Sunday, June 10, 2012

Juhend: Põltsamaa linna kiirmaleturniir 30. juunil

Vaadeldajale saadeti avaldamiseks Põltsamaa linna kiirmaleturniiiri "Mälestades Rudolf Naela" juhend.

Põline Põltsamaa mees Rudolf Nael oli noorena edukas poksija. Täismehena avastas malemängu.  Rudolf kaitses autoriteetse malesõbrana korduvalt kodulinna Põltsamaa spordiau. Oli sõnapidaja, teistest alati hooliv ja meeldiv võistkonnakaaslane. Kui poeg Tõnu sai kuueseks, suunas Isa ka poja maleruudu juurde. Tubli isana õpetas pojale selgeks malekäigud ja mängis tihti armastatud malet.

I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Põltsamaa linnas ja Jõgeva maakonnas tervikuna, algatada iga-aastane Põltsamaa linna kiirmaleturniiride korraldamise traditsioon;
c) võistlus kuulub 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja
pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 30. juunil  2012. a. algusega kell 11.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas,  aadressil Veski tn.5, Põltsamaa.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja
malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 120 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldavad Tõnu Nael ja Villu Ojassalu, partneriteks Põltsamaa Linnavalitsus, Eesti Male  Toetusühing, SA Põltsamaa Sport, Põltsamaa Ühisgümnaasium ja tunnustatud Põltsamaa ettevõtted.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 5 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (näit. sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava ja toitlustamine.
Registreerimine 10.15 – 10.45
Osavõtjatele pakutakse tasuta kohvi, teed, mahlajooki, pirukaid ja saiakesi.
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 14.00
Mänguvoorude vahel pakutakse osalejatele tasuta kohvi, teed, mahlajooki ja küpsiseid.
Lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada). Lõunaks on osalejatele tasuta supp ja pirukas, mida pakutakse võistluspaigas  kohapeal.
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.30 – 17.30
Mänguvoorude vahel pakutakse osalejatele tasuta kohvi, teed, mahlajooki, magusaid suupisteid ja küpsiseid.
Võistluste lõpetamine 17.45...18.00

VI Autasustamine
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
-                   I koht    100 EURi,
-                   II koht   80 EURi,
-                   III koht  65 EURi,
-                   IV koht  55 EURi,
-                   V koht   50 EURi,
-                   VI koht  45 EURi
-                   VII koht 40 EUR-i
                    parim naismängija 40 EUR-i + eriauhind
                    parim veteran (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad) 40 EUR-i + eriauhind
                    parim noormängija vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad) 20 EUR-i + eriauhind
Eriauhindadega autasustatakse:
1.                  parimat Põltsamaa meesmängijat
2.                  parimat Põltsamaa naismängijat
3.                  parimat Põltsamaa noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad)
4.                  parimat mängijat reitinguga kuni 2200
5.                  parimat mängijat reitinguga kuni 1900
6.                  parimat mängijat reitinguga kuni 1700
7.                  veteranide arvestuses (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad) teise ja kolmanda koha saanud mängijaid
8.                  naismängijate arvestuses teise ja kolmanda koha saanud mängijaid
Lisaks väljaloositavad üllatusauhinnad!
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi. Võrdsete punktide arvu korral auhinnad jagamisele ei kuulu.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 5 EUR-i täiskasvanud võistleja ( sünniaastaga 1953 kuni 1993 ) ja 3 EUR-i noore (sünniaastaga 1994 ja hiljem ) ning veterani (sünniaastaga 1952 ja varem ) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud eelregistreerimise õigeaegselt teostanud Põltsamaa elanikud ja rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ning rahvusvahelised meistrid (IM/WIM).  Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui võistluspaika ilmub isik, kes soovib turniirist osa võtta, kuid ei ole eelregistreerimist tähtaegselt  teostanud, peab ta saama kohapeal korraldaja nõusoleku ja tasuma osavõtutasu 10.- EURi.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine tuleb teostada hiljemalt 28. juuniks 2012. a. kella 12.00-ks eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 56 242 442 ( Tõnu Nael ), teatades osaleja ees- ja perekonnanime ning sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja koostöös Peakohtunikuga.

No comments: