Sunday, September 2, 2012

JuhendRõuge II kiirmaleturniir „Rõuge Chess Open 2012“ ja EPL:"Suur kodusõda Eesti males"


Rõuge II kiirmaleturniir „Rõuge Chess Open 2012“
Võrumaa lahtised kiirmalemeistrivõistlused 2012

Rõuge II kiirmaleturniir toimub 22.septembril 2012 Võrumaal Rõuges, Haanja mnt 14, Rõuge Koolimajas, www.rouge.edu.ee

Juhend
I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Võru maakonnas tervikuna;
c) võistlus kuulub 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/
d) Rõuge kiirmaleturniiri koosseisus toimuvad Võrumaa lahtised kiirmale meistrivõistlused 2012

II Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 120 mängijaga.

III Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab Eesti Male Toetusühing koostöös Rõuge Vallavalitsuse, Rõuge Kooli, Võrumaa Spordiliidu, Võru Maavalitsuse ja Võru Maleklubiga.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 5 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

IV Ajakava
Registreerimine 10.00 – 10.55
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 14.00
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.30 – 17.30
Võistluste lõpetamine 17.35...18.00

V Autasustamine
Korraldajad autasustavad meenetega ja auhindadega sh. ka rahaliste stipendiumidega:
1. I...VII koha võitnuid,
2. kahte parimat naismängijat ja kahte parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad),
3. kolme parimat Võrumaa mängijat,
4. parimat Võrumaa noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad),
5. kolme parimat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad),
6. parimat mängijat reitinguga kuni 2200,
7. parimat mängijat reitinguga kuni 2000,
8. parimat mängijat reitinguga kuni 1800,
9. kolme parimat välisvõistlejat.

Rahalised stipendiumid erasponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
135 EURi,
− I koht
115 EURi,
− II koht
95 EURi,
− III koht
75 EURi,
− IV koht
50 EURi,
− V koht
30 EURi,
− VI koht
20 EURi
− VII koht
− Parim naine 25 EURi, naiste II koht 15 EURi,
− Parim veteran 25 EURi, veteranide II koht 15 EURi,
− Parimad välisvõistlejad I koht 25 EURi, II koht 20 EURi, III koht 15 EURi.
Korraldajad jätavad endale õiguse, piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi ning auhinnasaajaid.

VI Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7 EURi ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Võrumaa võistlejatele on osavõtutasu 5 EURi. Osavõtumaksust on vabastatud GM/WGM ja IM/WIM tiitleid omavad võistlejad. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav klubi või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10 EURi.
Korraldajad kostitavad võistlusest osavõtjaid tasuta pruukostiga.

Korraldajad on kavandanud osavõtjatele Tallinnast bussi. Bussireis maksumusega ühele reisijale 17 EURi on kavandatud kahepäevasena Tallinn-Rõuge-Tõrva-Tallinn.
Täpne bussigraafik teatatakse igale reisijale.

Bussis reisijatele on kavandatud ööbimine Udumäe Puhketalus Kirikuküla, Helme vald Valgamaa www.udumae.ee maksumusega 15 EURi koos hommikusöögiga.

Bussireisist osavõtuks paluvad korraldajad registreerida tähtajaga 18. september 2012.a. samaaegselt osavõtust teatamisega.

VII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 21. septembriks 2012.a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 58533653, teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

VIII Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja.

EPL artikkel - Suur kodusõda Eesti males
Eesti parim maletaja Kaido Külaots selgitab, miks tema ja veel mitu suurmeistrit seekord maleolümpial Eesti koondist ei esinda.

No comments: