Thursday, March 3, 2011

“LEO BRASCHINSKY MÄLESTUSTURNIIR KIIRMALES”


"LEO BRASCHINSKY MÄLESTUSTURNIIR KIIRMALES”

Viljandis 19. märtsil 2011

JUHEND

I Eesmärk ja ülesanne

a) pidada meeles Viljandi üht läbi aegade parimat maletajat Leo Braschinskyt ja tunda rõõmu

malemängust
b) populariseerida malet Viljandimaal ja panna alus iga-aastasele traditsioonilisele maleturniirile
c) võistlus kuulub Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud ja Eesti Male Toetusühingu poolt
korraldatud maleturniiride sarja, lisainfo . Võistlused korraldab Viljandi Maleklubi CC Fellin koostöös Viljandi Linnavalitsuse ja Eesti Male Toetusühinguga.

II Aeg ja koht

Kiirturniir toimub 19. märtsil 2011. a. algusega kell 11.00 Viljandis C.R.Jakobsoni nimelises
Gümnaasiumis, aadressil Riia mnt. 91, Männimäe linnaosas. Võistluspaiga läheduses asuvad busside nr. 2, 6 ja 10 lõpp-peatused. Autode tasuta parkimine kooli ees asuvas parklas.

III Osavõtjad

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja
malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused

• Võistlused korraldab ja viib läbi Viljandi Maleklubi CC Fellin koos Eesti Male Toetusühinguga.
• Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale mängijale partii lõpuni. Kui osavõtjaid on alla 40, võidakse voorude arvu vastavalt kohtuniku soovitusele vähendada 7-ni.
• Võistluste tulemused lähevad Eesti kiirmale reitinguarvestusse.
• Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt. sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
• Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
• Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
• Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi, võistluste peakohtunik on Gert Elmaste.

V Ajakava

10.15 - 10.55 Registreerimine
11.00 - 11.10 Võistluste avamine
11.10 - 13.30 I–IV voor
13.30 - 14.15 Lõunapaus. Korraldajad jätavad endale õiguse pausi vajadusel muuta, lühendada või
pikendada. Võistluspaigas pakutakse korraldajate poolt osavõtjatele tasuta lõunasöök.
14.15 - 16.45 V–VIII voor
17.00 - 17.10 Võistluste lõpetamine

VI Autasustamine

Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat noormängijat vanuses kuni 16 aastat (sünniaastaga 1995 ja nooremad), parimat veterani vanusega üle 60-aasta (sünniaasta 1951 ja vanemad) ja parimat kohalikku mängijat järgmiste auhindadega väärtuses:

1. koht - 130 EUR-i
2. koht - 100 EUR-i
3. koht - 80 EUR-i
4. koht - 60 EUR-i
5. koht - 50 EUR-i

ja kõik eriauhinnad 40 EUR-i. Lisaks on auhind parimale reitinguga kuni 2000 mängijale, samuti
loositakse turniiri lõpetamisel kõigi osalejate vahel välja 2 üllatusauhinda.

NB! Ükski võistleja ei saa üle ühe auhinna.

VII Majandamine

• Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
• Osavõtumaks on 5 EUR-i täiskasvanud võistleja ja 3 EUR-i noore (sünniaastaga 1995 ja hiljem) või veterani (sünniaastaga 1951 ja varem) kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale.

Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid ja rahvusvahelised meistrid ning
Viljandimaa maletajad. Samuti kõik maletajad, kes on saanud korraldajalt personaalse kutse.

• Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
• Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on
võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu, mis on eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt 10 EUR-i ja 6 EUR-i).

VIII Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 18. märtsiks 2011.a. eelistatult e-posti aadressile chessclubfellin@gmail.com või telefonil 5647 1454 (Gert Elmaste), teatades osaleja ees- ja perekonnanime ning sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste korraldaja maleklubi CC Fellin
koos peakohtunikuga.

NB! Suitsetamine ei ole kooli esisel alal lubatud, samas on võistlejatele selleks eraldatud spetsiaalne ala. Palume sellest juhinduda ja austada kooli reegleid.

13 comments:

Anonymous said...

Saab loodetavasti olema väärt mehele vääriline mälestusvõistlus.

Anonymous said...

Issand seda korraldab mingi mõttetu klubi ju. EML liikmeks me õnneks neid ei võtnud!

Anonymous said...

ega maleliit veel elu lõpp ei ole:D

Anonymous said...

Täpselt! Klubid on võimelised vägagi hästi turniire korraldama, ilma EML-it sekkumiseta.

Anonymous said...

March 4, 2011 2:43 AM Anonymous said...
Issand seda korraldab mingi mõttetu klubi ju. EML liikmeks me õnneks neid ei võtnud!

Issand, mis mõttetu kommentaar, mingi mõttetu anonüümse poolt.

Anonymous said...

Klubid peavadki iseseisvalt hakkama saama, mitte kogu aeg käsi maleliidu poole pikka. EMTÜ õpetab klubidele nende igapäevatööd :)

Anonymous said...

vahet pole, kes sekkub - EML, EMTÜ, sponsor, maksuamet või keegi teine. peaasi, et üritus toimuks ja korraldajatel oleks tahtmist ning jõudu ka järgmiseks korraks.

edu kõigile, kes miskit korraldada vaevaks võtavad.

Anonymous said...

Kanep ja Sepp kaotasid eelviimases.

Anonymous said...

Kas maleliidu üldkoosolekuid enam ei protokollitagi? Valimispäeval tekkis mõte lugeda malepoliitikat, aga võta näpust. Oli vist kunagi jaanuaris või veebruaris mingi koosolek?

Anonymous said...

Küsiks hoopis teemaga seonduvalt: kas on teada, kes eesti tugevamatest maletajatest turniirile tulevad?

Anonymous said...

Eelregistreerimine lõpeb 18. märtsil kell 12.00. Praegu pole veel teadagi kes 12.03 Jüris mängivad.
Ja üldse, miks mingi Anonymous peaks seda teadma, rääkimata talle info väljastamisest.

Anonymous

Anonymous said...

Et kui Anonymous küsib, siis ei vastata? Aga kui nime alla panen, siis loetled mulle kohe nimekirja ära, kes registreeritud on ? Ma arvan, et siin küsija Anonymous pole ainus, keda see info huvitab. Ilmselt huvitab see enamikke mängijaid.

korraldaja said...

Tundub et turniir kukub läbi. Mingeid tugevamaid nimesid ei ole, noori pole ja naisi kah pole registreerinud, ainult kohalikud ja veteranid.