Thursday, February 9, 2012

Juhend: Eesti meistrivõistlused Fischeri males 2012Eesti meistrivõistlused Fischeri males 2012


Juhend


Võistluste korraldaja

Eesti meistrivõistlused Fischeri males korraldab Eesti Mõttespordiliit koostöös Eesti
Maleliiduga.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 10. märtsil 2011 Klubis Trehv (http://trehv.ee/), Tartus.
Turniir toimub Eesti mõttemängudeportaali Vint.ee 5. sünnipäeva raames ning algab kell
12:00.

Fischeri male

Fischreri male autoriks on eksmaailmameister Robert Fischer. Fischeri male erineb
traditsioonilisest malest selle poolest, et malendite algseis on juhuslik. Mängu puhul
loetakse suurimaks erinevuseks just seda, et suurt rolli mängib mängija loovus ja talent,
mitte mälu võimekus ja avangute analüüsi oskus.
Vigurite paigutusele eksisteerivad järgmised reeglid:
* Etturid asuvad tavalistel väljadel (teises ja seitsmendas reas).
* Kuningas peab olema kahe vankri vahel.
* Üks oda peab olema valgel, teine mustal väljal.
* Valge ja musta algseis on sümmeetriline - samad vigurid on samadel liinidel.
Vangerdamine.
Olenemata kuninga ja vankri asukohast algseisus on vangerdamisel nende sihtväljad samad,
mis tavalises males. Ka järgmised tingimused peavad olema täidetud:
* Kuningas ja vangerdatav vanker pole teinud mängus ühtki käiku.
* Kuningas pole tules.
* Kuningas ja vanker ei hüppa üle teiste nuppude.
* Kuningas ei liigu läbi tule ega lõpeta tule all oleval väljal.
Fischeri malet saab mängida Eesti mõttespordi portaalis http://www.vint.ee (Iga päev kell 21.00 toimub selles keskkonnas ka Fischeri Male turniir)

Osavõtjad

Turniirile on võimalik eelregistreerida vint.ee ürituste kalendris (http://www.vint.ee/yrituse-detailid/?event=194) või e-mailil mottespordiliit@gmail.com.
Eelregistreeritud võistlejatel on eelisõigus turniiril osalemiseks juhul kui tekib probleem osalejate mängima mahutamisega (osalejate arv on oodatust tunduvalt suurem).
Lõplik registreerimine turniirile toimub 10. märtsil 11:30-11:45
Turniirist saavad osa võtta kõik, kes on tasunud osalustasu 10 EUR.
Osalustasu on võimalik tasuda turniiri alguseni kohapeal või eelnevalt ülekandega:
NEWROCK SOLUTIONS OÜ
Swedbank: 221033712995
SEB: 10220096020013
Märkuseks palume panna "Fischeri male EMV 2012".

Turniiri korraldus

Turniir mängitakse 9 voorulise (Lõplik voorude arv sõltub osalejate arvust. 9 on maksimaalne voorude arv) šveitsi süsteemina, ajakontrolliga 15 min + 5 sek käigule.
Igas voorus loositakse eraldi algseis, mida mängitakse kõikidel laudadel. Igale lauale
asetatakse abileht, millel on kirjas Fischeri male algseisu number ja vastav malendite
paiknemine.
Paarimise eesmärgil järjestatakse mängijad Eesti kiirmale reitingu järgi.
Kõik voorud mängitakse FIDE kiirmale reeglite järgi, kasutades järgmisi
erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt
sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks
tunnistamine.

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 10 minutit peale paarimise tulemuste
avalikustamist.

Orienteeruvalt kell 15.00 on pooletunnine lõunapaus.

Autasustamine

Turniiri kolm parimat autasustatakse Eesti Maleliidu poolt medaliga ning diplomiga. Lisaks
autasustatakse kolme parimat koondarvestuses ning parimat naist rahalise auhinnaga:
Koondarvestuses:
1. Koht - 40% auhinnafondist*
2. Koht - 20% auhinnafondist*
3. Koht - 10% auhinnafondist*
Parim naine - 10% auhinnafondist*

* Kõik arvud on toodud ligikaudselt. Lõplikud auhinnad määrab võistluse
korraldaja.
Kohtade jagamisel võrdsete punktide korral arvestatakse teise
kriteeriumina kärbitud Buchholzite süsteemi (vastastasmängijate punktide
summa, millest on lahutatud kõige madalam tulemus, viimase võrdsuse korral
lahutatakse kaks kõige madalamat tulemust jne).
Ükski võistleja ei saa üle ühe auhinna

Üldist

Turniiri peakohtunik on FA Marek Kolk, kelle kulud katab Eesti Maleliit.
20% auhinnafondist läheb korralduskuludeks ja Eesti Mõttespordi portaali Vint.ee toetuseks.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos
kohtunikega.

Kõikides küsimustes võite pöörduda mottespordiliit@gmail.com või
+3725268922
Marten Meikop

Eelmise aasta artikli ja tulemused leiab siit.

6 comments:

Anonymous said...

Kas Fischeri male Eesti meistrivõistlustel osalejad peavad omama Eesti Maleliidu litsentsi?

Anonymous said...

Kabeliidu litsents peab ka olema :) Kohtuniku kulud katab ja medalid annab EML - kas tõesti esimene panus maleliidult sel aastal malesse!!!

Anonymous said...

Palun infot, kas osaleda soovijana pean omama EML litsentsi või ei?

Kristjan Sander said...

Kui juhendis pole öeldud, et peab, siis ei pea.

Anonymous said...

1. Eesti Maleliidu (EML) poolt väljaantavat maletajalitsentsi (edaspidi Litsents) on
vaja:
1.1. kõigil Eesti täiskasvanute, noorte ja seenioride meistrivõistlustel ja/või
meistrivõistluste eel(valik)turniiridel osalemisel tava-, kiir- ja välkmales (sh.
individuaalsetel ja võistkondlikel MV-l osalemisel);

Kristjan Sander said...

Asja otsustab ikkagi korraldaja.

Pealegi ei käi EML eeskiri kindlasti mitte Fischeri male jm. malevariantide kohta.