Saturday, November 12, 2011

20. novembril toimub Eesti Maleliidu üldkoosolek

Vaadeldaja kommentaariumisse jäeti vihje, et 20. novembril 2011. aastal algusega kell 15.00 toimub Tallinnas Paul Kerese Malemajas (aadressil: Vene tn. 29) Eesti Maleliidu üldkoosolek.**

Päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine;
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine;
3. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine 2010. a majandusaasta aruande kohta;
4. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine;
5. EML juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete arvu määramine;
6. EML juhatuse liikmete tagasiastumise avalduste rahuldamine ja uue liikme valimine;
7. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete valimine;
8. Eesti Maleliidu litsentsireeglite kinnitamine;
9. Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks;
10. Muud küsimused.

Eesti Maleliidu põhikirja punkt 19 sätestab:
Liidu kõrgeimaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõikide liidu liikmete esindajad. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.

Ma ei leidnud põhikirjast punkti, mis ütleks, kas üldkoosolekul võivad pealtvaatajatena osaleda ka mitte liidu liikmed - ehk oskab sellele küsimusele vastada mõni varemalt koosolekul osalenud maleharrastaja.

**Kahjuks ei ole selle uudise kohta informatsiooni Eesti Maleliidu kodulehel ning kuna tegemist on anonüümse kommentaariga, ei saa Vaadeldaja informatsiooni õigsust tagada (kuid kuna tegemist on tähtsa uudised, otsustasin siiski siia postitada).

27 comments:

Anonymous said...

Pealtvaatajad on alati oodatud, nii kaua kui diktaator sooja teed pakub ja toole istumiseks jagub.

Kaarel said...

kui see tõele vastab, siis on väga tore, et midagi toimub. "Juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete valimine". Siis tulebki see süsteem, mida Kristjan siin vist tükk aega tagasi kangesti soovis.
Aga noh... seni kaua kuni seda reklaamib anonüüm vaadeldajas ei tohi vist väga hurraatada.

Kristjan Sander said...

Loodame, et tuleb. Saatsin pärast kutse saamist juhatusele palve põhikirja muudatuste eelnõud enne koosolekut näha. Siiani pole vastust saanud, aga alles 1 päev möödas ka. Seni ei oska midagi arvata.

Anonymous said...

Elementaarne oleks hääletusele pandavad dokumendid koos koosoleku kutsega tutvumiseks välja saata: audiitori järeldusotsus, planeeritavad põhikirja muudatused, juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused, uue juhatuse ja nõukogu kandidaadid ning valimislubadused, planeeritavad litsentsireeglite muudatused jne. Saaksid inimesed enne koosolekut asjadega tutvuda ja kaasa mõelda.

Anonymous said...

kogu see info võiks vabalt olla maleliidu kodulehel avalike teadete rubriigis

Anonymous said...

Tahetakse teenust tasemel mille eest ei olda valmis maksma. Maletajad ei saa isegi minimaalsete litsentsitasudega ning liikmemaksetega hakkama aga nõuavad ei tea mida.

Anonymous said...

Enne koosolekut materjalide välja saatmine on elementaarne, mitte "ei tea mis". Kui inimesi sunnitakse nendega esimest korda koosolekul tutvuma, siis on see kõigi aja raiskamine ja jääb paratamatult pealiskaudseks. Mõistlikke ettepanekuid mõne minutiga genereerima on suutelised vähesed.

Kui eesmärk on, et keegi ei mõtleks, aga kõik kätt tõstaks, siis pole muidugi vahet.

E-kiri klubidele juurde lisatud failidega ei maksa midagi.

Anonymous said...

Dokumentide kokkupanek aga maksab. Praegu oleme pigem selles seisus, et tasuks olla õnnelik, et keegi normaalsem inimene seda kraaklevat seltskonda üldse oma tiiva alla tahab võtta. Mitte ei hakkaks jälle kohe tüli kiskuma.

Kristjan Sander said...

Needsamad dokumendid tuleb ju üldkoosolekule ikkagi esitada. Ei maksa see vähem ega rohkem. Ja selle eest saabki lõpuks ju inimene palka.

Aga koosolekuni on veel nädal aega ja ma ei saa praegu küll aru, miks sel teemal on vaja niimoodi tänitada. Ma usun, et juhatus saadab need uuel nädalal liikmetele laiali ja rahu majas.

Anonymous said...

Töökohal näeb asi välja nõnda: kui palk ei rahulda, siis tuleb tegeleda uue töökoha otsimisega, aga mitte osa tööd tegemata jätta viitega sellele, et palk ei rahulda. Nii võib muidugi teha, aga tagajärjeks on ülima tõenäosusega mitte palgatõus vaid hundipass.

Anonymous said...

Täpsem oleks öelda, et peaks palka saama. Ning kõiki neid asju ei peagi tingimata trükikirjas tegema. Aga see selleks.

Aga üks eelkõneleja on saanud maha vist oma esimese poolpositiivse kommentaariga. Hea töö ja ilma irooniata.

Anonymous said...

Midagi nii lolli pole ammu lugenud.

Igal juhul tuleb ettepanekud põhikirja muutmiseks, majandusaasta aruanne jne. esitada kirjalikult. Seda on varem tehtud ka, ainult et koosoleku alguses või ajal. Iga arukas inimene saab aru, et tegelikult tuleks seda enne koosolekut teha, et osalejad saaksid nendega juba kodus tutvuda. See ei ole seotud mitte mingite täiendavate kulutustega.

Anonymous said...

Paneme prillid ette enne kui räuskama kukume. Juttu oli ka programmidest, mida ei pea tingimata kirjalikult esitama.

Anonymous said...

Kes kandideerivad? Teaks mis oodata.

Anonymous said...

19.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama kirjalikult vähemalt seitse (7) päeva ning
kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja
päevakorra projekt.

Anonymous said...

Toetan Hendrik Olde't!
Pakun, et HO saab suure tõenäosusega häälte enamuse.
Kui KS-il on paremad kandidaadid esitada (s.t. häälteenamust), siis loomulikult aksepteerin seda kui enamuse tahet.
Edu eesti malele!

Anonymous said...

Kas revidentide valimine käib 10. Muud küsimused alla?

Anonymous said...

10. Muud küsimused all võib igasugu muid küsimusi arutada, mingeid otsuseid selle päevakorra punkti juures teha ei saa.

Anonymous said...

Aga president, kas seekord valitakse ära?

Anonymous said...

Koosolek otsustab, veel natuke kannatust :)

Anonymous said...

Jällegi salatsemine, nagu toimuks midagi kõlvatut.

Anonymous said...

Miks salatsemine, loe põhikirja 19.punkti.
Maleliidu asju arutatakse ikka koosolekul, mitte aga terve ilma ees :)

Anonymous said...

Psüühilised haigused ja käitumishäired või -hälbed teadupoolest ei takista juhtimist, vaid võivad teatud tingimustes juhtimisele efektiivsusele isegi kasuks tulla. Saksamaad juhtis hüsteerikust psühhopaat kapral Aadu, Nõukogude Liitu ärakuivanud käega paranoik Joss. See, et just selliste isikuomadustega inimesed sel ajal neid suurriike juhtima sattusid, ei olnud mitte juhus, vaid hoopis paratamatus. Ilmselt on nii ka mõne spordialaliiduga. See, et nõrgad, peaaegu et mitte tegutsevad klubid eelistavad juhina sotsiopaati, võib olla ka paratamatus.
Ja kui siis keegi hakkab juhi käitumise seadustele vastavust jälgima või koguni juhi "sõrmede peale vaatama", siis suhtutakse sellesse inimesse kui marutõbisesse koera, kes hammustab kätt, mis teda toidab.
Aga tegelikult tuleks püüda aru saada, mis on vahepealsete aastatega muutunud.
Suurte sponsorite aeg on male ja ka paljude teiste spordialade jaoks paratamatult möödas. Majanduskriis tegi oma töö, kergeltteenitud raha kusagil sponsoreerimisvõimalust ootamas enam ei ole. Kristjan Sanderit siin süüdistada ei maksaks. See, et tema on kritiseerinud senist asjaajamisviisi ja rahade kasutamise korda, ei muuda majanduslikke reaalsusi halvemaks; on tulnud aga kasuks sellele, et õhk on saanud veidi puhtamaks. Paari aasta tagune mäss on kah tulnud eesti maleelule kasuks. Klubid said neile kuuluva noormaletajate raha lõpuks ikkagi kätte, muidu olekski neid rahasid jäädud matma MK etapi Vasjuki projekti sisse. Omapärane on aga mõnede inimeste suhtumine sellisesse asja.
Sihtotstarbelise raha valedel eesmärkidel kasutamine on kuritegu. Kui me mõistame hukka selle Võsa Petsi saates nähtud noormehe, kes vanaema poolt talle vanaema kasupoja matuste korraldamiseks antud raha eest omale auto ostis ja matused korraldamata jättis, siis peame me täpselt samamoodi suhtuma ka tegevjuhti, kes maleliidu rahadega Vasjukid korraldas. Tegemist on ühe ja sama asjaga, arvude suurus, tegevuse vorm ja jõhkruse aste on veidi erinevad.

Anonymous said...

Vahepealsetel aastatel on muutunud ka see, et kui kunagi oli üks mees, kes rahataotlusi kirjutas ning klubidel neid kirjutada aitas; ja edasi kulkale ning hasartmängumaksu nõukogule saatis, siis nüüd on olukord muutunud. Selle ühe isiku taotlusi enam eriti rahuldada ei taheta, ning projekte ja rahataotlusi on õppinud ka mitmed teised kirjutama.

Miks enam eriti rahuldada ei taheta, selle põhjuseks võib olla kas otsutajate tüdimine või usalduse teatav kadumine antud isiku suhtes.
Aga eks need asjad käivad ikka niimoodi. Klubide iseseisvumise jaoks on tarvilik, et vastav oskusteave (projektide kirjutamisoskus) veelgi laiemalt leviks. Vaja on klubijuhtide seas levitada kasvõi vastavaid tüüpilisi dokumendipõhjasid. Aga muidugi, praegusel "volituste kirjutamise ja väljapressimise" kiirel ajal peaksid nõrkade klubide juhid kasutama seda, et hetkel on neil ka natuke võimu, neil võimalus näiteks kaubelda oma hääle eest võimalikult palju vastu; näiteks kasvõi seda, et EML võtaks klubide noortespordi rahadest hoopis väiksema protsendi enda tegevuskulude katteks.

Anonymous said...

Jätke noortespordi rahade protsent küll rahule! Lubatud on võtta maksimaalselt 25% alaliidule, järelikult tuleb see 25% ka ära võtta. Ei maksa siin midagi kõlvatuid mõtteid presenteerida justnagu peaks klubidele andma rohkem kui 75%, omalgi seda va rahanatukest alati vähevõitu.

Anonymous said...

Oot, oot, aga millega see EML siis peale litsentsitasude kogumise nii väga üldse tegeleb viimastel aastatel? Raha ei jaga, tulemusi andvaid projekte ka enam ei kirjuta, võistlusi ka enam eriti ei korralda. Täiskasvanute malekoondist ei ole, noorte oma samuti mitte, samuti pole koondiste treeninglaagreid.
Noormaletajate EM-l ja MM- käimine toimub juba ammu lapsevanemate rahakoti najal, kusjuures Olde kaudu lennupileteid jms tellida ei ole mõtet - tema broneeritud piletid olevat mitusada eurot kallimad, kui ise ostes.

Marek Kolk said...

Lennupiletite puhul peaks eelkõige tähtsam olema turvalisus, mitte hind (no mingi piirini). Vastasel korral soovitan Air Balticuga sõita iga kell, kui kohale jõudmine peaks oluline olema ... see viimane oli muidugi iroonia.

No näiteks õnnestus mul eelmine aasta Rhodosele ka suht odavalt saada, aga te ei taha teada, mis kogu see triangel füüsilisele ja vaimsele tervisele tegi.