Tuesday, January 25, 2011

Eesti Maleliidu üldkoosolek

ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

24. jaanuaril 2011. a sai Eesti Maleliit Järva Noorte Maleklubi (Toomas Mihkelev), Vaimastvere SK „Illi“ (volikiri, Ants Prii), Kadrioru Maleklubi (Vello Kiiver), Saue Male-Kabeklubi (Valjo Rattasep), Lootuse MK (Sergei Titov), Vanad Olümpiaalad (Hugo Hommik), Pärnu Maleklubi ja Pärnumaa Maleklubi (Eiki Lehemets), T.Truusi MKK (Tõnu Truus), SK Reval-Sport (Aldur Partasjuk), Rapla Maleklubi (Olavi Pai) ja MA Šahh ja Garde (Grigor Airapetjan) poolt allkirjastatud avalduse Eesti Maleliidu üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

Üldkoosoleku kokkukutsumise avalduses on päevakord:

1. Praeguse EML juhatuse liikmete volituste pikendamine kuni 15. aprillini 2011. Kohustada EML juhatust 15. aprilliks 2011 esitama EML üldkoosolekule Eesti Maleliidu auditeeritud 2010. a majandusaasta aruande ja korraldama selleks kuupäevaks EML üldkoosoleku uue juhatuse valimiseks ning majandusaasta aruande kinnitamiseks.

Vastavalt MTÜS § 201. Üldkoosoleku päevakord (1) Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

Käesolevaga annab Eesti Maleliidu juhatus teada, et EML-i üldkoosolek toimub 2.veebruaril 2011. aastal algusega kell 17.00. Üldkoosoleku toimumise koht on Paul Kerese Malemaja (Vene 29, Tallinn).

Hendrik Olde

/allkirjastatud digitaalselt/

Eesti Maleliidu juhatuse esimees
Tallinn, 24.jaanuar 2011

Avalduse leiab siit.

95 comments:

Kristjan Sander said...

Liikmesklubide initsiatiiv on muidugi tervitatav, aga juriidilisest küljest ei lahenda nende poolt soovitud otsus paraku mitte midagi. Üldkoosolek ei saa "pikendada" juhatuse volitusi pikemaks, kui need põhikirja järgi on. Kui väita vastupidist, siis tuleb loogiliselt ka möönda, et üldkoosolek saaks seda teha ka näiteks 10 aastaks, mitte 2 kuuks. Üldkoosolekut seob põhikiri ja seadus täpselt samamoodi kui iga muud organit ja liikmesklubi.

Ka ei anna selline põhikirja ja seadusevastane endise juhatuse volituste "pikendamine" endisele juhatusele paremat positsiooni võimalikus vaidluses mõne EML liikmega, sest ÜK otsuse vaidlustamise tähtaeg ei jõua enne 15. aprilli kätte.

Valimisi ei saa asendada surrogaatidega.

Anonymous said...

Kristjan Sa teed ühe olulise vea. Me ei ela õigusriigis. Me elame "kel võim sel õigus" - riigis. Isehakanud tsaar teeb mida tahab, sest ta on endale kindlustanud Grigori Airapetjani suguste pugejate toetuse. Ja mõnel neist pugejaist on mitte üks, vaid mitu klubi vestitaskus.

Anonymous said...

Katse võtta omaenda tegematajätmistele tagantjärele väikese hilinemisega klubijuhtide heakskiit. Pärast, kui mingi jama ilmneb, on hea klubijuhtidele näpuga osutada, aga näete - nemad sedasi tahtsid.

Anonymous said...

Mida üldkoosolek saab ja ei saa otsustab õigusriigis vajadusel kohus.

Kristjan Sander said...

Ei, anonüüm, kui seaduses või põhikirjas on mingi asi kirjas, siis nii ongi. Kohus vaid kohaldab seda normi. Kui seadus ütleb, et juhatuse volituste maksimaalne tähtaeg on 4 aastat, siis ei saa kohus otsustada, et võib ju olla ka 5 aastat, kui ÜK nõus on.

Anonymous said...

KS ei saa otsustada mida kohus saab otsustada.

Anonymous said...

No ja siis on ju juriidiliselt korrektne kui juhatus valitakse tagasi kaheks kuuks, vajadusel võib ka põhikirja muudatuse teha. Kui üldkoosolek nii arvab.

Kristjan Sander said...

Põhikirja muutmist pole esiteks päevakorras, teiseks ei saa põhikiri olla vastuolus seadusega (kui on, siis kohaldatakse seadust) ja kolmandaks ei ole 2.02. koosolekul tegemist valimisega.

Anonymous said...

Ei saa mitte aru miks sihuke kammajaa käib. Kas lihtsam poleks olnud õigel ajal valimiskoosolek ära teha?

Anonymous said...

kui üldkoosolek võtab kohapeal kätte ja algatab päevakorra muutmise, siis on see seadusevastane?!

Kristjan Sander said...

Jah, ÜK ei saa võtta vastu otsuseid küsimustes, mis ei ole ÜK kutses ära toodud päevakorras väljaarvatud siis, kui kõik liikmed on ÜK-l esindatud.

Anonymous said...

Selle asemel, et nüüd mööda Eestit joosta ja mingile asendusainele allkirju korjata, oleks võinud selle korralise koosoleku ikka õigel ajal ära teha.

Anonymous said...

Kas Sahh ja Garde on ikka puhas poiss ja aitab korraldada maleelu?

Anonymous said...

Šahh ja Garde on linnale kõvasti võlgu, kuid näed, taotleb HMNst raha

http://www.kul.ee/text.php?path=0x1556x1815

tubli Grigor Arapetjan!

Anonymous said...

Mis võlgu? Ega siis kuritegu muutu sellest vähem kuriteoks, kui kurjategija lubab tema poolt tekitatud kahju kinni maksta...

Anonymous said...

Oh jah. Nii "üllatav" klubide nimekiri.:D:D Huumor kuubis.

Anonymous said...

Ei taha mitte kuidagi õigustada Oldet, et ta jättis üldkoosoleku õigel ajal kokku kutsumata.

Samas on ka selge et Sanderi ja kompanii tegevus mõjub laastavalt meie maleelule. Nüüd siis õnnestus nendel ilmselt ka rahvusvahelise šveitsisüsteemis turniiri korraldamine eestis nurja ajada. See turniir oleks ilmselt nii mõnelgi aidanud vajalikke rahvusvahelisi kogemusi hankida ning oma FIDE reitingut tõsta. Nüüd aga ilmselt jääme ikkagi ainult omavahel nädalalõpu turniiridel toksima.

See on see jama kui nurgadvokaadil pisiasjadesse uppudes läheb suure pildi mõistmisega raskeks.
Samas stiilis on läbikukutatud ka Maleolümpia ja maailma karika korraldamine.

Anonymous said...

Anonymous 10:17 PM, mis puutub siia Kristjan Sander?? Ja üleüldse, millisest shveitsi süsteemis turniirist on jutt?

Maailma karika nurjumises on ilmselt juhatusel endal mõtet peeglisse vaadata. Mõned asjad nagu näiteks eellepingud, garantiikirjad ei olnud ilmselt päris nii vormistatud nagu oleksid võinud olla. Ka sellel on Kristjan Sanderiga väga vähe pistmist.

Isegi lükkaks hea meelega kõik oma hädad ja maailma valud Kristjan Sanderi kaela peale. Aga natuke on veel siiski tervet mõistust säilinud.

Kristjan Sander said...

Kerese turniir tuleb ju Kalevi korraldusel? Mis seal nurjas on?

Mitte et see kuidagi teemasse puutuks.

Anonymous said...

Koosoleku ühe kokkukutsuja kohta kirjutati ühe eelmise postituse kommentaarides:

1932 said...
http://www.tallinn.ee/g5967s45630

Toetuse saaja kuludokumentide hulgas esitatud Eesti Maleliidu (registrikood 800223498) arved ei olnud väljastaja väitel õiged. Eesti Maleliit neid toetuse saajale väljastanud ei ole. Kuludokumentidena ametile esitatud Eesti Maleliidu arved olid valedokumendid. Ka ei esitanud toetuse saaja töötasu väljamaksmisega seotud dokumente ja majandusaruandeid laagrites ning võistlustel osalemise kulude kohta. Seega tulenevalt eelöeldust:

1. Mittetulundusühingul Maleakadeemia Šahh ja Garde (registrikood 80166967) tagastada Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetus summas 543 657 (viissada nelikümmend kolm tuhat kuussada viiskümmend seitse) krooni 10 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.
...


Üks liidu liikmesklubi esitab linnaametile väidetavalt alaliidu poolt väljastatud valearveid? Sulaselge alaliidu maine kahjustamine, kuid sellele vaatamata pole see intsident klubile suuri karistusmeetmeid vist kaasa toonud, pole klubi keegi avalikult noominud ega ka mitte alaliidust välja heitnud. Milline on selles loos Maleliidu roll?

January 22, 2011 10:53 AM


Anonymous said...
Päris nii vist ikka ei ole..
Lisan väljavõtte järelpärimisest:

Mittetulundusühing Maleakadeemia Šahh ja Garde (edaspidi maleakadeemia) ei ole 2008. aastal mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetust tagastanud. Maleakadeemiale 2009. aastal antud toetusest maksti välja jaanuari ja veebruari summa kuni selgus, et maleakadeemia on 2008. aastal saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt ja esitanud toetuse kasutamise kohta valeandmeid. Toetuse andmine seoses sellega lõpetati ja otsustati toetust kolme aasta jooksul mitte anda. Maleakadeemiale 2010. aastal toetust antud ei ole.Maleakadeemia tegevus seoses 2008. aasta toetuse kasutamisega on antud politseisse ja algatatud on kriminaalasi, mille menetlus praegu käib.

Lugupidamisega

Rein Ilves
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja

.......
Arusaamatu on lihtsalt see ,et EML ei ole asjale regeerinud...kuidas eraldatakse raha klubile,kes oma majandustegevuse aruandes märgib,et malelist tegevust ei toimunud??

Anonymous said...

Kulaots, Kanep ja Valgmäe on Gibraltaril turniiri, Olde rihtis kohe sellesse ajavahemikku koosoleku. Olde haiseb, s.t tema teod haisevad nagu alati.

Marek Kolk said...

Sa ise haised ja jäädki haisema seni kuni esined siin anonüüsmelt. Ma jään selle juurde, et seni kuni tahad teise inimese kohta midagi halvasti öelda, siis vähemalt julge seda teha oma nime alt ... vastasel korral ära kraaksu üldse. Võta näiteks KS-ist eeskuju, on mis ta on, aga ta ei häbene enda isikut.

Lisaks, KS ei ole Gibraltaril, MS ei ole seal ja ausalt öeldes pea kogu malerahvas ei ole Gibraltaril.

Anonymous said...

Male maailma karika korraldamine läheb samasse kategooriasse Haapsalu muuseumi, Arhitektuurimuuseumi, Peterburi Jaani kiriku, ERSO ning teiste analoogsete juhtumitega. Ei aidanud Neeme Järvit ka eellepingud.

Samas ei saa eitada, et teatud seltskonna tegevus lõi maailma karika korraldamisele pideva negatiivse fooni aidates kaase selle nurjumisele. Miks seda tehti? Eks nad teavad seda ise paremini.

Kaarel said...

nõustun üldiselt eelmise anonüümiga (9:47 AM). MK mitte toimumises on süüdi põhiliselt üks institutsioon ja tema käitumine loomeinimestega. Süüdistada selles Kristjanit või juhatust... noh.. mu silmis on see üsna rumal. Loomulikult oleks võinud juhatus otsustavamalt käituda nõudes eellepinguid, aga kes oleks osanud oodata KM-lt sellist käitumist!?
Minu jaoks on kõige kurvastavam see, et nö. opositsiooni punt valis selles vaidluses KM-i poole. minu jaoks oli see vägagi kummastav ja ma ei ole siiamaani aru saanud põhjustest. Ma nõustun nende ühe väitega, et KM-iga tuleb häid suhteid hoida, aga nagu üldiselt kultuurirahvale teada, siis sellise KM-iga ei ole võimalik suurt midagi hoida.

Lõpetuseks tahaks soovitada Teile üht vägagi ilusat lugemist postimehes: http://poliitika.postimees.ee/?id=377991
ma tean, et see on üks osa valimisvõistlusest, aga üldjoontes see üldine rünnak Jänese vastu on igati aus. isegi liiga aus.

Edu! Ning ma ootaks jätkuvalt, et 2leeri lõpetavad selle debiilse aastaid kestnud kemplemise ja alustaks lõpuks koostööd. kraaklemine ei vii meid kuhugi, kui siis ainult veel sügavamale sohu. võiks nagu juba aru saada...

Anonymous said...

Hendrik Olde süüdistas hiljuti Kristjan Sanderit, et Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosolekul otsustati mitte toetada EMLi projekti Paul Keres`95 mälestusfestivali korraldamine.

See otsus on internetis üleval http://www.tallinn.ee/est/sport/Spordiprojektid-jaanuar-2011

4 Eesti Maleliit 20. kiirturniir "Meenutades Paul Kerest" ja
Rahvusvaheline Šveitsi süsteemis turniir
Pärnu mnt 41 ESS peakontor ja Tallinna Malemaja
7-9.01.2011 ja
10-15.01.2011

Pange tähele, Kristjan Sander avaldas oma kirjutise Vaadeldajas 16. jaanuar, selleks ajaks oleks pidanud kõnealune šveitsi süsteemis turniir juba toimunud olema 10-15.01.2011. Seega ei saa Kristjan Sander olla kuidagi süüdi turniiri ärajäämises.

Mis linnaametnikesse puutub, siis millele nad oleksid pidanud raha eraldama kui võistlust lihtsalt ei toimunud?

Kaarel said...

kui lugeda Olde avaldust, siis see turniir lükati märtsikuusse. samas kui lugeda otsust, siis seal on jah märgitud jaanuar nii, et küsimus on kas Tallinna linnale öeldi ka, et turniir lükkus edasi...

Anonymous said...

Eelarve kogumahu 1 227 272 krooni juures (jah, üle miljoni krooni) ei saa Tallinna toetussumma kuidagi olla põhjuseks turniiri edasilükkamisele. Tallinna toetus pidi olema vaid väike osa eelarvest.

Kristjan Sander said...

Kaarel, ma ei ole nõus, et Sa paigutad "ühele poolele" kõik, kellel on H. Olde tegevuse vastu pretensioone või kes ei ole tema rahataotlusi rahuldanud. See ei ole loogiline. Kui Sa väidad, et mina näiteks (või keda Sa "opositsiooni pundi" all silmas pidasid?) olen kultuuriministeeriumi "poolel", siis ma küsin vastu, et miks sa ei väida, et ma olen näiteks Tallinna linna "poolel"? Ma ei tahaks uskuda, et Sa kuulud nende hulka, kelle arvates kultuuriministeerium, Tallinna LV, kultuurkapital, ilmselt siis ka vähemalt kolm erakonda (Reform, IRL ja Keskerakond) ja ma ei tea kes veel on üheskoos minu tagasihoidliku isikuga Maleliidu vastu kõikehõlmava konspiratsiooni moodustanud.

Kaarel said...

ma paigutan Teid KM-i poole sellepärast, et ma ei kuulnud mitte ühtegi piuksukestki KM-i suunas. kõiges oli ju süüdi ainult üks isik, Olde. Mis puutub Tallinna linna jne siis mul ei ole aega olnud sellesse asja süveneda ja ma arvan, et leia ka.
Te ei kritiseerinud KM-i selles jamas isegi kõige väiksemalgi määral. kuidas ma pean seda siis võtma? et Teil oli ükskõik, kuidas KM käitus? see kurvastaks mind veel rohkem...

Anonymous said...

Tere! Mind tegelikult huvitab hoopis, et kas Turu Superstaari saate eelvoorus juba käis?

Anonymous said...

Kõigis maailma hädades jänese süüdistamine on ka muidugi üsna naiivne. Praegu tundub see kahetsusväärsel kombel küll üsna moes olevat.

Kaarel said...

kõigis maailmahädades teda kindlasti ei süüdistata, aga kultuuri valdkonna probleemides on tal küll vägagi suuri teeneid.

Anonymous said...

Kuulge, kas see klubide avaldus pole mitte üleskutse seaduserikkumisele? Mulle torkab siin silma, et alla pole kirjutanud näiteks Siil (Saaremaa MK) ja mõni Olde klubidest. Paistab, et maleliidu juhtkond teab, et siin on tegemist puhta seaduserikkumisega ja oma allkirju alla pannud ei ole. Samal ajal on alla kirjutanud terve rida "kasulikke idioote" nagu Truus, Lehemets, Pai, Prii jt.

Anonymous said...

Imelik tõepoolest, et paberil puudub näiteks Siili allkiri. Eks see ole omamoodi hinnang ettevõtmisele.

Peep said...

Tooks keegi seaduse ja paragrahvi, mida rikutakse?!

Anonymous said...

Jälle üks tore tiitel, mille omistamisega üritatakse maailma muuta: "kasulik idioot"!

Anonymous said...

Kasulik idioot on väljend, mida kasutas Jossif Vissarionovitš Stalin nende lääne poliitika- ja kultuuritegelaste kohta, kes omas naiivsuses ajasid nõukogudesõbralikku poliitikat. Antud kontekstis on selle väljendi kasutamine küllaltki tabav.

Anonymous said...

Läks sildistamiseks. Nn. KASULIKUD IDIOODID tegelevad noortega ja hoiduvad male suretamisest.

Anonymous said...

Keegi võiks lahti seletada selle Shahh ja Garde loo, malejuht muidu nõnda agar sõna võtma, aga nüüd järsku vaikus.

Anonymous said...

Peebule:
võta kätte maleliidu põhikiri

Peep said...

No, mis pidi selle põhikirja peab kätte võtma. Vasakult paremale ülevalt alla lugedes saan ikka aru, et juhatuse vabastab ametist üldkoosolek või eritingimustel äriregistri otsus. Kuni äriregistrisse pole vastavat kannet tehtud, juhatuse volitused kehtivad. Suvaline äriühing sellises olukorras ei saa jääda esindamiseta. Olukorra peab lahendama üldkoosolek.

Kui aga keegi räägib seaduse rikkumisest, siis nimetagu seadus ja paragrahv ning aidaa kohtusse. Põhikirja mingi punkti rikkumise peale saadetakse asi ikka üldkoosoleku lahendada.

Anonymous said...

Peep, loe mis pidi tahad:

27. ...

Juhatuse liikmete volitused
kehtivad neli (4) aastat arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt.

Peep said...

Siis jääb üle oodata üldkoosolekut, kes peab uue juhatuse valima ja vana vabastama. Vana niisama ju minema jalutada ei tohi.

Marek Kolk said...

Vanasse kaevu tuleb ikka enne sülitada, kui uus valmis.

Anonymous said...

milleks sülitada kui oksendada saab

Anonymous said...

KS & Co oleks ju võinud detsembris ise initsiatiivi üles näidata ja neile meeldiva koosoleku päevakorra esitada, mitte aga oodata millal kehtiva juhatuse volitused lõpevad.

Anonymous said...

Milleks siis palgaline töökoht juhatuses on? Elementaarsed asjad võiks ikka tehtud saada ilma KSi sekkumiseta.

Anonymous said...

Peebu selgituse kohaselat juhatuse volitused kehtivad.
Mida KS saavutas:
1) ühe võistluse rahastamine läks esialgselt vett vedama,
2) välja läks sõnum, et alaliidus käib endiselt kisma ja edaspidine rahastamine võib sattuda küsimärgi alla,
3) tüli õhutamine noortetreenerite ja tippude vahel,
NB!
4) KS suhtub probleemipüstitusse pinnapealselt ja tõlgendab põhikirja vigaselt,
5) vigase(vale-) info saadab Vaadeldaja kaudu Eesti peale laiali! Seega ...

Anonymous said...

Nojah. Toredad 5 punkti Anonymous 7:39 PM välja toonud, ainult et KS võiks vist asendada HO-ga. KS ei ole ju selles süüdi, et korralisi valimis õigel ajal ära ei peetud. Või on?!

Anonymous said...

Asendame KS-i HO-ga ja jälle HO KS-ga, maru lihtne :)
Väärinfo levitamise eest peaks alaliidust välja arvama!

Anonymous said...

Tüli õhutamine noortetreenerite ja tippude vahel on eriti huvitav punkt selles loetelus.
Huvitav milles see tüli õhutamine seisneb? Ja kes on need tipud, keda KS väidetavalt soovib noortetreeneritega tülli ajada? Eestis ei ole ju tippe...see peaks tänaseks päevaks küll kõigile selge olema.

P.S. Kui Peep ütles, et volitused kehtivad, siis järelikult nad kehtivad :)

Anonymous said...

Sellise süsteemi(ja EML juhtkonna suhtumise-tegelikult tähendab juhtkond H.O ) ei saagi tippe tulema!Kui ajas tagasi vaadata, siis süstemaatilise töö ja igakülgse toetuse juures oleks mitmed tipud tulnud 1975 ..1976 .a sündinud poistest - kahju,et selline võimalus on käest lastud ja sellised ajad ei kordu mitte igal kümnendil.

Anonymous said...

Mis noortetreenerite toetusest maleliidu juhtkonnale üldse saab juttu olla? Vabaetturi treenerid, Narva Maletähe treenerid, K-Järve, Võru, Külaotsa Malekool... ilmselt veel nii mõnigi on kogu aeg olnud praeguse juhatuse mahavõtmise poolt.
HO tegeleb ju maleelu väljasuretamisega, kui noortespordi raha terve aasta jooksul ei suvatse üle kanda.

Anonymous said...

Üldkoosolek jääb ära kuna malemaja on pühade ajal suletud, juhatuse liikmete volitused pikenevad automaatselt 15. aprillini 2011. Kui sel päeval peaks ka olema malemaja suletud, siis pikenevad volitused automaatselt kuni 15. detsembrini 2013.

Kristjan Sander said...

Peebu selgitus on ekslik. Kui juhatuse ametiaeg on läbi, siis kehtivad tema volitused välissuhtes - st. teiste isikutega - tõesti nii kaua, kuni juhatus on äriregistris juhatusena kirjas. Küll aga ei kehti enam juhatuse volitused sisesuhtes, st. organisatsiooni sees. Ma olen kogu aeg rõhutanud, et räägin sisesuhtest.

Ka ei saa juhatuse valimist asendada mingi "volituste pikendamisega".

Marek Kolk said...

KS, sa mine selgita sinna Tallinna osakonda ka seda, et välissuhetes on kõik korras, vastasel juhul on nende selgitus rahade mitteeraldamiseks absurdi tipp (rõhutan, selgitus, mitte otsus ise).

Anonymous said...

Marekile. Ilmselt on see HO poolt ühes varasemas postituses välja toodud selgitus rahade mitteeraldamiseks tegelikult vaid osa selgitusest. Võib-olla isegi ebaolulisem osa. Viidatud koosoleku protokolli tervikteksti on peetud igatahes paremaks mitte avaldada. Eks oleme varemgi näinud erakirjavahetuse meelevaldset ja katkendlikku publitseerimist.

Anonymous said...

Toredad vabandused: "ilmselt", "võib-olla", "oleme varemgi näinud".
Ainuke asi mis on 100% kindel: HO on süüdi!

Peep said...

Mida tähendab, et juhatuse volitused ei kehti "sisesuhtes"? Kuidas see peaks avalduma? Äriseadustikus ega MTÜ-de seadusest sellist terminit ei leia, ka põhikirjast mitte.

Samas ma muidugi ei arva, et tekkinud olukord kiiduväärt on. Aga praegu tuleb keskenduda lahendusele ja lahendab ju lõpuks ikkagi üldkoosolek.

Anonymous said...

Kuigi juhatuse volitused ei kehtinud sisesuhetes, ei takistanud see KSi, et küsida volitusteta juhatuse esimehe käest infot puuduva kalenderplaani kohta?
Ja kui on tegemist puudujäägiga sisesuhtes, siis see võiks ka jääda arutluseks siseringis, mitte seda paisata kogu maailma ette.

Anonymous said...

Peep said...
Samas ma muidugi ei arva, et tekkinud olukord kiiduväärt on. Aga praegu tuleb keskenduda lahendusele ja lahendab ju lõpuks ikkagi üldkoosolek.

Korrektne lahendus oleks korralises valimised. Ei näe põhjust, miks neid ei võinuks korraldada veebruari alguses.

Marek Kolk said...

No ses osas võib iga kuupäeva alates eelmise aasta detsembrist valimiste korraldamiseks tuua, aga mingi eelaja peab ka ikka andma (inimesed vaja ette valmistada). Tõsi, seda veebruari kuu mainimist vist nagu kuulsin eelmine aasta kellegi käest (ja ses osas on aprill minu jaoks väike pettumus).

Teisalt käib vist reaalelus väikene lobitöö, kes võiks tahta kandideerida, kes juhida jne (enamasti ei taheta ju).

Anonymous said...

tahtjaid võib-olla olekski aga neid ei taheta

Kristjan Sander said...

Marek, kõigepealt tahaksin ma näha Tallinna LV protokolli kogu teksti, millest H. Olde on seni avaldanud ainult paar rida. Nendes paaris reas sisalduvat põhjendust ei pea ma tõepoolest pädevaks, aga neil võib olla ka muid põhjendusi.

Kristjan Sander said...

Peep, vaata näiteks http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2010/7/184063.SUM.php

Kristjan Sander said...

Marek, mitte miski ei takistanud endisel juhatusel enne detsembri algust valimisi ette valmistada.

Peep said...

Kristjan, ok, seal selgitus suht uute mõistete kasutamise kohta. Kui see kõik aga nii keeruline oleks nagu juristid oma erialaartiklites kirjutavad.

MTÜ-d juhib üldkoosolek, igapäevaselt juhatus. Praegu sisuliselt seis kus ühed klubid tunnustavad juhatuse volitusi, teised mitte. Viimaste kohta peale Vaadeldajas avatud diskussiooni vist miskit ametlikku pole. Liidu sees lahendab ikkagi selle vaidluse üldkoosolek. Viimase kokku kutsumise tingimused on põhikirjas.

Kristjan Sander said...

Peep, ka üldkoosolek ei saa võtta vastu otsust, mis on põhikirjaga vastuolus. Kui põhikirjas on kirjas, et juhatuse volitused kestavad neli aastat, siis ei saa üldkoosolek otsustada, et need kehtivad 4.5 aastat. Ainuke asi, mida ÜK siin teha saab, on valida uus juhatus.

Seni, kuni ÜK pole uut juhatust valinud, on kolmandatel isikutel jätkuvalt kaitse eelmise juhatusega tehtud tehingute osas: st. seni kuni eelmine juhatus on äriregistris juhatusena kirjas, ei saa nõuda nende tehingute tühisust viidates esindusõiguse puudumisele. Küll aga ei ole eelmisel juhatusel enam põhikirja järgi õigust liidu juhtimisel (liidu sees liidu organina) juhatusena tegutseda. Ka ÜK ei saa eelmisele juhatusele seda õigust anda, kui see on põhikirja järgi läbi.

Anonymous said...

Tore, asi on tõestatud. Kristjan Sanderile jääb viimane sõna ja õigus. Läheks nüüd eluga edasi.

Anonymous said...

Peep, vasikaga pole mõtet võidu joosta

Marek Kolk said...

Kristjan, aga mida sa selle "taergutamisega" peale hakkad? Tee siis juba konkreetseid ettepanekuid ka.

Kas me jätame nüüd kaheks kuuks turniirid ja igasuguse tegevuse ära ja läheme koju magama? Lisaks hakkame inisema iga praeguse juhatuse liigutuse üle?

Hendrik Olde said...

Tere,
ma julgen veelkord öelda, et K.Sanderi eesmärk on tegelikult meie maleelus kaose tekitamine, et males lähekski halvasti ja mitte keegi ei sooviks malet toetada. Sellisel võimalusel oleks sellel EMTÜ-l võimalik silma paista. Ehk siis, selle organisatsiooni eesmärk ei ole mitte heatahtlikult toetada maletegevust vaid luua intriige.
On väga kurb, et KS-i tegevus ja selgitused on seosetud.
Ühelt poolt- sisesuhtluses juhatuse volitused ei kehti, kuid küsimusi esitatakse ikka ja nõutakse neile väga kiireid vastuseid.
Teiselt poolt - välissuhtlus pidavat olema toimiv, kuid just selles valdkonnas püüab KS blokeerida igasugust tegevust ja male rahastamist riiklikest struktuuridest.
Oleks naiivne arvata, et KS postitas selle väidetava EML juhatuste volituste lõppemise esmalt Vaadeldajasse. EI- esmalt saatis ta ikka selle Kultuuriministeeriumisse, kust edasi liikus see Tallinna linna. Ja täna siin udutada ja inimestes segadust külvata... eks eesmärk on ikka see, et keegi ei julgeks alaliiduga asju ajada.

Kui augustis 2010 süüdistati EML-i juhatust selles, et maleliidus on miinus üle miljoni krooni ja alaliit on sisuliselt pankrotis, siis miks püütakse blokeerida praegusel juhatusel 2010. a majandusaasta aruande kokkupanemist? Enamus klubisid olid ja on seda meelt, et sellises olukorras peaks ikkagi juhatus panema kokku aastaaruande ja siis oleks ka reaalne pilt enne uusi valimisi - kui on ikka selline miinus, siis vaevalt, et keegi usaldaks tänast juhatust.
Aga teisalt, kui oleks aruanne koos, siis kaoksid ära ka igasugused spekulatsioonid, sest sügisel C.Kassi ja T.Valgmäe vahel toimunud kohtumisel ütles Toomas otse, et enne majandusaasta auditeerimist ei ole võimalik saada tõest infot alaliidu kohta. Aga kui T.Valgmäe soovib jätkuvalt saada EML-i presidendiks, siis võiks ju tema eesmärk olla just see, et reaalne olukord oleks selge.
Mina igatahes ei julgeks näiteks I.Krupenski või M.Söödi või K.Külaotsa asemel võidelda vahendeid valimata EML-i juhatuse liikme koha eest, kui see väidetav olukord on selline nagu see meeskond seda avalikkusele serveerib?!
Aga järelikult on ka neil inimestel mingi aimdus, et äkki ei olegi asjalood nii hullud kui nemad seda näidata püüavad ...
Millegipärast seda aga ei taheta tunnistada?!

Anonymous said...

Või et kõigepealt saadeti info Eesti male heategijate poolt kultuuriministeeriumisse???

Ülalpool juba tuli välja, et niinimetud opositsiooni poolt pole tulnud kultuuriministeeriumi suunal mitte piuksatustki. Pigem vastupidi...

http://sport.postimees.ee/?id=237966

---------------
Sööt ütleb välja ka oma arvamuse MK-turniiri kohta: «Kusagilt pole kuulda, et valitsus ja Tallinna linn oleks ametlikult lubanud seda üritust toetada. Aastaid tagasi kusagil pressikonverentsil peaministri pillatud lause pole ju mingi garantii – eriti veel praeguses majandusolukorras.»
---------------
http://www.maleliit.ee/maleliit/dokumendid/2010/linna_toetus.pdf

---------------
Samas möönab Sööt, et MK-turniiri ärajäämine tekitab kurvastust, ent ei näe seost, miks peaks see mõjutama 2016. aasta maleolümpia korraldamist. Olde on siiani väitnud, et need kaks üritust on omavahel tihedalt seotud.

«Olümpia toimumispaik otsustakse neli aastat ette. Kui selleks ajaks esitada valitsuse ja linna garantiid, ei tohiks võistluse saamine olla välistatud. Rahvusvaheline maleliit on ju samuti huvitatud Kerese juubeli väärikast tähistamisest,» mõtiskleb Sööt.
-------------

Kui tähelepanelikult lugeda võib nii mõndagi järeldada miks Maleliidu kontrolli üle nii äga võitlus käib.

Hendrik Olde said...

Segaduste tekitamisest!
Kui nüüd taaskord meelde tuletada kunagisi postitusi, mida tookord summutada püüti, siis ka praegu käib "võitlus" selle nimel, et kes ikka teeb Keres`95 üritusi ja kes silma paistab.
Kui EML püüdis kõigi osapooltega koos teha Keres`95 festivali, siis EMTÜ esindajad sisuliselt vastandusid kõigile ettevõtmistele, mille juures oli ka EML. Nii loobuti näiteks lubatud toetustest kiirturniirile "Meenutades Paul Kerest".
Samas tehti ise Keres`95 turniiride sari, mis paraku ka ei saanud ka Hasardist aastaprojektina toetust ning millesse ei lisatud neid turniire, kes julgesid öelda, et nad soovivad osaleda selles sarjas koostöös EML-ga.

Järgmiseks "kondiks hambus" on saanud O.Ladva. Kui EML tegi aastaprojekti kogu meie noortekoondise ettevalmistuseks 2011.a tiitlivõistlusteks, siis ootamatult jõudis juba J.Ehlvest treenerina eraviisiliselt käia Kultuuriministeeriumis ja EOK-s küsimas toetust O.Ladva treenimiseks! Täna on EMTÜ teinud taaskord Hasardile eraldi projekti personaalselt O.Ladva I poolaasta treeningute finantseerimiseks. Aga kuhu jääb koostöö kõikide osapoolte vahel?!

Kuhu jäävad ülejäänud perspektiivikad lapsed: K.Chukavin, M.Narva, T.Narva, A.Sagadijeva, jne... Sest ega Hasart ei anna toetust kahele organisatsioonile ja seda osalt kattuvate projektide eest.
Tundub, et eesmärk ei ole mitte Ottomari toetada, vaid ennast üles upitada noore talendi najal.

Ehk siis - tegelikult käib igal sammul vastandumine ja "võitlus" võimu pärast ning segaduse külvamine...

Ja mis on lõpptulemus - keegi ei saa kusagilt midagi!

Anonymous said...

No tore lugu küll, nüüd suudeti EMTÜ-le märk külge panna. EMTÜ initsiatiivil taastati nv turniiride sari. Ja see näitab Olde sõnutsi mitte heatahtlikkust toetada malet?

Anonymous said...

Viimaseid kommentaare lugedes saab aina selgemaks, kes tegelikult on intriigide punuja ning pidevate vastuolude ja konfliktide õhutaja.

Hendrik Olde said...

OK, kas keegi oskab äelda, et miks ei ole selles sarjas näiteks traditsioonilist Reval-Spordi turniiri või Saaremaa karikaturniiri, mis käesoleval aastal toimub juba 42.korda?

Ma ühe eelmise kirjutise juures tõin välja isikud, kes on loonud EMTÜ, kes kuuluvad sinna nõukogusse ja nendest isikutest tahtis augustis EML-i juhatuse tulla neli inimest. EML-i juhatuses on aga kokku viis kohta. Seega - tegemist ei ole mitte pelgalt male toetamisega, vaid eesmärgid on ikka palju suuremad ja EMTÜ-d ning EML-i oleksid hakanud juhtima ühed ja samad isikud, sh. mõlema organisatsiooni juhatuse esimeheks (teisisõnu tegevjuhiks) oleks olnud Margus Sööt.
Räägime ikka asjast õigete nimedega...

Ja MK`2011 "lasti põhja" ikka eelkõige sellepärast, et võitlus käis selle nimel - kelle pärusmaa on "Kerese nimi", st. mingil juhul ei oleks tohtinud seda teha maleliit.

Anonymous said...

Vastust ei tule!

Anonymous said...

Koos maailma karikaga "läks põhja" inimeste 8 aasta järjepidev töö ning märkimisväärsed kulutused. Ja Eesti riigi maine maleringkondades läks samuti põhja. Tekitab ikka kurvastust tõesti...

