Friday, April 15, 2011

Vaadeldaja intervjuu Aleksander Volodiniga

Tõlkinud olen ma kiiruga, seepärast vabandan trükivigade poolest. Jätan ka venekeelse variandi, juhuks kui kedagi huvitab.

Aitäh Aleksanderile ja kõikidele küsijatele!


1. Lugupeetud suurmeister.
Kas Hendrik Olde õnnitles teid selle suurepärase tulemuse puhul?

Стоит начать с того, что звание международного гроссмейстера официально мне должны присвоить 1 мая 2011.

Tuleks alustada sellest, et ametlikult ma saan suurmeistri tiitli alles 1. Mail 2011.

2. Kristjan Sander: Millised on tulevikuplaanid? Suurmeistritiitel on väga hea saavutus, aga koht maailma edetabelis veel kaunis tagasihoidlik. Kas vastsel suurmeistril on mõtteid malekarjääri, hariduse omandamise ja elukutsevaliku suhtes, mida ta tahaks avalikult väljendada?

В будущем планирую продолжать учёбу в ТТУ. Скоро закончиться 2 год , хочется учиться 3+2 года до магистра. В плане шахмат, усиливать уровень своей игры, для этого у меня много слабых мест, над чем нужно работать.

Tulevikus plaanin jätkata õpinguid TTÜs. Varsti lõpetan teise aasta ära, tahaks õppida 3+2, et saada kätte magistriõpe. Malelis mõttes tahan arendada oma mängutaset. Mul on palju nõrku kohti, mille kohal on vaja töötada.

Хочу одновременно рости в шахматах и получать образование т.к. эти два занятия дополняют друг-друга. В наше время сила игроков мериться в рейтингах так что конечно, рейтинг надо поднимать выше.

Tahan üheaaegselt areneda maleliselt kui saada ka haridust, nii et need kaks tegevust täiendaksid üksteist. Meie ajal mõõdetakse mängija tugevust reitinguga, nii et kindlasti tahan tõsta oma reitingut.

Одинаково сложно добиться хороших высот в шахматах или выучиться и получить хорошую специальность и найти работу. Пока я хочу двигаться в обоих направлениях.

Usun, et on raske saada häid tulemusi nii males kui õppida ja saada head erialast haridust ning leida tööd. Hetkel tahan areneda mõlemas suunas.

3. Kui palju on malelisele tasemele juurde andnud ja male mängimise võimalusi avardanud elukohavahetus Ida-Virumaalt Tallinna?

Уже с школьных лет я ездил по всей Эстонии по всем турнирам. Разница в том, что было больше денежных затрат. Конечно удобнee теперь, когда турниры проводятся в Таллинне или скажем куда-то плыть или ехать, не надо предварительно с Кохтла-Ярве добираться до Таллинна. Так что удобства безусловно есть во времени, экономия финанс.

Juba koolaijast saati olen käinud turniiridel üle Eesti. Vahe on selles, et enne oli rohkem rahalisi kulutusi. Muidugi on nüüd mugavam, kui turniir on Tallinnas või enne oli vaja kuhugi laevaga või lennukiga sõita, ei pea enam Kohtla-Järvelt Tallinna eraldi tulema. Nii et kindlasti on nii ajavõit, kui ka rahalinevõit.

4. Mis on kiire malelise progressi saladus (2008 IM, 2011 GM)? Kus on võimete piir?

J Секрета никакого нет. Всё же ясно и просто. Кому-то просто не дано изначально чего-то серьёзного достичь, скажем ММ. Какие-то характеристики изначально должны быть, скажем усидчивость, логика, мышление. А дальше просто работа над шахматами, играть в турнирах с сильными соперниками, только тогда чему-то новому учишся, открываешь для себя. Работа + практика = результат.

J Mingit saladust poel. Kõik on selge ja lihtne. Mõnele lihtsalt ei ole antud midagi väga head saavutada, ütleme RM (rahvusvaheline meister). Mingid iseloomuomadused peavad algsed olema, ütleme järjekindlus, loogika, mõtlemine. Aga edasi läheb puhas maleline töö, mängimine turniiridel tugevate vastastega – ainult siis õpid midagi uut, avastad enda jaoks midagi uut. Töö + praktika = tulemus

Граница – опять таки зависит от того, как я буду в дальнейшем уделять внимание шахматам, играть в турнирах, кажется рейтингом 2600 теперь уже не сильно удивишь, а вот выше сложновато действительно!

Piir – jällegi kõik sõltub sellest, kui palju ma tulevikus pühendan tähelepanu malele, mängin turniiridel. Tundub, et tänapäeval reitinguga 2600 väga ei üllata kedagi, aga kõrgem reiting – see on tõesti raske.

5. Kes on malelised eeskujud?

Как шахматист конечно Каспаров, его мощь, напор, сила. В последнее время Карлсен тоже, интересный стиль игры, чувствуется талант.

Maletajana kindlasti Kasparov, tema võimsus, visadus, jõud. Viimasel ajal ka Carlsen, väga huvitav mängustiil – on tunda annet.

6. Kui mitu tundi päevas kulub male uurimisele? Millistel mängufaasidel on põhirõhk?

В последнее время совсем не много, в среднем где-то час в день. Это скажем игра в интернете, какие-то новости, немножко работы в базе, иногда задачи решаю. Перед турниром конечно-же больше. Большее внимание удиляю дебюту, а миттельшпиль и эндшпиль при анализе своих или чужих партий.

Viimasel ajal üldsse mitte palju – keskmiselt tunnike päevas. Ütleme, et see on mäng internetis, mingid uudised, natuke tööd baasides, mõnikord lahendan ülesandeid. Enne turniiri muidugi tegelen rohkem. Suurt tähelepanu osutan avangule, kesk- ja lõppmängu vaatan rohkem enda või võõraste partiide analüüsimisel.

7. Kes on olnud treenerid?

Первый тренер Светлана Притулина, в 1999 перешёл к Анастасии Голубенко. После был перерыв пару лет как в 2005 году познакомился с Кириллом Анненковым он мне сильно помогал до 2008 года. Последнии 2 года без тренера. Конечно в течении всех лет были ещё люди, которые дополняли меня знаниями, помогали мне, подсказывали.

Esimene treener oli Svetlana Pritulina, aastal 1999 läksin Anastasi Golubenko käe alla. Siis oli vaheaeg paar aastat, kuni aastal 2005 kohtusin Kirill Annenkoviga, kes aitas mind väga palju 2008 aastani. Viimased 2 aastat olen treenerita. Muidugi oli nende aastate jooksul inimesed, kes aitasid täiendada minu teadmisi, aitasid mind.

8. EMTÜ kodulehelt võib lugeda, et toimub üsna sage maletajate toetamine. Huvitav oleks ka summasid teada või on tegemist moraalse toetusega?

Разумеется для меня важна любая поддержка, пусть даже и моральная. Но в данном случае помогают с покрытием расходов на поездки. За что большое спасибо!

Muidugi on minu jaoks tähtis iga toetus, kasvõi moraalne. Aga antud juhul nad aitavad mind kuludega kompenseerimisega reisidel. Selle eest suur tänu!

9. Mitu pika ajakontrolliga malepartiid olete viimasel ajal keskeltläbi aasta jooksul mänginud? Kui palju lisandub sellele arvule veel kiirmalepartiisid? Kui palju mängite malet internetis ja millise ajakontrolliga?

Если взять 2010 год, то даже по страничке ФИДЕ видно, что сыграно более 90 партий с обсчётом. А если быстрые и блиц, то чуть больше 100. Это конечно очень насыщенный график у меня был в прошлом году.

Kui võtta 2010 aasta, siis FIDE kodulehe andmetel ma mängisin üle 90 partii. Kui võtta arvesse ka kiir- ja välkpartiid, siis tuleb kokku üle 100. Muidugi eelmine aasta oli mul väga tihe graafik.

В интернете играю ради удовольствия или попрактиковаться, после перерыва. Иногда в день могу пару часов играть. Бывает за неделю ни разу не сыграю. Преимущественно по 3+0 или 1+0 минут.

Internetis mängin naudingu eesmärgil või harjutamise eesmärgil, peale mingit puhkust. Mõnikord võin päevas mitu tundi mängida. Juhtub aga ka, et nädala jooksul ei mängi ühtegi. Enamasti mängin ajakontrolliga 3+0 või 1+0.

10. Milline on olnud parim partii ja miks?

Вот так в голову ничего не приходит, скорее всего ещё не создал такой шедевр.

Niimoodi ei tulegi kohe meelde, tõenäoliselt pole veel loonud sellist meistriteost.

11. Millistel võistlustel planeerite lähemal ajal osaleda?

В данный момент жду присвоения звания, чтобы планировать свой график уже как ГМ. Пока ничего конкретного не запланировано, если куда-то ехать играть, нужно во-первых готовиться, а во-вторых это приличные затраты. А для студента - это тяжело.

Hetkel ootan endale tiitli omistamist, et planeerida graafikut suurmeistrina. Hetkel ei ole midagi konkreetset planeerinud, kui minna kuhugi mängima, on esiteks vaja ettevalmistada, ja teiseks on sellel päris suured kuldu. Ja tudengi jaoks ei ole see kerge.

12. Kas lisaks Rootsi ja Soome liigade mängimisele mängite veel mingite riikide liigasid? Kas lähiajal on kavas mõni liiga juurde võtta? Mille poolest erineb selliste liigade mängimine tavalistel maleturniiridel mängimisest?

Играю только в Финской и Шведской лиге. Из других лиг предложений не поступало, конечно интересно было-бы попасть в немецкую бундес лигу.

Mängin ainult Soome ja Rootsi liigas. Teistest liigadest pole pakkumisi tulnud, muidugi huvitav oleks osaleda Saksa liigas.

Разница, возможно в том, что на лигу я приезжаю на 1-3 партии и стараюсь играть на полной выкладке. Eсли проиграть, то отыграться не скоро будет возможность, да и командная игра ведь, все смотрят как у тебя складываются дела за доской. Во время турнира когда скажем 9 партий, силы расходуешь более рационально.

Vahe on ilmselt selles, et liiga jaoks ma tulen kohale ja mängin 1-3 partiid täie võimsusega. Kui kaotada, siis pole võimalust seda kaotust tasa teha ja kuna on veel meeskonnamäng, siis vaatavad kõik, kuidas sul partii kulgeb. Turniiri ajal ütleme, et on 9 partiid – sa kulutad oma jõudu ratsionaalsemalt.

13. Rullik: Millal ja kus olete sündinud? Millal alustasite maleõpinguid ja kelle käe all? Kas peres mägib veel keegi malet?

Родился в Кохтла-Ярве, 10 декабря 1990. Начал заниматься в последнии месяцы детского сада перед первым классом у Светланы Притулиной. Папа на протяжение всех лет поддерживает меня и следит за моими результатами, сам он играет не сильно.

Sündisin Kohtla-Järvel, 10 detsembril 1990. Hakkasin malega tegelema lasteias, viimastel kuudel enne esimest kooliaastat Svetlana Pritulina käe all. Isa on kõigi aasta jooksul toetanud mind ja jälginud minu tulemusi, ta ei mängi väga tugevalt.

14. Millisel erialal, kursusel omandate tehnikaülikoolis haridust? Kuidas õpingud edenevad? Kui palju segab male õppimist? Millise teadusliku kraadi poole püüdlete? Kui palju aega kulub õppimise välisele üliõpilaselule, üritustele?

Учусь в Таллинском Техническом Университете на механике (tootearendus ja tootmistehnika), 2 курс. Конечно приходится тратить много времени, я удиляю не достаточное количество, у меня есть пару долгов. А в целом учиться нравится! Время свободное есть и на шахматы, единственное уже не остаётся сил на работу и анализ, лень человеческая тоже мешает. Хочу учиться 5 лет до магистра, 3 года скоро уже пролетят, а с бакалавром не достаточно знаний для хорошего знания специальности.

Õpin Tallinna Tehnikaülikoolis mehhaanika alal (tootearendus ja tootmistehnika), 2 kursus. Muidugi läheb selle peale palju aega, ma ei tegele sellega piisavalt – mul on isegi paar võlgnevust. Aga üldiselt õppida meeldib! Vaba aega jätkub ka male jaoks, ainult, et ei ole jõudu töö ja analüüsi jaoks, inimlik laiskus segab samuti. Tahan õppida 5 aastat, et saada kätta magistritase, kolm aastat lendab kiiresti mööda ja bakalauruseastmega ei saa piisavalt heale spetsialistile omaseid teadmisi.

Веду и активный образ жизни - это тренировки, культурные мероприятия.

Elan aktiivset elu – teen trenni, osalen kultuurilistel üritustel.

15. Milliste spordialadega tegelete veel peale male?

Из того, что можно выделить, так последнии 4 года школы 2006-2009 год, 5 раз в неделю ходил на тренировки по плаванию, сейчас иногда хожу на свободное плавание. С марта 2010 хожу на тренировки по тайскому боксу ( кик-боксинг). Тренажёрный зал в университете тоже посещаю.

Mainimisväärt on see, et viimased 4 kooliaastat (2006-2009) käisin 5 korda nädalas ujumistrennis, nüüd käin vahel lihtsalt ujumast. 2010 aasta märtsist käin ka taipoksi trennis (kick-boxing). Samuti külastan ja ülikooli jõusaali.

16. Simo 13: Kuidas võrdled malet ja kabet?

Сложно сказать, шашки конечно для меня менее интересны.

Raske öelda, kabe on minu jaoks kindlasti vähem huvitavam.

17. Millal tuleb meeste EMV kuld? Kas see on Teie jaoks eesmärk omaette?

В быстрых и блицу я выйгрывал мужские чемпионаты. В классике конечно сложнее. Плохо что год из года приходиться конкурировать с одними и теми-же игроками. Для меня это не самая главная цель. Так получилось, что я ни разу не был чемпионом Кохтла-Ярве, до поры я был слабее кого-то, а потом перерос .

Kiires ja välgus ma olen juba võitnud meeste meistrivõistlused. Klassikalises on muidugi raske. Halb on see, et aasta-aastalt tuleb konkureerida ühtede ja samade inimestega. Minu jaoks see ei ole peamine eesmärk. Samuti on nii tulnud välja, et ma ei ole kordagi olnud Kohtla-Järve meister, algul olin kellegist nõrgem, hiljem aga kasvasin sellest välja.

18. Rene: 1) Kes hetkel on teie treener?
2) Kuida son lood eesti keele omandamisega?
3) Kui mängite veebikeskkondades malet, siis kus ja mis nime all?
4) Kuidas suhtute erinevatesse valmistiitlitesse (2011. aasta Eesti parim maletaja, 2011. aasta Ida-Virumaa parim sportlane jms)
5) Suurimad malelised eeskujud?
6) Kelleks tahate saada :)?
7) Suhe Paul Kerese maleloominguga?
8) Olite vahepeal avangutega raskustes, millest see tulenes?
9) Mis on senised olulisema dvõidud?
10) Kas võistkonna eest mängimine on Teie jaoks raskem kui individuaalturniiril osalemine?

1.)На данный момент у меня нет тренера.

Hetkel mul ei ole treenerit.

2.)На эстонском сейчас у меня около 50% занятий в университете, но главная проблема, что нет практики чтобы тренировать разговор.

Eesti keeles on 50% ülikooli ainetest, aga peamine probleem on see, et ei ole praktikat, et harjutada kõnekeelt.

3.)Переодически играю на playchess.com, bereg.ru, chessplanet чаще всего ник – моё имя.

Vahel mängin playchess.com’is, bereg.ru’s, chessplanetis – kõige tihedamini on hüüdnimeks mu enda nimi.

4.) Для того чтобы выбрали лучшим спортсменом надо показать хорошие результаты. Сейчас у меня закончились юношеские соревнования и звания я все получил. Так что надо что-то серьёзное показать, это сложно!

Selle jaoks, et valitaks parimaks sportlaseks on vaja näidata häid tulemusi. Hetkel mul lõppesid noorte meistrivõistlused ja tiitli ma sain. Nii et on vaja midagi tõsist ette näidata, see on raske.

5.) По стилю игры Каспаров и Карлсен.

Mängustiililt Kasparov ja Karlsen.

6.) Хороший вопрос J.Сложно ответить, делаю то, что считаю нужным для своего роста, что получиться трудно сказать.

Hea küsimus J. Raske vastata, teen seda, mis ma arvan, et on minu vanusele õige, mis saab – raske öelda.

7.) Конечно знаю определённый факты из жизни Кереса, что-то читал и фильм смотрел, но с шахматным творчеством знаком слабо.

Muidugi tean teatuid fakte Kerese elust, midagi olen lugenud ja filmi näinud, aga tema malelist loomingut tunnen kehvasti.

8.) Дебюты у меня не самое сильное место, иногда конечно я специально немного больше времени трачу в дебюте, чтобы лучше вникнуть или внести сумбур для соперника, хотя и знаю основные линии.

Avangud ei ole mu kõige tügevam külg, mõnikord ma muidugi kulutan meelega natuke rohkem aega avangus, et paremini saada aru seisust või ajada vastast segadusse, kuigi tean peamisi variante.

9.) Если имеется ввиду отдельная партия, то даже и не знаю. А если имеется ввиду турнир, то Чемпионат Европы по быстрым шахматам до 18 лет и Олимпиада в 2010 году.

Kui mõtlete üksikut partiid – siis ei teagi. Kui võtta turniir, siis Euroopa Meistrivõistlused kiirmales kuni 18 ja 2010 aasta maleolümpia.

10.) В командном соревновании играю ответственней. Не могу сказать что мне больше нравится командные турниры или результаты в командных сильно выше. Везде стараюсь играть хорошо.

Meeskondlikus turniiris mängin vastutustundlikumalt. Ei saa öelda, et mulle rohkem meeldivad meeskondlikud või meeskondlikud tulemused on tähtsamad. Igalpool üritan mängida hästi.

19. Kui pikad Olde kõrvad paistavad Sinu malelises arengus?

Конечно мне не приятно, что у нашего шахматного союза не хорошие отношения со многими шахматистами и финансовые проблемы, всё это меня не может радовать.

Muidugi mulle ei ole meeldiv, et meie maleliidul ei ole paljude maletajatega head suhted ja on finantsilised probleemid, kõik see ei tee mulle head meelt.

Что касается лично моего отношения, моё дело хорошо играть, радовать своих болельщиков.

Mis puudutab minu isiklikku suhtumist, siis minu asi on hästi mängida, kõiki oma poolehoidjaid rõõmustada.

20. 1.Kas on siht males ka professionaalne olla või see on lihtsalt huviala?


Шахматы со мной будут всегда по жизни. Хочется рости и прогрессировать дальше. Но одними шахматами я не ограничиваюсь.

Male on minuga tulevikus elu lõpuni kaasas. Tahaks areneda edasi. Aga malega ma ei piirdu.


2.
Keda peate oma kangemaks konkurendiks noorteklassis?


Начиная с 10 летних чемпионатов, приходилось конкурировать с Р.Ежовым, С. Касела, К.Сарапик и те кто уже бросил шахматы или появились чуть позже. Постарше возроста это И.Вовк, В.Сысков, В. Шлыков . Кажется в мои года конкуренция была выше, сравнивая с нынешними чемпионатами.

Alates 10 aastastest meistrivõistlusest, oli vaja konkureerida R. Jezoviga, S. Kaselaga, K. Sarapikuga ja need, kes tänaseks on loobunud juba malest või kes on natuke hiljem tulnud. Natuke vanemast vanuseklassist – I. Vovk, V. Sõskov, V. Šlõkov. Tundub, et minu aastatel oli konkurents kõvem, võrreldes tänapäevaste meistrivõistlusega.


3.
Kas mõni teie vanuseklassi maletaja (Kasela, Valner, Jezov) oleks võinud ka tiitliga mängijaks tõusta? Kellel oli potentsiaali

Все эти ребята доросли до кмс, то стать мастером Фиде – просто поднять свой рейтинг до 2300, точно в их руках. Другая проблема, что для этого надо играть в турнирах и немного заниматься. А я думаю, что у всех этих молодых ребят сейчас уже другие цели и занятия, а шахматы для них как хобби.

Kõik nad on saanud meistrikandidaadi tiitli, et saada FIDE meistriks – on vaja lihtsalt tõsta oma reiting 2300ni, see on nende kätes. Teine probleem – selle jaoks on vaja mängida turniiridel ja päris palju tegeleda. Aga ma arvan, et et neil noortel on nüüd juba teised eesmärgid ja tegevused, ja male on nende jaoks pigem hobi.

5 comments:

Anonymous said...

Uskumatu, ma saan isegi aru kuigi olen vene keeles algaja.

Anonymous said...

Mina ei saa.. no offense.

nikitheone said...

vabandan, kes aru ei saa. tõlgin ära loodetavasti homme. kui homme ei jõua, jääb venima veel vähemalt kaheks nädalaks.

Anonymous said...

Sänks Niki!

Anonymous said...

Tänud vastamast.