Wednesday, November 30, 2016

Vaadeldaja meeskond tänab lugejaid

Vaadeldaja tegevus hääbus juba paar aastat tagasi, kuid tegemata on veel viimane postitus.
Usun, et Vaadeldajasse kirjutamine ja postitamine oli kogu meeskonnale huvitav ning edasiviiv kogemus, kuid ühel hetkel said muud tegevused lihtsalt prioriteetsemaks.

Aitäh kõigile kaasautoritele, uudiste ja artiklite saatjatele ning loomulikult Vaadeldaja lugejaskonnale ning fännidele. 

Õnneks on Vaadeldajale kui maleteemalisele meediakanalile juba mitu aastat head alternatiivid olnud. Näiteks leiad artikleid ja uudiseid Eesti Male Toetusühingu kodulehelt ning Facebooki lehelt ja samuti ilmub regulaarselt ajaleht „Eesti Maleelu".

Vaadeldamiseni :)

Tuesday, April 21, 2015

Mõttespordi olümpiaadil osales 848 õpilast 71 koolist

Eelmisel nädalal lõppenud mõttespordi olümpiaadil osales 848 õpilast 71 koolist.
Läbi õppeaasta kestnud võistlusel võisteldi interneti vahendusel males, kabes, gomokus ja sudokute lahendamises.

Osalejate arv alade lõikes:
Kabe: 466
Male: 377
Gomoku: 398
Sudokute lahendamine: 206

Tulemused

Male
Nii alg- kui põhikoolis võidutsesid Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilased - vastavalt Rihard Aga ja Jan-Platon Ivanov. Gümnaasiumi arvestuses võitis Georg Abozenko Tallinna Südalinna koolist.
Koolide arvestuses olid parimad vastavalt vanusegruppidele Pärnu Mai kool, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium.

Kabe

Ka kabes läksid alg- ja põhikooli võidud samasse kooli - Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumisse. Parimad olid Triinu Jalg ja Merilii Jalg. Gümnaasiumi arvestuses võitis Reivo Vinter Kuressaare Gümnaasiumist.
Koolide arvestuses olid parimad Tallinna Reaalkool, Peetri Lasteaed-Põhikool ning Nõo Reaalgümnaasium.

Gomoku
Gomokus oli edukaim kool Tallinna Reaalkool - selle kooli õpilane Karl-Ustav Kõlar võitis algkooli arvestuses, Gümnaasiumi arvestuses võitis Martin Hõbemägi. Lisaks võideti esikoht ka algkoolide arvestuses.
Põhikooli arvestuses võitis Kuno Kolk Prantsuse Lütseumist, edukaim kool Gustav Adolfi Gümnaasium.
Gümnaasiumi arvestuses oli parim kool taas Nõo Reaalgümnaasium.

Sudoku
Algkoolide arvestuses oli edukaim Tallinna Reaalkool, selle kooli õpilane Ardi Raag võitis ka individuaalarvestuses.
Põhikooli astmes oli kiireim Kuno Kolk Prantsuse Lütseumist, parim kool Pärnu Kuninga Tänava Põhikool.
Gümnaasiumi arvestuses võitis Kalle Klaos Nõo Reaalgümnaasiumist. Nõo Reaalgümnaasiumile sellel aastal koolide arvestuses vastast ei olnud - gümnaasiumi arvestuses võideti kõik neli ala!

Koondarvestus
Esmakordselt andis Eesti Mõttespordi Liit välja auhinnad ka koondarvestuses kõikides vanusegruppides.
Parimad mõttesportlased 2014/2015 õppeaastal on:
Algkool: Ardi Raag Tallinna Reaalkoolist
Põhikool: Kuno Kolk Prantsuse Lütseumist
Gümnaasium: Reivo Vinter Kuressaare Gümnaasiumist

Kõikide tulemustega on võimalik tutvuda mõttespordi olümpiaadi kodulehel: http://www.vint.ee/mottespordi-olumpiaad/

Parimaid õpilasi autasustavad Eesti Mõttespordi Liit, Eesti Maleliit, Eesti Kabeliit, Eesti Rendzuliit ning AS Kuma.

Kokkuvõtte eest tänab Vaadeldaja Marten Meikopit Eesti Mõttespordi Liidust.

Wednesday, October 1, 2014

Juhend: Mõttespordi olümpiaad 2014/2015 õppeaastal


Eesti Mõttespordi Liit korraldab taas mõttespordi online olümpiaadi koolidele.
Võistlused toimuvad interneti vahendusel - õpilased saavad olümpiaadist osa võtta oma kooli arvutiklassist.
Eelmisel aastal osales võistlustel 624 õpilast 57-st koolist. Eelmisel aastal osalenud koolide nimekiri: http://www.vint.ee/?module_action=Tournaments-school_tournament_participants&year=2013&action=overall

Võisteldakse neljal alal: vene kabe, male, gomoku ehk viis ritta ja sudokude lahendamine. Õppeaasta jooksul toimub 4 etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool (1.-4. klass), põhikool (5.-9.klass) ning gümnaasium (10.-12. klass).
Eesmärgiks on mõttespordi populariseerimine koolinoorte seas, seega on osalema oodatud kõik - ka need õpilased, kes varem male / kabega kokku puutunud ei ole.

Võistluste juhend: https://docs.google.com/document/d/1032cdrNHPtURAYRC-ACFpnTZP-F8vHmy-qRw-idd84g/edit?usp=sharing

Korraldajad
Eesti Mõttespordi Liit, Eesti mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit, Eesti Rendžuliit, AS Kuma

Ajakava
29.09 - 03.10.2014 Koolide teavitamine turniirist
03.11 - 06.11.2014 Treeningturniirid kõikidel aladel keskkonnas Vint.ee
14.11.2014 - Registreerumise tähtaeg koolidele
24.11 - 27.11.2014 toimub võistluste I etapp
Esmaspäeval (24.11) toimuvad maleturniirid (Vint.ee keskkonnas toimub 3 turniiri - kõigile vanuseklassidele eraldi turniir)
Teisipäeval (25.11) toimuvad kabeturniirid
Kolmapäeval (26.11) toimuvad gomokuturniirid
Neljapäeval (27.11) toimuvad sudokuturniirid
12.01 - 15.01.2015 toimub võistluste II etapp (turniirid toimuvad sarnaselt I etapile)
16.02 - 19.02.2015 toimub võistluste III etapp
06.04 - 09.04.2015 toimub võistluste IV etapp

Algkooli turniirid algavad kell 13:00, põhikooli turniirid kell 13:30 ning gümnaasiumi turniirid kell 14:00.

Võistlusest osavõtt

On oluline, et iga kool määraks ühe isiku (direktor / huvijuht / õpetaja), kes oleks koolipoolseks kontaktiks võistluse korraldajale, kes juhendaks õpilasi turniirilt osavõtmise küsimustes ning kes füüsiliselt oleks kooli arvutiklassides kohal turniiride toimumise ajal.
Kõik koolid peavad teavitama soovist võistlusest osa võtta koos õpilaste nimekirjaga aadressil mottespordiliit@gmail.com kuupäevaks 14.11.2014
Iga õpilase kohta tuleb teada anda:
 • Õpilase ees- ja perenimi
 • Klass (et õpilane saaks osaleda õiges vanusegrupis)
 • Õpilase Vint.ee kasutajanimi
Autasustamine

Kõik alaliidud autasustavad kolme parimat õpilast kõigis vanusegruppides nimelise medali/meenega vastavalt:
Eesti Kabeliit - kabe arvestuses
Eesti Maleliit - male arvestuses
Eesti Rendžu Liit - Gomoku arvestuses
AS Kuma - Sudokute lahendamises

Eesti Mõttespordi Liit - koondarvastuses (parimate mõttesportlaste selgitamisel)

Muudatused võrreldes eelmise aastaga
* Autastustatakse kolme parimat õpilast igal alal igas vanusegrupis nimelise medali / meenega
* Eesti Mõttespordi Liit selgitab esmakordselt välja ning autasustab parimaid mõttesportlasi koondarvestuses. Eelmise õppeaasta parimaid saab näha (koondtabeli vaade): http://www.vint.ee/mottespordi-olumpiaad/
* Kõikidele turniiridele on võimalik hilineda 10 minutit. Sudoku turniiri puhul liidetakse hilinemise aeg esimese sudoku lahendamise ajale otsa, teistes mängudes saab õpilane puudutud voorude eest turniiritabelisse kirja nulli.
* Toimuvad treeningturniirid.
Treeningturniiride eesmärgid:
 • Uued võistlejad saavad tutvuda Vint.ee keskkonnaga ja luua endale Vint.ee kasutajanime
 • Juba võistlustel osalenud õpilased saavad meelde tuletada oma vint.ee kasutajanimed ja paroolid
 • Õpilased ja õpetajad, kes ei ole veel otsustanud, kas võistlustel osaleda, saavad parema ettekujutuse, kuidas võistlused toimuvad
 • Koolid saavad kontrollida, kas nende arvutiklassis on võimalik turniirist osa võtta (kas interneti ühendus ning arvutid on piisavalt kiired)
 • Koolidel on võimalik kasutada treeningturniire, et välja selgitada parimad keda lubada mõttespordi olümpiaadile (kui osalejate huvi koolis on liiga suur)
 • Korraldaja saab kontrollida tehnilist valmisolekut turniiride läbi viimiseks. Soovitame võimalikult paljudel õpilastel treeningturniiridest osa võtta!
Treeningturniiridel ei eristata erinevaid vanuseastmeid - kõik õpilased osalevad ühel turniiril. Treeningturniiride tulemused ei mõjuta mingil viisil osalemist mõttespordi olümpiaadil või selle tulemust. Turniirid toimuvad järgmiselt
 • 03.11 kell 14:00 - Male
 • 04.11 kell 14:00 - Kabe
 • 05.11 kell 14:00 - Gomoku
 • 06.11 kell 14:00 - Sudoku
Kõik küsimused on teretulnud mottespordiliit@gmail.com või telefonil +3725268922 (Marten Meikop)

Saturday, June 14, 2014

48. ILMAR RAUA MÄLESTUSTURNIIR MALES

I Eesmärk ja ülesanne
a) meenutada Viljandist pärit maletajat ja Buenos Airese maleolümpial 3. koha võitnud meeskonnaliiget ja pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) võistlus kuulub 2014. aasta kauplusteketi Kodumasinad maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2014/
II Aeg ja koht
Turniir toimub 30. juuni - 6. juuli 2014 Viljandi Spordikeskuses (www.viljandimaa.ee/spordikeskus) aadressil Vaksali 4, Viljandi (bussijaamast ca 500 m, Vabaduse platsi juures).
III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel, kes on tasunud osavõtumaksu 30 EUR, Viljandimaa maletajad, veteranid (s.a. 1954 ja vanemad) ja noored (s.a. 1998 ja nooremad) 20 EUR. Rahvusvahelised meisrid (IM/WIM) ja rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) on osavõtumaksust vabastatud.
IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab Viljandi Maleklubi CC Fellin koostöös Eesti Male Toetusühinguga.
Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 1.30 h 40 käigule + 15 minutit partii lõpuni + 30 sekundit igale käigule mõlemale mängijale alates esimesest käigust.
Käikude märkimine kohustuslik kuni partii lõpuni.
Võistlus läheb FIDE ja Eesti reitingu arvestusse.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 30 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Median Buchholz
b) Buchholz
c) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta, ilma kolme nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.
Võistlejal on õigus esimese viie vooru jooksul võtta kaks korda vaba voor, teatades sellest kohtunikule kirjalikult ette vähemalt 24 tundi enne vastava vooru algust. Võistlejale arvestatakse sellisel juhul 0,5 punkti vooru eest.
V Ajakava
Esmaspäeval, 30. juunil 2014
Registreerimine 14.00 – 15.45
Võistluste avamine 16.00
I voor 16.15
Teisipäeval, 1. juulil 2014
II voor 10.00
III voor 16.00
Kolmapäeval, 2. juulil 2014
IV voor 12.00
Neljapäeval, 3. juulil 2014
V voor 10.00
VI voor 16.00
Reedel, 4. juulil 2014
VII voor 12.00
Laupäeval, 5. juulil 2014
VIII voor 12.00
Pühapäeval, 6. juulil 2014
IX voor 10.00
Võistluste lõpetamine 30 minuti jooksul peale viimase partii lõppu.
VI Autasustamine
Rahalised auhinnad sponsorluse korras:
I koht 1500 EURi + karikas,
II koht 1000 EURi,
III koht 700 EURi,
IV koht 400 EURi,
V koht 250 EURi,
VI koht 150 EURi,
VII koht 100 EURi,
VIII koht 70 EURi,
parim naismängija 70 EURi, 2. koht 40 EURi;
parim veteran s.a. 1954 ja varem 70 EURi, 2. koht 40 EURi;
parim Viljandimaa mängija 70 EURi, 2. koht 40 EURi;
parim reitinguga kuni 2100 70 EURi,
parim noor s.a. 1998 ja hiljem 70 EURi, 2. koht 40 EURi;
parim reitinguga kuni 1900 40 EURi.
Korraldaja peab meeles kahte osalejat loositavate üllatusauhindadega.
Ükski maletaja ei saa üle ühe auhinna.
VII Majandamine
Korraldajatel on pakkuda piiratud arv kohti:
Ingeri hostelis (www.hostelingeri.ee) hinnaga 10 EUR-i inimene/öö.
Majutuse soovist teatada Gert Elmastele e-kirjaga: peakohtunik@gmail.com või telefonil +37256471454.
Soodne majutusvõimalus ka hostelis: JustRest (www.justrest.eu). Tuba 4-le 47 EUR/öö, 3-le 41 EUR/öö, 2-le 35 EUR/öö.
VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 20.00 26. juuniks 2014. a. eelistatult turniiri e-postile: peakohtunik@gmail.com või toomas.valgmae@kodumasinad.ee või telefonil +37256471454 (Gert Elmaste), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja -aasta, ELO reitingu.
GM/WGM ja IM/WIM on pakkuda piiratud arv tasuta majutust. Huvilistel palutakse võimalikult kiiresti kontakteeruda korraldajatega.
IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluse korraldajad.

Sunday, June 1, 2014

Uus blogi Fighting the Sharks


Andres Kuusk
koos kahe sõbraga lõi paar nädalat tagasi uue blogi Fighting the Sharks: http://fightingthesharks.com
Inglisekeelses blogis on huvitavaid artikleid mõttespordi, spordiennustuste ja aktsiaturgude kohta. Näiteks märksõna "male" alt leiab hetkel järgmised artiklid:
Minu arvates põnev lugemine ja soovitan ka teil nimetatud lehte külastada. Soovin autoritele edu blogi tegemisel!


Thursday, May 29, 2014

Ilmus maleraamat "Male Eestis 1984-1991"


Ilmus eestikeelne maleraamat "Male Eestis 1984-1991" (Tallinn: ARGO 2014). Maleelu ülevaate on koostanud Merike Rõtova ja Ülar Lauk, partiide kommentaarid Ülar Lauk. Raamatu ilmumist korraldas Tartu Ülikooli Maleklubi ja toetas Eesti Kultuurkapital.

http://www.argokirjastus.ee/11551

Sellega on Eesti maleelu kuni iseseisvumise taastamiseni üldkäsitlustega kaetud. Sarja esimene raamat, koostajaks E. Lukk (H. Hindre) ilmus juba 1965.

Kristjan Sander

Wednesday, May 28, 2014

Fischeri male 31. mail Tallinnas


31. mail, laupäeval on võimalik mängida Tallinnas Fischeri malet. Üritus kuulub pentamind turniirisarja. Lisaks Fischeri malele saab ennast proovile panna ka teistes mõttemängudes.
Täpsem info ja kava aadressil http://www.pentamind.ee/index.php/ajakava
Tulge osalema!

Juhend: Rakvere linna kiirmaleturniir 8. juunil

I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Rakvere linnas, jätkata iga-aastast Rakvere linna kiirmaleturniiride korraldamise traditsiooni;
c) võistlus kuulub 2014. aasta „Kodumasinad“ maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2014/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 8. juunil 2014. a. algusega kell 10.00 Rakvere Spordihallis, aadressil Kastani puiestee 12, Rakvere.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused
Võistluse korraldab ja viib läbi Rakvere Maleklubi, koostöös Eesti Male Toetusühingu ja Rakvere Linnavalitsusega.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus
alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 9.15 – 9.45
Võistluste avamine 10.00 – 10.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 10.10 – 12.30
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 13.00 – 15.45
Võistluste lõpetamine 16.00

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat, parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1954 ja vanemad) , parimat noormängijat vanuses kuni
18 aastat (sünniaastaga 1996 ja nooremad) ja parimat Rakvere Maleklubi mängijat rahaliste auhindadega.
Samuti autasustatakse parimat mängijat reitinguga kuni 2200 ja parimat mängijat reitinguga kuni 1900 esemeliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht 100 eurot,
- II koht 70 eurot,
- III koht 50 eurot,
- IV koht 40 eurot,
- V koht 30 eurot,
- Parim naine 20 eurot,
- Parim veteran 20 eurot,
- Parim noor 20 eurot,
- Parim rakverelane 20 eurot.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- eurot täiskasvanud võistleja ja 5.- eurot noore (sünniaastaga 1996 ja nooremad), veterani (sünniaastaga 1954 ja vanemad) ja Lääne-Virumaa mängija kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu, mis on eeltoodud summadest kaks korda suurem (vastavalt 14 eurot ja 10 eurot).

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 6. juuniks 2014. a. eelistatult e-mailile peakohtunik@gmail.com või telefonil 5530227 (Eino Vaher), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Rakvere Maleklubi.

Juhend: Tartu Suvi 7. - 8. juunil
Eraldi kiir- ja välkturniir

Juhend

1. KOHT

Tartu Maaülikooli ruumides, Kreutzwald’i 1.

2. REGISTREERIMINE & AJAKAVA

Eelregistreerimine kuni 05.06. 2014.

Kiirturniir

 07.06. kell      10:00 – 10:30 lõplik registreerimine ja osavõtumaksu tasumine
                        10:35               turniiri avamine
                        10:45 – 13:45 kiirturniiri I-IV voor
                        13:45 – 14:45 lõunapaus
                        14:45 – 18:15 kiirturniiri V-VIII voor
                        ~ 18:30           kiirturniiri lõpetamine

Välkturniir

 08.06. kell      10.30 – 10:50 lõplik registreerimine välkturniirile
                        11:00 – 13:30 välkturniiri I - VI voor
                        13:30 – 14:30 lõunapaus
                        14:30 – 16:40 välkturniiri VII – XI voor
                        ~ 17:00           välkturniiri lõpetamine, aeg võib pisut muutuda

3. VÕISTLEJAD ja OSAVÕTUMAKS

3.1. Osaleda võivad kõik korraldava toimkonna loa saanud soovijad, kes on registreerinud hiljemalt  05.06. 2014 ja tasunud enne turniiri algust osavõtumaksu 8 EUR kiirturniiri ja 5 EUR välkturniiri eest. Kui võistleja osaleb nii kiir- kui välkturniiril, siis on soodustusega osavõtumaks kokku 10 EUR.

3.2. Tartu Kalevi liikmed, üliõpilased, kuni 16-aastased, vähemalt 60-aastased : kiirturniir 5 EUR ja välkturniir 3 EUR. Kui võistleja osaleb nii kiir- kui välkturniiril, siis on soodustusega osavõtumaks kokku 6 EUR.

3.3. Rahvusvahelised meistrid ja suurmeistrid ning Tartu Kalevi noorliikmed on õigeaegse
registreerimise korral osavõtumaksust vabastatud.

3.4. Hiljem kui 05.06. 2014 registreerunutel on osalustasu 50% võrra suurem.

4. KONTAKT

Andres Karba, telefon : 55 46 944, andres.karba@gmail.com

5. MAJUTUSE INFO

Eha Suija Kodumajutus, tel. 7 30 40 80.
Hostel Loomingu kastani 38. Tel 56994398  
Mõisavahe Hostel, tel. 7 40 06 74.
Salimo, tel. 7 36 18 50.
Tamme Staadion, Kungla 1, tel. 7 46 10 62.
Tähtvere, tel. 7 42 13 64.

6. KOHTUNIKUD

 Turniiride peakohtunik on FA Marek Kolk. Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.

KIIRTURNIIR ( 07.06. 2014 )

7. KIIRTURNIIRI AJAKAVA

I voor:10:45. Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 7 minutit pärast paarimise
avalikustamist (vastav aeg fikseeritakse kohapeal).

8. VÕISTLUSSÜSTEEM

8.1. Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina ühes grupis. Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis kiirmale ajakontrolliga 10 min + 5 sekundit kummalegi mängijale.

9. TURNIIRI KORRALDUS

9.1. Võistluse tulemused lähevad Eesti ja FIDE kiirmale reitinguarvestusse. Paarimise esmaseks aluseks on Eesti kiirmale reiting. Kiirturniir kuulub Kodumasinad 2014 maleturniiride sarja.

9.2. Kõik voorud mängitakse FIDE kiirmale reeglite järgi, kusjuures kasutatakse järgmisi tähtsamaid reegleid (või erireegleid) :

Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon).

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 5 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

9.3. Paarimisprogrammina kasutatakse Swiss Manageri.

9.4. Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremus- järjestus alljärgnevalt:

1) Kärbitud Buchholz’ite süsteem (vastaste punktide summa ilma nõrgima, ilma kahe  nõrgema jne tulemuseta);
2) vajaduse korral loositakse.

10. AUTASUSTAMINE

Võistluste auhinnafond on järgmine:

I          koht     120 – EUR + Maanus Mikkeli taies
II         koht     100 – EUR
III       koht       75 – EUR
IV       koht       60 – EUR
V         koht       40 – EUR
VI       koht       25 – EUR

Eriauhinnad :

parima daam                           20 EUR + kinkekaart
parima kuni 16-aastane          20 EUR + kinkekaart+ Maanus Mikkeli taies
parima vähemalt 60-aastane   20 EUR + Maanus Mikkeli taies
parima tartlane                       20 EUR + kinkekaart
parima tartumaalane               20 EUR + kinkekaart
parima tudeng                        20 EUR + kinkekaart
hästi visa tubliduse eest           5 EUR

Auhinnafond sõltub osavõtjate arvust ja võib suureneda või laieneda. Lisaks on välja pandud meened tagumistele kohtadele.

10.1. Võistlejad ei saa üle ühe auhinna. Auhinna kattumise korral läheb väiksema väärtusega auhind üle vastavas liinis järgmise koha omanikule.

10.2. Võrdsete punktide korral kasutatakse artiklit 9.4.


VÄLKTURNIIR ( 08.06. 2014 )


11. VÄLKTURNIIRI AJAKAVA

I voor :11:00.  Fikseerimata algusajaga voorudel käivitatakse kellad 3 minutit pärast paarimise avalikustamist (vastav aeg fikseeritakse kohapeal).

12. VÕISTLUSSÜSTEEM

Võistlus viiakse läbi kiirturniirist eraldi individuaalturniirina. Mängitakse 11 topeltvooru šveitsi süsteemis välkmale ajakontrolliga 3 min + 2 sekundit kummalegi mängijale.

13. TURNIIRI KORRALDUS

13.1. Kõik voorud mängitakse FIDE välkmale reeglite järgi, kusjuures kasutatakse järgmisi
tähtsamaid reegleid (või erireegleid) :
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud
mobiiltelefon).

Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 3 minutit pärast mänguaja algust, kaotab I partii ja hilinemine 6 minutit toob kaasa matši kaotuse.

14. AUTASUSTAMINE

Võistluste auhinnafond on järgmine:

 I         koht     65 – EUR + Maanus Mikkeli taies
 II        koht     40 – EUR
 III      koht     25 – EUR
 IV      koht     20 – EUR
 V        koht     20 – EUR
 VI      koht     15 – EUR

 Eriauhinnad :

            parima daam                           15 EUR + kinkekaart
            parima kuni 16-aastane          15 EUR + kinkekaart+ Maanus Mikkeli taies
            parima vähemalt 60-aastane   15 EUR + Maanus Mikkeli taies
            parima tartlane                       15 EUR + kinkekaart
            hästi visa tubliduse eest           5 EUR

Auhinnafond sõltub osavõtjate arvust ja võib suureneda või laieneda.

14.1. Võistlejad ei saa üle ühe auhinna. Auhinna kattumise korral läheb väiksema väärtusega auhind üle vastavas liinis järgmise koha omanikule.

14.2. Võrdsete punktide korral kasutatakse artiklit 9.4.


VÕISTLUSE KORRALDUST TOETAVAD

Eesti Kultuurkapital, Tartu Linnavalitsus, Tartu Spordiselts Kalev, Tartumaa Spordiliit, Eesti Maleliit.