Saturday, March 3, 2012

Lev Braschinsky 2. mälestusturniiri juhend


“LEV BRASCHINSKY 2. MÄLESTUSTURNIIR KIIRMALES”

Viljandis 17. märtsil 2012

JUHEND

I Eesmärk ja ülesanne


a) pidada meeles  Viljandi üht läbi aegade parimat maletajat Lev Braschinskyt ja tunda rõõmu malemängust

b) populariseerida malet Viljandimaal ja panna alus iga-aastasele traditsioonilisele maleturniirile
c) võistlus kuulub Eesti Male Toetusühingu 2012. aastal korraldatava BEKO maleturniiride sarja, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari201


II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 17märtsil 2012. a. algusega kell 11.00 Viljandis C.R.Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis, aadressil Riia mnt. 91, Männimäe linnaosas. Võistluspaiga läheduses asub linnaliini busside nr. 2, 6 ja 10 lõpp-peatus. Autode tasuta parkimine kooli ees asuvas parklas.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused

Võistlusekorraldab ja viib läbi Viljandi Maleklubi CC Fellin koos Eesti Male Toetusühinguga.Mängitakse FIDE reeglite järgi šveitsi süsteemis 8 vooru ühtses grupis. Ajakontroll on 15 minutit 5 lisasekundit igal käigul mõlemale mängijale partii lõpuni.Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (ntmobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine astasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes määrusepäraste käikude seeriaga, on selle tulemuseks viik). Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtuniküritust segava mängija eemaldamise turniirilt. Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi, võistluste peakohtunik on Gert Elmaste.
Võistluste tulemused edastatakse FIDE-le.

V Ajakava
10.00 - 10.50
Registreerimine
11.00 - 11.10
Võistluste avamine
11.10 - 14.00
I–IV voor
14.00 - 14.30 Lõuna
paus. Korraldajad jätavad endale õiguse pausi vajadusel muuta, lühendada või pikendada. Võistluspaigas pakutakse korraldajate poolt osavõtjatele tasuta 
pirukaid ja saiakesi, lisaks kohvi ja teed.
14.30 - 17.20
V–VIII voor
17.30 - 17.40
Võistluste lõpetamineVI Autasustamine

Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad) , parimat veterani vanusega üle 60-aasta (sünniaasta 1952 ja vanemad) ja parimat kohalikku mängijat järgmiste auhindadega väärtuses:

1. koht - 150 EUR
auhinna on välja pannud perekond Braschinsky
eksklusiivne Ilves-Extra talvejope
auhinna on välja pannud EV Põllumajandusministeerium
2. koht - 100 EUR       Parim naine -     40 EUR
3. koht -   80 EUR       Parim noor -       40 EUR
4. koht -   60 EUR       Parim veteran -  40 EUR
5. koht -   50 EUR       Parim kohalik -  40 EUR
Võrdsete punktide korral auhinnad jagamisele ei lähe.
Turniiri lõpetamisel loositakse kõigi osalejate vahel välja 3 (1 naiste vahel) üllatusauhinda.
NB! Ü kski võistleja (peale võitja koos eriauhinnaga) üle ühe auhinna ei saa.

VII Majandamine

Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja
osavõtumaksudest. 
Osavõtumaks on EUR-i täiskasvanud võistleja ja EUR-i noore (sünniaastaga 199ja hiljem) või
veterani (sünniaastaga 195 ja varem) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale.
Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid ja rahvusvahelised meistrid ning
Viljandimaa maletajad. Samuti kõik maletajad, kes on saanud korraldajalt personaalse kutse.
Meeldetuletusena palume ka kõigil osavõtumaksust vabastatud maletajatel end ikkagi eelregistreerida
õigeaegselt ehk siis hiljemalt 15. märtsiks.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu, mis on eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt
14 EUR-i ja 10 EUR-i).


VIII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt
15. märtsiks 2012.a. eelistatult e-posti aadressile
või telefonil 5357 3000 (Tanel Kuldsepp), teatades osaleja ees- ja perekonnanime ning sünniaasta. 
IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavõistluste korraldaja maleklubi CC Fellin koos peakohtunikuga.
NB! Suitsetamine ei ole kooli esisel alal lubatud, samas on võistlejatele selleks eraldatud spetsiaalne ala. Palume sellest juhinduda ja austada kooli reegleid.

11 comments:

Anonymous said...

Vaadeldaja kollektiiv teeb viimasel ajal väga head tööd Eesti maleelu kajastamisel. Olete muutunud kohaks, kust saab kõige usaldusväärsema info lähenevate malesündmuste kohta ja leiab turniirijuhendid. Turniiride juhendid ja tulemused rubriik kajastab kõike olulisemat ilma malepoliitikat sisse toomata. Jätkake samas vaimus Vaadeldaja kollektiiv ja olete Eesti loetavaim maleportaal!

Anonymous said...

Eelmisele: kestvad ovatsioonid!

Anonymous said...

no eesti loetavaim maleportaal on ta nagunii juba aastaid. pole ju konkurente kõrval nähagi, kes maleelust ka kirjutaks peale valikuliste informatiivsete faktide. jõudu edaspidiseks!

P.S. Vaadeldaja Tuulil on kirjade järgi täna sünnipäev - PALJU-PALJU ÕNNE SULLE TUULI!

Kristjan Sander said...

Palju õnne, Tuuli!

Anonymous said...

Linnade Talimängud Males on juba eile lõppenud ja Vaadeldajas pole tulemustest kippu ega kõppu. :(

Palju õnne Tuulile!

Peep said...

28. Linnade Talimängude tulemused leiab korraldajate leheküljelt juba eilsest (ca tund peale võistlust) ja chess-result.com leheküljelt EST turniiride hulgast. Keda huvitab, see leiaks.

Tuuli said...

Tänud õnnitluste eest!

Panin turniiride juhendite ja tulemuste lehele valdade ning linnade talimängude tulemuste lingid ka üles.

Anonymous said...

Issand jumal. kes selle juhendi koostas :) Vigasemat emakeelt pole ammu kohanud.

Rene said...

Kuna siin kommentaarides oli valdade talimängude malest juttu, siis autasustamise pildid: http://pildid.sportiv.ee/thumbnails.php?album=2228

Anonymous said...

Võistluse tulemused edastatakse FIDE-le, aga milleks? HO ju saboteerib, nagu alati.

Katiekzzy said...

Issand jumal. kes selle juhendi koostas :) Vigasemat emakeelt pole ammu kohanud.