Thursday, September 15, 2011

Eesti Male Toetusühingu 2011.a noorteturniiride sari

Vaadeldaja sai kirja Igor Krupenskilt.

Eesti Male Toetusühing korraldab 2011. a sügisel koostöös Tallinna maleklubidega noorteturniiride sarja. Lisainformatsiooni leiab noorteturniiride sarja erileheküljelt: http://www.eestimale.ee/noortesari2011/

Eesti Male Toetusühingu 2011. a sügisel korraldatava noorteturniiride sarja I etapp, Malepood.ee noorte nädalalõputurniir toimub 17.-18. septembril 2011 Tallinnas, P.Kerese nim. Malemajas (Vene tn 29). Juhend asub siin: http://www.eestimale.ee/noortesari2011/?page=2

Lisainfo ja registreerimine: Igor Krupenski (58003989, igor@vabaettur.ee)

p.s. 2010.a EMTÜ noortesari: http://www.eestimale.ee/noortesari2010/

70 comments:

Anonymous said...

Kas maleliit enam turniirijuhendeid ei avaldagi?

Anonymous said...

maleliit ,pidi tahtma julma pappi, et oma kodukal teiste juhendeid avaldada.
Las parem olla tühi kui ise ka ei korralsda!

Anonymous said...

Mismoodi tahtma pappi? Kas juhendite avaldamine maksab siis pappi?

Anonymous said...

Maeliit nõuab alates 10. septembrist 2011 EML kalenderplaanis avaldatavatelt turniiridelt litsentsitasu
maksmise nõude lisamist võistluste juhendisse. EML-l on õigus ilma vastavasisulise nõude
olemasoluta juhendis keelduda võistluse juhendi ning tulemuste avaldamisest oma
koduleheküljel.

Anonymous said...

Võistluse juhendi koostamine peaks olema ikka iga korraldaja enda pärusmaa. Pealegi on need litsentsiasjad vist eraldi dokumendiga sätestatud, kuidagi jabur nõuda igas juhendis millegi sellise lisamist, mis on niikuinii juba mingi dokumendiga sätestatud. Sama hästi võiks nõuda, et kõikide võistluste korraldajad peavad juhendisse sisse kirjutama, et turniiri ajal kehtib Eesti Vabariigi põhiseadus ja kõik võistlejad on kohustatud sellest kinni pidama. Kas maleliidu juhatusel pole muud teha, kui lollusi paberile toota? Selle asemel võiks needsamad juhatuse liikmed kasvõi mööda klubijuhte käia ja litsentsiraha küsida.

Anonymous said...

Keda kotib, et EML lehel tulemusi ei avaldata? Selleks on ka muud kanalid... See nüüd küll turniiri korraldajaid litsentsitasusid küsima ei pane.
Ja üldse võiks need litsentsitasud ära unustada. Sellega püüab EML lihtsalt mingilgi määral turniiridel oma käppa peal hoida, mis ilmselgelt pole õnnestunud ja ei hakka ka õnnestuma!

Anonymous said...

Osadel spordialadel on litsentsitasud osavõtutasu sees.
Ju siis peavad teised nn. kanalid hakkama eraldi reitinguarvestust pidama ning selleks tööjõu palkama.
Momendil on mugav kasutada EML-u reitinguarvestust, kuid "oma" arvestuse puhul hakatakse peagi samuti tasu küsima.

Marek Kolk said...

Litsentsinõue pole minu meelest ülearu, see on meeldetuletus. Kui probleeme ei oleks, poleks vaja ka meelde tuletada.

Anonymous said...

"Nõuda alates 10. septembrist 2011 EML kalenderplaanis avaldatavatelt turniiridelt litsentsitasu
maksmise nõude lisamist võistluste juhendisse. EML-l on õigus ilma vastavasisulise nõude
olemasoluta juhendis keelduda võistluse juhendi ning tulemuste avaldamisest oma
koduleheküljel."

Kes on see otsustaja, kes otsustab ilma litsentsitasu maksmisele viitava nõudeta turniiri juhendi ja tulemuste avaldamise või mitteavaldamise EML-i kodulehel? Kuna vastava otsuse on formuleerinud EML-i juhatus, siis kas absoluutselt iga ilma vastavasisulise nõudeta turniiri saatuse üle otsustamiseks koguneb eraldi otsustama samuti maleliidu juhatus või kes otsustab? Ja kus oleks võimalik tutvuda vastavate otsustega?

Anonymous said...

Omandist saavad kõik aru. Annad näiteks korteri rendile, tahad renti. Autorikaitset mõistetekse samuti, Loo autorile(omanikulea) makstakse autoritasu.
EML(klubide ühendus) on kodulehe ja reitinguarvestuste omanik.
EMTÜ nende asjade omanik ei ole. EMTÜ on tubli ja organiseerib võistlused. Siin ongi aga??? Korraldaja on nõus maksma mänguruumide renti(või saab kaubale, et seda teeb keegi teine), samuti kohtunike tasustamine jm. Miks korraldaja ei soovi tasuda EML vara kasutamise eest?
Selle asemel, et võõra vara kasutamine kompenseerida, läheb käima EML juhatuse ründamine.
NB! EML juhatus peabki liidu huvide eest seisma (ka kodulehe ja reitinguarvestuse kasutamine).

Anonymous said...

Vaatame näiteks viimati toimunud Gunnar Uusi mälestusturniiri, EML reitinguarvestusest http://www.maleliit.ee/reitingud/index.php?akt=1-11141 ilmneb, et kaugelt vähem kui pooled osalenutest omavad EML litsentsi.

Ometi on litsentsireeglites kirjas:
1. Eesti Maleliidu (EML) poolt väljaantavat maletajalitsentsi (edaspidi Litsents) on vaja:
1.1 kõigil Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistlustel (sh. kiirmales ja välkmales);
1.2 nn tavamale reitingu arvestusse minevatel turniiridel, mis on EML kalenderplaanis;
1.3 üle-riigilistel kiirturniiridel, mis on EML kalenderplaanis;
1.4 erandina on litsentsitasudest vabastatud maletajad, kes mängivad kalendriaasta
jooksul vaid ühe punktides 1.2 -1.3 loetletud turniiri ning võistleja on võistlust korraldava
spordiorganisatsiooni liige (näiteks: Viljandi MS liige, kui ta mängib aastas ainult I.Raua
mälestusturniiril).

Kindlasti ei mahu kõik need litsentsi mitteomavad osalejad p 1.4 alla. Mida teha?

Anonymous said...

Kuidas mõista Gunnar Uusi noorteturniiri juhendis http://www.maleliit.ee/info/2011/Uusi_oli_ka_kord_noor.pdf olevat lauset:

Turniirist osavõtjad peavad omama
EML poolt väljaantavat litsentsi (v.a. Tartumaa maletajad, kes väljaspool Tartu maakonda
toimuvatel litsentseeritud võistlustel ei osale).

Sulgudes olev lõik on selges vastuolus kehtivate litsentsireeglitega.

Anonymous said...

to 11:16 AM

Su jutust kooruv mõte on poolik ju. Näiteks tood sa korteri renti, mängusaali renti ja kohtunike töötasusid, mida tuleks nagu iseenesest mõistetavalt maksta. Jah seda küll, aga ega turniiri korraldaja ei pea ka kedagi neist inimestest taga ajama ja aega selle peale raiskama. Need inimesed kes raha tahavad, tulevad ikka ise kohale ehk siis rahale järgi. Samuti ei ole ju keelatud Oldel tulla turniiridele kohale ja ajada näpuga rida, kes talle maksmata on või kes kelle eest maksab, aga mitte kurnata turniiri korraldajat lisakohustustega. Oma töö tuleb ikka endal ära teha!

Marek Kolk said...

Ega keegi ei ajagi ju kedagi taga. Korraldaja ei maksa X mängija eest seda litsentsi.

Korraldaja huvi on, et juhend oleks kuskil üleval ja inimesed saaksid teada (et nad ikka kohale tuleksid). Ainult, et juhend ei lähe niisama üles, keegi peab selleks vaeva nägema. Pärast tahavad inimesed veel infot ka saada jne sealt samast kohast. Igati mõistlik on sel juhul nõuda, et teatud lause juhendisse sisse kirjutatakse. Iseasi, mis pärast toimuma hakkab.

Muideks, Uusi juhendi lause ei ole vastuolus, kui nt klubi ise selle litsentsi ära maksab. Sel juhul pole vaja ka mängijat koormata ja hirmutada. Ma muidugi ei tea, kas ka maskab :-D

Kristjan Sander said...

Esiteks, kui võistlusel osalejatelt nõutakse litsentsi, peab see olema võistluse juhendis kirjas. Maleliit ei saa kellelgi keelata korraldada turniire, millel osalejatelt litsentsi ei nõuta.

Teiseks, see, mida täpselt Maleliit litsentsitasude eest teeb, st. mida litsentsi eest maksnud isik selle eest saab, on paraku üsna arusaamatu. Maleliidu nädalalõputurniiride sarja enam ei ole ja osal juhtudel maksab turniirikorraldaja ka reitinguarvestuse eest eraldi.

Mis koduleheküljel avaldamisse puutub, siis selle sidumine litsentsinõudega pole ka eriti loogiline. Kui koduleheküljel uudise avaldamine on seotud mingisuguste kuludega, siis peaks sellel olema turniirikorraldaja jaoks kindel taks. Täpselt sama käib ka turniiri esitamise kohta reitinguarvestuseks. Üleüldse, see, et Maleliidu kodulehekülje uudised kajastaksid võimalikult adekvaatselt Eesti maleelu ja reitingutabel Eesti maletajate tulemusi, on nii spordiala kui ka alaliidu enda huvides.

Anonymous said...

Selles on Kristjan Sanderil muidugi õigus, et see, et Maleliidu kodulehekülje uudised kajastaksid võimalikult adekvaatselt Eesti maleelu ja reitingutabel Eesti maletajate tulemusi, on nii spordiala kui ka alaliidu enda huvides. Jääb üle küsida, kas vastav alaliidu juhatuse otsus on ikka spordiala huvides? Või kelle/mille huvides tegutsetakse?

Anonymous said...

Loomulikult võib korraldada turniire, millel osalejatelt litsentsi ei nõuta. Ka ei pea turniiridel olema kvalifitseeritud kohtunikke, ei pea kasutama malekelli, ajakontrolli üldse jne. Lihtsalt spordi alla see tegevus ei mahu. Auhindu võib loomulikult jagada kui see sponsorile huvi pakub.

Kui nüüd juriidilise poole pealt karva lõhki hakata ajama, siis võiks Maleliit keelata mitte oma egiidi all toimuvatel turniiridel Maleliidu reitingute kasutamise/avaldamise. Kompromiss ongi raha küsimine arvestuse eest.

Anonymous said...

Aga kes maletajatele nende partiide kasutamise ja levitamise eest maksab?!

Anonymous said...

Öeldakse, et poolel teel hobuseid ei vahetata. Oleks igati loogiline, et igasugused reeglitemuudatused litsentsitemaatikas tehakse aasta algusest. Praegu jääb mulje, et tehakse kuidagi ülejala neid otsuseid ja lastakse lendu, mis parasjagu pähe tuleb.

Ingmar said...

Ma olen nagu aru saanud, et põhimõtteliselt on EMLil õigus oma kodulehel turniiride (või kassinäituste või odavate rõivaste väljamüükide või milleiganes) juhendeid ja tulemusi avaldada või mitte avaldada, nagu heaks arvab, arvutada reitinguid või mitte arvutada, nagu meeldib, ja võib-olla ka nõuda emma-kumma eest mistahes nimega tasu. Ainult et osa neist tegevustest kuulub selle maa maleelu edendamise juurde ja teised ei kuulu. Oletaks, et maleturniiride tulemuste avaldamisest on EML huvitatud, olgu korraldajaks viisakas klubi, vanakurat ise või kasvõi EMTÜ.

Uusi turniiril osalenud malerändurid peaks olema kenasti litsentsitasud ära maksnud, ülejäänud mahuvad peaaegu in corpore ülaltsiteeritud erandi 1.4 alla. No peaaegu. Ma rändasin eelmisel aastal ka päris mitu turniiri läbi ja sain alles sügisel teada, et litsentsi nimeline asi olemas on; oleks keegi tasu küsinud, küllap ta selle siis saanuks ka. Kuigi reitinguarvutamise eest eraldi maksmise põhjendatus on mul endistviisi segane - reitingutabeli pidamine, sarnaselt turniiritulemuste avaldamisega, peaks olema asi, millest on huvitatud EML, mitte mingi mängijate individuaalne privileeg, mille eest tuleb raha välja käia.

Anonymous said...

Loomulikult on EML huvitatud tulemusteavaldamisest ja reitingute avaldamisest, paraku ei tee seda keegi tasuta, või teeb, küsige Marekilt!

Hendrik Olde said...

Maleliit ei nõua kellegilt midagi, täna tegelikult nõutakse ju Maleliidult juhendite ja tulemuste avaldamist, kusjuures ise ei järgita mängureegleid.
On olemas kehtivad litsentsireeglid aastast 2009, kus on kirjas punkt litsentsinõudest:
1.2 nn tavamale reitingu arvestusse minevatel turniiridel, mis on EML kalenderplaanis;
1.3 üle-riigilistel kiirturniiridel, mis on EML kalenderplaanis;
Igal sügisel saadetakse kõigile klubidele järgmise aasta kalenderplaani projekt, kuhu on võimalik sisse lülitada klubi poolt korraldatavaid turniire. Maleliit ei pane jõuga ühegi klubi korraldatavat turniiri kalenderplaani.
Kui klubi soovib, et tema turniir oleks Maleliidu kalenderplaanis, siis ta peaks ka järgima EML-i litsentsireegleid. Vaieldamatult on EML-i koduleht see infokanal (aastas tehakse kodulehel suurusjärgus 1,5 miljonit klikki), mille kaudu on võimalik parimal moel maleinfot levitada, seeläbi turniiridele osalejaid juurde tuua ning korralduseks rohkem osamakse saada.
Olukord hetkel selline, kus võistlus pannakse klubi poolt EML-i kalenderplaani, EML avaldab info + tulemused, korraldaja saab kätte osamaksud ja edasi on Maleliit süüdi, et tund pärast võistlust ei ole tulemusi üleval …
Kui nüüd Maleliit ei avalda enam juhendeid, mis ei ole mängureeglitega kooskõlas, siis on paha Maleliit!

EMTÜ sarja võistlustest.
Juuli alguses sai saadetud EMTÜ juhile, Margus Söödale (koopia ka nõukogu esimehele) kiri, milles juhiti sellele probleemile tähelepanu: „ … Eesti Maleliit on Sinu taotlusel lülitanud need võistlused EML-i kalenderplaani ning me heas usus loodame, et EMTÜ selle hea maleturniiride sarja peakorraldajana järgib ka EML-i poolt kehtestatud reegleid ….
… Kui praeguseks hetkeks EMTÜ ei soovi enam, et teie poolt korraldatavad võistlused on EML-i kalenderplaanis (sellest tulenevalt ka võistluste informatsioon ning tulemused EML-i kodulehel) või nende võistluste põhjal ei arvestata maletajatele reitinguid, siis anna sellest kirjalikult teada. Sellisel juhul võtame eelseisvad turniirid EML-i kalenderplaanist välja ning neil osalemise korral ei ole maletajatel vaja omada litsentsi …“

Selle kirja ainus vastukaja oli see, et M.Sööda eest maksti koheselt ära litsentsitasu.
Et mängureeglid oleksid veel selgemad, siis oligi EML-i juhatus sunnitud vastu võtma otsuse, mis tegelikult dubleerib litsentsireegleid. See on korraldajale selge sõnum.
EML ei nõua korraldajalt turniiri kajastamist EML-i kalenderplaanis, see on ikkagi eelkõige korraldaja huvi.
Mida saab maletaja selle litsentsitasu eest (200 krooni aastas)? Kõige otsesem, mida ta saab: ta saab aasta jooksul ühest kohast kätte kogu info oma hobi kohta, kus on turniirid, millised on auhinnad, millal on turniirid, kontaktandmed jne …
Teine, litsentsitasuta, variant on see, kus malehuviline kulutab aega, energiat, raha jne., et uurida infot võistluste kohta otse korraldajalt, mõnelt sõbralt või muust allikast.
Aga mõne jaoks sobiks litsentsitasuta variant, kus saaks kätte tasuta kogu info!
Rääkimata täna sellest, et miks peaks EML-i kodulehe haldaja tegema täiendavat lisatööd, mille eest saab ta pigem riielda, kui info kodulehel ei täiene 24/7.

Kui esmalt lugeda kõik reeglid läbi, siis äkki ei oleks ka seda probleemi enam, mida "üles puhuda" püütakse?!

Kristjan Sander said...

"Vaadeldaja" näiteks avaldab võistluste tulemusi tasuta. Kui EML kodulehekülg seda enam ei tee, aitab EML lihtsalt kaasa iseenda jätkuvale marginaliseerumisele. Mida mina EML liikme esindajana ei saa muidugi kuidagi heaks kiita.

Hendrik Olde said...

Kõige värskem näide sellel teemal on MTÜ Vabaettur viimasest noorteturniiri juhendist, mis algab homme.

Muidugi puudus esialgselt saadetud juhendist litsentsi olemasolu nõue. Samas eraldab EML klubile selle võistluse korraldamiseks noortespordi vahendeid (ligi 2000 krooni). Vahendeid eraldatakse vastavalt kriteeriumitele, milles on ka muuhulgas punkt, et võistlus peab olema EML-i kalenderplaanis (st. avatud kõigile soovijatele). Ja sealt edasi siis litsentsireeglite nõuded. Sõlmitud on ka vastav rahade eraldamise leping.
Seejuures on kurb, et vaatamata toetuse eraldamise tingimustele ja viimasele täiendavale EML-i juhatuse otsusele, klubi jätab juhendist ikkagi litsentsinõude välja (muidugi ei mainita juhendis, et ka EML toetab võistluse korraldust). 15.septembril (kaks päeva enne võistluse algust) tehti siis juhendisse täiendus pärast Maleliidu poolset märgukirja. Täna on EML-i lehel üleval täiendatud juhend, kuid Vaadeldajasse saadetud infot ei ole ikka muudetud.
Miks soovib klubi saada toetust turniiri korralduseks noortespordi vahenditest ning juhendi avaldamist Maleliidu kodulehel, kui ta ei soovi täita etteantud tingimusi?!
Ja milles on EML-i süü, et see juhend jõudis kodulehele alles täna?!

Kusjuures olgu lisatud, et kindlasti üle 95% aktiivselt turniiridel osalevatest maletajatest omavad litsentsi ning probleem on pigem 10-15 maletajas, kellele põhimõtteliselt ei meeldigi järgida mängureegleid (sh. kahjuks ka K.Sander juba mitmeid aastaid)...

Anonymous said...

Ei tea kas on väga valesti arvata, et litsentsitasu tuleb maletajatel maksta peamiselt selleks, et malefüürer Henrik 0lde ikka palka saaks? Selle taustal on tõepoolest äärmiselt kahetsusväärne, et ka K.Sander juba mitmeid aastaid mängureegleid ei järgi.

Tuuli said...

Seoses aruteluga juhendite ning tulemuste avaldamise ümber tuli mul idee luua Vaadeldajale juhendite ning tulemuste lehekülg (leiab päisest teiste lehtede kõrvalt).

Blogiformaadist võib mõni aeg tagasi avaldatud juhendeid ning tulemusi keeruline leida olla - antud lehe mõte oleks siis kõik Vaadeldajas avaldatud turniiride info, juhendid ja tulemused ühe hiirekliki kaugusele tuua. Tähendaks küll veidi dubleerivat tegevust Vaadeldaja meeskonnale, kuid usun, et see pole nii aeganõudev ja saame hakkama :)

Kommentaarid ja ideed antud lehe kohta ja paremaks muutmiseks on oodatud.

