Wednesday, April 18, 2012

Kasparovi simultaan

Täna toimus Nordic Hotel Forumis eksmaailmameister Garri Kasparovi simultaan, kuhu oli kutsetega valitud 20 noort ja andekat maletajat. Lõpptulemus jäi läbi aegade suurimat reitingut (2851) omava Kasparovi kasuks 19:1, viiki õnnestus mängida Ottomar Ladval ja Ilja Sirošil.

Simultaani avasid väikeste sõnavõttudega Priit Leito, Andrei Korobeinik ja Jaak Aaviksoo. Korobeinik tõi välja, et mujal Euroopas, kus malet koolides õpetatakse, on rohkem kõrgtasemel insenere ja tehniliste erialade spetsialiste. Pikka juttu ei tehtud ja Kasparov sai alustada partiidega. Avakäiguks oli tal umbes võrdselt nii 1. e4 kui ka 1. d4. Vastased istumise järjekorras olid M. Muru, R. Lumiste, H. Haavamäe, K. Chukavin, O. Ladva, M. Lapidus, E. Liebert, P. Ivanov, K. Nilp, V. Dragun, E. Tominga, I. Siroš, A. Timošin, K. Kerem, G. Olde, M. Olde, A. Sagadijeva, L. Tõnso, K. Korban, M. Narva.

Kõige esimesena lõppes Korbani partii, kuid paljud mängud kestsid lihtsalt inertsist edasi, kui avangus oli juba otsustavalt materjali kaotatud. Suurimad lootused olid viimases viies kestma jäänud partiis. Grete Olde pani Kasparovi viieks minutiks šokiseisundis seisma ja pead vangutama, kui ta pärast viimase eksimust kvaliteedi tagasi võitis ja võrdsesse lõppmängu jõudis. Viigistavat käiku tüdruk lõpuks siiski ei märganud ja Kasparov pääses ehmatusega. Samasuguse üleelamine toimus tal ka Eke Tomingaga mängus, kui endine maailmameister ei olnud kuidagi rahul, et vastane talle ühekäigulise matiähvarduse peale pani. Olukorrast oli siiski võimalik välja tulla ja mõned käigud hiljem võitis Kasparov juba ka viguri ja partii. Siroši ja Ladvaga viigid tulid praktiliselt samal ajal. Siroš saavutas lihtsalt nii kinnise seisu, et kuskilt polnud võimalik läbi murda. Ladva mängis väga ilusa mängu, kus ta vahepeal loobus käikude kordamisest, et üritada võita.

Viimasena jäi mängima Rene Lumiste ja ka temal oli võimalus pool punkti teenida.


Siin seisus käis Lumiste 1. ...Oe6. Pärast partiid näitas Kasparov, et kohe oleks viigistanud 1. ...b6 2. axb6 Vxb6 3. Vxd5 Vxd5+ 4. Vxd5 Vb5

Kuid pärast käike 2. Vxd6 Vxd6 3. Vxd6 Oxf5 4. Vh6 püsib veel lootus.


4. ...Od3? Pärast seda enam kuninga nurka ajamisest pääsu ei olnud. Küll oleks Kasparovi hinnangul saanud vastupanu esitada 4. ...Od7 5. Vh7+ Ke8 järel, kui oda jõuab b7-etturi ära kaista a8-h1 diagonaalil.

Lõpetuseks veel lühike video Kasparovi reaktsioonist, kui ta Anandi vastu jämeda vea tegi. Täna võis simultaanisaalis paar korda teda sarnasena näha.

2 comments:

Simmonsgtkn said...

Is Gold a Good Investment in 2012? Gold IRA Rollover Gold 401k. A look at Gold's rising market value and why Gold is a sound investment in 2012. Investing in Gold in Malayisa Personal Finance Money Tips. Gold has been around for so long that you can get gold price charts. Carson is the only blogger in Malaysia who actively invest in gold and blog about his experience. Gold ETF Investing Options In India & Advantages Of Investing In. India is the world?s leading consumer of gold. Nearly 20 percent of the world?s gold demand evolves from the Indian markets. Accumulating gold is a part of.

Anonymous said...

tοuсh іѕ a subject area aѕ а healing federal
agent foг sеvеrаl іllnesses anԁ diѕеaѕеs.
Tantrіс tantric mаsѕage should idеallу undеfendable up your chаkгаѕ and аlign them, untangle uѕе the +/
keуѕ tο inсremеnt the vibe oг fеeling it depгеѕsеd.
A blue-bloodеd tantгіc masѕagе is аs wеll effeсtive for nuіsancе managemеnt but is
not okay with the mind of having somethіng inseгteԁ through аnd through your anus, anԁ so
you should be familiar ωіth the
pеrіneum.

Revіеw my webρаge - erotic massage