Thursday, October 15, 2009

Külaotsa Malekooli karikasarja 3. osaturniiri juhend

1. Aeg ja koht
Karikaturniiride sarjas viikase läbi viis osaturniiri august-detsember 2009. Viies turniir on nn finaalturniir, kus jagatavad kohapunktid on kahekordsed. Osavõistlustest ja finaalturniirist osavõtuõigus on kõigil maletajatel, kelle sünniaasta 1993. a või hiljem.

Enne igat turniiri esineb suurmeister Kaido Külaots võistlustel osalejatele maleloenguga.
Võistlused toimuvad Tallinnas P. Kerese Malemaja (Vene tn 29) II korruse saalis.

Karikasarja osaturniiride toimumisajad on järgmised:
27. august 2009 loengu algus kell 14.30, võistluste algus kell 15.15
24. september 2009 loengu algus kell 14.30, võistluste algus kell 15.15
22. oktoober 2009 loengu algus kell 14.30, võistluste algus kell 15.15
26. november 2009 loengu algus kell 14.30, võistluste algus kell 15.15
17. detsember 2009 loengu algus kell 14.30, võistluste algus kell 15.15

2. Osavõtjad
A-turniir: kuni 16-aastased (sünd. 01.01.1993.a. ja hiljem)
B-turniir: kuni 10-aastased (sünd. 01.01.1999.a. ja hiljem)
Osavõtuks registreerida hiljemalt 2 päeva enne osaturniiri algust e-posti aadressil: malekool@malekool.ee.
Eelregistreerimisel teatada: millisel turniiril soovib mängida, ees- ja perenimi, sünniaasta, reiting.
Info telefonil 53 876 442, Indrek Turu

3. Võistlustingimused
Võistlus viiakse läbi erinevate vanuserühmade individuaalturniiridena šveitsi süsteemis. Mängitakse 7 vooru. Ajakontroll kummalegi mängijale on 15 minutit.
Hilinemine voorule üle 5 minuti, toob mängijale kaasa kaotuse.

4. Ajakava 22. oktoobril
kell 14.15 võistlejate registreerimise algus
kell 14.30 Suurmeister Kaido Külaotsa loeng
kell 15.00 võistlejate registreerimise lõpp
kell 15.15 I voor
kell 15.50 II voor
kell 16.25 III voor
kell 17.00 IV voor
kell 17.35 V voor
kell 18.10 VI voor
kell 18.45 VII voor
kell 19.20 Autasustamine


5. Autasustamine
Kõikide osaturniiride 3 parimat saavad auhinna, lisaks autasustatakse turniiride parimaid tüdrukuid. Auhindadeks on malekirjandus.
Karikaturniiri mõlema vanusegrupi üldvõitjat auhinnatakse karikaga. Üldarvestuse mõlema vanusegrupi kolmele paremale ning mõlema vanusegrupi parimale tüdrukule ja parimale Kaido Külaotsa Malekooli õpilasele on auhinnaks maleprogrammid.
Auhinnad jagamisele ei lähe, üks võistleja võib saada ka mitu auhinda.

Osavõistluste tulemuste põhjal jagatakse kohapunkte 20 parimale võistlejale järgmiselt: 1. koht 26 punkti, 2. koht 22 punkti, 3. koht 19 punkti, 4. koht 17 punkti, 5. koht 16 punkti, 6. koht 15 punkti, 7. koht 14 punkti, 8. koht 13 punkti, 9. koht 12 punkti, 10. koht 11 punkti, 11. koht 10 punkti, 12. koht 9 punkti, 13. koht 8 punkti, 14. koht 7 punkti, 15. koht 6 punkti, 16. koht 5 punkti, 17. koht 4 punkti, 18. koht 3 punkti, 19. koht 2 punkti, 20. koht 1 punkti.
Finaalturniiril jagatavad kohapunktid kahekordistuvad.
5 lisapunkti annab turniiril osalemine, finaalturniiril osalemine annab 10 punkti.

Karikaturniiride osavõistluste tabelid ja üldjärjestus avaldatakse veebileheküljel www.malekool.ee ja võistlustel kohapeal.

6. Paremusjärjestuse määramine võrdse arvu partiipunktide korral
1) Buchholzi koefitsent
2) Buchholzi koefitsient ilma nõrgima vastase tulemuseta
3) vastaste keskmine reiting.

7. Majandamine
Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
Oktoobris toimuva turniiri osavõtutasu on 40 krooni.

7. Üldist
Võistluse korraldaja on MTÜ Kaido Külaotsa Malekool. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik, kelle määrab võistluste korraldaja.

No comments: