Tuesday, September 11, 2012

Juhend: Tõrva kiirmaleturniir 23. septembril


Tõrva linna kiirmaleturniir „Tuld kuningale!“
Valgamaa 2012.a. lahtised meistrivõistlused kiirmales


I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Valga maakonnas tervikuna;
c) võistlus kuulub 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/ 
d) võistlus on ühtlasi Valgamaa kiirmale meistrivõistlusteks, kus Valgamaa Spordiliit selgitab välja Valgamaa parimad maletajad.

II Aeg ja koht

Kiirturniir toimub 23. septembril 2012. a. algusega kell 10.00 Tõrva linna Spordihoones, aadressil Valga mnt. 76 Tõrva.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 70 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldavad Eesti Male Toetusühing ja Valgamaa Spordiliit koostöös, partneriteks Tõrva Linnavalitsus ja Valgamaa maleklubi Helme.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 9.15 – 9.55
Võistluste avamine 10.00 – 10.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 10.10 – 13.00
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 13.30 – 16.00
Võistluste lõpetamine 16.20

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad) rahaliste auhindadega. Samuti autasustatakse parimat noormängijat ja parimat Valgamaa noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad), kahte paremat
Valgamaa mängijat, parimat mängijat reitinguga kuni 1900 ning parimat mängijat reitinguga kuni 2200 esemeliste auhindadega ja/või diplomitega.
Valgamaa meistrivõistluste medalid Valgamaa maletajatest I...III koha võitjatele.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht 100 EURi,
- II koht 60 EURi,
- III koht 50 EURi,
- IV koht 40 EURi,
- V koht 40 EURi,
- Parim naine 30 EURi,
- Parim veteran 30 EURi.
Korraldaja peavad meeles kiirturniiril osalejaid loositavate üllatusauhindadega.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1994 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1952 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning Valgamaa võistlejad. Osalejatele on tagatud tasuta lõuna. Osavõtjate lähetuskulud kannab
lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

Korraldajad on kavandanud osavõtjatele Tallinnast bussi. Bussireis maksumusega ühele reisijale 17 EURi on kavandatud kahepäevasena Tallinn-Rõuge-Tõrva-Tallinn. Täpne bussigraafik teatatakse igale reisijale.
Bussis reisijatele on kavandatud ööbimine Udumäe Puhketalus Kirikuküla, Helme vald Valgamaa www.udumae.ee maksumusega 15 EURi koos hommikusöögiga.
Ööbida on võimalik ka mängupaigaks olevas Tõrva linna Spordihoones maksumusega 9 EURi/in. öö, hommikusöök 2 EURi/in., kontakt ja broneering viljo@riiska.ee või telefonil 5127219.
Bussireisist osavõtuks paluvad korraldajad registreerida tähtajaga 18. september 2012.a. samaaegselt osavõtust teatamisega.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 19.00 20. septembriks 2012.a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 58533653, teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluse korraldajad.

No comments: