Thursday, February 28, 2013

LEV BRASCHINSKY 3. MÄLESTUSTURNIIR KIIRMALES


                                                                          JUHEND
I Eesmärk ja ülesanne
a) pidada meeles Viljandi üht läbi aegade parimat maletajat Lev Braschinskyt ja tähistada väärikalt
tema 90.-ndat sünniaastapäeva
b) tunda rõõmu malemängust, populariseerida malet Viljandimaal ja panna alus iga-aastasele
traditsioonilisele maleturniirile
c) võistlus kuulub Eesti Male Toetusühingu 2013. aastal korraldatava BEKO maleturniiride sarja,
lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2013/. Turniiri korraldab Viljandi Maleklubi CC Fellin koostöös
Eesti Male Toetusühinguga.
II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 16. märtsil 2013. a. algusega kell 11.00 Viljandi Paalalinna Koolis, aadressil Paala
tee 46, Paalalinna linnaosas. Võistluspaiga läheduses asub linnaliini busside nr. 6 ja 10 peatus nimega  „Paalalinna Kool”.
Autode tasuta parkimine kooli ees asuvas parklas.
III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja
malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.
IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
• Võistlused korraldab ja viib läbi Viljandi Maleklubi CC Fellin koos Eesti Male Toetusühinguga.
• Mängitakse FIDE reeglite järgi šveitsi süsteemis 8 vooru ühtses grupis. Ajakontroll on 15 minutit +
5 lisasekundit igal käigul mõlemale mängijale partii lõpuni.
• Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt. sisse-
lülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud
mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine
(vastasmängija võidab; siiski kui vastasmängija ei saa partiid võita mistahes määrusepäraste käikude
seeriaga, on selle tulemuseks viik). Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik
üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
• Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
• Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
• Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi, võistluste peakohtunik on Gert Elmaste.
V Ajakava
10.00 - 10.50  Registreerimine
11.00 - 11.10  Võistluste avamine
11.10 - 14.00  I–IV voor
14.00 - 14.30  Lõunapaus. Korraldajad jätavad endale õiguse pausi vajadusel muuta, lühendada või
pikendada. Võistluspaigas pakutakse korraldajate poolt osavõtjatele tasuta pirukaid
ja saiakesi, lisaks kohvi, piima ja mahla.
14.30 - 17.20  V–VIII voor
17.30 - 17.40  Võistluste lõpetamine
VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat noormängijat vanuses
kuni 18 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), parimat veterani vanusega üle 60-aasta (sünniaasta
1953 ja vanemad), parimat võõrmängijat (väljastpoolt Eestit) ja parimat kohalikku mängijat järgmiste
auhindadega väärtuses:
1. koht - 120 EUR                Parim naine   -  30 EUR
2. koht -   90 EUR                Parim noor    -  30 EUR
3. koht -   70 EUR                Parim veteran -  30 EUR
4. koht -   50 EUR                Parim võõras   -  30 EUR
5. koht -   40 EUR                Parim kohalik -  30 EUR
Viljandi linn autasustab turniiri võitjat klaasist käsitöö meenega.
Võrdsete punktide korral auhinnad jagamisele ei lähe.
Turniiri lõpetamisel loositakse kõigi osalejate vahel välja 3 üllatusauhinda.
NB! Ükski võistleja üle ühe auhinna ei saa.
VII Majandamine
• Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja
osavõtumaksudest.
• Osavõtumaks on 7 EUR-i täiskasvanud võistleja ja 5 EUR-i noore (sünniaastaga 1995 ja hiljem) või
veterani (sünniaastaga 1953 ja varem) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale.
Osavõtumaksust on vabastatud  rahvusvahelised suurmeistrid ja rahvusvahelised meistrid ning
Viljandimaa maletajad. Samuti kõik maletajad, kes on saanud korraldajalt personaalse kutse.
Meeldetuletusena palume ka kõigil osavõtumaksust vabastatud maletajatel end ikkagi eelregistreerida
õigeaegselt ehk siis hiljemalt 13. märtsiks.
• Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
• Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on
võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu, mis on
eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt 14 EUR-i ja 10 EUR-i).
VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 13. märtsi 2013 hilisõhtuks, eelistatult e-posti aadressile
chessclubfellin@gmail.com või telefonile 5357 3000 sõnumiga, teatades osaleja ees- ja
perekonnanime ning sünniaasta.
IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste korraldaja maleklubi CC Fellin
koos peakohtunikuga.
NB! Suitsetamine ei ole kooli esisel alal lubatud. Palume sellest juhinduda ja austada kooli reegleid.
X Toetajad
Viljandi Linnavalitsus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Eesti Male Toetusühing.

No comments: