Tuesday, October 16, 2012

Juhend: Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales 11. novembril


I Eesmärk ja ülesanne
a) välja selgitada 2012. aasta Järvamaa kiirmale meister;
b) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
c) populariseerida malet Järvamaal;
d) võistlus kuulub 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 11. novembril 2012. a. algusega kell 11.00 Paides, Paide Ühisgümnaasiumi aulas, aadressil Kooli 1, Paide linn, Järvamaa. Võistlejate registreerimine lõpetatakse kell 10.50.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 80 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused

Võistluse korraldab ja viib läbi Paide Maleklubi koostöös Eesti Male Toetusühingu ja Järvamaa Spordiliiduga.

Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale mängijale partii lõpuni. Võistluse tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
1) Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine.
2) Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
3) Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 10.50
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IX vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.15 – 16:00
Võistluste lõpetamine 16:15
Võistlusel pole ette nähtud lõunapausi, kuid koolis on avatud kohvik, kust saab kehakinnitust võtta mängude vaheajal.

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad) rahaliste auhindadega.
Lisaks autasustatakse kolme paremat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad), parimat mängijat reitinguga kuni 2100 ja parimat mängijat reitinguga kuni 1800 esemeliste auhindadega.

Eraldi autasustatakse 5 paremat Järvamaa maletajat esemeliste auhindade, medalite ja diplomitega.

Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht 100 EURi,
- II koht 60 EURi,
- III koht 50 EURi,
- IV koht 40 EURi,
- V koht 40 EURi,
- Parim naine 30 EURi,
- Parim veteran 30 EURi.

Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1994 ja nooremad) või veterani (sünniaastaga 1952 ja vanemad) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Järvamaalt pärit mängijatele on osavõtumaks 5.- EURi. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks eelregistreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt 9. novembriks 2012. a. kell 12.00 eelistatult e-mailile priit.vark@gmail.com või telefonil +372 58 053 895 (Priit Värk), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Paide Maleklubi.
Suitsetamine on Paide Ühisgümnaasiumi territooriumil keelatud.

No comments: