Thursday, October 27, 2011

Eesti Maleliit ei vaja olümpiakoondise maletajaid?

Viljandi Maleklubi CC Fellin presidendina lugesin hiljuti Vaadeldajast hr. Ardi Tedrema avalikku kirja selle kohta, kuidas Laagri male arendamise ja edendamise keskus-klubi keelduti Eesti Maleliitu vastu võtmast (http://vaadeldaja.blogspot.com/2011/09/ardi-tedrema-malesober-kas-ainult.html).

Ei ole saladus, et 29. juunil 2011 esitasin isiklikult Viljandi Maleklubi CC Fellini poolt taotluse Eesti Maleliitu astumiseks. Avaldusele lisasin klubi liikmete nimekirja, kus 23 liikme seas muu hulgas sellised nimekad maletajad nagu SM Meelis Kanep, RM Hillar Kärner, RM Tarvo Seeman, FM Tuuli Vahtra (kõik nad on tulnud vähemalt korra individuaalselt Eesti meistriks), samuti mitmeid meistrikandidaate ja teenekaid malehuvilisi. Tasub mainida, et Kanep, Seeman ja Vahtra kaitsesid 2010. aastal maleolümpial Venemaal Hantõ-Mansiiskis Eesti koondiste au.

Erinevalt Laagri klubi saagast oli minu klubi osas käitumine veelgi enam lugupidamatust üles näitav. Nimelt minu pöördumine ei leidnud mingit tagasisidet ja seda vaatamata asjaolule, et maleliidu põhikirja p. 12 kohaselt „Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 90 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.“

90 päeva jooksul mulle mingisugust vastust maleliidu liikmeks vastu võtmise või mitte vastu võtmise kohta ei saadetud. Seetõttu olin sunnitud oktoobris abi paluma advokaadibüroolt ja alles pärast advokaadi korduvat pöördumist Eesti Maleliidu juhatuse poole sain viimaks 26. oktoobril 2011 ehk ligi 4 kuud pärast avalduse esitamist (!) Eesti Maleliidu juhatuse esimehe Henrik Olde poolt digitaalselt allkirjastatud äraütleva vastuse klubi alaliidu liikmeks arvamise kohta. Eesti Maleliidu vastavat juhatuse otsust ma alaliidu koduleheküljelt aga jätkuvalt ei leia.

Viljandi Maleklubi CC Fellin on viimastel aastatel korraldanud heal tasemel suviseid Ilmar Raua mälestusturniire, millised on olnud malele äärmiselt heaks positiivseks propagandaks nii Viljandimaal kui kaugemal. Turniir on olnud esinduslik, toonud mulgimaale mitmeid rahvusvahelise klassiga maletajaid – suurmeistreid, ja leidnud kajastamist meedias. Näiteks artiklid http://www.sakala.ajaleht.ee/524148/malestusturniiri-voidu-teenis-suurmeister-kaido-kulaots/ (2011) ja http://www.sakala.ajaleht.ee/276690/voidupreemia-viis-normunds-miezis/ (2010).

Tänavu sai turniiri ajal avatud Ilmar Raua nimeline mälestustahvel tema sünnikoduks oleva maja seinal (vt. http://www.sakala.ajaleht.ee/520064/avatakse-malestus-tahvel/) – kui palju on Eestis üldse maletajaid kelle auks midagi sellist tehakse?

Viljandi Maleklubi CC Fellin on pidanud vajalikuks pidada meeles teisigi kohalikke malemehi. Nii toimus käesoleva aasta märtsis esmakordselt rohke osalejate arvuga Leo Braschinsky mälestusturniir kiirmales, milline on soov teha traditsiooniks. Järgmisel aastal oleme lisaks neile nimetatud võistlustele organiseerimas Jüri Sammuli mälestusturniiri.

Kindlasti ei ole ülearune märkida sedagi, et aastaid toimuvad Viljandi maakonna esivõistlused noortele, seda nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses ja viimastel aastatel on osalejaid olnud üle poolesaja. Nendegi võistluste toimumisele on Viljandi Maleklubi CC Fellin oma tagasihoidliku panuse andnud, samuti mitmetele teistele Viljandi linnas ja maakonnas toimuvatele malevõistlustele.

Ja ometi ei ole kõik see piisav, et klubi võiks kuuluda Eesti Maleliidu liikmeskonda? Meil on tugev liikmete nimekiri, aitame igal aastal täita Eesti Maleliidu kalenderplaani arvestataval tasemel võistluste korraldamisega ja vaatamata sellele pole Eesti maleelus meid vaja? Olen tüdinud igasugustel otsitud põhjustel liikmeks vastuvõtust keelduvate otsuste saamisest ja küsin täna Eesti Maleliidu juhatuselt otse – kui kaua see ausa maleinimese nöökimine veel kestab?

Tanel Kuldsepp,

Viljandi Maleklubi CC Fellin president

201 comments:

1 – 200 of 201   Newer›   Newest»
Kristjan Sander said...

See vist ongi "koostöö", millest jutlustab juhatuse esimees?

Anonymous said...

Teen ettepaneku üle vaadata EML-i kuuluvate klubide nimekiri ja faktiliselt vaadata, kui palju kellegil neist on nö tegelikku malelist tegevust klubis.
Saaks huvitav olema...

Anonymous said...

Huvitav jah, millega Olde&Co oma otsust seekord õigustab? Kindlasti mõned maksmata litsentsid või lihtsalt Viljandi sündroom mehel.

Anonymous said...

See ongi see paljuräägitud edasi viiv positiivne energia ja mitte alaline soov "ära teha".
Edu!
Mõelgem ikka positiivselt!

Anonymous said...

"Minu hinnangul käib piiratud ressurssidega maleelus ehteestlaslik üksteisele ärategemine."

Erik Haavamäe

Anonymous said...

Ühe Viljandi maleklubi ausad maleinimesed jäid vist Maleliidule märkimisväärse summa võlgu.

Anonymous said...

Selgitaks nüüd konkreetselt süüdlased välja ja kütaks neil sitakad punaseks? Mis olid põhjused, kas liikmeks mittevõtmine on põhjendatud?

Anonymous said...

Kas sellepärast ei võeta siis ühtegi Viljandi klubi liikmeks aegade lõpuni?

Anonymous said...

Eks jätkub oma tulutoovast maleametikohast kümne küünega kinni hoidmine, ei midagi uut siin ilma pääl.

Kaarel said...

Nutune. Samas... ega vist ei vajata jah olümpiakoondislasi. meil ei ole ka ju EM-i võistkondlikutele kedagi saadetud. tahaks seda otsust ka lugeda...

Kristjan Sander said...

Mina tahaks kõigepealt lugeda seda juhatuse otsust, millega Eesti MV korraldust muudeti.

Anonymous said...

Taneli jutt on muidugi juriidiliselt korrektne. Aga selliste pati seisudeni viivadki JOKK skeemide kasutamised.

Anonymous said...

Palun avaldage juhatuse otsus! Tahaks väga seda lugeda.

Anonymous said...

Kuidas haakub antud teemasse EMV süsteemi muutmine? See tundub olevat ainuke positiivne uuendus viimasel ajal, mis küll arvatavasti ainult Olde uitmõte.

Anonymous said...

See Fellini tegevus on nagu ENSV saates väljaöeldud endiste kommude tegutsemine. Vaja oli minna KPsse, et seda "seestpoolt õõnestada". Nüüd siis Fellinil vaja minna EML "seestpoolt õõnestama". Artiklist järeldub, et korralike turniiride korraldamiseks mitmel aastal polegi vaja kuuluda EMLi, sellesse "paljukirutud seltskonda". Miks siis sinna vägisi trügitakse? Fellinis vist ei saada ikka veel aru, et seda seltskonda EMLi ei oodata.

Kristjan Sander said...

Ma mõtlesin käesoleva aasta EMV-d: selle toomist Tallinna ning koosseisu. Kuldsepa kirjaga ei haakugi, ma ütlesin seda kommentaariks Kaarli repliigile.

Kui kõiges ainult võitlusi ja õõnestamisi näha, siis ei saagi kunagi midagi paremaks minna. Spordiseaduse § 4 p. 3 järgi on spordialaliit "spordiala harrastavate spordiklubide üleriigiline ühendus, kes spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindab ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid". On ilmselge, et alaliidule peab olema ligipääs kõigil spordiklubidel. See õigustabki riigi raha andmist spordialale just alaliidu kaudu. Alaliit ei ole mingi kliki eraasi.

Anonymous said...

Taneli jutt teeb tõesti silma märjaks. Aga...

Tuleb meelde Harju loogilise mõte filmist "Malev" - Kui eelmine rahu sai läbi, siis teeme uue.

Kuskilt ja kuidagi ei ole võimalik aru saada, mille poolest Viljandi uus klubi erineb eelmisest. Samad inimesed, valdavalt sama juhtkond. Ainult eelmise klubi vigu ja võlgu ei tunnistata.

Eelmise Viljandi klubi paremaid aegu meenutades võib kindlalt väita, et Sammul oma ütlemistes võis mitte meeldida aga klubi oma tegevusega oli austamist väärt.

Anonymous said...

Huvitav on see, et Viljandi maletajaid on minu mäletamist mööda siinsamas Vaadeldajas süüdistanud ka selles, et peale Jüri Sammuli surma on Viljandis noortetöö välja surnud, s.t. keegi enam lastele regulaarset süstematilist malekoolitust ei tee.

Samas, see argument on kogu aeg seisnud kanajalgadel, sest täpselt sedasama võime öelda kasvõi näiteks Rapla Maleklubi kohta.

Kuigi klubi nimekirjas on ja võistlustel esineb kaks suurepärast maletreenerit (Hendrik Olde ja Margit Brokko-Olde), ei paista Raplas regulaarset noorte maleõpet toimuvat.

Kui Järvakandi või Eidapere või Kivi-Vigala lapsed tahavad maletrenni minna, siis peavad nad hakkama Tallinnas käima ja see tee on pikem kui Viljandist näiteks Paidesse või Valka või Kilingi-Nõmmele.

Tore on, et CC Fellin Viljandis tegutseb ja oma tegutsemisega ka Eesti maleelule hoogu juurde lükkab.

Küsiks aga teistpidi. Eestis on hetkel 15 maakonda. Kui mitmes maakonnas 15-st saavad maakonnakeskuses maakonna lapsed regulaarselt süstemaatilist maleõpet trennide näol ja kui mitmes maakonnakeskuses ei saa?

Maakonnakeskuses peaks olema koht, kuhu maakonna laps saaks peale tunde maletrenni tulla.

Vanemad inimesed peaksid mäletama, milline oli suhtearv (x/15) enne seda, kui hr Olde asus omal ajal Maleliitu juhtima ja kuidas on see suhtearv praegu.

Malelisel regionaalpoliitikal
(kas maakonna keskuses või maakonnas üldse toimuvad laste maletrennid või ei toimu) on ilmselt ka teatav keelelis-kultuuriline mõõde. Kui me vaatame Eesti laste meistrivõistlustel osalejaid ja hakkame mõnes nooremas vanuseklassis eesti keelt emakeelena rääkivaid maletajaid näppudel kokku lugema, siis jääb ühe käe näppudest üle. Mõnes vanuserühmas on EMV-l osalejatest 4/5 sellised, kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

Hea näide oli ka viimane "Läänemere Maletähed",
kus Eesti I ja II võistkonna
(20 inimest) peale oli üksainus Eesti keelt emakeelena rääkiv maletaja - Ottomar Ladva. See võis olla juhus, aga sellised juhused võivad näidata teatavaid tendentse.

Anonymous said...

Malle Laut

Issverrh,

Malesõbbrad mis toimmu sel malelävval. Tanel mu suur rõemh ja armastush, kas sinnah oled sattunu kah meite Suurte Häälte Hendriku meeletpahha allah. Nuh ei vüi ollah


Sinnu sõbber Malle Laut

Kristjan Sander said...

Viljandi MS juhatus: G. Elmaste, S. Kanep, I. Mõndresku, R. Vahtra.

CC "Fellini" juhatus: T. Kuldsepp, T. Meremaa, G. Elmaste.

Nagu näha, ei ole samad inimesed. Ühine juhatuse liige on ainult G. Elmaste, kel ei ole aga õigust CC "Fellini" üksinda esindada.

Mõlemad klubid on asutatud 1999.

Anonymous said...

Miks siis sinna vägisi
trügitakse? Fellinis vist ei saada ikka veel aru, et seda seltskonda EMLi ei oodata.


Eesti Maleliit peaks olema Eesti Male Liit, s.t. ühendama nii maletajaid kui ka maleklubisid. Viljandi maleklubi Fellin on tugev klubi, korraldab häid rahvusvahelisi turniire, klubi nimekirjas olevatel maletajatel on rohkem Eesti meistrimedaleid kui enamuse teiste klubide maletajatel, ja mingi isehakanud kõigeteadja kuulutab, et seda seltskonda EML-i ei oodata.
See kui selline tugev maleklubi ei ole mingitel voluntaristlikel põhjustel EML liikmeks võetud peaks olema Maleliidu tegevjuhi probleem. Maleliit ei ole ühe inimese taskuorganisatsioon, see on spordialaliit, mille kohta kehtib spordiseadus.

Anonymous said...

Ah et need mitte eesti keelsed malenoored olid koondises tänu Oldele?
Pigem on nad näiteks, et ka Oldega või siis Oldest hoolimata on võimalik noortel malega tegeleda ja seda üsna edukalt. Pole ju kuulnud et Lapiduse klubi oleks Oldega roosilistes suhetes?!
Artiklis kirjutatakse et viimastel aastatel osaleb Viljandi noorte võistlustel kuni poolsada maletajat. Samas mitu neist osales EMV-del? Kas Viljandi noored on toodud poliitika ohvriteks ja ei lasta EMV-l osaleda?

Anonymous said...

Kui JOKK-i taga ajada, siis põhikirja punkt 12 ütleb, et otsus tuleb teha 90 päeva jooksul. Pole kirjas, et klubile tuleb otsusest teatada:)

Anonymous said...

to 11:22

sa peksad ikka täiega segast ju!

kuidas see otsus siis tehakse, et me teada saaksime, et asi ikka 90-päevaga piirdus? et olde tõuseb 87.-nda päeva hommikul ülesse ja teatab pühalikult omaette pobisedes, et tegin otsuse ära või? Või läheb ütleb seda oma vanaemale, et sain viimasel hetkel ometigi selle raske otsusega ühele poole ja võtan nüüd hea meelega maal su juures nädalakese puhkust?

Vat niimoodi toimides tulebki ette, et ärgatakse 87.-nda päeva asemel 117.-ndal päeval suure ehmatusega.

Anonymous said...

Piidritele urri üks laadung lasta...

Anonymous said...

> Ah et need mitte eesti keelsed
> malenoored olid koondises tänu
> Oldele?

Kust Sa seda välja lugesid? Venelastega on Oldel ilmselt vähem muret kui eestlastega. On ju venelased harjunud isevalitsejatest tsaaride valitsemisega, nad enamasti avalikult vastu ei hakka. Probleem on pigem selles, et kuigi meil on olemas üks ja ainulaadne "suurepärane malepolitik" on "malepoliitika" viljad eestikeelsetes piirkondades hakanud kärbuma. Üksikuid eestlastest tippe ja treenerite lapsi-lapselapsi veel vahel siit-sealt tuleb, aga eestikeelse malepüramiidi alus noormaletajate juurdekasvu näol on kiiresti kokku kuivamas. Vaata kasvõi nooremate vanuseastmete Eesti meistrivõistluste osalejaid ja tulemusi. Paljdes maakondades ei olegi laste maletrenni võimalust, muust rääkimata.

Anonymous said...

Äkki on maletrennide puudumise taga olematu riigipoolne rahastamine, vanade treenerite lahkumine siit ilmast ja noored jõuavad 2-3 aastat omavahenditest malet õpetada.
On tublisid fanaatikuid nagu Toomas Mihkelev, kes on cirka 5 aastase tööga toonud Paide tagasi malekaardile, taasalustamas on Jõgeva, paljukiritud Ants Prii üritab tööd lastega teha. Viktor Kass teeb Põlvas tööd. Tean, et ühe-kahe heal (vast isegi väga heal) tasemel turniiri korraldamine on keeruline, kuid seda ei saa võrrelda klubi püramiidi kasvatamisega males.
Võime võtta ükskõik millise Tallinna tipptreeneri ja visata ta kuskile Eesti punkti maha, kus malel ei ole minevikku. Ja vaadata, kas ta suudab 5 aastaga mõne eesti noortemeistri toota. Kahtlen sügavalt. Lisaks vaatame, kui suur peaks olema summa noortetööks. 450 EUR kuus pluss maksud see teeb ainult treeneri palgakuluks 604,8 EUR x 12 . Lisaks on vaja inventari. Ala 400 eur miinimum. Ruumi üür 100 EUR x 12. Mis see teeb 5 aasta peale? 42288 eurot pluss invetar.

Kui mõne võistluse tahaks ka klubi korraldada siis arvestame noorte võistluse peale summaga 300-400 EUR ja täiskasvanute puhul 400-500 EUR. Kui keegi kujutab ette, et treener peaks peaks täitsa tasuta töötama siis võib ta ju sedasama pakkuda ka oma tööandjale. Kuidas siis see 50000 ümmargust EURi kokku saada, et hakata meistreid kasvatama. Ausõna ei tea ja ei kujuta ette.

Pigem korraldaks 2000 Eurose kuluga turniiri aastas ja saaks kiita igaltpoolt hea töö eest selle asemel, et sulle kaasa tuntakse et näed jälle jäi sinu õpilane viimaseks.

Anonymous said...

Ei maksa närvi minna. 11:22 oli nali.

Anonymous said...

Kristjan Sander said...
Viljandi MS juhatus: G. Elmaste, S. Kanep, I. Mõndresku, R. Vahtra.

CC "Fellini" juhatus: T. Kuldsepp, T. Meremaa, G. Elmaste.

Mõlemad klubid on asutatud 1999.

KS näitab oma teadmisi maleajaloost!
Viljandi MS korraldaks varsti oma 100 aasta juubeliturniiri, kuid selle tegevus on katkestatud. Kohus on mõistnud VMS juhid süüdi ja määranud karistuse, kuid (KS järgi G. Elmaste, S. Kanep, I. Mõndresku, R. Vahtra) ei soovita oma vigu tunnistada ning tekitatud kahju hüvitada.
Isegi EV kohtuotsused ei maksa midagi!
...kui kaua see ausa maleinimese nöökimine veel kestab? Vaadake peeglisse!

Anonymous said...

Kas on võimalik näha ja lugeda juhatuse otsust klubi EML-i vastuvõtmisest keeldumise kohta? Tahaks väga teada saada, mis on keeldumise juriidiline põhjus.

Anonymous said...

Ausameelsed maleinimesed võiksid Vaadeldajas praalimise asemel Viljandis korjanduse korraldada ning võla tasuda, et häbi Viljandi malelt maha pesta.

Anonymous said...

Kas see ongi keeldumise jur. alus?

Anonymous said...

Olde oli kangesti tahtnud ise selle klubi vasta võtta aga prii ja siil olid okkad vasta ajand, et ära võta hendrik, päras hakkavad meid õõnestama ja me ei saagi enam malejuhtide kuulsusrikast elu nautida

Kristjan Sander said...

Mina tsiteerisin äriregistri kirjet, mitte ajaloolist traditsiooni.

Viljandi MS ja EML vaidlus ei puutu üldse käesolevasse teemasse. CC "Fellin" on teine klubi, mida teevad valdavalt teised inimesed. Kogu see jant ei puutu CC "Fellini".

Muidugi ei ole ükski kohus Viljandi MS juhtkonda milleski süüdi mõistnud.

Anonymous said...

Kas selle Viljandi Maleseltsiga mitte jälle nii ei olnud, et käis teine EML-ga kohut ja ilmselge õigus olnud Maleseltsi poolel, aga kuna nad ei ole professionaalsed kohtuskäijad kel oma advokaat vestitaskust võtta, siis mingil hetkel jäi neil mingid paberid esitamata, kohtusse tulema vms ja nii kohus otsustaski kohe teise poole kasuks. Ja kas mitte see võlgnevus EML-le ei ole mitte ennekõike EML kohtukulud, s.t. raha, millest siili piimakaussi täidetakse? Ma ei mäleta, aga ehk keegi postitab viite Vaadeldaja toonastele postitustele...

Anonymous said...

Soovitus CC "Fellinile": jätke see EML kus see ja teine. Selle organisatsiooniga ei ole nagunii mõtet koostööd teha, vähemalt seni kuni teatavad isikud seda juhivad. Ükskõik mis teed, head nahka sealt ei tule...
Säästke oma närve ja aega ning tehke oma asja!

Anonymous said...

Fellin on nimetanud Jüri Sammuli mälestusturniiri korraldamist?!

Mis seos oli Jüri Sammulil Felliniga?

Jüri oli pikka aega VMS juht ja aktiivne ja tõsine töö tegija, kellele mõned nüüdsed Fellinlased (naljamehed) püüdsid kaikaid kodaratesse pilduda. Tänaseks on sama seltskond VMS "p-sse keeranud".
Fellin oli "opositsioon" VMS-le nagu täna EMTÜ EML-le. Kogu aeg on soovitud intriige punuda ja see on sel seltskonnal hästi välja tulnud.

Anonymous said...

October 28, 2011 1:10 PM
Mine arene kuskil väljaspool seda kommentaariumi!

Anonymous said...

October 28, 2011 1:10 PM
Fellin oli "opositsioon" VMS-le nagu täna EMTÜ EML-le.
Sellisele väitele tahaks küll, et tooks mõned konkreetsed näited, mil viisil need klubid omavahel konkureerisid?
Oleks huvitav endalgi teada...

Kristjan Sander said...

Mina küll ei tahaks. Too anonüüm on nii tigedust täis, et kole kohe. Kui kõik maletajad niimoodi maailma näeks, siis lõppeks male Eestis ära.

Anonymous said...

Tuleb meelde vana malehai Kersti Kivioja öeldud sõnad (EML üldkoosolekul), et Jüri Sammul olevat surnud noorte maleintrigantide tegutsemise tõttu.
Seega võime vaid arvata, millised inimesed on selliste vihaste kommentaaride taga.

Anonymous said...

Mis seos oli Jüri Sammulil Felliniga?

No enam lollimalt ei anna küsida vist:)) See on umbes sama, kui küsida et mis seos oli Keresel Narva Maletähega? Kes siis peaks/võiks korraldama Sammuli mälestusturniiri, Pärnu või Rapla või?

Anonymous said...

Kersti Kivioja on arvamusliider

Anonymous said...

Jah, kui K. Kivioja väljaöeldut elutõena võetakse, siis võime vaid arvata, miks praegune juhatus H. Olde isikus eksisteerib.

Anonymous said...

Kes on Kivioja? Pole kuulnudki sellist nime

Anonymous said...

Kivioja on üks "rõõmsameelne" vanaproua pärnumaalt, kes on vist ka malega seotud, oma mehe kaudu (Endel Kivioja, mängis kunagi kobeda esimese järgu tasemel).

Anonymous said...

Kas Kersti Kivioja pole mitte Kaido Külaotsa treener? Või oli varem?

Anonymous said...

Appike! Kui ta Kaido treener oli, siis ta peab küll juba 100 aastane vähemalt olema. Ei usu.

Anonymous said...

> Kes siis peaks/võiks korraldama
> Sammuli mälestusturniiri, Pärnu
> või Rapla või?

Hea mõte, et Rapla. ;-)
Lembit Olli mälestusvõistlust korraldab ju TTMKK, kuigi Oll oli rohkem nagu konkureerivas meeskonnas.

Anonymous said...

Teen ettepaneku, et mõne mälestusvõistluse võiks oma laiadele õlgadele võtta Kohila Kalakombinaadi ja Paberimajanduse Malenuppude Tootmise Tsehhi Maleklubi (kuulub Eesti spordiregistreerimise büroo töökasse kollektiivi).

Anonymous said...

Eks oli Kersti ütlemises omajagu tõtt. Tublid Viljandi maleelu edendajad ei taha kohe kuidagi meenutada J. Sammulile tehtud ülekohut.

Kristjan Sander said...

Ja kuidas puutub mingisugune hulk aastaid tagasi surnud Jüri Sammulile väidetavalt tehtud ülekohus CC "Fellini" astumisse Eesti Maleliitu aastal 2011?

Anonymous said...

Sisulisest vastamisest kõrvalehiilimiseks sobib misiganes.

Anonymous said...

October 28, 2011 1:53 PM
Tuleb meelde vana malehai Kersti Kivioja öeldud sõnad (EML üldkoosolekul), et Jüri Sammul olevat surnud noorte maleintrigantide tegutsemise tõttu.


Isegi surnuid siin ei austata!
Jäta rahule ükskord.
Selline väide on nonsenss.

Anonymous said...

...väidetavalt tehtud ülekohus CC "Fellini" astumisse... puutub siia väga lihtsalt, sama tuumik, sama käitumismall. Kes krt. tahab selliseid intriigitsejaid oma paati. Esmalt võiksid need suurmeistrid maa peale tulla ja alles seejärel hakata Eesti maleelu korraldama.

Kristjan Sander said...

Ainult üks inimene on Viljandi MS ja CC "Fellini" juhatuses sama. Kui sul on isiklikult midagi Gert Elmaste vastu, siis nii ütlegi.

Aga G. Elmaste kuulumine juhatusse ei saa loomulikult olla alus EML-i astumise avalduse tagasilükkamiseks.

Anonymous said...

Ei tea, kuid tilk tõrva rikub meepoti!

Kristjan Sander said...

Jah, ma näen, et sa ei tea.

Anonymous said...

Pealkirjas kuidagi ajuvaba küsimus!
... ei vaja... ja siis hakatakse CC Fellinit ette lükkama. Olümpiakoondise liikmed võiksid vabalt valida ka juba EML-i kuuluva klubi.

Anonymous said...

Las koerad karjuvad, karavan läheb ikka edasi!

Anonymous said...

...kui kaua see ausa maleinimese nöökimine veel kestab?
Omapärane küsimus. Võib-olla ausat maleinimest ei nöögitagi, lihtsalt ebaaus peitub ausa maski taha ning seda nöögitakse :-)

Marek Kolk said...

Juriidiline demagoogia.

Ametlikult: väidelge siis edasi, rõõmu jätkub kauemaks.

Mitteametlikult: pole midagi väidelda.

Anonymous said...

Muidugi, kes need Kanep, Seeman ja Kärner on üldse? Nende tugevus on müüt, olgu vait!

Edasi helge tuleviku poole!

Leopoldvõimlemist alga!

Anonymous said...

Huvitav oleks lugeda, mida on Hendrikul kõige selle peale öelda?

Kristjan Sander said...

Marek, mida sa nimetad "juriidiliseks demagoogiaks"?

Anonymous said...

Ah siis Külaotsal treener olemas,naessugu isegi?

Anonymous said...

Pealkirjas kuidagi ajuvaba küsimus!
... ei vaja... ja siis hakatakse CC Fellinit ette lükkama. Olümpiakoondise liikmed võiksid vabalt valida ka juba EML-i kuuluva klubi.

JUST!

Airapetjani oma näiteks... või vähemalt ühe neist 9-st, millega Olde valimistel ringi jooksis.

Muhaha-muhaha-muhaha-muhaha-muhahahahaaa :)))))))))))))))

Anonymous said...

Meelis Kanep, kaua sa passid seal äpude CC Fellinis, ole hea ja astu MK Kasmar ridadesse, saad kuuluda maleliitu läbi positiivsest energiast pakatava elujõulise klubi.

Anonymous said...

Kus sa sellega, parem karjas s...a nokkida kui üksi saia süüa :)

Marek Kolk said...

"Muhaha-muhaha-muhaha-muhaha-muhahahahaaa :)))))))))))))))"


Kuidas oleks näiteks Vabaettur või on siin ka "muhahahahaha"?

Anonymous said...

Tallinna meistrivõistlustel lööb kaasa üle ühe mängija, kelle reiting on ületanud maagilise 2000 punkti piiri.
Kas pealinnas enam malega ei tegelda? Kus on need Truusid ja Arbuusid, kes peaksid kasvulava eest hoolitsema?

Anonymous said...

Mis siin jaurata, ei pea need maletajad kuskile mujale klubisse kuuluma, vaid Fellin võiks kuuluda EMLi. Lihtne? Lihtne! Siililegi selge? Selge!

Anonymous said...

Huvitav et klubi on vaja selleks et EMLiga tüli kiskuda, aga võistlustel nad pole osalenud. Ning näiteks Laagri uue klubi puhul on ka juba ilma JOKKita palju raskem aktsepteerida nende mitte vastuvõtmist, kuna nad olid ka juba tõestanud oma reaalset eksistentsi (osalemińe suvistel välgu meistrivõistlustel), ning tugevaid liikmeid.

Anonymous said...

Eesmärk tundub olevat ju tüli norida ning oma jonni ajada, mitte kuhugi kuuluda.

Anonymous said...

Hahaaaahaaa mis koosseis Tln mv eelturniiril. Järjest paremaks läheb!

Anonymous said...

Tore, et meil on veel mängijaid kes TAHAVAD MALET MÄNGIDA, mitte poliitikat teha. Võtke neist eeskuju. Hea on näha, et ka Turu on valinud poliitika asemel male. Sellepärast pole ka tema kirjutisi enam Vaadeldajas?

Anonymous said...

Võrdleks siis natuke tänavusi Eesti meistrivõistlusi ja Tallinna meistrivõistlusi. Mõlemad sellised toredad turniirid, kus auhinnaks lubatakse sooja käepigistuse saatel üle anda diplom ja juhendis mitemillekski kohustav lause, et täpne finaalturniiride auhinnafond selgub pärast finaalturniiri koosseisude selgumist.
Eesti meistrivõistlustest jäid paremad eemale. Isegi tiitlikaitsja Külaots ei näinud mõtet nõnda madala keskmise reitinguga turniiri mängida.
Mis toimub Tallinna meistrivõistlustega? Järjekordselt pole paremad pidanud vajalikuks kaasa lüüa, mängijate seas näeme mõnda üksikut mängijat suurema reitinguga kui maagiline 2000. Ei imestaks üldse, kui tiitlikaitsja Tuul teatab enne finaalturniiri algust, et ei näe mõtet nõnda madala keskmise reitinguga turniiri mängida!
Sõbrad, kui see pole male mõnitamine, siis mis see on?

Anonymous said...

Üheks osavõtu stiimuliks peaks ju olema näiteks FIDE reitingu kasvatamine ja seda suht soodsa hinna eest, kuna tavaliselt on vaid GM-id ja IMid vabastatud turniiride osavõtu maksust. Teised peavad maksma tavaliselt ca 30-50 EURi turniiri eest, siin aga saavad kõik soovijad seda suht odavalt. Kui isegi see mängijaid ei stimuleeri, siis mis veel. ja EMV jääbki kõrge reitinguga mängija siseturniiriks, kuna madalama reitinguga mängijaid ei kõba ju kampa võtta, nagu näitas viimane turniir, kus üheks loobumise põhjuseks toodi ka teiste osalejate madal reiting.

Kristjan Sander said...

Tallinna MV-ga on asi lihtne - juhend tuli liiga hilja välja. Minu arust puhas korralduslik praak.

Mitte et see kuidagi teemasse puutuks.

Anonymous said...

Tundub, et noorte laviin tuleb peale ja vanad hakkavad tagasi tõmbuma. Momendil on noorte reitingud madalad, kuid iga 2300 ja üle omanik võib nende käest tappa saada :)

Anonymous said...

Tõepoolest laviin missugune, kui noorte võistkondlikul MV osaleb 4 klubi...

Anonymous said...

Viskad kohalesõiduks vajalikud 350-400 EUR-i võistkonna kohta ja noorte võistkondlikel MV-l oleks mängijaid hulga rohkem.

Kristjan Sander said...

Jaa, nagu juba vahva sõdur Svejk teadis, on meie maakera sees teine maakera, mis on hoopis suurem kui meie oma :)

Anonymous said...

Seitse maletajat eelturniiril üle 2000 punkti, osa neist tõusvad tähed, osa vanad veteranid. Mõned tõusvad tähed (Medar, Hanzatjanid) veidi alla 2000 punkti. Viriseda ei maksa. Kui juhend tuli viimasel hetkel, siis osa taseme üle virisejatest võinuks kohale tulla ja oma taset näidata. Finaali saamine ei peidanuks ju neile eriti raske olema. Aga sabaots tuli mudigi kogemuste omandamiseks kohale. Seda neile pahaks panema ei peaks, sest seal sabaotsas on ka mitmeid noormaletajaid, kes on ennegi siin seal üllatusi valmistanud.

Anonymous said...

See klubide mitte vastu võtmine on muutumas trendiks. Piinlik lugu.

Kristjan Sander said...

Kui juhend tuli viimasel hetkel, siis osa taseme üle virisejatest võinuks kohale tulla ja oma taset näidata.

Kas ma olen ainuke, kes selle lause loogikast aru ei saa?

Aga muidugi mis mul sest. Tulge kõik Tartusse :)

Anonymous said...

Kõik teised peale minu on kibestunud kriitikud ja sõimlejad, ainult mina pakatan positiivsusest, irw

Anonymous said...

Klubide vastuvõtmise sõel peabki tihedama olema. Välja langed lihtsalt, aga sissesaamiseks pead kõvasti pingutama.
Muidu ongi liit mingisugune läbisõiduhoov, hüppan sisse ning lasen kõik täis, seejärel välja ja löön jalaga värava kinni!

Anonymous said...

> Klubide vastuvõtmise sõel peabki
> tihedama olema. Välja langed
> lihtsalt, aga sissesaamiseks
> pead kõvasti pingutama.

Eksid. Huvitaval kolmbel on suur osa vastuvõetutest nn surnud hinged, kus regulaarset maletööd ei toimu. Aga küsimus ei ole selles. Küsimus on selles, et nii vastu võtmisel kui ka välja viskamisel tuleb lähtuda seadusandlusest, aga mitte otsustaja suvast. See, kes kellele meeldib, kes kellele halvasti ütles, ei ole tähtis. See ei puutu üldse asjasse. Kusagil (näiteks EML põhikirjas, spordi seaduses) peavad olema kirjas klubide alaliitu vastuvõtu tingimused. Kui klubi, milline tahab, et teda vastu võetakse, täidab need tingimused, siis olenemata sellest, kas lõustad juhatusele meeldivad või mitte, tuleb Liidul see klubi vastu võtta. Kusagil (EML põhikirjas, spordi seaduses) peavad olema kirjas klubi alaliidust välja heitmise tingimused. Kui mõni klubi neid tingimusi rahuldab, siis võib sellise klubi liidust välja heita.
Tõsi, välja heitmisel tuleks püüda olla mitte nii väga range, karistus peaks olema proportsioonis süüteo suurusega.
Kui S&G raiskas mittesihipäraselt üle poole miljoni krooni talle eraldatud maleraha, siis oleks välja heitmine loomulik samm; KKMK väljahetmine 300 kroonise maksuvõla tõttu ei ole prportsionaalne eksimuse suurusega.

Spordialaliit ei saa olla isevalitsuslik monarhia, spordialaliit peab kõigis oma otsustustes järgima seadusi ja ei saa lähtuda tsaari isiklikest meeldimistest või antipaatiatest.

> Muidu ongi liit mingisugune
> läbisõiduhoov, hüppan sisse ning
> lasen kõik täis, seejärel välja
> ja löön jalaga värava kinni!

Täis laskmisest ja muust sellisest võiksid kusagil mujal, teiste omasuguste seas rääkida. Kardan, et enamus siinsest seltskonnast ei jaga ei sinu vaateid ega aktsepteeri sellist kõnepruuki.

Kristjan Sander said...

Peale selle, et 300-kroonise võla pärast KKMK väljaheitmine on ebaproportsionaalne, ei ole see ka maleliidu huvides. Kui maleliidule on keegi võlgu, siis on maleliidu huvides mitte võlglast välja heita, vaid raha kätte saada. KKMK väljaheitmine ei suurendanud kuidagi raha kättesaamise tõenäosust. Küll aga oleks seda teinud telefonikõne KKMK juhtidele.

KKMK ning "Olympicu" väljaheitmisega asetas tollane juhatus oma isikliku huvi iga hinna eest võimul püsida ja kriitikuid vaigistada niisiis ettepoole maleliidu huvist võlg kätte saada. Maleliidu seisukohast ei olnud see eesmärgipärane. Sama käib ka praeguse juhatuse soovimatus kohta eelmise juhatuse otsus tühistada.

Peep said...

Rikun laupäeva õhtu puhul teema ära ja kirjutan malest.

Täna toimus Elva raudteejaamas V.Heueri III mälestusturniir välkmales. Osavõtumaksu polnud, igaüks sai purgikese mett. Kes paremini mängis, sai suurema. Suurim purk läks Kalle Peebole.

Tabelisõpradele link http://chess-results.com/tnr58954.aspx?art=4&lan=1&turdet=YES

Anonymous said...

Aitäh Peep malest kirjutamast! Need maleliidu meeste võimumängud ajavad südame pahaks, tore on vahel midagi malest lugeda.

Anonymous said...

Tallinna MV tulemustest teab keegi miskit? Tänased mängud hiiglama ammu lõppenud, aga tulemusi ei kuskilt.

Anonymous said...

http://www.maleliit.ee/mk/tallinn/2011/Tallinna_MV-te_eelturniir.htm

Anonymous said...

Põhiküsimus praegusel juhul on ikkagi see, kas Maleliit rikkus oma põhikirja, keeldudes CC Fellinit liidu liikmeks vastu võtmast. Ilma sellele küsimusele vastust omamata on edasine süüdistustega pildumine mõtetu.

Esitades veelkord küsimuse, mida siin foorumis on mitu korda juba esitatud - kas on võimalik näha seda otsust, millega EML otsustas CC Fellinit mitte liitu vastu võtta? Kas artikli autor hr Kuldsepp saaks selle otsuse avalikustada, et me kõik saaksime teada, mis on juriidiline põhjus, miks EML sellise otsuse langetas?

Nii nagu mina seda näen, ei peaks CC Fellinil olema ühtegi põhjust, miks mainitud EML-i otsust mitte avalikustada. Iseasi on muidugi see, kui EML-i otsusel on mingi veenev põhjus ja juriidiline alus klubi liitu mitte vastu võtta.

Ehk siis veelkord - kas on võimalik tutvuda mainitud EML-i otsusega, millega CC Fellinit liitu vastu ei võetud?

Anonymous said...

Noored on Tln. MV-l tublid. Varsti ongi uued olümpiakoondise kandidaadid olemas ja vanad võivadki Fellinis omavahel mõõtu võtta :)
Kuidas on selle sisse-väljakäimisega? Piisava papi olemasolul moodustan 50 klubi ja võtan EML-s võimu üle. Mängijaid saab vabalt liigutada, mõne ürituse saab kah kamba peale tehtud ning seaduse jõul hakkan peremehetsema! Kas nii või???

Anonymous said...

Otsus siis alljärgnev.

29. juunil 2011. aastal esitas Viljandi Maleklubi CC Fellin uuesti avalduse Eesti Maleliidu liikmeks astumise kohta (12.08.2010. a esitati klubi poolt avaldus EML-i liikmeks astumise kohta, millele EML-i juhatus otsustas vastata eitavalt 11.11.2010. a, märkides juhatuse otsuses ära ka vastava otsuse põhjendused).
29. juunil 2011 esitatud avalduses oli muuhulgas märgitud, et “Meie klubil ei ole tänase seisuga võlgnevusi EML ees.“. Koos avaldusega esitati ka uus klubi liikmete nimekiri (23 liiget).

Eesti Maleliidu juhatus arutas klubi poolt esitatud avaldust, sh. võlgnevuste puudumist ja juhatuse eelmises otsuses märgitud kohustuste täitmist ning otsustas:

mitte võtta käesoleval hetkel Viljandi Maleklubi CC Fellin (registrikood 80104825) Eesti Maleliidu liikmeks, sest oluliselt ei ole muutunud olukord viimase aasta jooksul ning seeläbi ei ole ka tõusnud klubi tegevuse usaldusväärsus ja klubi soov EML-i põhikirja järgides tõsiselt osaleda EML-i tegevuses.

11.11.2010. aasta juhatuse otsuses toodud põhjendustele lisaks märgime, et varasemad võlgnevused aastast 2009 tasuti alles 29. juunil 2011 (s.o. uue avalduse esitamise päeval) ning eelnevalt püüdis klubi seada kahtluse alla EML-i poolt saadetud arvete õigsuse (kirjavahetus lisatud).
Klubile esitati 18. juulil 2011 arve (maksetähtaeg 1. august) L.Braschinsky mälestusturniiri registreerimistasude eest, mis klubi poolt tasuti 18. augustil, sest vastasel juhul ei oleks EML arvestanud reitinguid klubi järgmise korraldatud malevõistluse (I.Raua mälestusturniir) eest.
Ilmar Raua mälestusturniiri registreerimistasude arve esitati klubile 15. augustil k.a. (maksetähtaeg 29. august), mis on käesolevaks hetkeks klubi poolt tasumata.

Samuti ei ole klubi reageerinud EML-i poolt 29. juunil 2011. a saadetud märgukirjale klubi liikmete litsentside puudumise/tasumise osas vastavalt EML-i litsentsireeglitele.

...................................

Tanel Kuldsepp

Anonymous said...

> Kuidas on selle sisse
> -väljakäimisega? Piisava papi
> olemasolul moodustan 50 klubi ja
> võtan EML-s võimu üle. Mängijaid
> saab vabalt liigutada, mõne
> ürituse saab kah kamba peale
> tehtud ning seaduse jõul hakkan
> peremehetsema! Kas nii või???

Vaata siis, mida Hentu kardab. Kardab aga seda, et vastased langevad tema tasemele ja moodustavad kah hunniku libaklubisid ning võtavad nende abil võimu üle. Kõrvaltvaatajana ma ei usu seda,vastased ei lange nii madalale. Kogu see surnud hingede jama näitab aga ühte - praegune EML valimissüsteem ei kõlba kusagile, see, et ainult surnud hingedega libaklubil on niisamuti üks hääl kui mõnel suurklubil, kus antakse malekoolitust näiteks sajakonnale lapsele, ei kõlba kusagile. EML vajab aga mitte audiitorlust, vaid revidenti. Ja kui revident tegutsema hakkab, siis ilmselt näeme midagi sellist mille ees kahvatuvad isegi "Šahh ja Garde" vägiteod. Isevalitsejalik juhtimisstiil (ise teen omale seadused vastavalt sellele, milline tuju tuleb) viib võimu ja rahade kuritarvitamiseni. Paratamatult.

Anonymous said...

Nojah, ei taheta seda Fellini lihtsalt liikmeks. Imelik natuke ainult, et uued juhatuse liikmed lasevad jätkuda senisel valitsemisstiilil ja lähevad enamuses küsimustes kaasa Olde&Siili ajupesuga.

Anonymous said...

Natuke naljakas on lugeda EMLiidu juhatuse otsuseid kuskilt maleblogi kommentaariumist ja mitte alaliidu enda kodulehelt.

Anonymous said...

Paraku võitleb ka teine pool libaklubide, st. häälte säilitamise pärast (Olympik, KKMK).
Kas juhatuse liikmed on eile sündinud ja ei tea telgitagustest tegemistest midagi?
Praegune lisaklubide(häälte) juurdetegemise viis on ju kõigile läbinähtav.
Klubide nn. tegutsemiskaal on erinev, arusaadav. Missugune variant oleks siis õiglane?

Anonymous said...

Opositsioonist võiks veel lugu pidada kui tuldaks kapist välja ja öeldaks, et meie eesmärk on võim Maleliidus.

Aga praegu pole opositsioon ennast mitte grammigi paremast küljest näidanud kui olemasolev juhtimine. Pigem vastupidi.

Kristjan Sander said...

Põhiküsimus praegusel juhul on ikkagi see, kas Maleliit rikkus oma põhikirja

Põhikiri ei ütle liikmeksvõtmise kohta suurt midagi peale selle, et otsus tuleb teha 90 päeva jooksul. Põhiküsimus on ikkagi see, kas kõik riigis tegutsevad spordiühendused peaksid omama ligipääsu alaliidule. Spordiseaduse järgi peaks.

Jutt "libaklubidest" on seoses "Felliniga" ikka väga kohatu. Ning kui äraütlemise põhjuseks on klubi mittetegutsemine, tuleb nii ka öelda, mitte pugeda igasugu laest võetud ettekäänete taha. Seda pole aga H. Olde ühelgi juhul julenud teha - vähemalt oma nime all mitte.

Anonymous said...

Ei saa aru kuidas ikka nii saab olla, et üht võistlusi regulaarselt organiseerivat klubi ei võeta EML liikmeks. Praegu pole Viljandi maleliidus üldse esindatud. Mõelge mitme klubiga on esindatud Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva või Kohtla- Järve. Oleks igati loogiline, et Viljandi on samuti esindatud, praegu kämas mulkide k...mine.

Anonymous said...

Mis te plõksite nii sama tühja, viige ikka kõige pealt kurssi end asjadega. Kuidas mulgid ei ole esindatud maleliidus? Viljandimaa hääl on ju täiesti esindatud EML-is läbi sellise klubi nagu on Maleklubi Vanad Olümpiaalad. Harige end opositsioon!

Kristjan Sander said...

Anonüümne koalitsioon vaidleb anonüümse opositsiooniga :))

Küll on hea, et kumbki minusse kuidagi ei puutu.

Anonymous said...

Pole kuulnudki, et Viljandis tegutseks klubi Maleklubi Vanad Olümpiaalad. Natuke vaeva näha ja otsida ja saab siililegi selgeks, et selline klubi tegutseb Suure-Jaanis, mitte Viljandis. Hari end Ananymous October 30, 2011 12:37 PM!

Anonymous said...

Küll Olde on ikka tubli. Käsu peale ilmuvad kõik otsused ja puha...
Tubli poiss.

Anonymous said...

Oskab keegi targematest inimestest öelda - kas see siis ongi nii, et kui alaliidule (EML) liikmeks astuda sooviv klubi mingil põhjusel ei meeldi, siis alaliit klubi lihtsalt liikmeks ei võta ja juriidiliselt ongi kõik JOKK ???

See juhatuse otsus:

1) Mida tähendab "oluliselt ei ole muutunud olukord viimase aasta jooksul ning seeläbi ei ole ka tõusnud klubi tegevuse usaldusväärsus ja klubi soov EML-i põhikirja järgides tõsiselt osaleda EML-i tegevuses". Sisuliselt - EML ütleb, et tema subjektiivsel arvamusel klubi lihtsalt ei ole usaldusväärne - ära toomata oma arvamusele mingit faktilist tõestust - ja ongi kõik ??? Kas tõesti on see niimoodi võimalik ???

2) Kas ma saan aru õigesti, et kõigepealt EML viivitab liikmeks vastuvõtmise otsuse langetamisega 4kuud, oodates, et klubil tekiks mingi võlgnevus EML-i ees, et siis teatada, et "ei saa liikmeks vastu võtta, sest näete, tasumata arve on üleval".

a) Kui liidu liikmeks astumise avalduse hetkel ei ole klubil võlgnevusi, siis - kas see on EML-i poolt juriidiliselt korrektne tuua liidu liikmeks astumise keeldumise põhjusteks maksmata arved, mis on tekkinud PÄRAST liidu liikmeks saamise avalduse esitamist ???

b) Otsuses ei ole mainitud, kui suured on need tasumata arved - kas see on jälle sama case, et 300 kroonise arve pärast ei ole võimalik EML-i liige olla ???

Oskab keegi targematest inimestest neid küsimusi kommenteerida ja selgitada? Praegu jääb küll tunne, et EML sihilikult mõnitab CC Fellinit.

Anonymous said...

Oskab keegi targematest inimestest öelda - kas see siis ongi nii, et kui alaliidule (EML) liikmeks astuda sooviv klubi mingil põhjusel ei meeldi, siis alaliit klubi lihtsalt liikmeks ei võta ja juriidiliselt ongi kõik JOKK ???

See juhatuse otsus:

1) Mida tähendab "oluliselt ei ole muutunud olukord viimase aasta jooksul ning seeläbi ei ole ka tõusnud klubi tegevuse usaldusväärsus ja klubi soov EML-i põhikirja järgides tõsiselt osaleda EML-i tegevuses". Sisuliselt - EML ütleb, et tema subjektiivsel arvamusel klubi lihtsalt ei ole usaldusväärne - ära toomata oma arvamusele mingit faktilist tõestust - ja ongi kõik ??? Kas tõesti on see niimoodi võimalik ???

2) Kas ma saan aru õigesti, et kõigepealt EML viivitab liikmeks vastuvõtmise otsuse langetamisega 4kuud, oodates, et klubil tekiks mingi võlgnevus EML-i ees, et siis teatada, et "ei saa liikmeks vastu võtta, sest näete, tasumata arve on üleval".

a) Kui liidu liikmeks astumise avalduse hetkel ei ole klubil võlgnevusi, siis - kas see on EML-i poolt juriidiliselt korrektne tuua liidu liikmeks astumise keeldumise põhjusteks maksmata arved, mis on tekkinud PÄRAST liidu liikmeks saamise avalduse esitamist ???

b) Otsuses ei ole mainitud, kui suured on need tasumata arved - kas see on jälle sama case, et 300 kroonise arve pärast ei ole võimalik EML-i liige olla ???

Oskab keegi targematest inimestest neid küsimusi kommenteerida ja selgitada? Praegu jääb küll tunne, et EML sihilikult mõnitab CC Fellinit.

Anonymous said...

1:16 kommentaator on oma refereeringus välja jätnud kõige olulisema punkti. Ja just see panebki otsuse õigesse valgusesse:

kõik Viljandi Maleklubi CC Fellin liikmed on/olid EML juhatusele teadaolevalt Viljandi
Maleseltsi liikmed ning mitmed liikmed on ka Viljandi Maleseltsi juhatuses. Viljandi
Maleselts’il on aga EML-i ees mitmed võlgnevused tasumata arvete näol ning samuti
on sellel klubil täitmata jõustunud kohtuotsus EML-i ees;

Kristjan Sander said...

Rangelt võttes ei puutu see eriti asjasse, sest juriidilist isikut ei saa võrdsustada tema liikmetega. Selle kohta on isegi Riigikohtu lahend olemas.

Ma tean aga ka vähemalt üht CC "Fellini" liiget, kes ei ole kunagi olnud Viljandi MS liige. Nii et see väide ei vasta lihtsalt tõele. Eks Viljandi mehed võivad lähemalt kommenteerida, kas tõesti on kõik ülejäänud CC "Fellini" liikmed pärit Viljandi MS-st. Kuna mõlemad kanti äriregistrisse 1999. aastal, on seda raske uskuda.

Anonymous said...

Käiks nagu mingi pidev tulekahjude kustutamine: 90 päeva jooksul "unustati" Fellini avaldus läbi vaadata, vorbiti tulekahju kustutamiseks 4 kuud hiljem mingi vastus. Polnud vastavat juhatuse koosoleku otsust, ei hullu, vorbiti pärast Fellini esindaja kirjutist Vaadeldajas tulekahju kustutamise korras seegi valmis. Turniirijuhenditega käib justkui samamoodi, mõni päev enne võistlust avastatakse, et oi näe turniir peaks toimuma. Appi, kes laenaks tulekustutit!!

Kristjan Sander said...

Üleüldse, kui Viljandi MS arvati maleliidust võla pärast välja, mida siis selle liikmed nüüd tegema peaks? Ennast üle Eesti laiali jagama, kes Pärnu, kes Narva, kes Tartusse ja nii edasi? Kas see, kui kuskil väiksemas linnas maleklubi maleliidust välja arvatakse, tähendab tõesti, et selles linnas ei saagi enam kunagi ükski maleklubi maleliidu liikmeks, sest kuskohast klubitäit uusi maletajaid ikka nii väga võtta? Ei ole ju mitte mingit alust nõuda lihtliikmetelt klubi võlgade tasumist nagu ka liikmesklubidelt ei saa nõuda maleliidu võlgade tasumist (Jumal tänatud!).

Ilmselgelt ei saa see ju nii olla. Isegi kui oletada, et juhatuse väide, et "Fellini" kõik liikmed on Viljandi MS-st õiged on - mida ma ei näe hetkel põhjust arvata.

Anonymous said...

"CC Fellin poolt on 2009.aastal korraldatud mõned võistlused Viljandimaal (EML-i reitingute tabeli
turniiride loetelus on need võistlused lehekülgedel 7 ja 8), mis on saadetud reitingu arvestamiseks
EML-le koos märkega, et turniiride registreerimistasu maksab CC Fellin. Siinkohal saadan uuesti selle
31.12.2009 seisuga koostatud arve, milles on siis reitingute arvestamise tasud Viljandimaa kiirmale 1,
2 ja 3 etapi eest (3x a`50 kr.); Kõo turniiri eest (50 kr.) ning MSL Jõud meistrivõistluste kahe turniiri
eest (50+25 kr)."
allikas: http://www.maleliit.ee/maleliit/dokumendid/2011/CC_Fellin_kirjavahetus__29.06.11_.pdf

Anonymous said...

No kui lihtliikmetelt tõesti võib-olla ei saa nõuda vastutust varasema klubi tegevuse eest, siis seda enam saab nõuda seda juhatuse liikme käest. Fellini oleks võinud vormiliselt Elmaste välja jätta ja oleks ilmselt asi korrektsem olnud.
Nüüd aga irvitatakse ühes koos ka Eesti Vabariigi kohtuvõimu üle. Mis iganes see lõpliku kohtu kaotuse põhjus ka ei olnud, aga otsus ise tuleb ju täita?!

Kristjan Sander said...

Jällegi, kui EML jaoks on probleemiks personaalselt G. Elmaste osalemine "Fellini" juhatuses, tuleb nii ka öelda, mitte ajada mingisugust udu.

Anonymous said...

Kristjan, mis Sina arvad, kas Eesti Vabariigi kohtu otsused tuleb täita või mitte?

Anonymous said...

Ei loe sealt protokollist kuskilt välja, et probleemiks oleks Elmaste isik miks Fellini vastu ei võeta. Pealegi on Fellini presidendi ametis ja otsustaja hoopis teine mees. Selgelt otsitud on need põhjused, miks mitte liikmeks võtta.

Anonymous said...

Jah, aga mis sellest "S ja G" suurraiskamise loost sai. Kui juhatuse loogikast lähtuda, siis tuleks riigil nõuda kahju "S ja G" nende liikmete ja treenerite käest, kes TTMKK-sse üle kanditi...

Anonymous said...

Fellini ei pea maksedistsipliinist kinnipidamist millekski. Karta võib stsenaariumi, saades liikmeks, ununeb maksmine üldse ning hakkab KKMK sarnane jama, et miks mulle ei helistatud!
EML-i ei pea tähtaegadest kinni, kuid ei pea ise samuti käituma!

Kristjan Sander said...

Võttes arvesse, et H. Olde juhtimisel on EML liikmeid aastaid tuhandetega peedistatud, on vingumine mõnesaja krooni "maksedistsipliini" üle ilmselgelt kohatu. Nagu keegi juba enne ütles, proportsioonid on paigast ära.

Kas klubide välkmale auhinnad on lõpuks välja makstud, teab keegi?

Anonymous said...

Ei saa aru 4:26 kommentaarist:

1) Mõtteviisiga stiilis "me ei saa klubi liidu liikmeks vastu võtta, sest äkki klubi tulevikus ei tasu korralikult oma arveid" ei tohiks enam mitte ühtegi klubi EML-i vastu võtta. Ei ole vist siinkohal mõtet aega raisata põhjendamaks, kui lapsik ja ebaadekvaatne on see mõttekäik.

2) Kui liitu kuuluval klubil tekib alaliidu ees mingi võlgnevus, siis - korralikes alaliitudes on selleks puhuks kindlad reeglistikud. Kui klubi võlgnevus alaliidu ees muutub ebaproportsionaalselt suureks, siis: a) räägitakse teema klubiga läbi; b) lepitakse kokku võlgnevuse tasumises või ka maksegraafikus; c) vajaduse korral peatatakse klubi liikmelisus kuni võlgnevuse tasumiseni, ehk siis peale võlgnevuse tasumist saab klubist automaatselt täieõiguslik alaliidu liige.

Niimoodi käib asi korralikes alaliitudes - olemas on reeglistikud, aga mitte ühe suure juhi isikliku suva järgi määratud otsused. EML-i otsus Kaido Külaotsa klubi 300 krooni pärast liidust välja visata oli - asju õigete nimedega nimetades - idiootsus.

Anonymous said...

Korralikus alaliidus peaks asi käima nii:
1) tasud ilma meeldetuletuseta tähtajaks kõik kohustuslikud maksed;
2) pead ise meeles, millal üks või teine aruanne tuleb esitada;
3) ei süüdista teisi enda tegemata töödes.
Nii lihtne see ongi ja see pläma, et keegi viivitab, käib nunnutamas, tuletab meelde, "nr. teab ja võiks helistada" - selline asi tuleks unustada!

Kristjan Sander said...

Korralikes alaliitudes on alaliit klubide jaoks, mitte vastupidi. Korraliku alaliidu huvi on omada võimalikult laia kandepinda spordialaga tegelejate hulgas, mitte võimalikult palju klubisid välja heita.

Marek Kolk said...

Vaadates, mitme turniiri reitingutasu on maksmata ja vastavaid kuupäevi ei ole sellise klubiga mitte midagi arutada.

Maleliidu võlgnevusi ei õigusta miski (ja tõepoolest, kriitika sellel aadressil on omal kohal), aga ma ei saa absoluutselt aru sellest klubide õigustamisest. Kus on klubipoolsed kirjavahetused, et tead meil siin jube raske ja hetkel raha ei ole ega tule, aga püüame anda endast parima? Vastasel juhul on tegemist kõike muud kui hea sooviga maleelule kaasa aidata (ei ole ju eraviisiliseks tegevuseks vaja EML liige olla).

Tuletaks meelde siin kommentaare stiilis "meie tegime ja vaat meil on kihvtim turniir kui Eesti meistrivõistlused" jne, ainult et elementaarsete asjadega eriti toime ei tulda (tegelikult, diagnoos: ei taheta, on täpsem).

Kas ma peaks ka näiteks siiski ootama kuni reitingutasu on saabunud? Selline mõte on olnud EML poolselt "laual", aga vastutulles maletajate huvidele oleme seni reitingud enne arve laekumist ära arvutanud.

Kusjuures näiteks eile (nädalavahetuse ilusa ilmaga päev) läks mul reitingutele aega kokku 5 tundi (noorte kiirmale MV, Ida-Virumaa EV, Maletähed, Saku kaheringiline kiir jne). See oli põhjus, miks ma näiteks ei läinud maale, ei osalenud meejagamisel Elvas jne. Ma olen pea iga päev olnud lähedal, et peaks asja maha panema ja las keegi teine loll tegeleb asjaga ise edasi. Iga selline samm nagu nt siin mõne klubi suhtumine (noh, ka EML oma) teeb mul otsustamise lihtsamaks. Kuna maletajad kiidavad sellisele klubile takka, siis mul pole selle vastu midagi, kui ma senise tegevuse pealt endale vaba aega juurde saan.

Sisukat arutelu siis teile siin.

Anonymous said...

Kristjan Sander, Gert Elmaste jt Fellini asjamehed!
Kas Eesti Vabariigi kohtu otsused tuleb täita või mitte?

Anonymous said...

See viimane küsimus tuleb esitada ikkagi EML-ile.

Anonymous said...

6:48 võiks oma küsimuset täpsustada: milline kohtu otsus on EMLil täitmata.

Eelnev küsimus käis ikkagi selle kohta et VMSil on kohtu otsus täitmata, aga kogu klubi asjaajamine (koos juhatusega) on ülekolitud Fellinisse.

Kristjan Sander said...

Marek, need võlgnevused maksti ju avalduse esitamise päeval ära.

Keegi ei olegi siin õigustanud oma kohustuste täimata jätmist EML liikmete poolt. Paraku on aga nii, et EML poolsed rikkumised on olnud suurusjärgu võrra suuremad. Kui Kennedy heitis Hrushtshovile ette GULag-i süsteemi, siis vastas Nikita, et teil ju ka pekstakse neegreid. Praegu on umbes samasugune olukord. EML oli osa noorteraha veel 2010. a. augustis - 8 kuud hiljem - võlgu. Kui ma õigesti mäletan, siis Külaotsa klubi visati kümme korda väiksema summa tasumisel alla 4 kuu hilinemise eest välja.

Üldiselt ei maksa sulle reitinguarvestuse eest ju turniiri korraldaja, vaid maleliit?

Väide VMS "asjaajamise ülekolimisest" on lihtsalt vale, nagu näha ülaltoodud juhatuse koosseisudest jm. andmetest.

Kristjan Sander said...

Ja nagu öeldud, pole väljaviskamine või mitte vastuvõtmine lihtsalt eesmärgipärane. Võlglaste jaoks on meeldetuletused ja viivised. Igal pool - Eesti Energias, maksuametis, raamatukogus jne. Siin ei ole asi ilmselgelt mitte kellegi võlas, vaid lihtsalt soovis temast lahti saada. Nagu väga õigesti ütles juhatuse liige Haavamäe - ehteestlaslik ärategemine.

Anonymous said...

Ehk siis malerahvas üldisemalt on ise kõik parajad piidrid ning väärivad kogu seda jama...

Anonymous said...

Nii et Fellini tegelased väidavad et täitsa juhuslikult oli nende klubi varjusurmas, ning oodati kuni VMS oma tegevuse lõpetab et uuesti püünele trügida?

Kristjan Sander said...

Kui "Fellin" korraldas turniire, mille eest reitingu arvestamise tasu võlgu jäi, siis järelikult ei olnud ju varjusurmas.

Anonymous said...

> Viljandimaa kiirmale 1,
> 2 ja 3 etapi eest (3x a`50 kr.);
> Kõo turniiri eest (50 kr.) ning
> MSL Jõud meistrivõistluste kahe
> turniiri eest (50+25 kr)."

Seega kokku 275 krooni võlgnevust mingil hetkel. Kui kujutada ette asjaajamist, siis kipuvad väiksed ajutised võlad siia-sinnapoole omavahel asju ajavate poolte vahel ikka olema, tekkima ja kaduma. Kui oleks ikka visanud siis kui EML klubidele miljoneid võlgu oli, EML enese välja? Masendav väiklus ja otsitud põhjendused. Kas Eestis on veel väiksemat inimest?

Anonymous said...

1932 said...
http://www.tallinn.ee/g5967s45630

Toetuse saaja kuludokumentide hulgas esitatud Eesti Maleliidu (registrikood 800223498) arved ei olnud väljastaja väitel õiged. Eesti Maleliit neid toetuse saajale väljastanud ei ole. Kuludokumentidena ametile esitatud Eesti Maleliidu arved olid valedokumendid. Ka ei esitanud toetuse saaja töötasu väljamaksmisega seotud dokumente ja majandusaruandeid laagrites ning võistlustel osalemise kulude kohta. Seega tulenevalt eelöeldust:

1. Mittetulundusühingul Maleakadeemia Šahh ja Garde (registrikood 80166967) tagastada Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetus summas 543 657 (viissada nelikümmend kolm tuhat kuussada viiskümmend seitse) krooni 10 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.
...


Üks liidu liikmesklubi esitab linnaametile väidetavalt alaliidu poolt väljastatud valearveid? Sulaselge alaliidu maine kahjustamine, kuid sellele vaatamata pole see intsident klubile suuri karistusmeetmeid vist kaasa toonud, pole klubi keegi avalikult noominud ega ka mitte alaliidust välja heitnud. Milline on selles loos Maleliidu roll?

January 22, 2011 10:53 AM


Anonymous said...
Päris nii vist ikka ei ole..
Lisan väljavõtte järelpärimisest:

Mittetulundusühing Maleakadeemia Šahh ja Garde (edaspidi maleakadeemia) ei ole 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetust tagastanud. Maleakadeemiale 2009. aastal antud toetusest maksti välja jaanuari ja veebruari summa kuni selgus, et maleakadeemia on 2008. aastal saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt ja esitanud toetuse kasutamise kohta valeandmeid. Toetuse andmine seoses sellega lõpetati ja otsustati toetust kolme aasta jooksul mitte anda. Maleakadeemiale 2010. aastal toetust antud ei ole.Maleakadeemia tegevus seoses 2008. aasta toetuse kasutamisega on antud politseisse ja algatatud on kriminaalasi, mille menetlus praegu käib.

Lugupidamisega

Rein Ilves
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

.......
Arusaamatu on lihtsalt see ,et EML ei ole asjale regeerinud...kuidas eraldatakse raha klubile,kes oma majandustegevuse aruandes märgib,et malelist tegevust ei toimunud??

January 25, 2011 11:41 PM

Anonymous said...

Eelnev kommentaar on hea näide sellest, miks Maleliidule on vaja revisionikomisjoni (mis on ka põhikirjas ette nähtud), mitte audiitorit.

Revisionikomisjon on organ, kes just sellistel juhtudel saaks kontrollida, miks EML on raha eraldanud klubile, kelle tegevuse suhtes on algatatud kriminaalasi ja kes on oma majandustegevuse aruandes märkinud, et malelist tegevust ei ole toimunud.

Audiitor selliseid küsimusi ei kontrolli, sest sellised küsimused ei ole lihtsalt tema töökohustuste hulgas.

Samuti on käesolev case hea näide sellest, miks hr Olde kõige oma energiaga selle vastu sõdib, et Maleliidule luua põhikirjas ettenähtud revisionikomisjon.

Kristjan Sander said...

Samuti hea näide ebavõrdsest kohtlemisest. Klubi, mis on otsapidi politseis poole miljoni krooni ulatuses EML kuludokumentide võltsimise tõttu ei visata EML-ist välja. Küll aga visatakse välja, kui jääd 300 krooni võlgu.

Anonymous said...

Siin ei olegi midagi rääkida ju. Ja peasüüdlaselt endalt mitte ühtegi kommentaari selgituseks või õigustuseks. Ainukese juhatuse liikmena Haavamäe kirjutas siin kusagil alguses mitte midagi ütlevad paar rida ja see oli ka kõik. HÄBI, mis toimub maleliidus, kui nüüd veel lugeda kõiki neid Š&G skeemitamisi ka EML-iga!

Marek Kolk said...

Ok, seekord AVRO-l teeme nii, et kuna auhinnad on nii paganama väikesed (no suht tühised summad), siis anname need üle alles paari aasta pärast, kui võidate järgmistel aastatel ka pisut juurde. Alla 500 euri ei hakka üldse arveldama. No ja miks ainult AVRO, ikka teiste turniiride puhul sama moodi.

Mis tähtsust on summal, kui klubi pole paari viimase aasta jooksul suutnud oma suhtumist muuta? Kui suureks see arve siis peab minema, et seda võiks ükskord oluliseks nimetada? Siin on juba nimetatud, et summa on jube tühine ... aga siis ei olegi ju probleem summas, vaid suhtumises (ja huvitav, mis seda viimast küll õigustab?).

Maksetähtajad, viivised ja muu selline on ikka olukordade jaoks, kus ühel poolel pole, mida maksta.

Anonymous said...

Kristjan Sander said...

"... Üldiselt ei maksa sulle reitinguarvestuse eest ju turniiri korraldaja, vaid maleliit?"

Ühesõnaga kui korraldaja pole maleliidule reitinguarvestuse eest maksnud, siis Mareki ilma palgata olemises on süüdi ikka ja ainult maleliit. Nii lihtne see elu mõnede meelest ongi.

Mujal maailmas öeldaks lihtsalt, et teie klubi on võlgu ja teile on turniiril reserveeritud pealtvaatajate ala. FIDE praktika ju omal nahal kogetud. Õnneks meil on demokraatia ja eelkirjutatu põhjal valdav arusaamine, et klubi tegematajätmiste eest ei vastuta klubide liikmed ning ükski maleliidu samm ei tohi viimaste eneseväljendusõigust piirata.

Anonymous said...

Võrdsest kohtlemisest paistavad asjad ikka väga kaugel olema, kui KKMK ja Fellini jaoks näikse kehtima ühed printsiibid ja S&G jaoks sootuks teised printsiibid.

Anonymous said...

niiet avro plaanib siis sama rada minna, mis eml-gi, näide klubide välgu auhindadega ligidalt võtta. pole midagi imestada, nagu suur juht ees nii ka jüngrid järel

Kristjan Sander said...

Marek, mis sinu jaoks on olulisem "suhtumise" näitaja - kas mõnesaja krooni maksmisega hilinemine või Raua turniiri korraldamine? Miks?

Kristjan Sander said...

Anonüüm, Mareki palgaga seonduvat reguleerib tema tööleping ja selles on osapooleks maleliit.

Anonymous said...

Küsimus Maleliidule: miks Kaido Külaotsa klubi 300 kroonise võla juhtumi osas ei oleks võinud teha otsust, et kuni võla tasumiseni on klubi liikmestaatus peatatud? Ehk siis - võla tasumisel klubi liikmestaatus automaatselt taastub.

Milleks oli vaja klubi liidust välja visata?

Alaliit, kes on huvitatud sellest, et liitu kuuluksid võimalikult palju klubisid, oleks ilma mõtlemata teinud liikmestaatuse peatamise otsuse.

Seletage palun ära, miks võeti vastu väljaviskamise otsus, mitte liikmestaatuse peatamise otsus?

Marek Kolk said...

"Marek, mis sinu jaoks on olulisem "suhtumise" näitaja - kas mõnesaja krooni maksmisega hilinemine või Raua turniiri korraldamine? Miks?"

Kristjan, sa ignoreerid sõna "KORDUVALT". Kui ma saatsin Gerdile kirja, et Rauda ei arvestata enne, kui Braschinski turniir on tasutud, oli küll plaksti asi olemas (ja mitu kuud nende turniiride vahel oli? mitu on nüüd Raua vahet? mitu kuud eelmiste kordade vahet?).

Jah, Raua turniiri korraldamine on igaljuhul olulisem ja kordades olulisem, ainult et kas mõned "väiksed" summad makstakse siis alles järgmisel aastal või? Et siis reitingutega seonduv ei kuulu korralduslike küsimuste alla (aga mis siis, kui ei arvutagi neid Raua turniire, et siis ka on "hästi korraldatud" maletajate poolt vaadatuna)?

Mina küll ei näe loogikat, et klubi, kes tahab saada liikmeks, võib endale sellist käitumist lubada. Seda ei tohiks ka liige endale lubada, aga liikmel vähemalt on siiski mingi eelis.

Räägiks me siis siin ühest turniirist ja paarist kuust jne, aga sõna "KORDUV" võtab kogu rõhu endale. Huvitav, et EMTÜ nõukogu liige toetab siin sellist tohuvapohu. Loodetavasti võib siis EMTÜ kontole ka asju aastase hilinemisega teha ja mõistvad nagu te seal olete vast ei pahanda, kui keegi üldse ära unustab.

Kusjuures ärgem nüüd unustagem, et boonusena reitingutele saadakse kaasa ka tulemuste arhiivi talletamine ja hoidmine:

http://www.maleliit.ee/et/tabelid-ja-statistika.html?tur=3-16-49

või meeldib sulle selline:

http://www.maleliit.ee/et/tabelid-ja-statistika.html?tur=3-16-178

Kas see tekib sinna iseenesest või kas see on minu huvi või korraldaja huvi, et need sinna tekiks?

(Vahemärkus: vanemad aastad enne 2006 ei ole mitte kadunud, vaid hetkel neid ei kuvata seoses sellega, et vanemad tulemused on sql baasist ja uuemad failidest ... ehk siis sql baasi skript on uuele lehele vastavusse veel viimata). Et siis kui soovi ei ole, ma ilmselt ei hakka siis ka ennast selle skriptiga vaevama.

Anonymous said...

Hea Marek!

Kuidas suhtute klubide erinevasse käsitlemisse võrdluses CC Fellin vs Šahh ja Garde? Ühel juhul mikrosummad, teisel juhul pool miljonit.

Anonymous said...

Kuna CC Fellin ei ole EML liige siis asjaajamise EML-ga ollakse suhteliselt keerulises seisus.
Arveid saadab EML välja usinasti. Mis selle eest vastu saadakse? Marek juhib siin tähelepanu sõnale KORDUVALT aga samas väidab ise, et arvutab reitingid ja paneb (või paneb keegi teine) tabeleid ja muud üles kui aega saab või omast vabast ajast - ja nii KORDUVALT.
Kui tahetakse makstud saada siis olgu ka teenus tasu vääriline! Arvestades EML rahalist käitumist ei julge juba ka oma liikmed ühtki arvet sellele organisatsioonile tasuda ettemaksuna (korduv noortespordi rahade väjamaksmata jätmine, mitmete korraldavate võistluste auhinnarahade maksmata jätmine, valearvete koostamine SjaG näitel).
Kas Eesti riigi poolt rahastatud alaliidul on selliseks käitumiseks õigustust? Olde plõksib siin aeg-ajalt mingist taksosõidust olümpiale minekul. Samas ise kasutab aastaid EML tohutute kuludega autot töölkäimiseks ja juhatus ei tee seda nägemagi. Selle autokulu eest oleks saanud Marekile maksta reitinguarvestamise tasu 100-ks aastaks ette ära!

Kristjan Sander said...

Kui Raua turniir on olulisem, kas siis ei peaks arvama, et see on olulisem ka siis, kui otsustatakse "Fellini" EML liikmelisuse üle? Nagu me teame, on võlgnevuste kättesaamiseks hulk muid vahendeid kui liikmete hulgast välja arvamine või mitte vastu võtmine.

Nüüd näed loogikat?

Ma mõistan sinu frustratsiooni selle üle, et sinu tööd mitte alati vääriliselt ei hinnata (mina isiklikult peaks vähemalt sellest patust küll puhas olema). Mõista aga palun ka sina nende inimeste frustratsiooni, kelle tööd Raua turniiri korraldamisel maleliit vääriliselt ei hinda.

Anonymous said...

CC Fellin oli/on võlgu Maleliidule. S&G oli/on võlgu ju kellelegi teisele!?

Kaarel said...

"Kui tahetakse makstud saada siis olgu ka teenus tasu vääriline!" - mina leian, et Mareki poolt osutatud reitinguarvutamisteenus on igati vääriline seda tühist summat, mis nende turniiride pealt tiksub. Mul on siiralt kahju, et mõni anonüüm seda ei hinda. Aga noh... eks ta võib ise seda proovida siis.

Ja mis võlgnevustesse puutub, siis maleklubi Fellin võlgnevused ei ole nüüd teab mis suured. Lihtsam oleks ju need ära maksta, Kristjan, kui lihtsalt plõksida teemal kumb kumma üles kaalub. Ma mingil määral mõistan, miks Fellinit ei taheta liikmeks võtta (samas ma absoluutselt ei mõista, miks Laagrit ei võetud, mis sest, et mingeid põhjendusi seal otsuses jagati, aga muud mõju peale nende üle naerma hakkamise neil mulle ei olnud), kui ta raha võlgu on, ning, kui ta on juhitud põhimõtteliselt samade tegelinsiskite poolt, kes ka VMS-i lõpuks juhtisid, sest kartus, et neid võlgu ei makstagi ära, on põhjendatud. Mis puutub Viljandi MS võlgnevustesse, siis ma nõustun, et need on äärmiselt kahetsusväärsed, aga mingit õigusliku alust neid Fellini pähe määrida ei ole võimalik (aga pean ka ausalt ütlema, et Eesti õigussüsteemist ma just suuri asju ei tea). Samas Viljandi MS võlg näitab nende eelmiste juhtide suhtumist Eesti Maleliitu ja mingil määral ka Eesti malesse tervikuna. Väga nukker on see, et osad inimesed leiavad selle VMS võla "normaalse" olema ning ei mõistagi seda hukka, vaid tundub, et lausa kiidavad takka sellele, et ära ei maksta.

Kui Kristjan teab, kuidas võlgenvusi VMS-lt kätte saada, siis ta võiks neid lahkelt ju ka jagada. Minul peale inkassofirma või ebaseadusliku "kappide" pealesaatmise muud pähe ei karga.

"Edukat" lahmimise jätku mõlemalepoolele. Eesti male seis sellest nigunii karvavõrdki ei parane.

Gert said...

Kaarel, kas mõtled tõsiselt mida kirjutad?
Loe palun meldetuletuseks läbi meie aastatetagused kommentaarid, mis käsitlesid VMS võla tekkimist. Selle taga on puhtalt HO isik ja minu tookordsed apsakad.
Küll aga ei saa ma aru, mis puutub see CC Fellini vastuvõtmise teemasse?

Kaarel said...

Ma mõtlen surmtõsiselt seda, et kui kohus on otsustanud, et VMS on raha võlgu, ja seda kohtuotsust ei ole edasi kaevatud, siis see tähendab seda, et see võlg tuleb ära maksta. Siin kohal ma ei laskugi diskussiooni, kas/kuidas/miks see kohtuotsus nii sündis. Fakt on see, et kohtuotsuse järgi ollakse raha võlgu ja, et seda rahasummat ei ole ikka veel ära makstud. Kas Sa leiad, et kohtuotsust ei pea täitma, isegi kui see on moraalselt ebaõiglane (NB! mina keeldun andma hinnangut, kas see oli või ei olnud ebaõiglane)?
See puutub Fellini mittevastuvõtmisesse ainult sel määral, et see on subjektiivne põhjus. Minu jaoks ei saa seda küll ametliku põhjusena tuua. Küll saab tuua aga Fellini praeguseid võlgnevusi ning senikaua kuni need klaaritud ei ole, siis seni kaua ka objektiivsetel põhjustel ei saa Fellinit vastuvõtta. Ma palun vabandust, kui tõesti Fellinil ei ole praegu võlgnevusi Maleliidu ees, aga ma sain nendest dokumentidest Maleliidu nii aru. Kui Fellinil ei ole võlgnevusi Maleliidu ees, siis minu meelest võiksid nad suurima heameelega kuuluda koos Laagriga Eesti maleliidu liikmete perre.

Mis osa Sa minu kommentaaris tõsiseks ei pea? Kui vaja, võin seda lahata.

Anonymous said...

Kaarel, mida arvad eelpoolt toodud Šahh ja Garde juhtumist?

Kaarel said...

Palun värskendada mu mälu. Ma tõesti enam ei mäleta, milles põhines kogu S&G case. Nad pool miljonit kellelegi võlgu, eks? aga kellele ja miks, ma ka enam ei mäleta, rääkimata sellest, mis osa on maleliidul selles.
Palun vabandust, ma tõesti ei suuda kõiki neid Eesti malega seotud jamasid meeles pidada. Mu ajumaht on piiratud ja üritan täita seda millegi muuga, kui Eesti male skandaalidega.

Kristjan Sander said...

Kaarel, aga need loetletud võlgnevused ongi ju ära makstud. Maksti ära avalduse esitamise päeval. "Fellin" jäeti vastu võtmata täpselt ühe tasumata arve pärast suurusjärgus 11 eurot, mis esitati augustis 2011, st. pärast avalduse esitamist. Ma ei tea, kas see on hetkel makstud.

Kui see 11 eurot tõesti nii tähtis oli, siis oleks võinud ju võtta vastu juhatuse otsuse, et "Fellin" loetakse liikmeks alates selle arve tasumise hetkest, eks ole?

"Fellini" ei juhi samad inimesed kui Viljandi MS-i. Seda on ülal korduvalt selgitatud.

Kaarel said...

Aga kas selleks ajaks ei olnud juba uued võlgnevused tekkinud turniiride korraldamisega?

Nagu ma ütlesin, et inimesed ei saagi olla (vähemalt minu jaoks) põhjus klubi mitte vastu võtta. Samas aga väita, et see klubi koosneb teistest inimestest on ka suhteliselt narr. Ma arvan, et Eesti males teavad kõik, kes Viljandist malet mängivad nii, et seal ei ole absoluutselt vahet, mis klubi nimeks on või kes see neist nüüd on ametlikuks juhiks (juhtideks) vormistatud (mõni võib-olla ütleks lausa "tanki pandud"). Aga ma igaks juhuks toonitan veel kord ( sa vist enne ei saanud ikka aru. Ma olen juba enne täheldanud, et vahel sa loed kommentaaridest välja neid asju, mida sina just tahad või sa siis tõesti ei oska lugeda veel), et inimesed, keda see klubi koondab (ja sellest tulenevalt ka VMS-i võlg) ei saa olla põhjus klubi mitte vastu võtta.

Kristjan Sander said...

Nagu öeldud - täpselt üks arve, 11 eurot. Mine loe juhatuse otsust.

Juhatuse liikmetest kattub ainult üks inimene. Ülejäänud liikmete kohta ma ei tea. Tõenäoliselt seal ikka kattuvusi on, sest Viljandi on väike koht, aga ma ei usu, et 100%, nagu Olde väidab.

Kristjan Sander said...

Vabandust, eelmine kommentaar läks liiga vara teele.

Jah, ma sain esimesel korral ka aru. Ma jagan täiel määral sinu seisukohta, et inimesed, keda klubi koondab, ei saa olla põhjus klubi mitte vastu võtta.

Mina väidan lisaks, et kui klubi paistab silma niisuguse suure ürituse nagu Raua turniir korraldamisega, ei saa selleks olla ka mingi 11 euro suurusjärgus arve maksmisega hilinemine. Need asjad on niivõrd erineva kaaluga, et neid on isegi mõttetu võrrelda. Kui maleliitu huvitaks tõsiselt aktiivsete maleorganisatsioonide koondamine, siis tuleks nad ise "Fellinile" liikmelisust pakkuma.

Maksmata arve puhul tuleb arvestada viivist ja kogu lugu. Vahet pole, kas võlgnik on EML liige või ei.

Kaarel said...

Kui see suurusjärk on üks 11eurot, siis ei peaks olema mitte mingisugust probleemi ka see ära maksta. Raua turniir oli kindlasti vägev üritus ja kindlasti sellise ürituse läbiviija väärib kohta maleliidus, aga see "vägevus" on ka subjektiivne mõiste. Võlg on vägagi faktiline asi ning selle eksistents võib täiesti mõistetavalt venitada ühe klubi vastu võttu. Ütle mulle, kas lihtsam ei oleks tõesti see närune summa ära maksta, kui jahuda siin teemal, et kas ühe kõva ürituse korraldamine kaalub üles võlga?
Mis viivisesse puutub, siis selle võib ju ka niisama tiksuma jätta. Seda raha ju nigunii kätte ei saa. Isegi kohtuotsusega mitte.

Vana Anonymous said...

Kristjan Sander said...
Kaarel, aga need loetletud võlgnevused ongi ju ära makstud. Maksti ära avalduse esitamise päeval. "Fellin" jäeti vastu võtmata täpselt ühe tasumata arve pärast suurusjärgus 11 eurot, mis esitati augustis 2011, st. pärast avalduse esitamist. Ma ei tea, kas see on hetkel makstud.

Kaarel said...
Aga kas selleks ajaks ei olnud juba uued võlgnevused tekkinud turniiride korraldamisega?

Hüvad fellini mehed, võtan kokku loo moraali Kaareli pikkadest mõtteavaldustest teile.

Seniks kuni on liikmeks astumise avaldus sees (antud juhul 4 kuud, tulevikus vb pool aastat või aasta), ei ole mõtet, õigem oleks isegi öelda EI TOHI korraldada ühtegi turniiri ja ka mitte ühtegi oma klubiga mingilgi viisil seotud maletajat lasta kuskile võistlema, võidakse külge pookida litsentsinõuded. Ei ole ju midagi sellest, et teete ühe aastase pausi oma tegemistes, saate närvi puhata ja ega keegi teid maleliidus taga nagunii ei nuta.

P.S. Isegi Raua turniiri esikoha auhinna saate niiviisi kahe aastaga kogudes esinduslikule tasemele ehk viia, nii 1000 eurole näiteks. Edu!

Marek Kolk said...

"Kuidas suhtute klubide erinevasse käsitlemisse võrdluses CC Fellin vs Šahh ja Garde? Ühel juhul mikrosummad, teisel juhul pool miljonit."

Et mida minul siin kommenteerida on?

"Maleakadeemia tegevus seoses 2008. aasta toetuse kasutamisega on antud politseisse ja algatatud on kriminaalasi, mille menetlus praegu käib."

Kui lõpplahendit teate, siis andke mulle ka teada. Vastasel juhul on liikvel mingid kuulujutud, millest võib-olla 90% ei vasta tõele jne. Paberite mittekorrasolek ei tähenda veel seda, et tegevust 100% kuskile kõrvale juhiti. Valedokumentide esitamises on süüdi tavaliselt konkreetne isik, miks peaks seda tervele klubile laiendama jne? Ma tean kradima hästi, et Tallinna maleklubid ei saa omavahel läbi ja üksteisele visatakse kaikaid kodaratesse, olen ise seda kõrvaltvaatajana täheldanud Tallinna Malemajas olles, nii ei maksa siin nii süütut nägu teha.

Kaarel said...

Eks igaüks loeb, mida tahab mu mõtteavaldustest välja. Mind isiklikult on kasvatatud teadmisega, et võlg on võõra oma ja tuleb võimalikult ruttu tagasi maksta. Kaks kuud ei ole kohe kindlasti "ruttu". Turniirireitingu arvestamise tasu saaks ju väga lihtsalt samapäev ära maksta, kui tabel maleliitu saadetakse - ei ole just väga suur summa, mida maksta. Mis litsentsitasudesse puutub, siis osad klubid on tõesti tublid, et maksavad oma mängijate eest (nt. minu klubi teeb seda kohe aasta alguses ja pärast ei ole meil kellelegi enam probleeme). Osade klubide mängijad peavad seda ise tegema, aga seda peaks olema ju võimalik teha kohe esimesel turniiril, kus osaled. või siis järgmistel... Mis puutub turniiri korraldamisesse, siis ma loodan, et Fellini juhid ei kuula toda anonüümi, sest nii palju, kui mina olen kuulnud, siis nende turniirid on hiilanud väga hea korraldusega. Kahjuks ise ei ole saanud arusaadavatel põhjustel neil osaleda.

Kristjan Sander said...

Kaarel, sa jätad täielikult tähelepanuta kaks ülal korduvalt nimetatud põhimõtet: nimelt proportsionaalsuse ja eesmärgipärasuse.

11 euro kättesaamiseks on palju proportsionaalsemaid meetodeid kui maleliitu mittevastuvõtmine. Tegelikult ei aita viimane kuidagi ka võlga kätte saada. Mistõttu peab arvama, et selle eesmärk oligi midagi muud.

Kaarel said...

Kas maleliitu vastuvõtmine aitab võlga tagasi saada või? Nemad tahtsid maleliidu liikmeks saada, neil on aga tühine võlg üleval, milel tõttu ei saanud. Nüüd on aga stiimul olemas. Mingil määral saab paralleele tuua Euroopa Liiduga, kus samuti liikmeks saamine on präänik, millega üritatakse meelitada puudusi eemaldama.

Kristjan Sander said...

See stiimul oleks olemas siis, kui juhatuse otsuses oleks öeldud, et kui te ära maksate, siis võtame vastu. Praegu öeldi lihtsalt ära.

Selleks muide ongi avalduse menetlemise tähtaeg 3 kuud, et klaarida igasugused niisugused asjad ära. Praegu oodati peaaegu 4 kuud ja siis öeldi, et ei saa.

Kaarel said...

Võlg oli üks põhjendustest ning kui isegi, kui see ei taga pääsu liikmeks saamiseks, siis võla peaks ikka ära maksma. või sa ei arva nii?

Anonymous said...

Kolme kuu jooksul oleks jõudnud kõik need nimekirjad korda teha ja võlad maksta, kui seda ka tegelikult soovitud oleks. Praegu jääb küll mulje, et tegelik soov oli ikkagi mitte vastu võtta.

Anonymous said...

Kaarel, Sinu mälu on ikka kuidagi väga lünklik. VMS teemat kommenteerid siin isukalt, aga S&G omast ei mäletaks nagu midagi.

Anonymous said...

Olge rahulikud, Olde & CO leiab alati põhjused CC "Fellini" mittevastuvõtmiseks.

Kaarel said...

Noo tõesti ma ei suuda igasugust pahna meelde jätta. VMS-i jama on aga jäänud meelde, S&G oma mitte. Seepärast ma palusingi seda endale meelde tuletada.

kaarlile meeldetuletuseks said...

1932 said...
http://www.tallinn.ee/g5967s45630

Toetuse saaja kuludokumentide hulgas esitatud Eesti Maleliidu (registrikood 800223498) arved ei olnud väljastaja väitel õiged. Eesti Maleliit neid toetuse saajale väljastanud ei ole. Kuludokumentidena ametile esitatud Eesti Maleliidu arved olid valedokumendid. Ka ei esitanud toetuse saaja töötasu väljamaksmisega seotud dokumente ja majandusaruandeid laagrites ning võistlustel osalemise kulude kohta. Seega tulenevalt eelöeldust:

1. Mittetulundusühingul Maleakadeemia Šahh ja Garde (registrikood 80166967) tagastada Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetus summas 543 657 (viissada nelikümmend kolm tuhat kuussada viiskümmend seitse) krooni 10 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.
...


Üks liidu liikmesklubi esitab linnaametile väidetavalt alaliidu poolt väljastatud valearveid? Sulaselge alaliidu maine kahjustamine, kuid sellele vaatamata pole see intsident klubile suuri karistusmeetmeid vist kaasa toonud, pole klubi keegi avalikult noominud ega ka mitte alaliidust välja heitnud. Milline on selles loos Maleliidu roll?

January 22, 2011 10:53 AM


Anonymous said...
Päris nii vist ikka ei ole..
Lisan väljavõtte järelpärimisest:

Mittetulundusühing Maleakadeemia Šahh ja Garde (edaspidi maleakadeemia) ei ole 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetust tagastanud. Maleakadeemiale 2009. aastal antud toetusest maksti välja jaanuari ja veebruari summa kuni selgus, et maleakadeemia on 2008. aastal saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt ja esitanud toetuse kasutamise kohta valeandmeid. Toetuse andmine seoses sellega lõpetati ja otsustati toetust kolme aasta jooksul mitte anda. Maleakadeemiale 2010. aastal toetust antud ei ole.Maleakadeemia tegevus seoses 2008. aasta toetuse kasutamisega on antud politseisse ja algatatud on kriminaalasi, mille menetlus praegu käib.

Lugupidamisega

Rein Ilves
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

.......
Arusaamatu on lihtsalt see ,et EML ei ole asjale regeerinud...kuidas eraldatakse raha klubile,kes oma majandustegevuse aruandes märgib,et malelist tegevust ei toimunud??

January 25, 2011 11:41 PM

Anonymous said...

Et hakkame jälle plaati kordama nagu siin tehakse VMS kulul, millel pole nagu Sa ka ise tunnistad objektiivset põhjust antud teema kontekstis.

Gert said...

Tore, et siin on palju tarku ja teadjaid inimesi (Marek, Kaarel).
Kahju, et ma jälle koheselt ei reageerinud kui EML oma otsuse klubi mittevastuvõtmise kohta tegi vaid pean neid eriarvamusi ja valesid siin hiljem klaarima hakkama.
Kõigepealt tahan öelda, et Eesti Maleliit ei ole tänase päevani saatnud maleklubile CC Fellin tasumiseks ühtegi arvet, mis oleks seotud siin räägitud I.Raua mälestusturniiriga! Ilmselt ei viitsi või ei taha juhatuse esimees ja raamatupidaja oma tööd korrektselt teha. CC Fellini meili ja postiaadress on EML-le saadetud korduvate liitumisavalduste käigus ja seda on võimalik saada ka nt Eesti Spordiregistrist.
Tänu siinsele tähelepanu juhtimisele hakkasin selle arvekese jälgi ajama ja mis selgus:
EML on saatnud tõesti arve reitingutasude arvutamise kohta 2011. aasta I.Raua mälestusturniiril summas 4.50 EUR (mitte 11 eurot, mida siinsed teadjad pakuvad) Viljandi Maleseltsi meiliaadressile.
Kuna Ilmar Raua Mälestusturniiri korraldas Fellini klubi kahasse EMTÜ-ga siis arvasime, et äkki esitati arve ekslikult toetusühingule.
Maleklubil CC Fellin ei olnud EML-ga suhetes sel perioodil mitte mingisguseid tasumata arveid!
Ka malejuht peaks olema teadlik, et Viljandi Maleselts hetkel ei tegutse.
Olen küll VMS juhatuse liige, kuid klubi CC Fellin esindamisõigus kuulub klubi presidendile, kes kohe kuidagi ei ole seotud VMS-ga.
Tasusime selle arve täna ära aga edaspidi teadmiseks:
CC Fellini meiliaadress:
chessclubfellin@gmail.com (muuseas on EML sinna varem arveid saatnud ja need kõik on tasutud)
Olgem asjaajamises ikka korrektsed eriti juhul kui teete seda palgatööna, mitte vabatahtlikuna male hüvanguks!
Kindlasti oleks meil nüüd põhjus kohtu poole pöörduda, väitega, et EML juhatus tegi otsuse mis põhineb valel aga ....

Anonymous said...

Oota Gert selle kiire asjaga...

Anonymous said...

vat mis välja tuleb nüüd. järgmine kord saadab suur juht arve oma vanaema meilile... ja ikka jääb õigust üle. Selgitusi tahaks kuulda nüüd maleliidu juhatuse poole pealt ka.

Marek Kolk said...

Kui tõesti vastab tõele EML poolne ämber, siis selle laidan totaalselt maha (selgitused oleks asjakohased ikka).

Aga JOKK, onju? Gert, EML kontonumber oli ju vahepeal pangaserverist kustunud? Noja pole arvet, pole ka probleemi?

Anonymous said...

Marek, kas arvad, et teades EML kontonumbreid võiksid klubid sinna ilma alusdokumentideta (arveteta) lihtsalt raha kandma hakata?
See läheks nagu mutiauku ja hiljem saad veel arve ka kinni maksta

Anonymous said...

Ja tõesta siis raamatupidajale, mille eest maksid. Ülekande aluseks saab olla ikka arve, mitte sisetunne, et nüüd võiks midagi kuskile üle kanda.

Hendrik Olde said...

Vabandan ette, et vastan, sest lubasin siin rohkem mitte teid tülitada konkreetsete vastustega, mis vaid mõnda siis rohkem "üles keerab".

Nagu Gerdi postitusest lugeda, siis arve saadi ju tegelikult kätte ja see on/oli olemas.
Arve on koostatud ikka CC-le Fellin, kuid raamatupidaja saatis selle tõesti kogemata G.Elmaste kasutuses olevale aadressile.

Küll aga on CC Fellin dokumentidel ainult üks telefoninumber kontaktideks ja see on Gerdi oma. Nii me rääkisime ka Gerdiga telefonitsi, et arve läks teisele e-posti aadressile ning ta kinnitas, et "pole probleemi, saab arve kätte".
Ma ei ole nii naiivne, et ei ootaks siia nüüd repliiki stiilis - "Olde valetab ja arvet ikka ei ole kätte saadud või Oldega ei ole elu sees ühtegi sõna vahetanud... Tegelikult, ei ole ka kunagi Oldet näidud oma silmaga, isegi kaugelt mitte"...

Andke aga edasi, edu teile!

Gert said...

Hendrik, oleme küll viimase poole aasta jooksul mõnel korral vestelnud silmast-silma aga telefonitsi kohe kindlasti mitte!

Mis on Sinu motiiv, et iga asja peale kohe ennast õigustama hakata?
Mina olen küll elus vigu teinud ja pean seda ka hambad ristis tunnistama :(
Juhi isikuomaduste hulka peaks minu arvates kuuluma hoopis teistsugused iseloomu ja käitumismallid, kui Sulle taevase isa ja koolipapa poolt antud on!

PS. Kui keegi tahab minu kõnede 4 viimase kuu eristust siis küsida minult personaalselt, mitte hakata siin jahuma, et Gert räägib temaga iga päev :)Aga noh, eks siis tuleb õigustuseks, et helistas minu vanaema kodusele numbrile, mis oli telefoniraamatus kirjas!

Anonymous said...

Pole probleemi vana, mis põed :)

Anonymous said...

Kes siis valetab ikkagi?

Anonymous said...

ups... tänapäeval on selline asi nagu kõneeristus võimalik... ups...

juhan kobin said...

Ühena vähestest malehuvilistest(mitte
maletajatest)tahaks ka sõna sekka öelda.Olen seda tahtnud teha juba
aastaid,kuid pole pidanud seda kor-
rektseks,sest olen EML ja ka malest
ikka väga kaugel:
1.Fellini mittevastuvõtmine ei ole
kindlasti JOKK:see,et klubi liikmed
on pätid ja kaabakad ei ole piisav
põhjus keeldumiseks.
2.Mis on EML põhikirjajärgne eesmärk?Kas tegevjuhile palga maksmine või midagi muud?
3.Hr.Olde peaks ka ise peeglisse vaatama,eriti rahaliste kohustuste ja võlgade osas.
4.Tänapäevasel interneti ja pokkeriajastul on malemäng nagunii
väljasurev nähtus:võib-olla pole
seda vaja kunstlikult kiirendada?

Anonymous said...

Aga äkki tõesti võtta kõneeristus, see näitaks selgesti, kes konkreetsel juhul valetab. Kui selline asi peaks selguma, siis ei saa valetaja sõnavõtte edaspidi enam üldse tõepähe võtta.

Marek Kolk said...

Klubile esitati EML andmetel arve 15. augustil (siis valel aadressil).

Mulle on aadressilt maleselts@gmail.com saadetud kiri 18. augustil, seega kirjakasti on ikka külastatud.

Üsna pudru ja kapsad mõlemalt poolt kokku keedetud.

Kristjan Sander said...

Vabandan, ju siis ei olnud 11 eurot.

Ühesõnaga Hendrik Olde möönab, et arvet "Fellinile" ei edastatud õigele aadressile.

Kaarel kirjutas:

Võlg oli üks põhjendustest ning kui isegi, kui see ei taga pääsu liikmeks saamiseks, siis võla peaks ikka ära maksma. või sa ei arva nii?

Aga ülejäänud põhjendused olid ju demagoogia, mida oleme siin varem arutanud. Muuhulgas seesama jutt VMS-iga seotud inimestest, mis osas me jõudsime ühisele järeldusele, et see ei päde.

Loomulikult tuleb võlg ära maksta ja ma loodan, et CC "Fellin" on seda juba teinud. Aga kõigile peaks selge olema, et asi ei ole 4.50 euros, vaid milleski muus, eks?

Anonymous said...

Siililegi selge!

Anonymous said...

Hr Olde 12:07 on täiesti arusaamatu. Kommentaari kokku võttes: "meie saatsime arve välja". JA MIS SIIS ???

Iga normaalne inimene peaks aru saama, et 4.50 EUR ei ole piisav põhjendus selleks, et alaliitu mitte vastu võtta klubi, kuhu kuuluvad spordialal Eesti ühed tugevaimad tegijad.

Mis oleks takistanud Oldel võtta telefoni, CC Fellini esindajale helistada ja öelda "makske see 4.50 ära, siis olete liitu vastu võetud" ???

Sest ühtegi teist juriidiliselt pädavat põhjust CC Fellinit EML-i vastu võtta kui see maksmata 4.50 EUR ju ei ole !!!

Kristjan Sander said...

Ja aega selle pisiprobleemi lahendamiseks oli ju ümmarguselt KOLM KUUD... Selleks ongi menetlustähtajad, et nende jooksul lahendada niisuguseid probleeme. Mitte selleks, et avaldajaid peedistada.

Anonymous said...

"Iga normaalne inimene peaks aru saama, et 4.50 EUR ei ole piisav põhjendus selleks, et alaliitu mitte vastu võtta klubi, kuhu kuuluvad spordialal Eesti ühed tugevaimad tegijad."
Pean ennast normaalseks ja pean seda 4.50 piisavaks põhjuseks, see näitab suhtumist.
Proovige järgi, laenake 4.50 sõbrale, kellel on tagasimaksmistega raskusi ja küll näete, sõprus hääbub. :-)
Veel parem, laenake ise ja ärge makske tagasi :)))
Summat nagu pole, kuid arvamus teist jääb kustumatu!

Anonymous said...

Kristjanil muidugi sulaõige selgitus, et Fellini meeste puhul võinuks teha otsuse stiilis: võetakse vastu pärast võlgnevuse likvideerimist. Olnuks kõik pooled happy'd: maleliit saanuks raha, Fellin liikmelisuse. Praegu järjekordselt väiksest asjast ilmaasjata suur tüli üles kutsutud. Kohe nagu tahetakse neid tülisid.

Anonymous said...

Soovitaks CC Fellinil uuesti anda sisse avaldus EML-iga liitumiseks ja teha samas EML-ile ettemaks summas ligi 20-30 EUR kõigi tulevaste arvete katmiseks. See võimaldaks ennast kindlustada Olde trikkide vastu stiilis "saatsime arve Gerdi vanaema e-maili aadressile, arvele unustasime peale kirjutada, kellele see on adresseeritud, aga loomulikult oli arve määratud CC Fellinile ..."

Avalduse võiks uuesti sisse anda puhtalt sportlikust huvist, et näha, mida Olde seekord välja mõtleb. Maksmata 4.50 pärast klubi EML-i mitte vastu võtta on ikka väga madal käitumine ja on ju huvitav näha, kas EML-i juhatus on võimeline sellest veelgi madalamale langema.

Anonymous said...

> Maksmata 4.50 pärast klubi EML-i
> mitte vastu võtta on ikka väga
> madal käitumine ja on ju huvitav
> näha, kas EML-i juhatus on
> võimeline sellest veelgi
> madalamale langema.

On, kindlasti on. Inimvõimed on ju piiritud, seepärast suudavad nad langeda kuitahes madalale.

Anonymous said...

> Soovitaks CC Fellinil
> uuesti anda sisse avaldus
> EML-iga liitumiseks ja
> teha samas EML-ile ettemaks
> summas ligi 20-30 EUR kõigi
> tulevaste arvete katmiseks.

Ettemaks 20-30 EUR? Tule taevas appi! Meil maal saaksid selle raha eest koerad nädal aega söönuks.

muti mullaauk said...

oi ärge seda küll tehke! see oleks mõttetu tegu, raha läheks nagu muti mullaauku. kindlasti võtaks olde seda kui vms-i võla tasuma hakkamist ja küsiks juurde.

Anonymous said...

Selliste juhtumite jaoks on Maleliidu põhikirjas punkt 12, mis lõppeb järgnevalt: "Kui liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse liidu üldkoosolekul."

Seega pole mõtet siin väga jahuda ning tasub lihtsalt põhikirja järgida.

Kristjan Sander said...

Kui spordiseaduse järgi on alaliit spordiühingute üleriigiline ühendus ja seega peaks sellele olema ligipääs kõikidel klubidel, siis ei saa ka üldkoosolek liikmeksastumise avaldust lihtsalt niisama tagasi lükata.

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 201   Newer› Newest»