Sunday, January 23, 2011

John Nunni ülesannete kogu (finiš)

Eelmine kord oli lahendamiseks Plaskini ülesanne, kus valge matistab nelja käiguga. See võib tunduda tavalise matiülesandena, kuid eksivad need, kes pakuvad lahenduseks 1. Oxg7 g4 2. Kf4 g3 3. Of8 ja 4. Vh6#. Nimelt pole seis valge käigul võimalik. Kuna ülesandes pole öeldud, kumb alustab, on õige lahendus 1. ...g4 2. Vxg7+ Kh5 3. Kf4 g3 4. Kf5 ja 5. Vh7#

Sellega on John Nunni ülesannete seeria lõppenud. See tähendab, et kuus ilmub 4-5 postitust vähem. Et täpselt teada saada millega neid asendada võiks, panin üles küsitluse, milles meie lugejad saavad märkida ära kõik teemad, mis neid huvitavad ja millest nad (rohkem) lugeda tahaks.

6 comments:

Anonymous said...

Ei leia maleliidu koduleheküljelt kuskilt seda paljuräägitud üldkoosoleku kokkukutsumise teadet. Vaadatud sai nii "Ametlikke teateid" kui "Uudiseid". Ei midagi. Mingid hirmsalajased dokumendid jälle liikvel?

Anonymous said...

Kutse ise seekord selline:

AUSTATUD EESTI MALELIIDU LIIGE 24. jaanuar 2011

ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

24. jaanuaril 2011. a sai Eesti Maleliit Järva Noorte Maleklubi (Toomas Mihkelev), Vaimastvere SK „Illi“ (volikiri, Ants Prii), Kadrioru Maleklubi (Vello Kiiver), Saue Male-Kabeklubi (Valjo Rattasep), Lootuse MK (Sergei Titov), Vanad Olümpiaalad (Hugo Hommik), Pärnu Maleklubi ja Pärnumaa Maleklubi (Eiki Lehemets), T.Truusi MKK (Tõnu Truus), SK Reval-Sport (Aldur Partasjuk), Rapla Maleklubi (Olavi Pai) ja MA Šahh ja Garde (Grigor Airapetjan) poolt allkirjastatud avalduse Eesti Maleliidu üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

Üldkoosoleku kokkukutsumise avalduses on päevakord:

1. Praeguse EML juhatuse liikmete volituste pikendamine kuni 15. aprillini 2011. Kohustada EML juhatust 15. aprilliks 2011 esitama EML üldkoosolekule Eesti Maleliidu auditeeritud 2010. a majandusaasta aruande ja korraldama selleks kuupäevaks EML üldkoosoleku uue juhatuse valimiseks ning majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Vastavalt MTÜS § 201. Üldkoosoleku päevakord (1) Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

Käesolevaga annab Eesti Maleliidu juhatus teada, et EML-i üldkoosolek toimub 2.veebruaril 2011. aastal algusega kell 17.00. Üldkoosoleku toimumise koht on Paul Kerese Malemaja (Vene 29, Tallinn).

Hendrik Olde

/allkirjastatud digitaalselt/

Eesti Maleliidu juhatuse esimees

Anonymous said...

Kas kujutate ette, et 6. märts 2011 riigikogu valimisi ei toimu. Selle asemel teeb grupp parlamendisaadikuid peaministrile ettepaneku teha 12. märtsil kogunemine, kus senise valitsuse volitusi pikendataks näiteks 15 aasta võrra? Eesmärgiks näiteks see, et Eesti jõuaks minna üle tuumaenergeetikale, realiseerida oma kosmoseprogrammi vms. Kas sellisel koosolekul antud küsimuses üldse mingi otsustamisõigus on? st kas sellel otsusel ka pärast mingigi jõud on?

Anonymous said...

Maailma lõpp on tõesti kohe saabumas. Päästke end kes suudab! Eesti Vabariigi põhiseaduslik kord on ohus:)

Anonymous said...

Katse võtta omaenda tegematajätmistele klubijuhtide heakskiit?

Anonymous said...

Püha taevas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!