Monday, March 12, 2012

Intervjuu Andrei Korobenikuga 2

Tere kallid lugejad,

Tuleb välja, et mõnede tehniliste apsakate tõttu ei jõudnud meieni õigel ajal kõik Andrei Korobeinikult esitatud küsimused ja tema vastused. Intervjuu esimene osa saab lugeda siit

Küsimuste autoriks on Kristjan Sander:


1) 23. märtsil 2011 kinnitas EML juhatus Eesti meeste ja naiste MV juhendi. Selle järgi „Mõlemal finaalturniiril osaleb kokku 10 võistlejat. Finaalturniirid toimuvad Pärnus 20. Juulist kuni 25. juulini 2011. a.“, „Finaalturniiride võistluskoha täpne aadress Pärnus teatatakse võistlejatele hiljemalt 10. juulil 2011“ ja „Eelvõistluste kolm paremat omandavad õiguse osalemiseks finaalturniiril. Loobumiste korral osaleb finaalturniiril varumängijana eelturniiri paremusjärjestuse alusel 4. koha saavutanud maletaja. Ülejäänud finaalturniiri osalejad otsustab loobumiste korral EML juhatus.“. Nimeliselt pidid omama osavõtuõigust K. Külaots, O. Sepp, M. Kanep, J. Holvason, T. Tuul, kaks suurmeistrit neljast (Ehlvest, Volodin, Rõtshagov, Shvõrjov) reitingu alusel ja eelturniiri kolm paremat (Vorobjov, Dubrovin, Kukk), kokku 10. EML juhatus otsustas 8. juunil 2011 päevakorrapunktis „2011 Eesti MV Pärnus“ järgmist: „Lisada täiendav informatsioon ning meistrivõistlustel osalemist kinnitanud mängijate nimekiri hiljemalt 9. juuniks 2011 EML koduleheküljele“.

9. juuniks täiendavat informatsiooni ega osalemist kinnitanud mängijate nimekirja EML koduleheküljele ei lisatud. Eesti 2011. a. MV toimus hoopis Tallinnas 20. juulist 2011 kuni 25. juulini 2011 8 osavõtja vahel. Nendeks olid Jezov, Vorobjov, Kukk, Vovk (eelturniiri neljas), Ladva, Korstin, Tuul ja Holvason. EML koduleheküljel puudub juhatuse koosoleku protokoll, millest oleks näha, et juhatus on vastava otsuse langetanud ja näib, et juhatuse esimees otsustas ainuisikuliselt turniiri toomise Tallinna, osavõtjate arvu vähendamise kümnelt kaheksale ning loobujate asemele varumängijatena Jezovi, Ladva ja Korstini kaasamise. Neist reitingult tugevaima, M. Korstini, reiting oli 1. aprillil 2250, mis annab reitingutabelis koha seitsmendas kümnes. Jezovi ja Ladva reitingud olid 2139 ja 2037. Võimalust osaleda ei pakutud kõigile maletajatele, kes eelnimetatuid reitingutabelis edestasid.

Kas Teie arvates on niisugune teguviis korrektne ning kui ei, siis kas Teie nõukogu esimehena välistate sellise juhtumi kordumise?

Turniiride küsimusele olen vastanud.

2) EML litsentsireeglites 2012. aastaks punkt 7 järgi: „Eesti Maleliidu liige (edaspidi Klubi) peab igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks esitama EML-le klubi liikmete nimekirja, milles peavad sisalduma vähemalt alljärgnevad andmed: Klubi liikme nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, klubisse astumise aeg.“ Samas isikuandmete kaitse seaduse §6 p. 2 järgi peab isikuandmete töötlemisel järgima eesmärgikohasuse põhimõtet („isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas.“) ning minimaalsuse põhimõtet („isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks“).

Mis eesmärgil nõuab Eesti Maleliit sadade Eesti maletajate isikuandmeid (nende sünniaega ja aadressi) ja kas see eesmärk pole saavutatav isikuandmeid sellises ulatuses kogumata?

Harrastajate andmed on vajalikud selleks, et riik saaks soovi korral Maleliidu üle  kontrolli teostada. Eesnimi ja perekonnanimi ei ole piisav info selleks. Kui klubid oma liikmete andmeid ei esita, siis ei saa Maleliit neid mõjutada. Ainuke piirang on minimaalne mängijate arv, aga kui see on täidetud, siis klubi ise otsustab, mida ta teeb.

3) Eesti Maleliidu põhikirja p. 17.4 järgi on liikmetel õigus „esitada arupärimisi ja ettepanekuid liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni“. Juba 04.05.2010 esitasin arupärimise Eesti Maleliidule küsimuses, mida kordasin 20.02.2011 ja millele pole siiamaani vastust saanud. Esitan selle siinkohal kolmandat korda.

Kuidas saab EML liige tutvuda juhatuse koosolekute protokollidega, mille kohta juhatuse esimees EML 2009. a. korralisel üldkoosolekul teatas, et nendega on EML liikmetel võimalik tutvuda ja kultuuriministeeriumile esitatud riiklike noortespordi ja tegevustoetuste kulutamise aruannetega? Teatavasti hakati juhatuse protokolle EML koduleheküljel avaldama alles 2011. aastal.

Vanad protokollid internetti ei jõua, elektroonilisel kujul ei ole kõik ka olemas. Tänane juhatus ei usu, et arhiivi avamine on hea mõte, ja mina neid selles osas pigem toetan. Kui Maleliidul tekib mingigi raha, kasvõi sekretäri palkamiseks, siis olukord muutub. Täna ei saa isegi tegevjuht raha ja teda lisaülesannetega koormata ei ole eriti mõistlik.

4) Eesti Maleliidu põhikirja p. 20.5 järgi kuulub üldkoosoleku pädevusse „aasta tegevuskava ja eelarve põhialuste kinnitamine“. Hiljemalt millal esitatakse EML üldkoosolekule kinnitamiseks 2012. aasta tegevuskava ja eelarve põhialused?

Uute reeglite järgi maksab Kultuuriministeerium oma toetusi AINULT alaliitudele. Konkureerivad organisatsioonid toetusi enam ei saa. Kui Maleliit kinni pannakse, siis lõpeb ka riiklik toetus. See aasta on see küll absoluutne miinimum – kõik riigitoetused kokku on 50 634 EUR (31. näitaja spordialade kohta, 0,59% kogu potist), aga ka see on mingigi raha. Suur osa läheb otse klubidesse, kuid selle raha eest saame ka inimesi OM-ile ja EM-ile saata, otse riik seda toetama ei hakka.

Kõik muud kuluartiklid (reitingute arvestus, personali-, kontori- ja raamatupidamise kulud, kodulehe ülalpidamine, rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide liikmelisusega seotud kulud jms) kaetakse 10 000 EUR-ga, mis on osa sellest 50 634 EUR-st. See on 833 EUR kuus ja see on kogu raha, millega alaliit saab oma tegevust kinni maksta. Kaasa arvatud ka kõik päringutele vastused jms.

Need 50 tuhat eurot on hetkeseisuga kogu toetus. K.a. 15 000 Hasartmängude nõukogust (mis on tegelikult töövõit, kuna alguses oli plaanis 0) ja 10 000 Kultuurministeeriumist (mis on omakorda kaotus, kuna hetkel ei õnnestunud nendega veel ühist keelt leida). Maleliit on hetkel muidugi jooksvas miinuses, aga esiteks piisab Hasartmängude rahast tiitlivõistlustele (küll ilma treeninglaagriteta, aga eelmisel aastal polnud sedagi) ja teiseks tegeleme aktiivselt erasektori raha kaasamisega.

Kindlasti plaanime sügisel ka üldkogule rääkida sellest, kuidas Maleliidu finantsolukord kujuneb.

5) Eesti Maleliidul ei ole juba hulga aastate jooksul olnud arengukava. Palun kirjeldage EML uue arengukava koostamise protsessi ja ajagraafikut.

Arengukava kuni aastani 2016 saab selle talve jooksul valmis, sellega tegeleb nõukogu koos juhatusega. Hetkel on toimunud kaks selleteemalist töötuba, järgmine toimub jaanuari esimesel nädalal. Lisaks on toimunud ka väiksemates gruppides arutelud.

6) Nõukogu pädevusse kuulub järelevalve juhatuse tegevuse üle. Juhul, kui mõnel Eesti Maleliidu liikmel on pretensioone juhatuse tegevuse vastu ja ta pöördub selles küsimuses nõukogu poole, siis milline näeb välja protseduur? Mis ajagraafikus asja arutatakse ning kas sellele kutsutakse ka vastava klubi esindaja?

Kõik pretensioonid juhatusele, mis nõukogule jõuavad, arutleb nõukogu oma ametlikul koosolekul. Pretensiooni esitanud klubi saab otsuse kohta tagasisidet.

PS! Meelis Kanep ja Olav Sepp mängisid vahepeal Prantsusmaal malet - Capelle Chess turniiril, mille võitis Pentala Harikrishna. 
Meelis Kanep kogus 6,5 punkti 9st (6-21 koha jagamine, 21 koht) ja Olav 5,5 punkti (68-122 koha jagamine, 90 koht)
PS2! Pühapäeval toimusid ka Eesti üliõpilaste meistrivõistlused. Kulla sai Sten Kasela, järgnesid Nikolai Kunitsõn ja Tarmo Tuul. Naistest võitis Ann Kulasalu. Tabel on nähtav siin

2 comments:

Jürgen said...

Capelle'i lõputabel on siin:
http://www.cappelle-chess.fr/fr2/default.php?page=3968

Meeliselt juba teine sarnane turniir järjest, kus algus on kahvatu, aga lõpuspurt ja ilus pärl viimases voorus tõstab väga heale kohale ja teenib reitingulisa. Seekord siis võttis viimases voorus Borovikovi (2579) maha. Gibraltaril mäletatavasti võttis viimases voorus Parligrasilt (2650) skalbi. Ja kui meenutada, siis eelmisel aastal Gibraltaril oleks ka peaaegu samasugune asi õnnestunud, kus ta auhinnalisele kohale jõudmiseks provotseeris viigilises seisus peaaegu 2700 meest Nisipeanut kahima, aga see paraku osutus võitvaks kahinguks. No ja kui veel rohkem ajas tagasi minna, siis meenuvad Eesti MV 2007, kus Meelis viimase vooru võiduga Külaotsa üle järelmatši ja seejärel ka esikoha kindlustas. Ohtlik "viimase vooru mees".

Kristjan Sander said...

Küsimused sõnastati 10. dets. paiku, vastused laekusid veebruari lõpupoole.

Praegu räästas tilgub juba kõvasti ja loodame, et varsti saab siis uut arengukava ka näha :)