Thursday, May 5, 2011

Suure-Jaani kiirmaleturniiri juhend

PAUL KERESE 95. sünniaastale pühendatud Suure-Jaani valla kiirmaleturniir

I Eesmärk ja ülesanne
a) tunda rõõmu malemängust ja mäletada maailmamaletajat Paul Kerest;
b) võistlus kuulub Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud ja Eesti Male Toetusühingu poolt korraldatud maleturniiride sarja, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2011. Võistluse korraldab spordiklubi “Vanad Olümpiaalad”, koostöös Eesti Male Toetusühingu, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Suure-Jaani Gümnaasiumiga.

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 22. mail 2011. a. algusega kell 11.00 Suure-Jaani Gümnaasiumis, aadressil Tallinna 24, Suure-Jaani.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 70 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab spordiklubi “Vanad Olümpiaalad”, koostöös Eesti Male Toetusühingu, Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Suure-Jaani Gümnaasiumiga.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale
mängijale partii lõpuni.
Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 11.00
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 13.30
Lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või
pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.00 – 16.45
Võistluste lõpetamine 17.00

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1951 ja vanemad) rahaliste auhindadega. Samuti autasustatakse parimat noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), parimat valla noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), kahte paremat mängijat Suure-Jaani vallast, parimat mängijat reitinguga kuni 2200 ja kuni 1900 esemeliste auhindadega ja/või diplomitega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses: I koht 100EURi + karikas , II koht 70EURi, III koht 60EURi, IV koht 50EURi, V koht 40EURi, parim naismängija 40EURi ja parim veteran 40EURi.
Korraldaja peab meeles kiirturniiril osalejaid ka loositavate üllatusauhindadega.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1995 ja nooremad), veterani (sünniaastaga 1951 ja vanemad) ja Viljandimaa mängija kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM) ning Suure-Jaani valla võistlejad. Kui võistlustel osaleb perekond, kelle isa, ema ja vähemalt 1 laps on kantud Eesti kiirmale reitingutabelisse, siis on kogu perele kokku osavõtutasu 10.- EUR-i. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.-EURi.
Osavõtumaksu eest on igale osalejale tagatud muu hulgas ka koolilõuna.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 19. maiks 2011. a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 53496452 (Margus Sööt), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja spordiklubi “Vanad Olümpiaalad”.
Suitsetamine ei ole Suure-Jaani Gümnaasiumi esisel alal soovitatav.

No comments: