Wednesday, May 9, 2012

Andres Vaher: Härra Korobeinik, spordialaliit pole tavafirma

SL Õhtulehes ilmus artikkel: Andres Vaher: Härra Korobeinik, spordialaliit pole tavafirma


Kui Andrei Korobeinik pool aastat tagasi maleliidu presidendiks sai ja juhtimisstruktuurides otsemaid põhjalikud muutused ellu viis, võis loota, et vaga vesi kunagi ka siinmail nii armastatud mängus loksuma hakkab.
Tänaseks pole aga olukord läinud paremaks, pole isegi jäänud samaks, vaid muutunud hullemaks. Eesti tuntuim suhtlusvõrgustike looja pole maletajate suhtlemispundart suutnud lahti harutada.

2 comments:

Justinxcsj said...

Obesity and Poverty The Poorest of Us Also Weigh the Most Can effortlessly Laxatives Induce Weight loss? Nashville phentermine dosage chart

Anonymous said...

Υour curгent post featuгeѕ cοnfirmed benеficial to me.
It’ѕ vеry hеlpful anԁ уou arе сlеarly extrеmely еxpeгiеnceԁ іn thiѕ гegion.
You have gοt οpeneԁ my own еyeѕ
to be able to various vіews on this paгticulаr ѕubjеct with intгiguіng, notable and strong content.
Have a look at my weblog ; CIALIS