikku tõde nägevate revolutsionääride jaoks alati olnud üks tüütu asi.

Kristjan Sander said...

Nagu juba korduvalt on selgitatud, tähendab erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise õigus õigust olla ära kuulatud päevakorrapunktides, millega seoses erakorraline üldkoosolek kokku kutsuti. Vastasel juhul olekski seadusandja määratlenud erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks vajaliku liikmete arvu kui enamuse, mitte 10%.

Ei ole ka normaalne eeldada, et kõigil klubidel on kõnealustes päekorrapunktides enne diskussiooni juba kindel seisukoht olemas. Erakorralise üldkoosoleku mõte on arutada olulisi probleeme, mida juhatus korralisel koosolekul ei taha arutada ning saata erakorraline üldkoosolek ilma sellise aruteluta laiali on seaduse mõttega vastuolus.

Ants said...

Tere Kristjan!

Tunnistan, ma ei ole endale EML põhikirja selgeks teinud.
Kohalikus omavalitsuses on küll nii, erakorraline volikogu koosolek tuleb kokku kutsuda, samas, kui päevakorda ei kinnitata, läheme jälle laiali.

Kristjan Sander said...

Asjasse puutub nii mittetulundusühingute seadus kui põhikiri ning analoogiaid tuleks otsida eraõigusest (eelkõige äriõigusest), mitte avalikust õigusest. See on põhimõtteline vahe.

Üldiselt on väga kahju, et kohus ei jõudnud 1. astmes selle küsimuse sisulise arutamiseni, vaid avaldus jäeti läbi vaatamata, kuna Vljandi Maleselts ei avaldanud üldkoosolekul kohtu arvates piisavalt selgesõnaliselt protesti. Kui oleks hagi esitatud mitte Viljandi Maleseltsi, vaid minu klubi poolt, ei oleks seda probleemi tekkinud. Tõenäoliselt on üks põhjusi see, et Marko Siil venitas üldkoosoleku protokolli esitamisega kuni nõude aegumiseni, mistõttu Gert ei saanud avaldust koostades protokollist kontrollida, mida ta täpselt öelnud oli (et ta sõna võttis ja sisulist arutelu soovis, teame me ju kõik). Üldkoosoleku protokolli esitamisega venitamine on omakorda üks võimalikest tühistamise alustest, aga sisuline hinnang päevakorra tagasilükkamisele jääks ka sel juhul kohtul andmata.

Minu jaoks on palju olulisem küsimus, et miks meil on selline juhatus, mis sisulise arutelu asemel niisuguseid inetuid trikke (erakorralise üldkoosoleku päevakorra tagasilükkamisele üles kutsumine, sama koosoleku protokolli esitamisega vaidlustamise aegumistähtajani venitamine, läbirääkimiste pidamine aja võitmiseks ilma kavatsuseta kokkulepitut täita) kasutab.

Vägisi tuleb pähe mõte et mõnel isikul on varjata midagi, mille kõrval siiani arutatud probleemid on köömes.

Anonymous said...

Enamuse õigus päevakord maha hääletada ei ole seaduse mõttega vastuolus, sest üldkoosolek on avalik üritus kus võib viibida ka näiteks ajakirjanikke. Kui enamusel on põhjust arvata, et käputäie klubide esindajad kavatsevad korraldada vihkamise õhtupoolikut, siis on päevakorra mahahääletamine igati arusaadav.

Eriti kui päevakorras on juhatuse tagasikutsumine ning üleskutse esitajatel pole ei korralikku meeskonda, programmi ega ka raha. Ning veel eriti kui ühe uue juhatuse kandidaadi isiku põhjal võib oletada, et uue juhatuse eesmärk poleks mitte ainult Eesti male arendamine.

Kristjan Sander said...

