Thursday, June 7, 2012

Juhend: Narva linna kiirmaleturniir 16. juunil

Vaadeldajale edastati avaldamiseks Narva linna kiirmaleturniiri "Narva Laste Loomemaja 60" juhend.

I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) võistlus kuulub 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 16. juunil 2012. a. algusega kell 11.00 Narva Laste Loomemaja suures saalis, aadressil Partisani tn/ 2 Narva.

III Osavõtjad

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 80 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab Narva Maleklubi Maletäht, Narva Laste Loomemaja ja Eesti Male Toetusühing.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit + 2 sek igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 10.45
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 13.30
Lõunapaus 45 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.15 – 17.00
Võistluste lõpetamine 17.15

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...VI koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad), parimat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad) ja parimat Narva mängijat rahaliste auhindadega. Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses: I koht 100 EURi, II koht 70 EURi, III koht 50 EURi, IV koht 40 EURi, V koht 30 EURi, VI koht 20 EURi, parim naismängija 25 EURi, parim veteran 25 EURi, parim noor 25 EURi, parim narvalane 25 EURi.
Korraldaja peab meeles kiirturniiril osalejaid kahe loositava üllatusauhinnaga.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine

Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1994 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1952 ja vanemad), 2.-EURi narvalase kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.-EURi.

Korraldajate poolt on pakkuda piiratud arv kohti bussis, marsruudil Tallinn-Narva-Tallinn.
Buss alustab teekonda Laagri Kooli juurest kell 7.30, peatused on Delta Plaza Neste tanklas kell 7.50 ja Ülemiste kaubanduskeskuse parkla Neste tanklas kell 8.05. Maksumus on 11 EUR. Registreerimine meilile malegold7@gmail.com

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 20.00 14. juuniks 2012. a. eelistatult turniiri kohtuniku e-mailile maris_korstin@list.ru või telefonil +37258118865 (Maris Korstin), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Narva Maleklubi Maletäht.

No comments: