Thursday, June 21, 2012

Juhend: VII noorte Mõttemängude festivali maleturniir 2. juulil


EESMÄRK
Teadvustada ja populariseerida laste ja noorte seas mõttesporti ja selle erinevaid vorme, kaasata lapsi regulaarsesse ja mõttetegevust arendavasse huvitegevusse

Aeg: 2.juulil 2012
Koht: Tallinna Malemaja, Vene 29


Võistluste algusaeg on kell 11.00. Nimeline registreerimine kohapeal kell 10.30-11.00
Võistluste orienteeruv lõpetamine kell 17.00

OSAVÕTJAD
Võistlustest võivad osa võtta kuni 18-aastased noormaletajad. Arvestust peetakse kolmes vanuseklassis: kuni 10-aastased (sünniaeg 2002 ja nooremad), kuni 14-aastased (1998 ja nooremad) ja kuni 18-aastased (1994 ja nooremad). Arvestust peetakse eraldi poiste ja tüdrukute osas.

TURNIIRI KORRALDUS

Võistlused viiakse läbi individuaalturniiridena. 7 vooru, ajakontroll 15 min. kummalegi.

Paremusjärjestuse määramine võrdse arvu partiipunktide korral:
A. šveitsi süsteemis turniiril –
1) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel mänginud)
2) kärbitud Buchholz-1 (vastaste punktide summa ilma nõrgema tulemuseta)
3) kärbitud Buchholz-2 (vastaste punktide summa ilma 2 nõrgema tulemuseta)
Vaba vooru eest arvestatakse võistlejale punkt.
B. ringsüsteemis turniiril –
1) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel mänginud),
2) Bergeri süsteem
3) võitude arv

AUTASUSTAMINE
Kõigis vanuseklassides autasustatakse kolme paremat võistlejat medalite ja diplomitega.

OSAVÕTUMAKS
Osavõtumaks on 5 eurot ühele osalejale.
Osavõtumaksust kaetakse mängija lõunasöök.

Osavõtumaks palun kanda Eesti Kabeliidu arveldusarvele nr 10052023226003 SEB Selgituseks märkida: mõttemängud, maleturniir, osaleja nimi

Osavõtumaksu on võimalik maksta ka sularahas kohapeal enne turniiri algust.

EELREGISTREERIMINE
Osavõtusoovist teatada e-maili teel viktoria@europedraughts.org või kirill@vabaettur.ee
Tel 5153484

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik Kirill Safronov.

Korraldaja Eesti Kabeliit


No comments: