Saturday, July 10, 2010

Viie klubi pöördumine EML juhatuse poole

Sain üks päev sellise kirja:

Pöördumine Eesti Maleliidu juhatusele

Eesti Maleliidu juhatus on välja saatnud kutse korralisele üldkoosolekule
11.07.2010 (lisatud failiga). Üldkoosoleku päevakorras on ka küsimus Eesti
mees- ja naiskonna osalemisest maleolümpial Hantõ-Mansiiskis. Eesti on
olnud esindatud maleolümpial igal iseseisvusaastal alates 1935. aastast.

Peame kahetsusväärseks, et EMLi juhatus on otsustanud kutsuda koosoleku
kokku ajal, mil suur osa Eesti paremaid maletajaid ja olümpiameeskonna
liikmeid (rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots ja Meelis Kanep,
rahvusvahelised meistrid Tarvo Seeman, Aleksander Volodin, meeskonna
kapten Kalle Kiik, naiste rahvusvaheline meister Leili Pärnpuu) ei viibi
seoses erinevate rahvusvaheliste võistlustega Eestis (Soomes Heart of
Finland 05.-11.07, Prantsusmaal juunioride turniir 07.-14.07). Me ei pea
võimalikuks arutada nimetatud küsimust ilma olümpiakoondise liikmete
osaluse ja ärakuulamiseta ega osaleda niisugusel arutelul.

Seoses sellega palume nimetatud küsimuse arutamine edasi lükata ajale, mil
suurem osa olümpiameeskonna ja -naiskonna liikmeid on Eestis. Juhul, kui
arutelu leiab ikkagi aset 11.07.2010, oleme sunnitud küsimuse juurde
tagasi pöörduma erakorralisel üldkoosolekul.

Lisaks juhime juhatuse tähelepanu vajadusele arvestada üldkoosoleku
planeerimisel Eesti siseste võistluste kalendriga. 9.-11.07 toimub Hiiumaa
suveturniir, millel osaleb rida Eesti maleaktiviste. Kord aastas toimuvale
korralisele üldkoosolekule on kindlasti võimalik leida aeg, mis ei lange
kokku mõne üle-eestilise võistlusega. Seda enam, et põhikirja §37 lg. 2
järgi tuleb korraline üldkoosolek korraldada esimese poolaasta jooksul
ning korraldades selle 11.07, on juhatus järjekordselt põhikirja rikkunud.

EMLi põhikirja § 27 lg. 2 järgi "Juhatuse koosolekutest kutsutakse osa
võtma mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid". Kas üldkoosoleku
aja otsustamisest kutsuti osa võtma mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute
meistrid Kaido Külaots ja Tuuli Vahtra?

Kaido Külaotsa Malekool, Kaido Külaots
Spordiklubi Maletäht, Leonid Pelešev
Tartu Ülikooli Maleklubi, Kristjan Sander
Vabaettur MTÜ, Igor Krupenski
Võru Maleklubi, Ülar Lauk

7.07.2010

Vastuseks sellele avaldas EML oma kodulehel järgneva kirjutise:

Eesti Maleliidu juhatus saatis 2. juulil 2010. aastal kõigile EML liikmesklubidele teate 11. juulil Tallinnas toimuvast üldkoosolekust. Teiste küsimuste hulgas on üldkoosoleku päevakorras kõige olulisemaks punktiks kindlasti 2009. a. auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine.

Kultuuriministeerium ei ole siiani EML-ga allkirjastanud 2010. a. riigieelarvelise tegevtoetuse ning ka klubidele eraldatava noortespordi toetuse lepingut ja riigi poolt on seatud lepingu allkirjastamise tingimuseks 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine EML üldkoosolekul.

Riik ei ole maleliidule eraldanud käesoleval aastal veel sentigi eelarvelisi vahendeid. Samuti on EML-i poolt esitatud taotlused 2010. a. maleolümpial ning noorte MM- ja EM-võistlustel osalemiseks saanud Hasartmängumaksu Nõukogult eitavad vastused.

Kogu senine EML-i tegevus (sh. 2009. a. noortespordi võlgnevuste likvideerimine) on toimunud peamiselt erasektorist laekunud sponsorvahendite arvelt. Kuid praeguses olukorras, kui riik jätkuvalt ei toeta maletegevust, on kahtluse all 2010. a. rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemine.Samal ajal on Kristjan Sander (Tartu Ülikooli MK) saatnud mitmele klubi esindajale kirja, milles soovib muudatuste sisseviimist üldkoosoleku päevakorras ning tema nõude mittetäitmisel ähvardab üldkoosolekul osalemisest loobumisega ning uue erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega.

Samuti on mõned inimesed hakanud helistama klubide juhtidele ning püüdnud neid veenda selles, et klubid boikoteeriksid EML üldkoosolekul osalemist. Ühed suuremad aktivistid sellise kihutustöö tegemisel on MTÜ Vabaettur juht Igor Krupenski ning sama klubi liige Margus Sööt. Samas ei kuulu M. Sööt mitte ühegi EML liikmesklubi juhatusse.

Tekkinud on kahetsusväärne olukord, kus nn. "opositsioon" ei soovi teha mingitki koostööd Eesti Maleliidu ning tema liikmesklubidega, vaid püüab igal võimalikul hetkel tekitada konflikte ning segadust.

Ei saa pidada normaalseks olukorda, kus K. Sander, I. Krupenski ja M. Sööt püüavad veenda EML liikmesklubide juhte mitte osalema EML üldkoosolekul, mille tulemusel võib jääda kinnitamata 2009. a. majandusaasta aruanne. See omakorda tekitab olukorra, kus klubid ei saa jätkuvalt kätte riigi poolt eraldatud 2010. a. noortespordi toetust.

Kui "opositsioonil" on etteheiteid EML juhatuse tegevusele, siis nende küsimuste arutamise kohaks ongi EML-i üldkoosolek. Kui aga mõned klubid seda teha ei soovi (või ei ole tegelikult põhjust ja julgust klubide ees avalikult esineda) ning püüavad hoopis blokeerida EML-i liikmesklubide tegevust, siis on see kindlasti pahatahtlik ning EML-i mainet ja tegevust kahjustav ettevõtmine.

EML juhatus palub oma liikmesklubide esindajatel mitte alluda sellistele provokatsioonidele ning tulla kindlasti EML üldkoosolekule 11. juulil. Sellel üldkoosolekul annab EML juhatus ka põhjaliku ülevaate hetkeseisust Eesti males

6 comments:

Anonymous said...

Võiks ju lükata koosoleku ajale, mis kõigile sobib. No näiteks maleolümpia avapäevale. Siis peaks kõigil juba aega küll olema. Sel ajal ehk ei toimu ka mingit kohalikku turniiri, mis klubide esindajaid kinni hoiaks.

Miks aastaaruanne on veninud konkreetselt Maleliidul?! Põhjuseid võib olla palju alates palgaraha puudumisest ... Kui riigilt raha pole saadud, siis ei tohiks väga raske olla ka kulutusi kirjeldada. Aga neid, kellel sel aastal probleeme tekkis, on hirmuäratavalt palju http://www.e24.ee/?id=285878 Kindlasti on kõik klubid ammu juba oma aastaaruanded esitanud.

Kristjan Sander said...

H. Olde pole vist meie pöördumise tekstist aru saanud. Meie kirjutame sellest, et meeskonna selja taga maleolümpial osalemise kohta otsuseid langetada ei ole korrektne, tema aga jumal teab millest. Ei oskagi kuidagi kommenteerida.

Anonymous said...

Kindel see, et koosolek kuulutati asjast huvitatutele välja ootamatult.

Praktika näitab küll, et koosolek toimub igal aastal juuli alguses. Tuleks püüelda selle poole, et teha juba enne Jaanipäeva.

Kindlasti polnud ka võimalik huvi korral varakult aega ette täpsustada, et oma võistluskalendrit sättida.

Pada sõimab katelt...

Anonymous said...

Palun püüdke natukenegi mõelda enne postitamist. Eesti maletajad peaksid siis koosoleku hirmus terve juuli vabaks võtma, äkki hakatakse olümpiale minekut otsustama. Soliidsetel turniiridel tuleb osavõtust mitu kuud ette teatada. 7 päevaga pole isegi parima tahtmise korral plaane ümber teha. Ebaviisakas maleliidu poolt.

Anonymous said...

Mida see olümpiakoondiste kohalolek oleks andnud?

Anonymous said...

Mis toimub?
Eesti venekeelne press kirjutab, et pühapäevasel üldkoosoekul teatas Eesti Maleliit, et Eesti võistkondi ei saadeta maleolümpiale, kuna projektid on saanud eitavad vastused.
http://novosti.err.ee/index.php?26209362
На фоне такого высокого спортивного достижения эстонских шахмат, на состоявшемся в этот же день годовом общем собрании Эстонского шахматного союза (ЭШС) в Таллинне было с грустью доложено, что ЭШС не может отправлять сборные Эстонии по шахматам среди мужчин и женщин на Всемирную шахматную Олимпиаду, которая пройдет в этом году в Ханты-Мансийске. У ЭСШ нет финансовых возможностей, так как проектам отказано в поддержке.