Friday, September 30, 2011

Ardi Tedrema: Malesõber, kas ainult alaliidu poksikott

Meeldiv nädalavehtus, kurb nädal.
Eelmine nädalavahetus andis allakirjutanule äärmiselt meeldiva maleelamuse kahe kiirturniiri näol. Hea oli tunda maleharrastajate ja malearmastajate ühist küünarnukitunne ning rõõmsat ja sõbraliku
maleõhinat. See on võimas tunne. Kuid kahjuks ei hakanud nädal sama kenalt, kui oli möödunud nädalavahetus. Vaadeldajast sai loetud, et üles on seatud avalik häbipost, kus teiste äärmiselt kenade ja erudeeritud malesõprade seast avastasin suure kurbusega Vanameister Hillari ja Jüri Järveti. Nemad kahekesi on muuhulgas siis need patused poksikotid, kes ei olegi veel tasunud litsentsitasu maleliidule.


Teatavasti on litsents õigus saada teatud hüve ja selle vastu ei saa maletajal midagi tõsist olla. Kui seda ei maksta, siis hüve ei saa. Milles seisneb maleliidu poolt väjastatav hüve, ei ole on siinkirjutaja aasta jooksul veel täpselt mõistnud. Iga maksu korjamine peab olema maksutasuja jaoks kristalselt selge ja arusaadav. Samuti peab maksukoguja teavitama, millise hüve selle eest saab. Kuuldavalt
maleliit kasutab litsentsitasu vahendeid reitinguarvestuse pidamiseks. Eedatavalt kogutav summa on ca 4000 euri aastas, mis moodustab ühele isikule arvestatava sissetuleku. Kummastav, et Maleliidu juhatusel asi korraldatud selliselt, et liit kehtestab reeglid, kuid maksu korjamise kohustus kaudselt sokutatakse turniiride korraldajate kraesse. Arvatavasti Maleliidu juhatuse arvates on turniiride tasuta (kordan tasuta) korraldamine veel vähe aega ja ressurssi nõudev poksikotlik tegevus. Kui maleliit ei ole suuteline maletajatelt raha koguma, siis tuleb sellist suutmatust üheselt tunnistada ja leida muu väljund või konkreetselt abi paluda.

Kuid nüüd tõsisemalt tõsisemast. Sel nädalal möödus 90 päeva sellest, kui siinkirjutaja esitas Laagri Male Arendamise ja Edendamise Kesku-Klubi nimel maleliitu astumise avalduse. Tasusime maleliidule nõutud sisseastumismaksu ja koostasime liikmete nimekirja. Keskus-Klubi on olemuselt akadeemiline ühendus, mis on loodud male arendamiseks, turniiride korraldamiseks ja male rahastamise korraldamiseks Saue vallas. Sellel aastal on osaletud vähemalt kolme kiirturniiri korraldamises ja rahastamises. Muuhulgas maleelu ja eelkõige noorte male elavdamiseks tõime esile mõiste malepere. Maleliidu juhatus kaalus esitatud avaldust 90 päeva ja mis arvate mis vastus saadeti. Õige- äraütlev. Järjekordne poksikott maleliidu jaoks.


Nähtavasti ei meeldinud maleliidu juhatusele nimed Olav Sepp, Tõnu Nael, Toomas Valgmäe ja siinkirjutaja. Malesõbrana ma küsin igalt maleliidu juhatuse liikmelt: Sõbrad, Mis toimub? ja kuidas toimus hääletus? Egas juhatuse liikmed ole poksikotid. Palusin maleliidu juhatuselt ka otsuse ärakirja või protokolli, kuid seda ootan ma seniajani. Kuidas edasi. Kuna Klubil põhikirjaline tegevus ainult male ja veelkord male, siis tuleb võtta ette paratamatu kohtutee. Igatahes saab olema äärmiselt vahva koos Kaido Klubi ja Loksa Klubiga olla ühiselt ühises paadis. Siinkohal tahan malerahva tähelepanu juhtida asjaolule, et maleliidu juhatuse liikmetel lasub tehtud otsuste ees ka
varaline vastutus, mis võidakse tsiviilkorras neilt puudutatud isikute kaasabil kohtu kaudu välja nõuda. Ehk teisisõnu, kui maleliit kohtus kaotab, siis on ka liidu liikmetel õigus juhatuselt ebaõigete otsuste
tagajärel sündinud kahju sisse nõuda. Vastasel korral võib tekkida olukord, kus liidu liikmed hakkavad tasuma juhatuse ebaõigete otsustuste eest.

Kuna maleliit Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi enda hulka ei soovinud, kuid organisatsioon on loodud ja tegutseb, siis esitasime avalduse Eesti Male Toetusühingu liikmeks astumiseks. Samas alustame aktiivset kaastööd järgmise maleaasta ettevalmistamisel ja rahastuse leidmisel. Kahjuks seis selline, et raha pole küll maailmas otsa lõppenud, kuid Eesti malele seda anda ei taheta. Samas loodame, et lähiajal kuuleme ühiselt juba uutest võimalikest sponsoritest, kes
ka Eesti Malele kaasa aidata soovivad.

72 comments:

Anonymous said...

Natuke piinlik või kuidas...

Anonymous said...

On, aga ei tunne...

Anonymous said...

Eks seda oli arvata, et maleliit hakkab ükskord oma õigustustele valusamaid hoope saama. Ei ole nii, et käitutakse iga klubiga oma äranägemise järgi.

Anonymous said...

See tavaline võimuvõitlus, ei midagi põnevat.

Anonymous said...

Väike korrektuur keelekasutuse kohta.

Maleliit ei korja kindlasti maksu, vaid tasu. Maksu makstakse ainult riigile. Kõik muud asjad, mida teistele makstakse on tasud, maksed, jm.

Korjaks maleliit ametlikult litsentsimaksu, siis võiks kõik rahumeeli tasumata selle jätta, kuna see on seadusega vastuolus. Õnneks on nemad sõnastanud selle korrektselt litsentsitasuna.

Kristjan Sander said...

Selles, et Maleliit peaks olema võimalikult paljusid Eestis malega tegelevaid MTÜ-sid koondav organisatsioon, ei ole ilmselt kellelgi kahtlust.

Juhatuse otsus on võrku ilmunud:

http://www.maleliit.ee/maleliit/dokumendid/2011/110928EMLjuhatuseotsus.pdf

Siin soovitakse esiteks liikmete sünniaegu või isikukoode (selle üle võiks ju vaielda, aga kas on mõtet?), aga seejärel "selgitust liikmete malelise tegevuse kohta". Selliseks "selgituseks" peaks kõlbama ka kolm sõna "armastus malemängu vastu" ning miks seda nõutakse, on arusaamatu. Kolmas punkt on veel veidram: nõukatse selgitust, miks T. Valgmäe ja A. Tedrema kuuluvad veel Viljandi MS ja Saue MKK liikmeskonda. Kindlasti ei pea mitte keegi selgitama ei Eesti Maleliidu juhtkonnale ega kellelegi teisele, miks ta arvab heaks kuhugi kuuluda. Kui nende isikute soov juba kord selline on, ei puutu see kellessegi muusse.

Anonymous said...

Soomes on sarnased litsentsireeglid ning pole kuulda pidevat vingumist selles osas. Saadakse aru, et organiseeritud maletegevuse jaoks on see vajalik.

Anonymous said...

http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/organ/lisenss.htm

Anonymous said...

Sellise klubiga maleasju ajada ei tahaks, tegemist sulaselge väljapressimise ja ähvardamisega. Ajakirjandusele uurimismaterjal!

Anonymous said...

Tõepoolest ei midagi põnevat, tavalised võimumängud - malefüürer hoiab oma kohast kümne küünega kinni.

Anonymous said...

Malefüürerist rääkimine ei ole küllaldaselt õigustatud. Too esialgne füürer oli ühe munandiga psühhopaat, kes end ülesse kütnult vahel isegi vaipu näris. Meie juhil olevat veel mõlemad rõõmukerad alles ja keegi ei ole kuulnud, et tema menüüsse kuuluksid ka vaibad. Olgem ikka korrektsed!

Anonymous said...

Ohooo, paar päeva tagasi suured maleliidu juhid pidasid koosoleku.

Miks päevakorra punktiks ei olnud Eesti klubide välkmale meistrivõistluste auhindade võla likvideerimine? Võistlus toimus 16.07.2011 (!)

Haavamäe?
Liebert?
Siil?
Prii?

Malefüürer?

Anonymous said...

Ühel tohmanil on ajud üle kuumenenud, pea vastu, varsti saabub talv ja külm!

rullik said...

Millisest tohmanist on jutt? Paluks täpsustada.

Anonymous said...

Kui EML-l on võlg, siis tuleb esitada pankrotiavaldus - vot see oleks huvitav.

Anonymous said...

Tohmanist, kes on f tähe avastanud :)

Anonymous said...

Ikka ei saa aru, paluks nime.

Anonymous said...

Palutakse kirikus!

Marek Kolk said...

* Üsna segane artikkel (vähemalt nende litsentside teemal) ja veel segasem EML vastus. Keegi suudab mulle seletada, mis pagana 90 päevast siin jutt käib? Et nagu 90 päeva jooksul pole keegi kellelegi mingit meeldetuletust või päringut või täpsustust teinud?

* Järgnevalt palun mitte hakata mind sõimama, ma üritan siin veidi "kõva häälega" mõelda:

11. Liidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud - mittetulundusühingutena tegutsevad klubid,
seltsid ja ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt
liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.

* Selle osaga on vist korras, kuna midagi tasuti.

Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda liitu ainult oma klubi kaudu. Liitu saavad kuuluda
ülalnimetatud juriidilised isikud juhul, kui neil on vähemalt kuus (6) liiget.

* Formaalselt ei ole kunagi probleeme need 6 leida. Samas ma ei tea, kas on nii väga vale, kui EML ka midagi pärib nende kohta? Sest nagu ütlesin, on need 6 täiesti suvaliselt leitavad. Natukene norin, aga kui ikka kirjutan, et minu klubi liikmeteks on M. Jackson, Obama, Jordan, Poom jne, siis nagu võiks olla selline põhjendatus? Ma pole nõus KS poolt öelduga, et see kedagi ei tohiks huvitada (minu näide on täiesti piisav põhjendus). Kusjuures ma ei hinda praegust juhtumit.

Liidu toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa liidu
eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt liidu tegevuses ning
tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.

12. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse
90 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

* See osa on täidetud. Ainult, et miks Eestis 2011 kulub selleks 90 päeva? Kas ei saanud tõesti siis varem oma 28.09. küsimused esitada? Minu meelest EML ajab siin JOKK olukorda taga (muidugi, rõhutan, me ei tea muid fakte), sisuliselt on asi mäda.

Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse liikmetele ning
toetajaliikmetele kinnitab liidu üldkoosolek.

Kui liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks
vastuvõtmine otsustatakse liidu üldkoosolekul.

* Praegu ei ole keeldutud, on edasi päritud. Samuti on võimalus üldkoosoleku kaudu. Ainult, et milleks seda kõike nii keeruliseks ajada?

Kristjan Sander said...

Marek, EML peab 90 päeva jooksul otsustama liikmeksastumise avalduse üle. See osa ei ole täidetud, kuna praeguseks ei ole otsust. See 90 päeva ongi avalduse menetlemiseks ja 90 päeva järel peab tulema otsus.

Meil on demokraatlik riik ja kehtib privaatautonoomia printsiip. See tähendab, et igaüks võib oma eraõiguslikke suhteid sättida nii nagu tahab ja see ei ole kellegi teise asi. Mitte kelleltki ei või nõuda mingeid põhjendusi tema soovile kuhugi kuuluda või mitte kuuluda ega nende põhjal otsustada.

Anonymous said...

Ka mitteotsustamine on otsus ja see on 90 päeva jooksul tehtud!

Anonymous said...

Siilu-poiss võiks kapist välja tulla, kaua sa ikka kapis elad?

Anonymous said...

Ardi, Sul võib sama täbaralt minna nagu juhatuse liikmetele ennustad. Ilmas on teisigi seadusetundjaid ning Laagri MAEKK kahju tekitamise korral saab samuti kahjud sisse nõuda :)

Ilja said...

90 päeva jooksul avalduses leiti "vigu" ja vastati eitavalt. Laagri klubi parandab need "vead" esitab uuesti, detsembris maleliidu juhatus jälle lükkab seda tagasi mingi hea põhjuse pärast. Niisuguse tempoga umbes 1,5 aasta pärast Laagri klubi saab maleliidu liikmeks. Varsti Olde kirjutab siia pikka kommentaari, et juriidiline õigus on tema pool...

Jah. Paistab, et kohtutee on parim lahendus antud olukorras.

Anonymous said...

Tõsisemalt tõsisemalt. Kui asjast õigesti aru saadud, siis 90 päeva jooksul ei tehtud ühtegi etteheidet ega märkust liikmeks astumise avalduse kohta ja siis sõna otseses mõttes viimasel tunnil tuldi lagedale ilmselgelt fabritseeritud "puudustega"? Ja nii ongi?

Anonymous said...

Häbi ja veelkord häbi nii Oldele kui ka kõigile juhatuse liikmetele! Tedrema klubi mittevastuvõtmine on tõepoolest häbiväärne. Aga miks nähakse vaeva otsitud põhjuste väljamõtlemisega. Olde võiks ju otse kirjutada, et ei taha klubi, kus on Valgmäe ja Tedrema. Ju see on selline mäng. Kui Tedrema esitatud tingimused täidab, leitakse muud vead. Ei tea, kas saadaksegi 1,5 aastaga hakkama?

Anonymous said...

Küsiks nii, et kas ka varasemate klubide liidu liikmeks võtmise üle otustamisel on püstitatud samasugune küsimusterägastik:
1) liimete nimekiri sünniaegade/isikukoodidega;
2) selgitus liikmete malelise tegevuse kohta;
3) selgitus miks soovivad konkreetsed isikud kuskile kuuluda;
On need nõuded kuskil fikseeritud? Näiteks EML põhikirjas? Kuidas on need nõuded põhjendatud?

Anonymous said...

Küsiks nii, kas praegusel juhatusel on uusi nõudeid maleliidu liikmeks astujaile. H.Olde allkirjastatud EML põhikirjast võib lugeda, et maleliit kaasab klubide kaudu liidu tegevusse malest huvitatud isikuid, eelkõige noori. Kas nüüd tuleb vastuvõttu taotlejail esitada oma liikmeskonna kohta kirjalik tõend, kui huvitatud nad malest ikka on. Härra Olde, asi kipub teil vägisi koomiksiks. Naeruväärseks igatahes.

male said...

Ilja, oled naiivne, kui arvad 1,5aastaga liikemeks saama.

Malemees mulgimaalt said...

Suure rabistamise käigus on EML juhatus unustanud ära veel ühe liikmeavalduse, mille esitamisest on samuti möödunud üle 90 päeva.
Nimelt tegu maleklubi CC Fellin taotlusega. Meil oli see õnn, et meile ei saadetud ka mitte eitavat ega üldse mittemingisugust vastust - me lihtsalt ei vääri vastamist, kuigi oleme püüdnud ka mõne väikese turniirikese korraldada jne.
Tahaks siit jäle lugeda mingeid absurdseid õigustusi (meil olid ka isikukoodid puudu, üks meie liige kuulub ka kabeklubisse ja krt seda teab kas keegi üldse meist seda mängu oskab)

Mulgimaa malemees said...

Panen siia ka kopeeritud kinnituse saatmise kohta! Saadetud küll ainult EML ametlikule ja Olde meilile - võib-olla pole teised juhatuse liikmed sellisest avaldusest teadlikud?

saatjaCC Fellin chessclubfellin@gmail.com
adressaatidelemaleliit@maleliit.ee,
hendrik.olde@maleliit.ee

kuupäev29. juuni 2011 14:29
teemaKlubi liikmeavaldus
saadetud domeeni pooltgmail.com

peida detailid 29. juuni

Tere!

Edastame Viljandi Maleklubi CC Fellin sooviavalduse EML liikmeks astumiseks.
Positiivseid vastuseid ootama jäädes
Tanel Kuldsepp

nii mõnna said...

Nojah, selle kõige taustal jääb üle arvata, et täna ei ole liidu huvi koondada mitte klubisid, vaid endale sobivaid klubisid.

Anonymous said...

Ardil on õigus. See oli väga tore maleline nädalavahetus seal Rõuges-Tõrvas. Suur tänu Toetusühingule! Vahepealne ööbimine hästi korraldatud. Aga... paar päeva varem oli keegi maleliidust helistanud sinna ja katsetanud maletajail seda ööbimisvõimalust ära nullida. Katse ebaõnnestus. Maletajad muidugi vihased anonüümse helistaja peale. Arvavad, et ju see Olde oli. Arvata võib,ega tõestada midagi ei saa.
Kas see siiski oligi Olde? Ta on ju nii hõivatud inimene. Teised organiseerivad turniire, aga tema pidi 90 päeva lugema kellegi Tedrema mingisugust avaldust, nii et CC Fellini oma ei jõudnudki tähele panna. Kus ta siis veel jõudis kaugele Lõuna-Eestisse telefonikõnet võtta. Või siiski?

Anonymous said...

Tavaline sitakeeramine, nii nende avalduste menetlemisel kui ka selle "telefonikõne" puhul. Raske on leida Eesti maleelust korralikku inimest, kellel ei oleks selliseid kogemusi suhtlemisel meie malefüüreriga.

Anonymous said...

S..a keerajaid on mõlemal poolel. "Lihtsalt tohman" tahab näha ainult üht poolt ja propageerib lailt oma tõde. Ardi kurdab toetajate puudumist, aga seda ei mõista, et jama algabki KS-i ja "lihtsalt tohmanite" pa..st!

Anonymous said...

Vähe sellest, KS(keera s...) ja SK(s...keeraja) keeravad s... lisaks EML-le kõigile maleklubidele, treeneritele, õpilastele jt. kes soovivad tõeliselt malet õppida on koondunud oma maleklubiga EML ning toetavad praegust juhtkonda.
Tilk tõrva rikub meepoti.
Selline on ka suhe SK ja EML vahel.
Kui nad ei pürgi(ei osutu valituks) EML, siit muutuvad matsideks ja hakkavadki s... pilduma.
SK-de juhiks on diplomaadiks jääda sooviv TV, kes juhib EMTÜ-d ja kelle eesmärgiks ongi momendi olukordade genereerimine ja kohtuteede alustamine EML-ga.

Anonymous said...

Ei oska kohe midagi arvata, maailm on imeline. Kui turniiride korraldamine ja male toetamine on s...keeramine, siis ei oskagi muud kui kaasa tunda...

Anonymous said...

Toetada võiks vaikides :)

Anonymous said...

Keda toetada?
Loodame, et edaspidi putšistid ja KS-id toetavadki oma suurt juhti edaspidi vaikides ning ei pillu enam s...

Anonymous said...

Need kaks ja pool kuud tagasi korraldatud Eesti klubide välkmale meistrivõistlused oli maleliidu meestel küll geniaalne äriidee! Mõelda: korraldad võistluse, lubad välja auhinnad, et rahvas kohale tõmmata, nõuad osavõtumaksu ettemaksuna ja pärast võistlust teatad, et auhinnad kantakse klubi arvele üle. Ja siis lased lihtsalt üle ja jätad auhinnarahad välja maksmata! Geniaalne äriidee mehed! Ehe rahamasin! Sellist ärimudelit peaks teistelegi Eesti alaliitudele soovitama! Geniaalne!!!

Anonymous said...

Miks küll koguaeg ühedel ja samadel inimestel Maleliiduga probleemid esile kerkivad.

Silver said...

Sisulist otsust ju ei langetatudki?! Kõik järelepärimised, küsimused-vastused ja muud avalduse menetlemisega seotud toimingud oleksid pidanud aga mahtuma 90 kalendripäeva sisse ära. Ilmselt sellel kaalutlusel on taoline piirmäär seatudki.

Anonymous said...

Elus on palju põnevamat teha kui kohtu kaudu EML juhatust korrale kutsuda, aga keegi peab sedagi tegema, pääsu ilmselt pole.
Siinkohal Ardile jõudu ja kannatlikkust!

Huvitav, mismoodi juhatuse liikmed oma (laste)lastele selgitavad seaduse ja EML põhikirja liiga loomingulist tõlgendamist, varem või hiljem küsitakse niikuinii või tuleb jutuks. Nurisejad on pahatahtlikud ja kadedad? Või stiilis "kuidas sa said temale kaotada, ta pole ju mitte keegi" protestija on tühi koht?

Anonymous said...

Tubli, Ardi! Edu kohtus!

Anonymous said...

Imelik on see kohtu kaudu asjade ajamine!
Võtame EMTÜ-u. Korraldab malevõistlusi, tubli! Rahastavad KULK-a, kohalikud omavalitsused, osavõtjad. Kui suur on EMTÜ osa, tühine.
Hagide alustamiseks raha leitakse. Kas näiteks Kaidol ja Loksa klubil on seda ülearu, või Laagri klubil?
Tõenäoliselt rahastab seda ettevõtmist TV. Miks? Kas "miljonäri" elu on ära tüüdanud?
Kui Carmen ja Riho toetasid malelt suurte summadega, siis praegune EMTÜ toetus on olematu(keerutatakse teiete raha). Soovitus: TV võiks advokaadi palkamiseks vajaliku raha eraldada
EMTÜ-le.
Ardile muidugi jõudu, kuid elus on nagu maleski, võit on käes siis, kui ta on käes!

Jürgen said...

eelkommenteerijal on "huvitav" arusaam maailma (raha)asjadest. sarja igale osavõistlusele EMTÜ ilmselt tõesti enda pappi väga palju alla ei pane (paarsada EUR ehk võistluse kohta keskmiselt), aga sellised summad on mulle kõrvaltvaatajana EMTÜ kuludena silma jäänud: hinnanguliselt ca 8000 EURi inventari ostuks, mida võistluste korraldajad laenutada saavad; 4000 EURi sarja koondauhindadeks; ligi 4000 EURi olümpiale sõiduks + lisaks meie tippudele võistlustel käimise, sülearvuti ostmise toetused jmt. lisaks veel peab keegi omast vabast ajast need "keerutatavad" rahad välja ajama - sõitma, helistama, projekte kirjutama, läbi rääkima, kooskõlastama, organiseerima... ja millegipärast õnnestub nendel vabatahtlikel selle "keerutatava" raha väljaajamine edukamalt kui meie, maksumaksjate, poolt ühiselt ülal peetaval malejuhil, kelle palgale ja autole kulub üle poole malele aastas eraldatavatest riiklikest vahenditest.

Jürgen said...

Näiteks: EMTÜ on saanud sel aastal kultuurkapitalilt 2390 EURi, maleliidul on õnnestunud välja ajada 2000 EURi, on see normaalne, et palgaline ametnik suudab kirjutada vähem edukaid taotlusi kui vabatahtlikud?

Anonymous said...

Kuna malejuht tegeleb peamiselt "vastastele kättemaksmise" jms isiklikuga, üritades samas siili nõuannete abil jätta muljet ""Juriidiliselt" Oldel Kõik Korrektne", siis on paratamatu, et kui asjad ei ole ikka päris JOKK, siis kannatadasaanutel ei jäägi muud üle, kui kohtu poole pöörduda.

Teisalt, võiksime ikkagi küsida, miks malejuhti häirib eriti just nimelt Kristjan Sanderi tegevus.
KS on veidike juriidikaga kokku puutunud inimene ja seepärast ta ei karda juriidilisi finesse, mille taha meie JOKK oma maletajalikku ärategemist ning kättemaksu topib. KS häirib malejuhti ja tema üksikuid andunud toetajaid (neid võib ilmselt näppude peal ülesse lugeda) just selle pärast, et ta näitab, et selle mehe JOKK trikid ei olegi nii väga jokk.

Anonymous said...

> EMTÜ on saanud sel aastal
> kultuurkapitalilt 2390 EURi,
> maleliidul on õnnestunud välja
> ajada 2000 EURi,

EMTÜ on selle raha eest korraldanud üle kahekümne toreda malevõistluse (vt Kerese 95. sünniaastapäeva sarja); huvitav milliseid tulemusi annab EML 2000 eurot?
Kas Olde kulutab selle raha jälle mingi müütilise "noortekoondise tiitlivõistlusteks ettevalmistamise" peale?

Anonymous said...

See asjade heatasemeline tegemine, võistluste toetamine ja korraldamine on mõnele muutunud vist äärmiselt vastukarva käivaks, kuidas muud moodi seletada, et alates septembrist ei ole peetud vajalikuks mitmete toredate turniiride juhendite avaldamist - Uusküla, Rõuge, Tõrva, Viimsi. JOKK põhjuse mitteavaldamiseks leiab muidugi alati, aga on see ka male huvides?

Marek Kolk said...

Kumb see võiks olulisem olla, kas see kes keda siin maleringkondades või see, kui suudaks võrreldes suusatamise, ratturite, aerutamise jne jne suhtes adekvaatselt ellu jääda?

Statistika muideks vajab alati juurde kommentaare ja sügavamat analüüsi, vastasel juhul võib sellest mida iganes välja lugeda. Ilma analüüsita statistika esitamine on aga meil väga populaarne nii ajakirjanduse kui poliitikute seas.

Kui nüüd maa peale tagasi tulla, siis numbrid 2000 ja 2390 on suurusjärgus umbes võrdsed ja masendavalt väikesed arvud mõlemad (kahe peale kokku 69 tuhat Eesti krooni ja seda terve aasta peale).
Pealegi peab seal Kapitali kodulehel natukene rohkem ringi surfama, et õigemaid numbreid saada (päris kõike ja korralikult nad asju ei kuva ja need 2000 ja 2390 ilmselt ei vasta tegelikkusele, vaid on veidi suuremad).

Jürgen said...
This comment has been removed by the author.
Jürgen said...

Marek, kus need õigemad numbrid on?

pane 2011 ja saaja "male" - tulevad kõik malega seotud asjad ilmselt sellest aastast (või rahastatakse malet varjatult läbi kabetajate?)

Marek Kolk said...

"JOKK põhjuse mitteavaldamiseks leiab muidugi alati, aga on see ka male huvides?"

EMTÜ poolsed korraldajad teavad paganama hästi, et see viide litsentsidele peab seal sees olema, nad panid originaali isegi selle lause, kus on kirjas, et EML nõuab seda:

"Korraldajad juhivad osalejate tähelepanu Eesti Maleliidu juhatuse 22.08.2011 otsusele
p.2 (ii), millega Eesti Maleliidu juhatus nõuab alates 10. septembrist 2011 EMLi
kalenderplaanis avaldatavatelt turniiridelt litsentsitasu maksmise nõude lisamist
võistluste juhendusse. EMLil on õigus ilma vastavasisulise nõude olemasoluta
juhendis keelduda võistluse juhendi ning tulemuste avaldamisest oma koduleheküljel."

http://www.eestimale.ee/sari2011/rouge.pdf

Aga mida ei pandud, siis see on nõutud lause litsentside kohta.

Ja tulge mulle ütlema, et kes jonnib kellega siin? Pada sõimab katelt ja ühed mustad mõlemad. Emotsioonid on toredad asjad, aga oma analüüsist võiks need välja visata. Mitte kummagi käitumine ei tule malele kasuks. Et nagu raske oli see lause lõika kleebi meetodiga sinna lisada (isegi ise ei pea välja mõtlema)?

Võib siin vaielda, et miks ei ole kuskil valla meistrivõistluste juhendil seda lauset, aga EMTÜ sari võiks olla nii tähtis küll, kus sellised asjad suudetakse kokku leppida.

Marek Kolk said...

Jürgen, võta esitatud taotlused ja saad teised numbrid :-D Miks sa eeldad, et andmebaas on õige, täielik ja ajakohane? Ma ei saa aru, miks inimesed usaldavad seda, mida loevad? Ok, ma saan aru, et nüüd vastupidise väitega hakkab imelikke asju juhtuma, aga no nii see on.

Jürgen said...

Marek, sirvisin taotlused ka läbi ja sealt tuli tõesti natuke juurde (650 maleliidule ja umbes 1000 EMTÜ-le). täpselt ei viitsi arvutada, aga 2011 saadud kogusummad on seega umbes järgmised: maleliit 2650 EURi, EMTÜ umbes 3500 EURi.

on kusagil veel varjatud andmeid (kabe?)

Marek Kolk said...

Ma ei tea. Kui seal taotluste peal klikkida, siis mõnel juhul ei näita, palju eraldati (ütleb küll, et leping). Seega mina seda süsteemi seal ei usaldaks. Suurusjärgud on ilmselt enam-vähem.

Üldine trend on, et üle 500 euri väga ei eraldata. Seega kui teed suurema projekti, siis kas ei eraldata üldse vaid 500, kui on näha, et noh midagi teha saab. Näiteks koondise välissõitu ei hakataks üldse toetama, sest palju ei anta ja 500 eest jääb sõit ikka ära jne.

Anonymous said...

"Võib siin vaielda, et miks ei ole kuskil valla meistrivõistluste juhendil seda lauset, aga EMTÜ sari võiks olla nii tähtis küll, kus sellised asjad suudetakse kokku leppida."

Mille poolest peaksid ühed olema võrdsemad kui teised? Ühtedele reeglid kehtivad, teistele ei kehti?

Marek Kolk said...

"Mille poolest peaksid ühed olema võrdsemad kui teised? Ühtedele reeglid kehtivad, teistele ei kehti?"

Kehtivad kõikidele, iseasi kas jõuab kõikide kohta seda jälgida.

Kui näidet soovid, siis näiteks punase fooritulega ei tohi teed ületada. Samas kui võtta olukord öösel kell 2 "tühjas" linnas ja jalakäija ületab ühesuunalist mõlemas suunas hästi jälgitavat tänavat punase tulega, siis kas on nagu mõtet selle jalakäija kallal norima hakata? Kusjuures samasugune põhjendus ei kehti autojuhi kohta (igaüks võib ise mõelda, miks).

Ometi on reegel sama ja nõuab tavajuhul ka ranget jälgimist.

Anonymous said...

Kellele ma võin esitada arve I.Raua mälestusturniiril EML litsentsitasude korjamise kulude katmiseks? Kuna korraldajatel oli avapäeval tõesti väga kiire, siis olime sunnitud palkama lisaks ühe abilise, trükkima võistlejatele välja litsentsinõudeid, vastama pidevatele pärimistele mingisuguste EML teemade üle jne. (Eesti Maleliit kohapeale oma esindajat-abilist, kes seda ise oleks võinud teha, ei saatnud)
Kahjuks ei tea ma kui palju meie poolt tehtud tööst kasu oli (paju tasusid EML-le laekus) aga kuna tasu laekub EML-le siis loodetavasti käitume korrektselt kui saadame vastavalt korraldajaklubi (pole ka mitte EML liige vaatamata korduvatele liitumisavaldustele) juhatuse otsusele EML-le arve kulude kompenseerimiseks. Ja nii peaksid toimima kõik klubid! Seda muidugi seni kuni mõistus võidule pääseb!
G

Anonymous said...

Lisaks veel, et oleksin oma eelneva jutukese saatnud maleliidu ametlikule meilile aga sealt paraku ei saa me mitmete kuude jooksul vähimatki vastust ka mitte digiallkirjastatud kirjadele.
Siinsel kommentaariumil näikse EML juhatuse liikmed ja muidu kaasakirejad pidevalt silma peal hoidvat. Seega saan vastust siit peagi lugeda ja lepin sellega siis küll.
G

rullik said...

AT artiklis ja G poolt väga õigele asjaolule tähelepanu juhitud. Kas tõesti peavad võistluste korraldajad kellegi teise eest tegema ära litsentsireegilte tutvustamise, arveldamise, tasude korjamise jms töö?? Nagu võistluste tasuta (kordan tasuta) korraldamisest veel vähe oleks. Selle litsentsiraha kätte saamine peaks olema ikka EML enda huvi, pole küll seni näinud, et litsentsitasudest vms liikmemaksudest näiteks liidu esilehel järjekindlalt teavitataks ja tasumise unustanuid heatahtlikult teavitataks (selle asemel on mingisugune avalik häbipost). Või siiski? Näiteks kirimaleühingul on liikmemaksust teavitav teatis kenasti esileheküljel üleval. Ei saa ju olla nii, et klubid tehku, korraldagu, maksku liikmemaksu ja korjaku lisaks veel mängijatelt litsentsitasusid kah?

Kristjan Sander said...

Küsimus - nagu Ingmar juba sedastas - on väga lihtne. EML on loomulikult täiesti vaba avaldama või mitte oma leheküljel ükskõik mida soovib. Mõne asja avaldamine on male huvides, mõne asja avaldamine mitte. Kas Mareki arvates on EMTÜ võistluste kohta käiva info avaldamata jätmine EML leheküljel male huvides?

Teisest küljest võib muidugi ka väita, et natuke on sääsest elevanti tehtud. Info liigub ka ilma EML leheküljeta hästi ja EMTÜ sarja ignoreerimisega paneb EML juhatus lihtsalt järjekordselt iseendale vastu näppe.

Marek Kolk said...

Kristjan, kas EMTÜ poolt selle lihtsa lause (TEADLIKULT) kirjutamata jätmine on male huvides?

Kristjan Sander said...

Kuna mul ei ole ülevaadet, kas litsentsitasu kasutatakse male huvides või mida maletaja selle eest üldse saab, ei näe ma mingit põhjust arvata, et EMTÜ turniiridele litsentsita maletajate lubamine võiks kuidagi male huvide vastane olla. Kindlasti ei ole põhjust eraldi maksta ainult EML koduleheküljel juhendi avaldamise eest. EML kodulehekülg ei ole selleks piisavalt atraktiivne kanal.

Igal juhul ei pea EMTÜ võtma endale mingit kohustust EML-ile raha koguda.

Anonymous said...

Kristjan võiks oma energia suunata võitlusele FIDE-ga, me kõik hingaksime kergendatult kui FIDE reitingute eest ei oleks tasu vaja maksta. Ei imesta kui mõned venima jäänud auhinnarahad just FIDE kukrusse kolisid. Imelikul kombel on ju nende reitingutega sel aastal korras.

Kui nokk kinni, saba lahti, küll tõrva lisajaid ikka leidub.

Marek Kolk said...

"Igal juhul ei pea EMTÜ võtma endale mingit kohustust EML-ile raha koguda."

Jah, ei pea. Aga milleks peab sel juhul EML (ühesuunaliselt) aitama teil raha koguda? Turniiri osavõtutasu võib selleks ka edukalt lugeda. Ja mida rohkem osalejaid, seda rohkem osavõtutasusi koguneb. Seega väga lihtne: teie ei soovi EML tingimusi täita, EML ei soovi ka sel juhul teile vastu tulla.

"EML kodulehekülg ei ole selleks piisavalt atraktiivne kanal."

loodetavasti sa seda siis ei külasta ka, mis sest ajast ikka raisata. Järgmisel koosolekul palun lepi klubidega kokku ja las panevad hääletusele selle mõttetu kodulehe projekti kinni panna.

Kristjan Sander said...

Heh, nüüd arvad Sa, et EMTÜ saab turniiride korraldamiselt kasumit või?

Kas Sinu arvates on EMTÜ võistluste kohta käiva info avaldamata jätmine EML leheküljel male huvides?

EML liikme esindajana oleks mul loomulikult hea meel, kui EML lehekülg oleks Eesti males keskne teabekanal. Mulle ei meeldi üldse juhatuse tegevus, mis viib selle marginaliseerumisele.

Marek Kolk said...

"Heh, nüüd arvad Sa, et EMTÜ saab turniiride korraldamiselt kasumit või?"

Ei, ma ei arva otseselt nii, aga kaudselt küll. On ikka väga suur vahe, kas osaleb 20 või 80 mängijat ja seda vahet võib kohe oma eelarves tunda saada.

"EML liikme esindajana oleks mul loomulikult hea meel, kui EML lehekülg oleks Eesti males keskne teabekanal."

Nonoh ... sa just väitsid siin midagi mitteatraktiivsuse kohta. Kui on soov, siis peaks selle soovi kohaselt ka tegutsema.

Kristjan Sander said...

Võib, aga ei pruugi. Kui näiteks on eelarves söömine vms.

Kahjuks ei ole mul enam lootust, et praeguse juhatuse esimehe ametisoleku ajal võiks EML koduleheküljest saada Eesti male keskne teabekanal. Liiga palju on selleks tehtud isiklikest ambitsioonidest ja enesekriitika puudumisest lähtuvaid otsuseid, alustades "Vaatleja" skandaalist rida aastaid tagasi.

Anonymous said...

Kas keegi tuletaks meelde kuhu see kõik jälle viima peaks peale suurte egode paraadi? Aastaid on kasu sellest kõigest olnud male jaoks nullist väiksem.

Anonymous said...

Kasu on kas või selles, et pole saadud EMLiidu kohustusi suurendada, raha lihtsalt ei ole ega tule. Ja nii see ka jääb kuniks paarisrakend Siil-Olde paraadi juhatavad.

Oodatakse rikast kosilast, kes võlad kinni taoks. Otsi lolli!

EMLiidu suhtes tuleb algatada pankrotimenetlus, et saaks hapuksläinud võlad bilansist välja, veidi juhatuse koosseisu kõpitseda ja noor ambitsioonikas president etteotsa panna.

Praegu toimub üks lõputu vegeteerimine.