Wednesday, September 7, 2011

Rõuge ja Tõrva turniiride juhendid

Vaadeldaja sai kirja Margus Söödilt, kes edastas Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud maleturniiride sarja järgmiste osavõistluste juhendid - 24. septembril toimub turniir Rõuges ja 25. septembril Tõrvas.

NB! Võistlejatele on Rõuge ja Tõrva turniiridele korraldatud bussiga liiklemine marsruudil Tallinn-Rõuge-Tõrva-Tallinn.

Rõuge kiirmaleturniir „Rõuge CHESS OPEN“ ja Võrumaa 2011.a. lahtised meistrivõistlused kiirmales


I Eesmärk ja ülesanne
a) tunda rõõmu malemängust ja mäletada maailmamaletajat Paul Kerest;
b) pakkuda parimaid võistlemisvõimalusi;
c) võistlus kuulub Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud ja Eesti Male Toetusühingu poolt korraldatud turniiride sarja, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2011/;
d) võistluse korraldab Eesti Male Toetusühing, koostöös Rõuge Vallavalitsuse, Rõuge Kooli, Võrumaa Spordiliidu, Võru Maleklubi ning Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubiga;
e) võistlus on ühtlasi Võrumaa kiirmale meistrivõistlusteks, kus Võrumaa Spordiliit selgitab välja Võrumaa parimad maletajad.

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 24. septembril 2011. a. algusega kell 12.00 Võrumaal, Rõuge vallas (www.rauge.ee), Rõuge Põhikoolis (www.rouge.edu.ee) aadressil Haanja mnt.14, Rõuge alevik. Autode tasuta parkimine kooli ees asuvas parklas.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 90 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab ja viib läbi Eesti Male Toetusühing.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale mängijale partii lõpuni. Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
1) Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine.
2) Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
3) Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz,
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta,
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Võistlejate lähetamine ja majutus
Võistlejatele on Rõuge ja Tõrva turniiridele, millised toimuvad vastavalt 24. ja 25. septembril, korraldatud bussiga liiklemine marsruudil Tallinn-Rõuge-Tõrva-Tallinn (maksumus 20 eurot). NB! Bussikohtade arv on piiratud! Buss peatub 24.09.2011 Tallinnas järgmiselt: 7.00 Laagri Kooli ees parklas, 7.15 Pärnu mnt. 141 Delta Plaza parklas Neste tankla juures, 7.30 Ülemiste kaubanduskeskuse parklas Neste tankla juures. Seejärel sõidab buss Tallinnast Rõugesse ja pärast Rõuge turniiri lõpetamist edasi Tõrvasse, kus on korraldatud osalejate majutus järgnevalt:
a) Tõrva Spordihoones majutuskohad hinnaga 8 EURi/inimene. Täpsem teave Viljo Riiska viljo@riiska.ee või telefon 5127219.
b) Udumäe Puhketalus www.udumae.ee hinnaga 10 EURi/inimene. Hommikusöök 2 EURi/inimene, mis sisaldab putru koduse moosiga, võileibu, teed ja kohvi. 24.09.2011 õhtul tasuta sauna võimalus. Kohtade
broneerimine teostada e-mailile: malegold7@gmail.com koos võistlusele eelregistreerimisega.
Buss naaseb Tallinna 25.09.2011 õhtul pärast Tõrva turniiri lõppu. Võistlejad, kes soovivad kasutada bussi, tasuvad vajamineva summa Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi arveldusarvele 221052499451 Swedbank hiljemalt 19. septembriks 2011 kell 14.00. Kui makse teostab osaleja eest organisatsioon või kolmas isik, siis on vajalik maksekorraldusele märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, kelle eest tasutakse.

VI Võistluste ajakava
Registreerimine 11.30 – 12.00
Võistluste avamine 12.00
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 12.15 – 14.30
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit – mängupaigas pakutakse võistlejatele ja kohtunikele korralikku Rõuge Hot Seljankat (korraldajad jätavad endale õiguse pausi vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 15.00 – 17.30
Võistluste lõpetamine 18.00
Õhtusöök 18.00-18.30

VII Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1951 ja vanemad) rahaliste auhindadega. Samuti autasustatakse parimat noormängijat ja parimat Võrumaa noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), parimat mängijat reitinguga kuni 1900 ning parimat mängijat reitinguga kuni 2200.
Võrumaa Spordiliit autasustab kolme paremat Võrumaa maletajat Võrumaa kiirmale meistrivõistluste raames.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
I koht 90 EURi, II koht 70 EURi, III koht 50 EURi, IV koht 40 EURi, V koht 30 EURi, parim naine 40 EURi, parim veteran 40 EURi.
Korraldaja peavad meeles kiirturniiril osalejaid loositavate üllatusauhindadega. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VIII Majandamine

Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest. Osavõtumaks on 10.- EURi täiskasvanud võistleja ja 8.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1951 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Rahvusvahelistele suurmeistritele (GM/WGM) ja rahvusvahelistele meistritele (IM/WIM) ning Võrumaa võistlejatele on osavõtumaks 5.- EURi. Osavõtumaks sisaldab lõuna- ja õhtusööki. Kui võistlustel osaleb perekond, kelle isa, ema ja vähemalt 1 laps on kantud Eesti kiirmale reitingutabelisse, siis on kogu perele kokku osavõtutasu 15.- EURi. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 15.- EURi.

IX Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 19.00 22. septembriks 2011. a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

X Üldist

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksvalt võistluse korraldaja Eesti Male Toetusühing.

Tõrva kiirmaleturniir ja Valgamaa 2011.a. lahtised meistrivõistlused kiirmales


I Eesmärk ja ülesanne
a) tunda rõõmu malemängust ja mäletada maailmamaletajat Paul Kerest;
b) pakkuda parimaid võistlemisvõimalusi;
c) võistlus kuulub Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud ja Eesti Male Toetusühingu poolt korraldatud turniiride sarja, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2011/;
d) võistluse korraldab Valgamaa Spordiliit, koostöös Eesti Male Toetusühingu, Tõrva Linnavalitsuse, Valgamaa maleklubiga Helme ning Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubiga;
e) võistlus on ühtlasi Valgamaa kiirmale meistrivõistlusteks, kus Valgamaa Spordiliit selgitab välja Valgamaa parimad maletajad.

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 25. septembril 2011. a. algusega kell 10.00 Tõrva linna Spordihoones, aadressil Valga mnt. 76 Tõrva.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 70 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab Valgamaa Spordiliit, koostöös Eesti Male Toetusühingu, Tõrva Linnavalitsuse, Valgamaa maleklubiga Helme ning Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubiga.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale mängijale partii lõpuni. Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
1) Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine.
2) Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
3) Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz,
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta,
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Võistlejate lähetamine ja majutus

vaata infot Rõuge turniiri juhendist (ülal)

VI Võistluste ajakava
Registreerimine 9.15 – 10.00
Võistluste avamine 10.00 – 10.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 10.10 – 12.30
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse pausi vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 13.00 – 15.45
Võistluste lõpetamine 16.00

VII Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1951 ja vanemad) rahaliste auhindadega. Samuti autasustatakse parimat noormängijat ja parimat Valgamaa noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), kahte paremat
Valgamaa mängijat, parimat mängijat reitinguga kuni 1900 ning parimat mängijat reitinguga kuni 2200 esemeliste auhindadega ja/või diplomitega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
I koht 100 EURi, II koht 60 EURi, III koht 50 EURi, IV koht 40 EURi, V koht 40 EURi, parim naine 30 EURi, parim veteran 30 EURi.
Korraldaja peavad meeles kiirturniiril osalejaid loositavate üllatusauhindadega. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VIII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest. Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1951 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning Valgamaa võistlejad.
Kui võistlustel osaleb perekond, kelle isa, ema ja vähemalt 1 laps on kantud Eesti kiirmale reitingutabelisse, siis on kogu perele kokku osavõtutasu 10.- EURi. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

IX Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 19.00 22. septembriks 2011. a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

X Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab jooksvalt võistluse korraldaja Valgamaa Spordiliit koostöös Eesti Male Toetusühinguga.

**Korraldajad juhivad osalejate tähelepanu Eesti Maleliidu juhatuse 22.08.2011 otsusele p.2 (ii), millega Eesti Maleliidu juhatus nõuab alates 10. septembrist 2011 EMLi kalenderplaanis avaldatavatelt turniiridelt litsentsitasu maksmise nõude lisamist võistluste juhendusse. EMLil on õigus ilma vastavasisulise nõude olemasoluta juhendis keelduda võistluse juhendi ning tulemuste avaldamisest oma koduleheküljel.

5 comments:

Anonymous said...

Viimasest lõigust võib nii arusaada, et nende turniiride tulemusi EMLi lehele ei saadeta?

Anonymous said...

Kas neid litsentsireegleid mitte alles välja ei töötata?

Anonymous said...

Püha müristus! Mis osavõtumaksud Rõuges (isegi suurmeistritele) ja auhinnad kuivavad järjest rohkem kokku võrreldes aasta alguses olnud turniiridega. Tundub hea äriidee olevat järgmiseks hooajaks:))

Marek Kolk said...

Osavõtumaksu koha pealt oleks võib-olla rohkem norimist noorte osas, 8/10 tähendab 20% soodustust, mis minu meelest on liiga väike (arvestades, et kogu summa ühe päeva eest on päris suur). Üldiselt seal kuskil 15% soodustuse ümber vähemalt eraldi ostma küll ei läheks, kui see nõuaks lisapingutusi.

Auhinnafond on 90+70+50+40+30+40+40=360 EURi + veel midagi. Mis meeldib on see, et EMTÜ kasutab üleüldiselt üsna palju ressurssi eriauhindadeks.

Teisalt, 360 EURi on 36 täiskohaga mängijat. Midagi ka korralduse peale ja kui on palju osalejaid (ei pruugi muidugi olla), siis EMTÜ ise nagu ei kulutagi midagi oluliselt juurde (tõsi, korralduse juures on olemas peidetud kulutusi nagu rent, transport, kohtunikud jne). Noh, ei ole otseselt etteheide, aga selline on olukord.

"Rahvusvahelistele suurmeistritele (GM/WGM) ja rahvusvahelistele meistritele (IM/WIM) ning Võrumaa võistlejatele on osavõtumaks 5.- EURi."

Mis tippmale toetusest meil juttu saab olla, kui isegi EMTÜ (kelle prioriteediks võiks see ju olla, eriti kui nõukogus on lausa enda GM olemas) ei ole nõus tegema tasuta soodustust? Sellisel juhul ei tohiks vähemalt NÕUDA seda teistelt (siin ma mõtlen tiitlitega mängijaid, kes aeg-ajalt seda ikka ette heidavad).

Midagi positiivset ka: vähemalt turniir ilmselt toimub.

Anonymous said...

Aasta hakkab ka juba lõppema.Siiani on olnud hiilgav sari.Kes Eestis on tänavu midagi ligilähedastki korraldanud?Küsimus oli sarja kritiserijatele.