Hendrik Olde said...

Räägitakse, et noorte male on omadega põhjas!

Aga mis on tegelik olukord: 2008.a saavutati EM-lt kaks medalit; 2009.a 2 medalit ja 2010.a neli medalit. Lisaks tuli K.Chukavin 2009 ja 2010.a MM-l vastavalt 7. ja 8.kohale, tuli ka Euroopa Liidu meistriks, jne., jne. Muideks - 2010.a MM-l osalevatest Eesti lastest (kes tulid Eesti MV-l medalile ja olid meie ametlikud esindajad MM-l) saavutasid alla 50% tulemuse ainult kaks last (st. nad said 5 punkti 11st). Kõik ülejäänud lapsed saavutasid parema tulemuse. Ehk siis, sisuliselt kõikides vanuseastmetes suudavad meie lapsed konkureerida ka MM-l.

Milline oli aga meie laste seis rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kümme aastat tagasi?

Millal enne seda saavutati viimane medal noorte rahv. tiitlivõistlustelt?!

Märgiline on ka see, et 2010.a toimunud paremate valimisel tuli parimaks meesmaletajaks juunioride klassis võistelnud A.Volodin ja naismaletajaks 16-aastane Triin Narva ja seda kõikide erinevate hääletusgruppide poolt. Kusjuures mõlemad saavutasid ka MO-l võistkonna parima tulemuse.

Aga ikka käib jutt, et noorte male on põhjas ja maleliit on paha! Ja kes on see suur noorte eest "võitleja" - ikka K.Sander.

Tegelikult on noorte areng ja tulemused just see, mille alusel peaks riik noortespordile oluliselt rohkem toetust eraldama, mitte kärpina nagu see tavaks on saanud...
Kui maleliit võitleb noorte parema rahastamise eest riiklikul tasandil (sellest ka vastavad järelpärimised KM-le), siis K.Sander saadab vastupidi Kultuuriministeeriumile kirja, mille kaudu püütakse blokeerida riigi noortespordi toetused 2011.aastal ja kannatajaks on jälle klubid.

Toetage malet, kuid ärge võidelge male vastu. Aga kui hakatakse eraviisiliselt esitama just nagu toetamise sildi all projekte, siis killustab see paratamatult meie noorte vahelist koostööd.

Toomas said...

"Oleks naiivne arvata, et KS postitas selle väidetava EML juhatuste volituste lõppemise esmalt Vaadeldajasse. EI- esmalt saatis ta ikka selle Kultuuriministeeriumisse, kust edasi liikus see Tallinna linna."

KS, ole mees ja vasta ausalt, kas see fakt vastab tõele???

Anonymous said...

Valimiskampaania on täistuuridel käima lükatud?

Anonymous said...

Olde, rahune maha. Vajadusel konsulteeri oma arsti või apteekriga.

Kristjan Sander said...

Toomas, H. Olde väide, nagu oleks mina saatnud enne "Vaadeldajat" infot Eesti Maleliidu juhatuse volituste lõppemisest kultuuriministeeriumi või Tallinna LV-sse, on täielikult väär.

Marek, 2 kuuks ei oleks tulnud Maleliidu tegevust ära jätta, vaid detsembri alguses valimised korraldada. Kindlasti on ebakorrektne praegune "volituste pikendamine" ja valimiste korraldamine alles 15.04. Mida rutem toimuvad valimised, seda rutem järjekordne EML huvisid ja mainet kahjustav juhatuse tööõnnetus lõppeb. See on antud asjas minu sõnum.

H. Olde nähtavasti täidab - mulle küll arusaamatutel alustel - siiamaani tegevjuhi kohuseid ja usutavasti on tema tegevus ka tasustatud. Õiguslikult sai seda vormistada näiteks töölepinguga enne juhatuse volituste aegumist. Kui H. Olde jätkuvalt tegevjuhi kohuseid täidab, on ta ka kohustatud liikmete küsimustele vastama. Kui H. Olde enam tegevjuhi kohuseid ei täida, oleks temast aus sellest ka avalikult liikmetele teada anda. Seni ei ole ta seda teinud, küll aga Maleliidu nimel tegutsenud. Mistõttu on täiesti õigustatud küsimuste jätkuv saatmine talle.

H. Olde ei ole siiani vastanud Maleliidu maksuvõla põhjuste kohta.

Anonymous said...

Kristjan, kas Sul on ka sisulisi etteheiteid hetke juhatusele, või on need ainult vormilised, nagu see maksuvõlg, aruannete mittesaatmine?

Hendrik Olde said...

Hea K.Sander,
Sul võib JOKK seisukohast õigus olla, kui panna rõhk sõnale "ENNE". Ma ei vaidle info liikumise täpse kellaaja osas, sest see mind ka väga ei huvita ning seda üle küsima ma ei hakka.
Aga üldjoones on mul säilinud võime uskuda ikkagi spordiga seotud inimesi, mitte Sind.

Kristjan Sander said...

See, et valimised ära jäetakse, on sisuline etteheide. See, et liikmete küsimustele liidu juhtimise kohta ei vastata, on samuti sisuline etteheide. Ma ei ole ka nõus sellega, et pidev maksu- ja aruandevõlgnevus on vaid "vormiline" puudus.

Mitte üheski eelmisel ja üle-eelmisel aastal probleemsetena väljatoodud valdkondadest peale noortespordi toetuse, mille tähtaeg kultuuriministeeriumi nõudmisel sügisesse toodi, ei ole asi paranenud. Juhatuse koosolekute protokollid ei ole jätkuvalt kättesaadavad, olgugi, et H. Olde seda üldkoosolekul avalikult lubas. Jätkuvalt ei täida juhatus juba kaks aastat tagasi saavutatud kokkulepet veebikeskkonna loomiseks Maleliitu puudutavate küsimuste ja arutelu jaoks. Ma olen täiesti nõus, et see ei peaks käima kõigile nähtavalt "Vaadeldajas", aga seni, kuni juhatus muude kanalite kaudu liikmetega ei suhtle, jääb see toimuma siin. Klubisid koheldakse jätkuvalt ebavõrdselt: väidetavalt Maleliidu dokumente võltsinud G. Airapetjani klubi on jätkuvalt Maleliidu liige, Viljandi MS aga arvati võla tõttu Maleliidule liikmete hulgast välja. Esimesel juhul oli kõnealune summa üle poole miljoni krooni, teisel juhul 20 000.

H. Olde demonstreerib iga oma postitusega, et on orienteeritud vaid järjest ja järjest teravamale vastasseisule ning püüab ennast kõikvõimalike vahenditega õigustada. Maleliidu sisuline paranemine algab hetkest, mil juhatus hakkab austama sõlmitud kokkuleppeid ja antud lubadusi. Minu arust ei ole seda liiga palju palutud.

Anonymous said...

Eks ta natuke sinna poole ka, et on mõned, kes vastuseid ei saa. Ilmselt äpud. Vahest ka probleem küsimuste sisu(tuse)s.

Veebikeskkonna kohalt tundub, et kokkulepe oli(on) aga unustati rahaline kate kuludele. Marek või keegi teine võib-olla polnud nõus tasuta tegema. Ja näiteks tahab maksuvõlg enne tasumist. Või arvab Kristjan, et peaks maksuvõlga kasvatama ja lubatud keskkonna ära tegema!? Nii muide maksuvõlad tavaliselt tekivadki, tahetakse midagi korda saata aga tuleb raha puudu ja näpistatakse maksude arvelt lootuses, et järgmisest üritusest jääb veidi üle.

Paljud head mõtted ootavad raha. Tehke aga tormi, küll rahalaev kuskil kaugemal rahulikuma randumispaiga leiab.

Hendrik Olde said...

Püüan siis korra veel seletada seda üldkoosoleku asja.
K.Sanderile ja tema meeskonnale oleks kindlasti sobinud, et 2010. a oleks viie kuu jooksul tehtud ka kolmas üldkoosolek, kus oleks saanud ikka seda sama "miljoni võla "trummi põristada. Kindlasti oleks olnud tookord see võimalus, et keegi ei taha kaugelt ka vaadata maleliidu poole.
Ütlen ausalt, mina ise ka, sest ütlesin juba septembris juhatuses välja, et ma tahan valmis saada 2010. aastaaruande ja siis vajadusel juba väljaspool maleliitu keskenduda neile, kes arvavad, et välja võib öelda kõike, mida sülg suhu toob...

Pärsat toda üldkoosolekut augustis, sai kohtutud ka teie meeskonna juhtfiguuriga ja küsisime otse, et kas teie meeskonnal oli siis ka mingi konkreetne plaan, et sellest väidetavast miljonilisest miinusest välja tulla. Vastus oli midagi sellist, et "me oleksime vaadanud kriitilise pilguga need võlgnevused üle ja eeldatavalt ei oleks hakanud tegelema vana juhatuse kohustuste likvideerimisega...". Seega - tegelikult ei olnud mingit plaani!
Paljud klubid ütlesid pärast tookordset üldkoosolekut, et praegune juhatus peaks panema kokku 2010.a aastaaruande ja alles siis on pilt selge ning on mõistlik teha ka uue juhatuse valimised. Teadupärast ei saa aga novembris kokku panna majandusaasta aruannet.
Võib-olla ongi teie eesmärk hirmutada kõik malest eemale ja seda ainult oma "ulmejuttudega". Et äkki siis ikka õnnestub endal pääseda juhatusse ja need väidetavad miinused "korstnasse kirjutada".
Ma ei saa ikkagi aru, et miks K.Sander ei taha nüüd järsku enam teada EML-i tegelikku auditeeritud majandusseisu?!

Vähemasti üks edasiliikumine on toimunud ka K.Sanderi meelest, ootamatult on ära kadunud see "noorte eest võitlemine" ja EML-i võlgnevused klubide ees.

Anonymous said...

Demagoogia...muud ei midagi.

Marek Kolk said...

Kristjan,

1) küsime siis otse, kas sa saatsid "infot Eesti Maleliidu juhatuse volituste lõppemisest kultuuriministeeriumi või Tallinna LV-sse"? Ei huvita mind enne ega pärast, vaid ütleme et eelmise aasta 1. detsembrist tänaseni.

2) Mis krt teil selle "infokanaliga" on? "ätkuvalt ei täida juhatus juba kaks aastat tagasi saavutatud kokkulepet veebikeskkonna loomiseks Maleliitu puudutavate küsimuste ja arutelu jaoks". See väide on suht kahtlane (kui mitte otseselt väär), sest "keskkond" ise nagu oleks olemas nii foorumi kui ajaveebi näol. See kui neid ei kasutata on teine teema ja teine küsimus (mis puudutab ka kasutajaid ja vastavat huvi).

3) Jah, ei korraldatud valimisi. Jah, korraldatakse kunagi. Ok, hea oleks, kui see vahepealne "hall" ajavahemik oleks lühike, aga Kristjan palun tee mulle selgeks, et mis siis sellel vahepealsel ajal toimuma peab? Teeme kollektiivse enesetapu või võtame mingi puhkuse malest või paneme selleks asjaks poe kinni või mida? Viskame üksteisele kaikaid kodaratesse äkki?

Kristjan Sander said...

Kahju, et Hendrik Olde jätkab oma põhikirja ja seadust rikkuva tegevuse õigustamise katseid.

Kindlasti ei olnud kokku lepitud veebikeskkonna loomisel takistuseks selle maksumus. 14 aastat antud valdkonnas töötanud inimesena julgen seda täie vastutustundega kinnitada.

Marek Kolk said...

Hendrik, see "trummi põristama" muutub juba demagoogiliseks. Paljud asjad on ka mitte põristamised, sina loobid need aga kõik ühte kasti.

Lisaks on jutus väga palju olekseid ja oletusi. Pigem keskenduda siis juba sellele, mis konkreetselt olnud on.

Toomas said...

Tänan, Kristjan, vastuse eest. Kuid selguse mõttes ühinen Mareki esimese punktiga, et saada korrektne vastus.

Anonymous said...

Palju juttu, aga ei ühtki selgitust selle Shahh ja Garde loo kohta.