Nii meeskonna, programmi kui muu arutamise jaoks ongi mõeldud sõnavõtud ja küsimused, mille põhjal liikmetel on võimalik otsustada. Huvitav, mille alusel anonüümne kommentaator oma seisukoha võttis, kui meeskonna ja programmi tutvustamine üldkoosolekul juhatuse eestvedamisel võimatuks muudeti?

Mis konkreetsetesse isikutesse puutub, siis kandidaate uude juhatusse seavad valimistele üles ja valivad ju liikmed. Kui anonüümne kommentaator on mõne klubi esindaja, oleks ka temal olnud võimalus seada üles endale ebasobiva kandidaadi vastu mõni talle paremini sobiv kandidaat.

Sellesama arutelu, mis kuude kaupa "Vaadeldajas" ja kohtutes käib ning igale asjasthuvitatule loetav ja jälgitav on, oleks saanud mõne tunniga üldkoosolekul maha pidada. Aga just seda näib juhatus nagu tuld kartvat.

Anonymous said...

Minu mälu järgi ikka üldkoosoleku enamus ei tahtnud arutelu ja see polnud juhatuse otsus.

Aga kuna see arutelu on paljuski juba Vaadeldajas maha peetud, siis pole ju juhatusel olnud midagi karta. Suur osa juhatusest kui mitte kogu juhatus lahkub vabatahtlikult kui kuskilt paremad kandidaadid paistavad.

Kristjan Sander said...

Juhatuse esimees Olde kutsus üldkoosolekut üles päevakorda tagasi lükkama. Niisuguse hääletuse korraldamine oli ilmselgelt juhatuse (või juhatuse esimehe ja Marko Siili, ma tõesti ei tea) otsus. Normaalne asjakäik oleks olnud hääletus koosoleku reglemendi ja juhataja üle.

"Vaadeldajas" peeti kahjuks ajuti isiklikuks kiskuv arutelu maha alles pärast lämmatatud üldkoosolekut. Oleks üldkoosolek korrakohaselt toimunud, oleks ka see pikk õiendamine siin olemata olnud.

Täiesti võimalik, et ka praegu kardetakse seda, et üldkoosolekul konkreetselt esitatud küsimuse eest ei õnnestu kõrvale laveerida, nagu näiteks H. Olde mitmel juhul oma intervjuus tegi. Vanasti armastas H. Olde rääkida palju male mainest - igasugune selline juriidiline trikitamine ning salatsemine tõmbab male ja maleliidu mainet ainult allapoole.

Seda, kas keegi on praegusest juhatuse esimehest parem kandidaat tema tööd tegema, peaks ikka liikmed pärast asjakohast diskussiooni otsustama, mitte praegune juhatuse esimees ise.

Anonymous said...

Olde võib teha mis ettepanekuid tahes kui pole enamuse toetust.

Kristjan Sander said...

H. Olde peab koosolekut ikka nii korraldama, et liikmed saaksid otsustada argumenteeritud diskussiooni, mitte tema enda kui asjast otseselt huvitatud isiku sõnavõtu põhjal.

Täpselt samasugune rikkumine oleks olnud näiteks koosoleku päevakorra järgi pidamine, aga juhatuse tagasikutsumise punktis mitte kellelegi peale H. Olde enda sõna andmine. Tulemus on täpselt sama - tagasikutsutava juhatuse esimehe monoloog, kus süüdistatakse vastaspoolt kõigile ülejäänud maletajatele vastandumises, valeandmete esitamises jne. ning sellele järgnev hääletus, millel liikmed teevad oma otsuse vastaspoole seisukohtadega tutvumata ja kummalegi poolele küsimusi esitamata.

Eelmisest riigikorrast on puudu ainult lakkamatud tormilised kiiduavaldused.

Anonymous said...

:D. Tõesti ikka mõttetu arutelu.

Anonymous said...

Kristjan Sanderi poolt täiesti veenvalt argumenteeritud jutt. Pärast ülinapi häälteenamusega (pooled hääled +1 hääl) üldkoosoleku läbikukutamist on tegevjuhil ja Co-l ilmselt rohkem kui põhjust murelik olla, et kas ka järgmisel sellisel üldkoosolekul ikka õnnestub pukki jääda ning edasi jagada ja valitsed. Ilmselgelt on eesmärk jätkuvalt võimul püsida, seepärast ka selline vastaste laimukampaania on käivitatud, ei peljata ka igasugu räpaseid trikke, milliseid Kristjan Sander ühes oma eelnevas kommentaaris juba mainis. Kurb tõesti, et üks põhikirja järgi justkui demokraatlik organisatsioon tegelikult aina kaugeneb demokraatiast.

Anonymous said...

Vauuuu!! Isegi Saaremaa maleturniiri voorude vahel võetakse mahti Vaadeldajasse anonüümseid kommentaare postitama tulla! Nii mõnna!

Anonymous said...

Ei tea kas õhtul on saare internetiühendusega mingi jama juhtunud?

Ants said...

...inetuid trikke...midagi varjata...nagu tuld kartvat...lammutatud üldkoosolekut...ei õnnestunud kõrvale laveerida...trikitamine ja salatsemine...peab koosolekuid ikka nii korraldama...samasugune rikkumine...esimehe monoloog...valeandmete esitamine...lakkamatud tormilised kiiduavaldused.
Kristjan, lugesin Sinu seisukohti, kuid eelpooltoodud väljendid on minugi jaoks liialt sõjakad. Demos+kratos on VSL-i kohaselt rahvas+võim ning poliitilise korra vormina enamuse võim vähemuse üle.
Klubid hääletasid ja tulemus sai selline nagu ta sai, demokraatia.
Mul nägemust pole, kuid kuidas nüüd edasi minna, et sellisest ebamäärasest seisust välja tulla?

Kristjan Sander said...

Demokraatia tähendab ka garantiisid vähemusele, mitte ainult enamuse diktaati.

Mis väljenditesse puutub, siis ma olen harjunud nimetama asju nende õigete nimedega. Aga pole midagi, kui ses osas eriarvamusele jääme.

Edasiminekuks lepiti Sinu eesistumisel kokku mitu asja, aga nagu me kõik näeme, keeldub H. Olde kokkulepet täitmast. Kui ikka mingit soovi kompromissiks ei ole, eks siis tule uus erakorraline üldkoosolek korraldada. Mis seal ikka.

Antud olukorras oleks ilmselt kõige arukam, kui uue erakorralise üldkoosoleku viiks läbi notar.

Anonymous said...

Korraldage ära siis see koosolek juba. Kas siis tõesti ei mõista, et need ähvardused ei huvita kedagi.

Anonymous said...

Loodetavasti hakkab Eesti maleeluski peagi kõik normaalselt kulgema nagu vormel-1 maailmas, mida vahendab arvamuslugu "Postimehes" 26.06.2009 (http://www.postimees.ee/?id=135448):

Madis Kalvet: diktaatori kukutamine

Eelmisel nädalal jõudis vormel-1 sari oma hukule väga lähedale, kui kaheksa uute reeglite vastu protesteerivat meeskonda eesotsas Ferrariga lubasid praegusele karussellile selja pöörata ning luua konkureeriva võistlussarja.

Pingelise olukorra lahendas lõppkokkuvõttes selle algallikas ehk Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) president Max Mosley, kes otsustas uueks ametiajaks sellele ametikohale enam mitte kandideerida ning lisaks loobuti esialgu kavandatud eelarvepiirangust.

Kokkuvõttes oli see vormel-1 tiimide liidu (FOTA) täielik triumf, sest lisaks soovitud reeglitele kehtestamisele suudeti vabaneda ka pidevalt uusi totrusi välja mõelnud presidendist, kelle otsuseid seati tihti kahtluse alla.

Seega võib väita, et diktaatorite aeg vormel-1 maailmas on ümber saanud ning kui soovitakse edasi minna, tuleb seda teha üheskoos ning kõigi jaoks aktsepteeritavate reeglitega.

Anonymous said...

Vast Eesti riigis kah! Savisaar nõuab Ansipi tagasiastumist, aga see ei astu. Saame hoopis makse juurde.
Vot sulle diktatuur.

Anonymous said...

F1-s oli võistkondade suur enamik juhtide vastu. Males pole selline asi hetkel isegi väga lähedal.

Anonymous said...

23 häält 44st on tõepoolest suur enamik, põhjust enesekindluseks on tohutult. Ehk üritaks lõputu eneseõigustamise asemel midagi paremaks muuta?

Anonymous said...

Väike Kristjan Savisaar tahab võimu aga suur Hendrik Ansip ei anna:D

Anonymous said...

Või siis väike Hendrik Savisaar-Ansip hoiab kramplikult võimust kinni :D

Anonymous said...

Tehakse nii hästi kui osatakse. Kui on kuskil paremad tegijad, siis palun astugu ette ning saavutagu hääletusel enamus.

Praegu aga tundub, et kaks "tippklubi", millest üks üldse vist vaevu tegutseb ja teisel raskusi 15 000 krooni peale aruannet esitada, üritavad ennast esitleda Eesti maleavalikkusena.

Anonymous said...

:D. Tõesti ikka mõttetu arutelu.

Anonymous said...

On küll jah. Ei teagi kas nutta või naerda selle üle...

Anonymous said...

Ai-ai, teevad ülekohut, tahavad väiksel kristjan savisaarel isegi nime ää võtta:D

Anonymous said...

Ai-ai jah, ja mis vaese väikse Hendrik Savisaar-Ansipi nime äävõtust veel rääki, ülekohus missugune:D

Anonymous said...

ühel pärdiklasel om mõte tupikusse joosnu, oskab aint ahvida

Anonymous said...

väike kristjan savisaar nakanu siin vigurit tegema, va poisinaaskel tiib siin anonymuse nime all vigurit. mõtesi, et teine pärinud esiisade paksu ninasarvikunaha, aga ei kedakist. va poiss, jagab laksukesi parempile-pahempile, aga omal nahk na viledavõitu. omandanu hoopis pärdikukese pahad kombed. kust need pärit, vai-vai paha naabrimiis. väike kristjan savisaarekene, sina ei pea mitte oma esiisade austusväärt nime häbenema. kaiba papi savisaarele kõik kenasti ää, papa pargib su naha jälle kenasti õigesse paksusesse ja võid jälle oma tubli nime üle uhkust tundma saama.

Anonymous said...

Saarel oli eile kõvva pidu! Täna jätkame.

Anonymous said...

Püha müristus - maleliidu üldkoosolek laulupeo ajal Paides. Huvitav, kes tahetakse selle võttega sealt koosolekult eemal hoida. Kas lauvaid-tantsivaid maletajaid, kas lapsevanematest maletajaid? Hullemat aega ei leidnud või?

Anonymous said...

Jälle üks pärdiklane piiksub.

Anonymous said...

Vaadates võistluskalendrit, vist paremat aega pole.

Anonymous said...

vai poisiussi ommile naasklit tegema. juba nahake pargetu

Anonymous said...

Maleliidu võlgnevused Maksu- ja Tolliameti ees saavad varsti klaariks!
08.07.2009 seisuga on maksuvõlg 4 985 krooni
08.07.2009 seisuga on ettevõttel intressivõlg 14 582 krooni

Anonymous said...

14.07.2009 seisuga on maksuvõlg 17 907 krooni
14.07.2009 seisuga on ettevõttel intressivõlg 14 631 krooni

Dunbaruxip said...

Vast Eesti riigis kah! Savisaar nõuab Ansipi tagasiastumist, aga see ei astu. Saame hoopis makse juurde. Vot sulle diktatuur.