Anonymous said...

Jätkuvalt valitseb mentaliteet, et Maleliit peab ilma rahata kõigile head teenust pakkuma.

Anonymous said...

eelmisele

erinevalt maleliidust vaadeldaja seda teeb

Anonymous said...

Peamine ülesanne näikse olema, et füüreri koerad oleksid toidetud. Ja tasuta seda juba ei juhtu.

Marek Kolk said...

""Vaadeldaja" näiteks avaldab võistluste tulemusi tasuta. Kui EML kodulehekülg seda enam ei tee, aitab EML lihtsalt kaasa iseenda jätkuvale marginaliseerumisele"

Aga kas sellest järelduks, et EML lehe tegija peaks ka asja tasuta tegema?

Ma ei tea, miks ikka ja jälle unustatakse ära, et üks asi on selektiivselt või vabalt valitud ajal asju avaldada ja teine asi on see, kui sulle kogu aeg keegi helistab, "et miks seda pole veel üles pandud ja kas tead, selle peaks ka panema ja tead seda on ka homseks vaja" jne jne. Ja seda siis sõltumata sellest, mis sul parajasti päeval käsil oli või millega sa parajasti tegeled.

Või kus kohast sina KS paned ette leida finantsallikas näiteks sellistele väljaminekutele EML suguses struktuuris? Jah, saab teha ja leppida kokku jne, aga see nõuab ikkagi väga head tahtmist ja koordneerimist. Aga sel juhul ei ole mõeldav teha laiendatud võimalusi EML lehele. Jääbki ainult lihtne uudiste kujul ja kõik. Iseenesest kuna info on kõige tähtsam, siis asja ajab ära.

Või äkki sooviks näiteks ikka reitingutabelit selliste võimalustega nagu nt praegu (ja mida kõike veel sinna juurde teha on võimalik)? Või läheme Exceli tabeli peale tagasi (mis ka on ju kasutatav)? jne jne.

Hetkel ongi EML leht tagasi minemas ... sinna kuhu finants võimaldab. Või sina KS, kes sa oled lausa töötanud sel alal, võiksid EML liikmesklubi juhina õla alla panna ja hakata midagi tasuta tegema ... eriti sessi ajal. Palun väga, kas keegi hoiab sind kinni ja keelab teha?

Marek Kolk said...

Lisaks, palun väga, esitage Vaadeldajale liitumisavaldus ja aidake neil asju teha ja laieneda või olla operatiivsem.

Fakt on see, et suur osa endiseid "vabatahtlikke" on kuhugi ära kadunud. Põhjus on lihtne, sedasi "tasuta" tehes tulevad muud huvid vahele ja see on täiesti loomulik, sest elus on tähtsamaid asju ka kui teha päevast päeva mingit malelehte.

Anonymous said...

No ei tea, ainult raha huvitab kõiki. Mingeid asju võiks ju tasuta teha :-)

Anonymous said...

Maleliidus huvitab jah. Aga mis siis?

Anonymous said...

Näib jah, et kui maletajate pealt teenida ei saa, siis polegi maletajaid liidul vaja!
Kes kelle jaoks on ikkagi ellu kutsutud?

Anonymous said...

Kusjuures mäletatavasti käis mingi aeg tagasi füüreri poolt pidev etteheitmine just nagu meie paremad maletajad ei teeks mitte midagi ilma rahata, nende jaoks olevat raha peamine ja vaata et malemängimisestki tähtsam. Nüüd siis selgub tegelik tõde, et hoopis alaliidu funktsionäärid on need, kelle jaoks on raha peamine. LOL.

Anonymous said...

Viimasel MV-l oli ju näha et tipud ilma rahata mängima ei tule?!

Anonymous said...

Tegevjuhi üks ülesannetest ongi panna kokku EM kooseis, kus oleksid enam-vähem tasakaalus(normaalne keskmine elo) tippude ja madala eloga tulevikulootuste osavõtt. Tippude poriga ülevalamine ei soodusta arusaamist nagu ka auhinnafondita võistlus ei ärgita oma eloga riskima.

Kas kujutatakse üldse ette, kui palju vaeva, aega ja raha kulub selleks, et oma elo tõsta näiteks 2600 peale? Aga 2500 peale?

Anonymous said...

Viimasel MV-l polnud näha mitte see, et tipud ilma rahata ei mängiks, vaid see, et füürer ei suuda, ei taha, ei raatsi auhinnafondi välja panna.

Marek Kolk said...

Lõpetaks äkki selle "füürer" kasutamise? Sildistamine kuulub küll bolševike ja juugendite pärusmaale, aga milleks kasutada selliseid väljendeid praegusel ajal?

Anonymous said...

Soovitan lugeda http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/raivo-j-raave-raha-on-uus-jumal.d?id=57707330

"Õnn ei peitu rahas, vaid selle hulgas!"

Anonymous said...

Miks küll seda eesti muude mängijate kehva ELOt kogu aeg välja tuuakse? Soomes ja Lätis mängis Kanep sama masti meestega ja tulemuseks oli -25. Oleks võinud oma ELOt hoopis eesti meestele jagada.

Anonymous said...

Egas probleemi mahavaikimine asja paranda.
Kui juhatus jagab seisukohta, et paljude meie mängijate elo on alla nende tegelikku mängutaset, siis tulebki aastaringselt organiseerida fide eloga turniire.
Ja loomulikult tuleb toetajate ja aitajate leidmiseks kõvasti vaeva näha.

Anonymous said...

Kes seda tülitsejate paraadi toetada peaks tahtma?

Anonymous said...

Enne ei toetatagi, kuni riigi esindajate ja äriringkondade (maletippudest rääkimata) usalduseta pealik jagab ja valitseb. See ju ammu teada.

Anonymous said...

Millegipärast ei usu seda juttu et ärimaailm ei usaldaks pealikku. On ju senised ärimaailma esindajad lihtsalt EMLi juhatusest lahkunud, ilma et ükski neist oleks ühinenud opositsiooniga.

jaga ja valitse said...

Malefüüreri juhtimisel ja senise mentaliteedi "keela ja käse, poo ja lase" jätkumisel maleelus asjad vaevalt paremaks lähevad.

Anonymous said...

IRL meetod males!
Nokkida niikaua EML juhi kallal nagu nokiti Laari kallal. Küll siis ükskord ise ameti maha paneb.

Anonymous said...

Hei, kas noorteturniiri tulemused kusagil juba üleval?

Anonymous said...

Nonii. Ca 5 tundi juba turniiri lõpust möödas ja tulemusi pole kuskil veel olemas...
EMTÜ pidi ju kvaiteedi kindlustama.

Anonymous said...

Tänase noorteturniiri tulemused EMTÜ lehel olemas mitu tundi juba.

Anonymous said...

Kus nad siis olid? :)

Kristjan Sander said...

Tere, Marek

Nagu sa väga hästi tead, on nii minu kui paljude teiste Eesti maleaktivistide tegevus olnud väga suures osas vabatahtlik. Ma olen korduvalt arendanud tasuta tarkvara ka igasugustele muudele kolmanda sektori projektidele, millest on ilmselge, et need ei hakka kunagi mingit rahavoogu genereerima, aga on muidu lahedad.

Mul on aga üks tingimus: inimesed, kellega ma sellistel alustel koos töötan, ei tohi olla valelikud, korrumpeerunud ega käituda pahatahtlikult. Kui Maleliit saab nendele tingimustele vastava juhi, olen hea meelega nõus seda teemat edasi arutama.

Anonymous said...

Maleliidu juhatuse ajaveeb on vist lakanud töötamast? Siis võiks selle otselingi alaliidu koduleheküljelt ära koristada, ilmaasjata risuks teine.

Marek Kolk said...

Ma ei tea ... mind ei sega. Pärast hakka jälle tagasi panema, kui juhatus peaks aktiveerum :-D

Anonymous said...

Selle töötamast lakanud ajaveebi asemel Vaadeldaja otselink oleks vist tõeline klikimagnet.

Kristjan Sander said...

Vahet pole, EML liikmete küsimustele (nagu teatavasti kokku lepitud oli) seal nagunii ei vastatud.

Marek Kolk said...

Vaadeldaja link pannakse omale favoriitidesse menüüribasse, mitte ei käida läbi EML saidi.

Anonymous said...

Ei tea kas nädalavahetusel toimuvate turniiridega samal ajal tehakse jälle maleliidu üldkongress? Pidi vist tulema septembris?

Anonymous said...

Miks Maleliidu lehel seda Malepoe noorteturniiri tabelit pole?

Anonymous said...

> Miks Maleliidu lehel seda
> Malepoe noorteturniiri tabelit
> pole?

Makskee härrased, siis on. Ja makske litsensirahad ka ära. Te "vastaslised" olete ju kõik võlglased.

Anonymous said...

"Võlglased"

http://www.maleliit.ee/et/uudised/81-uudised/tallinna-uudised/3061-eesti-klubide-valkmale-meistrivoistlused-tallinn-1607.html

Eesti klubide välkmale meistrivõistlused toimusid 16.07.2011

Siiamaani 1. ja 3. kohtade auhinnad on maksmata!

Hendrik Olde?
Tublid EML juhatuse liikmed?
Prii?
Liebert?
Haavamäe?
Siil?

Anonymous said...

Vaat kus lops!!!

Anonymous said...

Kuulus Hendrik Olde oma veel kuulsama lubadusega: "Homme kannan raha üle!" Tuntud headuses.
Kahju ainult teistest hea nimega juhatuse liikmetest, kelle nimi selliste väiklaste sigaduste pärast kannatab.

Anonymous said...

6. AUTASUSTAMINE
Võistluste (A-turniiri) kolme paremat võistkonda autasustatakse medali ja diplomiga. Parematele klubidele
makstakse toetust järgnevalt:
A-turniir
I-koht – 125 eurot; II-koht – 100 eurot; III-koht – 65 eurot; IV-koht – 50 eurot
B-turniir
I-koht – 45 eurot; 40 eurot
C-turniir
I-koht – 35 eurot;

Kristjan Sander said...

Kole küll, kui 190 euro väljamaksmine osutub üle jõu käivaks kohustuseks. Võlgu ollakse "Vabaetturile" ja "Maletähele", nagu näha. Huvitav, kas 2. koha saanud "T. Truusi Malekoolkonnale" on ära makstud?

Anonymous said...

Appi kui tüütu:D!

Anonymous said...

Mis asi on tüütu?

Anonymous said...

Kristjan Sander said...
Kole küll, kui 190 euro väljamaksmine osutub üle jõu käivaks kohustuseks. Võlgu ollakse "Vabaetturile" ja "Maletähele", ...

Kuule KS, loe ikka enne ka HO postitust:

...klubi jätab juhendist ikkagi litsentsinõude välja (muidugi ei mainita juhendis, et ka EML toetab võistluse korraldust). 15.septembril (kaks päeva enne võistluse algust) tehti siis juhendisse täiendus pärast Maleliidu poolset märgukirja. Täna on EML-i lehel üleval täiendatud juhend, kuid Vaadeldajasse saadetud infot ei ole ikka muudetud.
Miks soovib klubi saada toetust turniiri korralduseks noortespordi vahenditest ning juhendi avaldamist Maleliidu kodulehel, kui ta ei soovi täita etteantud tingimusi?!
Neile - "Vabaetturile" ja "Maletähele" - ei pea EML mitte pennigi maksma!
KS - loe ka suviseid kommentaare ja lõpeta juba ükskord oma ...

Kristjan Sander said...

Kuidas küll puutub see Eesti klubide välkmale MV auhindadesse...?

Anonymous said...

Kui kunagi peaks juhtuma selline imeasi, et ametisse astub uus malefüürer, tea kas miskit muutub ka? No vähemasti auhinnarahad saavad vist ikka pärast võistlust välja makstud. Abiks seegi.