Thursday, January 2, 2014

Vinni Välk 2014

Juhend
I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Vinni vallas ja Lääne-Virumaal laiemalt, taaselustada omal ajal legendaarsete „Vinni Välk“ välkmaleturniiride korraldamise traditsioon;
c) võistlus kuulub 2014. aasta „Kodumasinad“ maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/ ja võistlussarja erileheküljelt http://www.eestimale.ee/sari2014/

II Aeg ja koht
Välkturniir toimub 19. jaanuaril  2014. a. algusega kell 11.00 Vinni Spordikompleksis, aadressil Sõpruse tn 16, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa – lisainfo http://www.vinnisport.eu/
NB! Kõikidel maleturniirist osavõtjatel on võimalus kasutada võistluspäeval turniiri eelselt ja järgselt tasuta Vinni Spordikompleksi ujulat!

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 80 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab ja viib läbi Rakvere Maleklubi, koostöös Vinni Vallavalitsuse, Vinni Spordikompleksi ja Eesti Male Toetusühinguga.
Mängitakse 11 topeltvooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, välkmale 3 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Igas voorus mängivad samad mängijad omavahel kaks eraldiseisvat partiid, arvesse lähevad kahe partii peale kogutud punktid.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid
(nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik
eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii
kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt:
a)      Buchholz
b)      Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c)      Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 10.45
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – VI vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 14.00
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
VII voor – XI vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.30 – 16.45
Võistluste lõpetamine 17.00

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1954 ja vanemad) ja parimat Rakvere Maleklubi mängijat rahaliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht                  100 EURi + rändkarikas „Vinni Välk“ võitjale,
- II koht                 50 EURi,
- III koht               40 EURi,
- IV koht               30 EURi,
- V koht                 20 EURi,
- Parim naine         20 EURi,
- Parim veteran      20 EURi,
- Parim Rakvere Maleklubi mängija   20 EURi.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Välkturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 8.- EURi täiskasvanud võistleja ja 6.- EURi noore (sünniaastaga 1996 ja nooremad), veterani (sünniaastaga 1954 ja vanemad) ja Lääne-Virumaa mängija kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 17. jaanuariks 2014. a. eelistatult e-mailile
peakohtunik@gmail.com või telefonil 5530227 (Eino Vaher), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Rakvere Maleklubi.

Turniir läheb FIDE välkmale reitingu arvestusse.

No comments: