Monday, September 24, 2012

Viimsi valla kiirmaleturniiri juhend


II Viimsi valla kiirmaleturniir

Juhend
I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Viimsi vallas ja Harju maakonnas tervikuna;
c) võistlus kuulub 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on
välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 6. oktoobril 2012. a. algusega kell 11.00 Viimsi vallas Haabneemes, Viimsi Kooli väikeses majas, aadressil Randvere tee 18, Viimsi vald, Harjumaa.
Autoga Tallinna kesklinna poolt tulles tuleb sõita muudkui otse peateed pidi marsruudil Pirita tee-Merivälja tee-Ranna tee-Randvere tee ja mööda Randvere teed mööduda paremale poole teed jäävast Viimsi Kooli suurest majast (oranžikas-pruun maja) ja Päikeseratta lasteaiast ning seejärel saab valgusfooriga väikese ringtee juurest pöörata paremale Viimsi Kooli väikese maja esisesse parklasse, kus on autodele
parkimine tasuta. Ühistransport: võistluspaiga läheduses asub bussiliini 1A lõpp-peatus Viimsi keskus,
sõidugraafikud leiab http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab ja viib läbi Viimsi Maleselts Apones, koostöös Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Kooli ja Eesti Male Toetusühinguga.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 10.55
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 14.00
Mõtte- ja lõunapaus 45 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.45 – 17.15
Võistluste lõpetamine 17.20

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad) rahaliste auhindadega.
Samuti autasustatakse naiste ja veteranide arvestuses teise ja kolmanda koha saanud maletajaid, viite paremat Viimsi Maleseltsi Apones mängijat, kolme paremat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad), parimat mängijat reitinguga kuni 2200, parimat mängijat reitinguga kuni 2000 ning parimat mängijat reitinguga kuni 1800 esemeliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises
väärtuses:
- I koht
100 EURi,
- II koht
60 EURi,
- III koht
50 EURi,
- IV koht
40 EURi,
- V koht
40 EURi,
- Parim naine
30 EURi,
- Parim veteran 30 EURi.
Korraldajad peavad meeles kiirturniiril osalejaid kolme loositava üllatusauhinnaga.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise
võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1994 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1952 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Viimsi valla võistlejaile, kes kuuluvad Viimsi Maleseltsi Apones liikmeskonda, on osavõtumaks 5.- EURi. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid
(IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 5. oktoobriks 2012. a. kell 12.00 eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Viimsi
Maleselts Apones.
Suitsetamine ei ole Viimsi Kooli väikese maja esisel alal soovitatav.

No comments: