Thursday, December 4, 2008

Volodin teeb pausi malest + aktuaalset teemat

Väidab meile venekeelne kalev.ee

Intervjuus saame teada, et Volodin on läinud maleaastaga rahul, kuid hetkel keskendub ta õpingutele ja oma tulevase ameti valimisele ning malega teeb väikse pausi. Samuti ei mängi ta ka Eesti kiirmale MV'l.

Sain kirja ka Tatja Fominalt:

Mina, Tatjana Fomina, toetan Eesti tippmaletajate pöördumist juhatuse tagasikutsumise kohta.

Samuti sain hiljuti kirja ka Kristjan Sanderilt:

Austatud malejuhid ja aktivistid

Kuna esindan üht klubi, mis nõudis laupäevase erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist ning kavatsen laupäeval senise juhatuse tagasikutsumisel kandideerida ka uude juhatusse, sooviksin kasutada võimalust esitada kirjaga kaasas olevas dokumendis sisalduvad seisukohad maleavalikkusele.

Tahan seejuures rõhutada, et ei käesoleva dokumendi ega üldkoosoleku peaeesmärk ei ole konkreetsete isikute süüdistamine või taandamine, vaid ikkagi EML-i kriisist välja toomine.

Gens una sumus!

Lugupidamisega,

Kristjan Sander,

Tartu Ülikooli Maleklubi juhatuse liige

Kiri ise on küllalt pikk ja selle pärast ma ei hakka seda siia üles panema, vaid annan lingi, kust seda saab vaadata ja vajadusel ka alla laadida.

Soovitan seda kirja lugeda - usun, et nii mõnelgi saab nii mõnigi asi selgemaks...

150 comments:

Anonymous said...

vot see juba läheb! konkreetne jutt ja konkreetne inimene! auto- ja kantseleikulud on tõesti liiga suured ja viitavad raiskamisele või, mis veel hullem, taskuraha kõrvalekantimisele. soovitaks ülejäänud kandidaatidel ka kapist välja tulla ja oma programm esitada.

Marek said...

Noh, taskuraha kokkuhoidmisega just asja ei paranda [mitte et üritama ei peaks].

Sponsorite koha pealt olen kuulnud ainult jutte, et teatud inimesed VÕIVAD toetada, mitte et TOETAVAD. Jätkuvalt minu jaoks midagi konkreetset ei ole.

Vabandust kui norin siin asjades, milles mul sõnaõigust v asja ei ole, aga ... olgu see kasvõi siis tegijatele motivatsiooniks asja konkreetsemaks ajada. Lisaks, kuna vastasleeri põhväide on rahaline olukord, siis ootaks ka kriitiliselt konkreetsemat plaani. Sama hästi võib sama juttu ajada EML ... et projektid teoksil ja läbirääkimised käivad ja perspektiiv on nii ja naa.

Positiivne on, et tullakse siiski välja mingite kavade ja ülevaadetega ... asi seegi.

ylx said...

Kuulge, asi on väga mäda. Maleliidu bilansis on nullintressiga võlg Carmen Kassi firmale, samal ajal kui tuleb uudis, et Carmen Kassi osalusega Q Vara ei suuda tasuda võlgu ja osanikud kandivad vara igale poole laiali.

Kahtlus: Q Vara varjab oma maksejõuetust

Tallinna börs teatas, et on Q Varale saatnud järelpärimise seoses Q Vara erinevate toimingutega, mille tulemusel jäi võlakirjade ainsaks tagatiseks Q Vara emaettevõtja SLProductions OÜ käendus.

Järelpärimises palus börs Q Varal esitada tagatisagendi lepingu, mis on sõlmitud Sampo Pangaga võlakirjaemissiooni väljalaskmisel ning lepingu ja kõik muud dokumendid, mis kajastavad Q Vara emaettevõtja SLProductions OÜ-le kuulunud AS Q Vara aktsiate ülekandmist AS-i Gild Fund Management väärtpaberikontole.


Q Vara esindaja Alo Lillepea kinnitusel olid lepingutel veel teatud vormistuslikud puudused, mistõttu lepingud olid veel allkirjastamata, kuid ta kinnitas, et 10 päeva jooksul saavad lepingud allkirjastatud ja esitatakse viivitamatult ka börsile. Vaatamata korduvatele järelepärimistele ja lubadustele ei ole Q Vara lepinguid siiani börsile esitanud.

http://www.arileht.ee/artikkel/451052

Anonymous said...

Kuna uut juhatust reklaamitakse kui väga auväärsete inimeste kooslust, siis peaks olema õigustatud küsimus, et mis teeb Kristjan Sanderist sellise inimese.

Kas kuskil CV on? Juhtimiskogemus, sidemed sponsoritega, malelised saavutused, maleline aktiivsus, hea suthtlemisoskus?

nikitheone said...

Muidugi on see õigustatud küsimus!

Iga anonüümse kommentaari peale peaks kohe avaldama nii oma cv, kõik sidemed, lapsepõlvesõbrad, lemmikraamatud, sokivärvi, korterinumbri, panga pinkoodi ning ka endiste sõbrataride telefoninumbrid!

Või muidu riskitakse sellega, et lugupeetud härra anonüümne ei valigi sind!

Tule taevas appi!

Anonymous said...

Mille järgi siis inimesed otsustada saavad auväärsuse üle:)?

Tahaks ikka uue juhatuse liikmete kohta natuke teada enne kui vana maha võetakse. Auväärne inimene peaks ju rõõmuga tahtma oma auväärsust tõestada. Ma küll tahaks kui ma auväärne oleks. Praegu hea võimalus seda avalikult teha.

sass. said...

kuniks sa anonüümne oled, pole kellegil põhjust sulle midagi öelda.
Või ma eksin?

Marek said...

Niki ... taevas ei tule appi :D pead kellegi teise kutsuma.

Anonymous said...

Ega ei pea midagi ütlema ei anonüümsele inimesele ega ka oma nime all esinevale inimesele.

Tekkis lihtne huvi, et kui inimesed kandideerivad avalikule ametikohale ning avalikult reklaamivad ennast kui väga auväärseid inimesi, siis peaks vabatahtlikult avaldama ka oma auväärsuse allikad. See peaks olema normaalne lähenemine.

Praegu oleme aga seisus, kus 2 päeva enne koosolekut on teada ainult üks uus juhatuse liige millegagi, mis kuidagi meenutab programmi.

Aga kuna talk is cheap, siis oleks huvitav teada millega uued juhatuse liikmed seni elus silma on paistnud ning millega oma võimekust demonstreerinud.

Kristjan Sander said...

Tere

Mul ei ole enda kohta midagi varjata ei anonüümsetele ega mitteanonüümsetele küsijatele.

Õppinud olen juurat, töötan IT vallas. Viimase nelja aasta jooksul olen IT arendusprojektide juhina hallanud oluliselt suuremat rahavoogu kui EML eelarve (mis viimase väiksuse tõttu pole muidugi väga eriline näitaja). Minu töö eeldab sagedast ja paindlikku läbirääkimiste pidamist.

Olen osalenud kolme maleklubi asutamisel, mis kõik siiamaani edukalt tegutsevad ning on esindatud ka laupäevasel koosolekul. Olen töötanud ka noortetreenerina, alguses aidanud Reval-Spordis, pärast iseseisvalt. Maleline tase on Elo reiting 2100 ringis. Kahjuks pole aega mängida kaugeltki nii palju, kui tahaks.

Küsimustele vastan ka aadressil kristjans@hot.ee .

Tänan tähelepanu eest.

Anonymous said...

Väga hea. Midagi juba hakkab tulema.

Kas nüüd ülejäänud ka julgevad ennast tutvustada, et saaks enne koosolekut tervelt ühe päeva rahulikult järele mõelda mille poolest uus juhatus vanast parem oleks.

Natuke naljakas muidugi, et auväärsed inimesed pole ise sellise asja peale ei tulnud, kuid see selleks.

Anonymous said...

Kristjan Sander, kaks küsimust:

1. Mitu aastat juurat õppisid (või kas lõpetasid)? Kui ei lõpetanud, siis mille taha asi takerdus ja kas on plaanis lõpetada?

2. Millised klubid asutasid, mis senini töötavad?

Vastused olulised järjepidavuse hindamiseks, kas alustatu saab alati ka lõpetatud.

Tänan.

Harrastusmaletaja VK

Kristjan Sander said...

Ei lõpetanud. Pooleli jäi siis, kui sai selgeks, et ma juristi elukutset ikkagi kunagi pidama ei hakka. Ainepunkte kogunes 120, millega tänapäevase 3-aastase programmi alusel õppijad diplomi saavad. Soovin järgmisel või ülejärgmisel aastal astuda uuesti Tartu Ülikooli ühele teisele erialale.

Olen olnud Tallinna Vabaetturi, Tartu Ülikooli Maleklubi ja Kaido Külaotsa Malekooli asutamise juures.

Kommentaar veel sponsorite kohta. Kinnitan, et kaks Eesti mõistes olulist ettevõtjat on mulle öelnud, et senise juhatuse esimehe jätkamine nende poolt toetuse välistab. Palusin kummaltki luba teda tsiteerida, kuid mõlemad keeldusid. Sinna ei saa ma midagi parata.

Anonymous said...

Kas tulevikus äkki ei selgu, et ka see EML-i juhatuse liikme koht pole päris see mida teha tahaks kui asjad lähevad nii nagu ei sobi?

Kommentaarist sponsorite kohta. Anonüümseid sponsoreid on meil kõigil. Kuid polegi vaja teada nende ettevõtjate nimesid, kuid kas uue juhatuse puhul on nad kindlad sponsorid ja millistest summadest me räägime?

Ning kas uus juhatus plaanib jätkata 2011 MK korraldamist Tallinnas või mitte?

Kui jah, siis millist kogemust omab enamikus veel anonüümne juhatus rahvusvahelise suhtluse alal ning millised on sidemed FIDE-s?

Teemaväline küsimus said...

Mis päeviti TÜ Maleklubi koos käib? Olen juba ammu tahtnud tulla, et koos malet mängida, aga ei ole infot leidnud.

Kristjan Sander said...

Maleliidu juhatuse liikme koha näol on tegu vabatahtliku ja põhimõtteliselt mittetasustatava ametiga. Julgen kinnitada, et mul on Eesti maleelust ja Maleliidu toimimisest piisavalt hea ettekujutus, et teada, mida see positsioon tähendab. Elukutse valik on siiski midagi muud.

Võimalike sponsoritega konkreetsemate läbirääkimiste pidamine positsioonilt "tulevane juhatuse liige, kui laupäeval juhatus tagasi kutsutakse" ei ole hästi võimalik. Kõik, mida ma saan praegu lubada, on jõupingutused Maleliidu usaldusväärsuse tõstmiseks artiklis kirjeldatud moel. Kõik, mida nemad saavad mulle praegu lubada, on huvi asja vastu ja valmidus konkreetsete projektide üle tulevikus läbi rääkida.

Minu teada ei ole uuest juhatusest keegi 2011. a. MK turniiri kohta öelnud, et seda ei peaks korraldama või et see Eesti malele kasuks ei tuleks.

Juhatuse liikmeks kavatseb kandideerida mitu inimest, kes on olnud ka varem Maleliidu juhatuses.

Anonymous said...

Uued kandidaadid hoiavad ilmselt seetõttu põranda alla, et kui Olde maha võtmine ei peaks õnnestuma, siis oleks neil perse majas. K. Sanderil ilmselt pole eriti midagi kaotada...

Kristjan Sander said...

From: Olev Schults [mailto:olev@cresco.ee]
Sent: Thursday, December 04, 2008 8:01 PM
To:
Cc:
Subject: RE: Pöördumine Eesti maleüldsuse poole seoses Eesti Maleliidu järgmise üldkoosolekuga 6. detsembril 2008. a


Austatud Margus Sööt, Kristjan Sander ja kõik Eesti male käekäigule kaasamõtlejad!

Siinjuures allakirjutanu jagab muret Eestimaa male saatuse pärast ja toetab Maleliidu juhatuse väljavahetamist. Pean ise oluliseks ka tänaseks kujunenud olukorra kriitilist analüüsi ja ausat hinnangut.

Iga organisatsioon on oma juhtide nägu ning peaks olema korrektne ning põhjendatud nõuda, et nii praegune kui ka tulevased Maleliidu juhatused vastutavad isiklikult Maleliidu vara, organisatsooni tegevuse ning hea nime eest. Minu subjektiivsel hinnangul puudub Eesti Maleliidul nii oma inimeste kui ka kolmandate poolte kriitiliselt vajalik usaldus - liidu renomee pole kõrge ei sponsorite ega avalikkuse silmis (ja loomulikult on need asjad on omavahel seotud).

Soovin muudatuste tahtjatele ja veel rohkem selle nimel julgelt tegutsejatele edu oma initsiatiivi elluviimisel.

Lugupidamisega,
Olev Schults

Anonymous said...

Tjaa, Schultsilt poleks sellist avaldust oodanud. Aga hea on inimeste kohta rohkem teada saada.

Marek said...

Kristjan, vaadake et te siis mõnede suurmeistritega tülli ei pööra, sest nemad maailmakarikat ei poolda ... :D

Anonymous said...

Küsimused esimesele avalikustatud juhatuse kandidaadile: kas sa oskad ka öelda, et mida tegid need inimesed varasemalt juhatuses male heaks (sponsorid, suhted, valdkonnad, etc,) ja miks nad ära läksid ning miks nüüd jälle tagasi tahavad tulla? Kas jutt käib Kaugjast ja Fominast??
Jäi ka vastuseta üks varasem küsimus selle kohta, et millal saab Tartu Ülikooli klubis malet mängida ja millal seal viimati nuppe tõsteti?

Anonymous said...

Seda kahjuks ei tea mida uued juhatuse liikmed öelnud on, sest nad pole ju teada. Ning paraku oli ka härra Sanderi tegevuskavas selline pisidetail nagu MK korraldamine või mittekorraldamine kahe silma vahele jäänud.

Ning sedagi hea teada, et tegelikult vähemalt esimene avalikustatud juhatuse liige reaalseid rahastamise allikaid endaga kaasa ei too.

Ning härra Schults võiks aru saada, et EML ei ole äriorganisatsioon ning EML-i maine eest vastutavad kõik maletajad, mitte ainult juhatus. Kui äriorganisatsioonis saab juhatus vallandada näiteks töö ajal alkoholismiga tegelevad või ilma kuludokumente esitamata raha omastavad töötajad, siis EML-i juhatusel sellist võimalust pole.

Anonymous said...

Tegelikult saab ka EML-i puhul teatud mõttes inimesi vallandada, kuid hilisemat tagaseljarääkimist ning konflikte kui palju. Hea näide siin ühe konkureeriva blogipidaja näol olemas.

Ning kui siia lisada veel maletajad, kes arvavad, et kõik raha peaks neile antama ning teised, kes kõik usuvad, et just nemad on Liivimaa parimad vehklejad ning teavad täpselt kuidas EML-i juhtimine peaks toimuma, siis ongi pikk konfliktide nimekiri kerge tulema.

Kuid sellistes konfliktide eest on vastutavad mõlemad pooled. Ning male maine üldsuse silmis ainult kannatab.

Kristjan Sander said...

Ma ei hakkaks siin teiste inimeste eest rääkima nende varasemast tegevusest.

Minu teada on seni kõik juhatuse liikmed lahkunud juhatusest seetõttu, et koostöö juhatuse esimehega osutus võimatuks.

Maleliidu sponsorid ei kuulu personaalselt mitte ühelegi juhatuse liikmele. Ma usun, et ka senised juhatuse liikmed on sponsoreid otsinud ikkagi Maleliidule, mitte iseendale. Rääkimata sellest, et midagi hiilgavat selles vallas korda saadetud ei ole.

EML ülesanne peaks minu meelest olema maletajate ning klubide tegevuse koordineerimine, mitte ühest või teisest inimesest "lahtisaamine". Praktikat, mille kohaselt kõiki, kes pole poolt, loetakse vastu olevaiks, me üritamegi muuta. Vaidlusi või konflikte lahendavad targad inimesed teisiti kui pasunasse andmisega.

Mis puutub TÜ Maleklubi tegevusest osavõttu, siis kuna ma elan hetkel Tallinnas, palun edastada küsimus ja kontaktid e-kirja aadressile kristjans@hot.ee ning ma vastan nädalavahetuse jooksul.

Homme tuleb tihe päev ja ma pole kindel, kui tihti saan võimalust siia vaadata ja vastata. Vabandan ette.

Anonymous said...

Vastuseks malehuvilisele mänguvõimaluste kohta: TÜ Maleklubi pole sisuliselt tegutsenud juba paar aastat, hingitsedes vaid fiktiivselt. Malemängusooviga soovitaks Tartus pöörduda A.Rei või K.Peebo poole.

Anonymous said...

Tsiteerigem Margus Sööt'i avaldust:

"Minu eesmärk on vaid see, et Eesti maleelus läheksid asjad paremaks, senise juhatuse jätkamisel on see välistatud, sest juhatuse vastu on nii Eesti tippmaleklubid kui ka Eesti tippmaletajad."

Ilus tippklubi küll kui vastab tõele, et pole paar aastat koos käinud. Auväärsed inimesed ei tohiks levitada valeinformatsiooni või on kuskil faktiviga?

Anonymous said...

Maletäht, Viljandi ja Vabaettur on ju tippklubid (nii noorte kui ka täiskasvanute arvestuses)

Anonymous said...

Margus Sööt'i avalduses on samas nimekirjas ka Võru Maleklubi ja Tartu Ülikooli Maleklubi.

Kui see pole katse jätta muljet, et avalduse on esitanud 5 tippklubi, siis ma ei tea mis see on.

Kas juba enne ametissesaamist alustatakse hämamisega?

Kristjan Sander said...

Ma tõesti ei tea, mida vastata anonüümsele kommentaatorile, kes väidab, et minu klubi pole tegelikult olemas. Äkki pole mind ennast ka tegelikult olemas ja neid ridu postitab siia mõni arvutiprogramm...?

Kuidas see, millal ja kus Tartu Ülikooli Maleklubi liikmed koos käivad, Eesti Maleliidu probleemidega seotud on?

Margus Sööt ei mõelnud kindlasti minu klubi "Eesti tippklubi" määratluse all. Sellise mõtte absurdsus peaks igaühele selge olema. Kindlasti võib tippklubiks aga nimetada nii Vabaetturit kui Narva ja Viljandi klubisid. Võru Maleklubi liider Lauk on Eesti üks tuumakamaid treenereid ning malest kirjutajaid ning mul pole kahtlust, et Võru Maleklubi võib mõne aasta pärast samuti Eesti tippklubiks pidada, olgugi et praegusel hetkel oleks see ülepingutatud. Kolm viiest pöördujast on kindlasti Eesti tippklubid.

ylx said...

Võru mehed on läbi aegade Eesti meistrivõistlustelt saanud 8 kulda, 7 hõbedat ja 7 pronksi. Tühjalt kohalt? Kui klubi poleks omal ajal (kuskil 1996 või 1997, hetkel täpselt ei mäleta) näiteks Meelis Kanepile muretsenud arvutit, kas ta oleks saanud kolmekordseks Eesti meistriks (+kümned noorte- ja klubimeistritiitlid)?
Kas mõni teine Eesti klubi on oma parimatele noortele muretsenud arvuteid??
Kust kurat tulevad sellised arvajad, kes mitte midagi ei tea ja ajavad oma lora?
Kuule anonüümne - kui Sa ei ütle, kes sa oled ja jätkad Võru MK mahategemist, siis oled Sa viimane argpüks.

sass. said...

Ära erutu üleliigselt Ülar, Jutt käib siiski hetkeseisust - ja praegu pole küll Võru maleklubi nn. "tippklubi." Keegi ei väidagi et 10 aastat tagasi te kõvad tegijad ei olnud, kindlasti olite, ma ei tea sellest midagi rohkemat kui sa just eelmises postis mainisid, hetkel aga siiski mitte.

Anonymous said...

Esitasin vaid küsimuse, mitte ei teinud maha.

Ja küsimuse tagajärjel saime targemaks, et Ülari arvates on Võru klubi tippklubi ning seega tema arvates pole hämamist toimunud.

sass. said...

jah, maleliidu andmeetel on vaieldamatult tegu Eesti tippklubiga. Reitingunimekirjas on 4 mängijat, neist 2 litsentsiga. Kõrgeimat reitingut omab 2158-ga Aaslav Ants.

Huvitav, kas Võru maleklubi on sellises madalseisus, et pole isegi raha oma klubi mängijate litsentsi maksta?

Anonymous said...

Turniiridel male mängimiseks litsentsi omamise vajadus on tegelikult üsnagi kahtlase väärtusega.

Marek said...

Mina vaataks klubisid siiski noorte MV ja klubide MV nii tulemuste kui osalejate põhjal. Eks sealt on nii mõndagi näha, mis on ja mis ei ole tippklubi.

Aga see selleks. Asju õiglaselt vaadates peaks siiski arvesse võtma pikemaid perioode ja praegushetke potentsiaali.

NB ! Palun reitingunimekirja mitte nii väga arvesse võtta, sest klubid v inimesed ise ei ole just varmad oma andmeid lisamiseks v parandamiseks saatma [mõned head erandid on ka] ... sealne info on tegelikult rohkem mitteametlik.

sass. said...

Hea teada, et ametlikul kodulehel on mitteametlik info.

Marek said...

Aga miks mitte ?

Vastasel korral peaks ju ka suutma garanteerida, et andmed on nii ja mitte teisiti. Noh ... kasvõi klubilise kuulumise koha pealt ... mõni vahetab neid nagu seeni pärast vihma v kuulub mitmesse klubisse jne Aga kas parem oleks, kui nt oleks üldse isegi ilma nende ebaamaetlike andmetega ?

Või nt mõned uudised v sellist, paljud neist on kaugel sellest, et ametlikuks nimetada. Kui on ametlik info, siis tavaliselt on see selliselt esitatud v sellises sektsioonis, kust võiks selle ametlikkuse välja lugeda.

sass. said...

Ma ei öelnud ju midagi halvustavat, vaid lihtsalt mainisin, et hea teada, et ametlikul kodulehel ei olegi ametlik info.

Mis sulle arusaamatuks jäi?

Marek said...

Ehh :D klounaad:D

Sass ... miks sa arvad, et ma halvustavalt vastasin ? :D

Lihtne selgitus ainult.

sass. said...

:)

mai teagi, tundus. :)

Eks homme hakkab siis nalja saama.

Toomas said...

Kallis Sander. Esiteks pole pole Sinu olemasolu ja TÜ maleklubi olemasolu küll kuidagi kausaalselt seotud, ehk et kui keegi kahtleb selles, kas TÜ maleklubi on olemas/tegutseb (ma ei tea mis on ühe maleklubi olemasolu tingimused - peab ta paberil olemasolema või reaalselt ka toimima), siis ei tähenda see sugugi, et ta Sinu olemasolus kahtleb. Ehk siis - maleklubi võib olemas olla nii, et Sina oled sealjuures arvutiprogramm või Sina võid olemas olla, ilma et malekubi eksisteeriks. Ma juba eile muigasin, vaadates kuidas Sa üritasid vältida kellegi anonüümse (pahatahtlikele?) küsimustele vastamist. Olgem siiski asuad - malekubi pole juba mõnda aega tegutsenud. Samas - Sinu juhtimisel on seal eelnevate aastate jooksul igasuguseid põnevaid asju toimunud. Ma ei tea, kas see tõsiasi, et TÜ maleklubi on praegu inaktiivne, kuidagi mõjutab Sinu kandideerimist Maleliidu juhatusse. Aga oleksid enne ilmselt võinud siiski sõnaselgelt vastata, mis siis TÜ maleklubis kuulukse.

sass. said...

Aga Toomas, räägi meile siis palun, mis seal toimub :)

Mind küll väga huvitab.

Ja krissu, sinult tahaks teada, mis moel sa olid abiks Vabaetturi ja KKMK loomisel?

Tänud.

Toomas said...

Minu teada ei toimu seal praegu suurt midagi. Paar aastat tagasi oli asi ikka tõsisem, saadi iga nädal kokku, tehti TÜ maleringi, kus noortele malet õpetati jne. Aga enamus seniseid aktiivseid liikmeid on kas doktorandid või juba lõpetanud ja ei saa nii palju aega ja energiat panustada jne. St kui Sinu küsimus ei olnud sarkastiline. Kui oli, siis vabandust, et vastasin.

Anonymous said...

Kust Te võtate, et Te olemas olete?

Anonymous said...

koosolek algas 3,5 h tagasi... ehk on juba läbi? tippmaletajad üle eesti kibelevad teada saama, mida otsustati ja kes on meie uus kuningas. kas verd oli palju? palun valgustage, sellest sõltub meie edasine karjäärivalik!

Anonymous said...

Asi jäi lahtiseks. Kellegi (tõenäoliselt Olde) lobby vms tegevuse tulemusena hääletati päevakord maha ja koosolekut pm ei toimunud. Selle kohta kuulda olnud vastakaid arvamusi seni, tõenäoliselt tulemas uus koosolek ehk umbes kuu pärast sama päevakorraga. Selle aja jooksul vast tõesti mõistlik kui niiöelda uus juhatus ka kapist välja tuleb ja asjaliku programmi esitab. Eks peagi kuuleb vast ka täpsemalt, miks täna nii läks.

Anonymous said...

Infot, infot, infot??? Mis toimus, kuidas toimus, mis edasi saab?

Anonymous said...

Arvestades paleepöörde katse ajastust, tõenäolist koosolekul vaikselt tahaplaanile hoidnud tegelikku niiditõmbaja isikut (kes oli erinevaid präänikuid lubades üles keeranud musta töö tegijad), paleepöörde korraldajate korduvat huvi ühe teatud deposiidi tasumise kohta, tegelikult ilma programmita ning uut juhatust viimase hetkeni saladuses hoides pealelendamist, siis tundub, et kogu tegevus toimus ikkagi ühe teatud ürituse organiseerimise juurde pääsemise nimel.

Ning selle käigus lõhestati niigi mitte kõige ühtsem Eesti maleringkond veelgi rohkem. Väga häbiväärne kui nii oli.

Õnneks koosolekul endal õnnestus suurem poriloopimine päevakorra mittekinnitamise abil ära hoida.

Anonymous said...

Isegi maleliidu praegune president tuli kohale ja võttis endaga kaasa maleolümpia projekti peasponsori. Sama firma olla lubanud ka hakata kogu maleliidu peasponsoriks järgmisel aastal.
Aga see oli tõesti räpane üritus ja hea, et seal üksteise mustamiseks ei jõudnud minna.
Oleks nüüd kõigil oidu maha istuda ja asjad selgeks rääkida- kes mida tahab, millised on etteheited ja kuidas koos edasi.
Meil on üks male, mida me koos kõik arendama peame!

Veel, Leito mahavalimine oleks olnud ikka väga suur põnts male kajastamisele meedias....
Õnneks mõistus vist võitis!

Ants Prii said...

Lugupeetud malerahvas! Infoks. Malemajas toimunud päevakorra kinnitamisel oli 23 vastu-, 16 poolt- ja 5 kehtetut häält. Supp on kuum ja kas selle kuumutamisega midagi paremaks muutub, ei tea. Vestlesin nii Kristjan Sanderi, kui ka Hendrik Oldega. Õnnelikuks ei saa sellisest patiseisust keegi. Jõgeval kuulutatakse homme välja Eestimaa jõulurahu.
Teen eetepaneku aastavahetuseni aeg maha võtta.
Ilusat jõuluaega soovides, Ants Prii
Jõgeva linnavolikogu esimees

Anonymous said...

Aga enne kui jõulurahu saabub, siis küsiks selle palagani vist kõige häälekamalt organisaatorilt, et mis volitustega ta korraldab selliseid male mainet kahjustavaid ettevalmistamata üritusi.

On olemas vähegi kõrgemal tasemel malemängukogemus? Või maleline aktiivsus? Või tõsiste turniiride korraldamise kogemus? Või toimiv maleklubi? Või palju raha? Või head sidemed? Või ükskõik mida muud?

Kui ei ole, siis võiks enesekriitika olemasolu korral peeglisse vaadata ning parem ennast marke kogudes välja elada.

Anonymous said...

Ja jääb palvetada, et EML ei kaota majanduskriisi tingimustes järgmise aasta peasponsorit ning muid suuremaid sponsoreid...

Naxer said...

No tule taevas appi! Tõesti muud mõtet ei tulnud pähe lugedes mõningaid viimaseid kommentaare ning taibates nende taga peituvat meelsust ja mõttemalle. Mis sponsorite ja raha jutt see nüüd järsku käib?! Seni on see praegune seltskond seal aastaid olnud ja nagu kinnitavad vastaspoole välja toodud faktid tuleb lõviosa rahast endiselt riiklikust sektorist ning erasponsorite toetus on olnud vägagi pisike. Pole olnud seni ka majanduskriisi, pigem hoopis majandusbuum eelnevatel aastatel. Ja nüüd järsku kui keegi on võtnud nõuks selja sirgu ajada ning tõsiselt praeguse siiski selgelt ebakompetentse,konfliktse ning Eesti male jaoks kahjuliku juhi välja vahetada kostub järsku hädakisa. Nagu peletataks eemale karjakaupa sponsoreid ja tehtaks mingit ülimalt kahjulikku asja. Samas on teada fakt, et isegi olümpiale oleks peaaegu sõitmata jäänud praeguse juhtkonna rahaasjade ajamise ja saamatuse tõttu.

See raha ees lömitamine on ehk jah omane praegusele juhile ja tema toetajatele, kuigi pole näha olnud sellest kasu Eesti malele. Ma ei pea silmas kogu juhatust tervikuna ning möönan, et seal on ka mõistlikke mehi, kellega saaks koostööd tegema loodetavasti ka võimalik uus juhtkond. Samuti olen nõus, et on mõistlik kui uude juhatusse pürgijad saavad avalikuks ning esitlevad enne järgmist võimalikku üldkoosolekut oma ideid ja programmi ka laiemale üldsusele. Samuti väärib toetamist jõulurahu ja sellest kinni pidamise üleskutse!

Kaarel said...

praeguses juhatuses on mu meelest vähemalt kaks meest, kes on väärt seda kohta.
Marko, see su lause: "...sõitmata jäänud praeguse juhtkonna rahaasjade ajamise ja saamatuse tõttu", ma usun, et viga pole juhtkonnas, vaid juhatuse esimehes/tegevdirekoris. tema on see, kes palka saab asjade korraldamise eest.
aga jah, mis siin ikka vaielda, vähemalt on tekkinud tugev opositsioon, mida ma isiklikult olen juba 4aastat oodanud. ma usun, et varsti see ülejäänud klubide seltskond võtab kaine mõistuse pähe, lõpetab olde ees lömmitamise ja pooldab ta välja vahetamist.

Marek said...

Naxer ... äkki peaks enne ära kuulama ka maleliidu poolsed faktid ?

Einoh, lihtsalt küsisin, kuna pole saanud nt kuskilt neid lugeda. Ainukesena olen lugenud neid, mida vastaspool esitab, aga ega see ei tähenda, et need apriori veel täielikud v õigesti tõlgendatud on.

Lisaks, minu meelest on inimeste kartused seotud just nimelt nende riigipoolsete sissetulekute vähendamisega, kui kogu meeskond vahetub [alguses kaob ju usaldus uue võimu vastu]. Vist ei ole nii, et maleliidul kuskil konto ja sinna muudkui riigilt raha tuleb ja tuleb ... kindlal kuupäeval ja kindlas summas (osaliselt küll, jah).

Võin muidugi täielikult puusse panna, aga eks te siis parandage mind :D

Lisaks, mõnele võib praegune juhtkond tunduda väga ebasümpaatsena, aga Eestis on palju klubide juhte, kes siiski peavad seda varianti kindlamaks v stabiilsemaks ... vähemalt võrreldes selle uue koolkonna salatsemisega. Võite küll öelda, et võib-olla on tegu kellegi lobiga jne, aga enamasti on tegemist inimestega, kes on omal alal tegutsenud kümneid ja kümneid aastaid ja nende jaoks on stabiilsus tähtis. Riskimine on rohkem noorte ja julgete päralt [nii nagu see uus koolkond on].

Aga nagu Ants ütles, on supp kuum ja küsimused õhus ning lahendamata.

Naxer said...

Kaarel, täpselt nii. Just nimelt on asi juhatuse esimehes/tegevdirektoris. Ja selle juures on veel üks suurimaid probleeme asjaolu, et juhatuse esimees ja tegevdirektor on üks ja sama isik. Uuel juhatusel selge plaan need kohad eraldada. Pole kuidagi normaalne, et inimene on ühtlasi iseenda ülemus ja see ongi suuresti praeguseks tekkinud probleemide põhjus.

Anonymous said...

Vaadeldaja, te olete ikka tasemel, kui te suudate oma blogis erinevaid inimesi niimoodi kommentreerima panna!
59 kommentaari siin ja 70 seal.
VÕIMAS!
See on tore, kui eesti maleliidu juhatuse teema nii paljudele südamesse läheb!
Jõulutahu, see on tore küll, aga siiski, las inimesed avaldavad oma arvamust nii palju kui tahavad.
Jätkake samas vaimus.
Isiklikult arvan, et ei ole eriti vahet, kes edaspidi Eesti maleelu juhtima hakkab. Nii Olde kui ka teine kamp oleksid head juhid.
Oldevastastest inimestest jääb mulje, nagu neil oleks Olde vastu isiklik ebasümpaatia ja vaen.
Pole mõtet Olde üle viriseda. Ta on oma missiooni täitnud.

Naxer said...

Marek, võib-olla Maleliit edastab oma argumente Sulle. Võib olla on Sul mingi otseliin Oldega nt vms. Igatahes ma ei ole veel näinud kuskil avalikult Maleliidu argumente antud küsimuses, sh mitte Maleliidu kodulehel. Loomulikult oleks tervitatav avalik diskussioon, mis võiks olla ka edasiviivam kui mingi anonüümsete kommentaatorite vaheline poriloopimine.

Naxer said...

Ok, mainisid ka, et ka ise pole neid lugeda saanud, seega otseliini pole ilmselt ka Sul. Aga jah...miks siis Maleliit oma fakte ikkagi ei esita?!

Anonymous said...

Pingutan fantaasiat nii palju kui jaksan, kuid ei suuda välja mõelda kuidas sai selline amatöörlik võimuhaaramise katse Eesti malele kasulik olla.

Alles nüüd hakkab nii lihtne tõsiasi kohale jõudma, et juhatuses on peale Olde rohkem kui üks liige:))).

Enne pidi kõvasti vaeva nägema, et vähemalt üks juhatuse liige avalikuks saaks millegi programmi sarnasega.

Ning see, et juhatuse esimees on ühtlasi ka tegevdirektor on äris väga tavaline. Selle ümberkorraldamisega mingit revolutsiooni nüüd päris kindlasti ei saavuta.

Kristjan Sander said...

Koosoleku alguses pandi tõesti hääletusele päevakorra kinnitamine ning juhatus soovitas seda mitte teha. Üldkoosoleku otsusega üldkoosoleku kokku kutsunud klubide poolt esitatud päevakorda ei kinnitatud ja koosolek kuulutati sisulise aruteluta lõppenuks.

Selline otsus on skandaalne ja ebaseaduslik. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise õiguse andmisel 10%-le klubidest on nõrgema poole kaitse eesmärk. 10%-l klubidest on seaduse mõtte kohaselt õigus nõuda olla ära kuulatud neid huvitavas küsimuses ja pärast seda hääletusele. Päevakorra tagasi lükkamisega sisuliselt võetakse 10%-lt klubidelt selle õiguse realiseerimise võimalus ära, sest ärakuulamise ja arutelu asemel toimub kohe hääletus. Kahjuks ei ole mittetulundusühingute seaduses sarnaselt äriseadustikule kirjas, et üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus või nõukogu, aga ilmselt siin on asjakohane analoogia muu ühinguõigusega.

Loomulikult protesteerisin kategooriliselt sellise tegevuse vastu, mis sai protokolli kirja.

Ma ei saa välistada, et selles küsimuses pöördutakse kohtusse. Kui juhatus muudab väga tõsiste küsimuste arutelu üldkoosolekul põhimõtteliselt võimatuks, siis on see suurusjärgu võrra suurem rikkumine kui need, millele viitasin oma artiklis.

Kristjan Sander said...

Anonüümsel üliõpilasel, kes tahab Tartus malet mängida, palun helistada Karmen Viikmaale või Andres Kuusele. Ma ei hakka nende telefoninumbreid siia panema, küll aga võib need saada minu käest e-kirja teel aadressilt kristjans@hot.ee .

Ants Prii said...

Vastan anonüümsele küsijale 5:47
Kõrgemal tasemel malemängukogemust ei ole. Malet hakkasin mängima poja kõrvalt, et teda toetada. Kui tema huvi kaob, liigun ka ise malest edasi. Korraldasin Jõgeva Šahhi. Korraldan Jõgevamaa MV-i kiirmales ja osaliselt ka noorte MV-i. Jõgeva-Põltsamaa kohtumine 30-l laual on üle aasta minu korraldada. Maleklubi ei ole, kuid olen käima saanud Jõgeva maleteisipäevad, kus käib koos kümmekond huvilist. Suvel sai Jõgeva kesklinnas valmis tänavamaleväljak. Kutsun järgmisel suvel proovima. Olen ettevõtja. Häid sidemeid on samuti (A.Hanschmitd-TPI grupivend, A.Riisalu-käis paralleelis, A.Pohlak samuti, lisaks head tuttavad parlamendis ja Tln. Linnavalitsuses). Ükskõik mida muud - siia võiks märkida TSIK-i vilistlane 1977 a. ja ka Eesti noortemeister kergejõustikus.
Markide kogumine on väga tõsine tegevus ja jätame selle siit välja.
Vabandan,et tulin Jõgevalt kohale ja sain kohe peaorganisaatoriks, võtan seda kui tunnustust, tänud!
Mulle ei meeldi, kui elu jääb vägikaikaveo tõttu toppama. Male on ilus ja raske ala ning minu lihtsaks sooviks on aidata patiseisust üle saada. Kui on tahtmist otse rääkida, siis palun helistada tel. 55598365 Edu soovides, Ants Prii

Anonymous said...

Lugupeetud härra Prii. See küsimus polnud Teile mõeldud ja vabandan arusaamatuse pärast. Kuigi Teid isiklikult ei tunne, siis Teie sarnaseid inimesi poleks male juurde rohkem vaja. Kui mõni huvitav malemõte tuleb, siis ka helistan.

Kristjan Sanderile aga, et arutelu ei soovinud üldkoosolek kui liidu kõige kõrgem juhtorgan. Ilma üldkoosoleku nõusolekuta võib juhatus teha igasuguseid ettepanekuid. Üldkoosoleku otsusel ja juhatuse otsusel võiks ikka vahet teha.

Aga kahjuks hakkab üha enam tunduma, et mingi ratsionaalne kvaliteetne arutelu ei ole võimalik. Pimedes Olde/juhatuse vaenus lastakse enne kõik põhja.

Täna on kurb olla maletaja.

Marek said...

Nehh ... kas kabetaja olla on siis parem ? Vaadakem asju ikka helgemalt :D

Andres said...

Need, kes Tartus soovivad malet mängida, võivad tõesti ühendust võtta (53306601)! Peaaegu iga nädal (viimasel ajal mitte) oleme teinud male- ja kabesõpradega mänguõhtuid. Järgmine kord plaanis kahe-laua võistlused. Uute mängusõprade ja huviliste vastu ei ole meil kellelgi midagi.

Anonymous said...

Mõni lihtsalt ei saa aru, et Eesti male ei vaja teda/neid. Otsiks endale äkki töökoha ja jätaks maletajad rahule?

Anonymous said...

Vau! Milline vahkviha :D

Kristjan Sander said...

Mina isiklikult olen kogu aeg olnud ja olen jätkuvalt avatud ratsionaalsele arutelule. Sama võin kinnitada ka ülejäänud erakorralist üldkoosolekut nõudnud klubide kohta. Selline arutelu ongi meie eesmärk. Kahjuks on aga dialoog seni olnud meist olenematutel põhjustel võimatu, nagu ma ka oma artiklis viitasin.

Praegusl hetkel ei ole mul teemale rohkem lisada.

Bubba said...

paistab et veel mõnda aega küsitakse minu käest litsimaja numbreid

enriik said...

mis värk selle litsimaja numbriga siis oli?

Anonymous said...

Hea, et sellises finantsseisus ühingu juhatusse keegi üldse soovib kandideerida. Usun, et male areng peab sellistel inimestel südames olema. Jääb vaid üle loota, et kui praegune juhatus peaks lahkuma, siis neid 0-intressiga laene kohe sisse nõudma ei hakata :)

Võibolla asjatundmatu küsimus, aga, kes on maleliidu revident ja millised on olnud revidendi töö tulemused?

Anonymous said...

Kes julgeb oma lapsi sellise vahkvihkaja ligi lasta. Võib-olla tal oma arust on mingeid malelisi saavutusi, kuid turvalisem oleks, kui ta malest lahkuks ja viivitamatult(:

Anonymous said...

Kindlasti oli uude juhatusse kandideerijate soov vaid MK-turniir. Kindlasti.

Anonymous said...

Ratsionaalne arutelu käib nii, et on olemas korralik alternatiivne programm, uued juhatuse liikmed on avalikud, saab esitada küsimusi, arutada asju enne koosoleku päeva, võrrelda uut ja vana juhatust.

Vihjeks sai ju öeldud, et praegune juhatus on valmis tagasi astuma kui uus juhatus oleks selgelt parem. Mis selle tasuta tehtava töö külge ikka klammerduda kui paremad tegijad olemas.

Aga niisama, päevapealt ilma selge üleminukplaanita ja jättes kõik asjad pooleli, ei saa praegune juhatus juba kohusetundest tagasi astuda.

Rene said...

Vahelduseks vaadake pildis kui ilusti lõpetati Narva meistrikad: http://pildid.sportiv.ee/thumbnails.php?album=575

Mängud toimusid kohalikus kaubanduskeskusest ja mängudets oli online.

Anonymous said...

Väga kohusetundlikud inimesed. Tore et selliseid veel on!

Anonymous said...

Üllatav on see et need Olde jüngrid (või tema ise?!) hakkasid selle Kristjan Sanderi eelarve analüüsi kirja peale nii susisema nagu ussipesa ja küll hakkasid ikka patukesi leidma... Eks see koer karjub, kes kaikaga pihta sai... Minu arvates piisaks Olde tagasiastumise nõudmiseks juba EML eelarvega tutvumisest. Erafirmast lastaks selline ülburist priiskaja ilma midagi küsimata lahti. Aga meie maleklubid sõltuvad Oldest, sellest rahast, mida ta võib olla suvatseb suvatseda eraldada või mitte. Käsi peseb kätt.

Anonymous said...

Kristjan Sanderiga pole siin midagi pistmist. Mingi vihahull ajab asja keema. Kui mõistusekene on ainult must-valge, siis on silme ees tõesti ainult Olde (:

Vello said...

Maletajad, katsugem ikka sõbralikud olla!

Anonymous said...

Kas Olde täna ka kedagi sõimas või tegi ainult lobby... Kes end puudutatuna tundis, andke teada.

Anonymous said...

Kas Olde täna ka kedagi sõimas või tegi ainult lobby... Kes end puudutatuna tundis, andke teada.

Anonymous said...

tore et meil on olde, ei teagi mis eesti malest ilma temata saaks...

Anonymous said...

lõhnab pankroti järele

Anonymous said...

Siis oleks küll huvitav taeda, mida uued tegijad sinna pankrotipessa ronivad :)

Anonymous said...

eks ikka mk pärast

Marek said...

Ma ei usu, et just minu pärast :D

mk

Anonymous said...

mk :) mine tea, mine tea :)))

Anonymous said...

Dialoog malemajast.
"Küll me panime eile Vaadeldajas hästi Hentu."
"Jah Sillu, panime küll."
:)))

Anonymous said...

Minulgi sama küsimus, et kui kogu aeg räägitakse hirmsatest võlgadest maleliidus. Miks siis nii hirmasasti tahetakse sinna juhatusse minna. Ja veel see mees (Kaugja), kes sealt just eelmise aasta lõpus ära läks. Mitte ei saa aru, mis teda sinna tagasi kisub. Ja siis pakutakse veel klubidele soodsa hääletuse eest raha.
Mis toimub??? Kas kuskil keegi varjab midagi?

Anonymous said...

eks ikka mk pärast

Anonymous said...

vist jalgealune põleb, otsib uut vana kohta

Anonymous said...

midagi on valesti! Kas vahkvihkaja tõesti töötab lastega? Kuidagi imelikult vaikseks jäi?

Anonymous said...

eks ikka mk pärast

Hentu said...

Ma nüüd magama, Sillu, ei jõua siin enam kommida.

Sillu said...

Jajah, ma ka Hentu, eks homme jälle!

Kaarel said...

osad siin kiidavad oldet, et ilma temata poleks eesti maletki... ma isiklikult küll ei tea, mida head ta viimase 4aasta jooksul teinud on

Anonymous said...

Hommik! Kusagil kommides oli sellest juttu küll.

Marek said...

Kaarel, võta endaga midagi ette ...

Nõuan sadat postitust ! :D

Anonymous said...

Huvitav on see, et Olde (ja või tema toetajaskond levitab pahatahtlikke oletusi: "Eks ikka MK pärast, Eks ikka MK pärast nad sinna juhatusse trügivad". Ärge oletage,kirjutage fakte. Ja miks te ei taha faktidele omapoolsete faktidega vastata? Kristjani esimene kiri EML rahapoolest on aruteluks sobiv alus. Miks te arutelu kardate ja arutelu toimimise maha hääletasite? Argus pole austusväärne omadus.

Anonymous said...

Uurige Kaugija toimetamisi kah. Hiljem on kits kärneriks.

Anonymous said...

Mahahääletamine on samas julge tegu.

Anonymous said...

Miks on Kristjan üksinda eesliinile lükatud? Kas tegelikud niiditõmbajad loodavad vaikselt viljad lõigata ning Kristjan, Sulle, tühjad pihud...

Marek said...

Olgugi, et ma olen siin teataval määral nö kaitseliinil olnud, ei saa mina ka sellest mk jutust (kui just minust ei räägita :D) aru. Antud seltskond on juba varasemalt tegustsenud samas suunas ja siin pole just midagi üllatavat. Samuti on suur osa nendest kas otseselt v kaudselt maleliidu v selle juhiga suuremas konfliktis.

Lisaks ei ole ma märganud, et keegi nimesid oleks maininud. Nüüd oletan [kuuldu põhjal], et need nimed olid M. Harttikainen esimeheks ja juhatusse K. Sander, K. Kaugija, T. Fomina, I. Krupenski ja A. Kasak [vabandan ette kui eksin]. Seega täielik meeskonna vahetus [suure tõenäosusega tõmbuks Liiva, Leito, Kass ja teised tagasi].

Kas tõesti on siis nii lihtne otsustada juhatuse vahetust selle info põhjal? Ma ei võtaks siin seisukohta, aga paljuski on siin mulje jäänud, et praeguse juhatuse mittepooldamine peaks olema apriori iga maleinimese veres ?

Ma ei ole kindel, kuidas suhtuda sellesse 6. dets kooseolekul toimunusse [mind ei olnud kohal ka], aga lp. vastaspool : andke endale ka aru, et praegu vähemalt enamik klubide juhte teid otseselt ei toeta. Kuu ajaga tuleb väike grupp ja kukutab valitsuse ja suurema enamuse ? Mitte, et see halb peaks olema, aga lihtsalt vihjeks, kui te aru ei saa, miks teid ei mõisteta. Lihtsalt natukene rohkem selgitustööd on vaja teha ...

Täielikult negatiivne see kõik ju ei ole, eks EML peab ka nüüd rohkem pingutama ja see peaks maletajatele hea märk olema.

Kaarel said...

Marek, ma küll ei ütleks, et suurem enamus oldet toetab. 23 oli ju päevakorra vastu, 16 poolt ja 5 erapooletud.
minu meelest tuleks ka Riho või/ja Priitu kaasata ka tulevasse juhatusse, sest nemad on toetanud malet ja tõenäoliselt toetavad ka edaspidi. praegul momendil on eesti males ainult üks isik, kellega osadel on pidevalt probleeme

Anonymous said...

Natuke ajalugu.

Juba selle peale kui EML 2011 MK korraldamise taotluse esitas, algatas üks tegelane, kelle vastu ka KaPo kuuldavasti huvi tunneb, EML-i vastu rahvusvahelise laimukampaania. Lõpuks sai FIDE-le selgeks tehtud, et laim on alusetu ja Eesti sai korraldusõiguse.

Ka Eesti ajakirjandus neelas rõõmsalt sööda alla kui meenutada Eesti Päevalehe esikaanelugu, et Eesti maletajad on võlgade tõttu FIDE reitingunimekirjast kustutatud. Tõenäoliselt kummalise asjaolude kokkusattumise tõttu ilmus see lugu just sellel päeval kui valitsus pidi arutama toetust MK korraldamisele ja mida artikli tõttu ei arutatud.

Peale korraldusõiguse saamist ilmselt otsustas üks teatav ministeerium eesotsas teatava kantsleriga, et ei saa lubada malel võtta ära juba teistele tõenäoliselt oma erakonna spordialadele eraldatud raha ning prooviti EML sisuliselt pankrotti lasta. Mõnda aega ei saanud EML riiklikest fondidest praktiliselt midagi ning tehti kõik, et EML ei saaks valitsuse toetust MK korraldamiseks. Seetõttu käidi nii 2007. aasta võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel, 2008. aasta Mõttemängude Festivalil Pekingis kui ka 2008 Dresdeni maleolümpial nii, et juhatus pidi ka oma õla alla panema kas isikliku rahaga või oma firmade kaudu. Lõpuks ajakirjanduse kaudu asja avalikustades õnnestus siiski mõned sendid ka riigilt Dresdenisse sõiduks välja pressida. Ja seda kõike kuulates pidevat meeldivat vingumist, et pole kaasas kaptenit ja varumängijat ja massööri ja pole päevarahasid ja pole seda ja pole teist.

Vaatamata sellele oli nii Torinos, Kreetal kui Dresdenis silmapaistvaid individuaalseid tulemusi ja Pekingis ning Dresdenis läks väga hästi ka võistkondlikult. Pekingis said mehed nii kiirmales kui välkmales 6. koha ja Dresdenis saadi meeste ja naiste ühisarvestuses 30. koht. Aleksander Volodin tuli kiirmales juunioride Euroopa meistriks. Väikeriigi kohta väga head tulemused. Koondisel on olemas eksmaailmameistrist peatreener, järgmiseks aastaks on olemas peasponsor.

Kõik oleks nagu paremas korras kui ammu pole olnud, kui tõenäoliselt see sama MK korraldusõigus poleks järgmiste huviliste tähelepanu köitnud. Üks etteheidetest on, et pole suudetud kaasata erasponsorite raha.

Siin tuleb küsida, et mida on maletajatel erasponsorile pakkuda peale pideva omavahelise kraaklemise ning ebasportliku käitumise? Tulemused pole üldse kõige halvemad kuigi päris maailma tipus pole kedagi. Kuid sellest on vähe. Selle asemel, et väljaspoole ühtne positiivne nägu suunata, teeme ise oma maine täis.

Marek said...

Iseenesest on su SOOV hea ja ilus, aga ma kahtlen pisut reaalsuses.

Samas muidugi jõuluajal peavadki ilusad mõtted olema ...

Marek said...

Minu vastus oli siis Kaarlile mõeldud ... :D

Anonymous said...

Antud teema lõpetuseks ütleks, et mida iganes keegi Olde pattudeks ette kujutab, et ta hetkel pannud kokku päris hästi toimiva juhatuse.

Ja on suur tõenäosus, et kui läheb Olde, siis läheb kogu juhatus täies koosseisus pluss president koos kõikide sponsorrahade, sidemete, kogemuste ja kõige muuga ning ei taha male juhtimisest vähemalt mõnda aega midagi kuulda. Sest kellel on huvi tegeleda asjaga millega on üksjagu tööd, mille eest tuleb peale maksta, mille eest peaaegu ainult sõimata ning lõpuks veel öeldakse, et minge üldse p.....

Kui see on see mida maleüldsus tahab, siis nagu korduvalt öeldud ei hoia praegune juhatus oma kohast kinni ning võimalik, et astub ise tagasi. Praegu veel ei saanud seda teha, sest oli liiga ilmne mis mängu oponendid mängivad. Ja pärast ei taha kuulda etteheiteid, et asjad jäeti pooleli ja kuidas nii ikka võis ning muud sarnast.

Kui see pole see mida maleüldsus tahab, siis soovitan antioldedel emotsioonide asemel natuke mõistusega mõelda (maletajatel peaks seda ju olema), Olde üles otsida, oma suud puhtaks rääkida ning konstruktiivselt edasi minna. Võin kinnitada, et Olde poolt on selleks valmidus olemas.

Anonymous said...

Marek tegi asja väga lihtsalt selgeks. Uutelt juhatuse kandidaatidelt ju seda soovitigi, et nad tudvustaksid oma programmi. Seda ei esitatud. Kui Marek suudab hoobilt probleemi olemuse ära tabada, miks siis uue juhatuse kandidaatidest ükski sellise asja peale ei tule? Teie tahate ju asja edasi viia. Kui te nii lihtsaid asju ei suuda endale selgeks teha, kustkohast peaks teie vastu usaldus tekkima. Klubidel on vastutus laste ja kohalike maletajate ees. Kui maleliidu tugi laguneb, on nemadki audis. Kinnitusest, et kõik jääb vanaviisi, on elu näinud inimestele natuke vähe. Nüüd on nimed avalikustatud ja uue juhatuse kandidaadid saavad hakata oma seisukohti avalikustama ning sponsoreid otsima. Ainult vilega rongi edasi ei vii.

Marek said...

Aga rong viib vile küll edasi ... ebaaus ju :D

Kristjan Sander said...

Esiteks, seletada Maleliidu halba majandusolukorda kellegi salapärase tundmatu tegevusega, kelle vastu väidetavalt ka KaPo huvi tunneb, näib olevat märkimisväärne lähenemine vandenõuteooriatele. Sama käib ka hägusate vihjete kohta "poliitilistele mängudele" või muule sarnasele. Palun fakte, mitte hämamist!

Teiseks, minu arvates on põhimõtteliselt väär väide, et peamised sponsorid tuleb juhatusse panna. Meie kõigi huvides on, et sponsoritel oleks võimalikult rohkem aega oma põhitööd hästi teha ja neid ei tuleks koormata mingite Maleliidu korralduslike küsimustega. Küll aga peab Maleliidu asjaajamiskord tagama, et sponsoril oleks võimalik igal hetkel olukorrast selge pilt saada. Lõppude lõpuks oleks meile ju rohkem sponsoreid vaja kui juhatuses kohti on, eks? Praegu on tegemist organisatsiooniga, kus varjatakse olulist infot ka liikmete eest. Meie eesmärk ongi muuta Maleliit selliseks, et toimuvast arusaamiseks ei peaks juhatuse liige olema.

Kolmandaks räägib keegi Anonüümne mingitest niiditõmbajatest ja viljade lõikamisest ja sellest, et mulle võivad jääda tühjad pihud. See kommentaar on kahjuks iseloomulik Eesti Maleliidu praegusele mainele - kuskil olevat mingid viljad, mida noppida ja kõik pingutavat selle nimel, et oma suukest õigel hetkel kukkuva maasika alla saada. Seni, kuni EML-ist ja maleelu korraldajatest niimoodi mõeldakse, ei saagi midagi paremaks minna. Minule jäävad kohe päris kindlasti tühjad pihud, sest et ma ei otsi ega vaja korruptiivset tulu. Tänan küsimast.

Marek said...

Võib ka maasika kukkuva suu alla panna ... :D

Sorry ... ei suutnud vastu panna :D

Kristjan, sinu mõtted on head, dialoogi arendus samuti, aga ma kahtlen, et teie meeskonna maine selles koosseisus praegusest EML omast sel juhul oluliselt kõrgem on ... Mina küll fakte ei tea, olen palju tondijutte lugenud ... peaks vahelduseks vist parem mõne romantilise romaani läbi lugema ? jõulud ees ja puha ...

Naxer said...

Aga miks hämada. Ütle siis otse välja, mis on viga sel meeskonnal või osadel nende liikmetel kui maine pole hea Su hinnangul. Kui fakte ei teagi, siis miks juhindud tondijuttudest. Kes teab fakte siis rääkigu ja tekitagu diskussioon, mitte ärgu tegelegu turumuti kombel nurgataga kuulujuttude levitamise ja ehk ka välja mõtlemisega.

Marek said...

Naxer, meeskonna kohta juba öeldud ... loe siis ülevalt.

Personaalset laimu pole ühelgi juhul eetiline esitada, isegi kui see tõde on (kui just pole faktiliselt tõestatud mingit kuritegelikku asja ja siis ka sõltub taustast). Selles suhtes on sinu üleskutse rohkem kui kahtlane.

Anonymous said...

Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse liikmena ei saa ma aru sellisest lähenemisviisist, kus korraga vahetatakse välja kõik juhatuse liikmed. Meil EMS-is käivad need asjad hoopis teistmoodi. Juhatuse valimised toimuvad Maleliidust sagedamini ja regulaarselt ning juhatusse valituks osutuvad need, kes üldkoosolekul toimuvatel salajastel valimistel koguvad kõige rohkem hääli. Ja siis ei teki mingeid koalitsiooni ning opositsioonibloki probleeme - kui mingisugused erimeelsused tekivadki, siis mõlema poole esindajad peavad edaspidi koos arutama oma seltsi asju, mingeid suuri saladusi ei ole, eelarve on avalik, rahade kulutamine arutatakse juhatuses eelnevalt läbi. Maleliit peaks ka samamoodi tegema, mitte aga mängima hääletusmänge (ühed kutsuvad üldkoosoleku kokku ja tahavad probleeme arutada, teised saadavad selle aga päevakorra mahahääletamise teel laiali). Lisaks hunnik igatsugu anonüümset vihjamist ja paranoia ülesse kütmist.

Anonymous said...

Kristjan Sanderi harimiseks

Stop War on Our Children

http://www.chess-players.org/eng/news/viewarticle.html?id=662

Miks huvitab kapot Eesti lapsgeeniuse isa?

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/article.php?id=20344041

Rahvusvaheline maleliit kõrvaldas Eesti maletajad reitingutabelist

http://www.epl.ee/artikkel/402598

FIDE asepresident saatis Eestisse rahustava kirja

http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=248732

CARMEN KASS: Higistava spordijuhi aju kärbub

http://www.epl.ee/artikkel/442970

Anonymous said...

Eesti loobub raha puudusel Dresdenis peetavast maleolümpiast

http://www.arileht.ee/artikkel/441290

Anonymous said...

Maleliidu läbipaistvuse koha pealt, et esiteks on aastate jooksul riiklikud fondid olnud suur vahendite allikas. Ning teadu pärast fondid ei eralda raha niisama, et võtke ja kulutage, vaid tahavad saada aruandeid. Seega nende vahendite üle on kontroll olemas vahendite omanike poolt.

Erasponsorid ei eralda oma raha samamoodi, et võtke nüüd ja kulutage, vaid on konkreetsed lepingud, et kes mida ja kuidas saab.

Samuti on Maleliidul audiitor, kellest põhjalikumat annab otsida ning kes vaatab vist läbi kõik dokumendid.

Ning lisaks arutab olulisemad otsused läbi terve juhatus.

Anonymous said...

Kindlasti ei ole aga EML juhatus valmis tagasi astuma ainult sellepärast, et seda nõuavad nn. tippmaletajad. Meile kõigile on teada, et tippmaletajate nö aegumatud probleemid on: Eesti Maleliit ei väärtusta neid piisavalt, ei pane turniiridele piisavalt suuri auhindu ning ei maksa neile suuri toetusi pelgalt selle eest, et nad on tippmaletajad.

Anonymous said...

Nojah päris huvitav arutelu teil siin tekkinud. Aga tegelikult oli koosolek tore loodan, et loete kõik läbi ka selle protokolli, mis peaks mõne päeva pärast ehk ML kodulehele jõudma.
Imelik see, et koosolekule ei jõutud isegi juhatajat ja protokollijat valida :) ja maleelu eestvedajad saadeti ruttu koju tagasi.
Gert

Anonymous said...

... Meile kõigile on teada, et tippmaletajate nö aegumatud probleemid on: ...

Paistab et herr Oldel on üks nii agar jünger, et käib lausa tema tsitaate (vaata ka Kanepite maleblogi) kopipasteerimas...

Anonymous said...

See "koosolek" näitas vist küll vaid mõne mehe ülbust ja soovimatust asju avalikult ja ausalt arutada. Paremaks selline argpükslik käitumine küll midagi Eesti maleelus ei muutnud, pigem palju-palju halvemaks. Kõik probleemid jäid lahenduseta, neid ei vaevutud avalikult ja avameelselt arutamagi. Ja probleemidele lahenduse otsimine ei peaks kindlasti mitte toimuma Vaadeldaja blogi kommentaariumis anonüümselt...

Hentu & Sillu said...

meie pole midagi teinud, olime puu otsas, kui PAUK käis

Anonymous said...

Heaks elavaks näiteks audiitorkontrolli põhjalikkuse kohta on see, et nagu Dresdeni maleolümpia koondise liikmed võivad kinnitada, pidi delegatsiooni juht Marko Siil audiitori jaoks kokku koguma kõikide lendude kõikide inimeste piletite kontsud, millel istekohtade numbrid.

Seda selleks, et audiitor saaks olla kindel, et koondis ikka käis olümpial.

nikitheone said...

Ma tahaks öelda ühte asja, mis minu arust on enamusele kommenteerijatest kahe silma vahele jäänud (või nad pole teadlikud sellestki).

Suure suuga räägitakse läbikukkumisest jms, tähele panemata fakti, et tegelikult see, mis toimus 6.detsembri koosolekul oli täielik absurd ja isegi mitte JOKK. 5 klubi esitasid taotluse, et arutada teatud probleeme, kuid nad ei saanudki seda teha, sest enne koosoleku toimimist otsustati, et koosolek ei toimugi!
Saate te aru, et inimesed, kes tahtsid midagi pakkuda, ei saanudki seda teha?
See on täielik absurd ja näitab järjekordselt, et Hendrik Olde ei ole nõus pidama avatud dialoogi.

Anonymous said...

Sellise käitumise ainus eesmärk oli jätkata ametis vahendied valimata. Mida selline käitumine malele kaasa toob, sellest ei hoolita.

Anonymous said...

juba ammu pole male selle inimese jaoks prioriteet

juht said...

Mis haridus herr Oldel on, et ta alaliitu nõnda "hästi" juhib ja arvab, et keegi teine tema asemel hakkama ei saaks? On see haldusjuhtimine? Majandus? Psühholoogia (oskus inimestega suhelda)?

Anonymous said...

Väikesed tervest mõistusest tulenevad vihjed ja tähelepanekud.

1) Kui eesmärk on dialoog ja mitte ise võimu juurde pääseda, siis on soovitav päevakord panna konflikti asemel dialoogi tekitavad punktid.

2) Seda, et uue juhatuse pakutavast ei olda huvitatud, ei otsustanud ei Hendrik Olde ega ka juhatus, vaid üldkoosolek.

3) Peale koosoleku ametliku osa lõppu oli vaba mikrofon. Järsku ei tahtnud keegi enam sõna võtta kui selgus, et juhatust maha võtta ei õnnestu. Hmmm, huvitav küll miks?

Anonymous said...

sitalaada korras sõna võtta? milleks? kui seda avalikult koosoleku raames ei juleta...

nikitheone said...

Olde hariduse kohta küsija :

http://74.125.77.132/search?q=cache:37r_e3lqUOQJ:https://www.kalev.ee/est/%3Fnews%3D915467%26category%3D2%26Kerese-riigis-ei-anta-maleharidust+kerese+riigis+ei+anta&hl=et&ct=clnk&cd=1&gl=ee

Marek said...

Niki ... jällegi nimetad ainult ühte nime. Sa siis ei arva, et see nt teiste juhatuse liikmetega kooskõlastatud oli?

Kuidas aga suhtuda sellesse intsidenti, siis ütlesin varasemalt et oska seda ise hinnata.

Rääkinud ka telefoni teel mitme inimesega erinevatelt pooltelt on pilt natukene paremaks läinud. On hea, et tuntakse huvi EML käekäigu ja tuleviku pärast. Samas on jäänud kõlama, et ektstreemselt käitudes ei ole kummalegi poolele midagi head oodata.

Anonymous said...

Tsiteerin:
Väikesed tervest mõistusest tulenevad vihjed ja tähelepanekud.

See mõistus on tõesti väikene :)))

nikitheone said...

Marek - siin kohal ma nimetasin tõesti ainult ühte nime, sest et teiste kohta ma ei oska kindlalt öelda, kas nemad on nõus pidama avatud dialoogi või ei.

Aga Hendrik Olde kohta ma võin 100% väita, et tema EI OLE nõus.

ja ma pean mainima kurvastusega, et ma nägin ja kuulsin nii mõndagi vägagi inetut intsidenti Hendrik Olde osalusel. Võin lubada, et lähipäeval jõuab vähemalt üks neist ka laiema avalikuse ette, aga teis(t)e kohta võivad osalejad ise rääkida, kui tahavad (nt ylx)

Anonymous said...

olen kuulnud et olde meeskond püüdis klubide juhte rahaliste vahenditega enda poolt hääletama saada. tore.

Marek said...

Kulla ananüümne 9:42 ... samad jutud käivad Eestimaa peal ringi vastasleeri kohta :D mis peaks samuti tore olema.

Niki ... sinu väide on midagi sellist, et (võimalik et juhatuse kokkuleppeline) otsus näitab, et Olde ei ole nõus avatud dialoogi pidama. Palun sõnasta siis asi kuidagi teist moodi (lihtsalt nats vale mulje jääb muidu ... einoh, mina ise saan aru küll, mis sa öelda püüad).

Anonymous said...

Tjah, hakkab selgeks saama, et siit mingit normaalset dialoogi ei tule. Osadel ikka mõtlemine sama paindlik kui punast näinud härjal.

Ennustan, et praegune juhatus lahkub ise, sest ei soovi poriloopimises osaleda. Ametikoht sai ikkagi male edendamiseks vastu võetud, mitte mudamaadlemiseks.

herr said...

demagoogia, demagoogia, demagoogia, lõputu demagoogia...

Anonymous said...

Need anonüümsed meeldivad mulle väga.

Anonüümne 10:04 sayd: Ametikoht sai ikkagi male edendamiseks vastu võetud, mitte mudamaadlemiseks.

Millisest ametikohast on jutt?

Anonymous said...

Õige oleks kui praegune juhatus tunnistaks, et ettevõtmine on pankrotis ning lahkuks koos K(k)assi võlakirjaga, et uus saaks alustada nullist

Anonymous said...

Vahet pole mis ametikoht. Sain teada mis oli vaja teada.

Oletan, et praegune juhatus võtab endaga kaasa ka 2011 MK korraldusõiguse.

miisu said...

kõik käib mk pärast

Anonymous said...

Oh neid hobimaletajaid, naiivitare: "Sain teada mis oli vaja teada."
Mida küll Vaadeldaja sopablogi kommentaariumist teada võib saada?? Tahaks ka teada saada :)

Tõnn said...

Uus maleblog, www.321vremja.blogspot.com

Anonymous said...

Henriku Liivimaa kroonika uue köite ,irjutamine käib täie hooga!

omapäi kõndija said...

kurmjäääuuuuu

Anonymous said...

Soovitan lugeda ka Ülar Laugu maleblogi: http://vaatleja.blog-city.com/

Anonymous said...

Iga hea maletaja peab lisaks avanguteooriale, keskmängu ja lõppmängu oskusele tundma hästi erinevaid skeeme, mille abil edu saavutada.

Anonymous said...

nii vaikseks kõik on jäänud...
palju õnne sünnipäevaks, KS