Saturday, August 28, 2010

Kristjan Sander: Maleolümpiast ja noortespordi toetustest

Sain kirja ka Kristan Sanderilt.

PS! Vaadeldaja avaldab hea meelega kõik kirjad, mis meile saadetakse.

Maleolümpiast ja noortespordi toetustest


Maleolümpiast


Äsjasel üldkoosolekul häiris mind isiklikult kõige rohkem H. Olde vassimine esimeses ja teises päevakorrapunktis, milleks oli võistkonna lähetamine maleolümpiale. Teatavasti on Eesti Male Toetusühing pakkunud välja, et võtab enda peale meeskonna lähetamise kulud tingimusel, et kui see peaks kokkuvõttes Maleliidu süül nurjuma, vastutab juba kasutatud summade tagastamise eest Maleliit. Juhatus ei ole siiani selle pakkumisega nõustunud, samal ajal koosolekul mööndes, et alternatiivne plaan puudub.

H. Olde viitas ettekäändena täiendavatele kuludele, mida peaks kandma Maleliit ja mille katmist ta ei saa hetkel garanteerida, kuid küsimuse peale, milles need täiendavad kulud seisnevad, ei osanud ta öelda midagi peale pika ja segasevõitu jutu K. Kaugija mitme aasta tagusest telefoniarvest. Maleolümpiaks seni avalikust sektorist saadud 55 000 kroonist on H. Olde väitel ettevalmistusele kulunud 45 000 muuhulgas ka asjadele, mis on maleolümpiaga väga lõdvalt seotud, nagu näiteks kahe Eesti MV-st osavõtja majutuskulud Tartus Eesti MV ajal. Jah, suurmeistrid Kanep ja Külaots on loomulikult ka maleolümpiale minejad, aga Eesti MV koos kõigi sellega seotud kuludega toimub ju igal aastal maleolümpiast olenemata.

Kõige kurvem kogu selle asja juures on, et Maleliidu juhatus arvab ennast pädevaks korraldama Maleolümpiale lähetamist ja ettevalmistuse organiseerimist sportlastega mingiski vormis nõu pidamata.


Kui ma küsisin, et kas on korraldatud koondislaste ja juhatusega vastavaid koosolekuid või nõupidamisi, vastas H. Olde, et koondise koosseis ei olnud enne Eesti MV lõppu teada. Kui küsiti, et kuidas siis sai enne Eesti MV lõppu kasutada raha koondise ettevalmistuseks, vastas ta, et võis koondise koosseisu eeldada. Mispärast ta siis eeldatava koondisega aasta alguses ühise laua taha ei istunud ja ettevalmistust ei arutanud, jääbki arusaamatuks. Samuti ei ole koondislasi informeeritud ka pärast Eesti MV lõppu ning juulikuine üldkoosolek organiseeriti ajale, kui meeskonna liikmed Eestist väljaspool võistlesid. Loogiline oleks arvata, et sportlaste seisukohta küsitakse nii ettevalmistuse planeerimisel kui soovitavate võistlustingimuste formuleerimisel. Kui initsiatiiv Eesti koondise liikmete ja kaptenitega suhtlemisel ei kuulu juhatuse prioriteetide hulka, siis on mulle isiklikult arusaamatu, mis sinna veel kuuluma peaks – seda enam, et kuni käesoleva aasta juulini kohustas ka põhikiri juhatuse koosolekutele kutsuma valitsevad Eesti meistrid.


Maleolümpia algab vähem kui kuu aja pärast. Kui Eesti meeskond jäetakse lähetamata lihtsalt kiusu pärast, viidates mingisugustele ähmastele lisakuludele, mida keegi juhatusest täpsustada ei oska ja pidades mõne juhatuse liikme arvamust võistlustingimustest või ettevalmistusest sportlaste omast olulisemaks, saab Eesti Maleliidust vist küll ainuke Eesti spordialaliit, mis otseselt takistab Eesti koondise osavõttu vaieldamatult kõige olulisemast rahvusvahelisest võistlusest.


Riiklikest toetustest


Kultuuriministeerium saatis 24. augustil Maleliidule ülevaate noortespordi toetuste haldamisest, mis on kättesaadav ka internetis aadressil http://www.maleliit.ee/maleliit/dokumendid/2010/KM_kokkuvote.pdf . Audiitor jõuab selles järeldusele, et Maleliidu aruanne oli märkimisväärselt ebatäpne.


Esiteks ilmneb, et kuulujuttudel on seekord põhi all – Maleliit on tõesti siiamaani noortespordi toetust klubidele võlgu (kokku üle 4000 krooni) ning Maleliidu koduleheküljele 20. mail postitatud uudis „Eesti Maleliit likvideeris noortespordi võlgnevused klubide ees“ oli järjekordne vale. Tähtaegselt, st. 2009. aastal, kandis Maleliit klubidele üle vähem kui poole summast. Kultuuriministeerium annab EML-ile võlgnevuse likvideerimise tähtajaks 31. augusti.


Teiseks tekitab hämmastust Maleliidu pidev eksimine väikeste summadega mõlemas suunas (peamiselt küll liikmete kahjuks). Korrektse raamatupidamise puhul ei tohiks see võimalik olla, et pidevalt makstakse kellelegi natuke vähem või natuke rohkem kui peaks. H. Olde demonstreeris üldkoosolekul, kuidas ta kasutab noortespordi toetuste arvutamiseks omal ajal Jaan Narva poolt koostatud Exceli tabelit, kuhu tuleb ainult väärtused sisestada ning kaunis keerulise arvutuskäigu teeb tabelarvutusprogramm seejärel kenasti ära. Sellest on aga vähe kasu, kui pangaülekannetes esinevad ikkagi rahanumbrid, mis näivad osaliselt pärinevat juhuarvude generaatorist.


Kolmandaks leiab kinnitust asjaolu, et Maleliit on dokumentide esitamisega märkimisväärselt hilinenud, sealjuures ühel juhul isegi rohkem kui aasta.


Kultuuriministeerium nõuab edaspidi Maleliidult edaspidi korrektsust riigipoolse toetuse haldamisel, kuid ka kõigi EML juhatuse otsuste avalikustamist EML kodulehel. Viimane küsimus on hulk aastaid olnud vaidluste objektiks, kusjuures 2009. aasta korralisel üldkoosolekul H. Olde otsesõnu lubas liikmetele ligipääsu juhatuse koosolekute protokollidele, kuid hiljem jättis oma lubaduse täitmata. Loodetavasti võetakse see nõue nüüd täitmiseks.


Ma küsisin H. Oldelt üldkoosolekul kolm korda, miks ei ole meil juba mitmendat aastat kehtivat arengukava, mis on ministri määruse järgi üks alaliidu riigipoolse toetuse kriteeriume. Vastust paraku ei tulnudki. Karta on, et vassimine ja segadused noortespordi toetuse ümber, arengukava puudumine ja muud probleemid lõppevad Maleliidu jaoks väga tagasihoidliku riigipoolse toetusega 2011. aastaks. Mul oleks väga hea meel siinkohal eksida, sest riigipoolse toetuse edasine kokkutõmbamine lõpetab väga tõenäoliselt ka Maleliidu eksistentsi. 2011. aastal ametisolev juhatus – ükskõik kes sellesse ka ei kuulu – peab riigipoolseid nõudeid pedantselt, „nööri mööda“ täitma, et neile üleüldse jääks, mida juhatada. Mina isiklikult ei pea vähemalt viimase viie aasta kogemuse põhjal praegu ametis olevat koosseisu selleks võimeliseks.


Üldkoosoleku korraldusest


Lõpetuseks tahaksin avaldada rahulolematust viimase Maleliidu üldkoosoleku korralduse üle. Üldkoosoleku kokukutsumist nõudnud klubid olid nõudnud, et koosoleku protokolli kinnitaks notar. Juhatus väitis, et ei suutnud koosolekule notarit leida ning koosolekul osalejate registreerimisega tegeles juhatuse liige Marko Siil, kes vähemalt mulle keeldus näitamast ülejäänud osalejate volitusi. Väidetavalt lasi ta neid seejärel koosoleku algul kontrollida O. Goginil, kuid ses osas lähevad asjaosaliste ütlused lahku. Poole koosoleku pealt ilmnes, et suur hulk volitusi ikkagi ei olnud nõuetekohaselt vormistatud, mis tingis nende tühistamise koos vististi pooleteisttunnise viivitusega (kella ei vaadanud, pakun mälu järgi). Tähelepaneku tegi O. Gogin häältelugemiskomisjoni liikmena ja juhatus seda pärast pikka vaidlust ka aktsepteeris.

Koosoleku korraldamise eest vastutab koosoleku korraldaja, kelleks oli antud juhul juhatus ning niisugune segadus ja ajaraisk peaks olema eos välistatud. Täpselt selliste probleemide vältimiseks nõudsidki 10 klubi juhatuselt notari abi kasutamist. Muuhulgas tõi juhatus notari mitteleidmise põhjenduseks koosoleku ebasobiva aja (laupäeval, 21. augustil), mis olevat olnud selle tulemus, et nõue koosoleku kutsega saadi kätte hilja. See vabandus ei päde. Nagu H. Olde ütles, sai juhatus nõude kätte 9. augustil ning kuna koosoleku etteteatamise tähtaeg on 7 päeva, ei olnud mitte mingit takistust korraldada koosolekut tööpäeval ajavahemikul 17.-19. augustil. Normaalse korralduse juures ei veni koosolek rohkem kui 7 tunnile. Paradoksaalsel kombel suruti arutelu ja ettekanded väga kitsastesse raamidesse, kuid koosoleku üldine korraldus võttis selle juures röögatu aja. Samuti katkestasid koosolekut kellegi joobeseisundis külalise pidevad etteasted, mille ees korraldajad võimetud näisid olevat.


62 comments:

Anonymous said...

Laupäevasel päeval 8 tundi notarit koos abilistega. Sest ega notar ise hakka mingit protokolli kirjutama.

Kumab veel üks võimalus maleliidu rahalist seisu õõnestada.

Et üldkoosolek ei õnnestunud, siis võiks uue kokku kutsuda. Kahe notariga.

Anonymous said...

Eks suutmatust näitab ka see,et koosolek nii pikaks venis-kuigi külalistele sõna ei antud:)
N.Ö vähemuse ( mitte opositsiooni tingimata) kaitsmiseks ongi seaduses notari nõue.
EML rahalisele seisule peaks hoopis valusamini mõjuma Pilve advokaadibüroo kasutamine

Anonymous said...

Igavaks hakkab see intriigitsemine muutuma.

Anonymous said...

Mis on siin intriigitsemine?
Ma usun,et need teemad langeksid ära kui juhatusest keegi ütleks..et jah -on mõned puudused ja me tegeleme nende kõrvaldamisega,et tulevikus asjad paremini läheks:)
Mind isiklikult huvitaks mõne klubi esindaja selgitus, mis hirmudest? lähtudes ei hääletanud ta ettepaneku poolt noortespordi rahade laekumise kohta otse klubidele?

Hendrik Olde said...

Hea Kristjan Sander,
Loen Sinu üllitist ja üldse ei imesta: palju erinevaid arvamusi ning kes laseb „tõel” selle nurga alt paista … Vahe ainult selles, et tõeseid fakte armastavad inimesed ei tule Sinuga siia vaidlema.
Kui see kirjatükk oleks ümberjutustus mingist sündmusest, siis saaksid koolipapalt selle eest ehk kolme pikka miinusega ning seda ainult tänu asjaolule, et oled vaeva näinud ja aega kulutanud. Aga praegu vist ajalugu õppiva tudengina peaksid Sa teadma, et ajaloo seisukohast peavad ikka faktid (nimed, numbrid, sündmused, jne) paigas olema ja sellise sündmuste kajastamisega Sa positiivset tulemust eeldatavalt ei saaks. Ehk oleksid võinud ka EML-i vastuse KM-le siia juurde lisada võrdluseks KM-i kokkuvõttele.
Kõige paremini võiks Sinu kirjatükk peale minna valdkonnas, mis puudutab poliitilist demagoogiat … Seal oleksid saanud kõva koolipoisi kolme!
Minult on mitmeid kordi küsitud, et kas males jõuab ka kunagi kätte aeg, kus näiteks K.Sander aktsepteerib enamuse seisukohti (sh. otsuseid) ning ei hakka pärast kaklust rusikatega vehkima ja avalikult ikkagi malet ja maleliidu juhatust mustama. Kahjuks pean jätkuvalt vastama – EI, sest K.Sanderi jaoks on tõde ainult see, mida tema kuulutab.
Hea Kristjan, oma tegevusega oled Sa suutnud malele kordades rohkem kahju tekitada kui mistahes juhatuse poolt tehtud samm (sh. möödalaskmine), sest juhatus püüab oma möödalaskmisi heastada, kuid Sina taod oma „tulist rauda” suure hooga edasi …

Anonymous said...

Langevad need teemad ära tuleb 10 uut nagu, et miks on Malemaja põrand pesemata.

See pidev intriigi ülalhoidmine on igav. Liiga läbinähtav tänaseks see kõik ja pole enam huvitav.

Ingmar said...

Okei, nagu aru saan, seisnevad noortespordi väidetavad võlgnevused praeguseks 2900 vaieldavas kroonis; eeldades teistsuguse info puudumisel, et õigus siin EML poolel seisab (või ka üldse mitte midagi eeldades - las vaidlevad EML ja Vabaettur oma asjad ise sirgeks), võiks selle teema tõesti lõpetatuks lugeda: vead on tehtud ja parandatud. Teistele Kristjani jt. toodud kriitikapunktidele (müstiline olematu koondise ettevalmistamine, kehtiva arengukava puudumine, nõutava notari mittekaasamine, salastatud volitused) pole vähemalt mu tagasihoidlikud silmad näinud varjugi vastusest, ümberlükkest ega omaksvõtmisest, miska Hendrik Olde siinne ilukirjanduslik reaktsioon liigitub valdavalt alusetu sõimu kategooriasse. Eesotsas väitega male kahjustamisest, kuis iganes see siis käima peaks. Võib-olla on kogu kriitikale olemas head vastused; tagatipuks ma ei arvagi, et Vaadeldaja on koht, kus EML peab sõna võtma ja enda otsuseid kaitsma, aga kui seda juba teha, võiks oma väiteid kuidagi ka põhjendada.

Marek Kolk said...

Nojah, ega Hendriku enda kirjutis just faktidest ei kubisenud neh :-D Ei saa kolme ka selle eest, mingeid väiteid, miks just Kristjani kirjutis jama on, ei esitatud. Isegi kui need kordamisteks lähevad, siis ilma selleta muutub kirjutis üsna isiklikuks (sel juhul e-kiri on parem võimalus).

Kristjani kirjast ilmneb väljend "röögatu aeg" (näiteks on toodud, et normaalne koosolek võiks minna u. 7 tunnile, all olev Vaheri kommentaar annab kestule u 8 tundi ... kas 1-2 tundi rohkem normaalsest on "röögatu" aeg?).

Aga mind ikka huvitab, mis krt nende volitustega seal siis juhtus (sest see oli ka üks venimise põhjusi)?

Anonymous said...

kehakultuuri ja spordi sihtkapital
Eesti Male Toetusühing
Aastaprojekt: Paul Kerese 95. sünniaastapäevale pühendatud maleturniiride sari
140 000,00
2010. aasta III
Ootab otsust

kehakultuuri ja spordi sihtkapital
Eesti Male Toetusühing
Valter Heueri monograafia "Meie Keres" kogumahus väljaandmine - trükikulude osaline katmine
100 000,00
2010. aasta III
Ootab otsust

kehakultuuri ja spordi sihtkapital
Eesti Male Toetusühing
toetus teenekale maleveteranile Heldur Valgmäele
6 000,00
2010. aasta III
Ootab otsust

kehakultuuri ja spordi sihtkapital
Eesti Male Toetusühing
Kaido Külaotsa osalemine Gibraltari malefestivalil
24 000,00
2010. aasta III
Ootab otsust

Anonymous said...

Kenad taotlused. Eriti see kõige väiksem.

Kui mulle sellest räägiti, pidasin ma lugu anekdoodiks. Poeg küsib kulkalt isale toetust. Oleks küsitud Hillar Kärnerile 75.a saamise puhuks, saanuks aru.

Anonymous said...

Kes rääkis?

Anonymous said...

Kärner sai ka toetuse oma juubeli puhul ja seda mitte EML taotluse näol vaid ikka klubi kaudu!!

Anonymous said...

Mnjah...Kahtlaselt ühe k tähega tegevuse moodi ühe k tähega algava asutuse poolt.

Anonymous said...

Imelik kirjatükk, täis pessimissmi!
Võtad lahti paariaastatagused lood ja imestad, ikka sama joru. Siis olid veel lisaks süüdistused, et H. Olde on ebaviisakas, kellegagi ei suhtle, ei tereta jne.
Praegustes kommentaarides on viimased süüdistused ära jäänud. Järeldan, et midagi on H.O olemuses muutunud ja seda näitab ka klubide tugev toetus. Maleliidu juhatus on male arendamisel võtnud uue suuna, panustab noortele. EML edeneb, aga millegipärast ei taheta seda näha ja tunnistada.
Meie olümpiakoondis on vana ja väsinud. Uut verd on vaja! Kui praegune koondis arvab endast hästi, las arvab, järgmisele olümpiale peaks välja minema noorendatud koosseis. Sellise uue kooseisu nimel ju töö käibki.
Kahju T. Seilist, et laskis end pöörajate poolt ära petta. Arvatavasti edastati talle infot kohesest juhatuse kukkumisest, seda aga ei juhtunud. Revisjoniakt jäi samuti lahjaks. Tekibki küsimus, mis õigusega KM noormaletajaid diskrimineerib?
Siit küsimus Kristjanile, et mida oled selleks teinud, et klubid noortetoetuse kätte saaksid? Selle otsekandmise utoopiaga ei maksa uuesti välja tulla, sest killustatult saavad maleklubid need viimased raasukesed!
Kristjan, millal Sina ükskord paremuse poole muutuma hakkad?

Anonymous said...

Eelmine kommenteerija palun pane oma nimi alla, lisaks uue loomaliigi issanda nimekirja.

Anonymous said...

Tea kas just olümpiakoondis on vana ja väsinud, võib-olla hoopis üks muu koondis on vana ja väsinud. Uut verd on vaja!

Anonymous said...

Pärast sellist kommentaari (August 31, 2010 4:28 PM) pole mingi ime et keegi peale Olde ei taha siin oma nime all esineda. Siin ülal juba mainiti et ükski opositsiooni esindaja pole kommentaariumis oma nime all esinenud.

Järelikult on seis 1:0 Olde kasuks.

Opositsioon, tehke järgi!

Anonymous said...

See "August 31, 2010 4:01 PM" kommentaar on päris hea must huumor. Pea-aegu vaadeldaja algusaegade kirjutiste tasemel :)

Aga kui selline ongi "koalitsiooni" pooldajate nägemus asjade seisu kohta, siis on muidugi tõeliselt kurb.

Anonymous said...

Väga tahaks teada Anonymose August 31, 2010 4:01 PM. nime.Kommentaar peegeldab teatud rühma mõtteviisi ja äkki väike nendepoolne selgitus aitab neid paremini mõista.
Nõustun sellega ,et kritiseerida tuleb inimese tegu, mitte tema isikut.Sellise pilguga võiks veelkord lugeda läbi H.Olde ülalpool toodud kommentaari Sanderi kohta.
EML on võtnud uue suuna? See oleks tõsine asi!Kas see kuskil üldkoosolekul on ka läbi jooksnud? Teavad seda ka meie parimad??EML põhikirjast loeme et tegevuse prioriteetide loetelu algab ikka tippmaletajatega.
Kujuneks kummaline olukord...toetame noormaletajaid( mis on loomulik)..agajuba maast madalast on neil teada,et edaspidi ei ole mõtet malega tegeleda,sest EML ei huvita enam Sinu käekäik!
Kas tõesti mõni arvab,et suurmeistrid kasvavad iseenesest?
Ette ei ole midagi garanteeritud..ka O.Ladva sugustele talentidele( soovin talle südamest edu).
Väikese Eesti edu võiks olla läbimõeldud maletajate toetamise süsteem, kõikide ressursside ( nii rahaliste kui inimressursside) kaasamine ja koostöö kõikide huviliste vahel.
See on ML juhatuse ülesanne ! Ja ka koostöö algatus peab tulema ML poolt...sest see ongi tema kohus
Praegu paistab kogu aur minevat võitluseks "opositsiooniga" ja põhivaenlase KM-ga

Ikka veel on mulle arusaamatu, miks rahade otsekandmine on utoopia ja mis killustatus on olukord kui kõikidele H.Olde taotluses esitatud klubidele laekub 4 korda aastas kindel raha?
Vastuse võib saata ka isiklikult sest need on minu isiklikud mõtted.
( aare.kylaots@paikuse.ee)

Aare Külaots

Anonymous said...

Sõjapidamise elementaarne strateegia on "divide and conquer". Mida nõrgemad on sidemed maleklubide ja alaliidu vahel, seda nõrgem on kogu Eesti maleelu. Enamik klubisid nägi selle läbi vaatamata asekantsleri pingutustele, eelkommenteerija pole veel sellest ilmselt kahjuks aru saanud.

Anonymous said...

II LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUS

9. Liidu tegevuse eesmärgid on male arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, male kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine.

Sellest ei tulene küll, et tippudega töö oleks ainult EML ülessanne. Kuid loomulikult peaks olema EML ja tippude vahel avatud suhtlus. Miks see ei toimi ei mäleta vast tipud ja juhatus ka enam hästi. Et malet edendada tuleks viia klubiline tegevus sellisele tasemele, et iga klubi jõuaks aastas korraldada vähemalt ühe täispika kontrolliga turniiri, kus oleksid ka motiveerivad auhinnad, mis võimaldaksid tegutseda ka poolprofessionaalsel tasemel maletajatel. Kui klubi ei suuda ütleme 800 eurose auhinnafondiga turniiri korraldada siis võiks ta ju sellise summaga toetada Eesti tippmaletajaid. St Korraliku tasemega turniiri korralduse võiksid need summad sihtotstarbeliselt minna. Loomulikult peaksid ka turniiri osavõtumaksud olema suuremad kui 3euri, et katta kulutusi, kuid kui inimesed on nõus 15-20 euri välja käima, et saada suusarajal 4-5 tundi piinelda. Siis ei tohiks ka 10-12 euri nädalavahetuse eest üleliia palju olla. 30 osalejaga turniir 12x30=360 eur ja pea pool auhinnafondist on koos. Teise poole peaks kulkast ja omavalitsusest kätte saama. Vajadusel ka klubi eelarvest pisut juurde näpistada ja ongi olemas. On võimalused tippmaletajatel elada, noortel reitingut tõsta ja kogemusi saada ning ka rahvaspordina suuremat kajastust saada.

Kõik see tähendab et tööd tuleb rohkem teha aga, milleks selline vindumine, kus lihtsalt nutetakse EML võiks 1000-2000 eeku klubidele juurde anda. Jah inventari ja korraldusliku poole pealt on see õige et EML toetab, kuid rahalised suhted võiksid olla teistpidised.

Praegu võtad 6 suvalist inimest ja teed omale klubi maksad 300eeku aastas ja omad näiteks samapalju hääli, kui Vabaettur jabur eks.

Marek Kolk said...

Sinu arutlus on pisut mööd (või liiga naiivselt pakutud). Sa unustad korraldusega seotud kulud (kavõi mängusaali rent, kohtunikud, korraldaja ise), ööbimise jne. Osavõtumaksud suuremaks? Jah, väga lihtne lahendus, ainult et enamasti käivad turniiridel noored ja seeniorid, kellel on kas siis soodustus v ei ole just eriti lõbus nii palju raha välja käia. Siin teed sa teise vea otsa : võrreldes maratoniga (kus tõesti ma võiks ka nt tuhat krooni osalust maksta), pakud sa välja mitte 1-2 võistlust, vaid pidevat turniiridekulgu. Viimane aga tähendab inimesele mitte 10-12 euri ühekordelt, vaid ütleme 10 turniiri (et süsteem töötaks) koos sõidukulude, ajakulu, ööbimise (mitmepäevane turniir) teeb aastas juba väga märkimisväärse summa. Kõik selleks, et anda raha TIPPUDELE (sel juhul miks mitte juba annetada, saab ilma lisakuludeta). Kõrgem osavõtumaks eeldab ka kõrgemaid eriauhindu nt parim seenior, parim naine jne.

Järgmine viga on praktikast endast. Vaatame õige mõnda eelmise aasta suurema auhinnafondiga turniiri (umbes võib pakkuda Põlva, Hiiumaa, Saaremaa, Rakvere). Palju oli seal osalejaid ja eriti, kui palju oli seal meistreid? Raha pärast nüüd küll turniirile ei tulda (siin Eestis), pealegi ei tähenda meistri turniirile tulek veel talle sissetulekut. Pigem tullakse turniirile, kui see on veidi eriline (nt BEKO hundikäpp, selle aasta Raud, Tartu kiirturniir).

Veel üks viga : "Teise poole peaks kulkast ja omavalitsusest kätte saama.". See on PEAKS, praktikas ei pruugi see nii lihtne olla. Male konkureerib teiste aladega üsna jõudsalt. Kui ühest omavalitsusest on palju taotlusi, tekib raha eraldamisega probleeme ja kui hajutada turniirid laiali, tekib transpordi probleem (mängusaalide oam samuti).

Paar aastat tagasi ju oli nädalalõputurniiride sari. Kahjuks käisid seal enamasti läbi suhteliselt väikesed summad. Eks turniire endid oli ka veidi palju. Praegu toimub aastas vaid paar suuremat turniiri auhinnafondiga üle 10 tuhande krooni. Ka nende jaoks raha kokku saamine on paras askeldamine (vähemalt, kui vaadata neid, kes korraldavad).

Tegelikult on fakt see, et raha antakse riigi ja sponsorite poolt noortele ja mitte meistritele (sest sealt ei saa midagi tagasi, isegi mitte vaimselt mitte ... palun mitte isiklikult võtta). Mingi 15 aastat tagasi oli tüüpiline, et oldi nõus maksma Ehlvesti simultaani, aga mitte mingil juhul teiste meistrite omi (sest Jaani nimi oli ainuke, mis müüs). Tänapäeval pane Ehlvesti asemele sõna "noored" ja mingi raha hakkab liikuma, ilma selle sõnata kahjuks mitte.

Anonymous said...

Meeldiv ja konstruktiivne arutelu Aare Külaotsa poolt.
Prioriteetide loetelu tippmaletajatega. Kus ja kes on tippmaletaja? Pakuksin reitingutabeli esisadat. Eesti mängijatest sealt kedagi ei leia. Nõustun, et suurmeistrit on raske kasvatada. Olümpiavõitjat on samuti raske kasvatada, kuid olümpiavõitjaks ta jääb. Nemadki peavad edaspidi muu tööga leiva lauale teenima.
Mängumeestest on hea näide Riho Liiva, samuti Toomas Valgmäe jt. Al-der Volodin õpib edasi, igati kiiduväärt.
Ükski alaliit ei suuda tiitlitega sportlaseid ülal pidada. Olümpiasangaritele on riiklikud stipendiumid, aga male GM-d nende hulka ei kuulu.
EML prioriteet peaks olema noored ja seda teed nüüd mindud ongi. Ei ole liidu tegemistes sees, kuid väikese analüüsi põhjal olen sellisele järeldusele jõudnud.

Peep said...

Marekile julgen osavõtumaksu osas veidi vastu vaielda. Võiks olla suurem küll. See noorte ja pensionäride soosimine on natuke üle pakutud. On spordialasid kus harrastaja iga nädal sadakond krooni välja paneb kui mitte rohkem ja juurde käib mitte just odav varustus.

Pensionärid on hea aja sisustamise eest nõus maksma küll. Need, kellel raha napib, nagunii mängima ei tuleks.

Noortega veidi keerulisem, siin peaks klubi toetama. Päris väikeste(le) turniirid üldse tasuta. Ka reitinguta mängijatele 1-2 turniiri ehk reitingu saamiseni tasuta.

Pensinäride koha pealt kommentaariks veel, et just eile õhtul käisin maal pensionärist isa juures põhjusel, et kuu lõpuks raha otsas ja täna hädasti vaja kulutusi teha. Hea uudis oli viia, ta sai just eile vana-vanaisaks. Sain suurema summa kui lootsin, isal oli kuu lõpuks veel kolmandik pensionist alles. Tema suurimaks väljaminekuks igapäevaste kulutuste kõrval on represseeritute üritustel osalemine, sinna peab ta alati saama. Ka teise Eesti serva. Mingist toetusest ta ei unista aga suhtlemist vajab küll. Seda, et kõik on kallis ja raha on vähe, räägib ta nagu teisedki.

Marek Kolk said...

Nojah, aga 300-500 krooni osavõtumaks juba paneks mõtlema v kuidas? Jutt ei ole ju 25-50 kroonist.

Peep said...

Male puhul tundub praegu nagu kallis jah.

Võrdluseks orienteerumises mitmepäevajooksu päeva stardimaks täiskasvanule 100 krooni, võistlus kestab sportlasele ca tunni. Kolm päeva, rahvast loetakse sadadega. Tõsine harrastaja käib 3-6 korda aastas taolisel üritusel. Ja korra nädala, kahe kohta väiksemal.

Anonymous said...

September 1, 2010 9:46 AM
kommentaarile, et reitingutabeli esisajast ei leia sa niipea (julgen arvata vähemalt lähema 10-20 aasta jooksul) ühtegi eesti maletajat. Hetkel on see piir 2642. Viimased aastad on näidanud, et esisaja reitingupiir järjest kerkib. Paar aastat tagasi oldi veel 2600-ga saja hulgas.
Nii, et mõttetu ettepanek. Räägime ikka tippmaletajast Eesti tasandil.
Muidu võiks arvata, et NÄITEKS keegi X Venemaa suurmeister 2650 reitinguga ei ole ka tippmaletaja, sest 2700+ reitinguga maletajaid on hetkel maailmas juba 37.

Anonymous said...

Kas keegi tarkadest kommentaatoritest oskab välja tuua palju näiteks Maret Ani (WTA edetabelis hetkel 255.) või Kaia Kanepi (WTA 33.) saab Tennise liidult toetust?

Marek Kolk said...

Tippude kohta ei tea, aga üldiselt tavastipendiumid on 1000-2000 krooni kuus, mis teeb aastas vaid 12-24 tuhat krooni.

Ingmar said...

Osavõtumaksu piir 2-3-päevase turniiri eest võiks jääda samasse suurusjärku kohalesõidukuludega, üle selle läheks liiale. 300-500 ehmataks vähemalt mind küll tõenäoliselt minema.

Anonymous said...

Kuskilt on tõstatunud nö tippmale probleemistik taas. Mis paganama kurjad vaimud siin kommijaid (ei tea, äkki ka mõnda maleisa) vaevavad? Mitu puud moodustavad metsa? Äkki on 103. ELOga maletaja samuti tippmaletaja. Täiesti võimalik, aga kas see on kõige olulisem?
Palju siin Eestis praegu suurmeistreid ongi? Äkki ikka Maleliit peaks tegema endast kõik sõltuva, et nende väheste võimalused enda maleliseks realiseerimiseks oleks olemas. Ega varsti tõesti enam keegi ei viitsi tuuleveskitega mürada, ebapraktiline on.
Esisada - sinna ei ole niimoodi kogu selle sajandi jooksul meie poistest asja - c´mon, olen mingil muul alal maailma 10 tuhandes ja elan nagu miška.

Anonymous said...

Peaks seda, peaks teist. Mille eest?

Anonymous said...

Maleliidu praegusest aastaeelarvest jätkub vaevu kahe suurmeistri miinimumpalga tasemel stipendiumi ja võistlusreiside katteks. Eeldusel muidugi, et enamus maleliidu poolt korraldatavaid üritusi lihtsalt ära jätta. Sealhulgas meistrivõistlused. Tegevjuht tuleb ka ilma palgata jätta. Andke minna, areng on tagatud..

Anonymous said...

Võtan käsile uue teema. Soovitakse nö. "värsket verd", aga teen väikese võrdluse praeguse- ja uude juhatusse kandideerinute vahel:

Carmen Kass s. 1978, male suurtoetaja, maailmanimi
Riho Liiva s. 1975, male suurtoetaja, juhtimiskogemus
Marko Siil s. 1968, jurist
Jüri Schuster s. 1947, male- ja pedagoogiline teadustöö, venekeelne taust
Hendrik Olde s. 1966, malealane juhtimiskogemus

Keskmine: 43,2 a. (38,25)


Toomas Valgmäe s. 1966, male toetaja, juhtimiskogemus
Karpar Kaugja s. 1966, juhtimiskogemus
Igor Krupenski s. 1982, doktorant, klubi juhtimiskogemus, venekeelne taust
Kaido Külaots s. 1976, maletaja, GM
Margus Sööt s. 1980, maleajakirjanik

Keskmine 36 a. (38)

Jüri Schusteri vanuseta on esimese rühma keskmine 38,25 a. Samas on J.S. oma elukogemusega vajalik juhatuse liige.
Igor Krupenski nooruse mahaarvamine tõstaks teise rühma keskmise vanuse 38-le.

Võrdlen neid meeskondi sellisel viisil ja mul ei ole raske valikut teha.

Anonymous said...

Minu arust juhib ka praegust EML-i unistuste meeskond. Netovara 2009 aasta lõpuks -1 miljon Eesti krooni, 2010 aasta lõpuks vähemalt -1,5 miljonit Eesti krooni. Tunda on tugevat meeskonda.

Anonymous said...

Võtaks unistuste kamanda poolelt nooruse tõttu kassi maha. Saame keskmiseks vanuseks 146,5285. Vaatan siin ja võrdlen ja mõtlen...

Anonymous said...

HO, TV, KK on ühe aastakäigu mehed, MS neist 2 aastat noorem. Siis RL, aasta noorem KK, kaks noorem CK, kaks noorem MS, kaks noorem IK. Vanuse järgi siin midagi ritta sättida vist suht mõttetu tegevus, vaid JS eristubki selgelt teistest. Äkki prooviks haridustaseme vms järgi reastada?

Anonymous said...

Pikkuse järgi reastamine tuleb ka kõne alla.

Kui midagi hinnata, siis värskeid ideid raha toomisel. Suurt raha saab aga tuua kui on suured ideed. Olemasoleva ümberjagamisest kergitavat kasvu vaevalt tekib.

Anonymous said...

Pakun reastada reitingu järgi. Jään huviga sisukaid analüüse ja põhjendusi ootama. Ehk Anonymous September 2, 2010 7:39 AM võtab vaevaks ära teha.

Anonymous said...

Igor Krupenski sündinud 1983 ning mitte doktorant, vaid ikka tehnikateaduste doktor

Anonymous said...

Maleliidul jälle uus sponsor:)

Anonymous said...

Kes see sponsor küll on?

Anonymous said...

Oldel ja Kassil minuteada haridust veel palju puudu. Kõrgharidusest on nende puhul patt rääkida ja milleks tuua siia võrdlusi doktorikraadiga inimestega. Kuigi mäletan justkui, et HO on millalgi ülikooliteed alustanud. ju ei saanud ka seal hakkama :(

Anonymous said...

Korraliku kõrghariduse omandanud inimene maleliitu juhtima vaevalt kipub. Leiab kindlasti lihtsama ja tulutoovama tegevuse.

Anonymous said...

Kes küll see joobeseisundis külaline oli?

Anonymous said...

Kui te ei tee nii nagu mina ütlen, siis on teil kõigil varsti eelarves auk.

ERSO juhi avalik kiri minister Jänesele: reformid on elu peapeale pööranud

http://www.postimees.ee/?id=309655

Ministeerium: Siitani juhitud ERSOl tekkis kolmemiljonine eelarveauk

http://www.postimees.ee/?id=309754

Samas zanrist:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaarel-tarand-eestit-on-karistatud-erakordselt-oppimisvoimetu-
kultuuriministriga.d?id=32287383

http://aidivallik.wordpress.com/2010/07/20/iloni-imedemaast-sai-sojatanner/

Ingmar said...

Ei midagi uut. Ikka on neid, kes ei tule oma organisatsiooni majandamisega toime ja süüdistavad selles valitsust.

Anonymous said...

Pigem meenutab see olukorda, kus lapsevanem annab 25 kroonise koolilõuna jaoks lapsele 10 krooni ja usub siiralt, et lapsel kõht täis. Tema omal ajal sai ju 50 kopikaga hakkama.

Huvitav, kes on Kultuuriministeeriumi järgmine valulaps? Ja kas on ka näidata kedagi, kes kultuuris-spordis hästi majandab ja kellel hästi läheb?

Ingmar said...

Siis juba terve kari lapsi, kes saavad kõik 10 krooni, sest äsja mahapõlenud maja tõttu ei ole vanematel rohkem. Mõned otsustavad, et tahaks ikka rohkem saada, ja nõuavad teiste osa ka endale.

Anonymous said...

Mõned saavad ka. Kes hästi pugeda oskavad ja kunagi vastu ei räägi.

Anonymous said...

Tuleb ilusti sitsida, õigesse erakonda kuuluda ja mitte pretendeerida kümnetele miljonitele. Vähemalt mõned arvavad nii.

Anonymous said...

Ära ei väsita see õige erakonna jutt juba? Parteitul inimesel peaks olema asju korrektselt ajades just teatav eelis parteilaste ees.

Ingmar said...

Aga nii mugav on hädasid parteisse mittekuulumise kaela ajada, see loogika läheb hästi müügiks ja ei vaja mingeid selgitusi.

Anonymous said...

http://maleliidujuhatus.blogspot.com

Aga palun.

Ingmar said...

Aitäh. Kas täna peab midagi konkreetset üle lugema või postitate lihtsalt niisama ajaviiteks linke?

Marek Kolk said...

"Parteitul inimesel peaks olema asju korrektselt ajades just teatav eelis parteilaste ees."

See peaks ju nii olema, aga tihti ei ole kahjuks. Eesti on väike riik, siin loevad isiklikud suhted väga palju. Ilmselt on küsimusi, kus parteitus tuleb kasuks ja on küsimusi, kus tuleb kahjuks.

Anonymous said...

Kas Kristjan Sanderi kommentaarid hakkasid juba opositsiooni diskrediteerima, et teda kästi edaspidi hoopis ingmari nime all kommenteerida?

Ingmar said...

Varja oma paranoiat; ma ei hoia isegi ühemõtteliselt Kristjani jt. poolele, püüan siin lihtsalt tigetsemise asemel argumentide kasutamisele kutsuda.

Anonymous said...

Paranoia paranoiaks, aga oma lühinägelikkust argumentide sildi taha peita,mh, kukub rumalalt välja!

Anonymous said...

Eelmisele, kasutada sildistamist argumenenteerimise asemel on küll kavalam, kuid seda enam lõppkokkuvõttes rumalam.

Marek Kolk said...

No, ma pakuks varianti, et argumenteerimine tuleb sildistada ja kõik sildid tuleb argumenteerida.

Anonymous said...

Argumendid on siit vestlusest ammu kadunud ....